Meny

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver vilka av dina personuppgifter vi samlar in genom Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto och Cabforce webbplatser samt mobilsidor och applikationer relaterade till Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto och Cabforce (”plattformen”), hur vi behandlar dessa uppgifter och med vem de kan komma att delas. Detta meddelande beskriver dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina uppgifter under gällande dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, ”GDPR”).

Om oss

ETrawler Unlimited Company verksamt under namnen Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto och Cabforce, med momsregistreringsnummer 4693898K och registrerad adress på CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irland är ägare och driftsansvarig för Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto och Cabforce plattformarna och är därför personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som beskrivs i detta meddelande om dataskydd. Referenser till ”vi” ”oss” och ”vår” i detta meddelande är därför referenser till Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto och Cabforce (som fallet kan vara).
Vi introducerar våra kunder för hyrbilar och andra marktransporttjänster såsom buss, tåg och taxiresor (”transport”) samt tillhörande reserelaterade produkter och tjänster. När dina personuppgifter överförs till transportleverantören blir de en separat personuppgiftsansvarig för deras behandling.
Du kan kontakta oss genom att använda uppgifterna i slutet av denna policy. Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@cartrawler.com.

Personuppgifter som vi behandlar, syfte och rättslig grund

För att vi ska kunna behandla din transportbokning eller din bokning av relaterade tjänster kommer vi att be dig om vissa av dina uppgifter såsom namn, adress, e-post, betalnings- och bokningsuppgifter. Vi samlar också in viss information från de enheter du använder för att komma åt vår plattform, såsom din IP-adress samt vilken webbläsare och typ av enhet du använder. Förutom uppgifterna som vi själva samlar in mottar vi ibland uppgifter som samlas in åt oss via tredje part, till exempel när du ser en annons för Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto eller Cabforce på en webbplats tillhörande tredje part.

Här följer ytterligare uppgifter om vår behandling och den rättsliga grund som rättfärdigar denna behandling av personuppgifter:

• Prisuppgifter för transport – Om du söker prisuppgifter för transport kommer vi att samla in ditt namn, din e-postadress, ditt IP-nummer och prisreferensen. När du kontaktar oss via telefon kommer vi även att samla in ditt telefonnummer och en inspelning av ditt samtal till oss. Vi behandlar dessa uppgifter om det är nödvändigt för att vi på din förfrågan ska kunna vidta åtgärder före ett eventuellt ingående av transportavtal.

• E-post och telefonsamtal vid övergiven varukorg – Om du påbörjar men inte avslutar en bokning kan vi fortfarande samla in begränsade uppgifter såsom ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer (beroende på vilken metod du använder för att kontakta oss). Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna kontakta dig och klargöra huruvida du stötte på problem när du försökte genomföra en bokning. Vi gör detta på grundval av vårt berättigade intresse av att garantera en kvalitativ kundtjänst och säkerställa att det inte är några problem med plattformen.

• Bokningsuppgifter – När du gör en bokning hos oss så kommer vi att be dig om de uppgifter vi behöver för att kunna behandla bokningen eller för att behandla återbetalningar. Dessa inkluderar ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer och dina betalningsuppgifter. När vi behandlar personuppgifter i detta syfte kommer vi att göra det på grundval av att det är nödvändigt för att ingå eller för fullgörandet av ett avtal i tillhandahållandet av våra tjänster för transportbokning.

• Frågor och klagomål – Om du kontaktar vår kundtjänst med en fråga eller ett klagomål så kommer vi att spara uppgifter på våra system om frågan eller klagomålet, samt hur dessa har hanterats. Vi kan också söka ytterligare uppgifter om frågan eller klagomålet från den aktuella transporten eller andra tjänsteleverantörer. Även dessa uppgifter sparas då i våra system. Samtal spelas in i utbildnings- och kvalitetssyften på grundval av vårt berättigade intresse. När vi behandlar personuppgifter i samband med en fråga eller ett klagomål kommer vi att göra det på grundval av vårt berättigade intresse av att hantera kunders frågor och klagomål. Vi behandlar i allmänhet inte hälsouppgifter inom ramen för vår verksamhet, men det kan finnas omständigheter där vi kan begära dokument som bevis för att få rätt till en återbetalning och vi kommer att behandla dessa personuppgifter på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Under de begränsade omständigheter vi behandlar hälsouppgifter, görs detta på grundval av att du uttryckligen ger ditt samtycke till att vi använder dem för att lösa din fråga eller ditt klagomål. Försäkring – För att underlätta ditt försäkringsköp när du tecknar en försäkring genom en av våra försäkringspartners så kommer vi att samla in följande uppgifter från dig: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bokningsreferens, IP-adress och betalningsuppgifter. När vi behandlar personuppgifter i detta syfte kommer vi att göra det på grundval av att det är nödvändigt för att ingå eller för fullgörandet av ett avtal med dig för att förse dig med den tjänsten.

• Andra relaterade produkter och tjänster – Om du bokar eller köper andra relaterade tjänster såsom parkering så kommer vi att be dig om de uppgifter som vi behöver för att behandla din förfrågan. Dessa uppgifter inkluderar ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, din bokningsreferens, din IP-adress och dina betalningsuppgifter. När vi behandlar personuppgifter i detta syfte kommer vi att göra det på grundval av att det är nödvändigt för att ingå eller för fullgörandet av ett avtal med dig för att förse dig med den tjänsten.

• Rörlighetsbokningsuppgifter – När du använder vår rörlighetsapp och våra tjänster på en mobil enhet samlar vi in ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt lojalitets-ID (om det är relevant), ditt lösenord och dina betalningsuppgifter. Vi kommer även att samla in dina platsdata när du använder vår app under taxiresor. Detta är grunden för att ingå eller för utförandet av ett avtal.

• Platsdata – Om du använder våra tjänster på en mobil enhet och du har aktiverat platstjänster så kommer vi att registrera din plats för att hjälpa dig att hitta lokal transport eller andra tjänster för att ingå eller för att fullgöra ett avtal. Vi använder också din IP-adress för att avgöra i vilket land du befinner dig när du utför en bokning.

• Lojalitetsprogramuppgifter – Om du går med i vårt lojalitetsprogram t.ex. MyAccount så kommer vi att lagra uppgifter om ditt namn, din e-postadress, ditt födelsedatum, ditt användarnamn och lösenord samt dina tidigare bokningsreferenser. Vi behandlar dessa uppgifter på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.

• Marknadsföring via e-post/telefon – När vi samlar in din e-postadress och/eller telefonnummer så kommer vi att spara dina preferenser för mottagande av marknadsföring från oss om våra och tredje parts produkter och tjänster, via e-post. Beroende på de marknadsföringspreferenser du har uppgett för oss kan vi skicka dig marknadsföring om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi skickar denna marknadsföring på grundval av vårt berättigade intresse eller i vissa fall samtycke.

• Analys/rapportering – Vi använder bokningsuppgifter för att skapa interna rapporter om hur vårt företag fungerar. Vi använder även dessa uppgifter i andra kommersiella analyssyften och för att försöka förutse framtida trender som kan komma att påverka vårt företag. Denna behandling sker på aggregerad basis så att du inte kan identifieras genom de rapporter eller analyser som produceras.

• Reklam – Vi vill säkerställa att när du ser en annons relaterad till våra tjänster så ska den vara relevant för dig och dina intressen, oavsett om annonsen dyker upp på en plattform som vi driver, i vår marknadsföring via e-post eller på en webbplats som tillhör tredje part. Vi kan också använda samma uppgifter för att visa dig annonser för noggrant utvalda produkter och tjänster från tredje part. När du använder vår plattform kan vi komma att använda sökningarna som du har gjort för att skräddarsy våra annonser efter dina intressen. Om du till exempel har sökt efter hyrbilsalternativ i Berlin så kan vi komma att använda denna information för att visa annonser, på vår plattform och på tredje parts webbplatser, om hyrbilar i Berlin som kan vara av intresse för dig. Vi kan också använda uppgifter om dina tidigare transaktioner på vår plattform för att skräddarsy vår reklam. Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål där du samtycker till att cookies placeras för denna behandling.

• Undersökningar – Om du deltar i en undersökning kommer vi att spara dina svar i undersökningen samt ditt namn och din e-postadress. Vi behandlar dina uppgifter på grundval av vårt berättigade intresse av att få feedback och förbättra den tjänst vi tillhandahåller till kunder.

• Upptäcka och förebygga bedrägerier och ekonomisk brottslighet – Vi kan använda dina personuppgifter i syfte att förebygga och upptäcka bedrägerier och genomföra sanktionskontroller på grundval av vårt berättigade intresse.

• Profilering – Vi använder dina personuppgifter för att rekommendera fordon och tjänster som kan vara av intresse för dig, identifiera dina preferenser, anpassa din upplevelse hos oss och för att förhindra bedrägerier.

• Automatiserat beslutsfattande – Vi behandlar dina personuppgifter för att bedöma risken för bedrägeri i samband med varje hyrestransaktion. Om systemet baserat på analysen av de insamlade uppgifterna upptäcker en hög sannolikhet för bedräglig aktivitet kan det leda till ett automatiskt beslut att neka åtkomst till hyrbilen. Om ett automatiskt beslut fattas som väsentligt påverkar dig har du rätt att begära mänskligt ingripande, uttrycka din åsikt och bestrida beslutet. Vi kan anpassa prissättningen för tjänster som är tillgängliga via bokningsmotorn baserat på automatiserat beslutsfattande.

När du använder vår plattform har vi olika tekniker som automatiskt samlar in uppgifter om enheten du använder och hur du interagerar med plattformen. Denna information inkluderar:

• Enhetsuppgifter och hur du interagerar med plattformen – Vi samlar automatiskt in uppgifter om enheten du använder, inklusive dess IP-adress, dess enhets-ID, webbläsaren du använder och enhetens operativsystem. Vi sparar uppgifter om hur du använder vår plattform t.ex. tid och datum då du besökte den, vilka sidor du besökte, hur länge du stannade på sidorna, var på en sida du har klickat och uppgifter om eventuella krascher eller systemfel som du har stött på. Vi använder dessa uppgifter för att leverera våra tjänster och anpassa din upplevelse. Vi använder också uppgifterna för att testa nya funktioner som vi funderar på att införa, för att analysera hur vår plattform används och för att utvärdera och förbättra våra tjänster. När det är möjligt använder vi dessa uppgifter anonymt. Denna behandling av dina personuppgifter sker på grundval av våra berättigade intressen av att driva, förbättra och säkra våra tjänster.

• Hur du nådde plattformen – När vi kan så sparar vi uppgifter om hur du kom till vår plattform (t.ex. om du kom från en sökmotor eller genom att klicka på en av våra annonser). Vi samlar in samtycke för cookies för att möjliggöra denna behandling.

Källor till personuppgifter

Även om vi i huvudsak samlar in uppgifter direkt från dig så finns det omständigheter som gör att vi samlar in uppgifter från tredjepartskällor. Dessa omständigheter inkluderar:

• Tredje part – Vi driver ett program under vilket en tredje part annonserar om vår plattform åt oss. Om du klickar på en av dessa annonser kommer du att styras till vår plattform genom en teknik som gör att vi förstår vilken tredje part som hänvisade dig. Sedan spårar vi om du genomförde en bokning, och om du gjorde det så tillräknar vi bokningen till denna tredje part i syfte att kunna betala ut provision. Men vi tillhandahåller inte en tredje part några personuppgifter som relaterar till dig.

• Tjänsteleverantörer – Om det uppstår problem med din transport eller med någon annan tjänsteleverantör kan tjänsteleverantören kontakta oss med information angående problemet.

• Annonser – När vi arbetar med tredje part för att visa annonser använder vi tekniker som cookies eller pixeltaggar för att samla in information om hur du interagerar med dessa annonser. Dessa uppgifter skickas ibland till oss genom cookies och pixeltaggar som placeras ut åt oss av tredje part. Om uppgifter skickas till oss kommer de att vara anonymiserade.### Personuppgifter som vi kräver att du tillhandahåller

Du är inte skyldig att förse oss med några personuppgifter. Men om du vill boka en transport eller utnyttja en relaterad tjänst kommer du att behöva förse oss med de uppgifter som efterfrågas i vår bokningsmotor. Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kommer vi inte att kunna utföra din bokning. Vi kan på ett liknande sätt komma att efterfråga viss information om du kontaktar vår kundtjänst med en fråga eller ett klagomål. Vi kommer att informera dig när sådana uppgifter är nödvändiga.

Mottagare av uppgifter

För att kunna behandla din bokning kommer vi behöva skicka dina uppgifter till den berörda transportleverantören. Om du kontaktar oss med frågor eller klagomål gällande en bokning kan vi också behöva dela uppgifter om frågan eller klagomålet med transportleverantören för att kunna hantera dessa.
Om du köper en annan tjänst kan vi behöva dela dina personuppgifter med tredjepartstjänsteleverantörer så att de kan förse dig med tjänsten. Om du gör en försäkringsanmälan kan vi behöva dela dina personuppgifter med försäkringsgivaren och andra utsedda skadereglerare.
Vi använder också en rad tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, varav vilka några har tillgång till dina uppgifter (t.ex. använder vi olika leverantörer av programvarutjänster som lagrar våra uppgifter som del av deras tjänst). När vi anlitar en tredje part för att behandla dina uppgifter åt oss så säkerställer vi att de respekterar dina sekretessrättigheter och att de behandlar uppgifterna i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Mer information nedan:

• Webbhotell – Vi använder oss av olika molntjänster och leverantörer av samlokalisering för att hjälpa oss att lagra och hantera våra data.

• Betalningsbehandlare – För att hjälpa oss att behandla betalningar på vår plattform arbetar vi med betaltjänstleverantörer från tredje part. AIB Merchant Services, Worldpay, Klarna och PayPal är separata personuppgiftsansvariga. Deras respektive sekretesspolicyer finns här:
AIB MS: https://www.aibms.com/privacy;
Worldpay: https://www.fisglobal.com/en/privacy;
Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/;
PayPal: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub;

• Teknikleverantörer – Detta inkluderar tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster såsom ett översättningsverktyg, hjälper oss att skydda våra nätverk, system och e-postmeddelanden samt hjälper oss att hantera dina förfrågningar om dina rättigheter som registrerad.

• Kundtjänstleverantörer – Vi använder en tredjepartstjänstleverantör för att tillhandahålla kundtjänst utanför våra arbetstider och tredjepartsplattformar för hantering av korrespondens med kunder.

• Revisorer – Vi har en intern och en extern revisionsfunktion som tillhandahålls av tredje part. Revisorerna hjälper oss att säkerställa att vi efterlever våra juridiska skyldigheter, vilket innefattar vår behandling av personuppgifter. Under vissa omständigheter kan detta innebära att de har tillgång till våra system som behandlar personuppgifter eller att de kan behöva granska hur vi har behandlat vissa personuppgifter.

• Bedrägeri- och kontrolldatabaser – Vi kan använda externa databaser för att upptäcka och förebygga bedrägerier och för screening av personuppgifter. Verktyg som finns tillgängliga i branschen och allmänt tillgänglig information för att förebygga och upptäcka eventuell kriminell verksamhet, sanktioner eller bedrägerier.

• Brottsbekämpande organ – Vi kan dela dina uppgifter med brottsbekämpande organ för att de ska kunna utreda, upptäcka eller förhindra eventuell kriminell eller bedräglig verksamhet på grundval av att följa en lagstadgad skyldighet.

Överföringar utomlands

Det finns vissa omständigheter då vi kommer att överföra dina personuppgifter utanför den Europeiska unionen till ett land som den Europeiska kommissionen inte anser har en skyddsnivå för dina personuppgifter som är likvärdig den som finns i den Europeiska unionen. Det vanligaste av dessa är när vi överför personuppgifter till transportleverantörer i det land du har valt så att de kan utföra din bokning. Denna överföring skulle omfattas av undantag 49 1) b) om överföringen är tillfällig och nödvändig för att transporttjänsten ska kunna tillhandahållas kunden. På samma sätt är vissa av våra betalningsleverantörer baserade i USA och överföringen skulle omfattas av undantag 49 1) b) där överföringen är tillfällig och nödvändig för att den registrerade ska kunna betala den avgift som är kopplad till transporten. Vi kan också överföra dina personuppgifter utanför den Europeiska unionen i samband med utförandet av vår verksamhet, nämligen när vi använder en tjänsteleverantör som är baserad i USA, Egypten eller Storbritannien. Om vi överför dina personuppgifter utanför den Europeiska unionen kommer vi att garantera att lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter och för att vi ska kunna leva upp till vår skyldighet under gällande dataskyddslagstiftning. När vi överför personuppgifter till USA och Egypten ingår vi avtal i den form som godkänts av Europeiska kommissionen med den enhet till vilken vi har överfört personuppgifter. När vi överför personuppgifter till Storbritannien baseras detta på ett beslut om adekvat skyddsnivå som fattats av EU-kommissionen, där EU-kommissionen beslutade att Storbritannien säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter från EU. Följande kategorier av data överförs till vårt programvarusystem för e-postsäkerhet i Storbritannien: Namn, bokningsreferens, telefonnummer, adress, e-postadress, IP-adress och kundkorrespondens. Du hittar mer information om detta beslut om adekvat skyddsnivå här: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183
Den 4 juni 2021 publicerade Europeiska kommissionen nya standardavtalsklausuler (SCC) för att införliva kraven i GDPR och Schrems II-beslutet. CarTrawler har uppdaterat våra dataskyddsavtal med tredje parter för att implementera de nya SCC:erna, där vi förlitar oss på denna mekanism och har antagit avtal, organisatoriska och tekniska åtgärder i enlighet med rekommendationerna från EDPB, inklusive, men inte begränsat till, den senaste krypteringen av uppgifter under överföring och i vila, programvara för identifiering av skadlig kod, en övervakningsprocess för intrångsdetektering, skanning och penetrationstest på nätverks- och applikationsnivå, säkerhetskontroller, årlig utbildning i personalefterlevnad, konsekvensbedömningar avseende överföring som finns på plats för all behandling som sker utanför EES och en policy för begäran i samband med brottsbekämpning som finns på plats i händelse av att den mottar en begäran om personuppgifter från ett brottsbekämpande organ. CarTrawler säkerställer att tredje parter som vi överför uppgifter till implementerar liknande åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter har en adekvat skyddsnivå när de överförs utanför EES.

Om du skulle vilja ha mer information om de extra åtgärder vi har vidtagit vid överförandet av dina personuppgifter, eller få kopior på de överenskommelser som vi har ingått i samband med överföringarna, så kan du kontakta oss genom att använda uppgifterna i slutet av denna policy.

Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med vår registerlagringspolicy. Registerlagringspolicyn utgår ifrån principen att vi inte behåller uppgifter längre än det är nödvändigt för de syften i vilka de samlades in och i enlighet med alla krav som lagen ålägger oss. Detta betyder att lagringsperioden för dina personuppgifter kommer att variera beroende på vilken typ av personuppgifter det handlar om. Till exempel:

• Transaktionsuppgifter – Vi lagrar uppgifter om dina bokningar och din interaktion med oss i samband med dessa bokningar så länge som det är nödvändigt för att möjliggöra din bokning och lösa eventuella problem som kan uppstå. När dina marknadsföringspreferenser tillåter att vi skickar marknadsföringsmeddelanden till dig så kan dessa uppgifter lagras i enlighet med vad som anges nedan.

•Uppgifter från lojalitetsprogrammet – Vi lagrar uppgifter relaterade till lojalitetsprogram så länge som de behövs för att underlätta administrationen av vårt lojalitetsprogram. •Marknadsföring via e-post – Vi kommer att behålla en kopia av de personuppgifter som krävs för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig enligt dina preferenser så länge som det är nödvändigt. Som en del i detta kommer vi även att lagra vissa uppgifter i samband med dina transaktioner för att kunna skräddarsy våra marknadsföringsmeddelanden. 

• Hantera rättsliga anspråk – När vi bedömer hur länge vi måste lagra personuppgifter tar vi med i beräkningen huruvida uppgifterna kan komma att krävas för att göra eller försvara rättsliga anspråk. Om dessa uppgifter krävs kan vi behålla dem till dess att preskriptionstiden har löpt ut i förhållande till den typ av anspråk som skulle kunna göras (vilket varierar mellan två och tolv år).

Cookies

Den här plattformen använder cookies. Cookies är små enkla textfiler som skickas från en webbplats och lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Uppgifter relaterade till dina besök på webbplatsen registreras i dessa cookies. För att få veta mer om de cookies vi använder kan du läsa vår cookiepolicy.

Andra webbplatser

Den här plattformen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller så kan du ha kommit hit via en annan webbplats. Denna integritetspolicy gäller endast för de tjänster som drivs av Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto eller Cabforce i samband med Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto eller Cabforce på plattformen. När du länkar till andra webbplatser ska du läsa deras sekretesspolicyer.

Viktig information om samtycke

Under de omständigheter när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke så har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Du kan dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av denna policy. Om ditt samtycke gäller mottagande av marknadsföring via e-post kan du använda länken ”avsluta prenumeration” i slutet av e-postmeddelandet. Observera att om du drar tillbaka ditt samtycke så kanske vi inte kan fortsätta att tillhandahålla de aktuella tjänsterna till dig.

Dina rättigheter

Du har, under vissa omständigheter, följande rättigheter i relation till dina personuppgifter:

Rätt att få tillgång till uppgifterna – Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig tillsammans med övrig information om vår behandling av dessa personuppgifter.

Rätt till rättelse – Du har rätt att begära att alla felaktiga uppgifter om dig rättas eller om vi har ofullständiga uppgifter så kan du begära att vi uppdaterar uppgifterna så att de blir fullständiga.

Rätt till radering – Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi har om dig. Detta kallas ibland för rätten att bli bortglömd.

Rätt att begränsa eller göra invändningar mot behandlingen – Du har rätt att begära att vi inte längre behandlar dina personuppgifter i specifika syften eller att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i specifika syften.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi förser dig eller en tredje part med en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

För att utöva de rättigheter som angetts ovan, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av denna policy eller klicka på följande länk:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Förändringar i vår sekretesspolicy

Vår sekretesspolicy står under ständig granskning och vi kommer att publicera alla uppdateringar på den här webbsidan.

Frågor och klagomål

Om du har frågor eller klagomål kopplat till vår behandling av dina personuppgifter kan du komma i kontakt med oss genom att använda följande kontaktuppgifter:

Via post: Data Protection Officer, ETrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irland.
Via e-post: dpo@cartrawler.com.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den irländska dataskyddskommissionen (Irish Data Protection Commission) om du är missnöjd med Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifautos eller Cabforces behandling av dina personuppgifter. Uppgifter om hur du lämnar in ett klagomål finner du på (https://forms.dataprotection.ie/contact) eller så kan du ringa dataskyddskommissionen på tel. 353 (0)761 104 800.

Updated at: Mon, 29 Jan 2024 16:15:59 GMT