Trợ giúp

Để thay đổi đặt xe của Quý khách một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất, hãy đăng nhập vào Quản lý đặt xe của tôi.
Quản lý đặt xe của tôi

Trong mục Quản lý đặt xe của tôi, Quý khách có thể:
  • Thêm Bảo hiểm
  • Thêm tùy chọn bổ sung
  • Hỗ trợ Khách hàng
  • Thay đổi xe
  • Thay đổi thông tin hoặc địa điểm
  • Hủy đặt xe
  • Thay đổi thông tin và địa điểm
  • Xem biên lai thuê xe
  • thêm ...
Gửi email cho chúng tôi

Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận điện thoại của Quý khách!

(+1) 312 843 5783

Số điện thoại văn phòng quốc tế:
+44 20 3740 9859