Menu

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring bevat details over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verzamelen via de website, mobiele sites van Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto en Cabforce en applicaties gerelateerd aan Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto en Cabforce (het ‘Platform’), hoe we dergelijke gegevens zullen verwerken en aan wie deze kunnen worden vrijgegeven. Deze kennisgeving licht ook uw rechten toe onder de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (‘AVG’), met betrekking tot onze verwerking van uw gegevens.

Over ons

ETrawler Unlimited Company handelend als Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto en Cabforce, met btw-nummer 4693898K en gevestigd te CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ierland, is de eigenaar en exploitant van de Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto en Cabforce Platforms en is daarom de Controller van de persoonsgegevens die wordt beschreven in deze privacyverklaring. Verwijzingen naar ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ in deze verklaring zijn daarom verwijzingen naar Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto en Cabforce (naargelang het geval).
We bieden klanten voertuigverhuur en andere grondtransportdiensten aan zoals bus-, trein- en taxivervoer (‘Transport’) en aanverwante reisgerelateerde producten en diensten. Zodra uw persoonsgegevens zijn overgedragen aan de transportprovider, worden ze een afzonderlijke Controller voor de verwerking ervan.
U kunt contact met ons opnemen via de gegevens aan het einde van deze verklaring, of als u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) door een e-mail te sturen naar dpo@cartrawler.com.

Persoonsgegevens die we verwerken

Om uw transportboeking of uw boeking van eventuele aanvullende diensten te verwerken, zullen wij u om bepaalde informatie vragen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, betalingsinformatie en boekingsgegevens. We verzamelen ook bepaalde informatie van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot ons Platform, zoals uw IP-adres, welke browser u gebruikt en welk type apparaat u gebruikt. Naast de informatie die we zelf verzamelen, ontvangen we soms informatie die namens ons door derden wordt verzameld, bijvoorbeeld wanneer u een advertentie van Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto of Cabforce op een site van derden ziet.

De meeste persoonsgegevens die we over u verzamelen, zullen gegevens zijn die u aan ons hebt verstrekt. Dit kan het volgende omvatten:

• Transportofferte – Als u een offerte voor Transport aanvraagt, zullen wij uw naam, e-mailadres, IP-adres en offertereferentie verzamelen. Indien u telefonisch contact met ons hebt opgenomen, zullen we ook uw telefoonnummer en een opname van uw telefoongesprek met ons verzamelen.

• Niet-opgevolgde e-mails en telefoongesprekken – Als u begint aan een boeking maar die niet voltooit, hebben we nog steeds beperkte gegevens verzameld, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (afhankelijk van uw communicatiemiddel met ons).

• Boekingsgegevens – Wanneer u bij ons een boeking doet, vragen wij u om informatie die we nodig hebben om de boeking te verwerken. Dit omvat uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw betalingsgegevens.

• Vragen en klachten – Als u contact opneemt met onze Klantendienst met een vraag of een klacht, registreren wij de details van de vraag of klacht en hoe deze is afgehandeld op onze systemen. Wij kunnen ook nadere informatie over de vraag of klacht opvragen aan de betreffende Transportservice of andere dienstverlener, wat we ook zullen registreren in onze systemen.

• Verzekeringspolis – Als u een verzekeringspolis afsluit bij een van onze verzekeringspartners, verzamelen wij uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, boekingsreferentie, IP-adres en betalingsgegevens om de aankoop van uw verzekering te vergemakkelijken.

• Andere ondersteunende producten en diensten – Als u een andere ondersteunende service, zoals parkeren, boekt of koopt, zullen wij u om informatie vragen die we nodig hebben om uw verzoek te verwerken. Dit omvat uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, boekingsreferentie, IP-adres en betalingsgegevens.

• On-Demand Taxi-Boekingsgegevens

• Als u zich registreert voor onze on-demand taxi-app, verzamelen we uw naam, e-mailadres, klantloyaliteits-ID (indien van toepassing) en wachtwoord en betalingsgegevens.

• Wanneer u onze on-demand taxi-app gebruikt, verzamelen wij uw naam, e-mailadres en betalingsgegevens. We verzamelen ook uw locatiegegevens wanneer u onze app gebruikt en tijdens uw reis.

• Locatiegegevens – Als u gebruikmaakt van onze diensten op een mobiel apparaat en u hebt locatieservices ingeschakeld, registreren wij uw locatie om u te helpen bij het vinden van lokale transport- of andere services. We gebruiken ook uw IP-adres om te bepalen in welk land u zich bevindt wanneer u een boeking doet.

• Gegevens van het Loyaliteitsprogramma – Als u deelneemt aan ons Loyaliteitsprogramma, bv. MyAccount, slaan we gegevens op zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord en uw geschiedenis aan boekingsreferenties.

• E-mail-/telefoonmarketing – Wanneer we uw e-mailadres en/of telefoonnummer verzamelen, registreren we uw voorkeuren met betrekking tot de ontvangst van marketing van ons met betrekking tot onze eigen producten en diensten, en die van derden.

• Enquêtes – Als u deelneemt aan een enquête, zullen wij uw antwoorden op de enquête samen met uw naam en e-mailadres registreren.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u ons Platform gebruikt, gebruiken we verschillende technologieën om automatisch details vast te leggen over het apparaat dat u gebruikt en de manier waarop u het Platform gebruikt. Deze informatie omvat:

• Apparaatgegevens – We verzamelen automatisch gegevens over het apparaat dat u gebruikt, inclusief het IP-adres, de apparaat-ID, de browser die u gebruikt en het besturingssysteem dat het apparaat gebruikt.

• Hoe U Met Ons Platform Omgaat – We registreren details over hoe u ons Platform gebruikt, bijvoorbeeld de datum en tijd waarop u het Platform bezoekt, welke pagina’s u bezoekt, hoelang u op de pagina’s blijft, waar u op een pagina hebt geklikt en gegevens van eventuele crashes of systeemfouten die u mogelijk hebt ondervonden.

• Hoe U het Platform hebt Bereikt – Waar mogelijk registreren wij hoe u op ons Platform bent aangekomen (bv. of u bent aangekomen via een zoekmachine of door op een van onze advertenties te klikken).

Bronnen van persoonsgegevens

Hoewel we voornamelijk informatie rechtstreeks van u verzamelen, zijn er omstandigheden waarin we informatie van externe bronnen verzamelen. Deze omstandigheden omvatten:

• Derden – We beheren een programma waarbij derden namens ons reclame maken voor ons Platform. Als u op een van die advertenties klikt, wordt u doorgestuurd naar ons Platform met behulp van een technologie die ons in staat stelt om te weten welke derde partij u heeft doorverwezen. We volgen dan of u een boeking doet, en als u dat doet, dan schrijven we die boeking toe aan de betreffende derde partij om hen een commissie te betalen. Wij verstrekken de derde partij echter geen persoonlijke informatie over u.

• Dienstverlener – Als er problemen zijn met uw Transport of een andere dienstverlener, kan de dienstverlener contact met ons opnemen met informatie over het probleem.

• Advertenties – Als we met derden werken om advertenties weer te geven, kunnen we technologieën zoals cookies of pixeltags gebruiken om gegevens over uw interactie met die advertenties te registreren. Deze gegevens worden soms naar ons verzonden via cookies en pixeltags die namens ons door die derden zijn ingesteld. Als er gegevens naar ons worden verzonden, gebeurt dit op geanonimiseerde basis.
• Andere personen – Als u ons persoonsgegevens verstrekt namens iemand anders, bevestigt u dat u hiermee akkoord gaat en geeft u hen een exemplaar van deze privacyverklaring.

Doeleinden van verwerking en Rechtsgrondslag

De belangrijkste reden waarom we uw persoonsgegevens gebruiken, is om uw boekingen voor Transport- en nevendiensten te verwerken en om eventuele vragen of problemen in verband met deze boekingen op te lossen. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om bepaalde andere redenen, zoals voor het personaliseren van onze advertenties en marketing e-mails om ervoor te zorgen dat ze relevant zijn voor u en voor het monitoren van uw gebruik van ons Platform om ons te helpen verbeteringen aan te brengen en onze display op maat af te stemmen.

Hieronder volgt een nadere toelichting over onze verwerking en de rechtsgrondslag die deze verwerking rechtvaardigt:

• Transportofferte – Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te voorzien van uw Transportofferte. We verwerken deze gegevens op basis van het feit dat het noodzakelijk is om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het mogelijk aangaan van een Transportcontract.

• Niet-opgevolgde e-mails en telefoongesprekken – We verwerken persoonsgegevens om contact met u op te nemen om na te gaan of u problemen ondervond bij het doen van een boeking. We doen dit op basis van ons rechtmatig belang bij het garanderen van een goede klantenservice en dat er geen problemen zijn met ons Platform.

• Telefoongesprekken – Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor training- en kwaliteitsdoeleinden op basis van ons gerechtvaardigde belang.

• Boekingen – Wij gebruiken uw persoonsgegevens om boekingen bij ons en bij Transportaanbieders te verwerken en zodat u uw reserveringen via het Platform kunt beheren. Waar wij persoonsgegevens voor dit doel verwerken, doen wij dit ofwel op basis van het feit dat het noodzakelijk is om een contract aan te gaan of om een contract uit te voeren bij het leveren van onze boekingsservice voor Transport.

• Verzekeringspolis / Andere Aanvullende Producten of Diensten – Als u een verzekering afsluit bij een van onze verzekeringspartners in verband met uw Transportreservering of een andere ondersteunende dienst boekt, verwerken wij uw gegevens om de boeking van die dienst te vergemakkelijken. Waar wij persoonsgegevens voor dit doel verwerken, doen wij dit ofwel op basis van het feit dat het noodzakelijk is om een contract aan te gaan of om een contract uit te voeren bij het leveren van die service.

• Vragen en klachten – Wanneer u ons een vraag stuurt, of een klacht hebt, over een boeking voor Transport of over een andere ondersteunende dienst, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden of om uw klacht op te lossen. Wanneer we persoonsgegevens verwerken in de context van een vraag of klacht, doen we dit op basis van ons rechtmatig belang bij het oplossen van vragen en klachten van klanten. Als u gegevens verstrekt met betrekking tot uw gezondheid, zullen we die persoonsgegevens verwerken op basis van het feit dat u expliciet uw toestemming geeft om deze gegevens te gebruiken om uw vraag of klacht op te lossen.

• On-demand Taxi Boeking-App – Wij verwerken uw gegevens om uw aanmelding bij en gebruik van de On-Demand Taxi-app te vergemakkelijken. Dit gebeurt op basis van het aangaan of uitvoeren van een contract.

• Loyaliteitsprogramma – Waar een loyaliteitsprogramma bestaat, gebruiken wij uw persoonsgegevens om het loyaliteitsprogramma te beheren, om spaarpunten toe te voegen/af te trekken en om u op de hoogte te stellen van loyaliteitsbeloningen. Wij verwerken deze gegevens op basis van het feit dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

• E-mail- en telefoonmarketing – Waar we uw e-mailadres en/of telefoonnummer hebben verzameld in het kader van het verlenen van een service aan u, dan kunnen we u, afhankelijk van de marketingvoorkeuren die u ons heeft verstrekt, marketing sturen over producten en diensten waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. We sturen deze marketing op basis van onze gerechtvaardigde belangen of in sommige gevallen, toestemming.

• Het Verlenen en Verbeteren van onze Diensten – Waar we gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van ons Platform en onze services, zoals uw apparaatgegevens en hoe u omgaat met ons Platform en onze services, gebruiken we deze gegevens om onze diensten te verlenen en uw ervaring te personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om nieuwe functies te testen die we willen introduceren, om te analyseren hoe ons Platform wordt gebruikt en om onze diensten te evalueren en te verbeteren. Waar mogelijk gebruiken we deze gegevens op anonieme basis. Al deze verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van onze rechtmatige belangen bij het uitvoeren, verbeteren en beveiligen van onze diensten.

• Analyse/rapportage – We gebruiken gegevens met betrekking tot boekingen om interne rapporten op te stellen over hoe ons bedrijf functioneert. We gebruiken deze gegevens ook voor andere commerciële analysedoeleinden en voor onze pogingen om toekomstige trends te voorspellen die van invloed kunnen zijn op onze activiteiten. Deze verwerking gebeurt op geaggregeerde basis, zodat u niet kunt worden geïdentificeerd aan de hand van de rapporten of analyses die gemaakt worden.

• Reclame – We willen ervoor zorgen dat wanneer u een Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto, Cabforce of andere advertentie ziet, deze relevant is voor u en uw interesses, ongeacht of de advertentie verschijnt op een Platform dat wij exploiteren, in onze marketing-e-mails of op een site van derden. We kunnen dezelfde informatie ook gebruiken om advertenties te tonen voor zorgvuldig geselecteerde producten en diensten van derden. Wanneer u ons Platform gebruikt, gebruiken wij de zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd om onze advertenties aan uw interesses aan te passen. Als u bijvoorbeeld zocht naar voertuigverhuuropties in Berlijn, kunnen we deze informatie gebruiken om advertenties aan u te tonen op ons Platform en op websites van derden voor voertuigen te huur in Berlijn, wat u mogelijk zal interesseren. We kunnen ook gegevens over uw eerdere transacties op ons Platform gebruiken om onze advertenties op maat aan te passen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doeleinde op basis van onze rechtmatige belangen bij het waarborgen dat onze advertenties, of de advertenties van derden, effectief zijn.

• Enquêtes – Als u ermee instemt deel te nemen aan een enquête, verwerken wij uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang.

• Fraudedetectie en -preventie – We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om fraude te voorkomen en op te sporen op basis van ons gerechtvaardigde belang.

Persoonsgegevens die wij van u vereisen

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u echter een boeking voor Transport wilt maken of gebruik wilt maken van een aanvullende service, moet u ons de informatie verstrekken die wordt gevraagd in onze boekingsmodule. Als u ons deze informatie niet verstrekt, zullen we niet in staat zijn om uw boeking te verwerken. Evenzo moet u mogelijk bepaalde informatie verstrekken als u contact opneemt met onze klantendienst met een vraag of klacht. We zullen u informeren waar dergelijke informatie vereist is.

Ontvangers van gegevens

Om uw boeking te verwerken, moeten we uw gegevens naar de betreffende Transport- of On demand-aanbieder verzenden. Als u contact met ons opneemt met een vraag of klacht met betrekking tot een boeking, kunnen we ook details van de vraag of klacht delen met de Transportaanbieder, zodat we deze kunnen oplossen.

Als u een andere service aankoopt, moeten we mogelijk persoonsgegevens delen met de externe dienstverlener, zodat deze u van die service kan voorzien. Als u een schadeclaim indient op grond van een verzekeringspolis, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens moeten delen met de verzekeraar of een andere aangestelde schadebehandelaar.

Als onderdeel van onze online advertentieprogramma’s kunnen we uw persoonsgegevens delen met derde partijen, die deze zullen combineren met gegevens die zij over u bewaren om advertenties op maat te maken die op websites van derden verschijnen (dit kunnen onze eigen advertenties zijn, of advertenties die wij namens derden plaatsen). Waar deze gegevens worden gedeeld, worden ze beschermd door middel van codering of andere beveiligingsmaatregelen.

We gebruiken ook een aantal serviceproviders om ons te helpen bij het verlenen van onze diensten, waarvan sommige toegang zullen hebben tot uw gegevens (bv. we maken gebruik van verschillende providers van softwareservices die onze gegevens hosten als onderdeel van hun diensten). Wanneer we een derde partij inhuren om uw gegevens namens ons te verwerken, zorgen wij ervoor dat zij uw privacyrechten respecteren en dat ze gegevens verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Hier volgen meer details:

• Hostingproviders – We gebruiken verschillende providers van cloudservices en co-locaties om ons te helpen bij het hosten en beheren van onze gegevens.

• Betalingsverwerkers – We maken gebruik van externe betalingsverwerkers om ons te helpen bij het uitvoeren van betalingen op ons Platform.

• Technologieproviders - Hieronder vallen serviceproviders die diensten verlenen zoals het beveiligen van ons netwerk, onze systemen en e-mails en die helpen bij het beheren van uw verzoeken met betrekking tot uw rechten als betrokkene.

• Klantendiensten – We maken gebruik van een externe dienstverlener om klantenservice te verlenen buiten werkuren.

• Auditors – We hebben een interne en externe auditfunctie die door derden wordt geleverd. De auditors helpen ons om ervoor te zorgen dat we onze wettelijke verplichtingen naleven, inclusief met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens. In bepaalde omstandigheden kan dit betekenen dat ze toegang hebben tot onze systemen die persoonsgegevens verwerken of dat ze mogelijk moeten beoordelen hoe we bepaalde persoonsgegevens hebben verwerkt.

• Fraudebestanden – We kunnen gebruikmaken van externe databases voor fraudeherkenning en -preventie die beschikbaar zijn in de branche, evenals publiek beschikbare informatie om mogelijke criminele activiteiten of fraude te voorkomen en op te sporen.

• Rechtshandhavingsinstanties – Wij kunnen uw gegevens delen met rechtshandhavingsinstanties zodat zij mogelijke criminele of frauduleuze activiteiten kunnen onderzoeken, opsporen of voorkomen op basis van naleving van een wettelijke verplichting.

Gegevensoverdrachten naar het buitenland

In het kader van persoonsgegevens die (i) in de EU verwerkt worden of (ii) verwerkt worden in verband met personen die in de EU zijn gevestigd, waarvoor de AVG van toepassing is, zijn er bepaalde omstandigheden waarin we uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie zullen overdragen aan een land dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land dat een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt als de Europese Unie. Dit komt het vaakst voor wanneer we persoonsgegevens overdragen aan een Transportaanbieder zodat zij uw boeking kunnen uitvoeren. We kunnen uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie overdragen in verband met de werking van ons bedrijf, bijvoorbeeld wanneer we een serviceprovider gebruiken die in een ander rechtsgebied gevestigd is. Als we uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie overdragen, zorgen wij ervoor dat er passende maatregelen zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen en om te voldoen aan onze verplichtingen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder valt onder meer het aangaan van contracten in de door de Europese Commissie goedgekeurde vorm met de entiteit waaraan wij persoonsgegevens hebben doorgegeven.

Als u meer informatie wilt over de maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de overdracht van uw persoonsgegevens, of exemplaren van de overeenkomsten die we hebben afgesloten met betrekking tot de overdrachten, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze verklaring.

Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring. Het beleid inzake gegevensbewaring is gebaseerd op het principe dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, en in overeenstemming met de vereisten die ons bij wet zijn opgelegd. Dit betekent dat de bewaartermijn voor uw persoonsgegevens zal variëren afhankelijk van het soort persoonsgegevens. Bijvoorbeeld:

• Transactiegegevens – Wij bewaren gegevens van uw boekingen en uw interactie met ons met betrekking tot dergelijke boekingen zolang als nodig is om uw boeking te vergemakkelijken en eventuele problemen op te lossen. Wanneer uw marketingvoorkeuren zo zijn ingesteld dat wij u marketingberichten kunnen sturen, dan blijven deze gegevens bewaard zoals hieronder aangegeven.

• Gegevens van Loyaliteitsprogramma – We bewaren gegevens met betrekking tot loyaliteitsprogramma’s zo lang als nodig is om het beheer van ons loyaliteitsprogramma te vergemakkelijken.

• E-mailmarketing – We bewaren een kopie van uw persoonsgegevens die nodig zijn om u zo lang als nodig is marketingboodschappen te sturen ter ondersteuning van uw marketingvoorkeuren. Als onderdeel hiervan bewaren we ook bepaalde informatie met betrekking tot uw transacties om ons in staat te stellen onze marketingberichten te personaliseren.

• Beheer van juridische claims – Wanneer we beoordelen hoelang we persoonsgegevens bewaren, houden we rekening met de vraag of die gegevens nodig zijn om eventuele juridische claims in te stellen of te verdedigen. Als dergelijke gegevens vereist zijn, kunnen we deze bewaren tot de verjaringstermijn ten aanzien van het soort claim
dat kan worden ingesteld (die varieert van 2 jaar tot 12 jaar) is verstreken.

Cookies

Dit Platform maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die worden verzonden vanaf een website en die worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon wanneer u een website bezoekt. Informatie met betrekking tot uw bezoek aan een website wordt in deze cookies geregistreerd. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Andere websites

Dit Platform kan links bevatten naar andere websites of u bent hier mogelijk beland via een link van een andere website. Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op dit Platform en de diensten beheerd door Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto of Cabforce in verband met Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto of Cabforce op het Platform. Wanneer u naar andere websites doorverwezen wordt, moet u de privacyverklaringen van die websites lezen.

Belangrijke informatie over toestemming

In omstandigheden waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, bent u vrij om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan deze verklaring. Als uw toestemming betrekking heeft op het ontvangen van e-mailmarketing, kunt u gebruikmaken van de afmeldlink in de e-mail. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, we mogelijk niet in staat zullen zijn om de gerelateerde service aan u te blijven leveren.

Uw Rechten

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

• Recht op toegang tot de gegevens – U hebt het recht om een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren, samen met andere informatie over onze verwerking van die persoonsgegevens.

• Recht op rectificatie – U hebt het recht om ons te verzoeken dat onjuiste gegevens die over u worden bewaard, worden gecorrigeerd, of als de informatie die we hebben onvolledig is, kunt u ons verzoeken om de informatie bij te werken zodat deze volledig is.

• Recht op uitwissing – U hebt het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen die wij over u bewaren. Dit wordt soms het recht om te worden vergeten genoemd.

• Recht op beperking van verwerking of bezwaar tegen verwerking – U hebt het recht om te verzoeken dat we uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor specifieke doeleinden of om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

• Recht op gegevensportabiliteit – U hebt het recht om ons, of een derde partij, te verzoeken dat een kopie van uw persoonsgegevens aan u wordt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar machineleesbaar formaat.

Neem voor het uitoefenen van een van de bovenstaande rechten contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring of klik op de volgende link:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Wijzigingen aan onze Privacyverklaring

We herzien onze privacyverklaring op regelmatige basis en we zullen eventuele updates op deze webpagina plaatsen.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten hebt in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Per post: Data Protection Officer, Etrawler Unlimited Company, Classon house, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ierland
Per e-mail: dpo@cartrawler.com

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Ierse Commissie voor gegevensbescherming (Irish Data Protection Commission) indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto of Cabforce. Details over het indienen van een klacht kunt u vinden op (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm) of u kunt de Gegevensbeschermingscommissie bellen op 353 (0) 761 104 800.