ความช่วยเหลือ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงการจองของท่าน โปรดเข้าสู่ “จัดการการจองของฉัน”
จัดการการจองของฉัน

ใน "จัดการการจองของฉัน" ท่านจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
  • เพิ่มประกันภัย
  • เพิ่มบริการเสริม
  • การสนับสนุนลูกค้า
  • เปลี่ยนรถ
  • เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือสถานที่
  • ยกเลิกการจอง
  • เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสถานที่
  • ดูใบสำคัญการเช่ารถ
  • อื่นๆ ...
ส่งอีเมลถึงเรา

เรามีพนักงานที่คอยรับสายของท่านเสมอ!

(+1) 312 843 5783

หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ:
+44 20 3740 9859