Điều khoản và điều kiện

THÔNG BÁO PHÁP LÝ QUAN TRỌNG

Giới thiệu

Thông báo pháp lý này áp dụng cho toàn bộ nội dung của công cụ đặt thuê xe. Vui lòng dành thời gian để đọc Điều khoản và điều kiện sử dụng (‘Điều khoản sử dụng’) vì khi sử dụng công cụ đặt thuê xe này, quý vị đã thể hiện sự chấp nhận của mình đối với Điều khoản sử dụng bất kể quý vị có chọn đăng ký với chúng tôi hay không. Nếu không chấp nhận các điều khoản này, vui lòng không sử dụng công cụ đặt thuê xe. Khi sử dụng bất kỳ phần nào của công cụ đặt thuê xe, quý vị được xem như là đã chấp nhận toàn bộ thông báo pháp lý này. Hãy ngưng sử dụng công cụ đặt thuê xe này ngay lập tức nếu quý vị không chấp nhận và không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này.

Công cụ đặt thuê xe này hoạt động theo công nghệ của CarTrawler và cho phép quý vị sử dụng công nghệ CarTrawler để đặt các dịch vụ thuê xe từ nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe thuộc bên thứ ba. Khi chấp nhận Điều khoản sử dụng và/hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong công cụ đặt thuê xe này, quý vị đã đồng ý sử dụng công cụ đặt thuê xe này và công nghệ hỗ trợ và được cung cấp trên công cụ đặt thuê xe này phù hợp với Điều khoản sử dụng và Điều khoản sử dụng là sự thỏa thuận giữa quý vị và CarTrawler.

CarTrawler có thể chỉnh sửa thông báo pháp lý này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật lại thông báo. Quý vị nên thường xuyên kiểm tra thông báo pháp lý hiện hành vì thông báo này là ràng buộc đối với quý vị. Một số điều khoản trong thông báo pháp lý này có thể được thay thế bởi các thông báo hoặc điều khoản pháp lý được nêu rõ trên các trang cụ thể của công cụ đặt thuê xe.

Tất cả các tham chiếu đến công cụ đặt thuê xe trong Điều khoản sử dụng này đều được xem là bao gồm tham chiếu cho tất cả việc đặt thuê xe được thực hiện qua tổng đài điện thoại của CarTrawler.

Thông tin về chúng tôi

Trang web này được điều hành bởi Etrawler, một công ty có đăng ký của nước Cộng hòa Ireland, với các tên giao dịch như CarTrawler, ArgusCarHire và Holiday Autos ("CarTrawler”, "chúng tôi”, “đến/cho chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Chúng tôi đăng ký kinh doanh tại Ireland theo số đăng ký công ty là 93433 và văn phòng đăng ký của chúng tôi tại Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland. Địa chỉ kinh doanh chính của chúng tôi là Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland. Mã số thuế VAT của chúng tôi là IE4693898K. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại +44 20 3740 9859 hoặc qua email tại địa chỉ info@holidayautos.com.

CarTrawler tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt các dịch vụ thuê xe. CarTrawler không sở hữu hoặc điều hành bất kỳ công ty cho thuê xe nào. Hợp đồng thuê xe của quý vị sẽ được thực hiện giữa quý vị và nhà cung cấp xe thuê. Điều khoản và điều kiện trong hợp đồng thuê xe giữa quý vị và nhà cung cấp xe thuê có sẵn trên công cụ đặt thuê xe này khi quý vị chọn loại hình của nhà cung cấp xe thuê và nhập vào các thông tin khác có liên quan. CarTrawler không đưa ra bất cứ đảm bảo hoặc tuyên bố nào về bên cho thuê xe hoặc xe thuê. Việc cung cấp xe thuê qua công cụ đặt thuê xe này là trách nhiệm của riêng nhà cung cấp xe thuê mà thôi

Phí và lệ phí

Nhà cung cấp xe thuê có trách nhiệm xử lý phù hợp việc đặt thuê xe của quý vị. Độ chính xác của bất kỳ báo giá thuê xe do công cụ đặt thuê xe này cung cấp và bất kỳ đặt thuê xe nào được thực hiện trên công cụ đặt thuê xe này sẽ tùy thuộc vào thông tin chi tiết mà quý vị đã cung cấp trên công cụ đặt thuê xe này.

Truy cập dịch vụ

Mặc dù mong muốn đảm bảo công cụ đặt thuê xe này có thể hoạt động bình thường 24 giờ mỗi ngày, tuy nhiên CarTrawler sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì lý do nào đó mà công cụ đặt thuê xe không hoạt động vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Truy cập vào công cụ đặt thuê xe có thể tạm thời bị trì hoãn và không có thông báo trong trường hợp hệ thống không hoạt động, đang được bảo trì hoặc sửa chữa hoặc bất kỳ lý do nào ngoài tầm kiểm soát của CarTrawler.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong trường hợp có tranh chấp giữa quý vị và CarTrawler, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với quý vị, nếu có, được giới hạn trong khoản tiền mà quý vị đã thanh toán cho việc thuê xe.

Do đó, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, CarTrawler loại trừ mọi bảo đảm (dù rõ ràng hay hàm ý) về chất lượng, tính đầy đủ, hiệu quả hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể về (i) việc thuê xe bất kỳ được đặt thuê qua công cụ đặt thuê xe này và (ii) công cụ đặt thuê xe này và bất kỳ nội dung nào của nó, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin nào có liên quan đến việc cho thuê của nhà cung cấp xe thuê được nêu trong phạm vi công cụ đặt thuê xe này và công nghệ hỗ trợ và được cung cấp trên công cụ đặt thuê xe này. CarTrawler có quyền thay đổi công cụ đặt thuê xe vào bất kỳ lúc nào. Thông tin trên công cụ đặt thuê xe này được cập nhật bất kỳ lúc nào. Khi sử dụng công cụ đặt thuê xe này, quý vị thừa nhận rằng các chi tiết về thuê xe và tất cả thông tin khác bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin liên quan đến chuyến đi và kỳ nghỉ được đăng trên công cụ đặt thuê xe này có thể không chính xác hoặc có lỗi chính tả.

Bất kỳ việc đặt thuê xe nào mà quý vị thực hiện trên công cụ đặt thuê xe này sẽ được tiến hành với một nhà cung cấp xe thuê, không phải với CarTrawler. CarTrawler và công cụ đặt thuê xe này chỉ tạo điều kiện để thực hiện việc đặt thuê với nhà cung cấp xe thuê. CarTrawler không phải là một bên của hợp đồng giữa quý vị và nhà cung cấp xe thuê và không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ (trực tiếp hoặc gián tiếp) với bất kỳ bên nào về mặt điều khoản hợp đồng của quý vị với nhà cung cấp xe thuê hoặc bất kỳ vấn đề phát sinh nào với việc thuê xe đã đặt theo hợp đồng đó hoặc bất kỳ phát sinh nào khác giữa quý vị và nhà cung cấp xe thuê. Khi thực hiện đặt thuê xe qua công cụ đặt thuê xe này, quý vị bị ràng buộc và được xem như là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp xe thuê có liên quan.

NGOẠI TRỪ TRONG PHẠM VI TRÁI VỚI QUY ĐỊNH LUẬT PHÁP, CARTRAWLER CŨNG NHƯ BẤT KỲ GIÁM ĐỐC, CHỦ SỞ HỮU, NHÂN VIÊN, CHI NHÁNH, ĐỐI TÁC CỦA CHUYẾN ĐI HOẶC CÁC BÊN ĐẠI DIỆN KHÁC CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ/HOẶC VẬT CHẤT CỦA QUÝ VỊ THÔNG QUA CÔNG CỤ ĐẶT THUÊ XE NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC MẤT DỮ LIỆU, THU NHẬP, LỢI NHUẬN HOẶC CƠ HỘI, MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN VÀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BÊN THỨ BA, HOẶC BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HOẶC HỆ QUẢ CHO DÙ PHÁT SINH NHƯ THẾ NÀO, NGAY CẢ KHI CARTRAWLER ĐÃ ĐƯỢC CHO BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI MÀ KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC ĐƯỢC MỘT CÁCH HỢP LÝ.

Việc liệt kê bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ cho chuyến đi hoặc liên kết nào trong công cụ đặt thuê xe này sẽ không và không nên xem là khuyến nghị của CarTrawler hoặc là sự bảo đảm hoặc giới thiệu rằng thông tin hoặc dịch vụ cho chuyến đi đó là phù hợp một tiêu chuẩn nào đó hoặc phù hợp với mục ̣đích của quý vị. CarTrawler sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào với quý vị trong trường hợp thông tin hoặc dịch vụ cho chuyến đi không phù hợp với mục đích của quý vị. Quý vị phải tự mình quyết định khi sử dụng các thông tin này.

KHÔNG SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOẶC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Một điều kiện sử dụng công cụ đặt thuê xe này là quý vị phải đảm bảo với CarTrawler rằng quý vị sẽ không dùng công cụ̣ đặt thuê xe này cho bất kỳ mục đích nào trái với pháp luật hoặc bị ngăn cấm hoặc trái với Điều khoản sử dụng.

ĐỘ TUỔI VÀ TRÁCH NHIỆM

Bằng việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này, quý vị xác nhận rằng quý vị đủ tuổi theo quy định luật pháp để sử dụng công cụ đặt thuê xe và tạo ra các nghĩa vụ pháp lý ràng buộc đối với mọi trách nhiệm có thể phát sinh cho quý vị do việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này. Khi sử dụng công cụ đặt thuê xe này, quý vị hiểu rằng quý vị có trách nhiệm, về mặt tài chính và các mặt khác, về tất cả việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này của quý vị và của những người khác đã dùng thông tin đăng nhập của quý vị để sử dụng. CarTrawler khuyến nghị quý vị nên bảo vệ thông tin đăng nhập của mình.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Công cụ đặt thuê xe này có các liên kết đến các tài nguyên trên máy chủ hoặc trên trang web do các bên thứ ba khác ngoài CarTrawler điều hành. Nếu sử dụng các liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi công cụ đặt thuê xe này (trang web). Các siêu liên kết này chỉ nhằm mục đích tham khảo và tạo sự thuận tiện cho quý vị. Việc bao gồm các siêu liên kết trên công cụ đặt thuê xe này với các trang web hoặc máy chủ khác không bao hàm bất kỳ sự chứng thực nào về tài liệu trên các trang web hoặc máy chủ đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu liên quan đến thông tin và dịch vụ của chuyến đi) hoặc bất kỳ mối liên hệ nào với các nhà điều hành trang web hoặc máy chủ đó. CarTrawler không kiểm soát và không có trách nhiệm đối với các trang web hoặc máy chủ đó và vì vậy CarTrawler sẽ không chấp nhận trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bất kỳ thông tin nào trên các trang web hoặc máy chủ đó, hoặc về tính chính xác và hợp pháp của thông tin trên các trang web hoặc máy chủ đó. Quý vị phải tự quyết định khi giao tiếp và sử dụng các dịch vụ từ các trang web hoặc máy chủ này. Nếu quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết với công cụ đặt thuê xe này (trang web), quý vị phải chịu toàn bộ rủi ro.

CÁC ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG KHÁC

Điều khoản sử dụng của Bing Maps (“Bing Maps TOU”) [http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx] quản lý việc sử dụng Bing Maps của quý vị trên trang web của chúng tôi. Khi sử dụng Bing Maps, quý vị phải tuân theo quy định của Bing Maps TOU

ĐIỀU KIỆN ĐẶT THUÊ XE

Vui lòng đọc các điều kiện sau đây áp dụng cho việc đặt thuê mà quý vị thực hiện để thuê xe qua công cụ đặt thuê này.

A. Thực hiện đặt thuê xe

CarTrawler hoạt động trên toàn cầu, vì vậy có ba phương thức thanh toán khi thực hiện việc đặt thuê xe như được mô tả dưới đây:

Quý vị thanh toán khoản tiền cọc đặt thuê xe vào thời điểm đặt thuê xe và khoản tiền còn lại sẽ được thanh toán cho nhà cung cấp xe thuê khi đến; hoặc

Quý vị thanh toán toàn bộ chi phí thuê xe vào thời điểm đặt thuê xe và chỉ thanh toán phần chi phí về nhiên liệu và các khoản bổ sung tùy chọn khi đến; hoặc

Quý vị không thanh toán bất kỳ khoản nào vào thời điểm đặt thuê xe. CarTrawler sẽ thay mặt quý vị đặt thuê xe mà không nhận bất kỳ khoản tiền nào và quý vị sẽ thanh toán cho nhà cung cấp xe thuê toàn bộ chi phí thuê xe khi quý vị đến.

Phương thức thanh toán cho việc đặt thuê xe tùy thuộc vào địa điểm và/hoặc nhà cung cấp xe thuê được chọn và quý vị sẽ được thông báo về bất kỳ khoản thanh toán nào phải trả trước khi hoàn tất đặt thuê xe. Nếu được áp dụng, quý vị có trách nhiệm thanh toán khoản tiền còn lại cho nhà cung cấp xe thuê. Trong mọi trường hợp, quý vị có trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí/dịch vụ bổ sung nào do quý vị yêu cầu và bất kỳ khoản phí dịch vụ nào khác do nhà cung cấp xe thuê được chọn thuê áp dụng. Quý vị phải dùng thẻ tín dụng như thẻ Visa, Mastercard hoặc American Express hoặc thẻ ghi nợ như thẻ Visa Debit hoặc chọn hình thức thanh toán thay thế khác như PayPal, SOFORT hoặc Giropay để đặt thuê xe bằng công cụ đặt thuê xe này. Xin lưu ý rằng không phải tất cả nhà cung cấp xe thuê đều chấp nhận thẻ ghi nợ hoặc các hình thức thanh toán thay thế khác, vì vậy vui lòng kiểm tra Điều kiện thuê xe của nhà cung cấp xe thuê mà quý vị đang đặt thuê về việc họ có chấp nhận thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc các hình thức thanh toán thay thế khác hay không. Bất kỳ dữ liệu nào được truyền đến công cụ xử lý thanh toán cũng đều được truyền qua một máy chủ đã được mã hóa bảo mật. Khi thực hiện đặt thuê xe bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc PayPal với công cụ đặt thuê xe này, nghĩa là quý vị đồng ý rằng nếu hủy đặt thuê trễ hơn hai ngày kể từ ngày thực hiện đặt thuê, CarTrawler có thể giữ lại một phí quản lý/xử lý hủy như được giải thích ở phần C bên dưới và phí này sẽ không được hoàn tiền lại Nếu quý vị cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên đặt thuê xe của quý vị, CarTrawler phải nhận một giao dịch thông báo từ quý vị trên Hỗ trợ của CarTrawler qua công cụ đặt thuê xe, thông báo rõ với CarTrawler các chi tiết chính xác về việc thay đổi đó. CarTrawler không đảm bảo sẽ có thể xử lý các thay đổi này; tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất. Thay đổi sẽ không thể xử lý sau khi nhà cung cấp xe thuê đã nhận tiền. CarTrawler không thể hoàn tiền nếu quý vị kết thúc thuê xe trước thời hạn. Trong trường hợp quý vị yêu cầu gia hạn thời gian thuê sau khi đã nhận xe (các ngày không bao gồm trong Biên lai của CarTrawler), quý vị phải trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp xe thuê các chi phí thuê tại địa phương đang áp dụng tại thời điểm đó. Khi đặt thuê xe, quý vị có trách nhiệm thông báo cho nhà cung cấp xe thuê, nếu cần, về tình trạng vật chất và tinh thần liên quan đến việc thuê xe. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, có thể có những tác động đến bảo hiểm nếu quý vị không thông báo cho nhà cung cấp xe thuê biết về tình trạng. Khi nhận xe thuê, quý vị phải xuất trình đầy đủ giấy phép lái xe (Giấy phép lái xe của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có hai phần) từ nước cấp giấy phép, hộ chiếu còn hiệu lực và thẻ tín dụng hợp lệ có tên người thuê (người lái xe). Trong trường hợp không xuất trình các giấy tờ yêu cầu, nhà cung cấp xe thuê có thể từ chối cho thuê và không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào. Nếu đã đặt thuê xe nhưng không đến nhận xe, quý vị cũng không được hoàn trả lại bất kỳ khoản tiền nào. Vui lòng lưu ý rằng nếu đến muộn, khách hàng phải chịu trách nhiệm liên hệ với nhà cung cấp xe thuê. Trong trường hợp máy bay bị hoãn hoặc bị hủy, CarTrawler sẽ không có trách nhiệm hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào. Số tiền hoàn lại phải được yêu cầu bồi hoàn từ hãng bảo hiểm du lịch.

B. Xác nhận đặt thuê xe

Khi đã xác nhận đặt thuê xe, CarTrawler sẽ phát hành xác nhận đặt thuê xe thay mặt nhà cung cấp xe thuê cho mỗi đặt thuê xe, nhưng không đảm bảo đã bao gồm các phụ phí của các dịch vụ bổ sung hoặc thông tin chi tiết về các phí dịch vụ hoặc các loại thuế do nhà cung cấp xe thuê áp dụng hoặc các dịch vụ bổ sung do quý vị yêu cầu tại điểm lấy xe. CarTrawler khuyến nghị quý vị nên kiểm tra kỹ càng các thông tin chi tiết về việc đặt thuê xe, ví dụ như quốc gia, địa điểm và thời gian thuê. Nếu có bất kỳ khác biệt nào, quý vị nên ngay lập tức gửi thông tin này qua Công cụ trang web của chúng tôi, thông báo rõ ràng cho CarTrawler về chi tiết chính xác của những khác biệt đó. CarTrawler khuyên quý vị nên đọc và tuân theo các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp xe thuê (có đăng trên công cụ đặt thuê xe này nhưng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào tùy theo nhà cung cấp xe thuê) về việc nhà cung cấp xe thuê yêu cầu nhà cung cấp xe đã đặt giao xe cho quý vị khi nhận được xác nhận đặt thuê xe. Số đặt thuê xe có trên xác nhận đặt thuê xe phải được nêu trong tất cả yêu cầu, hủy hoặc sửa đổi đặt thuê xe.

C. Hủy

Nếu muốn hủy đặt thuê xe, cách duy nhất được chấp nhận là hủy thông qua Trang web của CarTrawler. Không trực tiếp hủy đặt thuê xe với nhà cung cấp xe thuê vì có thể có áp dụng phí bổ sung. Nếu CarTrawler nhận được thông báo hủy trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ ngày đặt thuê xe, quý vị sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán. Nếu CarTrawler nhận thông báo hủy sau bốn mươi tám (48) giờ sau ngày đặt thuê xe, tất cả các khoản tiền sẽ được hoàn trả lại cho quý vị, trừ khoản phí quản lý/xử lý hủy đặt thuê tối thiểu là €20 và tối đa là €55 sẽ được giữ lại. Vui lòng xem Điều kiện thuê xe của nhà cung cấp xe thuê mà quý vị đang đặt thuê về khoản phí quản lý/xử lý và bất kỳ điều kiện đặc biệt nào có thể áp dụng cho đặt thuê xe của quý vị. Trong trường hợp hủy đặt thuê xe khi toàn bộ chi phí thuê xe sẽ được thanh toán khi đến, thì sẽ không có phí hủy.

Trách nhiệm của quý vị là tự mình hủy bất kỳ sản phẩm kèm theo nào khác mà quý vị có thể đã mua do liên quan đến việc đặt thuê xe. Các sản phẩm này có thể gồm Bảo hiểm không vượt mức do bên thứ ba như Allianz cung cấp. Trong trường hợp hủy hoặc thay đổi một đặt thuê xe bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, CarTrawler sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại của quý vị do thay đổi tỷ giá giữa thời điểm đặt thuê ban đầu và thời điểm hủy hoặc thay đổi sau đó (nếu có). Không được phép hủy sau ngày và thời điểm đặt thuê xe đã đến hạn bắt đầu.

D. Giá cả

CarTrawler cố gắng đảm bảo rằng giá được báo tại thời điểm đặt thuê xe trên công cụ đặt thuê xe này là chính xác về mọi phương diện chính. Tuy nhiên, CarTrawler được quyền điều chỉnh giá đã báo tại thời điểm thực hiện đặt thuê xe trong trường hợp có lỗi được chứng minh hoặc có lỗi hiển nhiên trong giá đã báo. CarTrawler sẽ cố gắng thông báo đến khách hàng ngay khi có giá áp dụng hợp lý trong trường hợp giá đã báo tại thời điểm đặt thuê là sai. Trong trường hợp thay đổi giá đã báo tại thời điểm đặt thuê, khách hàng có thể chọn thanh toán giá đã điều chỉnh hoặc được quyền yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán. Tỷ giá hối đoái được CarTrawler sử dụng để hiển thị giá theo loại tiền tệ mà khách hàng đã chọn và được cập nhật thường xuyên. Tỷ giá hối đoái có thể khác nhau tùy theo công ty cấp thẻ tín dụng của quý vị. CarTrawler không thể chịu trách nhiệm về mọi chênh lệch giữa giá được CarTrawler thể hiện và số tiền phí mà công ty cấp thẻ tín dụng đã tính do sử dụng tỷ giá hối đoái.

E. Thủ tục khiếu nại

Khiếu nại chỉ được chấp nhận bằng văn bản và phải được đưa vào Hỗ trợ của CarTrawler và phải nhận được trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc (ngày trả xe thuê). Không xử lý các khiếu nại nhận được sau khoảng thời gian này.

KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ TRONG CÁC GIAO DỊCH THÔNG QUA THẺ TÍN DỤNG HOẶC THẺ GHI NỢ

CarTrawler cố gắng đảm bảo rằng các giao dịch bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đều an toàn. TUY NHIÊN, nếu có khoản phí trái phép nào xuất hiện trên bản kê thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho bất kỳ loại thẻ nào được dùng trên công cụ đặt thuê xe này tại bất kỳ thời điểm nào, trong hoặc sau khi quý vị đặt thuê xe, thực hiện giao dịch hoặc tiết lộ thông tin trên công cụ đặt thuê xe này, CarTrawler sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại ở bất kỳ hình thức nào mà quý vị phải chịu do phát sinh từ, hoặc theo một cách nào đó là có liên quan đến, việc sử dụng, giao dịch hoặc tiết lộ đã nêu, chỉ phụ thuộc vào bất kỳ quyền hợp pháp nào mà quý vị có thể có. Vui lòng lưu ý công cụ đặt thuê xe này được đảm bảo an toàn theo VeriSign.

BẢN QUYỀN, THÔNG BÁO VÀ GIẤY PHÉP CÓ GIỚI HẠN

Tất cả thông tin trong phạm vi công cụ đặt thuê xe này bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung, văn bản, đồ họa, hình ảnh, tên thương mại, cấu trúc, hình chụp, nút, hình ảnh nghệ thuật, mã máy tính được bảo vệ bằng bản quyền, các luật sở hữu trí tuệ và luật khác nhau theo luật và các hiệp định quốc tế và chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân của quý vị. Trừ khi quý vị nhận được văn bản ưng thuận từ CarTrawler cho mục đích sử dụng khác, quý vị chỉ có thể dùng công cụ đặt thuê và nội dung của công cụ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại. Không được phép chỉnh sửa sao chép, phân phối, so sánh, chuyển nhượng, mô phỏng hoặc thể hiện bất kỳ nội dung nào trên đây cho việc sử dụng cá nhân hoặc kinh doanh. Cụ thể là, khi tiến hành truy cập công cụ đặt thuê xe này, quý vị đồng ý:

Không dùng công cụ đặt thuê xe để đặt thuê xe giả mạo hoặc mang tính đầu cơ;

Không dùng công cụ đặt thuê xe để tìm hiểu các nhà cung cấp hoặc giá cả của các nhà cung cấp;

Không dùng tên "CarTrawler" hoặc bất kỳ nhãn hiệu CarTrawler nào cho mục đích thương mại mà không được CarTrawler cho phép trước bằng văn bản; và

Không sao chép các tài liệu từ công cụ đặt thuê xe này (của trang web) cho các mục đích thương mại.

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

Công cụ đặt thuê xe này được dành cho người sử dụng trên cơ sở nguyên trạng và CarTrawler không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng (i) công cụ đặt thuê xe này hoặc công nghệ (máy chủ, v.v...) giúp và hỗ trợ công cụ này hoạt động sẽ không có lỗi hoặc khiếm khuyết hoặc (ii) thông tin đăng trên công cụ đặt thuê xe này là không bị nhiễm vi rút hoặc bất kỳ thứ gì khác có tính chất lây nhiễm hoặc phá hoại. CarTrawler không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự lây nhiễm vi rút hoặc tác động của các ứng dụng độc hại bao gồm, nhưng không giới hạn, vi rút, phần mềm độc hại Trojan, sự giả mạo, gian lận hoặc trộm cắp, lỗi, hư hỏng kỹ thuật, bỏ sót, trì hoãn, truy cập trái phép hoặc bất kỳ trường hợp nào gây hư hỏng đến sự quản lý, liên lạc và tính toàn vẹn có thể chấp nhận của công cụ đặt thuê xe này.

SỰ TỪ BỎ

Việc không áp đặt thực hiện một hoặc nhiều Điều khoản sử dụng của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào sẽ không phải là sự từ bỏ các điều khoản đó hoặc các quyền đi kèm điều khoản đó.

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ CARTRAWLER

Tiêu đề được dùng trong các Điều khoản sử dụng này chỉ để tham khảo và không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc phạm vi của các Điều khoản sử dụng này. CarTrawler là tên kinh doanh do Etrawler sở hữu và tất cả tham chiếu liên quan đến CarTrawler trong các Điều khoản sử dụng này được xem như là tham chiếu đến Etrawler. Tất cả tham chiếu đến công cụ đặt thuê xe (trang web) trong Điều khoản sử dụng này đều được xem là bao gồm tham chiếu cho tất cả việc đặt thuê xe được thực hiện qua tổng đài điện thoại của CarTrawler.


ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CarTrawler có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng và nội dung của công cụ đặt thuê xe này vì bất kỳ lý do gì và không cần phải báo trước và không có nghĩa vụ về pháp lý đối với quý vị, bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào khác. Quyền này sẽ không ảnh hưởng đến Điều khoản sử dụng đã được quý vị, người sử dụng, chấp nhận khi thực hiện việc đặt thuê hoặc mua hợp pháp bằng công cụ đặt thuê xe này. Quý vị phải kiểm tra các thay đổi của Điều khoản sử dụng này mỗi khi truy cập công cụ đặt thuê xe. Nhà cung cấp xe thuê có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện (có đăng trên công cụ đặt thuê xe này) bất cứ lúc nào về việc cung cấp xe thuê đã đặt cho quý vị. CarTrawler không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ về pháp lý nếu các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp xe thuê đăng trên công cụ đặt thuê xe này đã hoặc đang được nhà cung cấp xe thuê thay đổi.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

Điều khoản sử dụng và việc sử dụng, truy cập công cụ đặt thuê xe này của quý vị chịu sự chi phối của luật pháp nước Cộng hòa Ireland. Tòa án của nước Cộng hòa Ireland có thẩm quyền xử lý mọi tranh chấp phát sinh giữa quý vị và CarTrawler từ hoặc liên quan đến việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này của quý vị. Công cụ đặt thuê xe này không được phép sử dụng trong bất kỳ thể chế pháp luật nào không áp dụng tất cả quy định của Điều khoản sử dụng bao gồm không giới hạn quy định của đoạn này. Quý vị đồng ý rằng giữa quý vị và CarTrawler không có bất kỳ mối quan hệ, sự hợp tác, tuyển dụng hoặc quan hệ đại lý nào do kết quả của Điều khoản sử dụng hoặc việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này của quý vị. Việc thực hiện Điều khoản sử dụng của chúng tôi tùy thuộc theo luật pháp và thủ tục tố tụng hiện hành và không có điều khoản nào trong thỏa thuận này ngăn cản CarTrawler tuân thủ bất kỳ việc chấp hành luật pháp nào hoặc tuân thủ các yêu cầu hoặc đề nghị của cơ quan chính quyền liên quan đến việc sử dụng công cụ đặt thuê xe này của quý vị hoặc liên quan đến thông tin mà CarTrawler thu thập hoặc được cung cấp và CarTrawler không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh từ sự tuân thủ này. Mặc dù CarTrawler không thể theo dõi hành vi khi không tham gia trực tuyến của người sử dụng, nhưng sẽ là vi phạm đến Điều khoản sử dụng này nếu người sử dụng dùng bất kỳ thông tin nào thu thập được từ công cụ đặt thuê xe này để quấy rầy, lạm dụng hoặc gây hại cho người khác, hoặc để liên hệ, quảng cáo, thu hút hoặc bán cho bất kỳ người sử dụng hoặc người nào khác mà không có sự đồng ý trước của họ.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng áp dụng đối với việc sử dụng trang web [http://www.holidayautos.com/privacy-policy] của quý vị, thể hiện các điều khoản mà dựa theo đó chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào thu thập được từ quý vị, hoặc được quý vị cung cấp. Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, quý vị đã đồng ý với việc xử lý này và đảm bảo mọi dữ liệu mà quý vị cung cấp đều chính xác.

CarTrawler, bằng sự xét đoán của mình, bảo lưu quyền điều chỉnh Công bố bảo mật và an ninh này vào bất kỳ lúc nào, và quý vị phải thường xuyên kiểm tra bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với chính sách bảo mật này. Nếu có bất kỳ thắc mắc, vui lòng gửi thắc mắc của quý vị đến Trang web của chúng tôi