Menu

Polityka prywatności

Niniejsza nota prawna została wydana przez firmę Etrawler prowadzącą działalność handlową pod nazwą Holiday Autos („my”, „nas”, „nasze” i podobne określenia). Etrawler zapewnia usługi w zakresie marketingu oraz IT dla usługodawców zajmujących się wynajmem pojazdów oraz dla branży turystycznej, często we współpracy z niezależnymi podmiotami świadcząc usługi wynajmu pojazdów oferowane klientom za pośrednictwem stron internetowych tychże niezależnych podmiotów. Zaznaczmy, że prezentowana polityka odnosi się wyłącznie do korzystania z Twoich danych osobowych przez Etrawler; należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane na stronach internetowych niezależnych podmiotów, z których mogło nastąpić pierwotnie przekierowanie na niniejszą witrynę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności strony internetowej prowadzonej przez niezależny podmiot w celu uzyskania informacji na temat stosowanego tam sposobu przetwarzania danych osobowych.

Z zaangażowaniem podchodzimy do kwestii ochrony i poszanowania prywatności oraz doceniamy znaczenie odpowiedzialnego korzystania z danych osobowych gromadzonych na niniejszej witrynie. Z dużą ostrożnością traktujemy informacje osobowe i podejmujemy odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć je i dopilnować, by były używane jedynie do uprawnionych celów związanych z prowadzeniem działalności biznesowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W połączeniu z naszym regulaminem korzystania z systemu rezerwacji oraz innymi wzmiankowanymi w niej dokumentami, polityka ta wyznacza zasady, na których będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe pozyskiwane przez nas od Ciebie lub dostarczane nam przez Ciebie. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych treści w celu zapoznania się z naszymi poglądami i praktykami w odniesieniu do danych osobowych użytkownika oraz sposobem posługiwania się nimi przez nas.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY POZYSKIWAĆ OD CIEBIE

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane dotyczące Twojej osoby:

Informacje, które dostarczasz poprzez wypełnianie formularzy na naszej stronie („nasza strona”). Obejmują one informacje podane w chwili rejestracji umożliwiającej korzystanie z naszej strony, uzupełnienia formularza rezerwacji wypożyczenia pojazdu lub formularza zapytania, zamieszczenia materiałów lub zwrócenia się z prośbą o wyświadczenie dodatkowych usług. Możemy również poprosić Cię o dane, gdy przystępujesz do konkursu lub korzystasz z promocji sponsorowanych przez nas, lub gdy zgłaszasz problem występujący na naszej stronie.
Jeśli nawiążesz z nami kontakt, możemy zapisać tę korespondencję w archiwum.
Możemy także poprosić Cię o wypełnienie ankiet, które stosujemy w celach badawczych, jednak nie musisz reagować na tego typu prośby.
Szczegóły transakcji realizowanych przez Ciebie za pośrednictwem naszej strony oraz szczegóły dotyczące realizacji Twoich zamówień.
Szczegółowe dane na temat Twoich wizyt na naszej stronie obejmujące m.in. dane o ruchu, dane lokalizacyjne, informacje z dzienników internetowych oraz inne dane komunikacyjne, wymagane przez nas do celów rozliczeniowych lub innego typu, oraz informacje o zasobach, do których uzyskujesz dostęp. Możemy również, wraz z pracującymi dla nas niezależnymi dostawcami reklam i treści, gromadzić informacje na temat Twojej lokalizacji w Internecie (np. adres URL, z którego trafiasz do nas; adres IP; typ domeny, np. .ie oraz .com), używanej przez Ciebie przeglądarki, kraju i rejonu telekomunikacyjnego, w którym znajduje się Twój komputer, stron w naszej witrynie, które zostały odwiedzone podczas Twojej wizyty, klikniętych przez Ciebie reklam oraz wszelkich słów kluczowych wyszukiwanych przez Ciebie w naszej witrynie. Są to dane statystyczne dotyczące operacji i zwyczajów przeglądania strony przez użytkowników i nie identyfikują one danej osoby.
Rezerwacje: Gdy dokonujesz rezerwacji wypożyczenia pojazdu na naszej stronie, musimy użyć danych osobowych należących do Ciebie i innych pasażerów objętych Twoją rezerwacją. Zależnie od żądanej przez Ciebie konkretnej usługi, wymagamy następujących informacji: nazwisko, adres e-mail, adres domowy, numer telefonu, płeć, data urodzenia, miasto i kraj urodzenia, numer prawa jazdy, klasa prawa jazdy, numer paszportu oraz typ i kraj wystawienia figurujące na paszporcie, jak również numer lotu. Konieczne może być też pozyskanie danych wrażliwych, dotyczących m.in. wymogów zdrowotnych, medycznych, żywieniowych oraz związanych z mobilnością i religią. Tego typu informacje osobowe mogą zostać przekazane innym usługodawcom realizującym ustalenia dotyczące Twojej podróży, jak również organom władzy (służbom celnym i imigracyjnym), organizacjom ds. bezpieczeństwa, kredytowym agencjom informacyjnym oraz innym podmiotom, jak dopuszczają lub wymagają tego przepisy prawa.
Bezpieczne transakcje: Wszystkie zgłoszenia i potwierdzenia danych kart kredytowych przesyłane do nas przechodzą bezpośrednio przez nasz bezpieczny serwer, aby zapewnić ochronę tych informacji. Wszelki transakcje płatności są szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Aby upewnić się, czy przeglądarka korzysta z bezpiecznego serwera, sprawdź, czy w dolnej części okienka przeglądarki widnieje ikona kłódki. Jeśli znajduje się ona w pozycji „zamkniętej”, oznacza to, że Twoja transakcja jest bezpieczna. Wymienione funkcje bezpieczeństwa są aktywowane jedynie w przypadku stron, na których możesz wyświetlać oraz przesyłać swoje zgłoszenie lub potwierdzać wycenę poprzez podanie numeru karty kredytowej.
PLIKI COOKIE
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie, aby rozpoznać Cię spośród innych użytkowników naszej witryny. Pomaga nam to zapewniać Ci dobre wrażenia z przeglądania naszej strony oraz umożliwia nam udoskonalanie jej. W kwestii szczegółowych informacji na temat stosowanych przez nas plików cookie oraz celów, w jakich korzystamy z nich odsyłamy do naszej Polityki dotyczącej plików cookie

GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Dane, które pozyskujemy od Ciebie, mogą być przesyłane i przechowywane w miejscu poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w którym mogą nie obowiązywać przepisy zapewniające ochronę danych osobowych w takim zakresie jak przepisy obowiązujące na terenie UE. Mogą być one także przetwarzane przez personel pracujący poza terenem EOG, który działa w naszym imieniu lub w imieniu jednego z naszych dostawców. Personel ten może zajmować się m.in. realizowaniem Twojej rezerwacji wypożyczenia pojazdu, przetwarzaniem Twoich danych płatności oraz zapewnianiem usług dodatkowych. Przekazując swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na tego typu transfer, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Podejmiemy wszelkie uzasadnione koniecznością kroki, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z niniejszą polityką prywatności posługiwanie się Twoimi danymi.

Jeśli przekazaliśmy Ci (lub zostało samodzielnie wybrane przez Ciebie) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej witryny,ponosisz odpowiedzialność za utrzymanie go w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu haseł.

Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do pracowników, którzy naszym zdaniem w ramach realizowanych przez siebie zadań w uzasadniony sposób potrzebują uzyskać te informacje w celu zapewnienia Ci produktów lub usług. Stosujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, które chronią Twoje dane osobowe.

Niestety przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy najlepszych starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa podczas przesyłu na naszą stronę; wszelka transmisja odbywa się na Twoje ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych zastosujemy najbardziej rygorystyczne procedury i zabezpieczenia, aby nie dopuścić do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do nich.

WYKORZYSTANIE DANYCH

Używamy informacji, jakie posiadamy o Tobie w następujący sposób:

W celu umożliwienia realizacji rezerwacji wypożyczeń pojazdów poprzez przekazanie Twoich danych osobowych usługodawcy zapewniającemu wynajem pojazdu, gdy rezerwujesz wypożyczenie u dostawcy korzystającego z tej strony internetowej.

Aby zapewnić prezentację treści na naszej stronie w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera.

Aby zapewnić Ci informacje, produkty lub usługi, których żądasz od nas lub które mogą okazać się dla Ciebie interesujące, w sytuacji, gdy została wyrażona przez Ciebie zgoda na kontakt w takim celu.

Aby wykonać spoczywające na nas obowiązki, które wynikają z umów zawieranych przez Ciebie z nami.

Aby umożliwić Ci korzystanie z funkcji interaktywnych naszego serwisu, gdy zechcesz tak uczynić.

Aby powiadomić Cię o zmianach w oferowanych przez nas usługach.

Jeśli jesteś już naszym klientem, będziemy się z Tobą kontaktować tylko za pośrednictwem środków elektronicznych (e-maila lub wiadomości SMS) w celu przedstawienia informacji oraz ankiet marketingowych dotyczących produktów i usług podobnych do tych, które zostały poprzednio nabyte przez Ciebie.

Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy korzystali z Twoich danych w ten sposób, musisz określić to w swoich preferencjach marketingowych wtedy, gdy pozyskujemy odpowiednie dane od Ciebie; lub jeśli pragniesz zostać usuniętym na przyszłość z naszej listy, możesz w dowolnym czasie powiadomić nas o tym, klikając odnośnik „zrezygnuj z subskrypcji” znajdujący się na dole każdej wiadomości e-mail, jaką od nas otrzymujesz.

UJAWNIANIE TWOICH INFORMACJI

Dokonamy ujawnienia danych jedynie w sposób zgodny z celami, do których zostały pozyskane. Możemy ujawniać Twoje informacje osobowe naszym agentom, dostawcom usług, profesjonalnym doradcom oraz dowolnemu członkowi naszej grupy, czyli naszym filiom, naszej nadrzędnej spółce holdingowej oraz jej oddziałom.

Możemy także ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim:

W sytuacji, gdy będziemy objęci sprzedażą lub nabyciem dowolnej jednostki biznesowej lub aktywów, w którym to przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej jednostki lub aktywów oraz ich agentom i profesjonalnym doradcom.

Jeśli spoczywa na nas obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu zrealizowania zobowiązania ustawowego lub w celu wyegzekwowania bądź zastosowania warunków regulaminu korzystania z naszego systemu rezerwacji oraz innych umów; jak również w celu zabezpieczenia praw, majątku lub zapewnienia bezpieczeństwa nam, naszym klientom lub innym podmiotom. Dotyczy to również wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami w celu zapewnienia ochrony przed oszustwami oraz ograniczenia ryzyka kredytowego.

O ile nie stwierdzono inaczej w niniejszym dokumencie, nie wypożyczamy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy dotyczących Cię informacji osobowych innym osobom lub niepowiązanym firmom, chyba że ma to miejsce w celu dostarczenia Ci produktów lub usług, których żądasz.

PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA

Masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych w celach związanych z marketingiem. Poinformujemy Cię, gdy będziemy chcieli użyć Twoich danych w takich celach lub jeśli będziemy chcieli ujawnić Twoje informacje jakiejkolwiek stronie trzeciej do takich celów. Możesz skorzystać ze swojego prawa do zablokowania tego typu przetwarzania, wskazując w swoich preferencjach marketingowych na formularzu rezerwacji, że nie życzysz sobie otrzymywać marketingowych wiadomości e-mail lub rezygnując ze skutkiem na przyszłość z subskrypcji tego typu wiadomości marketingowych poprzez kliknięcie linku do rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole wszystkich wiadomości e-mail. Możesz ponadto skorzystać z tego prawa w dowolnym czasie, nawiązując z nami kontakt pod adresem:

Etrawler trading as Holiday Autos (Firma Etrawler prowadząca działalność handlową pod nazwą Holiday Autos)

Classon House
Dundrum Business Park
Dundrum
Dublin 14

Na naszej stronie mogą od czasu do czasu pojawiać się odnośniki prowadzące do stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców oraz oddziałów lub pochodzące od nich. Jeśli użyjesz linku do którejkolwiek ze wspomnianych stron internetowych, pamiętaj, że posiadają one swoje własne polityki prywatności i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności, w tym prawnej, za stosowane tam polityki. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi politykami przed przesłaniem jakichkolwiek danych na te strony internetowe.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Za określonymi wyjątkami, masz prawo do otrzymania kopii wszelkich identyfikujących Cię personalnie danych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Możemy pobrać od Ciebie opłatę administracyjną na pokrycie kosztu realizacji takiego wniosku. Należy zwrócić się do nas pisemnie pod adresem: Etrawler trading as Holiday Autos (firma Etrawler prowadząca działalność handlową pod nazwą Holiday Autos), Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irlandia, z dopiskiem “Data Access Request” („Prośba o dostęp do danych”). Należy dołączyć odpowiednie informacje w celu zidentyfikowania się oraz wszelkie inne stosowne informacje, które posiadasz, a które mogą pomóc nam w zrealizowaniu Twojego wniosku.

Posiadasz również prawo do poproszenia o skorygowanie nieścisłości w przechowywanych przez nas danych osobowych, które Cię dotyczą. Jeśli stwierdzisz, że posiadamy nieprecyzyjne dane na temat Twojej osoby, możesz poinstruować nas, aby poprawić te informacje. Odpowiednia instrukcja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na podany powyżej adres.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzać w przyszłości w naszej polityce prywatności, zostaną zamieszczone na tej stronie, a w stosownych przypadkach przedstawione Ci w wiadomości e-mail. Dalsze korzystanie przez Ciebie z naszej strony po wprowadzeniu dowolnej zmiany w tej polityce prywatności oznacza akceptację przez Ciebie tejże zmiany.

KORZYSTANIE ZABRONIONE

Zabrania się używać jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania bądź praktyki, w sposób bezpośredni lub pośredni, w celu zaburzenia lub usiłowania zaburzenia prawidłowego funkcjonowania tej strony internetowej lub jakiejkolwiek operacji na tej stronie, bądź w celu zastosowania nieuzasadnionego obciążenia lub wywarcia presji na naszych systemach. Monitorujemy uzyskiwanie dostępu do tej strony pod kątem wykrywania programów do data scrapingu oraz zautomatyzowanego uzyskiwania dostępu do informacji i będziemy blokować podejmowanie takich działań w przypadku ich stwierdzenia.

KONTAKT

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące prezentowanej polityki prywatności prosimy kierować na adres

ETrawler trading as Holiday Autos (Firma ETrawler prowadząca działalność handlową pod nazwą Holiday Autos)

Classon House
Dundrum Business Park
Dundrum
Dublin 14