Menu

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring bevat details over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verzamelen via de website en mobiele sites van Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto en Cabforce en applicaties gerelateerd aan Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto en Cabforce (het ‘Platform’), hoe we dergelijke gegevens zullen verwerken en aan wie ze kunnen worden vrijgegeven. Deze kennisgeving licht ook uw rechten toe onder de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (”AVG”), met betrekking tot onze verwerking van uw gegevens.

Over ons

ETrawler Unlimited Company handelend als Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto en Cabforce, met btw-nummer 4693898K en gevestigd te CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ierland, is de eigenaar en exploitant van de Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto en Cabforce Platforms en is daarom de Controller van de persoonsgegevens die wordt beschreven in deze privacyverklaring. Verwijzingen naar “wij”, “ons” en “onze” in deze verklaring zijn daarom verwijzingen naar Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto en Cabforce (naargelang het geval).
We bieden klanten voertuigverhuur en andere grondvervoersdiensten aan zoals bus-, trein- en taxivervoer (”Vervoer”) en aanverwante reisgerelateerde producten en diensten. Zodra uw persoonsgegevens zijn overgedragen aan de Vervoerder, worden zij een afzonderlijke beheerder voor de verwerking ervan.
U kunt contact met ons opnemen via de gegevens aan het einde van deze verklaring, of als u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) door een e-mail te sturen naar dpo@cartrawler.com.

Persoonsgegevens die we verwerken, Doeleinden en Rechtsgrondslag

Om uw boeking voor Vervoer of eventuele aanvullende diensten te verwerken, zullen wij u om bepaalde informatie vragen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, betalingsinformatie en boekingsgegevens. We verzamelen ook bepaalde informatie van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot ons Platform, zoals uw IP-adres, welke browser u gebruikt en welk type apparaat u gebruikt. Naast de informatie die we zelf verzamelen, ontvangen we soms informatie die namens ons door derden wordt verzameld, bijvoorbeeld wanneer u een advertentie van Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto of Cabforce op een site van derden ziet.

Hieronder volgt een nadere toelichting over onze verwerking en de rechtsgrondslag die deze verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigt:

• Prijsopgave voor Vervoer – Als u om een prijsopgave voor Vervoer vraagt, zullen wij uw naam, e-mailadres, IP-adres en offertereferentie verzamelen. Indien u telefonisch contact met ons hebt opgenomen, zullen we ook uw telefoonnummer en een opname van uw telefoongesprek met ons verzamelen. We verwerken deze gegevens op basis van het feit dat het noodzakelijk is om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het mogelijk aangaan van een Vervoerscontract.

• Niet-opgevolgde e-mails en telefoongesprekken – Als u begint aan een boeking maar die niet voltooit, hebben we nog steeds beperkte gegevens verzameld, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (afhankelijk van uw communicatiemiddel met ons). We verwerken deze gegevens om contact met u op te nemen om na te gaan of u problemen ondervond bij het doen van een boeking. We doen dit op basis van ons rechtmatig belang bij het garanderen van een goede klantenservice en dat er geen problemen zijn met ons Platform.

• Boekingsgegevens – Wanneer u bij ons een boeking doet, vragen wij u om informatie die we nodig hebben om de boeking te verwerken. Dit omvat uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw betalingsgegevens. Waar wij persoonsgegevens voor dit doel verwerken, doen wij dit ofwel op basis van het feit dat het noodzakelijk is om een contract aan te gaan of uit te voeren bij het leveren van onze boekingsservice voor Vervoer.

• Vragen en klachten – Als u contact opneemt met onze Klantendienst met een vraag of een klacht, registreren wij de details van de vraag of klacht en hoe deze is afgehandeld op onze systemen. Wij kunnen de betreffende Vervoerder of andere dienstverlener ook om nadere informatie over de vraag of klacht vragen, wat we ook zullen registreren in onze systemen. Telefoongesprekken worden opgenomen voor training- en kwaliteitsdoeleinden op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wanneer we persoonsgegevens verwerken in de context van een vraag of klacht, doen we dit op basis van ons rechtmatig belang bij het oplossen van vragen en klachten van klanten. We verwerken over het algemeen geen gezondheidsgegevens in de context van ons bedrijf, maar er kunnen omstandigheden zijn waarin we documenten kunnen opvragen voor bewijs om in aanmerking te komen voor een terugbetaling en we zullen die persoonsgegevens verwerken op basis van het feit dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de uitvoering van een contract. In de beperkte omstandigheden waarin we gezondheidsgegevens verwerken, is dit op basis van het feit dat u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om deze te gebruiken om uw vraag of klacht op te lossen. Verzekeringspolis – Als u een verzekeringspolis afsluit bij een van onze verzekeringspartners, verzamelen wij uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, boekingsreferentie, IP-adres en betalingsgegevens om de aankoop van uw verzekering te vergemakkelijken. Waar wij persoonsgegevens voor dit doel verwerken, doen wij dit ofwel op basis van het feit dat het noodzakelijk is om een contract aan te gaan of uit te voeren bij het leveren van die service.

• Andere ondersteunende producten en diensten – Als u een andere ondersteunende service, zoals parkeren, boekt of koopt, zullen wij u om informatie vragen die we nodig hebben om uw verzoek te verwerken. Dit omvat uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, boekingsreferentie, IP-adres en betalingsgegevens. Waar wij persoonsgegevens voor dit doel verwerken, doen wij dit ofwel op basis van het feit dat het noodzakelijk is om een contract aan te gaan of uit te voeren bij het leveren van die service.

• Boekingsgegevens mobiliteitsapp - Wanneer u onze mobiliteitsapp en -diensten gebruikt op een mobiel apparaat, verzamelen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, loyaliteits-ID (indien relevant), wachtwoord en betalingsgegevens. We verzamelen ook uw locatiegegevens wanneer u onze app gebruikt en tijdens uw taxireis. Dit gebeurt op basis van het aangaan of uitvoeren van een contract.

• Locatiegegevens - Als u gebruik maakt van onze diensten op een mobiel apparaat en u hebt locatieservices ingeschakeld, registreren wij uw locatie om u te helpen bij het vinden van lokale Vervoers- of andere diensten op basis van het aangaan of uitvoeren van een contract. We gebruiken ook uw IP-adres om te bepalen in welk land u zich bevindt wanneer u een boeking doet.

• Gegevens van het Loyaliteitsprogramma – Als u deelneemt aan ons Loyaliteitsprogramma, bv. MyAccount, slaan we gegevens op, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord en uw geschiedenis aan boekingsreferenties, om het Loyaliteitsprogramma te beheren, loyaliteitspunten toe te voegen of in mindering te brengen en u te informeren over loyaliteitsbeloningen. Wij verwerken deze gegevens op basis van het feit dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

• E-mail-/telefoonmarketing – Wanneer we uw e-mailadres en/of telefoonnummer verzamelen, registreren we uw voorkeuren met betrekking tot de ontvangst van marketinginformatie van ons over onze eigen producten en diensten, en die van derden. Afhankelijk van de marketingvoorkeuren die u aan ons kenbaar hebt gemaakt, kunnen wij u marketing sturen over producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. We sturen deze marketing op basis van onze gerechtvaardigde belangen of in sommige gevallen, toestemming.

• Analyse/rapportage – Wij gebruiken gegevens met betrekking tot boekingen om interne rapporten op te stellen over hoe ons bedrijf functioneert. We gebruiken deze gegevens ook voor andere commerciële analysedoeleinden en voor onze pogingen om toekomstige trends te voorspellen die van invloed kunnen zijn op onze activiteiten. Deze verwerking gebeurt op geaggregeerde basis, zodat u niet kunt worden geïdentificeerd aan de hand van de rapporten of analyses die gemaakt worden.

• Advertenties – Wij willen ervoor zorgen dat wanneer u een advertentie ziet die betrekking heeft op een van onze diensten, deze relevant is voor u en uw interesses, ongeacht of de advertentie verschijnt op een Platform dat wij exploiteren, in onze marketing-e-mails of op een site van derden. We kunnen dezelfde informatie ook gebruiken om advertenties te tonen voor zorgvuldig geselecteerde producten en diensten van derden. Wanneer u ons Platform gebruikt, gebruiken wij mogelijk de zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd om onze advertenties aan uw interesses aan te passen. Als u bijvoorbeeld zocht naar voertuigverhuuropties in Berlijn, kunnen we deze informatie gebruiken om advertenties aan u te tonen op ons Platform en op websites van derden voor voertuigen te huur in Berlijn, wat u mogelijk zal interesseren. We kunnen ook gegevens over uw eerdere transacties op ons Platform gebruiken om onze advertenties op maat te maken. We verwerken uw persoonsgegevens voor dit doeleinde wanneer u ermee instemt dat cookies voor deze verwerking worden geplaatst.

• Enquêtes – Als u deelneemt aan een enquête, zullen wij uw antwoorden op de enquête samen met uw naam en e-mailadres registreren. We verwerken uw gegevens op basis van ons legitieme belang om feedback te krijgen en de service die we aan klanten leveren te verbeteren.

• Fraudedetectie en preventie van financiële criminaliteit – Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om fraude te voorkomen en op te sporen alsmede sanctiescreening te voltooien op basis van ons gerechtvaardigde belang.

• Profilering - We gebruiken uw persoonlijke informatie om voertuigen en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn, uw voorkeuren te identificeren, uw ervaring met ons te personaliseren en voor fraudepreventie.

• Geautomatiseerde besluitvorming - We verwerken uw persoonsgegevens om het risico op fraude dat verbonden is aan huurtransacties te beoordelen. Als het systeem een hoge waarschijnlijkheid van frauduleuze activiteiten detecteert op basis van de analyse van de verzamelde gegevens, kan dit leiden tot een geautomatiseerde beslissing om de toegang tot de auto te weigeren. Als een geautomatiseerde beslissing wordt genomen die aanzienlijke invloed op u heeft, hebt u het recht om menselijke tussenkomst aan te vragen, uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten. We personaliseren de prijzen voor diensten die beschikbaar zijn via het boekingssysteem mogelijk op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer u ons Platform gebruikt, gebruiken we verschillende technologieën om automatisch details vast te leggen over het apparaat dat u gebruikt en de manier waarop u het Platform gebruikt. Deze informatie omvat:

• Apparaatgegevens en uw omgang met het Platform - We verzamelen automatisch gegevens over het apparaat dat u gebruikt, inclusief het IP-adres, de apparaat-ID, de browser die u gebruikt en het besturingssysteem dat het apparaat gebruikt. We registreren details over hoe u ons Platform gebruikt, bijv. de datum en tijd waarop u het Platform bezoekt, welke pagina’s u bezoekt, hoelang u op de pagina’s blijft, waar u op een pagina hebt geklikt en gegevens van eventuele storingen of systeemfouten die u hebt ondervonden. We gebruiken deze gegevens om onze diensten te leveren en uw ervaring te personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om nieuwe functies te testen die we willen introduceren, om te analyseren hoe ons Platform wordt gebruikt en om onze diensten te evalueren en te verbeteren. Waar mogelijk gebruiken we deze gegevens op anonieme basis. Deze verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van onze rechtmatige belangen bij het uitvoeren, verbeteren en beveiligen van onze diensten.

• Hoe u het platform hebt bereikt – Waar mogelijk registreren wij hoe u op ons Platform bent aangekomen (bv. of u bent aangekomen via een zoekmachine of door op een van onze advertenties te klikken). We verzamelen toestemming voor cookies om deze verwerking mogelijk te maken.

Bronnen van persoonsgegevens

Hoewel we voornamelijk informatie rechtstreeks van u verzamelen, zijn er omstandigheden waarin we informatie van externe bronnen verzamelen. Deze omstandigheden omvatten:

• Derden – Wij beheren een programma waarbij derden namens ons reclame maken voor ons Platform. Als u op een van die advertenties klikt, wordt u doorgestuurd naar ons Platform met behulp van een technologie die ons in staat stelt om te weten welke derde partij u heeft doorverwezen. We volgen dan of u een boeking doet, en als u dat doet, dan schrijven we die boeking toe aan de betreffende derde partij om hen een commissie te betalen. Wij verstrekken de derde partij echter geen persoonlijke informatie over u.

• Dienstverlener – Als er problemen zijn met uw Vervoerder of een andere dienstverlener, kan de dienstverlener contact met ons opnemen met informatie over het probleem.

• Advertenties – Als we met derden werken om advertenties weer te geven, kunnen we technologieën zoals cookies of pixeltags gebruiken om gegevens over uw interactie met die advertenties te registreren. Deze gegevens worden soms naar ons verzonden via cookies en pixeltags die namens ons door die derden zijn ingesteld. Als er gegevens naar ons worden verzonden, gebeurt dit op geanonimiseerde basis.

Persoonsgegevens die wij van u vereisen

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u echter een boeking voor Vervoer wilt doen of gebruik wilt maken van een aanvullende service, moet u ons de informatie verstrekken die wordt gevraagd in onze boekingsmodule. Als u ons deze informatie niet verstrekt, zullen we niet in staat zijn om uw boeking te verwerken. Evenzo moet u mogelijk bepaalde informatie verstrekken als u contact opneemt met onze klantenservice met een vraag of klacht. We zullen u informeren waar dergelijke informatie vereist is.

Ontvangers van gegevens

Om uw boeking te verwerken, moeten we uw gegevens naar de betreffende Vervoerder verzenden. Als u contact met ons opneemt met een vraag of klacht met betrekking tot een boeking, kunnen we ook details van de vraag of klacht delen met de Vervoerder, zodat we deze kunnen oplossen.
Als u een andere service aankoopt, moeten we mogelijk persoonsgegevens delen met de externe dienstverlener, zodat deze u van die service kan voorzien. Als u een schadeclaim indient op grond van een verzekeringspolis, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens moeten delen met de verzekeraar of een andere aangestelde schadebehandelaar.
We gebruiken ook een aantal serviceproviders om ons te helpen bij het verlenen van onze diensten, waarvan sommige toegang zullen hebben tot uw gegevens (bijv. we maken gebruik van verschillende providers van softwareservices die onze gegevens hosten als onderdeel van hun diensten). Wanneer we een derde partij inhuren om uw gegevens namens ons te verwerken, zorgen wij ervoor dat zij uw privacyrechten respecteren en dat ze gegevens verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Verdere details luiden als volgt:

• Hostingproviders – Wij gebruiken verschillende providers van cloudservices en co-locaties om ons te helpen bij het hosten en beheren van onze gegevens.

• Betalingsverwerkers - We maken gebruik van externe betalingsverwerkers en -aanbieders om ons te helpen bij het verwerken van betalingen op ons Platform. AIB Merchant Services, Worldpay, Klarna en PayPal zijn afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken. Hun respectieve privacybeleid vindt u hier:
AIB MS: https://www.aibms.com/privacy;
Worldpay: https://www.fisglobal.com/en/privacy;
Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/;
PayPal: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub;

• Technologieproviders – Hieronder vallen serviceproviders die diensten verlenen zoals een vertalingstool, het beveiligen van ons netwerk, onze systemen en e-mails en die helpen bij het beheren van uw verzoeken met betrekking tot uw rechten als betrokkene.

• Leverancier van klantenservice – Wij maken gebruik van een externe dienstverlener om klantenservice te verlenen buiten werkuren en platformen van derden voor het verwerken van klantcorrespondentie.

• Auditors – Wij hebben een interne en externe auditfunctie die door derden wordt geleverd. De auditors helpen ons om ervoor te zorgen dat we onze wettelijke verplichtingen naleven, inclusief met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens. In bepaalde omstandigheden kan dit betekenen dat ze toegang hebben tot onze systemen die persoonsgegevens verwerken of dat ze mogelijk moeten beoordelen hoe we bepaalde persoonsgegevens hebben verwerkt.

• Fraude- en screeningdatabases – Wij kunnen gebruikmaken van externe databases voor fraudeherkenning en -preventie en instrumenten voor screening die beschikbaar zijn in de branche, evenals publiek beschikbare informatie om mogelijke criminele activiteiten, sancties of fraude te voorkomen en op te sporen.

• Rechtshandhavingsinstanties – Wij kunnen uw gegevens delen met rechtshandhavingsinstanties zodat zij mogelijke criminele of frauduleuze activiteiten kunnen onderzoeken, opsporen of voorkomen op basis van naleving van een wettelijke verplichting.

Gegevensoverdrachten naar het buitenland

Er zijn bepaalde omstandigheden waarin we uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie zullen overdragen aan een land dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land dat een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt als de Europese Unie. Dit komt het vaakst voor wanneer we persoonsgegevens overdragen aan een Vervoerder in het land van uw keuze, zodat zij uw boeking kunnen uitvoeren. Deze overdracht valt onder derogatie 49, lid 1, onder b) wanneer de overdracht incidenteel en noodzakelijk is voor de aan de klant te verlenen vervoersdienst. Evenzo zijn sommige van onze betalingsproviders gevestigd in de VS en valt de overdracht onder derogatie 49, lid 1, onder b) wanneer de overdracht incidenteel en noodzakelijk is, zodat de betrokkene de vergoeding kan betalen die verband houdt met het vervoer. We kunnen uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie overdragen in verband met de werking van ons bedrijf, bijvoorbeeld wanneer we een serviceprovider gebruiken in de VS, Egypte of het Verenigd Koninkrijk. Als we uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie overdragen, zorgen wij ervoor dat er passende maatregelen zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen en om te voldoen aan onze verplichtingen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we persoonsgegevens overdragen naar de VS en Egypte, sluiten we contracten in de door de Europese Commissie goedgekeurde vorm met de entiteit waaraan wij persoonsgegevens hebben overgedragen. Wanneer we persoonsgegevens overdragen naar het Verenigd Koninkrijk, is dit gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, waarbij de Europese Commissie heeft besloten dat het Verenigd Koninkrijk een adequaat beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens uit de EU. De volgende gegevenscategorieën worden overgedragen naar ons softwaresysteem voor e-mailbeveiliging in het Verenigd Koninkrijk: Naam, boekingsreferentie, telefoonnummer, adres, e-mailadres, IP-adres en klantcorrespondentie. Meer informatie over dit adequaatheidsbesluit vindt u hier: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183
Op 4 juni 2021 heeft de Europese Commissie nieuwe standaardcontractbepalingen (SCC’s) gepubliceerd om de vereisten van de AVG en de Schrems II-uitspraak op te nemen. CarTrawler zal onze overeenkomsten inzake gegevensbescherming met derden bijwerken om de nieuwe SCC’s te implementeren, waarbij we vertrouwen op dit mechanisme, en CarTrawler heeft contractuele, organisatorische en technische maatregelen genomen die in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van het EDPB; met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geavanceerde versleuteling van gegevens in doorvoer en in rust, detectiesoftware voor schadelijke code, een bewakingsproces voor inbraakdetectie, scanning en penetratietests op netwerk- en applicatieniveau, beveiligingstoegangscontroles, jaarlijkse training voor de naleving van de voorschriften door het personeel, bestaande effectbeoordelingen voor de overdracht van alle verwerkingen die buiten de EER plaatsvinden, en een beleid inzake rechtshandhavingsverzoeken dat van kracht is voor het geval dat het een verzoek om persoonsgegevens ontvangt van een wetshandhavingsinstantie. CarTrawler ziet erop toe dat derden aan wie wij gegevens overdragen soortgelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens een adequaat beschermingsniveau hebben wanneer deze buiten de EER worden doorgegeven.

Als u meer informatie wilt over de aanvullende maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de overdracht van uw persoonsgegevens, of exemplaren van de overeenkomsten die we hebben afgesloten met betrekking tot de overdrachten, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze verklaring.

Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring. Het beleid inzake gegevensbewaring is gebaseerd op het principe dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, en in overeenstemming met de vereisten die ons bij wet zijn opgelegd. Dit betekent dat de bewaartermijn voor uw persoonsgegevens zal variëren afhankelijk van het soort persoonsgegevens. Bijvoorbeeld:

• Transactiegegevens – Wij bewaren gegevens van uw boekingen en uw interactie met ons met betrekking tot dergelijke boekingen zo lang als nodig is om uw boeking te vergemakkelijken en eventuele problemen op te lossen. Wanneer uw marketingvoorkeuren zo zijn ingesteld dat wij u marketingberichten kunnen sturen, dan blijven deze gegevens bewaard zoals hieronder aangegeven.

• Gegevens van Loyaliteitsprogramma – Wij bewaren gegevens met betrekking tot loyaliteitsprogramma’s zo lang als nodig is om het beheer van ons loyaliteitsprogramma te vergemakkelijken.

• E-mailmarketing – Wij bewaren een kopie van uw persoonsgegevens die nodig zijn om u zo lang als nodig is marketingboodschappen te sturen ter ondersteuning van uw marketingvoorkeuren. Als onderdeel hiervan bewaren we ook bepaalde informatie met betrekking tot uw transacties om ons in staat te stellen onze marketingberichten te personaliseren.

• Beheer van juridische claims – Wanneer we beoordelen hoelang we persoonsgegevens bewaren, houden we rekening met de vraag of die gegevens nodig zijn om eventuele juridische claims in te stellen of te verdedigen. Als dergelijke gegevens vereist zijn, kunnen we deze bewaren tot de verjaringstermijn ten aanzien van het soort claim dat kan worden ingesteld (die varieert van 2 jaar tot 12 jaar) is verstreken.

Cookies

Dit Platform maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die worden verzonden vanaf een website en die worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon wanneer u een website bezoekt. Informatie met betrekking tot uw bezoek aan een website wordt in deze cookies geregistreerd. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Andere websites

Dit Platform kan links bevatten naar andere websites of u bent hier mogelijk beland via een link van een andere website. Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op dit Platform en de diensten beheerd door Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto of Cabforce in verband met Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto of Cabforce op het Platform. Wanneer u naar andere websites doorverwezen wordt, moet u de privacyverklaringen van die websites lezen.

Belangrijke informatie over toestemming

In omstandigheden waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, bent u vrij om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan deze verklaring. Als uw toestemming betrekking heeft op het ontvangen van e-mailmarketing, kunt u gebruikmaken van de afmeldlink in de e-mail. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, we mogelijk niet in staat zullen zijn om de gerelateerde service aan u te blijven leveren.

Uw Rechten

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht op toegang tot de gegevens – U hebt het recht om een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren, samen met andere informatie over onze verwerking van die persoonsgegevens.

Recht op rectificatie – U hebt het recht om ons te verzoeken dat onjuiste gegevens die over u worden bewaard, worden gecorrigeerd, of als de informatie die we hebben onvolledig is, kunt u ons verzoeken om de informatie bij te werken zodat deze volledig is.

Recht op uitwissing – U hebt het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over u bewaren te wissen. Dit wordt soms het recht om te worden vergeten genoemd.

Recht op beperking van verwerking of bezwaar tegen verwerking – U hebt het recht om te verzoeken dat we uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor specifieke doeleinden of om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

Recht op gegevensportabiliteit – U hebt het recht om ons, of een derde partij, te verzoeken dat een kopie van uw persoonsgegevens aan u wordt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar machineleesbaar formaat.

Neem voor het uitoefenen van een van de bovenstaande rechten contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring of klik op de volgende link:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Wijzigingen aan onze Privacyverklaring

We herzien onze privacyverklaring op regelmatige basis en we zullen eventuele updates op deze webpagina plaatsen.

Vragen en klachten

Als u vragen of klachten hebt in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Per post: Data Protection Officer, Etrawler Unlimited Company, Classon house, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ierland.
Per e-mail: dpo@cartrawler.com.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Ierse Commissie voor gegevensbescherming (Irish Data Protection Commission) indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto of Cabforce. Details over het indienen van een klacht zijn te vinden op (https://forms.dataprotection.ie/contact) of u kunt de Gegevensbeschermingscommissie bellen op 353 (0) 761 104 800.

Updated at: Mon, 29 Jan 2024 16:15:59 GMT