Menu

Algemene gebruiksvoorwaarden voor het boekingssysteem van Etrawler Unlimited Company T/A, handelend onder de naam CarTrawler

Inleiding

Dit boekingssysteem werkt met technologie van CarTrawler en laat u de technologie van CarTrawler gebruiken om autohuurservices of vervoer over land te boeken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, taxi's, transferservices en de huur van een voertuig met chauffeur, privétransfers, business class-transfers, first class-transfers, bus- en minibustransfers, treintransfers, rolstoeltransfers en limousinetransfers) (“Vervoermiddel”) bij externe autoverhuurders of aanbieders van vervoer over land (“Vervoerders”).

Lees deze Algemene gebruiksvoorwaarden voor het CarTrawler-boekingssysteem (“Boekingsvoorwaarden”) zorgvuldig door aangezien deze van toepassing zijn op de volledige inhoud van dit boekingssysteem. Door dit boekingssysteem geheel of gedeeltelijk te gebruiken, geeft u aan deze Boekingsvoorwaarden te aanvaarden (ongeacht de vraag of u zich al dan niet registreert of een Vervoermiddel boekt bij ons) en ermee in te stemmen (i) dat u dit boekingssysteem zult gebruiken met inachtneming van de Boekingsvoorwaarden en (ii) dat de Boekingsvoorwaarden een juridische overeenkomst vormen tussen CarTrawler en u. Als u deze Boekingsvoorwaarden niet aanvaardt en/of er niet mee instemt gebonden te zijn aan deze Boekingsvoorwaarden, mag u dit boekingssysteem niet gebruiken en/of dient u het gebruik ervan onmiddellijk te staken.

Door dit boekingssysteem te gebruiken, erkent u dat alle informatie, inclusief maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot Vervoermiddelen, Vervoerders, reizen en vakanties die in dit boekingssysteem wordt gepubliceerd, onnauwkeurigheden en/of typografische fouten kan bevatten en dat CarTrawler niet aansprakelijk is voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten.

CarTrawler kan, naar eigen goeddunken, deze Boekingsvoorwaarden op elk moment aanpassen door deze publicatie bij te werken. Sommige bepalingen van deze Boekingsvoorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk als zodanig aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden op de website via welke u in het boekingssysteem bent gekomen.

Deze Boekingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle boekingen die worden gedaan via het klantenexpertisecentrum (Centre of Excellence, CCE) van CarTrawler en worden u per e-mail toegezonden wanneer u uw boeking telefonisch via het expertisecentrum plaatst.

Informatie over ons

Dit boekingssysteem wordt geëxploiteerd door Etrawler Unlimited Company, een geregistreerd Iers bedrijf handelend onder de naam CarTrawler, (“CarTrawler”, “wij”, “ons” of “onze”). Wij zijn in Ierland geregistreerd onder bedrijfsnummer 93433 en hebben onze statutaire zetel in Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ierland, wat tevens ons hoofdhandelsadres is. De contactgegevens van CarTrawler bevinden zich op de Voucher of zijn beschikbaar via www.cartrawler.com.

CarTrawler faciliteert vervoersboekingen door via dit boekingssysteem vervoerders en andere ondersteunende diensten aan u te presenteren en CarTrawler ontvangt hiervoor een provisie. CarTrawler is geen eigenaar of exploitant van enig Vervoermiddel en is geen Vervoerder. Uw vervoerscontract (“Vervoersvoorwaarden”) is een overeenkomst tussen u en de Vervoerder. CarTrawler is hierbij geen partij. De betreffende Vervoersvoorwaarden zijn toegankelijk via dit boekingssysteem zodra u een Vervoermiddel kiest dat door de Vervoerder in kwestie wordt aangeboden en u de betreffende boekingsgegevens invoert. Bij het maken van een boeking bij een Vervoerder via dit boekingssysteem bent u gebonden aan de Vervoersvoorwaarden van de betreffende Vervoerder en wordt u geacht die te hebben aanvaard. CarTrawler geeft geen garanties en doet geen uitspraken omtrent Vervoerders en/of Vervoermiddelen die door een Vervoerder worden aangeboden of geleverd. De Vervoerder is geheel verantwoordelijk voor het aan u leveren van het Vervoermiddel dat u via dit boekingssysteem hebt geboekt.

Voor Britse klanten die via dit boekingssysteem boekingen voor Vervoer maken en die betalen met door het Verenigd Koninkrijk uitgegeven creditcards, besteedt CarTrawler de volgende diensten uit aan haar volledige dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk, Etrawler UK Limited (bedrijfsnummer 08565121): (i) betalingsverwerking; (ii) afgifte van Vervoersvouchers; en (iii) klantenservice (omgaan met algemene vragen van klanten, annuleringen, terugbetalingen en klachten).

Vergoeding en kosten

De juistheid van de prijzen die worden vermeld voor Vervoermiddelen via dit boekingssysteem en alle boekingen die worden gemaakt in dit boekingssysteem, is afhankelijk van en onderworpen aan de boekingsgegevens die u verstrekt via dit boekingssysteem (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de leeftijd van de bestuurder, en de plaats en tijd van afhalen en inleveren).

Toegang tot aangeboden diensten

CarTrawler streeft ernaar ervoor te zorgen dat het boekingssysteem normaliter 24 uur per dag beschikbaar is, maar CarTrawler is niet aansprakelijk als het boekingssysteem op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is, ongeacht de oorzaak daarvan. De toegang tot het boekingssysteem kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort indien zich systeemstoringen voordoen, wegens onderhoud, reparatie of oorzaken waar CarTrawler geen invloed op heeft.

Boekingsvoorwaarden

Lees de volgende voorwaarden, die gelden voor boekingen die u bij Vervoerders hebt gedaan via dit boekingssysteem.

A. Een boeking doen

Aangezien CarTrawler wereldwijd actief is, worden er vier soorten methoden voor zakelijke betalingen gebruikt bij het boeken van Vervoermiddelen. Welke betaalmethode voor u beschikbaar is wanneer u een boeking plaatst, is afhankelijk van uw locatie en/of de Vervoersvoorwaarden van de geselecteerde Vervoerder.

De vier methoden voor zakelijke betalingen zijn:

 1. U doet op het moment van de boeking een aanbetaling aan CarTrawler en u betaalt de Vervoerder het resterende bedrag bij aankomst aan de balie van de Vervoerder voordat u gebruik gaat maken van het Vervoermiddel; of
 2. U doet op het moment van de boeking een aanbetaling aan CarTrawler en u betaalt het resterende bedrag vooruit vóór uw aankomst aan de balie van de Vervoerder; of
 3. U betaalt de volledige kosten van het Vervoermiddel aan CarTrawler op het moment dat u boekt en in het geval van autohuur betaalt u alleen voor brandstof (benzine/diesel) en optionele extra's, indien niet betaald tijdens het boeken, bij aankomst bij de balie van de Vervoerder; of
 4. U betaalt niets op het moment dat u boekt. U betaalt de Vervoerder het volledige bedrag van het Vervoermiddel bij aankomst aan de balie van de Vervoerder voordat u gebruik gaat maken van het Vervoermiddel.

Wanneer u de volledige kosten van het Vervoermiddel betaalt op het moment van het maken van uw boeking en ervoor heeft gekozen om dit te doen via een nu kopen betalen- later (“BNPL”) leverancier, kan CarTrawler zijn recht om betaling van u te ontvangen overdragen aan die BNPL-leverancier.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u nog geen betaling hebt gedaan op het moment van het plaatsen van uw boeking, u geheel verantwoordelijk bent voor het doen van alle openstaande betalingen aan de Vervoerder vóór de vervaldatum hiervan. Sommige Vervoerders brengen een no-show-toeslag in rekening als u niet komt opdagen om het vervoer te gebruiken. U wordt op de hoogte gebracht van eventuele vereiste vooruitbetalingen voordat u uw boeking afrondt. Voor alle duidelijkheid: “optionele extra’s” (inclusief, maar niet beperkt tot, kinderzitjes, GPS, extra bestuurders) kunnen op twee manieren aan uw boeking worden toegevoegd, afhankelijk van de beschikbaarheid bij de leverancier: Betalen bij aankomst en Vooruitbetalen tijdens het boeken.

 • “Optionele extra’s” die worden betaald bij aankomst kunnen door u worden aangevraagd tijdens het boeken en worden niet in rekening gebracht op het moment van boeken. Met uitzondering van vooraf betaalde “optionele extra’s” en de aankoop van een product, inclusief pakketdiensten van leveranciers, zoals verzekering tegen nul eigen risico, moet de betaling rechtstreeks worden gedaan aan de Vervoerder bij aankomst aan de balie van de Vervoerder en vóór het afhalen/gebruiken van het Vervoermiddel. CarTrawler kan geen garanties geven omtrent de beschikbaarheid of de prijs van gevraagde ‘optionele extra's’ die worden betaald bij aankomst.

 • Vooraf betaalde speciale uitrusting/optionele extra's kunnen tijdens het boeken worden aangevraagd, afhankelijk van de beschikbaarheid bij de leverancier, en maken deel uit van de totale huurprijs tijdens het boeken

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van eventuele extra diensten en/of “optionele extra's” die door u zijn aangevraagd en/of aangeschaft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tolgelden en brandstofkosten, en u bent verantwoordelijk voor alle service- of administratiekosten die de betreffende Vervoerder in rekening brengt. Afhankelijk van uw locatie ondersteunen wij een aantal betaalwijzen voor het maken van boekingen via het boekingssysteem. Dit staat duidelijk aangegeven in het boekingssysteem.

Het verzenden van alle gegevens die naar een betalingsverwerker worden verzonden, verloopt via een versleutelde beveiligde server. Als u nog wijzigingen wilt aanbrengen aan uw boeking, kunt u dit doorgeven via een van de communicatiemethoden die op uw Voucher vermeld staan of via de communicatiemethoden op onze website www.cartrawler.com, waarbij u CarTrawler duidelijk op de hoogte brengt van de exacte gegevens. CarTrawler kan niet garanderen dat wijzigingen kunnen worden verwerkt; wij zullen echter wel alles in het werk stellen om tot een bevredigend resultaat te komen. Wijzigingen kunnen niet worden verwerkt na het afhalen/gebruiken van uw Vervoermiddel bij de Vervoerder of indien u hebt nagelaten uw Vervoermiddel bij de Vervoerder af te halen/te gebruiken. Met betrekking tot autohuur kan CarTrawler u geen restitutie aanbieden als u de huur eerder beëindigt. Indien u na het afhalen van uw huurauto de huurperiode wilt verlengen (datums die niet vermeld staan op uw autohuurvoucher), dient u alle extra kosten tegen het op dat moment geldende lokale huurtarief rechtstreeks aan de Vervoerder te betalen, als de auto beschikbaar is voor de gevraagde extra tijd. Bij het doen van een boeking bent u ervoor verantwoordelijk de Vervoerder, indien nodig, in te lichten over enige lichamelijke of geestelijke toestand die relevant is voor uw vermogen om het Vervoermiddel te kunnen besturen of gebruiken. Indien zich een ongeval voordoet, kunt u mogelijk geen aanspraak doen op uw verzekering als u nalaat de Vervoerder op de hoogte te stellen van een dergelijke toestand.

INDIEN U DE VEREISTE DOCUMENTEN EN/OF CREDITCARD NIET KUNT OVERLEGGEN, KAN DE AUTOVERHUURDER DE AUTO WEIGEREN ZONDER RESTITUTIE. VOOR HET HUREN VAN EEN AUTO DIENT U BIJ HET AFHALEN VAN UW AUTO HET VOLGENDE TE OVERLEGGEN (I) EEN VOLLEDIG RIJBEWIJS UIT UW LAND VAN HERKOMST (BEIDE DELEN IN HET GEVAL VAN EEN RIJBEWIJS DAT IS AFGEGEVEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK), (II) UW GELDIGE PASPOORT EN EEN GELDIGE CREDITCARD OP NAAM VAN DE PERSOON DIE OP DE BOEKING IS OPGEGEVEN ALS DE HOOFDBESTUURDER MET VOLDOENDE BESTEDINGSRUIMTE OM HET EIGEN RISICO TE KUNNEN DEKKEN OP EEN VERZEKERINGSPOLIS MET BETREKKING TOT DE AUTOHUUR (VOOR ZOVER VAN TOEPASSING), EN (III) EEN AFGEDRUKT EXEMPLAAR VAN UW VOUCHER. LEES UW VERVOERSVOORWAARDEN GOED NA VOOR EVENTUELE VERDERE EN/OF ALTERNATIEVE VEREISTEN VAN DE VERVOERDER EN/OF DE PLAATSELIJKE WETGEVING. ZO KAN BIJVOORBEELD IN HET VERENIGD KONINKRIJK OOK EEN ADRESBEWIJS NODIG ZIJN.

Als u een boeking doet maar het Vervoermiddel niet afhaalt/gebruikt (en deze boeking niet had geannuleerd volgens het hieronder beschreven annuleringsbeleid), wordt er geen restitutie gegeven.

Houdt u er rekening mee dat in het geval u verwacht laat te arriveren om uw geboekte Vervoermiddel af te halen/te gebruiken, u ervoor verantwoordelijk bent contact op te nemen met de Vervoerder om deze op de hoogte te brengen.

Indien een vlucht wordt geannuleerd of vertraagd, is CarTrawler niet verantwoordelijk voor het bieden van restituties.

B. Bevestiging van de boeking

Zodra uw boeking is bevestigd, voorziet CarTrawler u namens de Vervoerder per e-mail van uw vervoersvoucher (“Voucher”) die de gegevens van uw boeking bevat. Uw digitale Voucher moet bij het ophalen/gebruiken van het Vervoermiddel aan de Vervoerder worden getoond. Als u uw Voucher niet hebt ontvangen, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen. De Voucher bevat geen gegevens over de servicekosten of heffingen die door de Vervoerder in rekening worden gebracht, of over aanvullende diensten die u hebt aangevraagd op het moment van het ophalen/gebruiken van het Vervoermiddel. De Voucher is geen factuur. CarTrawler raadt u aan om de details op de Voucher (bijvoorbeeld land, locatie, datum en de periode waarvoor het Vervoermiddel is geboekt), grondig te controleren. Als er afwijkingen zijn, moet u deze onmiddellijk doorgeven via een van de communicatiemethoden die op uw Voucher vermeld staan of via de communicatiemethoden op onze website www.cartrawler.com, waarbij u CarTrawler duidelijk op de hoogte brengt van wat er niet klopt. CarTrawler behoudt zich het recht voor om de boeking te wijzigen nadat het betreffende Vervoermiddel door u is geboekt in het geval van de ontdekking van een fout met betrekking tot de boeking en/of dat er onjuiste informatie is weergegeven via het CarTrawler-boekingssysteem of aan u is doorgegeven op de Voucher of anderszins. In dergelijke gevallen zal CarTrawler zich inspannen om u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen en kunt u ervoor kiezen de gewijzigde voorwaarden (indien van toepassing) te aanvaarden of uw boeking te annuleren en een volledige restitutie te ontvangen. Houd er rekening mee dat CarTrawler voor boekingen die binnen 48 uur van het ophaaltijdstip worden gedaan, de betaling van u kan innen voordat de boeking door de Vervoerder is bevestigd. Als de Vervoerder uw boeking niet bevestigt, zal CarTrawler u geen Voucher verstrekken en zal volledige restitutie plaatsvinden. CarTrawler slaat Vouchers niet fysiek op; uw Voucher is echter op elk gewenst moment toegankelijk via het tabblad “Boeking beheren” in het boekingssysteem mocht u uw Voucher willen bekijken. CarTrawler adviseert u de Vervoersvoorwaarden te lezen die betrekking hebben op uw boeking en uitgebreid staan beschreven op de Voucher. De Vervoersvoorwaarden zijn ook beschikbaar in dit boekingssysteem maar kunnen van tijd tot tijd door de Vervoerder worden gewijzigd.

Het boekingsnummer op de Voucher moet worden vermeld bij alle verzoeken om informatie en bij annulering of wijziging van de boeking.

C. Annuleringen

Als u een boeking wilt annuleren, kunt u dit vóór het moment van ophalen/gebruik van het vervoermiddel doen via een van de communicatiemethoden die op uw voucher vermeld staan of via het onderdeel Neem contact met ons op of Boeking beheren op onze website, www.cartrawler.com. Annuleer uw boeking niet rechtstreeks bij de vervoerder, want dan kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Zie de vervoersvoorwaarden voor nadere informatie over het annuleringsbeleid, eventuele verwerkings-/administratiekosten en speciale voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw boeking.

Tenzij in dit artikel anders wordt vermeld, wordt in gevallen wanneer CarTrawler meer dan 48 uur voor de geplande tijd van ophalen/gebruik van het vervoermiddel een annuleringsbericht ontvangt, over het algemeen een volledige restitutie van het betaalde bedrag toegekend. Dit is onderworpen aan de bepalingen voor overmacht die hieronder in paragraaf D worden uiteengezet. Met betrekking tot autohuurboekingen geldt dat als CarTrawler minder dan 48 uur voor het geplande tijdstip van ophalen/gebruik van het vervoermiddel een annuleringsbericht ontvangt en het reeds betaalde bedrag voor de boeking hoger is dan € 120, u een restitutie zult ontvangen van het betaalde bedrag minus de annuleringskosten van € 120. Ook dit is onderworpen aan de bepalingen voor overmacht die hieronder in paragraaf D worden uiteengezet. Met betrekking tot boekingen voor vervoer over land geldt dat als CarTrawler minder dan 48 uur voor het geplande tijdstip van ophalen/gebruik van het vervoermiddel een annuleringsbericht ontvangt, er geen restitutie wordt geboden.

Evenzo, als CarTrawler meer dan 48 uur voor het geplande tijdstip van ophalen/gebruik van de huurauto een kennisgeving van wijzigingen in uw autohuurboeking ontvangt, zijn er geen extra omboekingskosten van toepassing op de boeking. Als de waarde van de nieuwe boeking hoger is dan het bedrag dat u aanvankelijk hebt betaald, wordt het verschil in rekening gebracht.

Wanneer CarTrawler minder dan 48 uur voor het geplande tijdstip van ophalen/gebruik van de huurauto een kennisgeving ontvangt van wijzigingen in uw autohuurboeking en het bedrag dat u voor de boeking hebt betaald hoger is dan € 65, zal CarTrawler het bedrag dat u oorspronkelijk hebt betaald, minus € 65 administratiekosten, overzetten naar uw nieuwe boeking. Als het bedrag dat naar uw nieuwe boeking wordt overgezet niet de volledige kosten van de nieuwe boeking dekt, wordt het verschil in rekening gebracht. In alle omstandigheden waarin een nieuwe boeking vereist is, is de prijs voor de nieuwe boeking afhankelijk van de op dat moment geldende prijzen.
Wanneer het bedrag dat u voor de boeking hebt betaald gelijk is aan of lager is dan € 65, wordt er geen geld overgemaakt naar uw nieuwe boeking en wordt de volledige waarde van de nieuwe boeking in rekening gebracht, afhankelijk van de op dat moment geldende prijzen.
Houd er rekening mee dat het annuleringsbeleid zoals dat in deze paragraaf uiteen wordt gezet, onderworpen is aan het annuleringsbeleid van de vervoerder, dat deel uitmaakt van de vervoersvoorwaarden die voor uw boeking gelden. Raadpleeg de vervoersvoorwaarden voor afwijkingen van het annuleringsbeleid zoals dat in deze paragraaf uiteen wordt gezet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een afwijking van de (i) vereiste kennisgevingsperiode voor annulering en/of (ii) de hoogte van eventuele administratiekosten. Bij het annuleren van een boeking waarvoor het gehele bedrag voor het vervoermiddel bij aankomst dient te worden betaald, worden er voor de annulering geen kosten in rekening gebracht.

Houd er rekening mee dat er voor bepaalde typen vervoermiddelen mogelijk geen annulering of restitutie beschikbaar is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, touringcars, bussen en/of treinen. Lees voor de volledige details het annulerings- en restitutiebeleid van de betreffende vervoerder door, wat te vinden is in de vervoersvoorwaarden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van de annulering van elk aanvullend product en/of aanvullende dienst die u in combinatie met de boeking van uw vervoermiddel hebt aangeschaft. Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot, producten zoals eigenrisicoverzekeringen die worden geleverd door derden. Zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden met betrekking tot annuleringen of wijzigingen van dergelijke producten of diensten controleert, omdat deze kunnen afwijken van die van het geboekte vervoermiddel.

Als u een boeking via een creditcard of betaalkaart annuleert of wijzigt, is CarTrawler niet aansprakelijk voor enig door u geleden financieel verlies als gevolg van veranderingen in wisselkoersen tussen het moment van de oorspronkelijke boeking en de daaropvolgende annulering of wijziging. Na de datum en tijd van aanvang van het ophalen/gebruik van het vervoermiddel is annulering of wijziging niet meer toegestaan.

D. Overmacht

We handelen niet in strijd met deze Boekingsvoorwaarden, noch zullen wij aansprakelijk zijn voor vertraging in of het niet uitvoeren van onze verplichtingen onder deze Boekingsvoorwaarden als deze vertraging of dit falen het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten onze redelijke controle. Zulke gebeurtenissen, omstandigheden en oorzaken staan bekend als “gevallen van overmacht”, en kunnen het volgende omvatten maar zijn niet beperkt tot: overstromingen, droogte, aardbevingen of andere natuurrampen, epidemieën of pandemieën, terroristische aanslagen, burgeroorlogen, onrust of rellen, oorlogen, dreiging van of voorbereiding op oorlog, gewapende conflicten, het opleggen van sancties en embargo’s. In deze omstandigheden wordt de gebruikstermijn verlengd met een periode die gelijk is aan de periode waarin de uitvoering van de verbintenis is vertraagd of niet kon worden uitgevoerd. Als wij, of autoverhuurdiensten over het algemeen, door overmacht worden getroffen, hebben we bovendien het recht om in plaats van een terugbetaling in cash een voucher of een tegoedbon te geven als uw boeking wordt geannuleerd.

E. Vervoerskosten en wisselkoersen

CarTrawler doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de opgegeven prijzen voor Vervoermiddelen die worden weergegeven in het boekingssysteem, op elk moment op alle hoofdpunten juist zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tijdstip waarop u dit Vervoermiddel via dit boekingssysteem boekt. CarTrawler en/of de Vervoerder behouden zich echter wel het recht voor om de prijs van het Vervoermiddel te wijzigen nadat het betreffende Vervoermiddel door u is geboekt, indien de vermelde prijs een duidelijke of kennelijke fout bevat. In dergelijke gevallen zal CarTrawler zich inspannen om u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen en kunt u ervoor kiezen de gewijzigde prijs te betalen of uw boeking te annuleren en een volledige restitutie te ontvangen. De wisselkoersen voor buitenlandse valuta die CarTrawler gebruikt om prijzen te vermelden in de valuta die u kiest, worden regelmatig bijgewerkt. De wisselkoersen die uw creditcardmaatschappij of bank gebruikt, kunnen variëren. CarTrawler is niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen tussen de prijs die via dit boekingssysteem wordt weergegeven en het bedrag dat door uw creditcardmaatschappij of bank in rekening wordt gebracht als gevolg van de gehanteerde wisselkoers.

F. Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u, samen met ons wereldwijde netwerk van vervoerders, de allerbeste klantervaring te bieden. Als u vindt dat u die niet hebt ontvangen, kunt u na voltooiing van uw reis een klacht indienen via de volgende methoden:

Online boekingsmanager: Dien de gegevens voor uw klacht in, samen met alle relevante documentatie, via het tabblad ‘Helpcentrum’ in uw boekingsmanager.

Telefoonnummer: Bel het telefoonnummer onderaan uw huurvoucher.

Om ervoor te zorgen dat het klachtenproces correct werkt, moeten we uw klacht ontvangen binnen 120 dagen na de inleverdatum van uw huurauto of binnen 30 dagen na uw laatste geplande dag voor transportdiensten. Klachten die na deze periodes worden ingediend, worden niet verwerkt. Het kan tot 20 werkdagen duren voordat uw klacht volledig is onderzocht. In het geval dat de klacht niet kon worden opgelost via de CarTrawler-klachtenprocedure, kunt u zich wenden tot het online platform voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ voor nadere informatie over beschikbare opties voor geschillenbeslechting.

Links naar websites van derden

In dit boekingssysteem kunnen links staan naar informatiebronnen die zich op servers of websites bevinden die door andere partijen dan CarTrawler worden geëxploiteerd. De vermelding van link(s) naar externe informatiebronnen betekent geen aanbeveling door CarTrawler en dient niet als zodanig te worden opgevat; evenmin houdt dit enige garantie of verklaring in dat de op dergelijke websites aangeboden diensten aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen of geschikt zijn voor uw doeleinden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend aangeboden als doorverwijzing en voor uw gemak. De opname in dit boekingssysteem van hyperlinks naar andere websites of servers houdt geen aanbeveling van het materiaal op zodanige websites of servers in (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal in verband met reisinformatie of -diensten), noch enige vorm van samenwerking met de exploiterende bedrijven. CarTrawler heeft geen invloed op of verantwoordelijkheid voor zodanige websites, of de servers of de partijen die dergelijke websites of servers exploiteren, en daarom aanvaardt CarTrawler geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal op deze servers of websites, of voor de juistheid of rechtmatigheid van de informatie op andere websites of servers. Deze andere websites of servers, inclusief alle informatie die deze bevatten, dient u naar uw eigen inzicht te gebruiken. Als u besluit naar een van de externe websites te gaan die via links in dit boekingssysteem te bereiken zijn, doet u dit geheel op eigen risico. U verlaat dan dit boekingssysteem en wordt doorgeleid naar een website waar CarTrawler geen controle over heeft.

De algemene voorwaarden van Google voor Google Maps (“Google-voorwaarden”) beheersen uw gebruik van Google Maps op onze site. Wanneer u Google Maps gebruikt, moet u de Google-voorwaarden in acht nemen: https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

Aansprakelijkheid

In het geval van een geschil tussen CarTrawler en u is onze aansprakelijkheid jegens u, indien van toepassing, beperkt tot het bedrag dat u voor het Vervoermiddel hebt betaald. CarTrawler sluit hierbij, voor zover dat door de wet is toegestaan, alle garanties (hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend) uit met betrekking tot de kwaliteit, volledigheid, prestaties of geschiktheid voor een bepaald doel van (i) Vervoermiddelen die via dit boekingssysteem zijn geboekt en (ii) dit boekingssysteem en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot de Vervoerders in dit boekingssysteem en de technologie die in dit boekingssysteem wordt ondersteund en verschaft.

Aangezien CarTrawler niet het Vervoermiddel levert en daarom geen partij is bij de Vervoersvoorwaarden, heeft CarTrawler geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid (direct dan wel indirect) jegens u of enige andere partij met betrekking tot de bepalingen van uw Vervoersvoorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele problemen of geschillen met de Vervoerder met inbegrip van maar niet beperkt tot geschillen in verband met persoonlijk letsel of schade aan een Vervoermiddel voortvloeiend uit of in samenhang met het Vervoermiddel en/of de Vervoersvoorwaarden.

VOOR ZOVER DIT NIET IN STRIJD IS MET DE WET, IS NOCH CARTRAWLER, NOCH EEN VAN ONZE BESTUURDERS, EIGENAARS, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, SAMENWERKENDE REISAGENTSCHAPPEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS JEGENS U OF ENIGE ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN/OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN/OF MATERIALEN DIE VIA DIT BOEKINGSSYSTEEM WORDEN AANGEBODEN EN/OF GEBOEKT EN/OF ANDERSZINS OPTREDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN (I) GEGEVENS, (II) OMZET, (III) INKOMSTEN, (IV) TIJD, (V) BESPARINGEN, (VI) WINST EN/OF (VII) KANSEN EN/OF VERLIES VAN EN/OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN; HET NIET KUNNEN REALISEREN VAN VERWACHTE WINSTEN OF BESPARINGEN EN ENIG ANDERE VORM VAN ECONOMISCH VERLIES, ZELFS INDIEN CARTRAWLER OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZODANIG VERLIES OF ZODANIGE SCHADE, OF INDIEN EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN WAS.

Om elke vorm van twijfel uit te sluiten, is CarTrawler onder geen enkele omstandigheid jegens u aansprakelijk voor enige vorm van verlies of schade die door u is geleden als gevolg van uw gebruik van reisinformatie, diensten en/of hyperlinks waarnaar wordt verwezen in het bovenstaande artikel met de titel “Links naar websites van derden”.

Geen onwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van dit boekingssysteem verplicht u zich jegens CarTrawler dat u dit boekingssysteem niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is, of wordt verboden door of in strijd is met de Boekingsvoorwaarden, of dat op enige wijze de reputatie van CarTrawler in diskrediet brengt.

Leeftijd en verantwoordelijkheid

Door dit boekingssysteem te gebruiken, bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt waarop u Vervoermiddelen mag boeken en waarop u de verantwoordelijkheid kunt nemen voor enige vorm van aansprakelijkheid die u kunt oplopen als gevolg van het gebruik van dit boekingssysteem. Door dit boekingssysteem te gebruiken, begrijpt u dat u zowel financieel als anderszins verantwoordelijk bent voor elk gebruik van dit boekingssysteem door u en door degenen die uw aanmeldgegevens gebruiken. CarTrawler raadt u aan om uw inloggegevens goed te beschermen.

Geen aansprakelijkheid voor transacties met creditcards of betaalkaarten

CarTrawler streeft ernaar ervoor te zorgen dat alle transacties met creditcards en betaalkaarten in dit boekingssysteem veilig zijn. ECHTER, in het geval dat er ongeautoriseerde afboekingen op het rekeningafschrift van uw creditcard of betaalkaart verschijnen, voor elke kaart (i) die u hebt gebruikt tijdens het boekingsproces in dit boekingssysteem en/of (ii) de gegevens die u hebt opgegeven in dit boekingssysteem, is CarTrawler op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk ten aanzien van enige schade of verlies van welke aard dan ook, door u geleden voortvloeiend uit of op enigerlei wijze in verband met het voornoemde gebruik of de voornoemde opgave, met inachtneming van uw wettelijke rechten. Dit boekingssysteem wordt beveiligd met VeriSign. CarTrawler voldoet volledig aan de vereisten voor kaarthoudergegevens die worden voorgeschreven in de Payment Card Industry Data Security Standard (gegevensbeveiligingsnorm voor de betaalkaartenbranche).

Copyright, kennisgeving en beperkte licentie

Alle informatie in dit boekingssysteem, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de inhoud, tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, handelsnamen, structuur, foto’s, knoppen, illustraties en computerprogrammacode, zijn beschermd door verschillende wetten over intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht en de wetten onder het internationaal recht. Deze informatie wordt u uitsluitend ter beschikking gesteld voor het boeken van een Vervoermiddel. Tenzij CarTrawler u schriftelijk toestemming voor het tegendeel heeft gegeven, mag u de boekingswebsite en de inhoud daarvan alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik. U hebt geen toestemming voor het wijzigen van inhoud of het verspreiden, rangschikken, transfereren, reproduceren of weergeven hiervan voor enig doel van enige van de bovenvermelde zaken of andere elementen die via het boekingssysteem worden weergegeven. Door dit boekingssysteem verder te gebruiken, komt u met name overeen om niet:

 1. het boekingssysteem te gebruiken voor misleidende of valse boekingen;
 2. het boekingssysteem te gebruiken voor onderzoek naar de prijzen van Vervoerders of de toeleveranciers van Vervoerders;
 3. geautomatiseerde systemen, robots of software te gebruiken om gegevens uit dit boekingssysteem te halen;
 4. de naam “CarTrawler” of enige merknamen van CarTrawler voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CarTrawler; en/of
 5. materiaal uit dit boekingssysteem te kopiëren of reproduceren voor commerciële doeleinden.

Vrijwaring

Dit boekingssysteem wordt op basis van de huidige staat aan u beschikbaar gesteld, en CarTrawler geeft geen garanties en doet geen uitspraken met de strekking dat (i) dit boekingssysteem of de technologie (servers enz.) die dit systeem beschikbaar maakt en ondersteunt, vrij is van fouten of gebreken, of dat (ii) de informatie in dit boekingssysteem vrij is van infecties door virussen of enig ander element met besmettende of schadelijke eigenschappen. CarTrawler aanvaardt geen aansprakelijkheid voor besmettingen of gevolgen van schadelijke toepassingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, virussen, Trojaanse paarden, sabotage, fraude, diefstal, fouten, technische storingen, weglatingen, vertraging, onbevoegde toegang of enige gebeurtenis waardoor de aanvaardbare staat van beheer, communicatie en integriteit van dit boekingssysteem worden aangetast.

Afstandsverklaring

Indien wij op enig moment of gedurende enige periode nalaten om een of meer van de Boekingsvoorwaarden ten uitvoer te leggen, betekent dit niet dat wij afstand doen van deze Boekingsvoorwaarden of van de aan deze voorwaarden verbonden rechten.

Opschriften en CarTrawler

De opschriften die in deze Boekingsvoorwaarden worden gebruikt, dienen uitsluitend ter referentie en hebben geen invloed op de betekenis of reikwijdte van deze Boekingsvoorwaarden. CarTrawler is een handelsnaam die eigendom is van Etrawler, en alle verwijzingen naar CarTrawler in deze Boekingsvoorwaarden worden geacht tevens naar Etrawler te verwijzen.

Aanpassingen aan de boekingsvoorwaarden en de vervoersvoorwaarden

CarTrawler behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken de Boekingsvoorwaarden en de inhoud van dit boekingssysteem om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of bij te werken, zonder aansprakelijkheid jegens u, andere gebruikers of derden. Dit recht is niet van invloed op de Boekingsvoorwaarden zoals deze door u, de gebruiker, zijn aanvaard bij het maken van een rechtsgeldige boeking via dit boekingssysteem, en we raden u aan een exemplaar van deze Boekingsvoorwaarden op het moment van het maken van de boeking op te slaan en/of af te drukken voor uw eigen administratie. CarTrawler slaat geen fysieke exemplaren van de Boekingsvoorwaarden bij elke afzonderlijke boeking op, maar u kunt deze op elk gewenst moment bekijken op uw Voucher of via het boekingssysteem. Elke keer wanneer u het boekingssysteem gebruikt, dient u deze Boekingsvoorwaarden op wijzigingen te controleren.

De Vervoerder kan van tijd tot tijd de Vervoersvoorwaarden wijzigen die in het boekingssysteem staan en op uw Voucher zijn bevestigd. CarTrawler is er niet voor verantwoordelijk of aansprakelijk als de Vervoersvoorwaarden zoals die beschikbaar zijn in dit boekingssysteem of op uw Voucher, op enig moment door de Vervoerder worden of zijn gewijzigd.

Algemene boekingsvoorwaarden

Als consument profiteert u van alle verplichte bepalingen van de wet van het land waarin u woont. Niets in deze algemene voorwaarden, inclusief de bepaling van het toepasselijk recht hieronder, heeft invloed op uw rechten als consument om te vertrouwen op dergelijke verplichte bepalingen van de lokale wetgeving.

De Boekingsvoorwaarden en uw gebruik van en toegang tot dit boekingssysteem vallen onder de wetgeving van Ierland. Als u woonachtig bent in Ierland, is op alle geschillen tussen u en CarTrawler die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw gebruik van dit boekingssysteem uitsluitend de Ierse rechtspraak van toepassing. Als u woonachtig bent in een ander land dan Ierland, is op alle geschillen tussen u en CarTrawler die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw gebruik van dit boekingssysteem niet-uitsluitend de Ierse rechtspraak van toepassing. Gebruik van dit boekingssysteem is niet toegestaan in jurisdicties waarin niet alle bepalingen van de Boekingsvoorwaarden ten uitvoer worden gebracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dit paragraaf. U erkent dat er geen enkel type partnerschap, dienstverband of tussenpersoonrelatie bestaat tussen u en CarTrawler als gevolg van deze Boekingsvoorwaarden of het gebruik van dit boekingssysteem door u. Onze nakoming van de Boekingsvoorwaarden is onderworpen aan de bestaande wetten en rechtsgang, en niets in deze Boekingsvoorwaarden weerhoudt CarTrawler ervan om te voldoen aan verzoeken of vereisten van wetshandhavings- of overheidsinstanties met betrekking tot (i) het gebruik van dit boekingssysteem door u of (ii) informatie die door CarTrawler beschikbaar is gesteld of is verzameld met betrekking tot uw gebruik van dit boekingssysteem. CarTrawler is niet aansprakelijk jegens u in gevallen waarin wij voldoen aan dergelijke verzoeken of vereisten. Het geldt als een schending van deze Boekingsvoorwaarden om enige informatie die uit dit boekingssysteem is verkregen, te gebruiken om andere personen te intimideren, te misbruiken of schade toe te brengen, of om contact op te nemen met, reclame te maken bij, klandizie te vragen aan of te verkopen aan enige gebruiker of persoon zonder diens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Als u een verzekering hebt afgesloten en u uw woonplaats wijzigt, wordt u vanwege wettelijke vereisten teruggeleid naar het zoekscherm op het boekingssysteem. Als uw woonplaats overeenkomt met het land waarin u de auto ophaalt en u tijdens de boeking uw woonplaats wijzigt, wordt u teruggeleid naar het zoekscherm op het boekingssysteem omdat er andere voorwaarden en/of prijzen gelden voor het huren van voertuigen in eigen land vanwege de extra kilometers die worden gereden. Als uw woonplaats tijdens de boeking wordt bijgewerkt zodat deze overeenkomt met het land waar u de auto ophaalt, wordt u teruggeleid naar het zoekscherm omdat er andere voorwaarden en/of prijzen gelden voor het huren van voertuigen in eigen land vanwege de extra kilometers die worden gereden. Deze objectieve redenen zijn in lijn met de Geoblocking Verordening.

INFORMATIE OVER DE SORTEERVOLGORDE VAN HUURAUTO’S, GESPONSORDE PLAATSINGEN EN GEPERSONALISEERDE PRIJZEN

Hoe werkt de 'Aanbevolen' sorteervolgorde?

De 'Aanbevolen' sorteervolgorde gebruikt verschillende factoren om voertuigen in een volgorde te rangschikken waarin u de 'Beste prijs-kwaliteitverhouding' bovenaan uw zoekresultaten ziet.
Ontvangen provisie van autoverhuurders beïnvloedt deze volgorde.

Wat betekent 'Beste prijs-kwaliteitverhouding'?

De term 'Beste prijs-kwaliteitverhouding' beschrijft de variabelen die van invloed zijn op de waarschijnlijkheid dat een klant een huurauto boekt. De provisie die wij (CarTrawler) van autoverhuurders ontvangen erkent de rol die wij (CarTrawler) spelen in de boeking en beïnvloedt hoe we de algemene 'Beste prijs-kwaliteitverhouding' bepalen.

Welke variabelen worden in de sorteervolgorde in aanmerking genomen?

Bij het identificeren van de 'Beste prijs-kwaliteitverhouding' voor onze klanten, houdt onze sorteervolgorde rekening met een aantal variabelen, waaronder:

 • De boekingsdatum en locatie van de zoekopdracht.
 • De duur van de huurperiode.
 • Klantbeoordelingen van autoverhuurbedrijven op basis van CSAT-scores en NPS.
 • Het historische gedrag van klanten met betrekking tot eerdere boekingen en historische prijzen van vergelijkbare autohuurresultaten.
 • De provisie die we ontvangen van autoverhuurders of verzekeringspartners.

Hoe werken gesponsorde plaatsingen?

Sommige reispartners werken samen met geselecteerde autoverhuurbedrijven. Gesponsorde plaatsingen kunnen bovenaan de zoekresultaten staan als gevolg van betalingen die de reispartner ontvangt van de geselecteerde autoverhuurder. Klanten kunnen deze gesponsorde plaatsingen herkennen aan de merknaam bovenaan de zoekresultaten.

Gepersonaliseerde prijzen

We personaliseren de prijzen voor diensten die beschikbaar zijn via het boekingssysteem mogelijk op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Updated at: Mon, 15 Jul 2024 20:53:09 GMT