Meny

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om de personopplysningene vi innhenter om deg via nettstedene til Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifaulo og Cabforce og eventuelle mobile nettsteder og applikasjoner tilknyttet Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifaulo og Cabforce («plattformen»), hvordan vi behandler disse opplysningene og hvem de kan deles med. Denne kunngjøringen utdyper også hvilke rettigheter du har i henhold til gjeldende lov om personvern, inkludert EUs generelle personvernforordning («GDPR»), i forbindelse med behandlingen av opplysningene dine.

Om oss

ETrawler Unlimited Company som driver virksomhet som Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto og Cabforce, med MVA-nummer 4693898K og registrert firmaadresse CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irland, er eier og operatør av plattformene til Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto og Cabforce og er derfor den som skal behandle personopplysningene som er beskrevet i denne personvernkunngjøringen. Henvisninger til “vi”, “oss” og “vår” i denne erklæringen er derfor henvisninger til Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto og Cabforce (alt etter som).
Vi tilbyr kunder billeie og andre bakketransporttjenester, som f.eks. buss, jernbane og drosje («Transport»), samt tilleggsprodukter og -tjenester relatert til reise og transport. Så snart dine personopplysninger er overført til transportleverandøren, vil de bli en separat dataansvarlig for behandlingen av dem.
Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nederst i denne erklæringen. Hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysninger, kan du også kontakte vår Data Protection Officer ved å sende en e-post til dpo@cartrawler.com.

Personopplysninger vi behandler, formål og juridisk grunnlag

For at vi skal kunne behandle transportbestillinger og bestillinger av eventuelle tilleggstjenester, vil vi be deg om konkret informasjon som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, betalingsinformasjon og bestillingsinformasjon. Vi innhenter også bestemt informasjon fra enheten du bruker til å få tilgang til plattformen vår, som f.eks. IP-adressen din og hvilken nettleser og type av enhet du bruker. I tillegg til informasjonen vi innhenter selv, mottar vi noen ganger informasjon som er innhentet på våre vegne av tredjeparter, som f.eks. når du ser en reklame for Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto eller Cabforce på en tredjeparts nettsted.

Det følgende gir mer informasjon om databehandling og det juridiske grunnlaget som rettferdiggjør denne behandlingen av personopplysninger:

• Pristilbud på transport – Hvis du ber om et pristilbud på transport, vil vi innhente navn, e-postadresse, IP-adresse og referansenummer. Hvis du har kontaktet oss på telefon, vil vi også innhente telefonnummeret ditt og lagre et opptak av samtalen. Vi behandler disse opplysningene fordi det er nødvendig for å kunne sørge for at begge parter har all påkrevd informasjon før en eventuell transportkontrakt blir inngått.

• Avbrutte bestillinger per e-post eller telefon – Hvis du påbegynner, men ikke fullfører en bestilling, vil vi ha innhentet begrenset informasjon om deg, som f.eks. navn, e-postadresse og telefonnummer (avhengig av hvordan du tok kontakt med oss). Vi behandler disse opplysningene for å kunne kontakte deg og avklare hvorvidt du støtte på problemer da du skulle utføre en bestilling. Vi gjør dette på grunnlag av vår legitime interesse i å yte kundeservice av høyeste kvalitet og for å forhindre problemer i plattformen vår.

• Bestillingsinformasjon – Når du bestiller gjennom oss, vil vi be om den informasjonen vi trenger for å kunne behandle bestillingen eller refusjonene. Dette vil omfatte navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon. I de tilfeller hvor vi behandler personopplysninger til dette formålet, vil vi bare gjøre det når det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt med tanke på levering av transportbestillingstjenesten.

• Spørsmål og klager – Hvis du kontakter kundeservice med et spørsmål eller en klage, vil vi lagre informasjon vedrørende spørsmålet eller klagen og hvordan saken blir håndtert i systemene våre. Vi kan også be om mer informasjon relatert til henvendelsen fra den relevante leverandøren av transporttjenester eller andre tjenester, og denne vil vi også lagre på systemene våre. Telefonsamtaler vil kunne tas opp for opplærings- og kvalitetsformål på grunnlag av våre legitime interesser. Når vi behandler personopplysninger i sammenheng med en henvendelse eller klage, skjer dette på grunnlag av en legitim interesse i å håndtere kundespørsmål og -klager. Vi behandler vanligvis ikke helsedata i sammenheng med vår virksomhet, men det kan være omstendigheter der vi vil kunne be om dokumenter for å kvalifisere for en refusjon, og vi vil behandle slike personopplysninger på det grunnlag at de er nødvendige for å oppfylle utførelsen av en kontrakt. Under de begrensede omstendighetene vi behandler helsedata, er dette på grunnlag av at du uttrykkelig samtykker i at vi bruker dem for å kunne løse forespørselen eller klagen din. Forsikringsbevis – Hvis du tar ut en forsikring fra en av våre forsikringspartnere, vil vi innhente navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, bestillingsreferanse, IP-adresse og betalingsinformasjon for å tilrettelegge for kjøpet av forsikringen. I de tilfeller hvor vi behandler personopplysninger til dette formålet, vil vi gjøre det enten fordi det er nødvendig for å inngå en kontrakt eller for å oppfylle en kontrakt med deg med tanke på levering av den tjenesten.

• Andre tilleggsprodukter og tjenester – Hvis du bestiller eller kjøper noen andre tilleggstjenester, som f.eks. parkering, vil vi be om den informasjonen vi trenger for å kunne behandle denne forespørselen. Dette vil omfatte navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, bestillingsreferanse, IP-adresse og betalingsinformasjon. I de tilfeller hvor vi behandler personopplysninger til dette formålet, vil vi gjøre det enten fordi det er nødvendig for å inngå en kontrakt eller for å oppfylle en kontrakt med deg med tanke på levering av den tjenesten.

• Mobility Booking-detaljer – Når du bruker vår mobilitetsapp og -tjenester på en mobil enhet, samler vi inn navn, e-postadresse, telefonnummer, lojalitets-ID (hvis relevant), passord og betalingsopplysninger. Vi vil også innhente posisjonsopplysninger når du bruker appen og ved taxitransport. Dette er på grunnlag av inngåelse av eller oppfyllelse av en kontrakt.

• Posisjonsopplysninger – Hvis du bruker tjenestene våre på en mobil enhet og har aktivert posisjonstjenester, vil vi registrere posisjonen din for å hjelpe deg med å finne lokal transport eller andre tjenester for å inngå eller yte i henhold til en kontrakt. Vi bruker også IP-adressen din til å fastslå hvilket land du befinner deg i når du utfører bestillingen.

• Lojalitetsprogram-informasjon – Hvis du blir med i lojalitetsprogrammet vårt, f.eks. gjennom MyAccount, vil vi lagre informasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, brukernavn og passord, samt informasjon om tidligere bestillinger for å administrere lojalitetsprogrammet, legge til/fjerne lojalitetspoeng og gi deg beskjed om lojalitetsbelønninger. Personopplysninger til dette formålet behandles når det er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene i en kontrakt med deg.

• Markedsføring på e-post/telefon – Når vi innhenter e-postadressen din og/eller telefonnummeret ditt, vil vi lagre preferansene dine vedrørende e-post eller telefon med markedsføring av våre egne produkter og tjenester, samt de fra tredjeparter. Avhengig av markedsføringspreferansene du har gitt uttrykk om til oss, kan vi sende deg markedsføring om produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg. Vi sender denne markedsføringen på grunnlag av våre legitime interesser eller i noen tilfeller, samtykke.

• Analyse/rapportering – Vi bruker opplysninger vedrørende bestillinger for å kunne utforme interne rapporter om forretningsdriften vår. Vi bruker også disse opplysningene til andre kommersielle analyseformål og for å forsøke å forutsi framtidige trender som kan påvirke forretningsdriften. Denne behandlingen foregår på aggregert basis, dvs. at du ikke kan identifiseres ut fra rapportene eller analysene.

• Reklame – Vi ønsker å forsikre oss om at reklamer knyttet til våre tjenester eller andre annonser er relevante for deg og interessene dine, enten de ligger på plattformen vi drifter, mottas som markedsføring på e-post eller ligger på eksterne nettsteder. Vi kan også bruke den samme informasjonen for å vise deg annonser for nøye utvalgte produkter og tjenester fra tredjeparter. Når du bruker plattformen vår, bruker vi søk du har utført for å kunne skreddersy annonser ut fra interessene dine. Hvis du f.eks. har søkt etter leiebil i Berlin, kan vi bruke denne informasjonen for å vise deg potensielt interessante annonser for leiebilfirmaer i Berlin på plattformen vår og tredjeparters nettsteder. Vi kan også bruke opplysninger om tidligere transaksjoner på plattformen for å skreddersy annonseringen vår. Vi behandler dine personopplysninger for dette formålet når du samtykker til at informasjonskapsler blir plassert for slik behandling.

• Undersøkelser – Hvis du deltar i en undersøkelse, vil vi lagre svarene på undersøkelsen, samt navnet ditt og e-postadressen din. Vi behandler opplysningene dine på grunnlag av vår legitime interesse for å få tilbakemelding og forbedre tjenesten vi tilbyr kundene.

• Bedragerioppsporing og forebygging av økonomisk kriminalitet – Vi vil kunne bruke dine personopplysninger for å forebygge og oppdage bedrageri og fullføre sanksjonsscreening på grunnlag av våre legitime interesser.

• Profilering – Vi bruker dine personopplysninger til å anbefale kjøretøy og tjenester som kan være av interesse for deg, identifisere dine preferanser, tilpasse din opplevelse med oss og for forebygging av svindel.

• Automatisert beslutningstaking – Vi behandler personopplysningene dine for å vurdere risikoen for svindel i forbindelse med hver utleietransaksjon. Hvis systemet oppdager en høy sannsynlighet for svindelaktivitet basert på analysen av de innsamlede dataene, kan det resultere i en automatisert beslutning om å avvise tilgang til bilen for leie. Hvis det tas en automatisert beslutning som påvirker deg betydelig, har du rett til å be om at et menneske vurderer saken, uttrykke synspunktet ditt og bestride beslutningen. Vi kan tilpasse prisene for tjenester som er tilgjengelige gjennom bestillingsmotoren på grunnlag av automatisert beslutningstaking.

Når du bruker plattformen vår, bruker vi ulike teknologier for automatisk å fange opp informasjon om enheten du bruker og hvordan du benytter deg av plattformen. Dette omfatter:

• Enhetsinformasjon og hvordan du samhandler med plattformen – Vi innhenter automatisk informasjon om enheten du bruker, inkludert IP-adresse, enhets-ID, nettleseren du bruker og operativsystemet som enheten bruker. Vi lagrer informasjon om hvordan du bruker plattformen vår, f.eks. dato og tidspunkt for besøket, hvilke sider du har vært inne på, hvor lenge du var inne på hver side, hvor du har klikket på en side og informasjon om eventuelle krasj eller systemfeil som kan ha oppstått. Vi bruker disse dataene for å levere tjenestene våre og tilpasse opplevelsen din. Vi bruker også opplysningene for å teste ut nye funksjoner som vi vurderer å innføre for å analysere hvordan plattformen vår brukes, samt for å evaluere og forbedre tjenestene våre. Der det er mulig brukes disse opplysningene på anonymisert basis. Behandlingen av personopplysningene dine skjer på grunnlag av vår legitime interesse i å drifte, forbedre og sikre tjenestene våre.

• Hvordan du kom inn på plattformen vår – Når vi kan, registrerer vi hvordan du ankom til plattformen vår (f.eks. via en søkemotor eller ved å klikke på en av våre annonser). Vi innhenter samtykke til informasjonskapsler for å tillate denne behandlingen.

Kilder til personopplysninger

Selv om vi i hovedsak innhenter informasjon direkte fra deg, finnes det tilfeller der vi innhenter informasjon fra eksterne kilder. Disse tilfellene omfatter:

• Tredjeparter – Vi drifter et program der tredjeparter reklamerer for plattformen vår på våre vegne. Hvis du klikker på en slik annonse, blir du videresendt til plattformen vår, og teknologien viser oss hvilken tredjepart som videresendte deg. Vi kan deretter se om du har utført en bestilling og om denne bestillingen skyldes annonsen, slik at vi kan betale den aktuelle tredjeparten en salgsprovisjon. Imidlertid mottar ingen tredjeparter noen form for personlig informasjon om deg.

• Tjenesteleverandør – Hvis det oppstår problemer hos leverandøren av transporttjenester eller av andre tjenester, kan tjenesteleverandøren kontakte oss med informasjon om saken.

• Annonser – Når vi samarbeider med tredjeparter som viser annonser, kan vi bruke teknologi, som f.eks. informasjonskapsler (cookies) eller pikselkoder, for å registrere informasjon om hvordan du reagerer på annonsene. Disse opplysningene blir noen ganger sendt til oss via informasjonskapsler og pikselkoder som er plassert på våre vegne av disse tredjepartene. Hvis opplysninger sendes til oss, vil det bli utført på anonymisert basis.

Personopplysninger som vi krever at du oppgir

Du er ikke pålagt å oppgi noen personopplysninger. Hvis du imidlertid ønsker å bestille transport eller benytte deg av en tilleggstjeneste, vil du måtte oppgi den informasjonen som forespørres av bestillingssystemet vårt. Hvis du ikke oppgir denne informasjonen, vil vi ikke være i stand til å behandle bestillingen din. Du kan tilsvarende bli forespurt informasjon hvis du kontakter kundeservice med spørsmål eller klager. Vi vil varsle deg når slik informasjon er påkrevd.

Mottakere av informasjon

For å kunne behandle bestillingen din må vi sende opplysningene dine til det relevante transportfirmaet. Hvis du kontakter oss med spørsmål eller klager vedrørende en bestilling, kan vi også dele informasjon som gjelder henvendelsen med transportfirmaet, slik at saken kan håndteres på best mulig måte.
Hvis du kjøper en annen tjeneste, kan vi være nødt til å dele personopplysningene dine med eksterne tjenesteleverandører, slik at de kan levere denne tjenesten til deg. Hvis du leverer et krav i en forsikringssak, kan vi bli nødt til å dele personopplysningene dine med en garantist eller en annen utnevnt kravbehandler.
Vi bruker også en rekke tjenesteleverandører som hjelper oss med å levere tjenestene våre, og noen av disse vil få tilgang til opplysningene dine (f.eks. bruker vi ulike leverandører av programvare som lagrer data for oss som en del av tjenestene de tilbyr). Når vi engasjerer tredjeparter for å behandle opplysninger på våre vegne, forsikrer vi oss om at de respekterer personvernet ditt og behandler opplysninger i samsvar med datavernforskriftene. Annen informasjon er som følger:

• Vertstjenester – Vi bruker ulike nettskytjenester og samlokaliseringsleverandører som hjelper oss med å håndtere data.

• Betalingsbehandlere – Vi bruker tredjeparts betalingsbehandlere og leverandører av betalingstjenester for å bistå oss i å behandle betalinger på plattformen vår. AIB Merchant Services, Worldpay, Klarna og PayPal er separate behandlingsansvarlige. Deres respektive retningslinjer for personvern finner du her:
AIB MS: https://www.aibms.com/privacy;
Worldpay: https://www.fisglobal.com/en/privacy;
Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/;
PayPal: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub;

• Teknologileverandører – Dette inkluderer tjenesteleverandører som leverer tjenester som oversettelsesverktøy, som hjelper oss med å sikre nettverket, systemene og e-postene våre og som hjelper oss med å håndtere forespørsler om rettigheter for de registrerte.

• Kundebehandlingsleverandører – Vi bruker en tredjeparts tjenesteleverandør som tilbyr kundeservice utenfor ordinær åpningstid og tredjepartsplattformer for å behandle korrespondanse med kunder.

• Revisorer – Vi har interne og eksterne revisjoner som utføres av tredjeparter. Revisorene bidrar til å sikre at vi oppfyller alle juridiske krav, inkludert dem som gjelder behandling av personopplysninger. Ved noen omstendigheter kan dette bety at de får tilgang til systemene som behandler personopplysninger, eller at de trenger innsyn for å se hvordan vi har behandlet bestemte personopplysninger.

• Bedrageri- og screeningsdatabaser – Vi vil kunne benytte eksterne databaser for bedrageri-oppsporing og forebygging samt verktøy for screening av personopplysninger som er tilgjengelig i bransjen og offentlig tilgjengelig informasjon for å forhindre og oppdage mulig kriminell aktivitet, sanksjonsbrudd eller bedrageri.

• Rettshåndhevende organer – Vi vil kunne dele dine opplysninger med rettshåndhevende organer for at de skal granske, oppspore eller forhindre mulig kriminell eller svindlersk aktivitet på grunnlag av etterlevelse av en rettslig forpliktelse.

Overføring til utlandet

I enkelte tilfeller overfører vi personopplysninger utenfor EU. Dette kan omfatte land som ikke er anerkjent av EU-kommisjonen som områder der personopplysninger beskyttes i samme grad som EU krever. Den mest vanlige av disse er der hvor vi overfører personopplysninger til en transportleverandør i det landet du har valgt slik at de kan levere bestillingen din. Denne overføringen vil falle under unntak 49 1) b) der overføringen er sporadisk og nødvendig for at transporttjenesten skal kunne leveres til kunden. På samme måte er noen av våre betalingsleverandører basert i USA og overføringen ville falle under unntak 49 1) b) der overføringen er sporadisk og nødvendig, slik at den registrerte kan betale gebyret forbundet med transporten. Vi kan også overføre personopplysningene dine utenfor EU i sammenheng med drift av virksomheten vår, som når vi bruker en tjenesteleverandør som er basert i USA, Egypt eller Storbritannia. Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU, vil vi forsikre oss om at det finnes tilstrekkelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine og oppfylle forpliktelsene vi har i henhold til gjeldende personvernlover. Når vi overfører personopplysninger til USA og Egypt, inngår vi kontrakter i den formen som er godkjent av EU-kommisjonen med enheten vi har overført personopplysninger til. Når vi overfører personopplysninger til Storbritannia, er dette basert på en tilstrekkelighetsbeslutning levert av EU-kommisjonen, der EU-kommisjonen besluttet at Storbritannia sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for EU-personopplysninger. Følgende datakategorier overføres til vårt system for e-postsikkerhet i Storbritannia: Navn, bestillingsreferanse, telefonnummer, adresse, e-postadresse, IP-adresse og kundekorrespondanse. Du finner mer informasjon om denne tilstrekkelighetsbeslutningen her:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183
Den 4. juni 2021 publiserte Europakommisjonen nye standard kontraktsklausuler (SCC-er) for å innlemme kravene i GDPR og Schrems II-beslutningen. CarTrawler har oppdatert sine personvernavtaler med tredjeparter for å implementere de nye SCC-ene, der vi er avhengige av denne mekanismen og har inngått kontraktsmessige, organisatoriske og tekniske tiltak i tråd med EDPB-anbefalinger, inkludert, men ikke begrenset til, avansert kryptering av data som er i transitt og data som lagres, skadelig programvare for kodedeteksjon, en overvåkningsprosess for inntrengningsdeteksjon, skanning og penetreringstesting av nettverks- og applikasjonsnivå, sikkerhetstilgangskontroll, årlig opplæring i overholdelse av regelverk, konsekvensvurderinger for overføringer er på plass for all behandling som finner sted utenfor EØS og en policy for forespørsel om rettshåndhevelse i tilfelle den mottar en forespørsel om personopplysninger fra et rettshåndhevende organ. CarTrawler sikrer at tredjeparter vi overfører data til implementerer lignende tiltak for å sikre at alle personopplysninger har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå når de overføres utenfor EØS.

Hvis du ønsker mer informasjon om tiltakene vi bruker, eller vil se avtalene vi har vedrørende overføring av dine personopplysninger, eller kopier av avtalene vi har gjort i relasjoner til disse overføringene, kontakter du oss ved å bruke informasjonen du finner nederst i denne erklæringen.

Oppbevaring

Vi oppbevarer personopplysninger i samsvar med retningslinjene våre for oppbevaring av informasjon. Retningslinjene våre for oppbevaring av informasjon baseres på prinsippet om at personopplysninger aldri skal oppbevares lenger enn nødvendig for formålet som de ble innhentet for, og i samsvar med alle krav som finnes i lover og forskrifter. Dette betyr at oppbevaringsperioden for personopplysninger vil variere, avhengig av typen personopplysninger det gjelder. For eksempel:

• Transaksjonsopplysninger – Vi oppbevarer informasjon om bestillingen din og kontakten du har hatt med oss vedrørende bestillingen så lenge som det er nødvendig for å levere tjenestene og løse eventuelle problemer. Der du ikke har takket nei til å motta markedsføring, vil opplysningene dine bli oppbevart i henhold til informasjonen nedenfor.

• Lojalitetsprogram-informasjon – Vi oppbevarer opplysninger vedrørende lojalitetsprogrammene våre så lenge som det er nødvendig for å legge til rette for administrasjon av lojalitetsprogrammene.

• Markedsføring på e-post – Vi lagrer de personopplysningene som kreves for å kunne sende ut markedsføring så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle markedsføringspreferansene dine. Dette omfatter at vi også oppbevarer bestemt informasjon vedrørende transaksjonene dine for å kunne tilpasse markedsføringen til deg.

• Håndtere juridiske krav – Når vi avgjør hvor lenge vi skal oppbevare personopplysninger, må vi vurdere om opplysningene kan bli nødvendige i et eventuelt juridisk krav. Hvis slike opplysninger potensielt kan bli etterspurt i et krav, kan vi lagre dem fram til den juridiske foreldelsestiden for den aktuelle typen krav (varierende fra 2 til 12 år).

Informasjonskapsler

Denne plattformen bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små, enkle tekstfiler som sendes fra et nettsted og lagres på datamaskinen din, nettbrettet ditt eller mobiltelefonen din når du besøker et nettsted. Informasjon relatert til besøket ditt på et nettsted registreres i disse informasjonskapslene. Les våre retningslinjer vedrørende informasjonskapsler for å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker.

Andre nettsteder

Denne plattformen kan inneholde koblinger til andre nettsteder, eller du kan ha kommet hit via en kobling på et annet nettsted. Denne personvernerklæringen gjelder bare for denne plattformen og tjenestene som leveres av Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto eller Cabforce i tilknytning til plattformen til Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto eller Cabforce. Når du går inn på et annet nettsted, må du forholde deg til dette nettstedets personvernerklæring.

Viktig informasjon om samtykke

Ved tilfeller der vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av samtykke fra deg, kan du trekke tilbake dette samtykket når du måtte ønske. Du kan trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i denne erklæringen. Hvis samtykket omhandler markedsføring på e-post, kan du bruke koblingen for å melde deg av som du finner i hver e-post. Merk at hvis du trekker tilbake et samtykke, er det ikke sikkert at vi fortsatt kan tilby deg den relaterte tjenesten.

Rettighetene dine

Du har følgende rettigheter, i bestemte tilfeller, vedrørende personopplysninger:

Retten til å få innsyn i opplysninger – Du har rett til å be om å få se hvilke personopplysninger vi har om deg, samt annen informasjon vedrørende behandling av disse personopplysningene.

Rett til korrigering – Du har rett til å be om at alle unøyaktige opplysninger om deg blir korrigert, og hvis vi har ufullstendige opplysninger kan du be om at de blir oppdatert og komplettert.

Rett til sletting – Du har rett til å be oss om å slette personopplysninger som vi har om deg. Dette kalles også for «retten til å bli glemt».

Rett til begrenset behandling eller til å motsette seg behandling – Du har rett til å be om at vi ikke lenger behandler personopplysninger til visse formål og til å motsette deg behandling av personopplysninger til visse formål.

Rett til dataportabilitet – Du har rett til å be oss om å gi fra oss – til deg eller en tredjepart – en kopi av personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, som nevnt ovenfor, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i denne erklæringen eller klikke på følgende kobling:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Endringer i personvernerklæringen vår

Personvernerklæringen vår vurderes fortløpende, og vi vil legge ut eventuelle oppdateringer på denne nettsiden.

Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål eller klager som gjelder hvordan vi behandler personopplysninger, kan du ta kontakt ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Via post: Data Protection Officer, ETrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland.
Via e-post: dpo@cartrawler.com.

Du har også rett til å klage til Irish Data Protection Commission hvis du ikke er fornøyd med måten Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto eller Cabforce har behandlet personopplysningene dine på. Informasjon om hvordan du klager finner du på (https://forms.dataprotection.ie/contact), eller du kan ringe til Data Protection Commission på telefonnummeret 353 (0)761 104 800.

Updated at: Mon, 29 Jan 2024 16:15:59 GMT