เมนู

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ระบุรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน ซึ่งเราได้เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto และ Cabforce และผ่านทางไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto และ Cabforce (“แพลตฟอร์ม”) วิธีที่เราจะประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น และบุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ทราบ นอกจากนี้ ประกาศแจ้งนี้จะอธิบายสิทธิ์ของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลโดยทั่วไป (“GDPR”) ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเรา

เกี่ยวกับเรา

ETrawler Unlimited Company หรือใช้ชื่อว่า Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto และ Cabforce ซึ่งมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มคือ 4693898K และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto และ Cabforce ดังนั้นจึงเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลนี้ คำว่า “เรา” และ “ของเรา” ในประกาศแจ้งนี้ หมายถึง Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto และ Cabforce (ตามแต่กรณี)
เราแนะนำลูกค้าให้รู้จักกับบริการเช่ารถยนต์และบริการขนส่งทางบกอื่น ๆ เช่น บริการรับส่งโดยรถประจำทาง รถไฟ และรถแท็กซี่ (“การขนส่ง”) และสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับบริการเสริมด้านการเดินทาง เมื่อรายละเอียดส่วนบุคคลของท่านถูกส่งไปยังผู้ให้บริการการขนส่ง พวกเขาจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่แยกต่างหากในการประมวลผล
ท่านสามารถติดต่อเราโดยดูรายละเอียดท้ายคำแถลงนี้ หรือหากท่านมีคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราโดยส่งอีเมลมาที่ dpo@cartrawler.com

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ, จุดประสงค์ และข้อกำหนดทางกฎหมาย

เพื่อให้เราสามารถประมวลผลการจองบริการขนส่งของท่าน หรือการจองบริการเสริมใด ๆ ของท่าน เราจะสอบถามข้อมูลบางอย่างจากท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการจ่ายเงิน และรายละเอียดการจองของท่าน นอกจากนี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา เช่น เลขที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน และประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้อยู่ นอกจากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเองแล้ว บางครั้งเราจะได้รับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของเรา เช่น เมื่อท่านเห็นโฆษณาของ Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto หรือ Cabforce ที่แสดงบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

รายละเอียดเพิ่มเติมของการดำเนินการของเราและข้อกำหนดทางกฎหมายที่รับรองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

• ใบเสนอราคาบริการขนส่ง - หากท่านต้องการใบเสนอราคาสำหรับบริการขนส่ง เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมล เลขที่อยู่ IP ของท่าน และหมายเลขอ้างอิงใบเสนอราคา หากท่านได้ติดต่อเราทางโทรศัพท์ เราจะเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของท่านที่ติดต่อกับเรา เราประมวลผลข้อมูลนี้เนื่องจากข้อมูลนี้มีความจำเป็นในการดำเนินการตามคำขอของท่าน ก่อนที่ท่านจะเข้าทำสัญญาสำหรับการขนส่งที่อาจเกิดขึ้น

• อีเมลและการโทรศัพท์ติดต่อที่ละทิ้ง –ถ้าท่านเริ่มทำการจองแต่ดำเนินการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เราจะยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างในระดับที่จำกัด เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเรา) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อท่านและสร้างความชัดเจนว่าท่านประสบปัญหาหรือไม่เมื่อพยายามจะทำการจอง เราทำเช่นนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการรับรองการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ และในการรับรองว่าไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มของเรา

• รายละเอียดการจอง - เมื่อท่านทำการจองกับเรา เราจะสอบถามข้อมูลจากท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราต้องใช้ในการประมวลผลการจองดังกล่าวและเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเงินคืน ซึ่งจะรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดการจ่ายเงินของท่าน ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะดำเนินการต่อเมื่อการประมวลผลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินการตามสัญญาในการให้บริการการจองระบบขนส่งของเรา

• คำถามและข้อร้องเรียน - ถ้าท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียน เราจะบันทึกรายละเอียดคำถามหรือข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขไว้ในระบบของเรา นอกจากนี้ เราอาจขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามหรือข้อร้องเรียนจากผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะบันทึกข้อมูลลงในระบบของเรา จะมีการบันทึกการโทรศัพท์เพื่อจุดประสงค์ในการฝึกอบรมและการปรับปรุงคุณภาพบนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเรา ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการสอบถามหรือข้อร้องเรียน เราจะทำเช่นนั้นบนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเราเพื่อตอบคำถามและแก้ไขปัญหาร้องเรียนของลูกค้า โดยทั่วไป เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลสุขภาพในบริบทของธุรกิจของเรา แต่อาจมีเงื่อนไขที่เราต้องขอเอกสารเพื่อยืนยันถึงคุณสมบัติในการได้รับเงินคืน และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามสัญญาเท่านั้น ในบางกรณีที่เกิดขึ้นอย่างจำกัด ซึ่งเราต้องประมวลผลข้อมูลสุขภาพ เราจะดำเนินการก็ต่อเมื่อท่านให้คำยินยอมแก่เราโดยชัดแจ้งว่าให้ใช้ข้อมูลนั้นได้เพื่อตอบคำขอหรือดำเนินการกับข้อร้องเรียนของท่าน กรมธรรม์ประกันภัย – ถ้าเราให้บริการประกันภัยที่มาจากบริษัทประกันภัยคู่ค้ารายใดรายหนึ่งของเรา เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสอ้างอิงการจอง เลขที่อยู่ IP และรายละเอียดการชำระเงินของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อประกันภัยของท่าน ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะดำเนินการต่อเมื่อการประมวลผลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินการตามสัญญาในการให้บริการดังกล่าวแก่ท่าน

• สินค้าและบริการเสริมอื่น ๆ – ถ้าท่านจองหรือสั่งซื้อบริการเสริมอื่นใด เช่น การจอดรถ เราจะสอบถามข้อมูลที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน ซึ่งจะรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสอ้างอิงการจอง เลขที่อยู่ IP และรายละเอียดการจ่ายเงินของท่าน ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะดำเนินการต่อเมื่อการประมวลผลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินการตามสัญญาในการให้บริการดังกล่าวแก่ท่าน

• รายละเอียดการจองผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ - เมื่อท่านใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสประจำตัวโปรแกรมสะสมคะแนน (ถ้ามี) รหัสผ่านและรายละเอียดการจ่ายเงินของท่าน นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ของท่านเมื่อท่านใช้แอปของเราและในระหว่างการเดินทางของท่านโดยรถแท็กซี่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการเข้าทำสัญญาหรือในการดำเนินการตามสัญญาใด ๆ

• ข้อมูลสถานที่ - หากท่านกำลังใช้บริการของเราบนอุปกรณ์มือถือและท่านได้เปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง เราจะบันทึกสถานที่ของท่านเพื่อช่วยท่านในการค้นหาการขนส่งหรือบริการอื่นๆ ตามที่ท่านได้เข้าทำสัญญาหรือเพื่อให้สามารถดำเนินการตามสัญญา นอกจากนี้ เรายังใช้เลขที่อยู่ IP ของท่านในการระบุว่าท่านอาศัยอยู่ในประเทศใดเมื่อท่านทำการจอง

• ข้อมูลโปรแกรมสะสมคะแนน - หากท่านเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน เช่น MyAccount เราจะจัดเก็บรายละเอียดของชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ตลอดจนรหัสอ้างอิงการจองในอดีตของท่าน เราประมวลผลข้อมูลนี้โดยพิจารณาว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้กับท่าน

• การตลาดผ่านทางอีเมล/โทรศัพท์ - เมื่อเรารวบรวมที่อยู่อีเมลของท่าน เราจะบันทึกการกำหนดความต้องการของท่านเกี่ยวกับการรับการติดต่อด้านการตลาดจากเราซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเราเองและของบุคคลภายนอก เราอาจส่งข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เราคิดว่าท่านน่าจะสนใจไปให้ท่าน โดยขึ้นอยู่กับความต้องการด้านการตลาดที่ท่านได้แจ้งแก่เรา เราส่งข้อมูลการตลาดนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือในกรณีอื่น ๆ โดยได้รับคำยินยอม

• การวิเคราะห์/การรายงาน - เราใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองเพื่อจัดทำรายงานภายในเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ และเพื่อพยายามที่จะคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจของเรา การประมวลผลนี้ดำเนินการในลักษณะผลรวม ดังนั้น คนอื่นจะไม่สามารถระบุถึงตัวท่านจากรายงานหรือการวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้น

• การโฆษณา - เราต้องการจะดำเนินการให้แน่ใจว่า เมื่อท่านเห็นโฆษณาที่เกี่ยวกับบริการของเรา โฆษณานั้นจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านและความสนใจของท่าน ไม่ว่าโฆษณานั้นจะปรากฏขึ้นบนแพลตฟอร์มที่เราดำเนินการ หรือในอีเมลการตลาดหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเดียวกันนี้เพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบุคคลภายนอกที่คัดสรรให้แก่ท่าน เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มของเรา เราอาจใช้การค้นหาที่ท่านได้ดำเนินการเพื่อปรับแต่งโฆษณาของเราให้ตรงตามความสนใจของท่าน ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านได้ทำการค้นหาทางเลือกของบริการรถเช่าในเบอร์ลิน เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในการแสดงโฆษณาแก่ท่านบนแพลตฟอร์มของเราและบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวกับรถยนต์ให้เช่าในเบอร์ลินที่ท่านอาจสนใจ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมในอดีตของท่านบนแพลตฟอร์มเพื่อปรับแต่งโฆษณาของเรา เราจะประมวลผลข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์นี้ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้สำหรับการดำเนินการนี้

• การสำรวจความคิดเห็น - หากท่านเข้าร่วมในการสำรวจ เราจะบันทึกคำตอบของท่านในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นควบคู่ไปกับชื่อและที่อยู่อีเมลของท่าน เราประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นตอบกลับและปรับปรุงบริการของเราที่มีให้แก่ลูกค้า

• การตรวจหาการฉ้อโกงและการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน - เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจหาและการป้องกันการฉ้อโกง รวมถึงการคัดกรองตามมาตรการคว่ำบาตรบนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเรา

• การจัดทำประวัติ - เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อแนะนำยานยนต์และบริการต่างๆ ที่ท่านอาจสนใจ, ค้นหาความต้องการของท่าน, ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของท่านในการใช้บริการของเราให้เป็นแบบส่วนตัว และเพื่อป้องกันการฉ้อโกง

• การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ - เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินความเสี่ยงของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเช่าแต่ละรายการ หากระบบตรวจพบความเป็นไปได้สูงว่าธุรกรรมนี้อาจจะเป็นการฉ้อโกงเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ระบบอาจจะตัดสินใจโดยอัตโนมัติที่จะปฏิเสธการเข้าถึงรถเช่า หากการตัดสินใจโดยอัตโนมัติใดๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ ท่านมีสิทธิขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในเรื่องนี้ หรือแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งการตัดสินใจนั้นได้ เราอาจปรับค่าบริการให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลผ่านระบบการจองโดยใช้การพิจารณาตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มของเรา เราจะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการรวบรวมรายละเอียดโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานและวิธีที่ท่านติดต่อกับแพลตฟอร์มนั้น ข้อมูลนี้ได้แก่

• รายละเอียดอุปกรณ์และวิธีที่ท่านดำเนินการกับแพลตฟอร์ม - เราเก็บรวบรวมรายละเอียดโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน รวมถึงเลขที่อยู่ IP, ID อุปกรณ์, เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน และระบบปฏิบัติการที่อุปกรณ์นั้น ๆ ใช้อยู่ เราบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มของเรา เช่น วันที่และเวลาที่ท่านเข้าชม หน้าที่ท่านเข้าชม ระยะเวลาใช้ในการดูหน้านี้ ตำแหน่งที่ท่านคลิกบนหน้าเพจ และรายละเอียดของการหยุดทำงานหรือข้อบกพร่องของระบบที่ท่านอาจต้องเผชิญ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อที่จะมอบบริการของเราและปรับแต่งประสบการณ์ของท่านให้เป็นแบบส่วนตัว นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเพื่อทดสอบคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่เรากำลังคิดว่าจะแนะนำ เพื่อวิเคราะห์วิธีการใช้แพลตฟอร์มของเรา และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของเรา ถ้าเป็นไปได้ เราจะใช้ข้อมูลนี้โดยไม่ระบุชื่อ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนี้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินงาน ปรับปรุง และรักษาบริการของเราให้ปลอดภัย

• วิธีที่ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์ม - หากทำได้ เราจะบันทึกวิธีที่ท่านมาถึงแพลตฟอร์มของเรา (เช่น ท่านมาจากโปรแกรมค้นหาหรือไม่ หรือโดยการคลิกที่โฆษณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งของเรา) เราเก็บรวบรวมคำยินยอมให้ใช้คุกกี้เพื่ออนุญาตสำหรับการดำเนินการนี้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

แม้ว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงเป็นหลัก แต่ก็มีบางกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาของบุคคลภายนอก กรณีดังกล่าวนี้ได้แก่

• บุคคลภายนอก - เราเรียกใช้โปรแกรมที่บุคคลภายนอกทำการโฆษณาให้แก่แพลตฟอร์มของเราในนามของเรา ถ้าท่านคลิกที่โฆษณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งเหล่านั้น ท่านจะถูกนำทางมายังแพลตฟอร์มของเรา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เราทราบว่าบุคคลภายนอกรายใดที่แนะนำท่านมายังเรา จากนั้น เราจะติดตามว่าท่านได้ทำการจองหรือไม่ และถ้าท่านจอง เราจะถือว่าการจองนั้นเป็นผลงานของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดประสงค์ในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราจะไม่จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่านให้แก่บุคคลภายนอก

• ผู้ให้บริการ - หากเกิดปัญหาใด ๆ กับการขนส่งหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ให้บริการอาจติดต่อเราเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ

• โฆษณา - ถ้าเราทำงานกับบุคคลภายนอกเพื่อแสดงโฆษณา เราอาจใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ หรือพิกเซลแท็กเพื่อบันทึกรายละเอียดการติดต่อของท่านกับโฆษณาเหล่านั้น บางครั้งอาจมีการส่งข้อมูลนี้มาให้เราผ่านคุกกี้และพิกเซลแท็กที่กำหนดขึ้นโดยบุคคลภายนอกเหล่านั้นในนามของเรา ถ้าข้อมูลดังกล่าวถูกส่งถึงเรา ก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำหนดให้ท่านต้องแจ้ง

ท่านไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านต้องการจะทำการจองบริการขนส่ง หรือใช้ประโยชน์จากบริการเสริม ท่านจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลตามที่ขอบนโปรแกรมการจองของเรา หากท่านไม่ให้ข้อมูลนี้แก่เรา เราจะไม่สามารถประมวลผลการจองของท่านได้ ในทำนองเดียวกัน ท่านอาจถูกกำหนดให้ต้องให้ข้อมูลบางอย่างหากท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียน เราแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจำเป็นต้องขอข้อมูลดังกล่าว

ผู้รับข้อมูล

เพื่อที่จะประมวลผลการจองของท่าน เราต้องส่งรายละเอียดของท่านไปให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากท่านติดต่อเราเพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจอง เราอาจแบ่งปันรายละเอียดคำถามหรือข้อร้องเรียนนั้นกับผู้ให้บริการขนส่งเพื่อที่เราจะสามารถตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหานั้น
หากท่านซื้อบริการอื่น เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อที่พวกเขาจะสามารถให้บริการนั้น ๆ แก่ท่านได้ หากท่านเรียกร้องค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัย เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับประกันภัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการการเรียกร้องค่าสินไหม
นอกจากนี้ เรายังว่าจ้างผู้ให้บริการจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยให้บริการต่าง ๆ ของเรา โดยผู้ให้บริการส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่าน (เช่น เราใช้บริการจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หลายรายที่โฮสต์ข้อมูลของเราโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการของพวกเขา) ในกรณีที่เราว่าจ้างบุคคลภายนอกในการประมวลผลข้อมูลของท่านในนามของเรา เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าพวกเขาเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของท่าน และพวกเขาประมวลผลข้อมูลโดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

• ผู้ให้บริการโฮสต์ - เราใช้บริการระบบคลาวด์และผู้ให้บริการสถานที่ร่วมกันหลายราย เพื่อช่วยเราในการโฮสต์และจัดการข้อมูลของเรา

• ระบบประมวลผลการจ่ายเงิน - เราใช้ระบบและผู้ให้บริการด้านการประมวลผลการจ่ายเงินที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการประมวลผลการจ่ายเงินบนแพลตฟอร์มของเรา บริการ AIB Merchant Services, Worldpay, Klarna และ PayPal เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่แยกต่างหากจากเรา ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาได้ที่นี่:
AIB MS: https://www.aibms.com/privacy;
Worldpay: https://www.fisglobal.com/en/privacy;
Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/;
PayPal: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub;

• ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี - ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการหลายรายที่ให้บริการต่างๆ เช่น เครื่องมือการแปล การช่วยให้เราสามารถรักษาเครือข่าย ระบบ และอีเมลของเราไว้อย่างปลอดภัย และช่วยให้เราสามารถตอบสนองคำขอของท่านตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

• ผู้ให้บริการลูกค้า - เราใช้บริการจากผู้ให้บริการลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการปกติหรือใช้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเพื่อการประมวลผลจดหมายโต้ตอบกับลูกค้า

• ผู้ตรวจสอบ - เรามีแผนกตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กรที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ผู้ตรวจสอบช่วยทำให้เรามั่นใจว่า เราได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ในบางกรณี นี่อาจหมายถึงพวกเขาสามารถเข้าถึงระบบของเราที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือพวกเขาอาจจำเป็นต้องตรวจสอบวิธีที่เราได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง

• ฐานข้อมูลการฉ้อโกงและการตรวจคัดกรอง – เราอาจใช้ฐานข้อมูลภายนอกในการตรวจหาและการป้องกันการฉ้อโกงและอาจใช้เครื่องมือการคัดกรองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีให้บริการในอุตสาหกรรมและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อป้องกันและตรวจหาการกระทำผิด การคว่ำบาตร หรือการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น

• หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย – เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้พวกเขาสามารถสืบสวนสอบสวน ตรวจหา หรือป้องกันการกระทำผิดหรือการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย

การถ่ายโอนไปต่างประเทศ

มีบางกรณีที่เราจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกสหภาพยุโรป ไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้ให้การยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับของสหภาพยุโรป กรณีที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือเมื่อเราต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการขนส่ง ในประเทศที่ท่านได้เลือกไว้ เพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองการจองของท่าน การโอนข้อมูลนี้อาจตกอยู่ภายใต้การระงับกฎหมายเพียงบางส่วนในข้อ 49 1) b) หากว่าการโอนนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและจำเป็นต่อการให้บริการขนส่งตามที่ได้แจ้งแก่ลูกค้า ในทำนองเดียวกัน ผู้ให้บริการชำระเงินบางแห่งของเราซึ่งอยู่ในสหรัฐฯ และการโอนข้อมูลจัดอยู่ในการระงับกฎหมายเพียงบางส่วนในข้อ 49 1) b) หากว่าการโอนนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและมีความจำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับบริการขนส่งได้ นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกสหภาพยุโรปโดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น เมื่อเราใช้บริการของผู้ให้บริการที่ประจำอยู่ในสหรัฐอเมริกา อียิปต์ หรือสหราชอาณาจักร ถ้าเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกสหภาพยุโรป เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสหรัฐฯ และอียิปต์ เราจะทำสัญญาในรูปแบบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กับองค์กรที่เราได้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสหราชอาณาจักร การดำเนินการนี้จะอิงตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU Commission) โดยทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ระบุว่าสหราชอาณาจักรมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปในระดับที่เพียงพอ ข้อมูลในหมวดหมู่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้รับการถ่ายโอนไปยังระบบซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยอีเมลในสหราชอาณาจักร ชื่อ หมายเลขอ้างอิงการจอง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล เลขที่อยู่ IP และจดหมายโต้ตอบกับลูกค้า ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เหมาะสมได้ที่นี่: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2021 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่ข้อกำหนดตามสัญญามาตรฐาน (SCC) ใหม่เพื่อรวมข้อกำหนดของ GDPR และข้อตกลง Schrems II เอาไว้ CarTrawler ได้ปรับปรุงข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลของเราที่ทำกับบุคคลภายนอก เพื่อนำ SCC ใหม่นี้มาใช้ โดยที่เราพึ่งพากลไกนี้และได้ยอมรับมาตรการตามสัญญา มาตรการทางองค์กร และมาตรการทางเทคนิค ที่สอดคล้องกับคำแนะนำ EDPB โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้ารหัสข้อมูลที่ทันสมัยในระหว่างส่งข้อมูลและในขณะที่จัดเก็บอยู่ ซอฟต์แวร์การตรวจหาโค้ดที่เป็นอันตราย กระบวนการตรวจติดตามเพื่อตรวจหาการบุกรุก การสแกนและการทดสอบการเจาะระบบในระดับเครือข่ายและแอปพลิเคชัน มาตรการควบคุมการเข้าถึงการรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรมประจำปีด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงาน การประเมินผลกระทบจากการถ่ายโอนข้อมูลที่จัดทำไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และนโยบายเกี่ยวกับคำขอข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Request) ในกรณีที่บริษัทได้รับคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย CarTrawler จะดำเนินการให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกที่เราโอนข้อมูลไปให้นั้น จะดำเนินมาตรการที่คล้ายกันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดมีการปกป้องในระดับที่เพียงพอเมื่อถูกถ่ายโอนออกไปนอก EEA

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการเสริมที่เราดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสำเนาข้อตกลงที่เราได้ดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ด้านล่างของคำชี้แจงนี้

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของเรา นโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลนี้อยู่บนหลักการที่ว่า เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ไม่นานเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น และโดยเป็นไปตามข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดต่อเราตามกฎหมาย นั่นหมายถึง ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น

• ข้อมูลธุรกรรม – เราเก็บรักษารายละเอียดการจองของท่านและการติดต่อของท่านกับเรา ที่เกี่ยวข้องกับการจองดังกล่าวเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การจองของท่านและเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่การกำหนดความต้องการด้านการตลาดของท่านระบุว่า เราสามารถส่งข้อความด้านการตลาดให้แก่ท่านได้ ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้ตามรายละเอียดด้านล่าง

• ข้อมูลโปรแกรมสะสมคะแนน - เราเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมสะสมคะแนนเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนของเรา

• กิจกรรมการตลาดผ่านอีเมล - เราจะเก็บรักษาสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นเพื่อส่งข้อความการตลาดไปถึงท่านเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนดความต้องการด้านการตลาดของท่าน นอกจากนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการนี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่านเพื่ออนุญาตให้เราสามารถกำหนดข้อความการตลาดของเราเองอย่างเหมาะสม

• การจัดการการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย - เมื่อเราประเมินว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด เราจะพิจารณาว่าข้อมูลนั้นจำเป็นหรือไม่เพื่อการฟ้องร้องตามกฎหมายหรือต่อสู้คดีหากถูกฟ้องร้องใด ๆ ถ้าข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลนั้นจนกว่าบทบัญญัติของข้อจำกัดจะสิ้นสุดลงโดยเกี่ยวข้องกับประเภทของการฟ้องร้องดำเนินคดีที่อาจมีขึ้น (ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่ 2 ปีถึง 12 ปี)

คุกกี้

แพลตฟอร์มนี้ใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความง่าย ๆ สั้น ๆ ที่ส่งจากเว็บไซต์หนึ่ง ๆ และจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์จะได้รับการบันทึกไว้ในคุกกี้เหล่านี้ หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ โปรดดูที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

เว็บไซต์อื่น ๆ

แพลตฟอร์มนี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือท่านอาจมาถึงที่นี่ผ่านทางลิงก์จากเว็บไซต์อื่น คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้กับแพลตฟอร์มนี้ และบริการที่ดำเนินการโดย Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto หรือ Cabforce ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto หรือ Cabforce บนแพลตฟอร์มนี้เท่านั้น เมื่อท่านลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ท่านควรอ่านคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการให้คำยินยอม

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของการให้คำยินยอมของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมนั้นได้ทุกเมื่อ ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมของท่านโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างคำชี้แจงนี้ หากคำยินยอมของท่านเกี่ยวข้องกับการได้รับอีเมลการตลาด ท่านสามารถใช้ลิงก์ยกเลิกการเป็นสมาชิกในอีเมลนั้น โปรดทราบว่า ถ้าท่านเพิกถอนคำยินยอมของท่าน เราอาจจะไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านต่อได้

สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ (ในบางกรณี) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน นั่นคือ

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล - ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

สิทธิ์ในการแก้ไข - ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับข้อตัวท่านที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราเก็บรักษาไว้ หรือหากเรามีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ท่านอาจขอให้เราอัปเดตข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์

สิทธิ์ในการลบข้อมูล - ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ กรณีนี้บางครั้งอาจเรียกว่า สิทธิ์ในการถูกลืม

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลหรือการคัดค้านการประมวลผล - ท่านมีสิทธิ์ร้องขอไม่ให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ อีกต่อไป หรือคัดค้านมิให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล - ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราหรือบุคคลภายนอกส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่มีระบบและสามารถอ่านได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้กันโดยทั่วไป

หากต้องการจะใช้สิทธิ์ใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างคำชี้แจงนี้ หรือคลิกลิงก์ต่อไปนี้
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเรา

เรามีการทบทวนคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราเป็นระยะ ๆ และอาจทำการอัปเดตหน้าเว็บนี้

คำถามและข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อดังนี้

ทางไปรษณีย์: Data Protection Officer, ETrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland.
ทางอีเมล: dpo@cartrawler.com

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลของไอร์แลนด์ (Irish Data Protection Commission) หากท่านไม่พอใจกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการโดย Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto หรือ Cabforce รายละเอียดการยื่นข้อร้องเรียนมีเผยแพร่ที่ (https://forms.dataprotection.ie/contact) หรือท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อคณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลได้ที่ 353 (0)761 104 800

Updated at: Mon, 29 Jan 2024 16:15:59 GMT