Menu

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa szczegółowo dotyczące Cię dane osobowe, które pozyskujemy za pośrednictwem strony internetowej Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto i Cabforce oraz wszelkich innych stron i aplikacji związanych z Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto i Cabforce („Platformą”), sposób przetwarzania tych danych oraz warunki ich ujawniania. Niniejsza nota wyjaśnia też Twoje prawa, jakie posiadasz na mocy stosownych przepisów w zakresie ochrony danych, w tym Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE („RODO”), w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas.

O nas

Firma ETrawler Unlimited Company, prowadząca działalność handlową pod nazwą Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto oraz Cabforce, o numerze VAT 4693898K, której siedziba znajduje się pod adresem CarTrawler, Classon House, Dundrum Business, Dundrum, Dublin 14, Irlandia, jest właścicielem oraz operatorem Platform Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto oraz Cabforce, a zarazem administratorem danych osobowych opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Odniesienia do „nas”, „nam” itp. w niniejszym powiadomieniu dotyczą Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto oraz Cabforce (odpowiednio).
Oferujemy klientom wynajem pojazdów i inne usługi transportu naziemnego, takie jak przewóz autobusowy, kolejowy i za pomocą taksówek („Transport”) oraz poboczne produkty i usługi związane z podróżą. Po przekazaniu przez nas Twoich danych osobowych dostawcy Transportu staje się on osobnym kontrolerem danych w zakresie ich przetwarzania.
Możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych na końcu niniejszego oświadczenia lub, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się też z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres dpo@cartrawler.com.

Dane osobowe, które przetwarzamy

W celu przetworzenia przez nas Twojej rezerwacji Transportu lub rezerwacji jakiejkolwiek pobocznej usługi poprosimy Cię o pewne informacje, m.in. Twoje nazwisko, adres, adres e-mail, dane płatnicze i dane rezerwacji. Pozyskujemy także pewne informacje z urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do naszej Platformy, np. Twój adres IP, używana przeglądarka i rodzaj stosowanego urządzenia. Poza informacjami pozyskanymi przez nas, czasem otrzymujemy również informacje pozyskane w naszym imieniu przez osoby trzecie – na przykład, gdy widzisz reklamę Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto lub Cabforce wyświetlaną na niezależnej stronie.

Większość pozyskiwanych przez nas danych odnoszących się do Twojej osoby będą stanowić informacje, które samodzielnie nam podasz. Mogą one dotyczyć m.in.:

• Wyceny Transportu – Jeśli chcesz uzyskać wycenę Transportu, zgromadzimy informacje o Twoim nazwisku, adresie e-mail, adresie IP i identyfikatorze wyceny. Jeśli kontaktujesz się z nami telefonicznie, pozyskamy też informacje o Twoim numerze telefonu oraz nagranie Twojej rozmowy z nami.

• E-maile i telefony związane z zaniechaniem – Jeśli rozpoczniesz, lecz nie sfinalizujesz rezerwacji, my mimo to pobierzemy ograniczoną ilość informacji, takich jak Twoje nazwisko, adres e-mail i numer telefonu (w zależności od Twojego sposobu komunikacji z nami).

• Dane rezerwacji – Kiedy będziesz składać rezerwację z nami, poprosimy Cię o dostarczenie informacji, które są nam potrzebne w celu przeprowadzenia procesu rezerwacji lub przetwarzania zwrotów. Obejmują one Twoje nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i dane płatnicze.

• Zapytania i zażalenia – Jeśli skontaktujesz się z naszym Działem Obsługi Klienta w związku z zapytaniem lub zażaleniem, zarejestrujemy informacje związane z zapytaniem lub z zażaleniem oraz ze sposobem rozpatrzenia go w naszych systemach. Możemy też potrzebować dalszych informacji o zapytaniu lub zażaleniu od odpowiedniego dostawcy Transportu lub innych usług, które również zarejestrujemy w naszych systemach.

• Polisa ubezpieczeniowa – Jeśli posiadasz polisę ubezpieczeniową jednego z naszych partnerów z branży ubezpieczeń, pozyskamy Twoje nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rezerwacji i dane płatnicze w celu umożliwienia nabycia polisy ubezpieczeniowej.

• Inne poboczne produkty i usługi – Jeśli zarezerwujesz lub kupisz jakąkolwiek inną usługę poboczną, taką jak parking, poprosimy Cię o informacje potrzebne do przetworzenia Twojego żądania. Obejmie to Twoje nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rezerwacji, adres IP i dane płatnicze.

• Informacje dotyczące rezerwacji taksówki na żądanie

• Jeśli zarejestrujesz się w naszej aplikacji do zamawiania taksówek na żądanie, pozyskamy Twoje nazwisko, numer karty lojalnościowej (w odpowiednim przypadku) i hasło oraz dane płatnicze.

• Kiedy korzystasz z naszej aplikacji do zamawiania taksówek na żądanie, pozyskamy Twoje nazwisko, adres e-mail i dane płatnicze. Zbierzemy też dane o Twojej lokalizacji podczas korzystania z aplikacji i podczas Twojej podróży.

• Dane dotyczące lokalizacji – Jeśli korzystasz z naszych usług na urządzeniu mobilnym i włączyłeś usługę lokalizacji, zarejestrujemy Twoją lokalizację, aby pomóc Ci w znalezieniu lokalnego Transportu lub innych usług. Wykorzystujemy też adres IP w celu ustalenia, w jakim kraju znajdujesz się podczas dokonywania rezerwacji.

• Dane programu lojalnościowego – Jeśli dołączysz do naszego programu lojalnościowego, np. MyAccount, będziemy przechowywać Twoje nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzin, nazwę użytkownika, hasło i historię Twoich numerów rezerwacji.

• E-maile marketingowe – Pozyskując Twój adres e-mail zarejestrujemy też Twoje preferencje dotyczące e-maili marketingowych od nas w związku z produktami i usługami oferowanymi przez nas oraz osoby trzecie.

• Ankiety – Jeśli weźmiesz udział w ankiecie, zarejestrujemy Twoje odpowiedzi wraz z Twoim nazwiskiem i adresem e-mail.

Dane osobowe, które pozyskujemy automatycznie

Kiedy korzystasz z naszej Platformy, używamy różnych technologii automatycznego pozyskiwania informacji o urządzeniu, którego używasz oraz o Twoim sposobie interakcji z Platformą. Dane te obejmują:

• Informacje o urządzeniu – Automatycznie pozyskujemy informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, w tym jego adres IP, numer ID urządzenia, rodzaj wyszukiwarki, z której korzystasz i system operacyjny urządzenia.

• Twój sposób interakcji z Platformą – rejestrujemy informacje o Twoim sposobie korzystania z naszej Platformy, w tym datę i czas Twojej wizyty, dane odwiedzanych stron, długość pobytu na poszczególnych stronach, lokalizacje kliknięć na stronach oraz informacje o jakichkolwiek usterkach lub błędach systemu, które mogłeś napotkać.

• Twój sposób dotarcia na Platformę – Tam, gdzie jest to możliwe, rejestrujemy sposób, w jaki dotarłeś na naszą Platformę (np. czy dotarłeś za pomocą wyszukiwarki, czy też klikając jedną z naszych reklam).

Źródła danych osobowych

Chociaż informacje pozyskujemy głównie bezpośrednio od Ciebie, w pewnych okolicznościach gromadzimy informacje ze źródeł niezależnych. Okoliczności te dotyczą:

• Osób trzecich – Posługujemy się programem, za pomocą którego strony trzecie reklamują naszą Platformę w naszym imieniu. Jeśli klikniesz jedną z takich reklam, zostaniesz przekierowany na naszą Platformę za pośrednictwem technologii, która pozwala nam ustalić, która z osób trzecich Cię odesłała. Następnie śledzimy, czy dokonujesz rezerwacji, a jeśli tak, przypisujemy tę rezerwację odpowiedniej stronie trzeciej w celu zapłacenia jej prowizji. Jednakże nie dostarczamy osobom trzecim żadnych osobistych informacji odnoszących się do Ciebie.

• Dostawca usług – W przypadku jakichkolwiek problemów z dostawcą Transportu lub innych usług, usługodawca może się z nami skontaktować w celu dostarczenia informacji o problemie.

• Reklamy – W przypadku współpracy z osobami trzecimi w celu wyświetlania reklam możemy korzystać z technologii takich jak pliki cookie lub znaczniki pikselowe, aby rejestrować szczegóły Twojej interakcji z tymi reklamami. Takie dane są niekiedy przesyłane do nas przez osoby trzecie za pośrednictwem plików cookie i znaczników pikselowych osadzanych w naszym imieniu. W przypadku przesyłania do nas danych ich transfer będzie odbywać się z zachowaniem anonimowości.
• Inne osoby – Jeśli podajesz nam dane osobowe w imieniu kogoś innego, potwierdzasz, że posiadasz zgodę tej osoby oraz że dostarczysz jej kopię tego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Głównym powodem, dla którego wykorzystujemy Twoje dane osobowe jest przetworzenie Twoich rezerwacji Transportu i usług pobocznych oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, jak również rozwiązanie problemów, które mogą pojawić się w kontekście tych rezerwacji. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe także z pewnych innych powodów, takich jak spersonalizowanie naszych reklam i e-maili marketingowych w celu upewnienia się, że będą one adekwatne dla Ciebie oraz monitorowanie Twojego korzystania z naszej Platformy w celu pomocy w ulepszaniu i dopasowaniu naszych wyświetleń.

Poniżej wymieniamy dalsze szczegóły naszego przetwarzania oraz podstawę prawną uzasadniającą takie przetwarzanie:

• Wycena Transportu – Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dokonania dla Ciebie wyceny Transportu. Przetwarzamy te dane, ponieważ jest to koniecznie, aby móc podjąć odpowiednie kroki w związku z Twoim zapytaniem przed ewentualnym zawarciem umowy o Transport.

• E-maile i telefony związane z zaniechaniem – Przetwarzamy dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą i wyjaśnienia, czy natrafiono na problemy podczas prób dokonania rezerwacji. Dokonujemy tego na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta oraz ustaleniu, czy nie wystąpiły problemy z naszą Platformą.

• Nagrania rozmów – Rozmowy mogą być nagrywane w celach szkoleniowych oraz w celu podnoszenia jakości, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

• Rezerwacje – Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu dokonywania rezerwacji u nas oraz u dostawców usług Transportu oraz w celu umożliwienia Ci zarządzania Twoimi rezerwacjami na naszej Platformie. W przypadku przetwarzania danych osobowych w tym celu postępujemy tak ze względu na konieczność ich przetwarzania dla nawiązania lub wykonania umowy polegającej na dostarczeniu oferowanej przez nas usługi rezerwacji Transportu.

• Polisa ubezpieczeniowa / Inne poboczne produkty lub usługi – Jeśli kupujesz polisę ubezpieczeniową jednego z naszych partnerów z branży ubezpieczeń powiązaną z Twoją rezerwacją Transportu lub jeśli rezerwujesz inną usługę poboczną, przetwarzamy Twoje dane w celu umożliwienia rezerwacji takiej usługi. W przypadku przetwarzania danych osobowych w tym celu postępujemy tak ze względu na konieczność ich przetwarzania dla nawiązania umowy z Tobą lub dla wykonania umowy polegającej na dostarczeniu Tobie tej usługi.

• Zapytania i zażalenia - W przypadku wysłania przez Ciebie zapytania lub zażalenia dotyczącego rezerwacji Transportu lub jakiejkolwiek innej usługi pobocznej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub rozstrzygnięcia Twojego zażalenia. W przypadku przetwarzania danych osobowych w kontekście zapytania lub zażalenia dokonujemy tego na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozwiązywaniu zapytań i zażaleń klientów. Jeśli dobrowolnie zgłosisz dane odnoszące się do Twojego zdrowia, będziemy przetwarzać te dane osobiste na podstawie wyraźnego udzielenia zgody przez Ciebie na wykorzystywanie ich w celu rozwiązania Twojego zapytania lub zażalenia.

• Aplikacja do rezerwowania taksówek na żądanie – Przetwarzamy Twoje dane, aby umożliwić Ci zarejestrowanie się oraz korzystanie z aplikacji do rezerwowania taksówek na żądanie. Robimy to w celu zawarcia bądź realizacji umowy.

• Program lojalnościowy – Tam, gdzie występuje program lojalnościowy, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu zarządzania programem lojalnościowym, dodawania/odejmowania punktów lojalnościowych oraz do informowania Cię o nagrodach lojalnościowych. Przetwarzamy te dane z uwagi na konieczność takiego postępowania w celu wykonania naszej umowy z Tobą.

• E-maile i rozmowy marketingowe – W przypadku, gdy pozyskaliśmy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu w celu zapewnienia Ci usługi, wówczas, w zależności od wyrażonych przez Ciebie preferencji marketingowych, możemy wysyłać Ci informacje dotyczące produktów i usług, które według nas mogą Cię zainteresować. Przesyłamy te informacje na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a w niektórych przypadkach na podstawie udzielonej zgody.

• Zapewnianie i ulepszanie naszych usług – W przypadku, gdy pozyskujemy dane w związku z Twoim korzystaniem z naszej Platformy i usług, takie jak informacje o Twoim urządzeniu lub o sposobie, w jaki korzystasz z naszej Platformy i serwisów, wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia naszych usług i dopasowania ich do Twoich upodobań. Wykorzystujemy te dane również do testowania nowych funkcji, których wprowadzenie planujemy, do analizowania sposobu, w jaki nasza Platforma jest używana oraz do oceny i ulepszania naszych usług. W miarę możliwości wykorzystujemy te dane w sposób anonimowy. Wszelkie przetwarzanie Twoich danych osobowych prowadzone jest na podstawie naszego uzasadnionego interesu w administrowaniu, ulepszaniu i zabezpieczaniu naszych usług.

• Analiza/Raportowanie – Wykorzystujemy dane odnoszące się do rezerwacji w celu stworzenia raportów wewnętrznych na temat sposobu działania naszej firmy. Wykorzystujemy te dane również do innych celów analizy komercyjnej oraz do prób przewidywania przyszłych trendów mających wpływ na naszą działalność biznesową. Tego typu przetwarzanie jest realizowane w formie zbiorczej, tak więc nie można Cię zidentyfikować w wygenerowanych raportach lub analizach.

• Reklamy – Chcemy być pewni, że kiedy zobaczysz reklamę Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto, Cabforce lub inną, będzie ona adekwatna dla Ciebie i Twoich zainteresowań, niezależnie od tego, czy reklama pojawia się na administrowanej przez nas Platformie, w naszych e-mailach marketingowych lub na stronie osoby trzeciej. Możemy też wykorzystać te same informacje do wyświetlania Tobie reklam starannie wyselekcjonowanych produktów i usług osób trzecich. Kiedy korzystasz z naszej Platformy, wykorzystujemy Twoje wyszukiwania w celu dopasowania naszych reklam do Twoich zainteresowań. Na przykład, jeśli szukasz możliwości wypożyczenia pojazdu w Berlinie, możemy wykorzystać tę informację do wyświetlenia Ci reklam na naszej Platformie i stronach osób trzecich dotyczących pojazdów do wypożyczenia w Berlinie, które mogą Cię zainteresować. Możemy wykorzystywać dane o Twoich poprzednich transakcjach na naszej Platformie w celu dopasowania naszych reklam. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu skuteczności reklam naszych lub osób trzecich.

• Sondaże – Jeśli wyrazisz zgodę na udział w sondażu, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

• Wykrywanie i zapobieganie oszustwom – Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zapobiegania i wykrywania oszustw w oparciu o nasze uzasadnione interesy.

Dane osobowe, których potrzebujemy od Ciebie

Nie masz obowiązku dostarczania nam jakichkolwiek dotyczących siebie danych osobowych. Jednakże jeśli chcesz dokonać rezerwacji Transportu lub skorzystać z usługi pobocznej, musisz dostarczyć nam informacje wymagane przez nasz serwis rezerwacyjny. Jeśli nie dostarczysz nam tych informacji, nie będziemy w stanie przetworzyć Twojej rezerwacji. Analogicznie, konieczne może być dostarczenie przez Ciebie pewnych informacji, jeśli skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta w celu przedstawienia zapytania lub zażalenia. Poinformujemy Cię, w jakich przypadkach tego rodzaju informacje są wymagane.

Odbiorcy danych

W celu przetworzenia Twojej rezerwacji musimy wysłać Twoje dane do odpowiedniego dostawcy usługi Transportu lub dostawcy usługi na żądanie. Jeśli zwrócisz się do nas z zapytaniem lub zażaleniem w związku z rezerwacją, możemy również udostępnić informacje z zapytania lub zażalenia dostawcy Transportu w celu rozstrzygnięcia danej kwestii.

Jeśli wykupisz kolejną usługę, być może będziemy musieli udostępnić dane osobowe zewnętrznemu dostawcy usługi, aby mógł on zapewnić Ci tę usługę. Jeśli wysuniesz roszczenie na mocy polisy ubezpieczeniowej, być może będziemy musieli udostępnić dane osobowe ubezpieczycielowi lub innej osobie wyznaczonej do obsługi roszczenia.

W ramach naszego programu reklam online możemy udostępnić Twoje dane osobowe niezależnym podmiotom, które połączą je z już posiadanymi informacjami na temat Twojej osoby w celu dopasowania reklam pojawiających się na stronach osób trzecich (mogą to być nasze własne reklamy lub reklamy wyświetlane przez nas w imieniu osób trzecich). W przypadku udostępniania danych są one chronione przy użyciu szyfru lub innych środków bezpieczeństwa.

Korzystamy też z usług dostawców, którzy pomagają nam w zapewnianiu naszych własnych usług. Niektórzy z nich mogą posiadać dostęp do Twoich danych (m.in. korzystamy z usług różnych dostawców oprogramowania, którzy przechowują nasze dane w ramach wykonywanych przez siebie usług). Tam, gdzie angażujemy osoby trzecie do przetwarzania danych w naszym imieniu upewniamy się, że respektują one Twoje prawo do prywatności oraz że przetwarzają dane zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych. Dalsze szczegóły są następujące:

• Dostawcy usług hostingowych – Korzystamy z rozmaitych usług w chmurze i dostawców usług kolokacyjnych w celu hostingu i zarządzania naszymi danymi.

• Podmioty przetwarzające płatności – Korzystamy z usług niezależnych podmiotów przetwarzających płatności w celu umożliwienia pobierania przez nas opłat na naszej Platformie.

• Dostawcy technologii — kategoria ta obejmuje dostawców usług, którzy dostarczają takie usługi jak zabezpieczanie naszej sieci, systemów i e-maili oraz pomagają nam zarządzać wnioskami osób, których dotyczą dane, w odniesieniu do ich praw.

• Podmioty zapewniające obsługę klienta – Korzystamy z zewnętrznego dostawcy usług w celu zapewnienia obsługi klienta poza godzinami pracy.

• Audytorzy – Utrzymujemy wewnętrzną oraz zewnętrzną funkcję audytu zapewnianą przez osoby trzecie. Audytorzy pomagają nam upewnić się, że wypełniamy nasze zobowiązania prawne, w tym także w kontekście przetwarzania przez nas danych osobowych. W pewnych okolicznościach może to oznaczać, że uzyskają oni dostęp do naszych systemów przetwarzających dane osobowe oraz że będą musieli zweryfikować sposób, w jaki przetwarzamy pewne dane osobowe.

• Bazy danych oszustw – Możemy korzystać z zewnętrznych baz danych służących wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, które są dostępne w branży, a także informacji publicznie dostępnych w celu zapobiegania i wykrywania możliwej działalności kryminalnej bądź oszustw.

• Organy ścigania – Możemy przekazywać Twoje dane organom ścigania w celu przeprowadzenia dochodzenia, wykrycia bądź zapobieżenia możliwym działaniom kryminalnym bądź nielegalnym, by spełnić obowiązek prawny.

Transfer danych za granicę

W odniesieniu do danych osobowych, które są (i) przetwarzane w Unii Europejskiej lub (ii) przetwarzane w związku z osobami zamieszkałymi w Unii Europejskiej, w których to przypadkach obowiązuje rozporządzenie RODO, istnieją pewne okoliczności, w których będziemy przenosić Twoje dane osobowe za granicę Unii Europejskiej do kraju, który nie jest uznawany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przewidziany przez Unię Europejską. Najczęściej występującą z nich jest sytuacja, gdy przenosimy dane osobowe do dostawcy Transportu w celu sfinalizowania Twojej rezerwacji. Możemy też przenosić Twoje dane osobowe poza Unię Europejską w związku z operacjami w naszej firmie, takimi jak korzystanie z usług dostawcy, który ma siedzibę w innej jurysdykcji. Jeśli będziemy przenosić Twoje dane osobowe za granicę Unii Europejskiej, zapewnimy wdrożenie odpowiednich środków chroniących Twoje dane osobowe i zgodnych z ciążącymi na nas zobowiązaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych. Może obejmować to zawieranie umów w formie zaaprobowanej przez Komisję Europejską z podmiotem, do którego przenosimy dane osobowe.

Jeśli chcesz poznać dalsze szczegóły dotyczące podejmowanych przez nas środków w doniesieniu do Twoich danych osobowych lub kopie umów, w które wstąpiliśmy w kontekście tych transferów, prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą danych podanych na końcu oświadczenia.

Zatrzymanie

Zatrzymujemy Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką przechowywania danych. Nasza polityka przechowywania danych opiera się na zasadzie przechowywania danych osobowych przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w celu, dla którego dane te zastały pozyskane oraz zgodnie z wszelkimi wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Oznacza to, że okres zatrzymania Twoich danych osobowych będzie różny, w zależności od rodzaju Twoich danych osobowych. Na przykład:

• Dane transakcji – Zatrzymujemy szczegóły Twoich rezerwacji oraz Twojej interakcji z nami w kontekście tych rezerwacji na taki okres, który jest potrzebny w celu przeprowadzenia Twojej rezerwacji oraz rozwiązania wszelkich problemów, które mogą wystąpić w związku z nią. W przypadku, gdy Twoje preferencje marketingowe umożliwiają nam wysyłanie do Ciebie wiadomości marketingowych, wówczas takie dane zostaną zachowane zgodnie z przedstawionymi poniżej ustaleniami.

• Dane programu lojalnościowego – Zatrzymujemy dane odnoszące się do programów lojalnościowych na tyle, na jak długo jest to konieczne w celu umożliwienia zarządzania naszym programem lojalnościowym.

• E-maile marketingowe – Zatrzymujemy kopie danych osobowych wymagane do wysyłania Ci marketingowych wiadomości e-mail tak długo, jak będzie to konieczne w celu utrzymywania Twoich preferencji marketingowych. W związku z tym zachowamy pewne informacje odnoszące się do Twoich transakcji w celu umożliwienia nam personalizacji naszych wiadomości marketingowych.

• Zarządzanie roszczeniami prawnymi – Przy przeprowadzaniu oceny długości okresu, przez jaki będziemy przechowywać dane osobowe, bierzemy pod uwagę możliwość, że mogą być one konieczne w celu wnoszenia lub odpowiadania na roszczenia prawne. Jeśli takie dane będą wymagane, możemy je zachować do momentu, w którym przepisy o przedawnieniu utracą swoją moc w odniesieniu do danego rodzaju
możliwego roszczenia (2-12 lat).

Pliki cookie

Niniejsza platforma korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie, proste pliki tekstowe, które zostają wysłane przez stronę internetową, gdy użytkownik ją odwiedza, i które są przechowywane na jego komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym. W plikach cookie zapisane są informacje związane z wizytą użytkownika na stronie. Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowanych przez nas plików cookie, odsyłamy do naszej Polityki dotyczącej plików cookie.

Inne strony internetowe

Niniejsza Platforma może zawierać linki do innych stron internetowych lub możesz do niej dotrzeć za pośrednictwem linku z innej strony. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej Platformy i usług oferowanych w związku z Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto lub Cabforce na Platformie. W przypadku połączenia się z innymi stronami internetowymi za pomocą linku należy przeczytać oświadczenia dotyczące prywatności odnoszące się do tych stron.

Ważna informacja dotycząca udzielania zgody

W przypadku, gdy przetwarzany Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili. Możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego oświadczenia. Jeśli Twoja zgoda dotyczy otrzymywania e-maili marketingowych, możesz skorzystać z linku anulowania subskrypcji w e-mailu. Należy zwrócić uwagę, że jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy utracić możliwość świadczenia Ci powiązanej usługi.

Przysługujące Ci prawa

W określonych okolicznościach, w odniesieniu do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

• Prawo do dostępu do zebranych danych – Masz prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, wraz z informacją o przetwarzaniu tych danych osobowych przez nas.

• Prawo do sprostowania – Posiadasz prawo do zażądania, aby jakiekolwiek błędne informacje o Tobie zostały sprostowane lub, jeśli posiadamy niekompletne dane, możesz zażądać aktualizacji tych informacji, tak aby były one kompletne.

• Prawo do usunięcia danych – Posiadasz prawo do zażądania usunięcia posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących Ciebie. Niekiedy prawo to określane jest jako prawo do bycia zapomnianym.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania lub do sprzeciwu wobec przetwarzania – Posiadasz prawo do zażądania, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych do określonych celów, lub do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich informacji osobistych do określonych celów.

• Prawo do przenoszenia danych – Posiadasz prawo do zażądania, abyśmy dostarczyli Tobie, lub osobom trzecim, kopię Twoich danych osobowych w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.

W celu wykonania któregokolwiek z praw wymienionych powyżej prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego oświadczenia lub kliknięcie następującego linku: https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Zmiany w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności jest poddawane regularnym przeglądom, a wszelkie zmiany zamieścimy na niniejszej stronie internetowej.

Pytania i zażalenia

Jeśli masz pytania lub chcesz złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Drogą pocztową: Data Protection Officer, ETrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irlandia
Drogą e-mailową: dpo@cartrawler.com

Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Irlandzkiej Komisji Ochrony Danych, jeśli posiadasz zastrzeżenia do przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto lub Cabforce. Szczegółowe informacje dotyczące składania skargi można znaleźć na (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm) lub możesz zadzwonić pod numer telefoniczny Komisji Ochrony Danych 353 (0)761 104 800.