เมนู

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ระบุรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน ซึ่งเราได้เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce และผ่านทางไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce (“แพลตฟอร์ม”) วิธีที่เราจะประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น และบุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ทราบ นอกจากนี้ ประกาศแจ้งนี้จะอธิบายสิทธิ์ของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลโดยทั่วไป (General Data Protection Regulation หรือ “GDPR”) ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเรา

เกี่ยวกับเรา

ETrawler Unlimited Company หรือใช้ชื่อว่า Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Classon House, Dundrum Business, Dundrum, Dublin 14 เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce ดังนั้นจึงเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลนี้ ดังนั้น คำว่า “เรา” และ “ของเรา” ในประกาศแจ้งนี้ หมายถึง Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce
เราแนะนำลูกค้าให้รู้จักกับบริการเช่ารถยนต์และบริการขนส่งทางบกอื่น ๆ เช่น บริการรับส่งโดยรถประจำทาง รถไฟ และรถแท็กซี่ (“การขนส่ง”) และสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับบริการเสริมด้านการเดินทาง
ท่านสามารถติดต่อเราโดยดูรายละเอียดท้ายคำแถลงนี้ หรือหากท่านมีคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราโดยส่งอีเมลมาที่ dpo@cartrawler.com

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

เพื่อให้เราสามารถประมวลผลการจองบริการขนส่งของท่าน หรือการจองบริการเสริมใด ๆ ของท่าน เราจะสอบถามข้อมูลบางอย่างจากท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการจ่ายเงิน และรายละเอียดการจองของท่าน นอกจากนี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา เช่น เลขที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน และประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้อยู่ นอกจากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมด้วยตัวเราเองแล้ว บางครั้งเราจะได้รับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของเรา เช่น เมื่อท่านเห็นโฆษณาของ Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce ที่แสดงบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราเก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับตัวท่าน จะเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้
• ใบเสนอราคาบริการขนส่ง - หากท่านต้องการใบเสนอราคาสำหรับบริการขนส่ง เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมล เลขที่อยู่ IP ของท่าน และรหัสอ้างอิงการเสนอราคา หากท่านได้ติดต่อเราทางโทรศัพท์ เราจะเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และบันทึกข้อมูลการโทรศัพท์ของท่านที่มีถึงเรา
• อีเมลและการโทรศัพท์ติดต่อที่ละทิ้ง –ถ้าท่านเริ่มทำการจองแต่ดำเนินการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เราจะยังคงเก็บรวบรวมรายละเอียดที่จำกัด เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเรา)
• รายละเอียดการจอง - เมื่อท่านทำการจองกับเรา เราจะสอบถามข้อมูลจากท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราต้องใช้ในการประมวลผลการจองดังกล่าว ซึ่งจะรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และราย### ละเอียดการจ่ายเงินของท่าน
• คำถามและข้อร้องเรียน - หากท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อถามคำถามหรือแจ้งข้อร้องเรียน เราจะบันทึกรายละเอียดคำถามหรือข้อร้องเรียนและวิธีดำเนินการแก้ไขไว้ในระบบของเรา นอกจากนี้ เราอาจขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามหรือข้อร้องเรียนจากผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะบันทึกข้อมูลลงในระบบของเรา
• กรมธรรม์ประกันภัย – ถ้าเราให้บริการประกันภัยที่มาจากบริษัทประกันภัยคู่ค้ารายใดรายหนึ่งของเรา เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสอ้างอิงการจอง เลขที่อยู่ IP และรายละเอียดการชำระเงินของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อประกันภัยของท่าน
• สินค้าและบริการเสริมอื่น ๆ – ถ้าท่านจองหรือสั่งซื้อบริการเสริมอื่นใด เช่น การจอดรถ เราจะสอบถามข้อมูลที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน ซึ่งจะรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสอ้างอิงการจอง เลขที่อยู่ IP และรายละเอียดการจ่ายเงินของท่าน
• รายละเอียดการจองรถแท็กซี่แบบออนดีมานด์
• ถ้าท่านลงชื่อสมัครแอปแท็กซี่แบบออนดีมานด์ เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมล ID ของโปรแกรมสะสมคะแนนของท่าน (ถ้าเกี่ยวข้อง) รวมถึงรหัสผ่านและรายละเอียดการจ่ายเงินของท่าน
• เมื่อท่านใช้แอปแท็กซี่แบบออนดีมานด์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดการจ่ายเงินของท่าน นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ตั้งของท่านเมื่อท่านใช้แอปของเราและในระหว่างการเดินทางของท่าน
• ข้อมูลสถานที่ตั้ง - หากท่านกำลังใช้บริการของเราบนอุปกรณ์มือถือและท่านได้เปิดใช้งานบริการสถานที่ตั้ง เราจะบันทึกสถานที่ตั้งของท่านเพื่อช่วยท่านในการค้นหาการขนส่งหรือบริการอื่น ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ เรายังใช้เลขที่อยู่ IP ของท่านในการระบุว่าท่านอาศัยอยู่ในประเทศใดเมื่อท่านทำการจอง
• ข้อมูลโปรแกรมสะสมคะแนน - หากท่านเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน เช่น MyAccount เราจะจัดเก็บรายละเอียดของชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ตลอดจนรหัสอ้างอิงการจองในอดีตของท่าน
• อีเมลการตลาด - เมื่อเราเก็บรวบรวมที่อยู่อีเมลของท่าน เราจะบันทึกความต้องการของท่านเกี่ยวกับการรับอีเมลการตลาดจากเราซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเราเองและของบุคคลภายนอก
• การสำรวจความคิดเห็น - หากท่านเข้าร่วมในการสำรวจ เราจะบันทึกคำตอบของท่านในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นควบคู่ไปกับชื่อและที่อยู่อีเมลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ:
เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มของเรา เราจะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการรวบรวมรายละเอียดโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานและวิธีที่ท่านติดต่อกับแพลตฟอร์มนั้น ข้อมูลนี้ได้แก่
• รายละเอียดอุปกรณ์ - เราเก็บรวบรวมรายละเอียดโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน รวมถึงเลขที่อยู่ IP, ID อุปกรณ์, เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน และระบบปฏิบัติการที่อุปกรณ์นั้น ๆ ใช้อยู่
• วิธีที่ท่านติดต่อกับแพลตฟอร์มของเรา - เราบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มของเรา เช่น วันที่และเวลาที่ท่านเข้าชม หน้าที่ท่านเข้าชม ระยะเวลาใช้ในการดูหน้านี้ ตำแหน่งที่ท่านคลิกบนหน้าเพจ และรายละเอียดของการหยุดทำงานหรือข้อบกพร่องของระบบที่ท่านอาจต้องเผชิญ
• วิธีที่ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์ม - หากทำได้ เราจะบันทึกวิธีที่ท่านมาถึงแพลตฟอร์มของเรา (เช่น ท่านมาจากโปรแกรมค้นหาหรือไม่ หรือโดยการคลิกที่โฆษณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งของเรา)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

แม้ว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงเป็นหลัก แต่ก็มีบางกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาของบุคคลภายนอก กรณีดังกล่าวนี้ได้แก่
• บุคคลภายนอก - เราดำเนินการโปรแกรมที่บุคคลภายนอกทำการโฆษณาให้แก่แพลตฟอร์มของเราในนามของเรา ถ้าท่านคลิกที่โฆษณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งเหล่านั้น ท่านจะถูกนำทางมายังแพลตฟอร์มของเราโดยใช้เทคโนโลยีที่อนุญาตให้เราทราบว่าบุคคลภายนอกรายใดที่แนะนำท่านมายังเรา จากนั้น เราจะติดตามว่าท่านได้ทำการจองหรือไม่ และถ้าท่านจอง เราจะถือว่าการจองนั้นเป็นผลงานของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ของการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราจะไม่จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่านให้แก่บุคคลภายนอก
• ผู้ให้บริการ - หากเกิดปัญหาใด ๆ กับการขนส่งหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ให้บริการอาจติดต่อเราเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ
• โฆษณา - เมื่อเราทำงานกับบุคคลภายนอกเพื่อแสดงโฆษณา เราอาจใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ หรือพิกเซลแท็กเพื่อบันทึกรายละเอียดการติดต่อของท่านกับโฆษณาเหล่านั้น บางครั้งอาจมีการส่งข้อมูลนี้มาให้เราผ่านคุกกี้และพิกเซลแท็กที่กำหนดขึ้นโดยบุคคลภายนอกเหล่านั้นในนามของเรา ถ้าข้อมูลดังกล่าวถูกส่งถึงเรา ก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ

จุดประสงค์ของการดำเนินการและข้อกำหนดทางกฎหมาย

เหตุผลหลักที่เราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็เพื่อดำเนินการกับการจองบริการขนส่งและบริการเสริมของท่าน และเพื่อตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองเหล่านั้น นอกจากนี้ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อเหตุผลอื่น ๆ บางอย่าง เช่น การปรับแต่งโฆษณาของเราและอีเมลการตลาดเพื่อให้เกี่ยวข้องกับตัวท่าน และการตรวจติดตามการใช้งานแพลตฟอร์มโดยท่านเพื่อช่วยเราให้เราสามารถปรับปรุงและปรับแต่งการแสดงผลของเรา
รายละเอียดเพิ่มเติมของการดำเนินการของเราและข้อกำหนดทางกฎหมายที่รับรองการดำเนินการนี้ มีดังนี้
• ใบเสนอราคาการขนส่ง – เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำเสนอใบเสนอราคาบริการขนส่งสำหรับท่าน เราประมวลผลข้อมูลนี้เนื่องจากข้อมูลนี้มีความจำเป็นในการดำเนินการตามคำขอของท่าน ก่อนที่ท่านจะเข้าทำสัญญาสำหรับการขนส่งที่อาจเกิดขึ้น
• อีเมลหรือการโทรศัพท์ติดต่อที่ละทิ้ง – เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อท่านและสร้างความชัดเจนว่าท่านประสบปัญหาหรือไม่เมื่อพยายามจะทำการจอง เราทำเช่นนี้บนพื้นฐานของความสนใจที่ชอบด้วยกฎหมายในการรับรองการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพและในการรับรองว่าไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มของเรา
• การจอง - เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประมวลผลการจองกับเราและผู้ให้บริการขนส่ง และเพื่อให้ท่านสามารถจัดการการจองของท่านผ่านแพลตฟอร์ม ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะดำเนินการบนพื้นฐานที่การประมวลผลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลการดำเนินงานของสัญญาหรือตามความสนใจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้บริการการจองระบบขนส่งของเรา
• กรมธรรม์ประกันภัย / สินค้าหรือบริการเสริมอื่น – ถ้าท่านซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันภัยคู่ค้าของเราโดยเชื่อมโยงกับการจองบริการขนส่งของท่าน หรือการจองบริการเสริมอื่น เราจะประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองบริการดังกล่าว ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะดำเนินการบนพื้นฐานที่การประมวลผลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลการดำเนินงานของสัญญา หรือเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการให้บริการดังกล่าวแก่ท่าน
• คำถามและข้อร้องเรียน - เมื่อท่านส่งคำถามถึงเรา หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการจองบริการขนส่งหรือเกี่ยวกับบริการเสริมอื่นใด เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตอบคำถามและแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของท่าน ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการสอบถามหรือข้อร้องเรียน เราจะทำเช่นนั้นเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราเพื่อตอบคำถามและแก้ไขปัญหาร้องเรียนของลูกค้า ถ้าท่านส่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่านมาให้เราโดยสมัครใจ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นบนพื้นฐานที่ว่าท่านได้ให้คำยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาร้องเรียนของท่าน
• แอปการจองแท็กซี่แบบออนดีมานด์ – เราประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการสมัครและใช้งานแอปแท็กซี่ออนดีมานด์ (On Demand Taxi) การดำเนินการนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าเรามีภาระหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องทำเช่นนั้น หรือเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมในการจัดหาบริการนี้ให้แก่ลูกค้าของเรา
• โปรแกรมสะสมคะแนน – ในกรณีที่มีโปรแกรมสะสมคะแนนอยู่แล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบริหารจัดการโปรแกรมสะสมคะแนน เพื่อเพิ่ม/หักคะแนนสะสม และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรางวัลของโปรแกรมนี้ เราประมวลผลข้อมูลนี้เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผลการดำเนินการตามสัญญาของเราที่ทำไว้กับท่าน
• อีเมลการตลาด - ในกรณีที่เราได้เก็บรวบรวมที่อยู่อีเมลของท่านเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ท่านได้ เราอาจส่งอีเมลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะด้านการตลาดของท่านที่ได้ดำเนินการกับเรา เราส่งอีเมลการตลาดเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการทำกิจกรรมการตลาดสินค้าและบริการของเรา
• การจัดหาและการปรับปรุงบริการของเรา - ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและบริการต่าง ๆ ของเรา เช่น รายละเอียดอุปกรณ์ของท่านและวิธีที่ท่านติดต่อกับแพลตฟอร์มและบริการต่าง ๆ ของเรา เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งมอบบริการของเราและปรับแต่งประสบการณ์ของท่านให้เป็นแบบส่วนตัว นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเพื่อทดสอบคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่เรากำลังคิดว่าจะแนะนำ เพื่อวิเคราะห์วิธีการใช้แพลตฟอร์มของเรา และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของเรา ถ้าเป็นไปได้ เราจะใช้ข้อมูลนี้โดยไม่ระบุชื่อ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดนี้เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการดำเนินงาน ปรับปรุง และรักษาบริการของเราให้ปลอดภัย
• การวิเคราะห์/การรายงาน - เราใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองเพื่อจัดทำรายงานภายในเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ และเพื่อพยายามที่จะคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจของเรา การประมวลผลนี้ดำเนินการในลักษณะผลรวม ดังนั้น คนอื่นจะไม่สามารถระบุถึงตัวท่านจากรายงานหรือการวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้น
• การโฆษณา - เราต้องการจะดำเนินการให้แน่ใจว่า เมื่อท่านเห็น Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce หรือโฆษณาอื่น สิ่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านและความสนใจของท่าน โฆษณานั้น ๆ ปรากฏขึ้นบนแพลตฟอร์มที่เราดำเนินการหรือไม่ หรือในอีเมลการตลาดหรือไซต์ของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเดียวกันนี้เพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบุคคลภายนอกที่คัดสรรให้แก่ท่าน เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มของเรา เราจะใช้การค้นหาที่ท่านได้ดำเนินการเพื่อปรับแต่งโฆษณาของเราให้ตรงตามความสนใจของท่าน ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านได้ทำการค้นหาทางเลือกของบริการรถเช่าในเบอร์ลิน เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในการแสดงโฆษณาแก่ท่านบนแพลตฟอร์มของเราและบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวกับรถยนต์ให้เช่าในเบอร์ลินที่ท่านอาจสนใจ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมในอดีตของท่านบนแพลตฟอร์มเพื่อปรับแต่งโฆษณาของเรา เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ตามความสนใจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อรับรองว่าโฆษณาของเรา หรือการโฆษณาของบุคคลภายนอกนั้น มีประสิทธิผล
• การสำรวจความคิดเห็น - ถ้าท่านตกลงยอมรับที่จะเข้าร่วมในการสำรวจหนึ่งๆ เราจะประมวลผลข้อมูลของท่านโดยถือว่าได้รับคำยินยอมจากท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำหนดให้ท่านต้องแจ้ง

ท่านไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านต้องการจะทำการจองบริการขนส่ง หรือใช้ประโยชน์จากบริการเสริม ท่านจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลตามที่ขอบนโปรแกรมการจองของเรา หากท่านไม่ให้ข้อมูลนี้แก่เรา เราจะไม่สามารถประมวลผลการจองของท่านได้ ในทำนองเดียวกัน ท่านอาจถูกกำหนดให้ต้องให้ข้อมูลบางอย่างหากท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียน เราแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจำเป็นต้องขอข้อมูลดังกล่าว

ผู้รับข้อมูล

เพื่อที่จะประมวลผลการจองของท่าน เราต้องส่งรายละเอียดของท่านไปให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากท่านติดต่อเราเพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจอง เราอาจแบ่งปันรายละเอียดคำถามหรือข้อร้องเรียนนั้นกับผู้ให้บริการขนส่งเพื่อที่เราจะสามารถตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหานั้น
หากท่านซื้อบริการอื่น เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อที่พวกเขาจะสามารถให้บริการนั้น ๆ แก่ท่านได้ หากท่านเรียกร้องค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัย เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับประกันภัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการการเรียกร้องค่าสินไหม
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการโฆษณาออนไลน์ของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก ที่จะรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่พวกเขาเก็บรักษาไว้ เพื่อปรับแต่งโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (ซึ่งอาจเป็นโฆษณาของเราเอง หรือโฆษณาที่เราให้บริการในนามของบุคคลภายนอก) ในกรณีที่มีการแบ่งปันข้อมูลนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปกป้องด้วยวิธีการเข้ารหัสหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
นอกจากนี้ เรายังว่าจ้างผู้ให้บริการจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยให้บริการต่าง ๆ ของเรา โดยผู้ให้บริการส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่าน (เช่น เราใช้บริการจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หลายรายที่โฮสต์ข้อมูลของเราโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการของพวกเขา) ในกรณีที่เราว่าจ้างบุคคลภายนอกในการประมวลผลข้อมูลของท่านในนามของเรา เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าพวกเขาเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของท่าน และพวกเขาประมวลผลข้อมูลโดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้
• ผู้ให้บริการโฮสต์ - เราใช้บริการระบบคลาวด์และผู้ให้บริการสถานที่ร่วมกันหลายราย เพื่อช่วยเราในการโฮสต์และจัดการข้อมูลของเรา
• ระบบประมวลผลการจ่ายเงิน - เราใช้ระบบประมวลผลการจ่ายเงินของบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเราในการรับการจ่ายเงินบนแพลตฟอร์มของเรา
• ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี - ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการหลายรายที่ให้บริการต่าง ๆ เช่น การช่วยให้เราสามารถรักษาเครือข่าย ระบบ และอีเมลของเราไว้อย่างปลอดภัย
• ผู้ให้บริการลูกค้า - เราใช้บริการจากผู้ให้บริการลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการปกติ
• ผู้ตรวจสอบบัญชี - เรามีส่วนงานตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอกที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ผู้ตรวจสอบบัญชีจะช่วยทำให้เรามั่นใจว่า เราปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ในบางกรณี นี่อาจหมายถึงพวกเขาสามารถเข้าถึงระบบของเราที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือพวกเขาอาจจำเป็นต้องตรวจสอบวิธีที่เราได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง

การถ่ายโอนไปต่างประเทศ

มีบางกรณีที่เราจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกสหภาพยุโรป ไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้ให้การยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับของสหภาพยุโรป กรณีนี้จะเกิดขึ้นบ่อยเมื่อเราต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองการจองของท่าน นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกสหภาพยุโรปโดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น เมื่อเราใช้บริการของผู้ให้บริการที่ประจำอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่น ถ้าเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกสหภาพยุโรป เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ กรณีนี้อาจรวมถึงการเข้าทำสัญญาในรูปแบบที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป กับองค์กรที่เราได้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ หรือดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้นั้น ได้ตกลงที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รับอนุญาต เช่น กรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Framework)
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่เราดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสำเนาข้อตกลงที่เราได้ดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ด้านล่างของคำแถลงนี้

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของเรา นโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลนี้อยู่บนหลักการที่ว่า เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ไม่นานเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น และโดยเป็นไปตามข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดต่อสหรัฐฯ ตามกฎหมาย นั่นหมายถึง ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น
• ข้อมูลธุรกรรม – เราเก็บรักษารายละเอียดการจองของท่านและการติดต่อของท่านกับเรา ที่เกี่ยวข้องกับการจองดังกล่าวเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การจองของท่านและเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่การกำหนดลักษณะการตลาดของท่านระบุว่า เราสามารถส่งข้อความด้านการตลาดให้แก่ท่านได้ ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้ตามรายละเอียดด้านล่าง
• ข้อมูลโปรแกรมสะสมคะแนน - เราเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมสะสมคะแนนเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนของเรา
• อีเมลการตลาด - เราจะเก็บรักษาสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นเพื่อส่งข้อความการตลาดไปถึงท่านเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการกำหนดลักษณะด้านการตลาดของท่าน นอกจากนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการนี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่านเพื่ออนุญาตให้เราสามารถกำหนดข้อความการตลาดของเราเองอย่างเหมาะสม
• การจัดการการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย - เมื่อเราประเมินว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด เราจะพิจารณาว่าข้อมูลนั้นจำเป็นหรือไม่เพื่อที่จะทำการฟ้องร้องตามกฎหมายหรือแก้ต่างหากถูกฟ้องร้องใด ๆ ถ้าข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลนั้นจนกว่าบทบัญญัติของข้อจำกัดจะสิ้นสุดลงโดยเกี่ยวข้องกับประเภทของการฟ้องร้องดำเนินคดีที่อาจมีขึ้น (ซึ่งมีได้ตั้งแต่ 2 ปีถึง 12 ปี)

คุกกี้

แพลตฟอร์มนี้ใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความง่าย ๆ สั้น ๆ ที่ส่งจากเว็บไซต์หนึ่ง ๆ และจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์จะได้รับการบันทึกไว้ในคุกกี้เหล่านี้ หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ โปรดดูที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

เว็บไซต์อื่น ๆ

แพลตฟอร์มนี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือท่านอาจมาถึงที่นี่ผ่านทางลิงก์จากเว็บไซต์อื่น คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้กับแพลตฟอร์มนี้ และบริการที่ดำเนินการโดย Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce บนแพลตฟอร์มนี้เท่านั้น เมื่อท่านลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ท่านควรอ่านคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการให้คำยินยอม

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของการให้คำยินยอมของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมนั้นได้ทุกเมื่อ ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมของท่านโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างคำแถลงนี้ หากคำยินยอมของท่านเกี่ยวข้องกับการได้รับอีเมลการตลาด ท่านสามารถใช้ลิงก์ยกเลิกการเป็นสมาชิกในอีเมลนั้น โปรดทราบว่า ถ้าท่านเพิกถอนคำยินยอมของท่าน เราอาจจะไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านต่อได้

สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ (ในบางกรณี) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน นั่นคือ
• สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล - ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
• สิทธิ์ในการแก้ไข - ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับข้อตัวท่านที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราเก็บรักษาไว้ หรือหากเรามีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ท่านอาจขอให้เราอัปเดตข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์
• สิทธิ์ในการลบข้อมูล - ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ กรณีนี้บางครั้งอาจเรียกว่า สิทธิ์ในการถูกลืม
• สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลหรือการคัดค้านการประมวลผล - ท่านมีสิทธิ์ร้องขอไม่ให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ อีกต่อไป หรือคัดค้านมิให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ
• สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล - ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราหรือบุคคลภายนอกส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่มีระบบและสามารถอ่านได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้กันโดยทั่วไป
หากต้องการจะใช้สิทธิ์ใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างคำแถลงนี้

การเปลี่ยนแปลงคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา

เรามีการทบทวนคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราเป็นระยะ ๆ และอาจทำการอัปเดตหน้านี้

คำถามและข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อดังนี้
ทางไปรษณีย์: Data Protection Officer, Holiday Autos, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland
ทางอีเมล: dpo@cartrawler.com

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลของไอร์แลนด์ (Irish Data Protection Commission) หากท่านไม่พอใจกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการโดย Holiday Autos/Argus Car Hire/Dégrifauto/Cabforce รายละเอียดการยื่นข้อร้องเรียนมีเผยแพร่ที่ (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm) หรือท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อคณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลได้ที่ 353 (0)761 104 800