menu

Pernyataan Privasi

Pernyataan Privasi ini menetapkan butiran data peribadi yang berkaitan dengan anda yang kami kumpulkan melalui laman web Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto dan Cabforce, dan sebarang tapak dan aplikasi mudah alih yang berkaitan dengan Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto dan Cabforce (“Platform”), cara kami akan memproses data itu dan kepada siapa ia mungkin didedahkan. Notis ini juga menerangkan hak anda di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan termasuk Peraturan Perlindungan Data Umum (“GDPR”) Kesatuan Eropah (EU), berkaitan dengan pemprosesan data anda.

Tentang Kami

ETrawler Unlimited Company t/a Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto dan Cabforce, dengan nombor VAT 4693898K and alamat berdaftarnya adalah CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland, ialah pemilik dan pengendali Platform Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto dan Cabforce dan oleh itu merupakan pengawal data peribadi yang diterangkan dalam Notis Perlindungan Data ini. Rujukan kepada “kami”, “kita” dan “milik kami” dalam notis ini adalah merujuk kepada Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto dan Cabforce (mengikut situasi yang bersesuaian).
Kami memperkenalkan pelanggan kepada penyewaan kenderaan dan perkhidmatan pengangkutan darat lain seperti pemindahan bas, kereta api dan teksi (“Pengangkutan”) serta produk dan perkhidmatan berkaitan dengan perjalanan sampingan. Sebaik sahaja data peribadi anda dipindahkan kepada penyedia pengangkutan, ia menjadi pengawal data berasingan untuk pemprosesan mereka.
Anda boleh menghubungi kami menggunakan butiran di penghujung pernyataan ini atau sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan pemprosesan data peribadi anda, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui e-mel dpo@cartrawler.com.

Tujuan dan Asas Undang-Undang Data Peribadi yang Kami Proses

Bagi membolehkan kami memproses tempahan Pengangkutan atau tempahan anda untuk sebarang perkhidmatan sampingan, kami akan meminta anda memberikan maklumat tertentu seperti nama anda, alamat, alamat e-mel, maklumat pembayaran dan butiran tempahan. Kami juga mengumpulkan maklumat tertentu daripada peranti yang anda gunakan untuk mengakses Platform kami seperti alamat IP anda, pelayar dan jenis peranti yang anda gunakan. Selain daripada maklumat yang kami kumpulkan, kadang kala kami menerima maklumat yang dikumpulkan oleh pihak ketiga bagi pihak kami, seperti apabila anda melihat iklan Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto atau Cabforce yang dipaparkan di laman web pihak ketiga.

Berikut adalah butiran lanjut mengenai pemprosesan kami dan dasar undang-undang yang mewajarkan pemprosesan data peribadi ini:

• Sebut Harga Pengangkutan – Jika anda ingin mendapatkan sebut harga Pengangkutan, kami akan mengumpulkan nama, alamat e-mel, alamat IP dan rujukan sebut harga anda. Apabila anda menghubungi kami melalui telefon, kami akan mengumpulkan nombor telefon anda dan merekod perbualan anda dengan kami. Kami memproses data ini berdasarkan perkara yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah atas permintaan anda sebelum memasuki kontrak Pengangkutan.

• Penolakan E-mel dan Panggilan Telefon - Sekiranya anda memulakan atau tidak melengkapkan tempahan, kami masih akan mengumpulkan maklumat terhad seperti nama, alamat e-mel dan nombor telefon (bergantung kepada kaedah komunikasi anda dengan kami). Kami memproses data ini untuk menghubungi anda dan menjelaskan sama ada anda mengalami sebarang isu semasa membuat tempahan. Kami melakukan ini berdasarkan kepentingan sah kami bagi memastikan kualiti perkhidmatan pelanggan dan tiada isu dengan Platform kami.

• Butiran Tempahan – Apabila anda membuat tempahan dengan kami, kami akan meminta anda memberikan maklumat yang kami perlukan untuk memproses tempahan atau untuk memproses bayaran balik. Ini termasuk nama anda, alamat, alamat e-mel, nombor telefon dan butiran pembayaran anda. Kami memproses data peribadi untuk tujuan ini, kami akan melakukannya sama ada berdasarkan keperluan untuk memasuki atau untuk melaksanakan kontrak dalam menyediakan perkhidmatan tempahan Pengangkutan kami.

• Pertanyaan dan Aduan – Sekiranya anda menghubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami dengan pertanyaan atau aduan, kami akan merekodkan butiran pertanyaan atau aduan tersebut dan cara ia ditangani oleh sistem kami. Kami juga memerlukan butiran lanjut mengenai pertanyaan atau aduan daripada penyedia Pengangkutan berkaitan atau penyedia perkhidmatan yang lain dan maklumat tersebut akan turut direkodkan dalam sistem kami. Panggilan direkodkan untuk tujuan latihan dan kualiti atas dasar kepentingan sah kami. Kami memproses data peribadi dalam konteks pertanyaan atau aduan dan kami akan berbuat demikian berdasarkan kepentingan sah kami dalam menyelesaikan pertanyaan dan aduan pelanggan. Secara umumnya, kami tidak memproses data kesihatan dalam konteks perniagaan tetapi mungkin ada keadaan yang memerlukan kami meminta dokumen sebagai bukti untuk anda layak menerima bayaran balik dan kami akan memproses data peribadi itu berdasarkan keperluan untuk memenuhi pelaksanaan sesuatu kontrak. Kami memproses data kesihatan ini dalam keadaan terhad kerana ia adalah atas dasar yang anda secara jelas membenarkan kami menggunakannya untuk menyelesaikan pertanyaan atau aduan anda. Polisi Insurans - Sekiranya anda mengambil polisi insurans dengan salah seorang rakan insurans kami, kami akan mengumpulkan nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon, rujukan tempahan, alamat IP dan butiran pembayaran anda untuk memudahkan pembelian polisi insurans anda. Kami memproses data peribadi untuk tujuan ini, kami akan berbuat demikian sama ada berdasarkan pelaksanaan kontrak dengan anda atau berdasarkan kepentingan sah kami dalam menyediakan perkhidmatan tersebut kepada anda.

• Produk dan perkhidmatan sokongan yang lain – Sekiranya anda menempah atau membeli sebarang perkhidmatan sampingan yang lain seperti tempat letak kereta, kami akan meminta anda memberikan maklumat yang kami perlukan untuk memproses permintaan anda. Ini termasuk nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon, rujukan tempahan, alamat IP dan butiran pembayaran anda. Kami memproses data peribadi untuk tujuan ini, kami akan berbuat demikian sama ada berdasarkan pelaksanaan kontrak dengan anda atau berdasarkan kepentingan sah kami dalam menyediakan perkhidmatan tersebut kepada anda.

• Butiran Tempahan Mobiliti – Apabila anda menggunakan aplikasi dan perkhidmatan mobiliti kami dalam peranti mudah alih, kami akan mengumpulkan nama, alamat e-mel, nombor telefon, ID kesetiaan (jika berkaitan), kata laluan dan butiran pembayaran anda. Kami juga akan mengumpulkan data lokasi anda apabila anda menggunakan aplikasi kami dan semasa perjalanan teksi anda. Ini adalah asas untuk memasuki atau pelaksanaan kontrak.

• Data Lokasi – Sekiranya anda menggunakan perkhidmatan kami pada peranti mudah alih dan anda menghidupkan perkhidmatan lokasi, kami akan merekodkan lokasi anda untuk membantu anda mencari Pengangkutan tempatan atau perkhidmatan lain atas dasar memasuki atau pelaksanaan kontrak. Kami juga akan menggunakan alamat IP anda untuk menentukan negara lokasi anda berada apabila anda membuat tempahan.

• Data Program Kesetiaan – Sekiranya anda menyertai Program Kesetiaan kami, cth. MyAccount, kami akan menyimpan butiran nama anda, alamat e-mel, nombor telefon, tarikh lahir, nama pengguna, kata laluan dan rujukan sejarah tempahan anda, untuk menguruskan program kesetiaan, untuk menambah/menolak mata kesetiaan dan untuk memberitahu anda tentang ganjaran kesetiaan sedia ada. Kami memproses data ini berdasarkan keperluan untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda.

• Pemasaran Telefon/E-mel – Apabila kami mengumpulkan alamat e-mel dan/atau nombor telefon anda, kami merekodkan keutamaan anda mengenai penerimaan pemasaran daripada kami yang berkaitan dengan produk serta perkhidmatan kami dan pihak ketiga. Kami mungkin akan menghantar pemasaran tentang produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda bergantung kepada pilihan pemasaran yang anda nyatakan kepada kami. Kami menghantar pemasaran ini kepada anda atas dasar kepentingan sah kami atau dalam sesetengah keadaan, berdasarkan persetujuan.

• Analisis/Pelaporan – Kami menggunakan data berhubung dengan tempahan untuk membuat laporan dalaman mengenai cara kami kendalikan operasi perniagaan kami. Kami juga menggunakan data ini bagi tujuan analisis komersial yang lain dan cuba untuk meramal trend masa depan yang mungkin mempengaruhi perniagaan kami. Pemprosesan ini dilakukan secara agregat, jadi anda tidak boleh dikenal pasti melalui laporan atau analisis yang dihasilkan.

• Pengiklanan – Kami ingin memastikan bahawa apabila anda melihat iklan berkaitan dengan perkhidmatan kami, ia adalah relevan dengan anda dan minat anda, sama ada iklan tersebut muncul di Platform yang kami kendalikan, dalam e-mel pemasaran kami atau di laman web pihak ketiga. Kami juga mungkin akan menggunakan maklumat yang sama untuk menunjukkan anda iklan produk dan perkhidmatan pihak ketiga yang dipilih dengan teliti. Apabila anda menggunakan Platform kami, kami mungkin menggunakan carian anda untuk menyesuaikan iklan kami dengan minat anda. Sebagai contoh, jika anda mencari pilihan sewaan kenderaan di Berlin, kami mungkin menggunakan maklumat ini untuk memaparkan iklan kepada anda di Platform kami dan di laman web pihak ketiga untuk kenderaan yang disewa di Berlin yang mungkin menarik minat anda. Kami juga boleh menggunakan data mengenai transaksi anda pada masa lalu di Platform kami untuk menyesuaikan iklan kami. Kami memproses data peribadi anda untuk tujuan ini dan anda perlu membenarkan penggunaan kuki untuk pemprosesan ini.

• Kaji Selidik – Sekiranya anda menyertai kaji selidik, kami akan merekodkan respons anda dalam kaji selidik tersebut bersama dengan nama dan alamat e-mel anda. Kami memproses data anda atas dasar kepentingan sah kami untuk mendapatkan maklum balas dan menambah baik perkhidmatan yang kami sediakan kepada pelanggan.

• Pengesanan dan Pencegahan Penipuan Jenayah Kewangan – Kami mungkin menggunakan data peribadi anda bagi tujuan mencegah dan mengesan penipuan serta melengkapkan saringan sekatan atas dasar kepentingan sah kami.

• Pemprofilan – Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk mencadangkan jenis kenderaan dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda, mengenal pasti pilihan anda, memperibadikan pengalaman anda dengan kami dan untuk tujuan pencegahan penipuan.

• Pembuatan Keputusan Automatik - Kami memproses data peribadi anda untuk menilai risiko penipuan yang boleh berlaku, yang berkaitan dengan setiap transaksi sewaan. Jika sistem mengesan wujudnya kemungkinan tinggi aktiviti penipuan berdasarkan analisis data yang dikumpul, ini mungkin menyebabkan keputusan secara automatik akan menolak akses kepada kereta untuk disewa. Jika keputusan automatik memberi kesan ketara kepada anda, anda ada hak untuk meminta campur tangan manusia, menyatakan pandangan anda dan membantah keputusan itu. Kami mungkin mengkhususkan harga untuk perkhidmatan yang disediakan melalui enjin tempahan berdasarkan pembuatan keputusan automatik.

Apabila anda menggunakan Platform kami, kami menggunakan pelbagai teknologi untuk merekodkan butiran secara automatik tentang peranti yang anda gunakan dan cara anda berinteraksi dengan Platform. Maklumat ini merangkumi:

• Butiran Peranti dan cara anda berinteraksi dengan Platform – Kami secara automatik mengumpulkan butiran mengenai peranti yang anda gunakan termasuk maklumat tentang alamat IP, ID peranti, pelayar yang anda gunakan dan sistem operasi yang digunakan dalam peranti berkenaan. Kami merekodkan butiran tentang cara anda menggunakan Platform kami, cth. tarikh dan waktu anda kunjungi, halaman yang anda kunjungi, tempoh masa anda berada di satu halaman, perkara yang anda klik dalam halaman tertentu dan butiran sebarang kerosakan atau pepijat sistem yang anda hadapi. Kami menggunakan data ini untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan memperibadikan pengalaman anda. Kami juga menggunakan data untuk menguji ciri-ciri baru yang kami mahu diperkenalkan, untuk menganalisis cara Platform kami digunakan dan untuk menilai dan menambah baik perkhidmatan kami. Sebaik mungkin, kami akan menggunakan data ini pada dasar tanpa nama. Pemprosesan data peribadi anda ini adalah berdasarkan kepentingan sah kami dalam menjalankan operasi, penambahbaikan dan menjaga keselamatan perkhidmatan kami.

• Cara Anda Mengakses Platform – Kami akan merekodkan cara anda sampai ke Platform kami setakat mana yang dibenarkan (cth. sama ada anda dibawa melalui enjin carian atau dengan mengklik salah satu iklan kami). Kami mengumpulkan kebenaran kuki untuk membolehkan pemprosesan ini.

Sumber Data Peribadi

Walaupun kebanyakan maklumat kami kumpul secara langsung daripada anda, terdapat sesetengah keadaan kami mengumpulkan maklumat anda daripada sumber pihak ketiga. Keadaan ini termasuk:

• Pihak Ketiga – Kami mengendalikan program dengan pihak ketiga yang mengiklankan Platform kami bagi pihak kami. Jika anda klik pada satu daripada iklan itu, anda akan dibawa ke Platform kami menggunakan teknologi yang membolehkan kami mengenal pasti pihak ketiga yang merujuk anda. Kemudian kami akan menjejaki sama ada anda membuat tempahan dan jika anda lakukannya, kami akan kaitkan dengan pihak ketiga berkenaan untuk tujuan pembayaran komisen mereka. Walau bagaimanapun, kami tidak memberikan sebarang maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga.

• Penyedia Perkhidmatan – Sekiranya terdapat sebarang isu dengan Pengangkutan anda atau sebarang penyedia perkhidmatan yang lain, penyedia perkhidmatan mungkin menghubungi kami dengan maklumat tentang masalah tersebut.

• Pengiklanan – Apabila kami bekerja dengan pihak ketiga untuk memaparkan iklan, kami mungkin menggunakan teknologi seperti kuki atau tag piksel untuk merekodkan butiran interaksi anda dengan iklan tersebut. Kadang kala data ini dihantar kepada kami melalui kuki dan tag piksel yang ditetapkan bagi pihak kami oleh pihak ketiga. Sekiranya data dihantar kepada kami, ia akan dilakukan dengan cara tanpa nama.

Data Peribadi yang Perlu Anda Berikan Kepada Kami

Anda tidak diwajibkan untuk memberi kami sebarang data peribadi anda. Walau bagaimanapun, jika anda ingin membuat tempahan Pengangkutan atau memanfaatkan perkhidmatan sampingan, anda akan perlu memberikan maklumat yang diminta pada enjin tempahan kami. Jika anda tidak memberikan maklumat ini kepada kami, kami tidak akan dapat memproses tempahan anda. Begitu juga, anda mungkin perlu memberikan maklumat tertentu jika anda menghubungi pasukan khidmat pelanggan kami dengan pertanyaan atau aduan. Kami akan memberitahu anda jika maklumat sedemikian diperlukan.

Penerima Data

Untuk memproses tempahan anda, kami perlu menghantar butiran anda kepada penyedia Pengangkutan yang berkaitan. Jika anda menghubungi kami dengan pertanyaan atau aduan berkaitan tempahan, kami juga mungkin berkongsi butiran pertanyaan atau aduan tersebut dengan penyedia Pengangkutan supaya kami dapat menyelesaikannya.
Sekiranya anda membeli perkhidmatan yang lain, kami mungkin perlu berkongsi data peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga supaya mereka boleh menyediakan perkhidmatan tersebut kepada anda. Jika anda membuat tuntutan polisi insurans, kami mungkin perlu berkongsi data peribadi dengan penaja jamin atau pengendali tuntutan lain yang dilantik.
Kami juga menggunakan beberapa penyedia perkhidmatan untuk membantu kami menyediakan perkhidmatan kami, sebahagiannya akan mempunyai akses kepada data anda (cth. kami menggunakan pelbagai penyedia perkhidmatan perisian yang menghoskan data kami sebagai sebahagian daripada perkhidmatan mereka). Apabila kami melibatkan pihak ketiga untuk memproses data anda bagi pihak kami, kami memastikan bahawa mereka menghormati hak privasi anda dan memproses data selaras dengan undang-undang perlindungan data. Maklumat lanjut adalah seperti berikut:

• Penyedia Hos – Kami menggunakan pelbagai perkhidmatan awan dan penyedia ko-lokasi untuk membantu kami menghoskan dan menguruskan data kami.

• Pemproses Bayaran – Kami menggunakan pemproses dan penyedia pembayaran pihak ketiga untuk membantu kami memproses pembayaran di Platform kami. AIB Merchant Services, Worldpay, Klarna dan PayPal ialah pengawal data yang berasingan. Dasar privasi mereka boleh didapati di sini:
AIB MS: https://www.aibms.com/privacy;
Worldpay: https://www.fisglobal.com/en/privacy;
Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/;
PayPal: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub;

• Penyedia Teknologi - Ini termasuk penyedia perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan seperti alat penterjemahan, membantu kami menjaga rangkaian, sistem dan e-mel kami dan membantu kami menguruskan permintaan hak subjek data anda.

• Penyedia Khidmat Pelanggan – Kami menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk menyediakan khidmat pelanggan di luar waktu bekerja dan platform pihak ketiga untuk memproses surat-menyurat pelanggan.

• Juruaudit – Kami mempunyai fungsi audit dalaman dan luaran yang disediakan oleh pihak ketiga. Juruaudit membantu kami memastikan bahawa kami mematuhi tanggungjawab undang-undang kami termasuk berkaitan dengan cara kami memproses data peribadi. Dalam keadaan tertentu, ini bermakna mereka mempunyai akses kepada sistem kami yang memproses data peribadi atau mereka mungkin perlu menyemak semula cara kami memproses data peribadi tertentu.

• Pangkalan data penipuan dan penyaringan – Kami mungkin menggunakan pangkalan data dan alat penyaringan luar yang sedia ada dalam industri bagi pengesanan dan pencegahan penipuan serta maklumat yang tersedia kepada orang ramai untuk mencegah dan mengesan aktiviti jenayah, sekatan atau penipuan yang mungkin berlaku.

• Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang – Kami mungkin berkongsi data anda dengan agensi penguatkuasaan undang-undang untuk membolehkan mereka menyiasat, mengesan atau mencegah aktiviti jenayah atau penipuan yang mungkin berlaku atas dasar mematuhi kewajipan undang-undang.

Pemindahan Luar Negara

Terdapat keadaan tertentu yang memerlukan kami memindahkan data peribadi anda di luar Kesatuan Eropah ke negara yang tidak diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah sebagai penyedia tahap perlindungan setara bagi data peribadi seperti yang disediakan di Kesatuan Eropah. Keadaan yang paling biasa ialah kami memindahkan data peribadi kepada penyedia Pengangkutan di negara yang anda pilih supaya mereka dapat memenuhi tempahan anda. Pemindahan ini jatuh di bawah Pengurangan 49 1 (Derogation 49) 1) b) apabila pemindahan ini adalah tidak berkala dan diperlukan, dan perkhidmatan pengangkutan perlu disediakan untuk pelanggan. Sesetengah penyedia pembayaran kami di AS juga perlu mematuhi perkara yang sama dan pemindahan ini jatuh di bawah Pengurangan 49 1) b) apabila pemindahan ini tidak berkala dan diperlukan supaya subjek data boleh membuat bayaran yang berkaitan dengan pengangkutan. Kami juga boleh memindahkan data peribadi anda di luar Kesatuan Eropah berkaitan dengan operasi perniagaan kami seperti ketika kami menggunakan penyedia perkhidmatan yang berpangkalan di AS, Mesir atau UK. Sekiranya kami memindahkan data peribadi anda di luar Kesatuan Eropah, kami akan memastikan langkah-langkah yang sesuai diambil bagi melindungi data peribadi anda dan untuk mematuhi tanggungjawab kami di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Apabila kami memindahkan data peribadi ke AS dan Mesir, kami memasuki kontrak dalam bentuk yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah dengan entiti yang telah kami pindahkan data peribadi kepada mereka. Apabila kami memindahkan data peribadi ke UK, ini adalah berdasarkan keputusan kecukupan yang diberikan oleh Suruhanjaya EU, iaitu Suruhanjaya EU memutuskan UK memastikan tahap perlindungan yang memuaskan untuk data peribadi EU. Kategori data berikut dipindahkan ke sistem perisian keselamatan e-mel kami di UK: Nama, rujukan tempahan, nombor telefon, alamat, alamat e-mel, Alamat IP dan surat-menyurat pelanggan. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang keputusan kecukupan ini di sini: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183
Pada 4 Jun 2021, Suruhanjaya Eropah menerbitkan klausa berkontrak standard baharu (SCC) untuk merangkum keperluan GDPR dan keputusan Schrems II. CarTrawler telah mengemas kini perjanjian perlindungan data kami dengan pihak ketiga untuk melaksanakan SCC baharu, yang mana kami bergantung pada mekanisme ini dan telah menerima pakai langkah-langkah kontrak, organisasi dan teknikal sejajar dengan Pengesyoran Lembaga Perlindungan Data Eropah (EDPB) termasuk tetapi tidak terhad kepada tahap pencapaian penyulitan data dalam keadaan bergerak dan rehat, perisian pengesanan kod hasad, proses pengawasan pengesanan pencerobohan, pengimbasan dan ujian penembusan peringkat rangkaian dan aplikasi, kawalan akses keselamatan, latihan pematuhan kakitangan tahunan, Penilaian Kesan Pemindahan bagi semua pemprosesan yang berjalan di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) dan dasar Permintaan Penguatkuasaan Undang-Undang sekiranya menerima permintaan data peribadi daripada agensi penguatkuasaan undang-undang. CarTrawler memastikan pihak ketiga yang kami pindahkan data kepada mereka demi melaksanakan langkah-langkah yang sama bagi memastikan semua data peribadi mempunyai tahap perlindungan yang memuaskan apabila dipindahkan di luar EEA.

Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat terperinci tentang langkah-langkah tambahan yang kami ambil berkaitan dengan pemindahan data peribadi anda atau salinan perjanjian yang kami sediakan berkaitan pemindahan, sila hubungi kami menggunakan butiran di bahagian bawah pernyataan ini.

Penyimpanan

Kami menyimpan data peribadi anda mengikut dasar penyimpanan rekod kami. Dasar penyimpanan rekod beroperasi berdasarkan prinsip yang kami menyimpan data peribadi tidak lebih daripada tempoh masa yang bersesuaian dengan tujuan data itu dikumpulkan dan mematuhi sebarang keperluan yang dikenakan kepada kami oleh undang-undang. Ini bermakna tempoh penyimpanan bagi data peribadi anda akan berbeza mengikut jenis data peribadi. Sebagai contoh:

• Data Transaksi – Kami mengekalkan butiran tempahan anda dan interaksi anda dengan kami berhubung dengan tempahan sedemikian untuk tempoh masa yang diperlukan bagi memudahkan urusan tempahan anda dan menyelesaikan sebarang masalah yang mungkin timbul. Pilihan pemasaran anda sehingga kami dapat menghantar mesej pemasaran kepada anda dan data sedemikian boleh disimpan seperti perincian di bawah.

• Data Program Kesetiaan – Kami mengekalkan data yang berkaitan dengan program kesetian untuk tempoh masa yang diperlukan bagi memudahkan pentadbiran program kesetiaan kami.

• Pemasaran E-mel – Kami akan menyimpan salinan data peribadi yang diperlukan untuk menghantar mesej pemasaran kepada anda untuk tempoh masa yang diperlukan bagi memudahkan pengaturan pilihan pemasaran anda. Selain itu, kami juga akan mengekalkan maklumat tertentu berkaitan transaksi anda untuk membolehkan kami menyesuaikan mesej pemasaran kami.

• Menguruskan tuntutan undang-undang – Apabila kami menilai tempoh masa kami menyimpan data peribadi, kami akan mengambil kira sama ada data tersebut diperlukan untuk dibawa atau dipertahankan bagi sebarang tuntutan undang-undang. Jika data tersebut diperlukan, kami boleh menyimpannya sehingga had tempoh undang-undang berkaitan dengan jenis tuntutan yang boleh dilakukan (berbeza antara 2 tahun hingga 12 tahun).

Kuki

Platform ini menggunakan kuki. Kuki adalah fail teks mudah dan kecil yang dihantar dari laman web dan disimpan dalam komputer, tablet atau telefon bimbit anda apabila anda mengunjungi laman web. Maklumat berkaitan dengan kunjungan anda ke laman web direkodkan dalam kuki ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki yang kami gunakan, sila layari dasar kuki kami.

Laman web yang lain

Platform ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain atau anda mungkin tiba di sini melalui pautan dari laman web lain. Pernyataan Privasi ini hanya diguna pakai pada Platform ini dan perkhidmatan yang dikendalikan oleh Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto atau Cabforce yang berkaitan dengan Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto atau Cabforce di Platform tersebut. Apabila anda dipautkan ke laman web lain, anda harus membaca penyataan privasi mereka.

Maklumat Penting mengenai Persetujuan

Anda bebas untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dalam keadaan kami memproses data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda. Anda boleh menarik balik persetujuan dengan menghubungi kami melalui butiran hubungan di bawah penyataan ini. Sekiranya persetujuan anda berkaitan dengan penerimaan pemasaran e-mel, anda boleh menggunakan pautan membatalkan langganan dalam e-mel. Sila ambil perhatian, sekiranya anda menarik balik persetujuan anda, kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang berkaitan kepada anda.

Hak Anda

Anda mempunyai hak berikut, dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan data peribadi anda:

Hak untuk mengakses data – Anda mempunyai hak untuk meminta salinan data peribadi yang kami simpan mengenai anda bersama dengan maklumat lain tentang pemprosesan yang kami lakukan terhadap data peribadi tersebut.

Hak untuk membetulkan – Anda mempunyai hak untuk meminta sebarang data yang tidak tepat mengenai anda dibetulkan atau sekiranya kami mempunyai maklumat yang tidak lengkap, anda boleh meminta kami mengemas kini maklumat tersebut sehingga lengkap.

Hak untuk memadamkan – Anda mempunyai hak untuk meminta kami memadamkan data peribadi yang kami simpan mengenai anda. Ini kadang kala disebut sebagai hak untuk dilupakan.

Hak untuk mengehadkan pemprosesan atau membantah pemprosesan – Anda mempunyai hak untuk meminta kami agar tidak memproses data peribadi anda bagi tujuan tertentu atau membantah kami daripada memproses data peribadi anda bagi tujuan tertentu.

Hak untuk kemudahalihan data – Anda mempunyai hak untuk meminta kami memberi kepada anda atau pihak ketiga, salinan data peribadi anda dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin.

Untuk melaksanakan sebarang hak yang dinyatakan di atas, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan di bahagian bawah pernyataan ini atau klik pada pautan berikut:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Perubahan pada Pernyataan Privasi kami

Kami sentiasa menyemak pernyataan privasi kami ini dan sebarang maklumat kemas kini akan dikongsikan pada halaman web ini.

Pertanyaan dan Aduan

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau aduan berkaitan pemprosesan data peribadi anda, anda boleh berhubung dengan kami menggunakan butiran hubungan berikut:

Melalui pos: Pegawai Perlindungan Data, Etrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland.
Melalui e-mel: dpo@cartrawler.com.

Anda juga mempunyai hak untuk membuat aduan dengan Suruhanjaya Perlindungan Data Ireland (Irish Data Protection Commission) sekiranya anda tidak berpuas hati dengan pemprosesan data peribadi anda oleh Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto atau Cabforce. Butiran cara untuk membuat aduan boleh didapati di (https://forms.dataprotection.ie/contact) atau anda boleh menghubungi Suruhanjaya Perlindungan Data di 353 (0)761 104 800.

Updated at: Mon, 29 Jan 2024 16:15:59 GMT