Meny

Allmänna villkor för användning av Etrawler Unlimited Company t/a CarTrawler

Introduktion

Denna bokningsmotor drivs med CarTrawlers teknik som gör det möjligt för dig att boka hyrbilstjänster eller marktransporter (inklusive, men inte begränsat till taxibilar, hyrbilar med chaufför och olika typer av transfertjänster såsom privat transfer, transfer i affärsklass, buss- och minibusstransfer, tågtransfer, rullstolstransfer samt limousinetransfer) (”transporter”) från tredjepartsklassade hyrbils- eller marktransportleverantörer (”transportleverantörer”).

Läs igenom dessa allmänna villkor för CarTrawler bokningsmotor (”bokningsvillkor”) noggrant, eftersom de gäller allt innehåll i denna bokningsmotor. Genom att använda denna bokningsmotor godkänner du dessa bokningsvillkor (oavsett om du registrerar dig hos oss eller bokar transport) och samtycker till (i) att genomföra användningen av denna bokningsmotor i enlighet med bokningsvillkoren och (ii) att bokningsvillkoren utgör ett juridiskt avtal mellan CarTrawler och dig. Använd inte och/eller sluta omedelbart att använda bokningsmotorn om du inte godkänner och/eller samtycker till bokningsvillkoren.

Genom att använda bokningsmotorn godkänner du att all information, inklusive men inte begränsat till, information om transport, transportleverantörer, resor och semestrar som publiceras på den här bokningsmotorn kan innehålla felaktigheter och/eller stavfel och att CarTrawler inte kan hållas ansvariga för sådana felaktigheter eller fel.

CarTrawler kan, efter eget omdöme, när som helst ändra dessa bokningsvillkor genom att uppdatera denna publicering. Vissa bestämmelser i dessa bokningsvillkor kan åsidosättas av särskilda juridiska meddelanden eller villkor som anges på den webbplats från vilken du fick åtkomst till denna bokningsmotor.

Dessa bokningsvillkor gäller även alla bokningar som genomförs via CarTrawler Customer Centre of Excellence (”CCE”) och kommer att skickas till dig via e-post när du genomför din bokning på telefon via CCE.

Information om oss

Den här bokningsmotorn drivs av Etrawler Unlimited Company, ett företag registrerat på Irland som bedriver verksamhet under namnet CarTrawler, (”CarTrawler”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”). Vi är registrerade på Irland under företagsnummer 93433 och har vårt huvudkontor på Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irland, som också är adressen för vår verksamhet. Kontaktuppgifter till CarTrawler finns på vouchern eller på www.cartrawler.com.

CarTrawler underlättar transportbokningar genom att introducera dig för transportleverantörer och andra tilläggstjänster via denna bokningsmotor, och CarTrawler får provision för detta. CarTrawler varken äger eller driver någon transportverksamhet och är inte heller någon transportleverantör. Ditt kontrakt gällande transport (”transportvillkoren”) gäller mellan dig och transportleverantören, och CarTrawler utgör inte någon part av dessa. När du väljer ett transportalternativ som erbjuds av en transportleverantör och fyller i relevant bokningsinformation, får du tillgång till de relevanta transportvillkoren genom den här bokningsmotorn. När du bokar hos en transportleverantör genom den här bokningsmotorn godkänner du och förbinder dig att följa de transportvillkor som gäller för den aktuella transportleverantören. CarTrawler gör inga utfästelser eller framställningar om någon transportleverantör och/eller något transportalternativ som erbjuds eller tillhandahålls av transportleverantörer. Transportleverantören ansvarar för att tillhandahålla transporter som bokats genom denna bokningsmotor.

För kunder i Storbritannien som bokar transport via denna bokningsmotor och som betalar med kreditkort utfärdade i Storbritannien, lägger CarTrawler ut följande tjänster till sitt helägda dotterbolag i Storbritannien, Etrawler UK Limited (företagsnummer 08565121): (i) betalningshantering, (ii) utfärdande av transport-vouchers och (iii) kundtjänst (hantering av allmänna kundfrågor, avbokningar, återbetalningar och klagomål).

Avgifter

Exaktheten för priser som nämns för transportalternativ och bokningar som görs via denna bokningsmotor beror på den bokningsinformation som du anger via denna bokningsmotor (inklusive men inte begränsat till förarens ålder, plats och tid för hämtning och/eller lämning).

Åtkomst till tjänsten

CarTrawlers avsikt är att tillhandahålla en fungerande bokningsmotor dygnet runt. CarTrawler kan dock inte hållas ansvariga om bokningsmotorn av någon anledning inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt eller under en viss period. Åtkomst till bokningsmotorn kan tillfälligt upphöra utan föregående meddelande vid systemfel, underhållsarbete, reparationer eller av orsaker som ligger utanför CarTrawlers kontroll.

Bokningsvillkor

Läs igenom följande villkor som gäller för bokningar hos transportleverantörer som du gör genom den här bokningsmotorn.

A. Göra en bokning

Eftersom CarTrawler verkar globalt finns det fyra typer av betalningsmodeller för transportbokning. Vilken betalningsmodell som finns tillgänglig när du gör en bokning beror på var du befinner dig och/eller transportvillkoren för den transportleverantör som har valts.

De fyra betalningsmodellerna är följande:

  1. Du betalar en depositionsavgift till CarTrawler när du gör bokningen och tillgodohavandet betalas till transportleverantören vid ankomst till transportleverantörens disk före användning av transporten, eller
  2. Du betalar en depositionsavgift till CarTrawler när du gör bokningen och tillgodohavandet betalas före ankomst till transportleverantörens disk; eller
  3. Du betalar hela transportkostnaden till CarTrawler när du gör bokningen och betalar sedan, vid hyra av bil, endast för bränsle (bensin/diesel) och eventuella tillval, om de inte betalas vid bokning, vid ankomst till transportleverantörens disk; eller
  4. Du betalar ingenting när du gör bokningen; eller Du betalar hela kostnaden till transportleverantören vid ankomst till transportleverantörens disk före användning av transporten.

Om du betalar hela kostnaden för transporten vid bokningstillfället och har valt att göra det via en leverantör som betalar senare (”BNPL”) kan CarTrawler överföra sin rätt att få betalning från dig till den BNPL-leverantören.

Observera att om du inte har betalat vid bokningen är du ensam ansvarig för att betala återstående belopp till transportleverantören innan betalningen förfaller. Vissa transportleverantörer tar ut en no-show-avgift om du inte dyker upp för att använda transporten. Du informeras om eventuell förskottsbetalning innan du slutför din bokning. För att undvika tveksamheter kan ”tillval” (inklusive, men inte begränsat till, bilbarnstolar, GPS:er, extra förare) läggas till i din bokning på två sätt, i mån av leverantörens tillgänglighet som betalas vid ankomst och förbetalt vid bokning.

– ”Tillval” som betalas vid ankomsten kan begäras av dig när du gör din bokning kommer inte att debiteras dig vid bokningstillfället. Med undantag för förbetalda ”tillval” och köp av en produkt, inklusive samlade leverantörsalternativ som självriskeliminering, så måste betalningar utföras direkt till transportleverantören vid ankomst till transportleverantörens disk före upphämtning/användning av transporten. Observera att CarTrawler inte kan garantera tillgänglighet eller pris för efterfrågade ”tillval” när du betalar vid ankomst.

– Beroende på tillgång hos leverantören kan förbetald särskild utrustning/tillval begäras vid bokningen och de ingår då i det totala hyrespriset när du bokar

Du är alltid ansvarig för betalning av eventuella tillkommande tjänster och/eller tillval som du begär och/eller köpt samt eventuella extra tillkommande avgifter inklusive, men inte begränsat till vägtullar och bränsle. Du är också ansvarig för andra serviceavgifter eller administrativa avgifter som den aktuella transportleverantören tar ut. Vi har flera betalningsmetoder för bokningar som görs via bokningsmotorn, beroende på var du befinner dig, vilket kommer att visas tydligt i bokningsmotorn.

Alla data som skickas till en betalningsförmedlare överförs via en krypterad och säker server. Om du behöver göra ändringar i din bokning måste du antingen meddela detta via en av de kommunikationsmetoder som anges på din voucher eller via kommunikationsmetoderna på vår webbplats på www.cartrawler.com. Du måste tydligt informera CarTrawler om de exakta detaljerna i den önskade ändringen. CarTrawler kan inte garantera att ändringarna kan behandlas, men vi kommer att göra allt för att du ska bli nöjd. Ändringar kan inte behandlas efter upphämtning/användning av, eller underlåtenhet att hämta eller använda, transporten från transportleverantören. Vid hyra av bil kan inte CarTrawler erbjuda dig återbetalning om du lämnar tillbaka hyrbilen tidigare än överenskommet. Om du behöver förlänga hyresperioden efter det att du har hämtat hyrbilen (datum som inte omfattas av vouchern för bilhyran), betalar du eventuella extra kostnader direkt till transportleverantören enligt den gällande lokala hyressatsen om bilen är tillgängligt under den extra tid som efterfrågas. När du gör en bokning är det ditt ansvar att informera transportleverantören om eventuella fysiska eller psykiska sjukdomar som kan påverka din förmåga att köra eller använda transporten. Vid en olycka kan det hända att du inte kan göra fordringar under relevant försäkringspolicy om du inte har meddelat transportleverantören om sådana sjukdomar.

OM DU INTE KAN UPPVISA NÖDVÄNDIGA DOKUMENT OCH/ELLER KREDITKORT KAN BILUTHYRNINGSFÖRETAGET VÄGRA ATT LÄMNA UT BILEN OCH INGA PENGAR KOMMER ATT ÅTERBETALAS. VID HÄMTNING AV DIN HYRBIL MÅSTE DU UPPVISA (I) ETT GILTIGT KÖRKORT FRÅN DITT HEMLAND (BÅDA DELAR OM DET GÄLLER ETT KÖRKORT UTFÄRDAT I STORBRITANNIEN, VILKA UTFÄRDAS I TVÅ DELAR), (II) ETT GILTIGT PASS OCH ETT GILTIGT KREDITKORT UTFÄRDAT I DET NAMN SOM ANGETTS SOM HUVUDFÖRARE VID BOKNING. KORTET MÅSTE HA TILLRÄCKLIG TILLGÄNGLIG KREDIT FÖR ATT TÄCKA SJÄLVRISKEN FÖR EVENTUELL FÖRSÄKRINGSPOLICY RELATERAD TILL HYRA AV BILEN (SOM TILLÄMPLIGT), SAMT (III) EN UTSKRIFT AV VOUCHERN. LÄS IGENOM TRANSPORTVILLKOREN FÖR EVENTUELLA YTTERLIGARE OCH/ELLER ALTERNATIVA KRAV FRÅN TRANSPORTLEVERANTÖREN OCH/ELLER LOKAL LAG. I STORBRITANNIEN KAN TILL EXEMPEL ADRESSBEVIS VARA ETT KRAV.

Om du gjort en bokning men inte hämtar/använder transporten (och inte har avbokat bokningen i enlighet med nedan angivna avbokningspolicy) kommer inga pengar att återbetalas.

Observera att det är ditt ansvar att kontakta och informera transportleverantören om du förväntar dig att ankomma senare för att hämta/använda den bokade transporten.

Om ett flyg ställs in eller blir försenat kan CarTrawler inte hållas ansvarigt för återbetalning.

B. Bokningsbekräftelse

När din bokning har bekräftats kommer CarTrawler att utfärda din transportvoucher (”Voucher”) via e-post på uppdrag av transportleverantören. Den inkluderar information om din bokning. Din digitala voucher måste visas upp för transportleverantören vid upphämtning/användning av transporten. Kontakta oss direkt om du inte får din voucher. Vouchern inkluderar inte information om serviceavgifter eller skatter som transportleverantören tar ut, eller tilläggstjänster som du begär vid upphämtning/användning av transporten och utgör inte en faktura. CarTrawler rekommenderar att du noggrant kontrollerar informationen på vouchern (t.ex. land, plats, datum och period som transporten bokats). Om det förekommer några avvikelser bör du omedelbart meddela detta antingen via en av de kommunikationsmetoder som anges på din voucher eller via kommunikationsmetoderna som listas vår webbplats på www.cartrawler.com. Du måste tydligt informera CarTrawler om de exakta detaljerna i sådana avvikelser. CarTrawler förbehåller sig rätten att ändra bokningen efter att du bokat den aktuella transporten i den händelse ett fel upptäcks gällande bokningen och/eller felaktig information har visats på CarTrawler bokningsmotor eller meddelats dig på vouchern eller på annat sätt. Om detta inträffar strävar CarTrawler efter att meddela dig så snart som rimligtvis är möjligt och du kan då välja att godkänna de ändrade villkoren (om tillämpligt) eller, alternativt, avboka din bokning och få full återbetalning. Observera att CarTrawler kan ta betalt av dig för bokningar som görs inom 48 timmar före upphämtningen innan bokningen bekräftas av transportleverantören. Om transportleverantören inte bekräftar din bokning kommer CarTrawler inte att utfärda en voucher till dig och du kommer att återbetalas. CarTrawler har ingen fysisk förvaring av vouchers, men din voucher finns tillgänglig under fliken ”Hantera bokning” i bokningsmotorn närhelst du vill få tillgång till den. CarTrawler rekommenderar att du läser igenom transportvillkoren på vouchern som gäller för din bokning. Transportvillkoren finns även tillgängliga på denna bokningsmotor, men kan emellanåt ändras av transportleverantören.

Bokningsnumret som finns på vouchern ska anges vid alla förfrågningar, avbokningar eller bokningsändringar.

C. Avbokningar

Om du vill avboka din bokning kan du göra detta via en av de kommunikationsmetoder som anges på din voucher eller via avsnitten Kontakt eller Hantera bokning på vår webbplats, www.cartrawler.com före tidpunkten för hämtning/användning av transporten. Avboka inte din bokning direkt hos transportleverantören, eftersom detta kan medföra extra avgifter. Se transportvillkoren för information om avbokningspolicy, eventuella hanteringsavgifter/administrativa avgifter samt eventuella särskilda villkor som kan gälla för din bokning.

Om inget annat anges i detta avsnitt, där CarTrawler får ett avbokningsmeddelande tidigare än 48 timmar före bokad tid för upphämtning/användning av transporten, kommer i allmänhet full återbetalning att beviljas för erlagd betalning. Detta omfattas av bestämmelserna om force majeure som förklaras i paragraf D nedan. När det gäller hyrbilsbokningar och CarTrawler får ett avbokningsmeddelande mindre än 48 timmar före bokad tid för upphämtning/användning av hyrbilen då beloppet du har betalat för bokningen överstiger 120 EUR, får du en återbetalning av det inbetalda beloppet minus en administrationsavgift på 120 EUR. Även detta omfattas av bestämmelserna om force majeure som förklaras i punkt D nedan. När det gäller bokningar av marktransport, om CarTrawler får ett avbokningsmeddelande senare än 48 timmar före bokad tid för upphämtning/användning av marktransporten, kommer ingen återbetalning att göras.

På ett liknande sätt kommer CarTrawler, då de meddelas om ändringar av din hyrbilsbokning mer än 48 timmar före den schemalagda tiden för hämtning/användning av hyrbilen tillkommer, inte lägga till någon ytterligare ombokningsavgift för bokningen. Om värdet på den nya bokningen är högre än det belopp du ursprungligen betalade kommer du att debiteras för mellanskillnaden.

Om CarTrawler får meddelande om ändringar i din hyrbilsbokning mindre än 48 timmar före den planerade upphämtningstiden/användningen av hyrbilen och beloppet du har betalat för bokningen överstiger 65 EUR, kommer CarTrawler att överföra det belopp du ursprungligen betalade, minus en administrationsavgift på 65 EUR, till din nya bokning. Om det belopp som överförs till din nya bokning inte täcker hela kostnaden för den nya bokningen kommer du att debiteras för mellanskillnaden. Under alla omständigheter där en ny bokning krävs kommer priset på den nya bokningen att sättas enligt de då rådande priserna.
Om det belopp du har betalat för bokningen är lika med eller mindre än 65 EUR så kommer inga pengar att överföras till din nya bokning och du debiteras hela värdet av den nya bokningen, med förbehåll för då rådande priser.
Observera att avboknings- och ändringspolicyerna som anges i ovanstående paragrafer omfattas av transportleverantörens avbokningspolicy, vilken finns i alla transportvillkor som gäller för din bokning. Se transportvillkoren för eventuella avvikelser från avboknings- och/eller ändringspolicyerna som anges i dessa paragrafer, vilka kan inkludera, men inte är begränsade till, en ändring av (i) meddelandeperioden som krävs vid uppsägning/ändring och/eller (ii) beloppet för eventuell tillämplig administrationsavgift. Om man avbokar en bokning där hela transportavgiften ska erläggas vid ankomsten tillkommer ingen avbokningsavgift.

Observera att avbokningar eller återbetalningar kanske inte finns tillgängliga för vissa typer av transporter, inklusive men inte begränsat till buss och/eller tåg. Läs igenom den avboknings- och återbetalningspolicy för den aktuella transportleverantören som finns i transportvillkoren för fullständig information om sådana policyer.

Det är ditt ansvar att säkerställa och ordna med avbokning av eventuella extra produkter och/eller tjänster som du kan ha köpt i samband med bokning av transport. Detta inkluderar, men är inte begränsat till produkter som självriskeliminering från tredje part. Se till att du kontrollerar villkoren för avbokningar eller ändringar av sådana produkter eller tjänster eftersom de kan skilja sig från villkoren för din transportbokning.

Om du avbokar eller ändrar en bokning som betalas med kredit-/betalkort är CarTrawler inte skadeståndsskyldigt för eventuell ekonomisk förlust som du drabbas av på grund av förändringar i växelkurser som kan förekomma mellan den tidpunkt då du gjorde den ursprungliga bokningen och när den avbokades eller ändrades. Inga avbokningar eller ändringar tillåts efter det datum och det klockslag då upphämtning/användning av transporten ska börja.

D. Force Majeure

Vi ska inte bryta mot dessa bokningsvillkor eller hållas ansvariga för förseningar i utförande, eller underlåtenhet att utföra, någon av våra skyldigheter enligt dessa bokningsvillkor om förseningen eller underlåtenheten beror på händelser, omständigheter eller orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll. Sådana händelser, omständigheter och orsaker kallas för ”force majeure-händelser”, och exempel på dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, Guds verk, översvämning, torka, jordbävning eller annan naturkatastrof, epidemier eller pandemier, terroristattacker, inbördeskrig, civila oroligheter eller upplopp, krig, hot om eller förberedelse för krig, väpnade konflikter, införande av sanktioner och embargon. Under sådana omständigheter ska tiden för utförande förlängas med en period motsvarande den period under vilken utförandet av förpliktelsen har försenats eller misslyckats med att genomföras. Om vi eller biluthyrningstjänster generellt sett påverkas av en force majeure-händelse har vi dessutom rätt att tillhandahålla en kupong eller återbetala kreditnotan i stället för kontant återbetalning om din bokning avbokas.

E. Transportpriser och valutakurser

CarTrawler gör sitt yttersta för att säkerställa att de priser som anges för transporter via bokningsmotorn är korrekta i alla väsentliga avseenden inklusive, men inte begränsat till, den tidpunkt då du bokar sådan transport via denna bokningsmotor. CarTrawler och/eller transportleverantören förbehåller sig dock rätten att ändra priset på transporten efter att du bokat den aktuella transporten i händelse av ett uppenbart eller tydligt fel i priset. Om detta inträffar strävar CarTrawler efter att meddela dig så snart som rimligtvis är möjligt och du kan då välja att antingen betala det ändrade priset eller, alternativt, avboka din bokning och få full återbetalning. Valutakurserna som CarTrawler använder för att visa priserna i den valuta som du väljer uppdateras regelbundet. Valutakurserna som ditt kredit-/eller betalkortsbolag använder kan variera. CarTrawler ansvarar inte för eventuella avvikelser mellan priset som visas via denna bokningsmotor och det belopp som ditt kredit-/betalkortsbolag debiterar, på grund av valutakursen som används.

F. Klagomål

Vi brinner för att leverera den allra bästa kundupplevelsen i samarbete med vårt globala nätverk av transportleverantörer. Om du känner att detta inte har uppfyllts kan du lämna in ett klagomål när din resa har slutförts på följande sätt:

Onlinebokningschef: Skicka in uppgifterna om ditt klagomål, tillsammans med eventuell relevant dokumentation, via fliken ”Hjälpcenter” i din bokningsmotor.

Telefon: Se telefonnumret som anges längst ner på din hyrvoucher.

För att säkerställa att klagomålsprocessen fungerar på rätt sätt måste vi ta emot eventuella klagomål inom 120 dagar efter avlämningsdatumet för din hyrbil eller inom 30 dagar efter din sista schemalagda dag för transporttjänster. Klagomål som lämnas in efter dessa perioder kommer inte att behandlas. En fullständig utredning av ditt klagomål kan ta upp till 20 arbetsdagar. Om klagomålet inte går att lösa med CarTrawlers klagomålsrutiner kan du se onlineplattformen för lösning av tvister på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ för ytterligare information om tillgängliga alternativ för lösning av tvister.

Länkar till tredjepartssidor

Den här bokningsmotorn kan visa länkar till resurser på servrar eller webbplatser som sköts av andra parter än CarTrawler. Förteckningen av eventuella länkar till externa resurser är inte och ska inte ses som en rekommendation från CarTrawler, eller en garanti om eller framställning av att informationen eller de tjänster som erbjuds på sådana webbplatser kommer att nå upp till en viss standard eller vara lämpliga för ditt syfte. Hyperlänkar av den här typen tillhandahålls endast för din referens och bekvämlighet. Att hyperlänkar till andra webbplatser eller servrar visas i den här bokningsmotorn innebär inte att materialet på sådana webbplatser eller servrar (inklusive men inte begränsat till material som rör reseinformation eller tjänster) stöds av oss eller att vi på något som helst sätt samarbetar med deras upphovsmän. CarTrawler styr inte och är inte ansvarigt för sådana webbplatser eller servar, eller de parter som driver sådana webbplatser eller servrar. Följaktligen medger inte CarTrawler ansvar eller skadeståndsskyldighet för eventuellt material på sådana servrar eller webbplatser, eller för sanningsenligheten hos information på andra webbplatser eller servrar. Du får använda ditt eget omdöme när du använder dessa andra webbplatser eller servrar och den information de innehåller. Om du beslutar att besöka någon av de webbplatser från tredje part som är länkade till bokningsmotorn gör du detta helt på egen risk och du kommer att lämna denna bokningsmotor och dirigeras om till en webbplats som CarTrawler inte styr över.

Googles användningsvillkor för Google Maps (”Googles användarvillkor”) styr din användning av Google Maps på vår webbplats. När du använder Google Maps måste du följa Googles a, https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

Skadeståndsansvar

Vid en eventuell tvist mellan CarTrawler och dig är vårt skadeståndsansvar, om sådant finns, begränsat till den summa du har betalat för transporten. CarTrawler gör inga utfästelser, i den mån tillämplig lagstiftning tillåter, om garantier (uttryckliga eller underförstådda) vad gäller kvalitet, fullständighet, prestanda eller lämplighet för ett specifikt syfte för (i) transport som har bokats genom den här bokningsmotorn och (ii) den här bokningsmotorn och dess innehåll, inklusive men inte begränsat till information som rör transportleverantören inom bokningsmotorn och den teknik som stöder och som ingår i bokningsmotorn.

Eftersom CarTrawler inte erbjuder transporter omfattas företaget inte av transportvillkoren och har därmed varken ansvar eller skadeståndsskyldighet (direkt eller indirekt) gentemot dig eller någon annan part vad gäller villkoren i ditt avtal med transportleverantören. Det gäller inklusive, men inte begränsat till, eventuella problem eller tvister som kan uppstå med transportleverantören, såsom tvister om person- eller fordonsskador till följd av eller i anslutning till transporten och/eller transportvillkoren.

I DEN MÅN TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING TILLÅTER KAN VARKEN CARTRAWLER ELLER NÅGON AV VÅRA STYRELSELEDAMÖTER, ÄGARE, ANSTÄLLDA, NÄRSTÅENDE FÖRETAG, RESEPARTNER ELLER ANDRA FÖRETRÄDARE HÅLLAS ANSVARIGA MOT DIG ELLER ANDRA PARTER FÖR DIREKTA, INDIREKTA SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, STRAFFBARA SKADOR OCH/ELLER FÖLJDSKADOR OCH/ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER I SAMBAND MED, DIN ANVÄNDNING AV INFORMATION, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER MATERIAL SOM ERBJUDS OCH/ELLER BOKAS GENOM DEN HÄR BOKNINGSMOTORN OCH/ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV (I) DATA, (II) INTÄKTER, (III) INKOMST, (IV) TID, (V) BESPARINGAR, (VI) FÖRTJÄNST OCH/ELLER (VII) MÖJLIGHET OCH/ELLER FÖRLUST AV OCH/ELLER SKADOR PÅ EGENDOM. UNDERLÅTENHET ATT INBRINGA FÖRVÄNTADE VINSTER ELLER BESPARINGAR OCH EVENTUELLA ÖVRIGA EKONOMISKA FÖRLUSTER, ÄVEN OM CARTRAWLER HAR FÅTT RÅD OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA, ELLER OM SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA VAR SKÄLIGEN FÖRUTSÄGBAR.

För att undvika tveksamheter ansvarar CarTrawler aldrig, inte under några omständigheter, för förluster eller skador som du drabbas av som ett resultat av din användning av reseinformation, -tjänster och/eller hyperlänkar som hänvisas till i ovanstående avsnitt ”Länkar till tredjepartssidor”.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som villkor för att få använda den här bokningsmotorn lovar du CarTrawler att du inte kommer att använda bokningsmotorn för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt bokningsvillkoren, eller som på något sätt kan ge CarTrawler dåligt rykte.

Ålder och ansvar

Genom att använda bokningsmotorn bekräftar du att du är tillräckligt gammal för att boka transporter och att du ansvarar för eventuell skadeståndsskyldighet som kan uppstå i samband med att du använder bokningsmotorn. Genom att använda den här bokningsmotorn förstår du att du är ansvarig, finansiellt och i övrigt, för all användning av bokningsmotorn av dig och de som använder dina inloggningsuppgifter. CarTrawler rekommenderar att du skyddar dina inloggningsuppgifter.

Ingen skadeståndsskyldighet vid obehöriga transaktioner med kreditkort eller betalkort

CarTrawler strävar efter att garantera att alla transaktioner med kredit- och betalkort som genomförs i denna bokningsmotor är säkra. MEN om du upptäcker obehöriga debiteringar på ditt kredit- eller betalkortsutdrag för kort (i) som du använt under bokningsprocessen i denna bokningsmotor och/eller (ii) den information som du yppat i denna bokningsmotor, kommer CarTrawler inte att hållas skyldiga eller ansvariga på något sätt beträffande skador eller förluster av något slag som du drabbas av i samband med sådan användning eller upptäckt, såvida inte detta påverkar de lagstadgade rättigheter som du kan ha. Vänligen observera att denna bokningsmotor är skyddad av VeriSign. CarTrawler uppfyller alla krav för information om kortinnehavare som anges i säkerhetsstandarden för kortbetalningar.

Upphovsrätt, meddelande och begränsad licens

All information inom denna bokningsmotor, inklusive men inte exklusivt för innehåll, text, grafik, bilder, varunamn, struktur, fotografier, knappar, ritningar och datakod, är skyddad av immaterialrättsliga lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt och internationell lag och görs endast tillgänglig för dig i syftet att boka transport. Om inte CarTrawler har gett dig skriftligt tillstånd för motsatsen, får du endast använda bokningsmotorn och dess innehåll i personligt syfte. Du har inte tillstånd att ändra, kopiera, distribuera, kollationera, överföra, reproducera eller förevisa något av det ovannämnda eller något annat som visas i bokningsmotorn i något syfte. Genom att fortsätta att gå in på denna bokningsmotor samtycker du särskilt till att:

  1. inte använda bokningsmotorn till att göra spekulativa eller falska bokningar;
  2. inte använda bokningsmotorn till att forska efter transportleverantörer eller transportleverantörers priser;
  3. använda automatiska system, robotar eller program för att hämta information från denna bokningsmotor;
  4. inte använda namnet “CarTrawler” eller något CarTrawler-varumärke i kommersiellt syfte utan att erhålla tillstånd i förväg från CarTrawler; och/eller
  5. inte kopiera eller reproducera material från denna bokningsmotor i kommersiellt syfte.

Friskrivningsklausul

Denna bokningsmotor är tillgänglig för dig i ”befintligt skick” och CarTrawler ger ingen garanti eller utfästelse om att (i) denna bokningsmotor eller den teknologi (servrar osv.) genom vilka den är tillgänglig och som stödjer den är utan fel eller brister eller (ii) att informationen som sätts upp i denna bokningsmotor inte är infekterad av virus eller någonting annat med kontaminerade eller destruktiva egenskaper. CarTrawler accepterar inget ansvar för infektion eller verkan av skadliga företeelser såsom, men inte begränsat till, virus, trojaner, manipulering, bedrägeri, stöld, fel, tekniska avbrott, försummelser, försening, obehörig åtkomst eller någon faktor som korrumperar den godtagbara administreringen, kommunikationen och/eller integriteten hos denna bokningsmotor.

Försäkring

Vår underlåtenhet att vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod verkställa ett eller flera bokningsvillkor ska inte anses vara ett undantag av sådana bokningsvillkor eller de rättigheter som är anslutna till något av dem.

Rubriker och CarTrawler

Rubrikerna som används i dessa bokningsvillkor är endast till för hänvisning och ska inte påverka betydelsen eller omfattningen av dessa villkor. CarTrawler är ett företagsnamn som ägs av Etrawler. Alla hänvisningar till CarTrawler i dessa bokningsvillkor anses innehålla en hänvisning till Etrawler.

Ändring av bokningsvillkor och transportvillkor

CarTrawler förbehåller sig rätten att, oavsett orsak och efter eget godtycke, ändra och/eller uppdatera bokningsvillkoren och innehållet i denna bokningsmotor utan föregående information och utan ansvar gentemot dig, någon annan användare eller tredje part. Denna rättighet ska inte påverka bokningsvillkoren som har accepterats av dig, användaren, när du gör en laglig bokning med hjälp av denna bokningsmotor, och vi rekommenderar att du sparar och/eller skriver ut en kopia av bokningsvillkoren vid bokning. CarTrawler har ingen fysisk förvaring av kopior av bokningsvillkoren gällande enskilda bokningar, men du har tillgång till dessa när som helst via din voucher eller bokningsmotorn. Du bör kontrollera om några ändringar har gjorts i dessa bokningsvillkor varje gång du går in på bokningsmotorn.

Transportleverantören kan emellanåt ändra de transportvillkor som finns i bokningsmotorn och som finns bekräftade på din voucher. CarTrawler är inte ansvarigt och ska inte ha någon skadeståndsskyldighet om de transportvillkor som finns i denna bokningsmotor eller på din voucher när som helst har ändrats eller ändras av transportleverantören.

Allmänna bokningsvillkor

Som konsument kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i dessa villkor, inklusive den gällande lagbestämmelsen nedan, påverkar dina rättigheter som konsument att kunna förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag.

Bokningsvillkoren och din användning av och åtkomst till denna bokningsmotor styrs av Irlands lagar. Om du har din hemvist i Irland, ska domstolarna i Irland ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppkommer mellan dig och CarTrawler från eller i samband med din användning av denna bokningsmotor. Om du har din hemvist i något annat land än Irland, ska domstolarna i Irland ha icke-exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppkommer mellan dig och CarTrawler från eller i samband med din användning av denna bokningsmotor. Användningen av denna bokningsmotor är inte auktoriserad i någon jurisdiktion som inte verkställer alla bestämmelser i bokningsvillkoren inklusive men utan begränsning till detta stycke. Du samtycker till att inget partnerskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan dig och CarTrawler till följd av bokningsvillkoren eller din användning av denna bokningsmotor. Vårt verkställande av bokningsvillkoren gäller med förbehåll för rådande lagar och rättslig process och ingenting som innefattas i dessa bokningsvillkor ska hindra CarTrawler från att följa upprätthållandet av lag och ordning eller statliga myndigheters förfrågningar eller krav som hänför sig till (i) din användning av denna bokningsmotor eller (ii) information som tillhandahålls för, eller samlas av, CarTrawler beträffade din användning av denna bokningsmotor. CarTrawler kan inte hållas ansvarigt gentemot dig då det uppfyller sådana förfrågningar eller krav. Det är ett brott mot dessa bokningsvillkor att använda information från denna bokningsmotor för att trakassera, misshandla eller skada andra människor, eller för att kontakta, skicka reklam till, antasta eller sälja till någon användare eller person utan deras uttryckliga medgivande i förväg.

Om du har valt försäkring och ändrar din bostadsort kommer du att omdirigeras till sökfönstret på bokningsmotorn på grund av reglerande krav. Om din bostadsort stämmer med landet du hämtar bilen i och du ändrar din bostad inom bokningsflödet kommer du att omdirigeras till sökfönstret på bokningsmotorn på grund av olika villkor och/eller priser som gäller för inhemskt hyrda bilar som ett resultat av att ytterligare miltal används. Om din bostadsort uppdateras inom bokningsflödet för att matcha upphämtningslandet kommer du att omdirigeras till sökfönstret på grund av olika villkor och/eller priser som gäller för inhemskt hyrda bilar som ett resultat av att ytterligare miltal används. Dessa objektiva anledningar ligger i linje med Geoblock-regleringen.

INFORMATION OM SORTERINGSORDNINGEN FÖR HYRBILAR, SPONSRADE PLACERINGAR OCH ANPASSAD PRISSÄTTNING

Hur fungerar ”rekommenderad”-sorteringsordningen?

I sorteringsordningen ”Rekommenderad” används en rad olika faktorer för att rangordna fordon i en ordning som säkerställer att du ser det alternativ som ger mest ”Värde för pengarna” överst i dina sökresultat.
Provision som mottagits från biluthyrningsfirmor påverkar denna beställning.

Vad betyder ”Värde för pengarna”?

Termen ”värde för pengarna” beskriver de variabler som påverkar sannolikheten att en kund väljer att hyra en hyrbil. Provisionen vi (CarTrawler) får från hyrbilsleverantörerna bekräftar vilken roll vi (CarTrawler) spelar i bokningen och påverkar hur vi fastställer ett övergripande ”Värde för pengarna”.

Vilka variabler beaktas i sorteringsordningen?

När vi identifierar bästa ”Värde för pengarna” för våra kunder, tar vår sorteringsordning med ett antal variabler i beräkningen, inklusive:

– Datum och plats för sökningen.
– Hyresperiodens längd.
– Kundbetyg för hyrbilsleverantörer baserat på CSAT-poäng och NPS.
– Kundernas historiska beteende i relation till tidigare köp och historisk prissättning av liknande hyrbilsresultat.
– Provisionen vi får från hyrbilsleverantörer eller försäkringspartner.

Hur fungerar sponsrade placeringar?

Vissa resepartner arbetar med utvalda hyrbilsleverantörer. Sponsrade placeringar kan visas högst upp i sökresultaten på grund av betalningar som resepartnern fått från den valda hyrbilsleverantören. Kunder kan identifiera dessa sponsrade placeringar då de är markerade i en placering med varumärke högst upp i sökresultaten.

Anpassad prissättning

Vi kan anpassa prissättningen för tjänster som är tillgängliga via bokningsmotorn baserat på automatiserat beslutsfattande.

Updated at: Mon, 15 Jul 2024 20:53:09 GMT