Voorwaarden en bepalingen

BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING

Inleiding

Deze juridische mededeling is van toepassing op de volledige inhoud van dit boekingssysteem. Lees deze voorwaarden en bepalingen ('Gebruiksvoorwaarden') zorgvuldig, want door dit boekingssysteem te gebruiken geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, ongeacht of u wel of niet besluit om zich bij ons te registreren. Gebruik dit boekingssysteem niet als u deze voorwaarden niet accepteert. Door een onderdeel van het boekingssysteem te gebruiken wordt u geacht deze juridische mededeling in haar geheel te hebben aanvaard. Stop onmiddellijk met het gebruik van dit boekingssysteem als u de gebruiksvoorwaarden niet als bindend aanvaardt.

Dit boekingssysteem werkt met technologie van CarTrawler en laat u de technologie van CarTrawler gebruiken om autohuurservices van externe autoverhuurders te boeken. Door de Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en/of een onderdeel van dit boekingssysteem te gebruiken, stemt u erin toe om dit boekingssysteem, alsmede de technologie die het ondersteunt en die in dit boekingssysteem wordt geleverd, te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Tevens stemt u erin toe dat de Gebruiksvoorwaarden een overeenkomst tussen CarTrawler en u vormen.

CarTrawler kan deze juridische mededeling op elk moment herzien door de tekst van deze publicatie aan te passen. U dient het boekingssysteem van tijd tot tijd te controleren om de dan geldende juridische mededeling te lezen, aangezien deze voor u bindend is. Sommige bepalingen in deze juridische mededeling kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangegeven juridische mededelingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van het boekingssysteem.

Alle verwijzingen naar het boekingssysteem in deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht tevens te verwijzen naar alle boekingen die via het callcenter van CarTrawler worden gedaan.

Informatie over ons

Deze site wordt geëxploiteerd door Etrawler, een geregistreerd Iers bedrijf handelend als CarTrawler, ArgusCarHire en Holiday Autos ("CarTrawler”, "wij”, “ons” of “onze”). Wij zijn in Ierland geregistreerd met bedrijfsnummer 93433 en hebben onze statutaire zetel in Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ierland. Ons hoofdhandelsadres is Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ierland. Ons BTW-nummer is IE4693898K. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer +44 20 3740 9859 of per e-mail op info@holidayautos.com.

CarTrawler maakt boekingen voor autoverhuurservices mogelijk. CarTrawler bezit of exploiteert geen autoverhuurbedrijven. Uw contract voor autohuur wordt afgesloten tussen u en de autoverhuurder. De bepalingen en voorwaarden van de huurovereenkomst tussen u en de autoverhuurder zijn in dit boekingssysteem beschikbaar wanneer u het type autohuur selecteert en de overige relevante informatie invoert. CarTrawler geeft geen garantie en doet geen uitspraken met betrekking tot enige autoverhuurder of enige auto die door een autoverhuurder wordt verhuurd. De verantwoordelijkheid om u een huurauto te leveren die via dit boekingssysteem wordt gehuurd, ligt geheel bij de autoverhuurder.

Vergoedingen en kosten

De verantwoordelijkheid voor de correcte afhandeling van uw reservering ligt bij de autoverhuurder. De juistheid van aanbiedingen voor het huren van een auto via dit boekingssysteem en van boekingen die via dit boekingssysteem worden gedaan, hangt af van de gegevens die u in dit boekingssysteem invoert.

Toegang tot aangeboden diensten

CarTrawler streeft ernaar te zorgen dat het boekingssysteem normaliter 24 uur per dag beschikbaar is, maar CarTrawler is niet aansprakelijk als het boekingssysteem op enige tijd of gedurende enige periode niet beschikbaar is, ongeacht de oorzaak daarvan. De toegang tot het boekingssysteem kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort indien zich systeemstoringen voordoen, wegens onderhoud of reparatie of wegens oorzaken waar CarTrawler geen invloed op heeft.

AANSPRAKELIJKHEID

In het geval van een geschil tussen CarTrawler en u is onze aansprakelijkheid jegens u, indien van toepassing, beperkt tot het bedrag dat u voor de huur van de auto hebt betaald.

CarTrawler sluit hierbij, voor zover dat door de wet is toegestaan, alle garanties (hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend) uit met betrekking tot de kwaliteit, volledigheid, prestaties of geschiktheid voor een bepaald doel van (i) enige auto die via dit boekingssysteem is geboekt en (ii) dit boekingssysteem en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot huur via autoverhuurders in dit boekingssysteem en de technologie die in dit boekingssysteem wordt ondersteund en verschaft. CarTrawler behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in het boekingssysteem aan te brengen. De informatie in dit boekingssysteem wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Door dit boekingssysteem te gebruiken, erkent u dat de verhuurgegevens en alle overige informatie, inclusief maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot reizen en vakanties die in dit boekingssysteem wordt gepubliceerd, onnauwkeurigheden of schrijffouten kan bevatten.

Elke boeking die u in dit boekingssysteem doet om een auto te huren, wordt gedaan bij een autoverhuurder en niet bij CarTrawler. CarTrawler en dit boekingssysteem dienen uitsluitend ervoor om reserveringen bij autoverhuurders mogelijk te maken. CarTrawler is geen partij in het contract tussen u en de autoverhuurder en is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk (direct of indirect) jegens enige partij met betrekking tot de voorwaarden van uw contract met de autoverhuurder, of enige problemen die zich voordoen met de geboekte autohuur voortvloeiend uit dat contract, of enige andere problemen tussen u en de autoverhuurder. Bij het boeken van een autohuur via dit boekingssysteem bent u gebonden door de bepalingen en voorwaarden van de desbetreffende autoverhuurder en wordt u geacht die te hebben aanvaard.

BEHALVE VOOR ZOVER DIT IN STRIJD IS MET DE WET IS NOCH CARTRAWLER, NOCH EEN BESTUURDER, EIGENAAR, WERKNEMER, VERWANT BEDRIJF, SAMENWERKEND REISAGENTSCHAP OF ANDERE VERTEGENWOORDIGER VAN CARTRAWLER AANSPRAKELIJK VOOR ENIG DIRECT OF INDIRECT VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN/OF DE MATERIALEN DIE VIA DIT BOEKINGSSYSTEEM WORDEN AANGEBODEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN, WINST OF MOGELIJKHEDEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN VORDERINGEN VAN DERDEN, OF VAN ENIGE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WAARDOOR DAN OOK VEROORZAAKTE SCHADE, ZELFS INDIEN CARTRAWLER OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZODANIG VERLIES OF ZODANIGE SCHADE, OF INDIEN EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN WAS.

De opname van reisinformatie, diensten of links in dit boekingssysteem vormt geen aanbeveling door CarTrawler en dient niet als zodanig te worden opgevat; evenmin houdt dit enige garantie of verklaring in dat de reisinformatie of diensten aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen of geschikt zijn voor uw doeleinden. CarTrawler is in geen enkel opzicht aansprakelijk jegens u indien de reisinformatie of diensten niet geschikt zijn voor uw doeleinden. U dient deze informatie naar eigen inzicht te gebruiken.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor uw gebruik van dit boekingssysteem verplicht u zich jegens CarTrawler dat u dit boekingssysteem niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is, of dat wordt verboden door of in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden.

LEEFTIJD EN VERANTWOORDELIJKHEID

Door dit boekingssysteem te gebruiken bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt waarop u dit boekingssysteem mag gebruiken en waarop u bindende wettelijke verplichtingen mag aangaan voor enige aansprakelijkheid die u kunt aangaan als gevolg van het gebruik van dit boekingssysteem. Door dit boekingssysteem te gebruiken, begrijpt u dat u zowel financieel als anderszins verantwoordelijk bent voor elk gebruik van dit boekingssysteem door u en door degenen die uw aanmeldgegevens gebruiken. CarTrawler raadt u aan om uw aanmeldgegevens goed te beschermen.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Dit boekingssysteem kan links bevatten naar informatiebronnen of programma's die zich op servers of websites bevinden die door anderen dan CarTrawler worden geëxploiteerd. Als u gebruik maakt van deze links, verlaat u dit boekingssysteem (deze website). Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend aangeboden als doorverwijzing en voor uw gemak. De opname van hyperlinks in dit boekingssysteem naar andere websites of servers houdt geen aanbeveling van het materiaal op zodanige websites of servers in (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal in verband met reisinformatie of -diensten), en geen samenwerking met de exploiterende bedrijven. CarTrawler heeft geen invloed op of verantwoordelijkheid voor zodanige websites, of de servers of de partijen die zodanige websites of servers exploiteren, en daarom aanvaart CarTrawler geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal op deze servers of websites, of voor de juistheid of rechtmatigheid van de informatie op andere websites of servers. Bij het communiceren met en gebruiken van diensten van deze andere websites of servers dient u uw eigen inzicht te gebruiken. Als u besluit om naar een van de websites te gaan die via links in dit boekingssysteem (deze website) te bereiken zijn, doet u dit geheel op eigen risico.

ANDERE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

De gebruiksvoorwaarden van Bing Maps (“Bing Maps TOU”) [http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx] regelen het gebruik door u van Bing Maps op onze website. Als u Bing Maps gebruikt, dient u zich aan de gebruiksvoorwaarden van Bing Maps te houden.

BOEKINGSVOORWAARDEN

Lees de volgende voorwaarden die gelden voor reserveringen/boekingen die u hebt gemaakt voor het huren van een voertuig via deze boekingswebsite.

A. Een boeking doen

Omdat CarTrawler wereldwijd actief is, zijn er drie betalingsmethoden die bij het doen van een boeking van toepassing kunnen zijn:

U doet op het moment van de boeking een aanbetaling en betaalt het resterende bedrag bij aankomst aan de autoverhuurder; of

U betaalt de totale huurkosten van de autohuur op het moment van uw boeking en u betaalt bij aankomst alleen voor brandstof (benzine/diesel) en optionele extra's; of

U betaalt niets op het moment dat u boekt. CarTrawler doet de reservering namens u zonder geld van u te ontvangen, en u betaalt de totale kosten van de autohuur bij aankomst aan de autoverhuurder.

Welk betalingsmodel voor uw boeking geldt, hangt van de locatie en de gebruikte autoverhuurder af. Als u vooraf dient te betalen, wordt u daarover geïnformeerd voordat u uw boeking voltooit. Als dit van toepassing is, bent u verantwoordelijk voor betaling van het resterende bedrag dat u aan de autoverhuurder verschuldigd bent. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het betalen van extra kosten of diensten die door u worden aangevraagd, en u bent ook verantwoordelijk voor alle overige servicekosten die door de desbetreffende autoverhuurder in rekening worden gebracht. U moet een creditcard , zoals Visa, Mastercard, of American Express of een debitcard zoals Visa Debit of een alternatieve betalingsoptie zoals PayPal, SOFORT of Giropay gebruiken om een boeking te maken via deze boekingswebsite. Merk op dat niet alle huurautoleveranciers debitcards of alternatieve betalingsmethodes accepteren. Controleer daarom de huurvoorwaarden van de huurautoleverancier bij wie u boekt om te weten welke creditcards, debitcards en alternatieve betalingsmethodes deze accepteert. Alle gegevens naar een betalingsverwerker worden verzonden via een versleutelde beveiligde server. Door het maken van een boeking met uw credit-, debitcard of PayPal via deze boekingswebsite, erkent u dat als de boeking later dat twee dagen na de datum waarop de boeking werd gemaakt wordt geannuleerd, annuleringskosten/ administratiekosten zoals uitgelegd in paragraaf C hieronder kunnen worden ingehouden door CarTrawler die niet zullen worden terugbetaald. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw boeking moet CarTrawler daarover van u bericht ontvangen via CarTrawler Support via de boekingswebsite waarin CarTrawler duidelijk wordt geïnformeerd over de precieze details van een dergelijke wijziging. CarTrawler garandeert niet dat deze wijzigingen plaats kunnen vinden; we zullen echter al het mogelijke doen om een gunstig resultaat te bereiken. Wijzigingen kunnen niet meer worden verwerkt nadat de auto is afgehaald bij de autoverhuurder. CarTrawler kan u geen restitutie aanbieden als u de huur eerder beëindigt. Indien u na het afhalen van uw huurauto de huurperiode wilt verlengen (datums niet vermeld op uw CarTrawler-bon), dient u het op dat moment geldende lokale huurtarief rechtstreeks aan de autoverhuurder te betalen. Tijdens de boeking bent u ervoor verantwoordelijk om de autoverhuurder, indien nodig, in te lichten over een lichamelijke of geestelijke toestand die relevant is voor de autohuur. Indien zich een ongeval voordoet, kan het gevolgen voor de verzekering hebben als u nalaat om de autoverhuurder op de hoogte te stellen van die toestand. Bij het afhalen van uw huurauto dient u een volledig rijbewijs over te leggen (rijbewijzen Verenigd Koninkrijk: beide delen) uit uw land van herkomst, alsmede een geldig paspoort en een geldige creditcard op naam van de huurder (bestuurder). Indien u de vereiste documenten niet kunt overleggen, kan de autoverhuurder de auto weigeren, zonder dat de betaalde bedragen aan u worden terugbetaald. Als u een boeking doet maar de huurauto niet afhaalt, worden de betaalde bedragen niet terugbetaald. Houd er rekening mee dat, in het geval van vertraging bij aankomst, de klant ervoor verantwoordelijk is om contact op te nemen met de autoverhuurder. Indien een vlucht wordt geannuleerd of vertraagd, is CarTrawler niet verantwoordelijk voor de betaalde bedragen. Vergoeding hiervan dient bij de reisverzekering te worden gevorderd.

B. Bevestiging van de boeking

Wanneer uw boeking wordt bevestigd, zal CarTrawler voor iedere boeking de boekingsbevestiging verstrekken namens de autoverhuurder, maar hierin worden niet de kosten opgenomen van extra diensten, of details van de servicekosten of belastingen die door de autoverhuurder in rekening worden gebracht, of extra diensten die door u op het afhaalpunt worden gevraagd. CarTrawler raadt u aan om de details van de boeking, bijvoorbeeld land, locatie en huurperiode, grondig te controleren. Indien u tegenstrijdigheden ziet, dient u onmiddellijk via ons Website-systeem contact op te nemen en CarTrawler nauwkeurig op de hoogte te brengen van alle bijzonderheden van een dergelijke tegenstrijdigheid. CarTrawler raadt u aan om de algemene voorwaarden van de autoverhuurder (die in dit boekingssysteem beschikbaar zijn, maar van tijd tot tijd door de autoverhuurder kunnen worden gewijzigd) te lezen en zich daaraan te houden, aangezien de autoverhuurder de gereserveerde auto volgens deze voorwaarden beschikbaar stelt na ontvangst van de boekingsbevestiging. De reserveringsnummers op de boekingsbevestiging moeten worden vermeld bij alle verzoeken om informatie en bij annulering of wijziging van de boeking.

C. Annuleringen

Indien u een boeking wilt annuleren, kan dat alleen via de website van CarTrawler. Annuleer uw boeking niet rechtstreeks bij de autoverhuurder, want dan kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Als CarTrawler een bericht van annulering ontvangt binnen achtenveertig (48) uur vanaf de datum waarop de autohuur is geboekt, worden alle bedragen aan u gerestitueerd. Als CarTrawler een bericht van annulering ontvangt meer dan achtenveertig (48) uur na de datum waarop de autohuur is geboekt, worden alle bedragen aan u gerestitueerd behalve annulerings-/administratiekosten van minimaal €20 en maximaal €55. Zie de huurvoorwaarden van de huurautoleverancier bij wie u boekt voor het bedrag van de annulerings-/administratiekosten en eventuele speciale condities die er kunnen gelden voor uw boeking. Bij het annuleren van een boeking waarbij het gehele huurbedrag bij aankomst dient te worden betaald, worden er voor een annulering geen kosten in rekening gebracht.

U bent er zelf voor verantwoordelijk om persoonlijk elk ander bijkomstig product te annuleren dat u samenhangend met uw boeking van autohuur hebt aangeschaft. Dit geldt ook voor producten zoals verzekeringen die worden geleverd door derden, zoals Allianz. In het geval dat u een boeking via een creditcard of betaalkaart annuleert of wijzigt, is CarTrawler niet aansprakelijk voor enig financieel verlies door u geleden als gevolg van veranderingen in wisselkoersen tussen het moment van de oorspronkelijke boeking en de daaropvolgende annulering of wijziging (zoals van toepassing). Annulering na de datum en tijd waarop de boeking begint is niet toegestaan.

D. Prijsopgave

CarTrawler doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de opgegeven prijzen op het moment dat de boeking in dit boekingssysteem wordt gedaan, op alle hoofdpunten juist zijn. CarTrawler behoudt zich echter het recht voor om de prijs die is opgegeven op het moment dat de boeking plaatsvond te wijzigen indien de opgegeven prijs een duidelijke of kennelijke fout bevat. CarTrawler zal trachten de klant zo snel als praktisch mogelijk is op de hoogte te stellen indien een prijs die op het moment van boeking is opgegeven, onjuist is. In het geval van wijziging van een prijs die op het moment van boeking is opgegeven, kan de klant ervoor kiezen de gewijzigde prijs te betalen; anders heeft de klant recht op restitutie van alle betaalde bedragen. De wisselkoersen die CarTrawler gebruikt om prijzen te vermelden in de valuta die de klant kiest, worden regelmatig bijgewerkt. De wisselkoersen die uw creditcardmaatschappij gebruikt, kunnen variëren. CarTrawler kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verschillen tussen de prijs die door CarTrawler wordt weergegeven en het bedrag dat door uw creditcardmaatschappij in rekening wordt gebracht als gevolg van de gebruikte wisselkoers.

E. Klachtenprocedure:

Klachten worden alleen schriftelijk geaccepteerd en moeten zijn verzonden aan CarTrawler Support en ontvangen binnen 30 dagen na het einde van het contract (inleverdatum van het huurvoertuig). Klachten die na deze periode worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR TRANSACTIES MET CREDITCARD OF BETAALKAART

CarTrawler streeft ernaar om ervoor te zorgen dat alle transacties met creditcards en betaalkaarten in dit boekingssysteem veilig zijn. ECHTER, in het geval dat ongeautoriseerde afboekingen worden vermeld op het rekeningafschrift van uw creditcard of betaalkaart die op enig moment tijdens of na uw reservering, het uitvoeren van uw transactie of het opgeven van uw kaartgegevens in dit boekingssysteem is gebruikt, is CarTrawler op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk met betrekking tot enige schade of verlies van welke aard dan ook, door u geleden als gevolg van of op enigerlei wijze in verband met het voornoemde gebruik, de transactie of opgave, met inachtneming van uw wettelijke rechten. Dit boekingssysteem wordt beveiligd met VeriSign.

COPYRIGHT, MEDEDELING EN BEPERKTE LICENTIE

Alle informatie in dit boekingssysteem, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inhoud, tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, handelsnamen, structuur, foto's, knoppen, illustraties en computercode zijn beschermd volgens het auteursrecht, verschillende wetten op intellectuele eigendom en wetten onder internationaal recht en verdragen, en u beschikt hierover uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Tenzij u schriftelijke toestemming hebt ontvangen van CarTrawler over het tegendeel, mag u de boekingswebsite en zijn inhoud alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U hebt geen toestemming om enige van de bovenvermelde elementen te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, te rangschikken, over te dragen, te reproducren of weer te geven voor persoonlijk of zakelijk gebruik. Door dit boekingssysteem verder te gebruiken, komt u met name overeen om:

het boekingssysteem niet te gebruiken voor misleidende of onechte reserveringen;

het boekingssysteem niet te gebruiken voor onderzoek naar toeleveranciers of hun prijzen;

de naam "CarTrawler" of enige merknamen van CarTrawler niet voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CarTrawler; en

geen materiaal uit dit boekingssysteem (websites) voor commerciële doeleinden te gebruiken.

VRIJWARING

Dit boekingssysteem wordt in de huidige staat beschikbaar gesteld voor gebruikers, en CarTrawler geeft geen garanties en doet geen uitspraken over het feit dat (i) dit boekingssysteem of de technologie (servers enz.) die dit systeem beschikbaar maakt en ondersteunt, vrij is van fouten of storingen, of dat (ii) de informatie in dit boekingssysteem vrij is van infecties door virussen of enig andere element met overdraagbare of schadelijke eigenschappen. CarTrawler aanvaardt geen aansprakelijkheid voor infectie met of de gevolgen van schadelijke toepassingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot virussen, Trojaanse paarden, vervalsing, bedrog of diefstal, fouten, technische storingen, weglatingen, vertraging, ongeautoriseerde toegang of enige gebeurtenis waardoor het aanvaardbare beheer, de communicatie en integriteit van dit boekingssysteem worden aangetast.

AFSTANDSVERKLARING

Indien wij op enig moment of gedurende enige periode nalaten om een of meer van de Gebruiksvoorwaarden ten uitvoer te leggen, betekent dit niet dat wij afstand doen van deze voorwaarden of van de met deze voorwaarden verbonden rechten.

OPSCHRIFTEN EN CARTRAWLER

De opschriften die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, dienen uitsluitend als referentie en hebben geen invloed op de betekenis of draagwijdte van deze Gebruiksvoorwaarden. CarTrawler is een handelsnaam die eigendom is van Etrawler, en alle verwijzingen naar CarTrawler in deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht tevens naar Etrawler te verwijzen. Alle verwijzingen naar het boekingssysteem (de website) in deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht tevens te verwijzen naar alle boekingen die via het callcenter van CarTrawler worden gedaan.


WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

CarTrawler behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en de inhoud van dit boekingssysteem om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder aansprakelijkheid jegens u, andere gebruikers of derden. Dit recht heeft geen invloed op de Gebruiksvoorwaarden die door u, de gebruiker, worden aanvaard wanneer u een geldige boeking of aankoop doet met dit boekingssysteem. Elke keer wanneer u het boekingssysteem gebruikt, dient u deze Gebruiksvoorwaarden op wijzigingen te controleren. De autoverhuurder kan zijn algemene voorwaarden (die beschikbaar zijn in dit boekingssysteem) van tijd tot tijd wijzigen; op basis van deze voorwaarden stelt de autoverhuurder de geboekte huurauto beschikbaar aan u. CarTrawler is er niet voor verantwoordelijk of aansprakelijk als de algemene voorwaarden van de autoverhuurder, die in dit boekingssysteem beschikbaar zijn, door de autoverhuurder worden of zijn gewijzigd.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONDITIES

De Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van en toegang tot dit boekingssysteem vallen onder de wetgeving van de Ierse Republiek. Op alle geschillen tussen u en CarTrawler die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw gebruik van dit boekingssysteem is uitsluitend de rechtspraak van de Ierse Republiek van toepassing. Gebruik van dit boekingssysteem is niet toegestaan in jurisdicties waarin niet alle bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden ten uitvoer worden gebracht, waaronder maar niet beperkt tot deze alinea. U erkent dat er geen enkele relatie, partnerschap, dienstverband of tussenpersoonrelatie bestaat tussen u en CarTrawler als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van dit boekingssysteem door u. Onze nakoming van de Gebruiksvoorwaarden is onderworpen aan de bestaande wetten en rechtsgang, en niets in deze overeenkomst weerhoudt CarTrawler ervan om te voldoen aan verzoeken of vereisten van diensten voor wetshandhaving of de overheid met betrekking tot het gebruik van dit boekingssysteem door u, of van informatie die door CarTrawler beschikbaar is gesteld of is verzameld met betrekking tot dit gebruik, en CarTrawler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het voldoen aan dergelijke verzoeken. Hoewel CarTrawler het gedrag van de gebruikers buiten de website niet kan controleren, geldt het als overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden om enige informatie die uit dit boekingssysteem is verkregen, te gebruiken om andere personen te intimideren, te misbruiken of schade toe te brengen, of om contact op te nemen met, reclame te maken bij of te trachten te verkopen aan enige gebruiker of persoon zonder diens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

PRIVACYBELEID

Ons privacybeleid geldt ook voor u voor het gebruik van de website [http://www.holidayautos.com/privacy-policy], waarin de bepalingen staan over de wijze waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, of die u ons verstrekt. Door onze site te gebruiken verleent u toestemming voor deze verwerking en garandeert u dat alle door u geleverde gegevens juist zijn.

CarTrawler behoudt zich te allen tijde het recht voor naar eigen inzicht de privacy- en beveiligingsverklaring aan te passen en u dient daarom regelmatig dit privacybeleid te controleren op aanpassingen. Als u vragen hebt, stel die dan via onze website.