Meny

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver vilka av dina personuppgifter vi samlar in genom Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce webbplats samt mobilsidor och applikationer relaterade till Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce (”plattformen”), hur vi behandlar dessa uppgifter och med vem de kan komma att delas. Detta meddelande förklara dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina uppgifter under gällande dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, ”GDPR”).

Om oss

ETrawler Unlimited Company t/a Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce, vars säte är Classon House, Dundrum Business, Dundrum, Dublin 14, är ägare och driftsansvarig för Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce plattform och är därför personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som beskrivs i detta meddelande om dataskydd. Referenser till ”vi” ”oss” och ”vår” i detta meddelande är därför referenser till Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce.
Vi introducerar våra kunder för hyrbilar och andra marktransporttjänster såsom buss, tåg och taxiresor (”transport”) samt tillhörande reserelaterade produkter och tjänster.
Du kan kontakta oss genom att använda uppgifterna i slutet av denna policy. Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@cartrawler.com.

Personuppgifter som vi behandlar

För att vi ska kunna behandla din transportbokning eller din bokning av relaterade tjänster kommer vi att be dig om vissa av dina uppgifter såsom namn, adress, e-post, betalnings- och bokningsuppgifter. Vi samlar också in viss information från de enheter du använder för att komma åt vår plattform, såsom din IP-adress samt vilken webbläsare och typ av enhet du använder. Förutom uppgifterna som vi själva samlar in mottar vi ibland uppgifter som samlas in år oss via tredje part, till exempel när du ser en annons för Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce på en webbplats tillhörande tredje part.
De flesta av de personuppgifter som vi samlar in om dig kommer att vara uppgifter som du har givit oss. De kan inkludera följande:
• Prisuppgifter för transport: Om du söker prisuppgifter för transport kommer vi att samla in ditt namn, din e-postadress, ditt IP-nummer och prisreferensen. När kontaktar oss via telefon kommer vi även att samla in ditt telefonnummer och en inspelning av ditt samtal till oss.
• E-post och telefonsamtal vid övergiven varukorg: Om du påbörjar men inte avslutar en bokning kan vi fortfarande samla in begränsade uppgifter såsom ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer (beroende på vilken metod du använder för att kontakta med oss).
• Bokningsuppgifter: När du gör en bokning hos oss så kommer vi att be dig om de uppgifter vi behöver för att kunna behandla bokningen. Dessa inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och dina betalningsuppgifter.
• Frågor och klagomål: Om du kontaktar vår kundtjänst med en fråga eller ett klagomål så kommer vi att spara uppgifter på våra system om frågan eller klagomålet samt hur det hanterats. Vi kan också söka ytterligare uppgifter om frågan eller klagomålet från den aktuella transporten eller andra tjänsteleverantörer, även dessa uppgifter sparas då på våra system.
• Försäkring: För att underlätta ditt försäkringsköp när du tecknar en försäkring genom en av våra försäkringspartners så kommer vi att samla in följande uppgifter från dig: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bokningsreferens, IP-adress och betalningsuppgifter.
• Andra relaterade produkter och tjänster: Om du bokar eller köper andra relaterade tjänster såsom parkering så kommer vi att be dig om de uppgifter som vi behöver för att behandla din förfrågan. Dessa uppgifter inkluderar ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, din bokningsreferens, din IP-adress och dina betalningsuppgifter.
• Uppgifter vid taxibokning
• Om du registrerar dig på vår app för taxibokning kommer vi att samla in ditt namn, din e-postadress, ditt lojalitets-ID (om det är relevant) samt lösenord och betalningsuppgifter.
• När du använder vår app för taxibokning kommer vi att samla in ditt namn, din e-postadress och dina betalningsuppgifter. Vi kommer även att samla in din platsdata när du använder vår app under din resa.
• Platsdata: Om du använder våra tjänster på en mobil enhet och du har aktiverat platstjänster så kommer vi att registrerar vi din plats för att hjälpa dig att hitta lokal transport eller andra tjänster. Vi använder också din IP-adress för att avgöra i vilket land du befinner dig när du utför en bokning.
• Lojalitetsprogramuppgifter: Om du går med i vårt lojalitetsprogram t.ex. MyAccount så kommer vi att lagra uppgifter om ditt namn, din e-postadress, ditt födelsedatum, ditt användarnamn och lösenord samt dina tidigare bokningsreferenser.
• Marknadsföring via e-post: När vi samlar in din e-postadress så kommer vi att spara dina preferenser för mottagande av våra reklamutskick, om våra och tredje parts produkter och tjänster, via e-post.
• Undersökningar: Om du deltar i en undersökning kommer vi att spara dina svar i undersökningen samt ditt namn och din e-postadress.
Personuppgifter som vi samlar in automatiskt:
När du använder vår plattform har vi olika tekniker som automatiskt samlar in uppgifter om enheten du använder och hur du interagerar med plattformen. Denna information inkluderar:
• Enhetsuppgifter: Vi samlar automatiskt in uppgifter om enheten du använder, inklusive dess IP-adress, webbläsaren du använder och enhetens operativsystem.
• Hur du interagerar med vår plattform: Vi sparar uppgifter om hur du använder vår plattform t.ex. tid och datum då du besökte den, vilka sidor du besökte, hur länge du stannade på sidorna, var på en sida du har klickat och uppgifter om eventuella krascher eller systemfel som du har stött på.
• Hur du nådde plattformen: När vi kan så sparar vi uppgifter om hur du kom till vår plattform (t.ex. om du kom från en sökmotor eller genom att klicka på en av våra annonser).

Källor till personuppgifter

Även om vi i huvudsak samlar in uppgifter direkt från dig så finns det omständigheter som gör att vi samlar in uppgifter från tredjepartskällor. Dessa omständigheter inkluderar:
• Tredje part: Vi driver ett program under vilket tredje part annonserar om vår plattform åt oss. Om du klickar på en av dessa annonser kommer du att styras till vår plattform genom en teknik som gör att vi förstår vilken tredje part som hänvisade dig. Sedan spårar vi om du genomförde en bokning och om du gjorde det så tillräknar vi bokningen till tredje part i syfte att kunna betala dem provision. Men vi tillhandahåller inte tredje part med några personuppgifter som relaterar till dig.
• Tjänsteleverantörer: Om det uppstår problem med din transport eller med någon annan tjänsteleverantör kan tjänsteleverantören kontakta oss med information angående problemet.
• Annonser: När vi arbetar med tredje part för att visa annonser använder vi tekniker som cookies eller pixeltaggar för att samla in information om hur du interagerar med dessa annonser. Dessa uppgifter skickas ibland till oss genom cookies och pixeltaggar som placeras ut åt oss av tredje part. Om uppgifter skickas till oss kommer de att vara anonymiserade.

Syften till behandling och rättslig grund

Huvudanledningen till att vi använder dina personuppgifter är för att kunna hantera bokningar för transporter och relaterade tjänster samt för att ta hand om frågor eller problem som kan uppstå i samband med till dessa bokningar. Vi använder även dina personuppgifter i vissa andra syften såsom att anpassa annonser och e-postreklam för att säkerställa att de är relevanta för dig och för kunna övervaka din användning vår plattform så att vi kan göra förbättringar och skräddarsy vår synlighet.
Här följer ytterligare uppgifter om vår behandling och den rättsliga grund som rättfärdigar denna behandling:
• Transportuppgifter: Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna förse dig med dina transportuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter om det är nödvändigt för att vi på din förfrågan ska kunna vidta åtgärder före ett eventuellt ingående av transportavtal.
• E-post och telefonsamtal vid övergiven varukorg: Vi behandlar personuppgifter för att kunna kontakta dig och klargöra huruvida du stötte på problem när du försökte genomföra en bokning. Vi gör detta på grundval av vårt rättmätiga intresse av att garantera en kvalitativ kundtjänst och säkerställa att det inte är några problem med plattformen.
• Bokningar: Vi använder dina person uppgifter för att behandla dina bokningar hos oss och transportleverantörer, samt för att du ska kunna hantera dina bokningar genom plattformen. När vi behandlar personuppgifter i detta syfte kommer vi att göra det på grundval av att det är nödvändigt för fullgörande av ett avtal eller på grundval av vårt rättmätiga intresse av att tillhandahålla våra tjänster för transportbokning.
• Försäkring/andra relaterade produkter och tjänster: Om du tecknar en försäkring med en av våra försäkringspartners i samband med din transportbokning eller bokar en annan relaterad tjänst så kommer vi att behandla dina uppgifter i syfte att underlätta bokningen. När vi behandlar personuppgifter i detta syfte kommer vi att göra det på grundval av att det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal eller på grundval av vårt rättmätiga intresse av att förse dig med tjänsten.
• Frågor och klagomål: När du skickar oss en fråga eller har ett klagomål gällande transportbokningen eller någon relaterad tjänst så kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att svara på din fråga eller för att hantera ditt klagomål. När vi behandlar personuppgifter i samband med en fråga eller ett klagomål kommer vi att göra det på grundval av vårt rättmätiga intresse av att hantera kunders frågor och klagomål. Om du frivilligt lämnar hälsorelaterade uppgifter kommer vi att behandla dessa uppgifter på grundval av ditt uttryckliga samtycke till att vi använder dem för att hantera dina frågor eller klagomål.
• Appen för taxibokning: Vi behandlar dina uppgifter för att möjliggöra din registrering och användning av vår app för taxibokning. Detta görs antingen för att vi har en avtalsenlig skyldighet att göra så eller på grundval av vårt rättmätiga intresse av att tillhandahålla tjänsten för våra kunder.
• Lojalitetsprogram: Där lojalitetsprogram finns använder vi dina personuppgifter för att administrera lojalitetsprogrammet, för att lägga till/dra ifrån bonuspoäng och för att informera dig om våra bonusbelöningar. Vi behandlar dessa uppgifter på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.
• Marknadsföring via e-post: När vi samlar in din e-postadress för att kunna tillhandahålla dig en tjänst så kan vi, beroende på de marknadsföringspreferenser du har uttryckt, komma att skicka dig e-postmeddelanden om de av våra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kan skicka dess reklammeddelanden via e-post på grundval av vårt rättmätiga intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster.
• Tillhandahålla och förbättra våra tjänster: När vi samlar in uppgifter i samband med din användning av plattformen och våra tjänster, exempelvis uppgifter om dina enheter och hur du interagerar med vår plattform och våra tjänster så använder vi dessa uppgifter för att kunna leverera våra tjänster och anpassa din upplevelse. Vi använder också uppgifter för att testa nya funktioner som vi funderar på att införa, för att analysera hur vår platform används och för att utvärdera och förbättra våra tjänster. När det är möjligt använder vi dessa uppgifter anonymt. All denna behandling av dina personuppgifter sker på grundval av våra rättmätiga intressen av att driva, förbättra och säkra våra tjänster.
• Analys/rapportering: Vi använder bokningsuppgifter för att skapa interna rapporter om hur vårt företag fungerar. Vi använder även dessa uppgifter i andra kommersiella syften och för att försöka förutse framtida trender som kan komma att påverka vårt företag. Denna behandling sker på en aggregerad grund så du inte kan identifieras genom de rapporter eller analyser som produceras.
• Reklam: Vi vill säkerställa att när du ser en Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce eller annan annons så ska den vara relevant för dig och dina intressen oavsett om annonsen dyker upp på en plattform som vi driver, i vår marknadsföring via e-post eller på en webbplats som tillhör tredje part. Vi kan också använda samma uppgifter för att visa dig annonser för noggrant utvalda produkter och tjänster från tredje part. När du använder vår plattform använder vi sökningarna som du har gjort för att skräddarsy våra annonser efter dina intressen. Om du till exempel har sökt efter hyrbilsalternativ i Berlin så kan vi komma att använda denna information för att visa annonser, på vår plattform och på tredje parts webbplatser, om hyrbilar i Berlin som kan vara av intresse för dig. Vi kan också använda uppgifter om dina tidigare transaktioner på vår plattform för att skräddarsy vår reklam. Vi behandlar dina personuppgifter i detta syfte på grundval av vårt rättmätiga intresse av att försäkra oss om att vår reklam eller reklam från tredje part är effektiv.
• Undersökningar: Om du går med på att delta i en undersökning kommer vi att behandla dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke.

Personuppgifter som vi kräver att du tillhandahåller

Du är inte skyldig att förse oss med några personuppgifter. Men om du vill boka en transport eller utnyttja en relaterad tjänst kommer du att behöva förse oss med de uppgifter som efterfrågas på vår bokningsmotor. Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kommer vi inte att kunna utföra din bokning. Vi kan på ett liknande sätt komma att efterfråga viss information om du kontaktar vår kundtjänst med en fråga eller ett klagomål. Vi kommer att informera dig när sådana uppgifterna är nödvändiga.

Mottagare av uppgifter

För att kunna behandla din bokning kommer vi behöva skicka dina uppgifter till den berörda transportleverantören. Om du kontaktar oss med frågor eller klagomål gällande en bokning kan vi också dela uppgifter om frågan eller klagomålet med transportleverantören för att kunna hantera dem.
Om du köper en annan tjänst kan vi behöva dela dina personuppgifter med tredjepartstjänsteleverantörer så att de kan förse dig med tjänsten. Om du gör ett anspråk på en försäkring kan vi behöva dela dina personuppgifter med försäkringsgivaren och andra utsedda skadereglerare.
Som del av våra marknadsföringsprogram online kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje part som kombinerar dem med sina uppgifter om dig för att skräddarsy annonser för sina webbplatser (det kan vara våra annonser eller annonser som vi tillhandahåller åt tredje part). När dessa uppgifter delas så är de skyddade genom kryptering eller andra säkerhetsåtgärder.
Vi använder också en rad tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster varav vilka några har tillgång till uppgifter (t.ex. använder vi olika leverantörer av programvarutjänster som lagrar våra uppgifter som del av deras tjänst). När vi anlitar en tredje part för att behandla dina uppgifter åt oss så säkerställer vi att de respekterar dina integritetsrättigheter och att behandlar uppgifterna i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Mer information nedan:
• Webbhotell: Vi använder oss av olika molntjänster och leverantörer av samlokalisering för att hjälpa oss att lagra och hantera vår data.
• Betalningsbehandlare: Vi använder oss av tredjepartsbetalningsbehandlare för att hjälpa oss att ta emot betalningar på vår plattform.
• Teknikleverantörer: Detta inkluderar tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för att exempelvis hjälpa att säkra våra nätverk, system och e-postmeddelanden.
• Kundtjänstleverantörer: Vi använder tredjepartstjänstleverantörer för att tillhandahålla kundtjänst utanför våra arbetstider.
• Revisorer: Vi har en intern och en extern revisionsfunktion som tillhandahålls av tredje part. Revisorerna hjälper oss att säkerställa att vi efterlever våra juridiska skyldigheter, vilket innefattar vår behandling av personuppgifter. Under vissa omständigheter kan detta innebära att de har tillgång till våra system som behandlar personuppgifter eller att de kan behöva granska hur vi har behandlat vissa personuppgifter.

Överföringar utomlands

Det finns vissa omständigheter då vi kommer att överföra dina personuppgifter utanför den Europeiska unionen till ett land som den Europeiska kommissionen inte anser har en skyddsnivå för dina personuppgifter som är likvärdigt den som finns i Europeiska unionen. Det vanligaste av dess är när vi överför personuppgifter till transportleverantörer så att de kan utföra din bokning. Vi kan också överföra dina personuppgifter utanför den Europeiska unionen i samband med utförandet av vår verksamhet, såsom när vi använder en tjänsteleverantör som är baserad i en annan jurisdiktion. Om vi överför dina personuppgifter utanför den Europeiska Unionen kommer vi att garantera att lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter och för att vi ska kunna leva upp till vår skyldighet under gällande dataskyddslagstiftning. Detta kan innebära att vi ingår ett avtal, i en form som har godkänts av den Europeiska kommissionen, med den enhet som vi har överfört personuppgifter. Det kan också innebära att vi försäkrar att företaget till vilket vi överför dina personuppgifter har gått med på att följa en godkänd överföringsmekanism såsom ramverket EU-US Privacy Shield.
Om du skulle vilja ha mer information om de åtgärder vi har vidtagit vid överförandet av dina personuppgifter eller få kopior på de överenskommelser som vi har ingått i samband med överföringarna så kan du kontakta oss genom att använda uppgifterna i slutet av denna policy.

Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med vår registerlagringspolicy. Registerlagringspolicyn utgår ifrån principen att vi inte behåller uppgifter längre än det är nödvändigt för de syften i vilka de samlades in och i enlighet med alla krav som lagen ålägger oss. Detta betyder att lagringsperioden för dina personuppgifter kommer att variera beroende på vilken typ av personuppgifter det handlar om. Till exempel:
• Transaktionsuppgifter: Vi lagrar uppgifter om dina bokningar och din interaktion med oss i samband med dessa bokningar så länge som det är nödvändigt för att möjliggöra din bokning och lösa eventuella problem som kan uppstå. När dina marknadsföringspreferenser tillåter att vi skickar dig marknadsföringsmeddelanden så kan dessa uppgifter lagras enligt uppgifterna nedan.
• Uppgifter från lojalitetsprogrammet: Vi lagrar uppgifter relaterade till lojalitetsprogram så länge som de behövs för att underlätta administrationen av vårt lojalitetsprogram.
• Marknadsföring via e-post: Vi kommer att behålla en kopia av de personuppgifter som krävs för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden enligt dina preferenser så länge som det är nödvändigt. Som en del i detta kommer vi även att lagra vissa uppgifter i samband med dina transaktioner för att låta oss skräddarsy våra marknadsföringsmeddelanden.
• Hantera rättsliga anspråk: När vi bedömer hur länge vi måste lagra personuppgifter tar vi med i beräkningen huruvida uppgifterna kan komma att krävas för att göra eller försvara rättsliga anspråk. Om dessa uppgifter krävs kan vi behålla dem tills dess att preskriptionstiden har löpt ut i förhållande till den typ av anspråk som skulle kunna göras (vilket varierar mellan två och tolv år).

Cookies

Den här plattformen använder cookies. Cookies är små enkla textfiler som skickas från en webbplats och lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Uppgifter relaterade till dina besök på webbplatsen registreras i dessa cookies. För att få veta mer om de cookies vi använder kan du läsa vår cookiepolicy.

Andra webbplatser

Den här plattformen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller så kan du ha kommit hit via en annan webbplats. Denna integritetspolicy gäller endast för de tjänster som drivs av Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce i samband med Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce på plattformen. När du länkar till andra webbplatser ska du läsa deras integritetspolicyer.

Viktig information om samtycke

Under de omständigheter när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke så har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Du kan dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av denna policy. Om ditt samtycke gäller mottagande av marknadsföring via e-post kan du använda länken ”avsluta prenumeration” i slutet av e-postmeddelandet. Observera att om du drar tillbaka ditt samtycke så kanske vi inte kan fortsätta att tillhandahålla de aktuella tjänsterna till dig.

Dina rättigheter

Du har, under vissa omständigheter, följande rättigheter i relation till dina personuppgifter:
• Rätt att få till tillgång till uppgifterna: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig tillsammans med övrig information om vår behandling av dessa personuppgifter.
• Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att alla felaktiga uppgifter om dig rättas eller om vi har ofullständiga uppgifter så kan du begära att vi uppdaterar uppgifterna så att de blir fullständiga.
• Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi har om dig. Detta kallas ibland för rätten att bli bortglömd.
• Rätt att begränsa eller göra invändningar mot behandlingen: Du har rätt att begära att vi inte längre behandlar dina personuppgifter i specifika syften eller att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i specifika syften.
• Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära att vi förser dig eller en tredje part med en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
För att utöva de rättigheter som angetts ovan kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna policy.

Förändringar i vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy står under ständig granskning och vi kommer att publicera alla uppdateringar på den här webbsidan.

Frågor och klagomål

Om du har frågor eller klagomål kopplat till vår behandling av dina personuppgifter kan du koma i kontakt med oss genom att använda följande kontaktuppgifter:
Via post: Data Protection Officer, Holiday Autos, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland
Via e-post: dpo@cartrawler.com

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den irländska dataskyddskommissionen (Irish Data Protection Commission) om du är missnöjd med Holiday Autos/Argus Car Hire/Dégrifauto/Cabforce behandling av dina personuppgifter. Uppgifter om hur du lämnar in ett klagomål finner du på (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm) eller så kan du ringa dataskyddskommissionen på tel. 353 (0)761 104 800.