Meny

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om de personopplysningene vi innhenter om deg via nettstedene til Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifaulo og Cabforce og eventuelle mobile nettsteder og applikasjoner tilknyttet Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifaulo og Cabforce («plattformen»), hvordan vi behandler disse opplysningene og hvem de kan deles med. Denne kunngjøringen utdyper også hvilke rettigheter du har i henhold til gjeldende lov om datavern, inkludert EUs generelle datavernforskrift («GDPR»), i forbindelse med behandlingen av opplysningene dine.

Om oss

ETrawler Unlimited Company som driver virksomhet som Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto og Cabforce, med MVA-nummer 4693898K og registrert firmaadresse CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irland, er eier og operatør av plattformene til Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto og Cabforce og er derfor den som skal behandle personopplysningene som er beskrevet i denne datavernkunngjøringen. Henvisninger til “vi”, “oss” og “vår” i denne erklæringen er derfor henvisninger til Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto og Cabforce (alt etter som).
Vi tilbyr kunder billeie og andre bakketransporttjenester, som f.eks. buss, jernbane og drosje («Transport»), samt tilleggsprodukter og -tjenester relatert til reise og transport. Så snart dine personopplysninger er overført til transportleverandøren, vil de bli en separat dataansvarlig for behandlingen av dem.
Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nederst i denne erklæringen. Hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysninger, kan du også kontakte vår Data Protection Officer ved å sende en e-post til dpo@cartrawler.com.

Personopplysninger vi behandler

For at vi skal kunne behandle transportbestillinger og bestillinger av eventuelle tilleggstjenester, vil vi be deg om konkret informasjon som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, betalingsinformasjon og bestillingsinformasjon. Vi innhenter også bestemt informasjon fra enheten du bruker til å få tilgang til plattformen vår, som f.eks. IP-adressen din og hvilken nettleser og type av enhet du bruker. I tillegg til informasjonen vi innhenter selv, mottar vi noen ganger informasjon som er innhentet på våre vegne av tredjeparter, som f.eks. når du ser en reklame for Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto eller Cabforce på en tredjeparts nettsted.

De fleste personopplysningene vi innhenter om deg vil være informasjon du selv har oppgitt til oss. Dette kan omfatte følgende:

• Pristilbud på transport – Hvis du ber om et pristilbud på transport, vil vi innhente navn, e-postadresse, IP-adresse og referansenummer. Hvis du har kontaktet oss på telefon, vil vi også innhente telefonnummeret ditt og lagre et opptak av samtalen.

• Avbrutte bestillinger per e-post eller telefon – Hvis du påbegynner, men ikke fullfører en bestilling, vil vi ha innhentet begrenset informasjon om deg, som f.eks. navn, e-postadresse og telefonnummer (avhengig av hvordan du tok kontakt med oss).

• Bestillingsinformasjon – Når du bestiller gjennom oss, vil vi be om den informasjonen vi trenger for å kunne behandle bestillingen eller refusjonene. Dette vil omfatte navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon.

• Spørsmål og klager – Hvis du kontakter kundeservice med et spørsmål eller en klage, vil vi lagre informasjon vedrørende spørsmålet eller klagen og hvordan saken blir håndtert på systemene våre. Vi kan også be om mer informasjon relatert til henvendelsen fra den relevante leverandøren av transporttjenester eller andre tjenester, og denne vil vi også lagre på systemene våre.

• Forsikringsbevis – Hvis du tar ut en forsikring fra en av våre forsikringspartnere, vil vi innhente navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, bestillingsreferanse, IP-adresse og betalingsinformasjon for å tilrettelegge for kjøpet av forsikringen.

• Andre tilleggsprodukter og tjenester – Hvis du bestiller eller kjøper noen andre tilleggstjenester, som f.eks. parkering, vil vi be om den informasjonen vi trenger for å kunne behandle denne forespørselen. Dette vil omfatte navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, bestillingsreferanse, IP-adresse og betalingsinformasjon.

• Informasjon fra drosjebestillingstjenesten

• Hvis du registrerer deg på drosjeappen vår, vil vi innhente navn, e-postadresse, bonuskortnummer (hvis relevant), passord og betalingsinformasjon.

• Når du bruker drosjeappen vår, vil vi innhente navn, e-postadresse og betalingsinformasjon. Vi vil også innhente posisjonsopplysninger når du bruker appen og ved transport.

• Posisjonsopplysninger – Hvis du bruker tjenestene våre på en mobil enhet og har aktivert posisjonstjenester, vil vi registrere posisjonen din for å hjelpe deg med å finne lokal transport eller andre tjenester. Vi bruker også IP-adressen din til å fastslå hvilket land du befinner deg i når du utfører bestillingen.

• Bonusprograminformasjon – Hvis du blir med i bonusprogrammet vårt, f.eks. gjennom MinKonto, vil vi lagre informasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, brukernavn og passord, samt informasjon om tidligere bestillinger.

• Markedsføring på e-post/telefon – Når vi innhenter e-postadressen din og/eller telefonnummeret ditt, vil vi lagre preferansene dine vedrørende e-post eller telefon med markedsføring av våre egne produkter og tjenester, samt de fra tredjeparter.

• Undersøkelser – Hvis du deltar i en undersøkelse, vil vi lagre svarene på undersøkelsen, samt navnet ditt og e-postadressen din.

Personlig informasjon vi innhenter automatisk

Når du bruker plattformen vår, bruker vi ulike teknologier for automatisk å fange opp informasjon om enheten du bruker og hvordan du benytter deg av plattformen. Dette omfatter:

• Enhetsinformasjon – Vi innhenter automatisk informasjon om enheten du bruker, inkludert IP-adresse, enhets-ID, nettleseren du bruker og operativsystemet som enheten bruker.

• Hvordan du bruker plattformen vår – Vi lagrer informasjon om hvordan du bruker plattformen vår, f.eks. dato og tidspunkt for besøket, hvilke sider du har vært inne på, hvor lenge du var inne på hver side, hvor du har klikket på en side og informasjon om eventuelle krasj eller systemfeil som kan ha oppstått.

• Hvordan du kom inn på plattformen vår – Når vi kan, registrerer vi hvordan du ankom til plattformen vår (f.eks. via en søkemotor eller ved å klikke på en av våre annonser).

Kilder til personopplysninger

Selv om vi i hovedsak innhenter informasjon direkte fra deg, finnes det tilfeller der vi innhenter informasjon fra eksterne kilder. Disse tilfellene omfatter:

• Tredjeparter – Vi drifter et program der tredjeparter reklamerer for plattformen vår på våre vegne. Hvis du klikker på en slik annonse, blir du videresendt til plattformen vår, og teknologien viser oss hvilken tredjepart som videresendte deg. Vi kan deretter se om du har utført en bestilling og om denne bestillingen skyldes annonsen, slik at vi kan betale den aktuelle tredjeparten en salgsprovisjon. Imidlertid mottar ingen tredjeparter noen form for personlig informasjon om deg.

• Tjenesteleverandør – Hvis det oppstår problemer hos leverandøren av transporttjenester eller av andre tjenester, kan tjenesteleverandøren kontakte oss med informasjon om saken.

• Annonser – Når vi samarbeider med tredjeparter som viser annonser, kan vi bruke teknologi som f.eks. informasjonskapsler (cookies) eller pikselkoder for å registrere informasjon om hvordan du reagerer på annonsene. Disse opplysningene blir noen ganger sendt til oss via informasjonskapsler og pikselkoder som er plassert på våre vegne av disse tredjepartene. Hvis opplysninger sendes til oss, vil det bli utført på anonymisert basis.
• Andre enkeltpersoner – Når du gir oss personopplysninger på vegne av noen andre, bekrefter du at du har deres samtykke til å gjøre det og vil gi dem en kopi av denne Personvernerklæringen.

Formålet med behandlingen og juridisk grunnlag

Hovedgrunnen til at vi bruker personopplysninger er for å behandle bestillinger av transport og tilleggstjenester og besvare spørsmål eller henvendelser vedrørende disse bestillingene. Vi bruker også personopplysninger til enkelte andre formål, som f.eks. å skreddersy annonser og markedsføring på e-post for å sikre at det du mottar er relevant for deg, samt for å se hvordan du bruker plattformen vår, slik at vi kan forbedre og tilpasse den.

Her får du litt mer informasjon om databehandling og det juridiske grunnlaget den utføres på:

• Prisoverslag på transport – Vi behandler personopplysninger for å kunne sende deg prisoverslag på transport. Vi behandler disse opplysningene fordi det er nødvendig for å kunne sørge for at begge parter har all påkrevd informasjon før en eventuell transportkontrakt blir inngått.

• Avbrutte bestillinger per e-post eller telefon – Vi behandler personopplysninger for å kunne kontakte deg og avklare hvorvidt du støtte på problemer da du skulle utføre en bestilling. Vi gjør dette på grunnlag av vår legitime interesse i å yte kundeservice av høyeste kvalitet og for å forhindre problemer i plattformen vår.

• Opptak av telefonsamtaler – Telefonsamtaler vil kunne tas opp for opplærings- og kvalitetsformål på grunnlag av våre legitime interesser.

• Bestillinger – Vi bruker personopplysningene dine for å kunne behandle bestillinger du har utført hos oss og transportleverandørene, samt for at du skal kunne håndtere bestillingene dine via plattformen. I de tilfeller hvor vi behandler personopplysninger til dette formålet, vil vi bare gjøre det når det er nødvendig for å inngå en kontrakt eller oppfylle en kontrakt med tanke på levering av transportbestillingstjenesten.

• Forsikring / andre tilleggsprodukter og -tjenester – Hvis du tar ut en forsikring hos en av våre forsikringspartnere når du bestiller transport eller bestiller en annen tilleggstjeneste, behandler vi opplysningene dine for å kunne legge til rette for bestilling av denne tjenesten. I de tilfeller hvor vi behandler personopplysninger til dette formålet, vil vi bare gjøre det når det er nødvendig for å inngå en kontrakt eller oppfylle en kontrakt med deg med tanke på levering av den tjenesten.

• Spørsmål og klager – Når du sender oss en henvendelse eller klage som gjelder en transportbestilling eller en tilleggstjeneste, vil vi behandle personopplysningene dine for å kunne besvare spørsmålet eller klagen. Når vi behandler personopplysninger i sammenheng med en henvendelse eller klage, skjer dette på grunnlag av en legitim interesse i å håndtere kundespørsmål og -klager. Hvis du frivillig oppgir helseopplysninger, vil vi behandle disse personopplysningene på grunnlag av at du eksplisitt har gitt samtykke til at vi bruker dem for å kunne besvare henvendelser eller klager.

• App for drosjebestilling – Vi behandler opplysningene dine for å kunne legge til rette for registrering og bruk av drosjeappen vår. Dette er på grunnlag av inngåelse av eller oppfyllelse av en kontrakt.

• Bonusprogram – Hvis det finnes et bonusprogram, vil vi bruke personopplysningene dine for å kunne administrere bonusprogrammet, legge til eller trekke fra bonuspoeng og å varsle deg om bonuser. Personopplysninger til dette formålet behandles når det er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene i en kontrakt med deg.

• Markedsføring på e-post/telefon – Når vi har innhentet e-postadressen din og/eller telefonnummeret ditt for å kunne levere en tjeneste til deg, kan vi – avhengig av preferansene dine for markedsføring – sende deg markedsføring om produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for deg. Vi sender denne markedsføringen på grunnlag av våre legitime interesser eller i noen tilfeller, samtykke.

• Levere og forbedre tjenestene våre – Når vi innhenter opplysninger vedrørende bruken din av plattformen vår og tjenestene våre, som f.eks. enhetsinformasjon og hvordan du benytter plattformen og tjenestene, brukes disse opplysningene for å kunne levere tjenestene våre og tilpasse brukeropplevelsen til deg. Vi bruker også opplysningene for å teste ut nye funksjoner som vi vurderer å innføre for å analysere hvordan plattformen vår brukes, samt for å evaluere og forbedre tjenestene våre. Der det er mulig brukes disse opplysningene på anonymisert basis. All slik behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av vår legitime interesse i å drifte, forbedre og sikre tjenestene våre.

• Analyse/rapportering – Vi bruker opplysninger vedrørende bestillinger for å kunne utforme interne rapporter om forretningsdriften vår. Vi bruker også disse opplysningene til andre kommersielle analyseformål og for å forsøke å forutsi framtidige trender som kan påvirke forretningsdriften. Denne behandlingen foregår på aggregert basis, dvs. at du ikke kan identifiseres ut fra rapportene eller analysene.

• Reklame – Vi ønsker å forsikre oss om at reklamer for Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto, Cabforce eller andre annonser er relevante for deg og interessene dine, enten de ligger på plattformen vi drifter, mottas som markedsføring på e-post eller ligger på eksterne nettsteder. Vi kan også bruke den samme informasjonen for å vise deg annonser for nøye utvalgte produkter og tjenester fra tredjeparter. Når du bruker plattformen vår, bruker vi søk du har utført for å kunne skreddersy annonser ut fra interessene dine. Hvis du f.eks. har søkt etter leiebil i Berlin, kan vi bruke denne informasjonen for å vise deg potensielt interessante annonser for leiebilfirmaer i Berlin på plattformen vår og tredjeparters nettsteder. Vi kan også bruke opplysninger om tidligere transaksjoner på plattformen for å skreddersy annonseringen vår. Vi behandler personopplysningene dine til dette formålet på grunnlag av vår legitime interesse i å sikre effektiv annonsering for oss og for tredjeparter.

• Undersøkelser – Hvis du samtykker i å delta i en undersøkelse, behandler vi opplysningene dine på grunnlag av våre legitime interesser.

• Bedragerioppsporing og forebygging – Vi vil kunne bruke dine personopplysninger for å forebygge og oppdage bedrageri på grunnlag av våre legitime interesser.

Personopplysninger som vi krever oppgitt

Du er ikke pålagt å oppgi noen personopplysninger. Hvis du imidlertid ønsker å bestille transport eller benytte deg av en tilleggstjeneste, vil du måtte oppgi den informasjonen som forespørres av bestillingssystemet vårt. Hvis du ikke oppgir denne informasjonen, vil vi ikke være i stand til å behandle bestillingen din. Du kan tilsvarende bli forespurt informasjon hvis du kontakter kundeservice med spørsmål eller klager. Vi vil varsle deg når slik informasjon er påkrevd.

Mottakere av informasjon

For å kunne behandle bestillingen din må vi sende opplysningene dine til det relevante transportfirmaet eller på anmodning til leverandøren. Hvis du kontakter oss med spørsmål eller klager vedrørende en bestilling, kan vi også dele informasjon som gjelder henvendelsen med transportfirmaet, slik at saken kan håndteres på best mulig måte.

Hvis du kjøper en annen tjeneste, kan vi være nødt til å dele personopplysningene dine med eksterne tjenesteleverandører, slik at de kan levere denne tjenesten til deg. Hvis du leverer et krav i en forsikringssak, kan vi bli nødt til å dele personopplysningene dine med en garantist eller en annen utnevnt kravbehandler.

Som en del av reklameprogrammene våre på Internett, kan vi dele personopplysningene dine med tredjeparter som kombinerer dem med andre opplysninger de har om deg for å kunne skreddersy reklame på eksterne nettsteder (det kan være våre egne reklamer eller reklame som vises på vegne av tredjeparter). Når disse opplysningene deles med andre, beskyttes de med kryptering eller andre sikkerhetstiltak.

Vi bruker også en rekke tjenesteleverandører som hjelper oss med å levere tjenestene våre, og noen av disse vil få tilgang til opplysningene dine (f.eks. bruker vi ulike leverandører av programvare som lagrer data for oss som en del av tjenestene de tilbyr). Når vi engasjerer tredjeparter for å behandle opplysninger på våre vegne, forsikrer vi oss om at de respekterer personvernet ditt og behandler opplysninger i samsvar med datavernforskriftene. Annen informasjon er som følger:

• Vertstjenester – Vi bruker ulike nettskytjenester og samlokaliseringsleverandører som hjelper oss med å håndtere data.

• Betalingstjenester – Vi bruker eksterne leverandører av betalingstjenester for å kunne motta betalinger på plattformen vår.

• Teknologileverandører – Dette inkluderer tjenesteleverandører som tilbyr tjenester som f.eks. kan bidra til sikkerhet på nettverk, systemer og e-post, og som hjelper med å håndtere rettighetshevendelser om dine data.

• Kundebehandling – Vi bruker en ekstern leverandør som tilbyr kundeservice utenfor ordinær åpningstid.

• Revisorer – Vi har interne og eksterne revisjoner som utføres av tredjeparter. Revisorene bidrar til å sikre at vi oppfyller alle juridiske krav, inkludert dem som gjelder behandling av personopplysninger. Ved noen omstendigheter kan dette bety at de får tilgang til systemene som behandler personopplysninger, eller at de trenger innsyn for å se hvordan vi har behandlet bestemte personopplysninger.

• Bedrageri-databaser – Vi vil kunne benytte eksterne databaser for bedrageri-oppsporing og forebygging som er tilgjengelig i bransjen og offentlig tilgjengelig informasjon for å forhindre og oppdage mulig kriminell aktivitet eller bedrageri.

• Rettshåndhevende organer – Vi vil kunne dele dine opplysninger med rettshåndhevende organer for at de skal granske, oppspore eller forhindre mulig kriminell eller svindlersk aktivitet på grunnlag av etterlevelse av en rettslig forpliktelse.

Overføring til utlandet

Med hensyn til personopplysninger som (i) behandles i EU eller (ii) behandles i forbindelse med enkeltpersoner basert i EU, slik at personvernforordningen (GDPR) kommer til anvendelse, er det visse omstendigheter hvor vi overfører personopplysninger utenfor EU. Dette kan omfatte land som ikke er anerkjent av EU-kommisjonen som områder der personopplysninger beskyttes i samme grad som EU krever. I de fleste tilfeller gjelder dette personopplysninger som overføres til et firma som skal levere transporten du har bestilt. Vi kan også overføre personopplysninger utenfor EU i sammenheng med drift av virksomheten vår, som f.eks. når vi bruker en tjenesteleverandør som er basert i en annen jurisdiksjon. Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU, vil vi forsikre oss om at det finnes tilstrekkelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine og oppfylle forpliktelsene vi har i henhold til gjeldende datavernforskrifter. Dette kan inkludere inngåelse av kontrakter i skjemaet som er godkjent av EU-kommisjonen med den enheten vi har overført personopplysninger til.

Hvis du ønsker mer informasjon om tiltakene vi bruker eller vil se avtalene vi har vedrørende overføring av personopplysninger, kontakt oss ved å bruke informasjonen som du finner nederst i denne erklæringen.

Oppbevaring

Vi oppbevarer personopplysninger i samsvar med retningslinjene våre for oppbevaring av informasjon. Retningslinjene våre for oppbevaring av informasjon baseres på prinsippet om at personopplysninger aldri skal oppbevares lenger enn nødvendig for formålet som de ble innhentet for, og i samsvar med alle krav som finnes i lover og forskrifter. Dette betyr at oppbevaringsperioden for personopplysninger vil variere, avhengig av typen personopplysninger det gjelder. For eksempel:

• Transaksjonsopplysninger – Vi oppbevarer informasjon om bestillingen din og kontakten du har hatt med oss vedrørende bestillingen så lenge som det er nødvendig for å levere tjenestene og løse eventuelle problemer. Der du ikke har takket nei til å motta markedsføring, vil opplysningene dine bli oppbevart i henhold til informasjonen nedenfor.

• Bonusprograminformasjon – Vi oppbevarer opplysninger vedrørende bonusprogrammene våre så lenge som det er nødvendig for å legge til rette for administrasjon av bonusprogrammene.

• Markedsføring på e-post – Vi lagrer de personopplysningene som kreves for å kunne sende ut markedsføring så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle markedsføringspreferansene dine. Dette omfatter at vi også oppbevarer bestemt informasjon vedrørende transaksjonene dine for å kunne tilpasse markedsføringen til deg.

• Håndtere juridiske krav – Når vi avgjør hvor lenge vi skal oppbevare personopplysninger, må vi vurdere om opplysningene kan bli nødvendige i et eventuelt juridisk krav. Hvis slike opplysninger potensielt kan bli etterspurt i et krav, kan vi lagre dem fram til den juridiske foreldelsestiden for den aktuelle typen krav som kan være
(varierer fra 2 til 12 år).

Informasjonskapsler

Denne plattformen bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små, enkle tekstfiler som sendes fra et nettsted og lagres på datamaskinen din, nettbrettet ditt eller mobiltelefonen din når du besøker et nettsted. Informasjon relatert til besøket ditt på et nettsted registreres i disse informasjonskapslene. Les retningslinjene våre for informasjonskapsler for å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker.

Andre nettsteder

Denne plattformen kan inneholde koblinger til andre nettsteder, eller du kan ha kommet hit via en kobling på et annet nettsted. Denne personvernerklæringen gjelder bare for denne plattformen og tjenestene som leveres av Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto eller Cabforce i tilknytning til plattformen til Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto eller Cabforce. Når du går inn på et annet nettsted, må du forholde deg til dette nettstedets personvernerklæring.

Viktig informasjon om samtykke

Ved tilfeller der vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av samtykke fra deg, kan du trekke tilbake dette samtykket når du måtte ønske. Du kan trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i denne erklæringen. Hvis samtykket omhandler markedsføring på e-post, kan du bruke koblingen for å melde deg av som du finner i hver e-post. Merk at hvis du trekker tilbake et samtykke, er det ikke sikkert at vi fortsatt kan tilby deg den relaterte tjenesten.

Rettighetene dine

Du har følgende rettigheter, i bestemte tilfeller, vedrørende personopplysninger:

• Retten til å få tilgang til opplysninger – Du har rett til å be om å få se hvilke personopplysninger vi har om deg, samt annen informasjon vedrørende behandling av disse personopplysningene.

• Rett til korrigering – Du har rett til å be om at alle unøyaktige opplysninger om deg blir korrigert, og hvis vi har ufullstendige opplysninger kan du be om at de blir oppdatert og komplettert.

• Rett til sletting – Du har rett til å be oss om å slette personopplysninger som vi har om deg. Dette kalles også for «retten til å bli glemt».

• Rett til begrenset behandling eller motsette seg behandling – Du har rett til å be om at vi ikke lenger behandler personopplysninger til visse formål og til å motsette deg behandling av personopplysninger til visse formål.

• Rett til dataportabilitet – Du har rett til å be oss om å gi fra oss – til deg eller en tredjepart – en kopi av personopplysningene dine i et strukturert, ordinært og maskinlesbart format.

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, som nevnt ovenfor, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i denne erklæringen eller klikke på følgende lenke:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Endringer i personvernerklæringen vår

Personvernerklæringen vår vurderes fortløpende, og vi vil legge ut eventuelle oppdateringer på denne nettsiden.

Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål eller klager som gjelder hvordan vi behandler personopplysninger, kan du ta kontakt ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Via post: Data Protection Officer, ETrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irland
Via e-post: dpo@cartrawler.com

Du har også rett til å klage til Irish Data Protection Commission hvis du ikke er fornøyd med måten Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto eller Cabforce har behandlet personopplysningene dine på. Informasjon om hvordan du klager finner du på (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm), eller du kan ringe til Data Protection Commission på telefonnummeret 353 (0)761 104 800.