• Hjem
  • >
  • Betingelser & vilkår

Betingelser & vilkår

VIKTIG JURIDISK MERKNAD

Introduksjon

Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk ("Bruksvilkår"), da du ved å bruke denne bestillingsmotoren viser at du aksepterer disse Bruksvilkår uavhengig av om du velger å registrere deg hos oss eller ikke. Ikke bruk denne bestillingsmotoren hvis du ikke aksepterer disse betingelsene. Ved å bruke en hvilken som helst del av bestillingsmotoren, anses du for å ha akseptert denne juridiske merknaden i sin helhet. Avbryt umiddelbart bruk av denne bestillingsmotoren hvis du ikke aksepterer og samtykker i disse vilkårene.

Denne bestillingsmotoren drives av CarTrawlers teknologi og gjør det mulig for deg å bruke CarTrawlers teknologi for å bestille bilutleietjenester fra tredjepartleverandører av leiebil. Ved å akseptere bruksvilkårene og/eller ved å bruke en hvilken som helst del av denne bestillingsmotoren, samtykker du i å gjennomføre din bruk av denne bestillingsmotoren og teknologien som støtter den og som leveres på denne bestillingsmotoren i samsvar med bruksvilkårene og at bruksvilkårene er en avtale mellom CarTrawler og deg.

CarTrawler kan når som helst revidere denne juridiske merknaden ved å oppdatere dette informasjonen. Du bør sjekke bestillingsmotoren fra tid til annen for å gå gjennom den da gjeldende juridiske merknaden, fordi den er bindende for deg. Visse bestemmelser i denne juridiske merknaden kan erstattes av eksplisitt utpekte juridiske merknader eller betingelser som er oppgitt på enkelte sider på bestillingsmotoren.

Alle henvisninger i disse bruksvilkårene til bestillingsmotoren anses for å inkludere henvisning til alle bestillinger som skjer gjennom CarTrawlers kontaktsenter.

Informasjon om oss

Dette nettstedet betjenes av Etrawler, en irsk-registrert bedrift med handelsnavnene CarTrawler, ArgusCarHire og Holiday Autos ("CarTrawler”, "vi”, “oss” eller “vår”). Vi er registrert i Irland under organisasjonsnummer 93433 og vårt hovedkontor ligger i Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irland. Vår hovedadresse er Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irland. Vårt MVA-nummer er IE4693898K. Du kan kontakte oss på telefon på +44 20 3740 9859 eller e-post på info@holidayautos.com.

CarTrawler gjør det enkelt å bestille leiebil. CarTrawler eier eller driver ingen bilutleieselskaper. Din kontrakt for billeie vil være mellom deg og bilutleiefirmaet. Vilkår og betingelser for leieavtalen mellom deg og bilutleiefirmaet ligger på denne bestillingsmotoren når du velger type bilutleiefirma og oppgir annen relevant informasjon. CarTrawler gir ingen garanti eller fremstilling i forhold til noe bilutleiefirma eller noen bil som leies av et bilutleiefirma. Det er kun bilutleiefirmaets ansvar å levere leiebil gjennom denne bestillingsmotoren

Gebyrer og avgifter

Det er bilutleiefirmaets ansvar å behandle din bestilling på riktig måte. Nøyaktigheten av ethvert pristilbud for å leie en bil levert av denne bestillingsmotoren og enhver annen bestilling som skjer via denne bestillingsmotoren, er avhengig av detaljene du oppgir her.

Servicetilgang

Mens CarTrawler bestreber seg på å sikre at bestillingsmotoren normalt er tilgjengelig 24 timer om dagen, skal ikke CarTrawler være ansvarlig hvis bestillingsmotoren av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig på et tidspunkt eller over en bestemt periode. Tilgang til bestillingsmotoren kan suspenderes midlertidig og uten varsel ved systemsvikt, vedlikehold eller reparasjon eller av årsaker som ligger utenfor CarTrawlers kontroll.

ANSVAR

Ved eventuell tvist mellom CarTrawler og deg, er vårt eventuelle ansvar for deg begrenset til beløpet som du betalte for billeien.

CarTrawler ekskluderer herved i det største omfanget som er tillatt ved lov, alle garantier (enten de er uttrykt eller antydet), i forhold til kvalitet, fullstendighet, ytelse eller egnethet for et bestemt formål av (i) noen som helst billeie bestilt gjennom denne bestillingsmotoren og (ii) denne bestillingsmotoren og noe av innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, all informasjon gjeldende bilutleie som omfattes av denne bestillingsmotoren og teknologien som støtter og leveres på denne bestillingsmotoren. CarTrawler forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer i bestillingsmotoren. Informasjonen på denne bestillingsmotoren oppdateres fra tid til annen. Ved å bruke denne bestillingsmotoren bekrefter du at leieinformasjonen og all annen informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om gjelder reise og ferier publisert på denne bestillingsmotoren, kan inkludere unøyaktigheter eller typografiske feil.

Alle bestillinger du gjør for billeie på denne bestillingsmotoren inngås med et bilutleiefirma, ikke CarTrawler. CarTrawler og denne bestillingsmotoren legger kun til rette for å gjøre bestillinger med bilutleiefirmaer. CarTrawler er ikke part i kontrakten mellom deg og bilutleiefirmaet og har ingen ansvar (direkte eller indirekte) overfor noen part i forhold til vilkårene i din kontrakt med bilutleier eller noen problemer som oppstår med billeien som er bestilt i henhold til den kontrakten eller noen andre problemer mellom deg og bilutleier. Når du leier bil via denne bestillingsmotoren, er du bundet til og anses for å ha akseptert den aktuelle bilutleiers vilkår og betingelser.

MED UNNTAK AV DET SOM ER ANGITT I LOVEN, VIL VERKEN CARTRAWLER ELLER NOEN AV VÅRE STYREMEDLEMMER, EIERE, ANSATTE, TILKNYTTEDE PARTNERE, REISELIVSPARTNERE ELLER ANDRE REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOE DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV INFORMASJON, PRODUKTER, TJENESTER OG/ELLER MATERIALE SOM TILBYS GJENNOM DENNE BESTILLINGSMOTOREN, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA, INNTEKT, FORTJENESTE ELLER MULIGHET, TAP AV ELLER SKADE PÅ EIENDOM OG KRAV FRA TREDJEPARTER, ELLER NOEN INDIREKTE ELLER FØLGESKAPER ELLER TAP UANSETT HVORDAN DET OPPSTÅR, SELV OM CARTRAWLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKT TAP ELLER SKADE ELLER SLIK SKADE ELLER TAP VAR RIMELIG FORUTSIGBARE.

Opplysningene av noen reiseinformasjon eller tjenester eller kobling i denne bestillingsmotoren er ikke, og skal ikke oppfattes som en anbefaling fra CarTrawler eller noen garanti eller fremstilling om at reiseinformasjonen eller -tjenestene vil være av en bestemt standard eller egnet for ditt formål. CarTrawler skal ikke på noen måte være ansvarlig overfor deg hvis reiseinformasjonen eller -tjenestene ikke er egnet for ditt formål. Du bør bruke ditt eget skjønn ved anvendelsen av denne informasjonen.

INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUK

Som betingelse for din bruk av denne bestillingsmotoren, plikter du overfor CarTrawler å ikke bruke denne bestillingsmotoren til noe formål om er ulovlig eller forbudt eller i strid med vilkår for bruk.

ALDER OG ANSVAR

Ved å bruke denne bestillingsmotoren, bekrefter du at du er myndig slik at du har lov til å bruke den og opprette juridiske forpliktelser for ansvar du kan pådra deg som følge av bruken av denne bestillingsmotoren. Når du bruker denne bestillingsmotoren, forstår du at du er ansvarlig, økonomisk og på annen måte, for all bruk av denne bestillingsmotoren av deg og de som bruker din påloggingsinformasjon. CarTrawler anbefaler at du beskytter påloggingsinformasjonen din.

KOBLINGER TIL TREDJEPARTSSIDER

Denne bestillingsmotoren kan inneholde koblinger til ressurser som ligger på servere eller nettsteder om opereres av andre parter enn CarTrawler. Du forlater denne bestillingsmotoren (websiden) hvis du bruker de koblingene. Slike hyperkoblinger gis kun av praktiske hensyn til din egen nytte. Inkluderingen av hyperkoblinger på denne bestillingsmotoren til andre nettsteder eller servere innebærer ikke godkjenning av materialet på slike nettsteder eller servere (inkludert, men ikke begrenset til materiale om omfatter reiseinformasjon eller -tjenester) eller noen tilknytning til deres operatører. CarTrawler kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for slike nettsteder eller servere eller partene som opererer slike nettsteder eller servere. Følgelig aksepterer ikke CarTrawler noe ansvar for materiale som ligger på de serverne eller nettstedene, eller for nøyaktigheten eller legaliteten av informasjon som står på andre nettsteder eller servere. Du må bruke ditt eget skjønn ved kommunikasjon med og anvendelse av tjenester fra disse andre nettstedene eller serverne. Hvis du bestemmer deg for å gå til nettsteder tilhørende tredjeparter som er knyttet til denne bestillingsmotoren (nettsiden), gjør du det utelukkende for egen risiko.

ANDRE GJELDENDE VILKÅR

Vilkårene for bruk av Bing Maps (“Bing Maps TOU”) [http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx] regulerer din bruk av Bing Maps på vårt nettsted. Når du bruker Bing Maps, må du overholde Bing Maps TOU

BESTILLINGSVILKÅR

Vennligst les vilkårene nedenfor som gjelder for reservasjoner/bestillinger du foretar på billeie via denne bestillingsmotoren.

A. Foreta en bestilling

CarTrawler opererer globalt, så det finnes tre typer betalingsmetoder for bedrifter når du bestiller på følgende måte:

Du betaler et depositum når du bestiller, og resten betales til bilutleier ved ankomst; eller

Du betaler hele leieprisen for bilen når du bestiller, og du betaler bare for bensin/diesel og eventuelle tilleggsvalg ved ankomst; eller

Du betaler ingenting når du bestiller. CarTrawler vil bestille på dine vegne uten å ta imot penger, og du vil betale bilutleier hele prisen på billeien ved ankomst.

Betalingsmodellen for din bestilling avhenger av stedet og/eller utleiefirmaet som brukes, og du vil få informasjon om eventuell forhåndsbetaling før du fullfører bestillingen. Der det er aktuelt, er du ansvarlig for å betale resterende beløp som du skylder bilutleieren. Du er til enhver tid ansvarlig for betaling av eventuelle tilleggstjenester/-kostnader som forespørres av deg. Du er også ansvarlig for alle andre servicegebyrer som gjelder hos nevnte bilutleier. Du må bruke et kredittkort som Visa, Mastercard eller American Express, eller et bankkort med f.eks. Visa Debit eller alternativ betaling som PayPal, SOFORT eller Giropay for å bestille gjennom denne bestillingsmotoren. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle leverandører av leiebiler vil akseptere bankkort eller alternative betalingsmetoder, så leievilkårene for leverandøren du bestiller hos bør derfor kontrolleres, for å se hvilke kredittkort, bankkort og alternative betalingsmetoder som aksepteres av leiebilleverandøren. Alle data som overføres til en betalingsbehandler blir overført gjennom en kryptert og sikker server. Når du foretar en bestilling ved bruk av kredittkort, debetkort eller PayPal via denne bestillingsmotoren, gir du ditt samtykke til at dersom du avbestiller senere enn to dager etter at bestillingen ble foretatt, kan du bli belastet for et avbestillings-/administrasjonsgebyr fra CarTrawler som forklart i paragraf C nedenfor. Dette vil ikke bli refundert. Hvis du må foreta endringer ved bestillingen, må CarTrawler motta informasjon fra deg gjennom CarTrawler Support via bestillingsmotoren. Av denne informasjonen må det fremgå nøyaktig hva som er endret. CarTrawler garanterer ikke at nevnte endringer kan behandles; men man vil gjøre alt i sin makt til å oppnå et gunstig utfall. Endringer kan ikke behandles etter at bilen er hentet hos bilutleier. CarTrawler kan ikke tilby deg noen refusjon hvis du avslutter leieforholdet før avtalt tid. Hvis du trenger å utvide leieperioden etter at bilen er hentet (datoer som ikke står på dokumentet fra CarTrawler), må du betale direkte til bilutleier prisen som gjelder på det tidspunktet. Når du foretar en bestilling, er det ditt ansvar å informere bilutleier, om nødvendig, om noen fysisk eller mental tilstand som er relevant for bilutleien. Ved en ulykke, kan det være følger for forsikringen hvis ikke du informerer bilutleier om forholdet. Når du skal hente bilen, må du legge frem gyldig førerkort (britiske førerkort i to deler) fra landet du kommer fra, gyldig pass og gyldig kredittkort i leierens (førerens) navn. Hvis ikke de nødvendige dokumentene kan legges frem, kan bilutleier nekte å levere ut bilen og du vil ikke få tilbake penger som eventuelt er betalt. Du vil ikke få penger tilbake hvis du bestiller men ikke henter bilen. Vær oppmerksom på at det er kundens ansvar ved forsinket ankomst å kontakte bilutleier. Ved eventuelle flykanselleringer eller forsinkelse, vil ikke CarTrawler holdes ansvarlig for penger som er betalt. Refusjonen må kreves fra reiseforsikringen.

B. Bekreftelse på bestilling

Når bestillingen din er bekreftet, vil CarTrawler utstede bekreftelse på bestillingen på vegne av bilutleier for hver bestilling, men påtar seg ikke å inkludere gebyrer for tilleggstjenester eller detaljer om servicegebyret eller skatt som belastes av bilutleier eller andre tjenester du ber om når du skal hente bilen. CarTrawler anbefaler at du sjekker nøye detaljene i bestillingen, f. eks. land, beliggenhet og leieperiode. Hvis det er noen avvik, bør du straks sende en melding via vår nettsidemotor der du tydelig informerer CarTrawler om de nøyaktige detaljene ved et slikt avvik. CarTrawler råder deg til å lese og overholde bilutleierens vilkår og betingelser (som er tilgjengelige på denne bestillingsmotoren men som kan endres av bilutleier fra tid til annen) som legges til grunn av bilutleier når mana stilles bil til din disposisjon når du mottar kvittering på bekreftelse av bestillingen. Bestillingsnumrene som står på bekreftelsen på bestillingen, skal oppgis ved alle henvendelser, kansellering eller endring av bestillingen.

C. Kanselleringer

Hvis du vil kansellere en bestilling, er den eneste akseptable metoden via CarTrawlers nettsted. Ikke kanseller bestillingen hos bilutleier direkte, da tilleggsgebyrer kan påløpe. Når CarTrawler får en kansellering innen førtiåtte (48) timer fra datoen da leiebilen ble bestilt, vil du få refundert alt du har betalt. Når CarTrawler får melding om kansellering mer enn førtiåtte (48) timer etter datoen da leiebilen ble bestilt, får du tilbakebetalt alle pengene, unntatt et kansellerings-/administrasjonsgebyr på minimum EUR 20, maksimum EUR 55. Se leievilkårene for leiebilleverandøren du bestiller hos for det kansellerings-/administrasjonsgebyret og eventuelle spesialvilkår som gjelder for din bestilling. Hvis du kansellerer en bestilling når hele leiebeløpet forfaller ved ankomst, kreves ikke noe gebyr for kansellering.

Det er ditt ansvar å personlig kansellere ethvert annet tilleggsprodukt som du kan ha kjøpt i sammenheng med din bestilling av leiebil. Dette inkluderer produkter som ansvarsforsikring levert av tredjeparter, som Allianz. Hvis du kansellerer eller endrer en bestilling utført med kredittkort/betalingskort, vil ikke CarTrawler være ansvarlig for pengetap pådratt av deg som følge av en endring i valutakurser mellom tidspunktet for din opprinnelige bestilling og påfølgende kansellering eller endring (det som er aktuelt). Ingen kansellering er tillatt etter datoen og klokkeslettet da den bestillingen skal begynne å gjelde.

D. Prising

CarTrawler gjør alt vi kan for å sikre at prisene som er oppgitt når en bestilling gjennomføres på denne bestillingsmotoren, er nøyaktige i alle vesentlige hensyn. Likevel forbeholder CarTrawler seg retten til å endre prisen som er oppgitt på tidspunktet for en bestilling, ved åpenbart eller underliggende feil i prisen som er oppgitt. CarTrawler vil bestrebe seg på å informere kunden så snart som mulig gjennomførbart hvis en pris som er oppgitt på bestillingstidspunktet er feil. Ved endring av pris oppgitt på bestillingstidspunktet, kan kunden velge å betale den endrede prisen, ellers vil kunden ha rett til å få refundert alt som er betalt. Valutakursene som brukes av CarTrawler for å vise priser i valutaen som er valgt av forbrukeren, oppdateres ofte. Valutakurser som brukes av kredittkortselskapet ditt kan variere. CarTrawler kan ikke holdes ansvarlig for noe avvik mellom prisen som vises av CarTrawler og beløpet om belastes av ditt kredittkortselskap på grunn av valutakursen som brukes.

E. Prosedyre for klager:

Bare skriftlige klager aksepteres, og de må rapporteres til CarTrawler Support og mottas innen 30 dager etter fullført leie (dato for tilbakelevering av leiebilen). Klager som mottas etter denne perioden, vil ikke ble behandlet.

INGEN ANSVAR I KREDITTKORT- ELLER BETALINGSKORTTRANSAKSJONER

CarTrawler bestreber seg på å sikre at alle transaksjoner med kredittkort og betalingskort på denne bestillingsmotoren, er sikre. MEN hvis uautoriserte gebyrer dukker opp på kredittkortregningen eller kontoutskriften din for noe kort som er brukt på denne søkemotoren på noe tidspunkt mens eller etter du foretar bestillingen eller legger igjen kortopplysninger på denne søkemotoren. CarTrawler skal ikke på noen måte være ansvarlig i forhold til noen skade eller noe tap for deg som oppstår som følge av eller på noen måte i forbindelse med nevnte bruk, transaksjon eller overføring av informasjon, gjenstand bare for lovpålagte rettigheters du kan ha. Vær oppmerksom på at denne bestillingsmotoren er VeriSign-sikret.

OPPHAVSRETT, VARSEL OG BEGRENSET LISENS

All informasjonen i denne bestillingsmotoren, inkludert men ikke begrenset til innhold, tekst, grafikk, bilder, varemerkenavn, struktur, fotografier, knapper, kunstarbeid, datakode er beskyttet av opphavsrett, forskjellige lover om immaterialrettigheter og lover under lov- og internasjonale traktater, og er kun tilgjengelig for deg for personlige formål. Hvis du ikke har mottatt skriftlig samtykke fra CarTrawler til dette, kan du ikke bruke bestillingsmotoren og dennes innhold til andre formål enn personlige, ikke-kommersielle formål. Du har ikke tillatelse til å endre, kopiere, distribuere, samle, overføre, reprodusere eller vise noe av ovennevnte for personlig bruk eller bruk i næring. Ved å fortsette til denne bestillingsmotoren, samtykker du i at du:

ikke skal bruke bestillingsmotoren til å foreta noen spekulativ eller falsk bestilling,

ikke skal bruke bestillingsmotoren til å få innsyn i leverandører eller leverandørers prising,

ikke skal bruke navnet "CarTrawler" eller noe CarTrawler-varemerke til kommersielle formål uten å skaffe skriftlig tillatelse på forhånd fra CarTrawler og

ikke skal reprodusere materiale fra denne bestillingsmotoren (websiden) for kommersielle formål.

FRASIGELSE

Denne bestillingsmotoren gjøres tilgjengelig for brukere slik den fremstår, og CarTrawler gjøre ingen garantier eller fremstillinger om at (i) denne bestillingsmotoren eller teknologien (servere, osv.) som gjør den tilgjengelig og støtter den er uten feil eller defekter eller at (ii) informasjonen som er lagt ut på denne bestillingsmotoren er fri for virus eller annet med kontaminerende eller skadelige egenskaper. CarTrawler påtar seg ikke ansvar for noen infeksjon eller effekter av skadelige applikasjoner som, men ikke begrenset til, virus, trojanere, svindel eller tyveri, defekt, teknisk svikt, forsømmelser, forsinkelser, uautorisert tilgang eller noen hendelse som korrumperer akseptabel administrasjon, kommunikasjon og integriteten til denne bestillingsmotoren.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vår unnlatelse i å håndheve ett eller flere av bruksvilkårene på noe tidspunkt eller noen tidsperiode, skal ikke være en frasigelse av dem eller av rettighetene som er tilknyttet dem.

OVERSKRIFTER OG CARTRAWLER

Overskriftene som brukes i disse bruksvilkårene er kun ment som referanse og skal ikke påvirke betydningen eller omfanget av disse bruksvilkårene. CarTrawler er et forretningsnavn som eies av Etrawler. Alle henvisninger til CarTrawler i disse bruksvilkårene anses for å omfatte henvisning til Etrawler. Alle henvisninger til bestillingsmotoren (nettsiden) i disse bruksvilkårene anses for å omfatte henvisning til alle bestillinger som utføres gjennom CarTrawlers kontaktsenter.


ENDRING AV DISSE BRUKSVILKÅRENE

CarTrawler forbeholder seg retten til å endre bruksvilkårene og innholdet i denne bestillingsmotoren, uansett årsak, og uten forhåndsvarsel og uten ansvar overfor deg, noen annen bruker eller noen tredjepart. Denne retten skal ikke påvirke bruksvilkårene som er akseptert av deg, brukeren, når du foretar en legitim bestilling eller et kjøp med denne bestillingsmotoren. Du bør sjekke disse bruksvilkårene for endringer hver gang du åpner bestillingsmotoren. Bilutleieren kan fra tid til annen endre sine vilkår og betingelser (som er tilgjengelige på denne bestillingsmotoren) som bilutleieren leier ut kjøretøy på bakgrunn av. CarTrawler er ikke ansvarlig og skal ikke ha noe ansvar dersom bilutleierens vilkår og betingelser som er gjort tilgjengelig på denne bestillingsmotoren har vært endret eller endres av bilutleier.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bruksvilkårene og din bruk av og tilgang til denne bestillingsmotoren styres av den irske republikkens lover. Domstolene i den irske republikken skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår mellom deg og CarTrawler, som følge av eller tilknyttet din bruk av denne bestillingsmotoren. Bruk av denne bestillingsmotoren er uautorisert i noen jurisdiksjon som ikke gir effekt til alle bestemmelsene i bruksvilkårene, inkludert, uten begrensning, dette avsnittet. Du samtykker i at ingen relasjon, partnerskap, ansettelsesforhold eller forhold til agenturer foreligger mellom deg og CarTrawler som resultat av bruksvilkårene eller din bruk av denne bestillingsmotoren. Vår utførelse av bruksvilkårene er underlagt eksisterende lover og rettslig prosess. Ingenting i denne avtalen skal forhindre at CarTrawler overholder noen forespørsler eller krav fra myndigheter ansvarlige for lov og orden eller regjeringsmyndigheter når det gjelder din bruk av denne bestillingsmotoren eller informasjon som er gitt til eller innhentet av CarTrawler når det gjelder slik bruk, og CarTrawler skal ikke ha noe ansvar når det gjelder slik overholdelse. Selv om CarTrawler ikke kan overvåke atferden til brukeren utenfor nettet, er det brudd på disse bruksvilkårene å bruke informasjon hentet fra denne bestillingsmotoren for å trakassere, mishandle eller skade andre personer, eller for å kontakte, annonsere til eller selge til noen bruker eller person uten deres uttrykkelige samtykke på forhånd.

PERSONVERNBESTEMMELSER

Våre personvernbestemmelser gjelder også for din bruk av nettstedet [http://www.holidayautos.com/privacy-policy], og angir vilkårene for vår bruk av alle personlige opplysninger som vi innhenter fra deg eller som du gir til oss. Når du bruker siden vår, samtykker du i denne behandlingen og du garanterer at alle data du har oppgitt, er nøyaktige.

CarTrawler forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvern- og sikkerhetserklæringen, og du bør derfor jevnlig kontrollere om det er foretatt endringer i personvernbestemmelsene. Hvis du har spørsmål, kan du legge dem ut på vår nettside