Thực đơn

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Công cụ đặt chỗ của Etrawler Unlimited Company, tên giao dịch là CarTrawler

Giới thiệu

Công cụ đặt thuê xe này vận hành bằng công nghệ của CarTrawler và cho phép bạn sử dụng công nghệ của CarTrawler để đặt thuê xe hơi hoặc vận chuyển đường bộ (bao gồm nhưng không giới hạn ở taxi, dịch vụ vận chuyển và thuê xe có tài xế, vận chuyển riêng tư, vận chuyển hạng thương gia, vận chuyển hạng nhất, vận chuyển bằng xe bus và mini bus, vận chuyển bằng xe lửa, vận chuyển xe lăn và vận chuyển bằng xe limousine (“Vận chuyển”) từ các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ hoặc cho thuê xe bên thứ ba (“Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển”).

Xin hãy đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này của công cụ đặt thuê xe CarTrawler (“Điều kiện Đặt thuê xe”) vì những điều khoản và điều kiện này áp dụng cho toàn bộ nội dung của công cụ đặt thuê xe này. Bằng việc sử dụng bất kỳ phần nào của công cụ đặt thuê xe này, bạn thể hiện việc chấp nhận các Điều kiện Đặt thuê xe này (bất kể bạn có quyết định đăng ký với chúng tôi hoặc đặt dịch vụ Vận chuyển hay không) và bạn đồng ý (i) thực hiện việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này phù hợp với các Điều kiện Đặt thuê xe và (ii) rằng các Điều kiện Đặt thuê xe này cấu thành thỏa thuận pháp lý giữa CarTrawler và bạn. Nếu bạn không chấp nhận và/hoặc không đồng ý tuân theo các Điều kiện Đặt thuê xe này, thì xin đừng sử dụng và/hoặc lập tức ngừng sử dụng công cụ đặt thuê xe này.

Bằng việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này, bạn xác nhận rằng tất cả thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở, thông tin liên quan đến Vận chuyển, Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển, chuyến đi và kỳ nghỉ phát hành trên công cụ đặt thuê xe này có thể không chính xác và/hoặc có sai sót đánh máy và rằng CarTrawler sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai sót hoặc sự không chính xác nào như vậy.

CarTrawler có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, chỉnh sửa các Điều kiện Đặt thuê xe này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung này. Một số quy định trong các Điều kiện Đặt thuê xe này có thể được thay thế bằng các thông báo pháp lý xác định rõ ràng hoặc các các điều khoản trên trang web mà thông qua đó bạn truy cập vào công cụ đặt thuê xe này.

Các Điều kiện Đặt thuê xe này cũng áp dụng cho tất cả các giao dịch đặt thuê xe thực hiện thông qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng CarTrawler (CarTrawler Customer Centre of Excellence, “CCE”) và sẽ được gửi email cho bạn khi bạn thực hiện đặt thuê xe qua điện thoại thông qua CCE.

Thông tin về chúng tôi

Công cụ đặt thuê xe này được khai thác bởi Etrawler Unlimited Company, một công ty có đăng ký của Ireland với tên giao dịch là CarTrawler, (“CarTrawler”, “chúng tôi”, “đến/cho chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Chúng tôi đăng ký kinh doanh tại Ireland theo số đăng ký công ty là 93433 và văn phòng đăng ký của chúng tôi tại Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland, đây cũng là địa chỉ giao dịch chính của chúng tôi. Thông tin liên hệ của CarTrawler ghi trên Biên lai hoặc có tại www.cartrawler.com.

CarTrawler hỗ trợ nhu cầu đặt phương tiện Vận chuyển bằng cách giới thiệu quý khách với các Nhà cung cấp phương tiện vận chuyển và các dịch vụ phụ trợ khác thông qua công cụ đặt xe này và CarTrawler nhận được hoa hồng cho hoạt động này. CarTrawler không sở hữu hoặc khai thác bất kỳ dịch vụ Vận chuyển nào và không phải là một Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển. Hợp đồng Vận chuyển của bạn (“Điều kiện Vận chuyển”) sẽ là hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển, CarTrawler không phải là một bên trong hợp đồng đó. Sau khi đã chọn dịch vụ Vận chuyển do Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển cung cấp và nhập các thông tin đặt thuê xe thích hợp, bạn có thể xem các Điều kiện Vận chuyển thích hợp thông qua công cụ đặt thuê xe này. Khi thực hiện việc đặt thuê xe với một Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thông qua công cụ đặt thuê xe này, bạn bị ràng buộc bởi và được cho là đã chấp nhận các Điều kiện Vận chuyển của Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển có liên quan. CarTrawler không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển nào và/hoặc dịch vụ Vận chuyển nào được chào mời hoặc cung cấp bởi bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển nào. Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc cung cấp cho bạn dịch vụ Vận chuyển đã đặt thông qua công cụ đặt thuê xe này.

Đối với những khách hàng ở Vương quốc Anh đặt vận chuyển thông qua công cụ đặt xe này và thanh toán bằng thẻ tín dụng do Vương quốc Anh phát hành, CarTrawler ký hợp đồng phụ các dịch vụ sau đây với công ty con Etrawler UK Limited (Công ty số 08565121): (i) xử lý thanh toán; (ii) phát hành biên nhận Vận chuyển; và (iii) dịch vụ khách hàng (giải quyết các thắc mắc chung của khách hàng, hủy bỏ, hoàn tiền và khiếu nại).

Phí và lệ phí

Tính chính xác của bất kỳ báo giá nào cho dịch vụ Vận chuyển thông qua công cụ đặt thuê xe này và bất kỳ giao dịch đặt thuê xe nào được thực hiện thông qua công cụ đặt thuê xe này sẽ phụ thuộc vào và tùy theo thông tin đặt thuê xe mà bạn cung cấp thông qua công cụ đặt thuê xe này (bao gồm nhưng không giới hạn ở tuổi của lái xe, địa điểm và thời gian đón và/hoặc trả khách).

Truy cập dịch vụ

Mặc dù CarTrawler nỗ lực để đảm bảo công cụ đặt thuê xe này có thể hoạt động bình thường 24 giờ mỗi ngày, nhưng CarTrawler sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì lý do nào đó mà công cụ đặt thuê xe không hoạt động vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Việc truy cập vào công cụ đặt thuê xe có thể tạm thời bị gián đoạn và không có thông báo trong trường hợp hệ thống bị trục trặc, đang được bảo trì hoặc sửa chữa hoặc bất kỳ lý do nào ngoài tầm kiểm soát của CarTrawler.

Điều kiện đặt thuê xe

Xin hãy đọc những điều kiện sau đây, được áp dụng cho các giao dịch đặt thuê xe mà bạn thực hiện với Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thông qua công cụ đặt thuê xe này.

A. Thực hiện Đặt thuê xe

Vì CarTrawler hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi sử dụng bốn phương thức thanh toán để đặt dịch vụ Vận chuyển. Phương thức thanh toán nào sẵn có cho bạn khi thực hiện đặt thuê xe sẽ phụ thuộc vào địa điểm của bạn và/hoặc các Điều kiện Vận chuyển của Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển đã chọn.

Bốn phương thức thanh toán đó như sau:

 1. Bạn thanh toán một khoản đặt cọc cho CarTrawler vào thời điểm thực hiện đặt thuê xe và bạn thanh toán phần còn lại cho Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển khi bạn đến quầy dịch vụ của Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển trước khi sử dụng dịch vụ Vận chuyển; hoặc
 2. Bạn thanh toán một khoản đặt cọc cho CarTrawler vào thời điểm thực hiện đặt thuê xe và phần còn lại được thanh toán trước khi bạn đến quầy dịch vụ của Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển; hoặc
 3. Bạn thanh toán toàn bộ chi phí Vận chuyển cho CarTrawler vào thời điểm đặt thuê xe và, trong trường hợp thuê xe hơi, bạn chỉ thanh toán tiền nhiên liệu (xăng/dầu) và các dịch vụ phụ trội tùy chọn nếu chưa thanh toán tại thời điểm đặt xe, khi bạn đến bàn dịch vụ của Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển; hoặc
 4. Bạn chưa thanh toán gì vào thời điểm đặt thuê xe. Bạn sẽ thanh toán cho Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển toàn bộ chi phí Vận chuyển khi đến quầy dịch vụ của Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển trước khi sử dụng dịch vụ Vận chuyển.

Trong trường hợp bạn thanh toán toàn bộ chi phí Vận chuyển tại thời điểm đặt xe và đã chọn thực hiện thông qua nhà cung cấp mua trước trả sau (“BNPL”), CarTrawler có thể chuyển quyền nhận khoản thanh toán từ bạn cho nhà cung cấp BNPL đó.

Vui lòng lưu ý rằng khi bạn chưa thanh toán gì vào thời điểm đặt thuê xe, thì bạn tự chịu hoàn toàn trách nhiệm thực hiện mọi khoản thanh toán phải trả cho Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển khi đến hạn. Một số Nhà cung cấp Vận chuyển tính phí vắng mặt nếu bạn không có mặt để sử dụng phương tiện vận chuyển. Trước khi hoàn tất giao dịch đặt thuê xe, bạn sẽ được thông báo về mọi yêu cầu thanh toán trả trước. Để tránh nghi ngờ, “dịch vụ bổ sung tùy chọn” (bao gồm nhưng không giới hạn ở ghế trẻ em, GPS, tài xế bổ sung) có thể được thêm vào đặt xe của bạn theo hai cách, phụ thuộc vào khả năng đáp ứng dịch vụ của nhà cung cấp; Thanh toán khi đến và Thanh toán trước vào thời điểm đặt xe.

 • Bạn có thể yêu cầu thanh toán khi đến cho “dịch vụ bổ sung tùy chọn” khi thực hiện đặt xe và bạn sẽ không bị tính phí tại thời điểm đặt xe. Ngoại trừ “dịch vụ bổ sung tùy chọn” thanh toán trước và giao dịch mua một sản phẩm, bao gồm các tùy chọn của nhà cung cấp đi kèm, chẳng hạn như bảo hiểm vượt mức bằng không, phải tiến hành thanh toán trực tiếp cho Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển khi bạn đến quầy dịch vụ của Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển trước khi nhận xe/sử dụng dịch vụ Vận chuyển. Vui lòng lưu ý rằng CarTrawler không thể bảo đảm tính khả dụng hay giá cả của bất kỳ “dịch vụ bổ sung tùy chọn” thanh toán khi đến nào được yêu cầu.

 • Có thể yêu cầu trang thiết bị đặc biệt/dịch vụ bổ sung tùy chọn thanh toán trước tại thời điểm đặt thuê xe phụ thuộc vào khả năng đáp ứng dịch vụ của nhà cung cấp và chúng sẽ được bao gồm trong tổng giá thuê khi đặt xe

Tại mọi thời điểm, bạn có trách nhiệm thanh toán mọi dịch vụ bổ sung và/hoặc “dịch vụ phụ trội tùy chọn” mà bạn đã yêu cầu và/hoặc đã mua và mọi khoản phí bổ sung áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí cầu đường và phí nhiên liệu và bạn chịu trách nhiệm đối với mọi khoản phí hành chính và dịch vụ do Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển liên quan áp dụng. Chúng tôi hỗ trợ một số phương thức thanh toán để thực hiện đặt thuê xe thông qua công cụ đặt thuê xe, tùy thuộc vào địa điểm của bạn, mà điều này sẽ được thể hiện rõ ràng trong công cụ đặt thuê xe.

Bất kỳ dữ liệu nào được truyền đến công cụ xử lý thanh toán cũng đều được truyền qua một máy chủ đã được mã hóa bảo mật. Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với việc đặt thuê xe của mình, bạn phải tiến hành việc này thông qua một trong những phương thức liên lạc nêu trong Biên lai hoặc thông qua phương thức liên hệ được ghi trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.cartrawler.com, thông báo rõ ràng cho CarTrawler về các chi tiết chính xác. CarTrawler không thể bảo đảm rằng các sửa đổi đó sẽ được xử lý; tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được một kết quả thỏa đáng. Các sửa đổi sẽ không thể được xử lý sau khi bạn đã nhận xe/sử dụng, hoặc không nhận xe hoặc sử dụng dịch vụ Vận chuyển từ Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển. Đối với thuê xe hơi, CarTrawler không thể hoàn tiền nếu bạn chấm dứt thuê xe trước thời hạn. Trong trường hợp bạn yêu cầu gia hạn thời hạn thuê xe hơi sau khi đã nhận xe (những ngày không nằm trong thời hạn của biên lai thuê xe), bạn phải thanh toán chi phí bổ sung phát sinh trực tiếp cho Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển theo giá thuê xe tại địa phương hiện hành vào thời điểm đó, nếu có xe cho thời gian được yêu cầu thêm. Khi thực hiện đặt thuê xe, bạn có trách nhiệm thông báo cho Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển, nếu cần thiết, về mọi tình trạng thể chất hoặc tâm thần liên quan đến khả năng của bạn trong việc vận hành hoặc sử dụng dịch vụ Vận chuyển. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, có thể bạn sẽ không thể yêu cầu bồi thường theo bất kỳ hợp đồng bảo hiểm thích hợp nào nếu như bạn không thông báo cho Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển biết các tình trạng đó.

TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG XUẤT TRÌNH THẺ TÍN DỤNG VÀ/HOẶC CÁC GIẤY TỜ ĐƯỢC YÊU CẦU, NHÀ CUNG CẤP XE THUÊ CÓ THỂ TỪ CHỐI TRAO XE VÀ SẼ KHÔNG HOÀN TIỀN. ĐỐI VỚI THUÊ XE HƠI, KHI NHẬN XE, BẠN SẼ ĐƯỢC YÊU CẦU XUẤT TRÌNH (I) BẰNG LÁI XE ĐẦY ĐỦ TỪ QUỐC GIA XUẤT XỨ CỦA BẠN (CẢ HAI PHẦN TRONG TRƯỜNG HỢP BẰNG LÁI XE CẤP TẠI ANH QUỐC GỒM CÓ HAI PHẦN), (II) HỘ CHIẾU HỢP LỆ CỦA BẠN VÀ MỘT THẺ TÍN DỤNG HỢP LỆ ĐỨNG TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀ TÀI XẾ CHÍNH TRONG GIAO DỊCH ĐẶT THUÊ XE VỚI SỐ TIỀN KHẢ DỤNG ĐỦ ĐỂ CHI TRẢ SỐ TIỀN VƯỢT MỨC CỦA BẤT KỲ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THUÊ XE (KHI ÁP DỤNG), VÀ (III) MỘT BẢN IN BIÊN LAI CỦA BẠN. XIN HÃY XEM LẠI CÁC ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN CỦA BẠN ĐỂ BIẾT MỌI YÊU CẦU BỔ SUNG VÀ/HOẶC THAY THẾ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VÀ/HOẶC LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG. VÍ DỤ, TẠI ANH QUỐC CÓ THỂ CÓ YÊU CẦU CHỨNG MINH ĐỊA CHỈ.

Nếu bạn thực hiện đặt thuê xe nhưng không nhận xe/sử dụng dịch vụ Vận chuyển (và chưa hủy giao dịch đặt thuê xe đó theo chính sách hủy nêu dưới đây), thì sẽ không được hoàn tiền.

Xin lưu ý rằng trong trường hợp bạn dự kiến sẽ đến muộn để nhận xe/sử dụng dịch vụ Vận chuyển đã đặt, thì bạn có trách nhiệm liên lạc với Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển để thông báo cho họ biết.

Trong trường hợp chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy, CarTrawler sẽ không có trách nhiệm hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào.

B. Xác nhận Đặt thuê xe

Sau khi giao dịch đặt thuê xe của bạn đã được xác nhận, CarTrawler sẽ thay mặt Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển xuất cho bạn biên lai Vận chuyển (“Biên lai”) qua email, trong đó có thông tin chi tiết về giao dịch đặt thuê xe của bạn. Cần phải xuất trình biên lai điện tử của quý khách cho Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển khi nhận xe/sử dụng dịch vụ Vận chuyển. Nếu bạn không nhận được Biên lai, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Biên lai không bao gồm các chi tiết về phí dịch vụ hoặc các khoản thuế của Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển hoặc các dịch vụ bổ sung theo yêu cầu của bạn vào thời điểm nhận xe/sử dụng dịch vụ Vận chuyển, và biên lai này không phải là hóa đơn. CarTrawler khuyên bạn nên kiểm tra kỹ thông tin chi tiết trong Biên lai (ví dụ như quốc gia, địa điểm, ngày và khoảng thời gian bạn đặt dịch vụ Vận chuyển). Nếu có bất kỳ sự sai lệch nào, bạn phải lập tức thông báo về những sai lệch đó thông qua một trong những phương thức liên lạc nêu trong Biên lai hoặc thông qua những phương thức liên lạc nêu trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.cartrawler.com, thông báo rõ ràng cho CarTrawler biết chi tiết chính xác về những sai lệch đó. CarTrawler có quyền điều chỉnh giao dịch đặt thuê xe sau khi bạn đã đặt dịch vụ Vận chuyển thích hợp trong trường hợp phát hiện ra sai sót liên quan đến giao dịch đặt thuê xe và/hoặc thông tin không chính xác đã được hiển thị thông qua công cụ đặt thuê xe của CarTrawler hoặc đã được thông báo cho bạn trong Biên lai theo cách khác. Khi điều này xảy ra, CarTrawler sẽ cố gắng thông báo cho bạn sớm nhất có thể và bạn có thể lựa chọn để chấp nhận các điều khoản được sửa đổi (nếu áp dụng), hoặc bạn có thể hủy giao dịch đặt thuê xe và được hoàn tiền đầy đủ. Xin lưu ý rằng đối với các đặt xe được thực hiện trong vòng 48 giờ so với thời điểm nhận xe, CarTrawler có thể nhận thanh toán của quý khách trước khi giao dịch đặt chỗ được xác nhận bởi Nhà cung cấp dịch vụ vận tải. Nếu Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển không xác nhận đặt chỗ của quý khách, CarTrawler sẽ không cấp cho quý khách Voucher và sẽ được hoàn lại tiền. CarTrawler không lưu giữ các Biên lai giấy, tuy nhiên bất kỳ lúc nào quý khách muốn xem Biên lai của mình thì quý khách có thể xem thông qua thẻ “Quản lý Đặt thuê xe” của công cụ đặt thuê xe. CarTrawler khuyên quý khách nên đọc kỹ các Điều kiện Vận chuyển được nêu chi tiết trong tờ Biên lai quy định về giao dịch đặt thuê xe của quý khách. Các Điều kiện Vận chuyển cũng có trong công cụ đặt thuê xe này, nhưng Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển có thể áp dụng các thay đổi bất kỳ lúc nào.

Số đặt thuê xe ghi trên Biên lai phải được nêu trong tất cả các yêu cầu truy vấn, hủy hoặc sửa đổi việc đặt thuê xe.

C. Hủy

Nếu quý khách muốn hủy giao dịch đặt thuê xe, quý khách có thể thực hiện thông qua một trong các phương thức liên lạc nêu trong Biên lai hoặc thông qua phần Liên hệ hoặc Quản lý đặt xe trên trang web của chúng tôi, www.cartrawler.com trước thời gian nhận xe/sử dụng dịch vụ Vận chuyển. Quý khách không nên trực tiếp hủy giao dịch đặt thuê xe với Nhà cung cấp Vận chuyển vì có thể có áp dụng phí bổ sung. Vui lòng xem các Điều kiện Vận chuyển để biết chi tiết về chính sách hủy, các khoản phí xử lý/hành chính, và các điều kiện đặc biệt có thể áp dụng đối với giao dịch đặt thuê xe của quý khách.

Trừ khi được quy định khác đi trong phần này, khi CarTrawler nhận được thông báo hủy sớm hơn 48 giờ trước giờ nhận xe/sử dụng dịch vụ Vận chuyển theo lịch trình, thì nhìn chung số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn trả đầy đủ. Quy định này tuân theo các điều khoản bất khả kháng được giải thích dưới đây tại đoạn D. Đối với đặt thuê xe, khi CarTrawler nhận được thông báo hủy muộn hơn 48 giờ trước giờ nhận xe/sử dụng dịch vụ thuê xe theo lịch trình, trong đó số tiền quý khách đã trả cho giao dịch đặt thuê xe vượt quá €120 thì quý khách sẽ nhận được hoàn tiền cho số tiền đã trả sau khi trừ đi phí hành chính €120. Xin nhắc lại, quy định này tuân theo các điều khoản bất khả kháng được giải thích dưới đây tại đoạn D. Đối với đặt dịch vụ vận chuyển đường bộ, khi CarTrawler nhận được thông báo hủy dưới 48 giờ trước giờ nhận xe/sử dụng dịch vụ vận chuyển đường bộ, quý khách sẽ không được hoàn lại tiền.

Tương tự, khi CarTrawler nhận được thông báo về việc sửa đổi đặt xe thuê xe của quý khách hơn 48 giờ trước thời gian nhận xe/sử dụng xe thuê theo lịch trình, quý khách sẽ không bị tính thêm phí đặt lại cho đặt xe. Nếu giá trị của đặt xe mới cao hơn số tiền quý khách đã thanh toán ban đầu, quý khách sẽ bị tính khoản chênh lệch.

Trong trường hợp CarTrawler nhận được thông báo về sửa đổi đặt xe thuê xe của quý khách dưới 48 giờ trước thời gian nhận xe/sử dụng thuê xe theo lịch trình và số tiền quý khách đã trả cho đặt xe vượt quá €65, CarTrawler sẽ chuyển số tiền quý khách đã thanh toán ban đầu, trừ €65 phí hành chính, cho đặt xe mới của quý khách. Nếu số tiền được chuyển sang đặt xe mới của quý khách không bao gồm toàn bộ chi phí của đặt xe mới, quý khách sẽ bị tính khoản chênh lệch. Trong mọi trường hợp cần đặt xe mới, đặt xe mới sẽ phải tuân theo giá trực tiếp.
Trong trường hợp số tiền quý khách đã thanh toán cho đặt xe bằng hoặc nhỏ hơn €65, sẽ không có khoản tiền nào được chuyển vào đặt xe mới của quý khách và quý khách sẽ bị tính toàn bộ giá trị của đặt xe mới, tùy theo giá trực tiếp.
Xin lưu ý rằng chính sách hủy và sửa đổi được nêu trong các đoạn trên phải tuân theo chính sách hủy của Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển có trong bất kỳ Điều kiện Vận chuyển nào áp dụng cho giao dịch đặt thuê xe của quý khách. Vui lòng tham khảo các Điều kiện Vận chuyển của quý khách để biết mọi điểm khác biệt so với chính sách hủy/sửa đổi nêu trong các đoạn này, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở khác biệt về (i) thời hạn thông báo hủy/sửa đổi cần thiết và/hoặc (ii) số tiền của mọi khoản lệ phí hành chính áp dụng. Trong trường hợp hủy đặt thuê xe khi toàn bộ Phí Vận chuyển sẽ được thanh toán khi đến nơi, thì sẽ không có phí hủy.

Xin lưu ý rằng có thể không có lựa chọn hủy hoặc hoàn tiền nào đối với một số loại dịch vụ Vận chuyển, bao gồm nhưng không giới hạn ở xe khách, xe bus và/hoặc tàu. Vui lòng xem lại chính sách hủy và hoàn tiền của Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển liên quan, được nêu trong các Điều kiện Vận chuyển để biết chi tiết đầy đủ về các chính sách đó.

Quý khách có trách nhiệm bảo đảm và thu xếp việc hủy bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm kèm theo nào mà quý khách có thể đã mua do liên quan đến việc đặt dịch vụ Vận chuyển của quý khách. Các sản phẩm này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các sản phẩm như Bảo hiểm Không Vượt mức do bên thứ ba cung cấp. Vui lòng đảm bảo quý khách kiểm tra các điều khoản & các điều kiện liên quan đến việc hủy hoặc sửa đổi bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào như vậy vì chúng có thể khác với các điều kiện trong đặt xe Vận chuyển của quý khách.

Trong trường hợp quý khách hủy hoặc thay đổi một giao dịch đặt thuê xe bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, CarTrawler sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại về tiền bạc của quý khách do thay đổi tỷ giá hối đoái có thể xảy ra giữa thời điểm đặt thuê ban đầu và thời điểm hủy hoặc thay đổi sau đó. Không được phép hủy hoặc sửa đổi sau khi ngày và thời điểm nhận xe/sử dụng dịch vụ Vận chuyển đã đến hạn bắt đầu.

D. Bất khả kháng

Chúng tôi sẽ không vi phạm các Điều kiện Đặt xe này cũng như không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo các Điều kiện Đặt xe này nếu sự chậm trễ hoặc không thực hiện đó xảy ra do các sự kiện, hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Những sự kiện, hoàn cảnh và nguyên nhân như vậy được gọi là “sự kiện bất khả kháng”, và để ví dụ, những sự kiện này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất hoặc thảm họa tự nhiên khác, dịch bệnh hoặc đại dịch, tấn công khủng bố, nội chiến, bạo loạn hay nội loạn, chiến tranh, đe dọa hoặc chuẩn bị cho chiến tranh, xung đột vũ trang, áp đặt các lệnh trừng phạt và cấm vận. Trong những hoàn cảnh như vậy, thời gian thực hiện sẽ được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương đương với khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ đã bị trì hoãn hoặc không được thực hiện. Ngoài ra, nếu chúng tôi hoặc các dịch vụ cho thuê xe nói chung bị ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng, chúng tôi sẽ có quyền cung cấp phiếu thanh toán hoặc giấy báo có (credit note) hoàn tiền thay cho khoản hoàn tiền bằng tiền mặt nếu đặt xe của bạn bị hủy.

E. Giá Vận chuyển & Tỷ giá Hối đoái

CarTrawler nỗ lực để bảo đảm rằng các báo giá Vận chuyển hiển thị thông qua công cụ đặt thuê xe là chính xác trong tất cả các khía cạnh trọng yếu vào mọi thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời điểm bạn đặt dịch vụ Vận chuyển đó thông qua công cụ đặt thuê xe này. Mặc dù vậy, trong trường hợp có sai sót rõ ràng hoặc hiển nhiên trong báo giá, thì CarTrawler và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển có quyền điều chỉnh giá dịch vụ Vận chuyển sau khi bạn đã đặt dịch vụ Vận chuyển thích hợp. Khi điều này xảy ra, CarTrawler sẽ cố gắng thông báo cho bạn sớm nhất có thể và bạn có thể lựa chọn để thanh toán theo giá đã điều chỉnh, hoặc bạn có thể hủy giao dịch đặt thuê xe và được hoàn tiền đầy đủ. Tỷ giá hối đoái mà CarTrawler sử dụng để hiển thị giá theo loại tiền tệ bạn đã chọn sẽ được cập nhật thường xuyên. Tỷ giá hối đoái mà công ty cấp thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn sử dụng có thể khác. CarTrawler không chịu trách nhiệm về mọi chênh lệch giữa giá hiển thị qua công cụ đặt thuê xe này và số tiền phí mà công ty cấp thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn đã tính do sử dụng tỷ giá hối đoái.

F. Thủ tục Khiếu nại

Chúng tôi tận tâm làm việc nhằm đem đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất và hợp tác với mạng lưới các nhà cung cấp vận chuyển toàn cầu của chúng tôi. Nếu bạn cảm thấy vẫn chưa hài lòng, bạn có thể gửi khiếu nại sau khi hoàn thành chuyến đi của mình thông qua các phương thức sau:

Người quản lý đặt xe trực tuyến__: Vui lòng gửi chi tiết khiếu nại của bạn cùng với mọi tài liệu liên quan qua mục “Trung tâm Hỗ trợ” trong Công cụ quản lý đặt xe của bạn.

Điện thoại: Vui lòng xem số điện thoại được ghi ở dưới cùng của biên lai thuê xe của bạn

Để đảm bảo quy trình khiếu nại hoạt động chính xác, chúng tôi phải nhận được bất kỳ khiếu nại nào trong vòng 120 ngày sau ngày bạn trả xe thuê hoặc trong vòng 30 ngày sau ngày dự kiến cuối cùng của bạn đối với dịch vụ vận chuyển. Các khiếu nại nộp sau thời gian này sẽ không được xử lý. Vui lòng chờ tối đa 20 ngày làm việc để chúng tôi điều tra đầy đủ về khiếu nại của bạn. Trong trường hợp khiếu nại không được giải quyết thông qua quy trình khiếu nại của CarTrawler, bạn có thể tham khảo Hệ thống Giải quyết Khiếu nại Trực tuyến tại địa chỉ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ để biết thêm thông tin về các tùy chọn giải quyết khiếu nại hiện có.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Công cụ đặt thuê xe này có thể hiển thị các liên kết đến các tài nguyên trên máy chủ hoặc trên trang web do các bên khác không phải CarTrawler điều hành. Việc liệt kê bất kỳ liên kết nào đến các nguồn tài nguyên bên ngoài sẽ không và không nên xem là khuyến nghị của CarTrawler hoặc là sự bảo đảm hoặc giới thiệu rằng thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp trên các trang web đó sẽ đạt tới một tiêu chuẩn nào đó hoặc phù hợp với mục đích của bạn. Các liên kết đó chỉ nhằm mục đích tham khảo và tạo sự thuận tiện cho bạn. Việc đưa các liên kết vào công cụ đặt thuê xe này tới các trang web hoặc máy chủ khác không bao hàm bất kỳ sự chứng thực nào về tài liệu trên các trang web hoặc máy chủ đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu liên quan đến thông tin và dịch vụ của chuyến đi) hoặc bất kỳ mối liên hệ nào với các nhà điều hành trang web hoặc máy chủ đó. CarTrawler không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các trang web hoặc máy chủ hoặc các bên khai thác các trang web hoặc máy chủ đó, và vì vậy CarTrawler sẽ không chấp nhận trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bất kỳ thông tin nào trên các trang web hoặc máy chủ đó, hoặc về tính chính xác và hợp pháp của thông tin trên các trang web hoặc máy chủ đó. Bạn sẽ phải vận dụng sự xét đoán của chính mình khi sử dụng những máy chủ hoặc trang web khác đó và bất kỳ thông tin nào chứa trong đó. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web bên thứ ba nào được liên kết tới công cụ đặt thuê xe này, bạn hoàn toàn tự chấp nhận mọi rủi ro khi làm như vậy và bạn sẽ rời khỏi công cụ đặt thuê xe này và đươc chuyển hướng tới một trang web mà CarTrawler không có quyền kiểm soát.

Điều khoản dịch vụ của Google đối với Google Maps (“Google TOS”) quản lý việc bạn sử dụng Google Maps trên trang của chúng tôi. Khi sử dụng Google Maps, bạn phải tuân thủ Google TOS, https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

Trách nhiệm pháp lý

Trong trường hợp có tranh chấp giữa quý khách và CarTrawler, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với quý khách, nếu có, được giới hạn trong khoản tiền mà quý khách đã thanh toán cho dịch vụ Vận chuyển. Do đó, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, CarTrawler loại trừ mọi bảo đảm (cho dù rõ ràng hay ngụ ý) về chất lượng, tính đầy đủ, hiệu quả hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể về (i) dịch vụ Vận chuyển bất kỳ được đặt thông qua công cụ đặt thuê xe này và (ii) công cụ đặt thuê xe này và bất kỳ nội dung nào của nó, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở bất kỳ thông tin nào có liên quan đến Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển được nêu trong công cụ đặt thuê xe này và công nghệ hỗ trợ và được cung cấp trên công cụ đặt thuê xe này.

Vì CarTrawler không cung cấp dịch vụ Vận chuyển và do đó không phải là một bên trong các Điều kiện Vận chuyển, CarTrawler không có trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý (trực tiếp hay gián tiếp) với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến các điều khoản của Điều kiện Vận chuyển của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ vấn đề hoặc tranh chấp nào với Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tranh chấp liên quan đến thương tích cá nhân hoặc thiệt hại đối với việc Vận chuyển phát sinh từ hoặc có liên quan đến Dịch vụ Vận chuyển và/hoặc Các Điều kiện Vận chuyển.

TRỪ KHI TRÁI VỚI QUY ĐỊNH LUẬT PHÁP, CARTRAWLER CŨNG NHƯ BẤT KỲ GIÁM ĐỐC, CHỦ SỞ HỮU, NHÂN VIÊN, CHI NHÁNH, ĐỐI TÁC LỮ HÀNH HOẶC CÁC BÊN ĐẠI DIỆN KHÁC CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO, GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO TAI NẠN, HÌNH PHẠT VÀ/HOẶC LÀ HẬU QUẢ, PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ/HOẶC VẬT CHẤT, ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ/HOẶC ĐẶT THÔNG QUA CÔNG CỤ ĐẶT THUÊ XE NÀY VÀ/HOẶC PHÁT SINH THEO CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN HẠN Ở, VIỆC MẤT (I) DỮ LIỆU, (II) DOANH THU, (III) THU NHẬP, (IV) THỜI GIAN, (V) TIỀN TIẾT KIỆM, (VI) LỢI NHUẬN VÀ/HOẶC (VII) CƠ HỘI VÀ/HOẶC TỔN THẤT VÀ/HOẶC HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN; KHÔNG HIỆN THỰC HÓA ĐƯỢC LỢI NHUẬN HOẶC TIẾT KIỆM THEO DỰ KIẾN VÀ BẤT KỲ TỔN THẤT KINH TẾ NÀO KHÁC THUỘC BẤT KỲ LOẠI HÌNH NÀO, NGAY CẢ KHI CARTRAWLER ĐÃ ĐƯỢC CHO BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ CÓ THỂ ĐOÁN TRƯỚC ĐƯỢC MỘT CÁCH HỢP LÝ.

Để tránh mọi nghi ngờ, trong mọi trường hợp, CarTrawler sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà quý khách phải chịu do kết quả của việc quý khách sử dụng bất kỳ thông tin lữ hành, dịch vụ và/hoặc liên kết nào được tham chiếu tới trong phần có tiêu đề “Liên kết đến Trang web Bên thứ ba” trên đây.

Không sử dụng trái phép hoặc không được phép

Một điều kiện để sử dụng công cụ đặt thuê xe này là bạn phải đảm bảo với CarTrawler rằng bạn sẽ không dùng công cụ̣ đặt thuê xe này cho bất kỳ mục đích nào trái với pháp luật hoặc bị ngăn cấm hoặc trái với Điều kiện Đặt thuê xe hoặc theo bất kỳ cách nào mà có thể làm tổn hại đến danh tiếng của CarTrawler.

Độ tuổi và trách nhiệm

Bằng việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này, bạn xác nhận rằng bạn đủ tuổi theo quy định luật pháp để đặt dịch vụ Vận chuyển và chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ pháp lý có thể phát sinh cho bạn do việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này. Khi sử dụng công cụ đặt thuê xe này, bạn hiểu rằng bạn có trách nhiệm, về mặt tài chính và các mặt khác, với tất cả việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này của bạn và của những người khác đã dùng thông tin đăng nhập của bạn để sử dụng. CarTrawler khuyến nghị bạn nên bảo vệ thông tin đăng nhập của mình.

Không có nghĩa vụ pháp lý trong các giao dịch bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

CarTrawler nỗ lực đảm bảo rằng các giao dịch bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ thực hiện trên công cụ đặt thuê xe này đều an toàn. TUY NHIÊN, nếu có các khoản phí trái phép xuất hiện trên bất kỳ sao kê thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nào, đối với bất kỳ thẻ nào (i) bạn đã sử dụng trong quá trình đặt thuê xe trên công cụ đặt thuê xe này và/hoặc (ii) bạn đã tiết lộ chi tiết của thẻ đó trên công cụ đặt thuê xe này, CarTrawler sẽ không có nghĩa vụ pháp lý hoặc chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào với bất kỳ tính chất nào mà bạn phải chịu xuất phát từ hoặc có liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc sử dụng hoặc tiết lộ đó, ngoại trừ trường hợp điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền theo luật định nào mà bạn có thể có. Vui lòng lưu ý rằng công cụ đặt thuê xe này được đảm bảo an toàn theo VeriSign. CarTrawler tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với dữ liệu chủ thẻ được quy định trong Tiêu chuẩn An toàn Dữ liệu Ngành Thẻ Thanh toán.

Bản quyền, thông báo và giấy phép có giới hạn

Tất cả thông tin trong công cụ đặt thuê xe này bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung, văn bản, đồ họa, hình ảnh, tên thương mại, cấu trúc, hình chụp, nút, hình ảnh nghệ thuật, mã máy tính được bảo vệ bằng các luật sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền và luật quốc tế và chỉ dành cho bạn vì mục đích thực hiện đặt dịch vụ Vận chuyển. Trừ khi bạn nhận được văn bản chấp thuận từ CarTrawler cho mục đích sử dụng khác, bạn chỉ có thể dùng công cụ đặt thuê xe và nội dung của công cụ cho các mục đích cá nhân. Bạn không có quyền chỉnh sửa nội dung, phân phối, so sánh, chuyển nhượng, mô phỏng hoặc trưng bày bất kỳ phần nào trên đây hoặc bất kỳ nội dung nào khác được hiển thị thông qua công cụ đặt thuê xe vì bất kỳ mục đích gì. Cụ thể là, khi tiến hành truy cập công cụ đặt thuê xe này, bạn đồng ý không:

 1. dùng công cụ đặt thuê xe để đặt thuê xe giả mạo hoặc mang tính đầu cơ;
 2. sử dụng công cụ đặt thuê xe để tìm kiếm các Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển hoặc báo giá của Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển;
 3. sử dụng các hệ thống tự động hóa, rô-bốt hoặc phần mềm để trích xuất dữ liệu từ công cụ đặt thuê xe này;
 4. sử dụng tên “CarTrawler” hoặc bất kỳ nhãn hiệu CarTrawler nào cho mục đích thương mại mà không được CarTrawler cho phép trước bằng văn bản; và/hoặc
 5. sao chép hoặc tái tạo các tài liệu từ công cụ đặt thuê xe này cho các mục đích thương mại.

Khước từ trách nhiệm

Công cụ đặt thuê xe này được cung cấp cho bạn trên cơ sở nguyên trạng và CarTrawler không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng (i) công cụ đặt thuê xe này hoặc công nghệ (máy chủ, v.v.) thông qua đó giúp và hỗ trợ công cụ này hoạt động sẽ không có lỗi hoặc khiếm khuyết hoặc (ii) thông tin đăng trên công cụ đặt thuê xe này là không bị nhiễm vi rút hoặc bất kỳ thứ gì khác có tính chất lây nhiễm hoặc phá hoại. CarTrawler không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự lây nhiễm hoặc tác động nào của các ứng dụng độc hại chẳng hạn như, nhưng không chỉ giới hạn ở, vi-rút, phần mềm độc hại Trojan, sự giả mạo, gian lận hoặc trộm cắp, lỗi, hư hỏng kỹ thuật, bỏ sót, trì hoãn, truy cập trái phép hoặc bất kỳ sự cố nào gây hư hỏng đến sự quản lý, liên lạc và/hoặc tính toàn vẹn có thể chấp nhận của công cụ đặt thuê xe này.

Sự từ bỏ

Việc chúng tôi không thực thi, vào bất kỳ lúc nào, hoặc trong bất kỳ giai đoạn nào, bất kỳ một hoặc nhiều Điều kiện Đặt thuê xe nào sẽ không có nghĩa là sự từ bỏ bất kỳ Điều kiện Đặt thuê xe nào như vậy hoặc các quyền gắn với những Điều kiện Đặt thuê xe đó.

Các tiêu đề và CarTrawler

Các tiêu đề được sử dụng trong các Điều kiện Đặt thuê xe này chỉ để tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc phạm vi của các Điều kiện Đặt thuê xe này. CarTrawler là tên kinh doanh do Etrawler sở hữu và tất cả các tham chiếu liên quan đến CarTrawler trong các Điều kiện Đặt thuê xe này được xem như là tham chiếu đến Etrawler.

Sửa đổi các điều kiện đặt thuê xe và điều kiện vận chuyển

CarTrawler có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, sửa đổi và/hoặc cập nhật các Điều kiện Đặt thuê xe và nội dung của công cụ đặt thuê xe này vì bất kỳ lý do gì, không cần báo trước, và không có nghĩa vụ nào đối với bạn, bất kỳ người dùng nào khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Quyền này sẽ không ảnh hưởng đến các Điều kiện Đặt thuê xe đã được chấp nhận bởi bạn, người dùng, khi thực hiện giao dịch đặt thuê xe hợp lệ bằng cách sử dụng công cụ đặt thuê xe này và chúng tôi gợi ý rằng bạn nên lưu và/hoặc in một bản các Điều kiện Đặt thuê xe đó vào thời điểm thực hiện đặt thuê xe để dùng làm hồ sơ riêng của bạn. CarTrawler không lưu giữ các bản Điều kiện Đặt thuê xe bằng giấy cho mỗi giao dịch đặt thuê xe nhưng bạn có thể truy cập những điều kiện đặt thuê xe này bất kỳ lúc nào thông qua Biên lai của mình hoặc thông qua công cụ đặt thuê xe. Bạn phải kiểm tra các thay đổi của Điều kiện Đặt thuê xe này mỗi khi truy cập công cụ đặt thuê xe.

Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển có thể thay đổi bất kỳ lúc nào các Điều kiện Vận chuyển của mình có trong công cụ đặt thuê xe và đã được xác nhận trong Biên lai của bạn. CarTrawler không chịu trách nhiệm và sẽ không có nghĩa vụ pháp lý nào nếu các Điều kiện Vận chuyển nêu trong công cụ đặt thuê xe này hoặc trong Biên lai đã thay đổi hoặc được thay đổi bởi Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển bất kỳ lúc nào.

Điều kiện chung cho việc đặt thuê xe

Với tư cách là người tiêu dùng, bạn sẽ được hưởng lợi từ các quy định bắt buộc của luật pháp tại quốc gia mà bạn đang cư trú. Không có điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này, bao gồm điều khoản luật điều chỉnh dưới đây, ảnh hưởng đến quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng dựa trên các điều khoản bắt buộc như vậy của luật pháp địa phương.

Điều kiện Đặt thuê xe và việc bạn sử dụng và truy cập công cụ đặt thuê xe này được điều chỉnh bởi luật pháp Ireland. Khi bạn cư trú tại Ireland, tòa án Ireland có thẩm quyền xử lý đối với mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và CarTrawler từ hoặc liên quan đến việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này của bạn. Khi bạn cư trú ở bất kỳ quốc gia nào ngoài Ireland, tòa án Ireland sẽ có thẩm quyền xử lý không độc quyền đối với mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và CarTrawler từ hoặc liên quan đến việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này của bạn. Công cụ đặt thuê xe này không được phép sử dụng trong bất kỳ thể chế pháp luật nào không áp dụng tất cả các quy định của Điều kiện Đặt thuê xe, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quy định của đoạn này. Bạn đồng ý rằng giữa bạn và CarTrawler không có bất kỳ mối quan hệ đối tác, tuyển dụng hoặc quan hệ đại lý nào do kết quả của các Điều kiện Đặt thuê xe hoặc việc bạn sử dụng công cụ đặt thuê xe này. Việc chúng tôi thực thi Điều kiện Đặt thuê xe sẽ tuân theo các quy trình pháp lý và luật pháp hiện hành và không có điều gì trong Điều kiện Đặt thuê xe này sẽ ngăn cản CarTrawler tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc các đề nghị hoặc yêu cầu liên quan đến (i) việc bạn sử dụng công cụ đặt thuê xe này hoặc (ii) thông tin được cung cấp cho hoặc thu thập bởi CarTrawler liên quan đến việc bạn sử dụng công cụ đặt thuê xe này. CarTrawler sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn khi CarTrawler tuân thủ các đề nghị hoặc yêu cầu đó. Sẽ là vi phạm Điều kiện Đặt thuê xe này nếu người sử dụng dùng bất kỳ thông tin nào thu thập được từ công cụ đặt thuê xe này để quấy rầy, lạm dụng hoặc gây hại cho người khác, hoặc để liên hệ, quảng cáo, thu hút hoặc bán cho bất kỳ người sử dụng hoặc người nào khác mà không có sự đồng ý trước rõ ràng của họ.

Nếu bạn đã chọn bảo hiểm và bạn thay đổi nơi cư trú, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại màn hình tìm kiếm trên công cụ đặt xe do các yêu cầu của cơ quan quản lý. Nếu nơi cư trú của bạn phù hợp với quốc gia bạn sắp nhận xe và bạn thay đổi nơi cư trú trong luồng đặt chỗ, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại màn hình tìm kiếm trên công cụ đặt xe do các điều khoản và/ hoặc giá khác nhau áp dụng cho các phương tiện thuê trong nước do sử dụng thêm quãng đường đi. Nếu nơi cư trú của bạn được cập nhật trong luồng đặt xe để phù hợp với quốc gia nhận xe, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại màn hình tìm kiếm do các điều khoản và/ hoặc giá khác nhau áp dụng cho các phương tiện thuê trong nước do sử dụng thêm quãng đường đi. Những lý do khách quan này phù hợp với Quy định Geoblocking.

THÔNG TIN VỀ THỨ TỰ SẮP XẾP THUÊ XE VÀ CÁC VỊ TRÍ ĐƯỢC TÀI TRỢ VÀ ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA

Thứ tự sắp xếp “Được đề xuất” hoạt động như thế nào?

Thứ tự sắp xếp “Được đề xuất” sử dụng nhiều yếu tố khác nhau để xếp hạng xe theo thứ tự nhằm đảm bảo quý khách thấy “Giá trị bằng tiền” tốt nhất ở đầu kết quả tìm kiếm.
Hoa hồng nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe ảnh hưởng đến thứ tự này.

“Giá trị bằng tiền” có nghĩa là gì?

Thuật ngữ “Giá trị bằng tiền” mô tả các biến số ảnh hưởng đến khả năng thuê xe của khách hàng. Hoa hồng mà chúng tôi (CarTrawler) nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe công nhận vai trò của chúng tôi (CarTrawler) trong giao dịch đặt xe và ảnh hưởng đến cách chúng tôi xác định “Giá trị bằng tiền” chung.

Những biến nào được xem xét trong thứ tự sắp xếp?

Để xác định “Giá trị bằng tiền” tốt nhất cho khách hàng, thứ tự sắp xếp của chúng tôi xem xét một vài biến số, bao gồm:

 • Ngày đặt xe và địa điểm tìm kiếm.
 • Thời gian thuê xe.
 • Đánh giá của khách hàng về các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe dựa trên điểm CSAT và NPS.
 • Hành vi trước đây của khách hàng liên quan đến các lần mua trước và định giá trước đây của kết quả thuê xe tương tự.
 • Hoa hồng mà chúng tôi nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe hoặc các đối tác bảo hiểm.

Vị trí được tài trợ hoạt động như thế nào?

Một số đối tác lữ hành làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe. Các vị trí được tài trợ có thể xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm do thanh toán mà đối tác lữ hành nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe. Khách hàng có thể xác định các vị trí được tài trợ này, nơi chúng được đánh dấu ở vị trí được gắn thương hiệu ở đầu kết quả tìm kiếm.

Định giá được cá nhân hóa

Chúng tôi có thể cá nhân hóa việc định giá cho các dịch vụ có sẵn thông qua công cụ đặt chỗ trên cơ sở ra quyết định tự động.

Updated at: Mon, 15 Jul 2024 20:53:09 GMT