เมนู

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบการจองเพื่อใช้บริการของ Etrawler Unlimited Company หรือเรียกว่า CarTrawler

บทนำ

ระบบการจองนี้สนับสนุนโดยเทคโนโลยีของ CarTrawler และช่วยให้ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีของ CarTrawler ในการจองรถเช่าหรือบริการรถรับส่ง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแท็กซี่, บริการรถรับส่งและบริการรถเช่าที่มีพนักงานขับรถ, บริการรถรับส่งส่วนบุคคล, บริการรถรับส่งชั้นธุรกิจ, บริการรถรับส่งชั้นหนึ่ง, บริการรับส่งโดยรถประจำทางและมินิบัส, บริการรับส่งโดยรถไฟ, บริการรับส่งรถวีลแชร์และบริการรับส่งด้วยรถลีมูซีน) (“บริการรถรับส่ง”) จากบริษัทผู้ให้บริการรถเช่าที่เป็นบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการรถรับส่งด้วยพาหนะทางบก (“ผู้ให้บริการรถรับส่ง”)

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ระบบการจองของ CarTrawler ดังต่อไปนี้ (“เงื่อนไขการจอง”) โดยละเอียดเพราะจะมีผลบังคับใช้กับเนื้อหาทั้งหมดของระบบการจองนี้ โดยการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบการจองนี้ แสดงว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการจองเหล่านี้ (โดยไม่คำนึงว่าท่านเลือกที่จะลงทะเบียนกับเราหรือจองบริการรถรับส่ง) และท่านตกลงที่จะ (1) ใช้ระบบการจองนี้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการจอง และ (2) ยอมรับว่าเงื่อนไขการจองประกอบด้วยข้อตกลงที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่าง CarTrawler กับท่าน หากท่านไม่ยอมรับและ/หรือไม่ตกลงที่จะได้รับการผูกมัดโดยเงื่อนไขการจองเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ระบบการจองนี้และ/หรือโปรดหยุดใช้งานระบบการจองนี้ทันที

โดยการใช้ระบบการจองนี้ แสดงว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการรถรับส่ง ผู้ให้บริการรถรับส่ง การเดินทางและการท่องเที่ยววันหยุดที่เผยแพร่บนระบบการจองนี้อาจมีความไม่ถูกต้องและ/หรือข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์ และ CarTrawler จะไม่ต้องรับผิดต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดใดๆ ดังกล่าว

CarTrawler อาจแก้ไขเงื่อนไขการจองเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยการอัปเดตข้อมูลที่ประกาศนี้ ข้อกำหนดบางข้อของเงื่อนไขการจองเหล่านี้อาจถูกแทนที่โดยประกาศแจ้งทางกฎหมายที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง หรือข้อกำหนดที่ประกาศบนเว็บไซต์ซึ่งท่านได้เข้าถึงในการใช้ระบบการจองนี้

เงื่อนไขการจองเหล่านี้ยังมีผลบังคับใช้กับการจองทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการลูกค้าของ CarTrawler (CarTrawler Customer Centre of Excellence หรือ “CCE”) และจะส่งอีเมลถึงท่านเมื่อท่านทำการจองทางโทรศัพท์ผ่าน CCE

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

ระบบการจองนี้ดำเนินการโดย Etrawler Unlimited Company ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในไอซ์แลนด์ซึ่งทำการซื้อขายในชื่อ CarTrawler (“CarTrawler”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เราเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 93433 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland ซึ่งเป็นที่อยู่ทางการค้าหลักของเราด้วยเช่นกัน รายละเอียดการติดต่อ CarTrawler จะแสดงไว้ในใบสำคัญการจองรถ หรือที่ www.cartrawler.com

CarTrawler ช่วยอำนวยความสะดวกในการจองบริการรถรับส่ง โดยการแนะนำให้ท่านรู้จักกับผู้ใช้บริการรถรับส่งและบริการเสริมอื่น ๆ ผ่านระบบการจองนี้และ CarTrawler จะได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว CarTrawler ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินงานบริการรถรับส่งใดๆ และไม่ใช่ผู้ให้บริการรถรับส่ง สัญญาของท่านสำหรับบริการรถรับส่ง (“เงื่อนไขบริการรถรับส่ง”) จะจัดทำขึ้นระหว่างท่านกับผู้ให้บริการรถรับส่ง โดยที่ CarTrawler จะไม่ใช่คู่สัญญา เงื่อนไขบริการรถรับส่งที่เกี่ยวข้องนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบการจองนี้ทันที เมื่อท่านเลือกบริการรถรับส่งที่เสนอโดยผู้ให้บริการรถรับส่งดังกล่าว และใส่ข้อมูลการจองที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำการจองกับผู้ให้บริการรถรับส่งผ่านระบบการจองนี้ แสดงว่าท่านยอมรับการผูกมัดตามเงื่อนไขของบริการรถรับส่ง และถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขบริการรถรับส่งของผู้ให้บริการรถรับส่งที่เกี่ยวข้อง CarTrawler จะไม่รับประกันหรือให้คำรับรองที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรถรับส่งใดๆ และหรือบริการรถรับส่งใดๆ ที่เสนอหรือจัดหาให้โดยผู้ให้บริการรถรับส่งทุกราย ผู้ให้บริการรถรับส่งเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาบริการรถรับส่งให้แก่ท่านตามที่ท่านได้จองไว้ผ่านระบบการจองนี้

สำหรับลูกค้าในสหราชอาณาจักรที่ทำการจองบริการรถรับส่งผ่านระบบการจองนี้ และผู้ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ออกในสหราชอาณาจักร CarTrawler ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างเหมาแรงงาน ซึ่งก็คือบริษัทสาขาในสหราชอาณาจักรที่เราเป็นเจ้าของ 100% ในชื่อ Etrawler UK Limited (เลขทะเบียนนิติบุคคล 08565121) สำหรับบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) กระบวนการจ่ายเงิน (2) การออกคูปองบริการรถรับส่ง และ (3) การให้บริการลูกค้า (การตอบคำถามโดยทั่วไปของลูกค้า การดำเนินการสำหรับคำขอยกเลิก การขอคืนเงิน และข้อร้องเรียน)

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ความถูกต้องของราคาบริการรถรับส่งที่เสนอผ่านระบบการจองนี้ และการจองใดๆ ที่ดำเนินการผ่านระบบการจองนี้จะขึ้นอยู่กับและเป็นไปตามข้อมูลการจองที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านระบบการจองนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอายุของผู้ขับรถ สถานที่และเวลาไปรับรถและ/หรือส่งรถ)

การเข้าถึงบริการ

แม้ว่า CarTrawler จะได้พยายามดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจองนี้จะสามารถใช้ได้ปกติตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน แต่ CarTrawler จะไม่รับผิดใดๆ ถ้าระบบการจองนี้ไม่สามารถให้บริการได้ไม่ว่าเมื่อใดหรือเป็นระยะเวลานานเท่าใด (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม) การเข้าถึงระบบการจองนี้อาจจะถูกระงับเป็นการชั่วคราวและโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่ระบบล้มเหลว, อยู่ในระหว่างการบำรุงรักษา, ซ่อมบำรุง หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ CarTrawler

เงื่อนไขการจอง

โปรดอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการจองที่ท่านดำเนินการกับผู้ให้บริการรถรับส่งผ่านระบบการจองนี้

ก. การดำเนินการจอง

เนื่องจาก CarTrawler ดำเนินงานในทั่วโลก บริษัทจึงใช้รูปแบบการชำระเงินทางธุรกิจสี่แบบด้วยกันสำหรับการจองบริการรถรับส่ง รูปแบบการชำระเงินที่มีให้บริการสำหรับท่านเมื่อทำการจอง จะขึ้นอยู่กับสถานที่และ/หรือเงื่อนไขบริการรถรับส่งของผู้ให้บริการรถรับส่งที่ท่านเลือก

การชำระเงินทางธุรกิจสี่รูปแบบ มีดังนี้

 1. ท่านชำระเงินเป็นค่ามัดจำการจองให้แก่ CarTrawler ณ เวลาที่ทำการจอง และจะชำระเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ให้บริการรถรับส่งในวันที่ท่านไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการของผู้ให้บริการรถรับส่งดังกล่าวเพื่อใช้บริการรถรับส่ง หรือ
 2. ท่านชำระเงินเป็นค่ามัดจำการจองให้แก่ CarTrawler ณ เวลาที่ทำการจอง และชำระเงินส่วนที่เหลือล่วงหน้าก่อนที่ท่านจะไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการของผู้ให้บริการรถรับส่งดังกล่าว หรือ
 3. ท่านชำระเงินค่าบริการรถรับส่งเต็มจำนวนให้แก่ CarTrawler ณ เวลาที่ทำการจอง (ในกรณีการเช่ารถ) และท่านจะชำระเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน/ดีเซล) และบริการอุปกรณ์เสริมที่ระบุในวันท่านไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการของผู้ให้บริการรถรับส่ง (หากท่านไม่ได้ชำระ ณ เวลาที่ทำการจอง) หรือ
 4. ท่านยังไม่ต้องชำระเงินใดๆ ณ เวลาที่ทำการจอง ท่านจะชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการรถรับส่งในวันที่ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการของผู้ให้บริการรถรับส่งก่อนที่ท่านจะใช้บริการดังกล่าว

เมื่อท่านชำระเงินค่าบริการทั้งหมด ณ เวลาที่ทำการจองและเลือกที่จะดำเนินการผ่านผู้ให้บริการ “ซื้อตอนนี้ ชำระเงินในภายหลัง” (“BNPL”) ทาง CarTrawler อาจโอนสิทธิของบริษัทในการรับชำระเงินจากท่านไปให้กับผู้ให้บริการ BNPL ดังกล่าว

โปรดทราบว่าหากท่านยังไม่ได้ชำระเงิน ณ เวลาที่ทำการจอง ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระเงินยอดคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการรถรับส่งเมื่อถึงกำหนด ผู้ให้บริการรถรับส่งบางรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไม่มาตามนัด (No-show Fee) หากท่านไม่มาตามกำหนดเวลาในการใช้บริการรถรับส่ง ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวการชำระเงินล่วงหน้าใดๆ ถ้ามี ก่อนที่จะทำการจองเสร็จสิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านสามารถเพิ่ม “บริการอุปกรณ์เสริม” (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ระบบจีพีเอส ผู้ขับขี่เสริม) ในการจองของท่านได้สองวิธี โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของผู้ให้บริการรถรับส่ง และทำการชำระเงินเมื่อมาถึงหรือชำระเงินล่วงหน้า ณ เวลาที่จอง

 • ท่านสามารถขอชำระเงินค่า “บริการอุปกรณ์เสริม” เมื่อเดินทางถึงได้ ดังนั้น ท่านจะยังไม่ถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการดังกล่าว ณ เวลาที่ทำการจอง ท่านจะต้องชำระค่า “บริการอุปกรณ์เสริม” ให้แก่ผู้ให้บริการรถรับส่งโดยตรงในวันที่ท่านไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการรถรับส่งของผู้ให้บริการ ก่อนที่ท่านจะไปรับรถ/ใช้บริการรถรับส่งดังกล่าว ยกเว้นจะมีค่า “บริการอุปกรณ์เสริม” ที่ชำระเงินล่วงหน้าและการซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงตัวเลือกแบบรวมของบริษัทจัดหารถเช่า เช่น ประกันค่าเสียหายส่วนแรกเป็นศูนย์ โปรดทราบว่า CarTrawler ไม่สามารถรับประกันความพร้อมให้บริการหรือราคาค่า “บริการอุปกรณ์เสริม” ใดๆ ที่ร้องขอซึ่งต้องชำระเงินเมื่อไปติดต่อที่เคาน์เตอร์

 • ท่านสามารถขออุปกรณ์พิเศษ/บริการเสริมแบบจ่ายเงินล่วงหน้าขณะที่ทำการจองรถเช่าได้ โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของบริษัทจัดหารถเช่า และค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาเช่ารถรวมทั้งสิ้นเมื่อทำการจอง

ท่านต้องรับผิดชอบทุกเมื่อในการชำระเงินค่าบริการเสริมใดๆ และ/หรือ “บริการอุปกรณ์เสริม” ที่ท่านร้องขอและ/หรือสั่งซื้อ และค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าผ่านทางและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และท่านต้องรับผิดชอบต่อบริการหรือค่าดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการรถรับส่งที่เกี่ยวข้อง เราสนับสนุนวิธีการชำระเงินหลายแบบ สำหรับการจองผ่านระบบการจอง โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของท่าน ซึ่งจะแสดงอย่างชัดเจนภายในระบบการจอง

ข้อมูลใดๆ ที่โอนไปยังระบบประมวลผลการชำระเงินจะถูกโอนผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและมีการเข้ารหัส หากท่านต้องการที่จะแก้ไขการจอง ท่านต้องแจ้งผ่านวิธีการสื่อสารวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ในใบสำคัญการจองรถของท่าน หรือผ่านวิธีการสื่อสารที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเราที่ www.cartrawler.com พร้อมกับแจ้งรายละเอียดที่ชัดเจนแก่ CarTrawler CarTrawler ไม่สามารถรับประกันว่าการแก้ไขดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้ แต่เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้บรรลุผล การแก้ไขจะไม่สามารถดำเนินการได้หลังจากไปรับรถ/ใช้บริการรถรับส่งแล้ว หรือหลังจากที่ไม่สามารถไปรับหรือใช้บริการรถรับส่งดังกล่าวจากผู้ให้บริการรถรับส่ง สำหรับบริการรถเช่า CarTrawler ไม่สามารถคืนเงินให้แก่ท่านได้ หากท่านยกเลิกการเช่ารถก่อนกำหนด ในกรณีที่ท่านต้องการเช่ารถต่อหลังจากครบกำหนดช่วงเวลาการเช่าหลังจากที่ท่านไปรับรถเช่าเรียบร้อยแล้ว (ต่อจากวันที่ระบุไว้ในใบสำคัญการจองรถ) ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่บริษัทผู้ให้บริการรถรับส่งโดยตรงในอัตราค่าเช่าของท้องถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลานั้น หากรถคันนั้นยังว่างสำหรับช่วงเวลาเพิ่มเติมที่ท่านต้องการใช้บริการ ในการจองรถเช่า ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการรถรับส่งทราบ (ถ้าจำเป็น) ถึงสภาวะทางร่างกายหรือทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของท่านในการดำเนินการหรือใช้บริการรถรับส่ง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ หากท่านไม่ได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการรถรับส่งถึงสภาวะเงื่อนไขดังกล่าว

ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็นและ/หรือบัตรเครดิต ผู้ให้บริการรถเช่าอาจปฏิเสธที่จะปล่อยรถและจะไม่คืนเงินให้แก่ท่าน สำหรับการเช่ารถ ในวันที่ไปรับรถของท่าน ท่านจำเป็นจะต้องแสดง (1) ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเต็มจากประเทศต้นทางของท่าน (ทั้งสองส่วนในกรณีใบอนุญาตขับขี่ที่ออกในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีการออกใบอนุญาตขับขี่สองส่วน), (2) หนังสือเดินทางที่มีผลใช้ได้ของท่านและบัตรเครดิตที่มีผลใช้ได้ในชื่อบุคคลที่ระบุไว้ว่าเป็นผู้ขับรถหลักในการจอง พร้อมด้วยเงินทุนที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าเสียหายส่วนแรกของกรมธรรม์ประกันภ้ยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถเช่า (ถ้ามี) และ (3) สำเนาใบสำคัญการจองรถของท่านซึ่งพิมพ์ออกมา โปรดตรวจดูเงื่อนไขการใช้บริการรถรับส่งของท่านเพื่อดูว่ามีข้อกำหนดเพิ่มเติมและ/หรือข้อกำหนดทางเลือกอื่นใดจากผู้ให้บริการรถรับส่งหรือกฎหมายท้องถิ่นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร อาจต้องใช้หลักฐานแสดงที่อยู่ด้วย

หากท่านทำการจองแต่ไม่ไปรับ/ไม่ใช้บริการรถรับส่ง (และไม่ได้แจ้งยกเลิกการจองดังกล่าวโดยเป็นไปตามนโยบายการยกเลิกที่ระบุไว้ด้านล่าง) ท่านจะไม่ได้รับการคืนเงิน

โปรดทราบว่าหากท่านคาดว่าจะไปรับรถ/ไปใช้บริการรถรับส่งที่จองไว้ช้ากว่ากำหนด ท่านต้องรับผิดชอบในการโทรแจ้งให้ผู้ให้บริการรถรับส่งทราบ

ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินล่าช้า CarTrawler จะไม่รับผิดชอบในการคืนเงินให้แก่ท่าน

ข. การยืนยันการจอง

หลังจากการจองของท่านได้รับการยืนยัน CarTrawler จะออกใบสำคัญการใช้บริการรถรับส่งให้แก่ท่าน (“ใบสำคัญการจอง”) ผ่านทางอีเมลในนามของผู้ให้บริการรถรับส่ง ซึ่งจะระบุรายละเอียดการจองของท่าน ท่านต้องแสดงใบสำคัญการจองฉบับดิจิทัลของท่านต่อผู้ให้บริการรถรับส่ง ณ เวลาที่ไปรับรถ/ใช้บริการรถรับส่ง หากท่านไม่ได้รับใบสำคัญการจอง โปรดติดต่อเราทันที ใบสำคัญการจองจะไม่ระบุรายละเอียดค่าบริการหรือภาษีที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการรถรับส่ง หรือบริการอื่นๆ ที่ท่านร้องขอในเวลาที่ไปรับรถ/ใช้บริการรถรับส่ง และไม่ถือว่าเป็นใบแจ้งหนี้ CarTrawler ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดที่แสดงในใบสำคัญการจองอย่างระมัดระวัง (เช่น ประเทศ สถานที่ วันที่และระยะเวลาที่ได้จองบริการรถรับส่ง) หากมีข้อมูลคลาดเคลื่อนใดๆ ท่านควรแจ้งให้เราทราบผ่านวิธีการสื่อสารใดๆ ที่ระบุไว้ในใบสำคัญการจอง หรือผ่านวิธีการสื่อสารใดๆ ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเราที่ www.cartrawler.com อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้ CarTrawler ทราบอย่างชัดเจนถึงรายละเอียดที่แน่ชัดของความคลาดเคลื่อนดังกล่าว CarTrawler ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการจองหลังจากที่ท่านได้จองบริการรถรับส่งที่เกี่ยวข้อง หากเราพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจอง และ/หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแสดงผ่านระบบการจองของ CarTrawler หรือแจ้งให้ท่านทราบในใบสำคัญการจองหรืออื่นๆ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น CarTrawler พยายามแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และท่านอาจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คือยอมรับข้อกำหนดที่มีการแก้ไข (ถ้ามี) หรือยกเลิกการจองและรับการคืนเงินเต็มจำนวน โปรดทราบว่าสำหรับการจองที่ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลารับรถ CarTrawler อาจขอให้ท่านชำระเงินก่อนที่จะได้รับการยืนยันการจองจากซัพพลายเออร์ที่จัดหาบริการรถรับส่ง หากซัพพลายเออร์ที่จัดหาบริการรถรับส่งไม่ยืนยันการจองของท่าน CarTrawler จะไม่ออกใบสำคัญการจองให้ท่านและจะดำเนินการคืนเงินให้กับท่าน CarTrawler ไม่จัดเก็บใบสำคัญการจองฉบับกระดาษเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญการจองของท่านจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านแท็บ “จัดการการจอง” ของระบบการจองในกรณีที่ท่านต้องการจะเข้าถึงใบสำคัญการจองของท่านได้ทุกเมื่อ CarTrawler ขอแนะนำว่าท่านควรอ่านเงื่อนไขของบริการรถรับส่งที่ระบุไว้ในใบสำคัญการจองสำหรับการจองรถของท่าน นอกจากนี้ เงื่อนไขบริการรถรับส่งยังมีเผยแพร่ในระบบการจองนี้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการรถรับส่งเป็นครั้งคราว

ในการส่งคำขอ การยกเลิก หรือแก้ไขการจองทุกครั้ง ท่านจะต้องระบุหมายเลขการจองที่แสดงไว้ในใบสำคัญการจอง

ค. การยกเลิก

หากท่านต้องการจะยกเลิกการจอง โปรดติดต่อเราผ่านวิธีการสื่อสารวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ในใบสำคัญการจอง หรือผ่าน Get In Touch หรือส่วนจัดการการจอง (Manage Booking) บนเว็บไซต์ของเรา (www.cartrawler.com) โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงเวลาไปรับรถ/เริ่มใช้บริการรถรับส่ง ห้ามยกเลิกการจองของท่านกับผู้ให้บริการรถรับส่งโดยตรง เนื่องจากท่านอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดของนโยบายยกเลิกการจอง ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้กับการจองของท่านได้ที่เงื่อนไขบริการรถรับส่ง

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหัวข้อนี้ ในกรณีที่ CarTrawler ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกล่วงหน้านานกว่า 48 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเวลาไปรับรถ/เริ่มใช้บริการรถรับส่ง โดยทั่วไปแล้ว ท่านจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน ภายใต้ข้อกำหนดเรื่องเหตุสุดวิสัยที่ระบุไว้ด้านล่างในย่อหน้า ง. ในส่วนของการจองรถเช่า ในกรณีที่ CarTrawler ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเป็นเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเวลาไปรับรถ/เริ่มใช้บริการรถเช่า ท่านจะได้รับการคืนเงินสำหรับจำนวนที่ชำระไปซึ่งมียอดสูงกว่า €120 และหักด้วยค่าธรรมเนียมการยกเลิกจำนวน €120 เช่นเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดเรื่องเหตุสุดวิสัยที่ระบุไว้ด้านล่างในย่อหน้า ง. ในส่วนของการจองบริการรถรับส่ง ในกรณีที่ CarTrawler ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเป็นเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเวลาไปรับรถ/เริ่มใช้บริการรถรับส่ง ท่านจะไม่ได้รับการคืนเงินสำหรับส่วนที่ชำระไปแล้ว

ในทำนองเดียวกัน หาก CarTrawler ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจองรถเช่าของท่านล่วงหน้าเป็นเวลานานกว่า 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาไปรับรถ/เริ่มใช้บริการรถรับส่งตามที่กำหนดไว้ ก็จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการจอง ใหม่ที่เรียกเก็บกับการจองดังกล่าวแต่อย่างใด หากราคาในการจองใหม่สูงกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระไปครั้งแรก ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับยอดส่วนต่างนั้น

ในกรณีที่ CarTrawler ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจองรถเช่าของท่านล่วงหน้าไม่ถึง 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาไปรับรถ/เริ่มใช้บริการรถเช่าตามที่กำหนดไว้ และจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระสำหรับการจองนั้นสูงกว่า €65 ทาง CarTrawler จะโอนเงินที่ท่านได้ชำระไว้ครั้งแรก หักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการจำนวน €่65 ไปยังรายการจองครั้งใหม่ของท่าน หากจำนวนเงินที่โอนไปยังรายการจองครั้งใหม่ของท่านไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจองใหม่ ท่านจะถูกเรียกเก็บยอดเงินส่วนต่าง หากจำเป็นจะต้องทำการจองใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด การจองใหม่จะอยู่ภายใต้การกำหนดราคาในเวลานั้น
ในกรณีที่จำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไปสำหรับการจองนั้น ๆ มียอดเท่ากับหรือต่ำกว่า €65 จะไม่มีการคืนเงินไปยังรายการจองใหม่ของท่าน และท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนสำหรับการจองใหม่ ภายใต้การกำหนดราคาในเวลานั้น ๆ
โปรดทราบว่านโยบายการยกเลิกและการแก้ไขที่ระบุไว้ในย่อหน้าต่าง ๆ ข้างต้น จะอยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกของผู้ให้บริการรถรับส่ง โดยประกอบด้วยเงื่อนไขของบริการรถรับส่งที่มีผลบังคับใช้กับการจองของท่าน โปรดอ่านเงื่อนไขบริการรถรับส่งของท่านเพื่อดูว่ามีข้อความใด ๆ ที่แตกต่างไปจากนโยบายการยกเลิกที่ระบุไว้ในย่อหน้าเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อแตกต่างในเรื่อง (1) ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าที่กำหนดไว้หากต้องการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการจอง และ/หรือ (2) จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการดูแลจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองที่กำหนดให้ต้องชำระค่าบริการรถรับส่งทั้งหมดในวันที่ไปรับรถ จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก

โปรดทราบว่าในการใช้บริการรถรับส่งบางประเภท อาจไม่สามารถแจ้งยกเลิกหรือไม่สามารถขอคืนเงินได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรถโค้ช รถประจำทาง และ/หรือรถไฟ โปรดตรวจทานนโยบายการยกเลิกและการคืนเงินของผู้ให้บริการรถรับส่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดทั้งหมดของนโยบายดังกล่าวไว้ในเงื่อนไขบริการรถรับส่ง

ท่านมีความรับผิดชอบที่จะต้องตรวจดูให้แน่ใจและจัดการยกเลิกผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเสริมใด ๆ ที่ท่านอาจได้สั่งซื้อไว้โดยเกี่ยวข้องกับการจองบริการรถรับส่งของท่าน ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น การคุ้มครองประกันภัยส่วนแรกที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก โปรดดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านได้ตรวจดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ดังกล่าวแล้ว เพราะอาจมีข้อแตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองบริการรถรับส่ง

ในกรณีที่ท่านยกเลิกหรือแก้ไขการจองผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทาง CarTrawler จะไม่รับผิดต่อยอดขาดทุนที่เป็นตัวเงินใดๆ ที่ท่านได้รับ อันเป็นผลมาจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินในระหว่างช่วงเวลาที่ทำการจองครั้งแรก กับการยกเลิกหรือการแก้ไขการจองหลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้ทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่และเวลาไปรับรถ/เริ่มใช้บริการรถรับส่ง

ง. เหตุสุดวิสัย

เราจะไม่ละเมิดเงื่อนไขการจองเหล่านี้และเราไม่มีส่วนรับผิดต่อความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อผูกพันใดๆ ของเราภายใต้เงื่อนไขการจองนี้หากความล่าช้าหรือการไม่ดำเนินการดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา เหตุการณ์ สภาพแวดล้อม และสาเหตุต่างๆ ดังกล่าวนี้เรียกว่า “เหตุสุดวิสัย” และตัวอย่างของเหตุสุดวิสัยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภัยธรรมชาติ อุทกภัย ภัยแล้ง เหตุการณ์แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ โรคระบาดหรือโรคระบาดใหญ่ การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง เหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือการจลาจล สงคราม ภัยคุกคามหรือการเตรียมการรับมือกับสงคราม ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ การกำหนดมาตรการคว่ำบาตร และการห้ามส่งสินค้า ในสถานการณ์ดังกล่าว ช่วงเวลาในการปฏิบัติตามสัญญาอาจต้องเลื่อนออกไปเป็นระยะเวลาเท่ากับช่วงเวลาที่เกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถทำตามข้อผูกพันได้ นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว ถ้าเราหรือบริการรถเช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย เรามีสิทธิ์ที่จะออกคูปองหรือใบลดหนี้เพื่อการคืนเงินแทนการคืนเงินเป็นเงินสด หากการจองท่านถูกยกเลิก

จ. ราคาและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของค่าบริการรถรับส่ง

CarTrawler ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างความมั่นใจว่าราคาที่เสนอสำหรับบริการรถรับส่งซึ่งแสดงผลในระบบการจองนั้น มีความถูกต้องในทุกๆ ด้านเสมอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในเวลาที่ท่านจองบริการรถรับส่งดังกล่าวผ่านระบบการจอง กระนั้นก็ตาม CarTrawler และผู้ให้บริการรถรับส่งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขราคาค่าบริการรถรับส่งหลังจากที่ท่านได้ทำการจองบริการรถรับส่งที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ราคาที่ได้เสนอไปมีความผิดพลาดอย่างชัดเจน หากเกิดกรณีนี้ขึ้น CarTrawler จะใช้ความพยายามในการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และท่านอาจเลือกที่จะชำระเงินตามราคาที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกการจองและรับเงินคืนเต็มจำนวน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้โดย CarTrawler เพื่อแสดงราคาตามสกุลเงินที่ท่านเลือกนี้ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้โดยบริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านอาจมีอัตราที่แตกต่างออกไป ทาง CarTrawler ไม่สามารถรับความรับผิดชอบต่อความแตกต่างใดๆ ระหว่างราคาที่แสดงผ่านระบบการจองนี้ กับจำนวนเงินที่เรียกเก็บโดยบริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้

ฉ. ขั้นตอนการร้องเรียน

เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าของเราโดยร่วมมือกับเครือข่ายผู้ให้บริการรถรับส่งของเราในทั่วโลก หากท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้รับบริการดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นการเดินทางนั้นแล้ว ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนโดยทำตามวิธีต่างๆ ดังนี้

ผู้จัดการด้านการจองออนไลน์: กรุณาส่งรายละเอียดข้อร้องเรียนของท่าน รวมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องใดๆ ผ่านแท็บ “ศูนย์บริการช่วยเหลือ” ในระบบจัดการการจอง (Booking Manager) ของท่าน

โทรศัพท์: โปรดดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ที่ด้านล่างใบสำคัญการจองรถของท่าน

เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการร้องเรียนจะได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้อง เราต้องได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ภายใน 120 วันนับจากวันที่ส่งคืนรถเช่าของท่าน หรือภายใน 30 วันนับจากวันสุดท้ายตามกำหนดการในการใช้บริการรถรับส่ง ข้อร้องเรียนใดๆ ที่ส่งมาหลังจากระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ โปรดให้เวลาเราไม่เกิน 20 วันทำการในการตรวจสอบข้อร้องเรียนนี้อย่างครบถ้วน ในกรณีที่ข้อร้องเรียนนี้ไม่ได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการร้องเรียนของ CarTrawler ท่านสามารถไปที่แพลตฟอร์มการแก้ไขข้อพิพาททางออนไลน์ (On-line Dispute Resolution Platform) ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการแก้ไขข้อพิพาท

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ระบบการจองนี้อาจแสดงลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยฝ่ายอื่นซึ่งไม่ใช่ CarTrawler รายการลิงก์ต่างๆ ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกไม่ใช่ (และไม่ควรถือว่าเป็น) การแนะนำจาก CarTrawler หรือการรับประกันหรือเป็นการรับรองว่าข้อมูลหรือบริการต่างๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์เหล่านั้นจะได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือตอบสนองจุดประสงค์ของท่าน ทั้งนี้ ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีให้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การใส่ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ลงในระบบการจองนี้ไม่ได้มีความหมายโดยนัยว่าเป็นการรับรองใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือบริการด้านการเดินทาง) และไม่ได้มีความหมายโดยนัยว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ประกอบการของเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว CarTrawler ไม่ได้ควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว หรือฝ่ายที่ดำเนินการเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว และด้วยเหตุนี้ CarTrawler ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อเนื้อหาใดก็ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว หรือต่อความถูกต้องหรือความชอบด้วยกฎหมายของข้อมูลบนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ท่านจำเป็นจะต้องใช้ดุลยพินิจของท่านเองเมื่อใช้งานเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ดังกล่าวนี้ และข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว หากท่านตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกผ่านทางลิงก์ที่ปรากฏบนระบบการจองนี้ จะถือว่าท่านทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของท่านเอง และท่านจะออกจากระบบการจองนี้และถูกนำทางใหม่ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวโดยที่ CarTrawler ไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ว่าด้วย Google Maps (“Google TOS”) จะมีผลบังคับใช้กับการใช้งาน Google Maps ของท่านบนไซต์ของเรา เมื่อใช้งาน Google Maps ท่านต้องปฏิบัติตาม Google TOS https://developers.google.com/maps/terms?hl=en

ความรับผิด

ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างท่านกับ CarTrawler ความรับผิดที่เรามีต่อท่าน (ถ้ามี) จะจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระไปในการใช้บริการรถรับส่ง CarTrawler ขอปฏิเสธในที่นี้ที่จะให้การรับประกันใดๆ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความครบถ้วนสมบูรณ์ ประสิทธิภาพการทำงาน หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะของ (1) บริการรถรับส่งที่จองผ่านระบบการจองนี้ และ (2) ระบบการจองนี้ และเนื้อหาใดๆ ในระบบการจอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรถรับส่งซึ่งปรากฏอยู่ในระบบการจองนี้และเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานและที่ได้จัดไว้ในระบบการจองนี้

เนื่องจาก CarTrawler ไม่ให้ให้บริการรถรับส่ง และไม่ได้เป็นคู่สัญญาของเงื่อนไขบริการรถรับส่ง ดังนั้นเราจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ต่อท่านหรือฝ่ายอื่นใดในข้อกำหนดของเงื่อนไขบริการรถรับส่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเด็นปัญหาหรือข้อพิพาทกับผู้ให้บริการรถรับส่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อบริการรถรับส่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการรถรับส่ง และ/หรือเงื่อนไขบริการรถรับส่ง

เว้นแต่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้ง CARTRAWLER และกรรมการ เจ้าของ พนักงาน กิจการในเครือ คู่ค้าธุรกิจการเดินทางหรือตัวแทนอื่นๆ ของเราไม่มีส่วนรับผิดต่อท่านหรือฝ่ายอื่นใดสำหรับการสูญเสียและ/หรือความเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, ในกรณีพิเศษ, ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ, ความเสียหายจากมาตรการลงโทษและหรือที่เป็นผลตามมา ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล, ผลิตภัณฑ์, บริการ และ/หรือเนื้อหาที่เสนอและ/หรือที่จองผ่านระบบการจองนี้ และ/หรืออื่นใดที่เกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสีย (1) ข้อมูล (2) รายได้ทางธุรกิจ (3) รายได้ (4) เวลา (5) เงินออม (6) ผลกำไร และ/หรือ (7) โอกาส และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน, การไม่ได้รับผลกำไรหรือเงินออมตามที่คาดไว้ และ/หรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่นใดไม่ว่าในลักษณะใด แม้ว่า CARTRAWLER ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวแล้ว หรือการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย CarTrawler จะไม่รับผิดใดๆ ต่อท่านสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้รับ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลการเดินทาง บริการ และ/หรือไฮเปอร์ลิงก์ใดๆ ที่อ้างถึงในหัวข้อที่ชื่อว่า “ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม” ที่ด้านบน

ห้ามการใช้งานที่ถือเป็นข้อห้ามหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตามเงื่อนไขการเข้าใช้ระบบการจองนี้ของท่าน ท่านต้องรับรองกับ CarTrawler ว่าท่านจะไม่ใช้ระบบการจองนี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือถือเป็นข้อห้ามโดยเงื่อนไขการจอง หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขการจองนี้ หรืออาจทำให้ CarTrawler ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่ว่าในลักษณะใดๆ

อายุและความรับผิดชอบ

โดยการใช้ระบบการจองนี้ แสดงว่าท่านยืนยันว่าท่านมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายให้สามารถทำการจองบริการรถรับส่ง และรับผิดชอบต่อความรับผิดใดๆ ที่ท่านอาจก่อขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้งานระบบการจองนี้ ในการใช้งานระบบการจองนี้ ท่านเข้าใจว่าท่านต้องรับผิดชอบ (ทางการเงินและด้านอื่นๆ) ต่อการใช้งานระบบการจองนี้ทั้งหมดโดยตัวท่านและบุคคลอื่นที่ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน CarTrawler ขอแนะนำให้ท่านเก็บรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่านไว้ให้ปลอดภัย

การไม่ต้องรับผิดต่อธุรกรรมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

CarTrawler จะดำเนินความพยายามเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทั้งหมดที่ดำเนินการบนระบบการจองนี้จะเป็นไปอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ถ้ามีค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้รับอนุญาตปรากฏในรายงานแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใดๆ (1) ซึ่งท่านใช้ในกระบวนการจองบนระบบการจองนี้ หรือ (2) รายละเอียดที่ท่านได้เปิดเผยในระบบการจองนี้ CarTrawler จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดๆ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นกับท่านอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านอาจมี โปรดทราบว่าระบบการจองนี้ผ่านการรับรองความปลอดภัยจาก VeriSign CarTrawler ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเต็มที่ในส่วนของข้อมูลผู้ถือบัตรดังที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (Payment Card Industry Data Security Standard)

ลิขสิทธิ์ ประกาศ และใบอนุญาตใช้งานแบบจำกัด

ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในระบบการจองออนไลน์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหา ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ชื่อทางการค้า โครงสร้าง ภาพถ่าย ปุ่ม ผลงานศิลปะ โค้ดคอมพิวเตอร์ ล้วนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายระหว่างประเทศ และมีไว้สำหรับให้ท่านใช้เพื่อจุดประสงค์ในการจองบริการรถรับส่งเท่านั้น เว้นแต่ท่านได้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CarTrawler เราอนุญาตให้ท่านใช้ระบบการจอง รวมทั้งเนื้อหาของระบบเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขสำเนา แจกจ่าย เปรียบเทียบ ถ่ายโอน ทำซ้ำ หรือแสดงเนื้อหาส่วนใดข้างต้นหรือสิ่งอื่นที่แสดงผ่านระบบการจองไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ท่านดำเนินการเข้าถึงระบบการจองนี้ ท่านได้ตกลงที่จะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ใช้ระบบการจองนี้เพื่อทำการจองที่เป็นการเก็งกำไรหรือเพื่อการจองใดๆ ที่เป็นเท็จ
 2. ใช้ระบบการจองนี้เพื่อวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการรถรับส่ง หรือการกำหนดราคาของผู้ให้บริการรถรับส่ง
 3. ใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรือซอฟต์แวร์เพื่อเก็บข้อมูลจากระบบการจองนี้
 4. ใช้ชื่อ “CarTrawler” หรือการสร้างแบรนด์ใดๆ ของ CarTrawler เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CarTrawler และ/หรือ
 5. คัดลอกหรือทำซ้ำเนื้อหาจากระบบการจองนี้เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์

ข้อความสงวนสิทธิ์

ระบบการจองออนไลน์นี้จัดให้มีไว้สำหรับท่านตาม “เนื้อหาที่มีอยู่” และ CarTrawler ไม่ได้มีการรับประกันหรือรับรองผลที่ว่า (1) ระบบการจองออนไลน์นี้หรือเทคโนโลยีนี้ (อาทิ เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น) ที่ทำให้มีบริการและรับรองการทำงานของระบบจะไม่มีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง หรือ (2) ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนระบบการจองออนไลน์นี้ไม่มีการติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ติดไวรัสหรือได้รับความเสียหายได้ CarTrawler ไม่ขอรับผิดใดๆ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของท่านติดไวรัสหรือได้รับผลกระทบใดๆ จากแอปพลิเคชันที่เป็นอันตราย เช่น (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ไวรัส โทรจัน การลักลอบเปลี่ยนแปลงข้อมูล การฉ้อโกง การโจรกรรม ข้อผิดพลาด ความล้มเหลวทางเทคนิค การตกหล่น ความล่าช้า การเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกรณีใดๆ ซึ่งส่งผลเสียหายต่อการบริหารจัดการ การสื่อสาร และ/หรือความสมบูรณ์ของระบบการจองนี้

การสละสิทธิ์

การที่เราไม่บังคับใช้การดำเนินการตามเงื่อนไขการจองข้อใดข้อหนึ่งขึ้นไป ไม่ว่าเมื่อใดหรือช่วงระยะเวลาใดๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของเงื่อนไขการจองใดๆ ดังกล่าวหรือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขดังกล่าวนั้น

หัวข้อต่างๆ และ CarTrawler

หัวข้อที่ใช้ในเงื่อนไขการจองเหล่านี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความหมายและขอบเขตของเงื่อนไขการจองเหล่านี้ CarTrawler เป็นชื่อทางธุรกิจซึ่งเป็นของ Etrawler และการอ้างอิงทั้งหมดถึง CarTrawler ในเงื่อนไขการจองเหล่านี้ถือเป็นการอ้างอิงถึง Etrawler ด้วยเช่นกัน

การแก้ไขเงื่อนไขการจองและเงื่อนไขบริการรถรับส่ง

CarTrawler ขอสงวนสิทธิ์โดยดุลยพินิจของตน ในการแก้ไขและ/หรืออัปเดตเงื่อนไขการจองและเนื้อหาของระบบการจองนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยไม่แจ้งล่วงหน้า และโดยไม่ต้องรับผิดต่อท่าน, ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลภายนอกใดๆ สิทธิ์นี้จะไม่ส่งผลต่อเงื่อนไขการจองที่ยอมรับโดยท่านหรือผู้ใช้ ในขณะที่ทำการจองที่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้ระบบการจองนี้ และเราขอแนะนำให้ท่านบันทึกและ/หรือพิมพ์สำเนาเงื่อนไขการจองดังกล่าวในเวลาที่ท่านทำการจองเพื่อเก็บไว้เป็นบันทึกข้อมูลของท่านเอง CarTrawler จะไม่จัดเก็บสำเนากระดาษของเงื่อนไขการจองสำหรับการจองแต่ละรายการ แต่ท่านอาจเข้าถึงเงื่อนไขการจองเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยผ่านใบสำคัญการจองรถของท่านหรือระบบการจอง ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการจองเหล่านี้เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บ้างหรือไม่ในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าใช้งานระบบการจองนี้

ผู้ให้บริการรถรับส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริการรถรับส่งของตนที่ระบุไว้ในระบบการจองนี้เป็นครั้งคราวและได้รับการยืนยันในใบสำคัญการจองของท่าน CarTrawler ไม่ขอรับผิดชอบและจะไม่มีส่วนรับผิดใดๆ หากเงื่อนไขบริการรถรับส่งที่มีให้บริการในระบบการจองนี้หรือในใบสำคัญการจองของท่าน ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการรถรับส่งเมื่อใดก็ตาม

เงื่อนไขทั่วไปในการจอง

ในฐานะผู้บริโภค คุณจะได้รับประโยชน์จากข้อกำหนดที่เป็นข้อบังคับใดๆ ของกฎหมายในประเทศที่ท่านพำนักอาศัย ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับด้านล่าง ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของท่านในฐานะผู้บริโภคที่พึ่งพาข้อกำหนดที่เป็นข้อบังคับดังกล่าวของกฎหมายท้องถิ่น

เงื่อนไขการจองและการใช้งานและการเข้าใช้งานระบบการจองนี้อยู่ภายใต้กำกับดูแลของกฎหมายแห่งไอร์แลนด์ หากท่านมีถิ่นพำนักในไอร์แลนด์ ศาลสถิตยุติธรรมของไอร์แลนด์จะมีอำนาจในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาททั้งปวงที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับ CarTrawler ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานระบบการจองนี้ หากท่านมีถิ่นพำนักในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไอร์แลนด์ ศาลสถิตยุติธรรมของไอร์แลนด์จะมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีทั่วไปรวมถึงข้อพิพาททั้งปวงที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับ CarTrawler ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานระบบการจองนี้ การใช้ระบบการจองนี้ไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดต่างๆ ทั้งหมดของเงื่อนไขการจอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความในย่อหน้านี้ ท่านยอมรับว่าไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์เชิงตัวแทนใดๆ ระหว่างตัวท่านกับ CarTrawler อันเป็นผลมาจากเงื่อนไขการจองนี้หรือจากการที่ท่านใช้งานระบบการจองนี้ ประสิทธิภาพในการดำเนินการตามเงื่อนไขการจองของเรานั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายในปัจจุบัน และไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขการจองเหล่านี้ที่จะห้ามมิให้ CarTrawler ปฏิบัติตามคำขอหรือข้อกำหนดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (1) การใช้งานระบบการจองนี้โดยท่าน หรือ (2) ข้อมูลที่แจ้งหรือรวบรวมโดย CarTrawler ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ระบบการจองนี้โดยท่าน CarTrawler จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหากบริษัทปฏิบัติตามคำขอหรือข้อกำหนดดังกล่าว การใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้จากระบบการจองนี้เพื่อก่อกวน ล่วงละเมิด หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น หรือเพื่อติดต่อ โฆษณา ชักชวนหรือขายให้แก่ผู้ใช้งานหรือบุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นการล่วงหน้าจากบุคคลเหล่านั้น ถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการจองเหล่านี้

หากท่านได้เลือกประกันภัยแล้วท่านได้แก้ไขที่อยู่ ท่านจะถูกนำกลับไปยังการแสดงผลการค้นหาในระบบการจองเนื่องจากข้อกำหนดตามกฎหมาย ถ้าที่อยู่ของท่านตรงกับประเทศที่ท่านไปรับรถเช่าและท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายในขั้นตอนการจอง ท่านจะถูกนำกลับไปยังการแสดงผลการค้นหาในระบบการจองเนื่องจากข้อกำหนดและ/หรือราคาที่แตกต่างกันโดยมีผลกับรถที่เช่าภายในประเทศอันเนื่องมาจากระยะทางที่เพิ่มขึ้น ถ้าที่อยู่ของท่านได้รับการแก้ไขภายในขั้นตอนการจองเพื่อให้ตรงกับประเทศที่ไปรับรถ ท่านจะถูกนำกลับไปยังการแสดงผลการค้นหาในระบบการจองเนื่องจากข้อกำหนดและ/หรือราคาที่แตกต่างกันโดยมีผลกับรถที่เช่าภายในประเทศอันเนื่องมาจากระยะทางที่เพิ่มขึ้น เหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นไปตามกฎระเบียบการปิดกั้นการให้บริการเชิงภูมิศาสตร์ (Geoblocking Regulation)

ข้อมูลเกี่ยวกับลำดับรายการรถเช่า การลงโฆษณา และการกำหนดราคาแบบเป็นส่วนตัว

ลำดับรายการ “ที่แนะนำ” นั้นมีวิธีการทำงานอย่างไร

ลำดับรายการ “ที่แนะนำ” จะใช้ปัจจัยหลายอย่างในการจัดลำดับรถเช่า เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะเห็นรถที่มี “ความคุ้มค่า” มากที่สุดปรากฏอยู่ในอันดับบนสุดของผลการค้นหาของท่าน
ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากผู้ให้บริการรถเช่าจะส่งผลต่อลำดับรายการนี้

“ความคุ้มค่า” หมายถึงอะไร

คำว่า “ความคุ้มค่า” หมายถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะทำการเช่ารถ ค่าคอมมิชชั่นที่เรา (CarTrawler) ได้รับจากผู้ให้บริการรถเช่า เป็นการยอมรับในบทบาทของเรา (CarTrawler) ที่มีต่อการจอง และส่งผลต่อวิธีที่เราได้ระบุถึง “ความคุ้มค่า” โดยรวม

มีปัจจัยใดบ้างที่นำมาพิจารณาในการจัดลำดับรายการ

ในการระบุถึง “ความคุ้มค่า” สูงสุดสำหรับลูกค้า เราจะใช้วิธีในการจัดเรียงโดยพิจารณาตัวแปรต่างๆ ดังนี้

 • วันที่จองรถและสถานที่ในการค้นหา
 • ระยะเวลาการเช่ารถ
 • การประเมินให้คะแนนผู้ให้บริการรถเช่าโดยลูกค้า โดยอิงตามคะแนน CSAT และ NPS
 • พฤติกรรมในอดีตของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถในอดีตที่ผ่านมา และประวัติการกำหนดราคาของรถเช่าที่เหมือนกัน
 • ค่าคอมมิชชั่นที่เราได้รับจากผู้ให้บริการรถเช่าหรือบริษัทประกันที่เป็นพันธมิตรของเรา

การลงโฆษณามีวิธีการทำงานอย่างไร

พันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวบางรายจะร่วมมือกับผู้ให้บริการรถเช่าต่างๆ ซึ่งอาจมีการลงโฆษณาที่ด้านบนของผลการค้นหา เนื่องจากบริษัทท่องเที่ยวที่เป็นพันธมิตรได้รับการชำระเงินจากผู้ให้บริการรถเช่าดังกล่าว ลูกค้าจะสามารถทราบว่าผลลัพธ์ในตำแหน่งนี้เป็นโฆษณาหรือไม่ได้โดยสังเกตว่าเป็นรายการที่ทำไฮไลท์ในตำแหน่งของโฆษณาของแบรนด์หรือไม่ ซึ่งจะอยู่ด้านบนสุดของผลการค้นหา

การกำหนดราคาที่เป็นแบบเฉพาะบุคคล

เราอาจปรับค่าบริการให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลผ่านระบบการจองโดยใช้การพิจารณาตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

Updated at: Thu, 30 May 2024 15:01:13 GMT