ēdienkarte

Privātuma paziņojums

Šajā Privātuma paziņojumā ir izklāstīta detalizēta informācija par to, kādus ar jums saistītos personas datus mēs vācam vietnē Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce un visās ar Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce saistītajās mobilajās vietnēs un lietotnēs (turpmāk — „Platforma”), kā mēs šādus datus apstrādājam, un kam tie var tikt izpausti. Tāpat šajā paziņojumā ir izskaidrotas piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos, tostarp ES Vispārējā datu aizsardzības regulā (turpmāk — „VDAR”), noteiktās jūsu tiesības saistībā ar jūsu datu apstrādi.

Par mums

„ETrawler Unlimited Company t/a Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce”, juridiskā adrese Classon House, Dundrum Business, Dundrum, Dublin 14, ir Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce Platformas īpašnieks un operators un tādējādi šajā Datu aizsardzības paziņojumā izklāstīto personas datu pārzinis. Līdz ar to šajā paziņojumā izmantotās atsauces uz „mēs”, „mūs” vai „mums” ir atsauces uz Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce.
Mēs iepazīstinām klientus ar automobiļu nomas un citiem sauszemes transportlīdzekļu pakalpojumiem, piemēram pasažieru pārvadājumiem ar autobusu, vilcienu un taksometru (turpmāk — „Transports”) un ar tiem saistītiem tūrisma produktiem un pakalpojumiem.
Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot šī paziņojuma nobeigumā norādīto kontaktinformāciju, vai vaicājumu gadījumā par jūsu personas datu apstrādi jūs varat sazināties arī ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi dpo@cartrawler.com.

Mūsu apstrādātie personas dati

Lai mēs varētu apstrādāt jūsu Transporta vai papildu pakalpojumu rezervāciju, mēs lūdzam jūs sniegt konkrētu informāciju, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, maksājuma informāciju un rezervācijas datus. Tāpat mēs vācam konkrētu informāciju no ierīces, kuru izmantojat, lai piekļūtu Platformai, piemēram, IP adresi, izmantoto pārlūku un izmantotās ierīces veidu. Papildus informācijai, kuru vācam mēs paši, mēs dažkārt saņemam informāciju, kuru mūsu vārdā vāc trešās personas, piemēram, tad, kad jūs redzat Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce reklāmu trešo personu vietnēs.
Lielākā daļa mūsu vākto personas datu par jums ir jūsu paša sniegtā informācija. Jūsu sniegtā informācija var ietvert turpmāk norādīto.
• Transporta cenas piedāvājums — ja jūs pieprasāt Transporta cenas piedāvājumu, mēs vācam jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, IP adresi un cenas piedāvājuma atsauci. Ja esat sazinājies ar mums pa tālruni, mēs vācam arī jūsu tālruņa numuru un ierakstām mūsu savstarpējo telefona sarunu.
• Darījuma pabeigšanas atgādinājuma e-pasti vai telefona zvani — ja jūs uzsākat veikt rezervāciju, taču to nepabeidzat, mēs joprojām ievācam ierobežotu informācijas daudzumu, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru (atkarībā no jūsu izvēlētā saziņas veida ar mums).
• Informācija par rezervāciju — jums veicot rezervāciju, mēs jums lūdzam sniegt informāciju, kas mums ir nepieciešama rezervācijas apstrādei. Tā ietver jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru un jūsu maksājuma informāciju.
• Vaicājumi un sūdzības — ja jūs sazināties ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu saistībā ar vaicājumu vai sūdzību, mēs savās sistēmās reģistrējam attiecīgā vaicājuma vai sūdzības informāciju un to, kā tā tiek risināta. Tāpat mēs varam lūgt attiecīgajam Transporta vai cita pakalpojuma sniedzējam sniegt papildu informāciju par vaicājumu vai sūdzību. Arī šo informāciju mēs reģistrējam savās sistēmās.
• Apdrošināšanas polise — ja jūs iegādājaties apdrošināšanas polisi no kāda no mūsu apdrošināšanas partneriem, mēs vācam jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, rezervācijas atsauci, IP adresi un maksājuma informāciju, lai atvieglotu jūsu apdrošināšanas polises iegādi.
• Citi papildu produkti un pakalpojumi — ja jūs rezervējat vai iegādājaties jebkuru citu papildu pakalpojumu, piemēram, autostāvvietas pakalpojumus, mēs lūdzam jūs sniegt mums nepieciešamo informāciju, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu. Tā ietver jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, rezervācijas atsauci, IP adresi un jūsu maksājuma informāciju.
• Informācija par rezervācijām lietotnē On Demand Taxi
• Ja jūs reģistrējaties mūsu lietotnē On Demand Taxi, mēs vācam jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, lojalitātes ID numuru (ja tāds ir piemērojams), kā arī paroli un maksājuma informāciju.
• Jums izmantojot mūsu taksometra pakalpojumu lietotni On Demand Taxi, mēs vācam jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un maksājuma informāciju. Tāpat mēs vācam jūsu atrašanās vietas informāciju brauciena laikā un tad, kad jūs izmantojat mūsu lietotni.
• Atrašanās vietas dati — ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumus no mobilās ierīces un esat iespējojis atrašanās vietas pakalpojumus, mēs reģistrēsim jūsu atrašanās vietu, lai palīdzētu jums atrast Transporta un citus pakalpojumus jūsu tuvumā. Tāpat mēs izmantojam jūsu e-pasta adresi, lai noteiktu, kurā valstī jūs atrodaties, veicot rezervāciju.
• Lojalitātes programmas dati — ja jūs reģistrējaties mūsu Lojalitātes programmā, t.i., MyAccount, mēs glabājam informāciju par jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzimšanas datumu, lietotājvārdu, paroli un jūsu rezervāciju atsauču vēsturi.
• Mārketinga ziņojumi e-pastā — ievācot informāciju par jūsu e-pasta adresi, mēs reģistrējam jūsu preferences attiecībā uz mārketinga ievirzes e-pasta ziņojumu saņemšanu par mūsu pašu un trešo personu produktiem un pakalpojumiem.
• Aptaujas — ja jūs piedalāties aptaujā, mēs reģistrējam jūsu sniegtās atbildes, kā arī jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

Personiskā informācija, kuru mēs vācam automātiski

Jums izmantojot mūsu Platformu, mēs pielietojam dažādas tehnoloģijas, lai automātiski vāktu informāciju par jūsu izmantoto ierīci un to, kā jūs mijiedarbojaties ar Platformu. Šī informācija ietver:
• informāciju par ierīci — mēs automātiski vācam informāciju par jūsu izmantoto ierīci, tostarp IP adresi un ierīces ID numuru, jūsu izmantoto pārlūku, kā arī ierīces izmantoto operētājsistēmu,
• to, kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu Platformu — mēs reģistrējam datus par to, kā jūs izmantojat mūsu Platformu, piemēram, jūsu apmeklējuma datumu un laiku, apmeklētās lapas, uzkavēšanās ilgumu lapās, kur jūs esat sekojis saitēm, kā arī datus par visām avārijām un sistēmas kļūdām, ar kurām esat sastapies,
• to, kā esat nokļuvis Platformā — kad vien iespējams, mēs reģistrējam, no kurienes esat nokļuvis mūsu Platformā (piem., vai esat ienācis vietnē no meklētājprogrammas, vai klikšķinot uz kādas no mūsu reklāmām).

Personas datu avoti

Lai arī mēs galvenokārt vācam informāciju tieši no jums, pastāv situācijas, kurās mēs ievācam informāciju no trešo personu avotiem. Šīs situācijas ietver:
• trešās personas — mēs īstenojam programmu, kurā trešās personas reklamē mūsu Platformu mūsu vārdā. Noklikšķinot uz kādas no šīm reklāmām, jūs tiekat novirzīts uz mūsu Platformu, izmantojot tehnoloģiju, kura ļauj mums saprast, kura trešā persona ir novirzījusi jūs pie mums. Tad mēs sekojam līdzi tam, vai jūs veicat rezervāciju un, ja to veicat, mēs saistām šo rezervāciju ar attiecīgo trešo personu komisijas samaksas nolūkā. Taču mēs nesniedzam trešajām personām nekādu ar jums saistītu personisko informāciju.
• pakalpojumu sniedzēju — ja rodas problēmjautājumi saistībā ar jūsu Transporta vai citu pakalpojumu sniedzēju, pakalpojumu sniedzējs var sazināties ar mums, sniedzot mums informāciju par attiecīgo problēmjautājumu.
• reklāmas — mums sadarbojoties ar trešajām personām reklāmas izvietošanas nolūkos, mēs varam izmantot tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes un pikseļu birkas, lai reģistrētu datus par jūsu mijiedarbību ar šīm reklāmām. Šie dati dažkārt tiek nosūtīti mums caur tām sīkdatnēm un pikseļu birkām, kuras jūsu ierīcē ievieto trešās personas mūsu vārdā. Dati mums tiek nosūtīti anonimizētā veidā.

Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Galvenais iemesls tam, kādēļ mēs izmantojam jūsu personas datus, ir apstrādāt jūsu Transporta un papildu pakalpojumu rezervācijas, kā arī atbildēt uz vaicājumiem un risināt problēmjautājumus, kas var rasties saistībā ar rezervācijām. Tāpat mēs izmantojam personas datus tādiem konkrētiem citiem mērķiem kā mūsu reklāmu un mārketinga ievirzes e-pasta ziņojumu pielāgošanai, lai nodrošinātu to piemērotību jums, kā arī lai pārraudzītu to, kā jūs izmantojat mūsu Platformu, lai mēs varētu veikt uzlabojumus un pielāgotu Platformas izskatu.
Turpmāk ir izklāstīta detalizēta informācija par mūsu veikto apstrādi un tās veikšanas tiesisko pamatu.
• Transporta cenas piedāvājumi — mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai sastādītu jums cenas piedāvājumus. Šo datu apstrādes pamats ir fakts, ka šie dati ir nepieciešami, lai pēc jūsu pieprasījuma veiktu pasākumus pirms potenciālas Transporta līguma noslēgšanas.
• Darījuma pabeigšanas atgādinājuma e-pasti vai telefona zvani — mēs apstrādājam personas datus, lai sazinātos ar jums un noskaidrotu, vai, mēģinot veikt rezervāciju, sastapāties ar sarežģījumiem. Mēs veicam šīs darbības uz savu leģitīmo interešu pamata, nodrošinot augstas kvalitātes apkalpošanu un novēršot problēmas Platformas izmantošanā.
• Rezervācijas — mēs izmantojam jūsu personas datus, lai apstrādātu pie mums un Transporta pakalpojumu sniedzējiem veiktās rezervācijas, kā arī lai pārvaldītu veiktās rezervācijas Platformā. Pamats personas datu apstrādei šim nolūkam ir nepieciešamība izpildīt līguma noteikumus vai īstenot mūsu leģitīmās intereses, nodrošinot mūsu Transporta rezervāciju pakalpojumu.
• Apdrošināšanas polise / citi papildu produkti vai pakalpojumi — ja jūs iegādājaties apdrošināšanas polisi no kāda no mūsu apdrošināšanas partneriem saistībā ar jūsu Transporta rezervāciju vai rezervējat citu papildu pakalpojumu, mēs apstrādājam jūsu datus, lai atvieglotu tā rezervāciju. Pamats personas datu apstrādei šim nolūkam ir nepieciešamība izpildīt ar jums noslēgtā līguma noteikumus vai īstenot mūsu leģitīmās intereses, nodrošinot šo pakalpojumu.
• Vaicājumi un sūdzības — ja jūs nosūtāt mums vaicājumu jeb sūdzību par Transporta rezervāciju vai jebkuru citu papildu pakalpojumu, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai atbildētu uz jūsu vaicājumu vai atrisinātu jūsu sūdzību. Pamats personas datu apstrādei vaicājumu vai sūdzību kontekstā ir mūsu leģitīmās intereses atbildēt uz klientu vaicājumiem un atrisināt to sūdzības. Ja jūs brīvprātīgi iesniedzat datus par savu veselību, šo personas datu apstrādes pamats ir jūsu nepārprotama piekrišana tam, ka mēs tos izmantojam, lai atbildētu uz jūsu vaicājumu vai atrisinātu jūsu sūdzību.
• Rezervāciju lietotne On Demand Taxi — mēs apstrādājam jūsu datus, lai atvieglotu jūsu reģistrāciju lietotnē On Demand Taxi un tās izmantošanu. Personas datu apstrādes pamats ir mūsu līgumā noteiktie apstrādes pienākumi vai mūsu leģitīmās intereses nodrošināt šo pakalpojumu mūsu klientiem.
• Lojalitātes programma — lojalitātes programmas pastāvēšanas gadījumā mēs izmantojam jūsu personas datus, lai vadītu šo programmu, kā arī piešķirtu/atskaitītu lojalitātes punktus un informētu jūs par saņemto lojalitātes programmas atlīdzību. Šo datu apstrādes pamats ir nepieciešamība izpildīt mūsu savstarpēji noslēgtajā līgumā noteiktos pienākumus.
• Mārketinga ziņojumi e-pastā — ja esam ievākuši jūsu e-pasta adreses datus pakalpojuma sniegšanas nolūkā, tad atkarībā no jūsu norādītajām mārketinga preferencēm mēs jums varam nosūtīt e-pasta ziņojumus par produktiem un pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, varētu jūs interesēt. Šādu mārketinga ievirzes e-pasta ziņojumu nosūtīšanas pamats ir mūsu leģitīmās intereses virzīt mūsu produktu un pakalpojumu tirgvedību.
• Mūsu pakalpojumu sniegšana un uzlabošana — ja mēs vācam datus saistībā ar to, kā jūs izmantojat mūsu Platformu un pakalpojumus, piemēram, datus par jūsu ierīci un to, kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu Platformu un pakalpojumiem, mēs tos izmantojam mūsu pakalpojumu nodrošināšanas un jūsu lietotāja pieredzes personalizēšanas nolūkos. Tāpat mēs izmantojam šos datus, lai pārbaudītu jaunās funkcijas, kuras plānojam ieviest, analizētu to, kā tiek izmantota mūsu Platforma, kā arī novērtētu un uzlabojumu mūsu pakalpojumus. Mēs šos datus izmantojam pēc iespējas anonimizētā veidā. Visa šī jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz mūsu leģitīmajām interesēm sniegt, uzlabot un aizsargāt mūsu pakalpojumus.
• Analīze/pārskati — mēs izmantojam ar rezervācijām saistītos datus, lai sastādītu iekšējos pārskatus par to, kā darbojas mūsu uzņēmums. Tāpat mēs izmantojam šos datus citos saimnieciskās darbības analīzes nolūkos, kā arī lai censtos prognozēt nākotnes tendences, kuras var ietekmēt mūsu uzņēmumu. Šī apstrāde tiek veikta kopsavilkuma veidā, tādēļ sastādītajos pārskatos un analīzē nav iespējams jūs identificēt.
• Reklāma — mēs vēlamies nodrošināt to, ka tad, kad jūs redzat Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce vai citas reklāmas, tās ir piemērotas jums un jūsu interesēm neatkarīgi no tā, vai tās tiek attēlotas mūsu vadītajā Platformā, mūsu nosūtītajos mārketinga ievirzes e-pasta ziņojumos vai trešo personu vietnēs. Tāpat mēs varam izmantot šo informāciju, lai attēlotu jums rūpīgi atlasītu trešo personu produktu un pakalpojumu reklāmas. Jums izmantojot mūsu Platformu, mēs izmantojam jūsu veiktos meklēšanas vaicājumus, lai pielāgotu reklāmas jūsu interesēm. Piemēram, ja esat meklējis automobiļu nomas iespējas Berlīnē, mēs varam izmantot šo informāciju, lai mūsu Platformā un trešo personu tīmekļa vietnēs attēlotu jums automobiļu nomas reklāmas Berlīnē, kuras, iespējams, varētu jūs interesēt. Tāpat mēs varam izmantot to darījumu datus, kurus nesen esat veicis mūsu Platformā, lai pielāgotu mūsu reklāmas. Jūsu personas datu apstrādes pamats šiem nolūkiem ir mūsu leģitīmās intereses nodrošināt to, ka mūsu vai trešo personu reklāmas ir efektīvas.
• Aptaujas — ja jūs piekrītat piedalīties aptaujā, mēs apstrādājam jūsu datus uz jūsu piekrišanas pamata.

Personas dati, kurus mēs jums pieprasām sniegt

Jums nav pienākuma sniegt mums nevienus savus personas datus. Taču, ja vēlaties veikt Transporta rezervāciju vai izmantot kādu papildu pakalpojumu, jums būs nepieciešams sniegt mums rezervēšanas programmā prasīto informāciju. Ja jūs nenorādīsiet šo informāciju, mēs nevarēsim apstrādāt jūsu rezervāciju. Tāpat, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu saistībā ar vaicājumu vai sūdzību, jums var tikt prasīts sniegt konkrētu informāciju. Mēs informēsim jūs, ja šāda informācija būs nepieciešama.

Datu saņēmēji

Lai apstrādātu jūsu rezervāciju, mums ir nepieciešams nosūtīt jūsu datus attiecīgajam Transporta pakalpojumu sniedzējam. Tāpat, ja jūs sazināties ar mums saistībā ar vaicājumu vai sūdzību par rezervāciju, mēs varam kopīgot datus par vaicājumu vai sūdzību Transporta pakalpojumu sniedzējam, lai atrisinātu situāciju.
Ja jūs iegādājaties citu pakalpojumu, mums var būt nepieciešams kopīgot personas datus ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, lai tie varētu jums nodrošināt attiecīgo pakalpojumu. Iesniedzot apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu saskaņā ar iegādāto apdrošināšanas polisi, mums var būt nepieciešams kopīgot personas datus ar parakstītāju vai norīkoto apdrošināšanas atlīdzību speciālistu.
Mūsu īstenoto reklāmas programmu ietvaros mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar trešajām personām, kuras tos apvienos ar savā rīcībā esošajiem datiem par jums, lai pielāgotu reklāmas, kuras parādās trešo personu tīmekļa vietnēs (kuras var būt mūsu pašu reklāmas vai trešo personu reklāmas, kuras mēs attēlojam to vārdā). Datu kopīgošanas gadījumā aizsardzība tiek nodrošināta, izmantojot šifrēšanu un citus drošības pasākumus.
Tāpat mēs piesaistām vairākus pakalpojumu sniedzējus, lai tie palīdzētu mums sniegt pakalpojumus; dažiem no tiem būs nepieciešams piekļūt jūsu datiem (piemēram, mēs piesaistām dažādus programmatūras pakalpojumu sniedzējus, kuri savu pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros vieso mūsu datus). Piesaistot trešās personas jūsu datu apstrādei mūsu vārdā, mēs nodrošinām, ka tie ievēro jūsu privātuma tiesības un apstrādā datus saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem. Trešās personas var būt:
• viesošanas pakalpojumu nodrošinātāji — mēs piesaistām dažādus mākoņdatošanas un datu izvietošanas vienuviet pakalpojumus, lai tie palīdzētu viesot un pārvaldīt mūsu datus,
• maksājumu apstrādātāji — mēs piesaistām trešo personu maksājumu apstrādātājus, lai viņi palīdzētu mums pieņemt maksājumus mūsu Platformā,
• tehnoloģiju nodrošinātāji — tie ietver pakalpojumu sniedzējus, kuri palīdz nodrošināt mūsu vietnes, sistēmu un e-pastu drošību,
• klientu apkalpošanas nodrošinātāji — mēs piesaistām trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu klientu apkalpošanu ārpus mūsu darbalaika,
• revidenti — trešās personas nodrošina mums iekšējās un ārējās revīzijas funkcijas. Revidenti palīdz mums nodrošināt to, ka mēs izpildām savus juridiskos pienākumus, tostarp attiecībā uz personas datu apstrādi. Konkrētos gadījumos tas var nozīmēt, ka revidentiem ir piekļuve tām mūsu sistēmām, kuras apstrādā personas datus, vai ka tiem var būt nepieciešams pārskatīt to, kā esam apstrādājuši konkrētus personas datus.

Datu nosūtīšana uz ārzemēm

Konkrētos gadījumos mēs pārsūtām jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības uz valsti, kuru Eiropas Komisija nav atzinusi par Eiropas Savienības personas datu aizsardzības līmenim līdzvērtīgu līmeni nodrošinošu valsti. Visplašāk sastopamais šāda veida personas datu nosūtīšanas veids ir datu nosūtīšana Transporta nodrošinātājam, lai tas varētu izpildīt jūsu veikto rezervāciju. Mēs varam arī nosūtīt jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības saistībā ar mūsu saimnieciskās darbības īstenošanu, piemēram, piesaistot pakalpojumu sniedzēju, kura atrašanās vieta ir citā jurisdikcijā. Ja mēs nosūtīsim jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības, tad mēs nodrošināsim to, ka tiek īstenoti pienācīgi pasākumi, lai aizsargātu jūsu personas datus un ievērotu mums piemērojamajos tiesību aktos noteiktos pienākumus. Tas var ietvert līgumu noslēgšanu ar uzņēmumiem, kuriem mēs pārsūtām personas datus, Eiropas Komisijas apstiprinātā veidā vai nodrošinot to, ka uzņēmums, kuram mēs nosūtām jūsu personas datus, ir piekritis izmantot apstiprinātu nosūtīšanas mehānismu, piemēram, ES–ASV Privātuma aizsardzības shēmu.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu īstenotajiem pasākumiem saistībā ar jūsu personas datu nosūtīšanu, vai saņemt mūsu ieviesto līgumu kopijas attiecībā uz datu nosūtīšanu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot šī paziņojuma nobeiguma daļā norādīto kontaktinformāciju.

Datu saglabāšana

Mēs saglabājam jūsu personas datus saskaņā ar mūsu dokumentu glabāšanas politiku. Dokumentu glabāšanas politikas pamatā ir princips, ka mēs glabājam personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, tiem nolūkiem, kuros mēs tos esam ievākuši, saskaņā ar visām tiesību aktos mums noteiktajām prasībām. Tas nozīmē, ka jūsu personas datu saglabāšanas ilgums ir atkarīgs no personas datu veida. Piemēram:
• dati par darījumiem — mēs saglabājam datus par jūsu rezervācijām un jūsu mijiedarbību ar mums saistībā ar šīm rezervācijām tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai atbalstītu jūsu rezervāciju un atrisinātu jebkurus iespējamos problēmjautājumus. Ja jūsu izvēlētās mārketinga preferences ļauj mums nosūtīt jums mārketinga ievirzes ziņojumus, tad šādi dati tiek saglabāti saskaņā ar turpmāk izklāstīto,
• lojalitātes programmu dati — mēs saglabājam ar lojalitātes programmām saistītos datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai atvieglotu mūsu lojalitātes programmas pārvaldīšanu,
• mārketinga ievirzes ziņojumi — mēs saglabājam to personas datu kopiju, kuri mums ir nepieciešami, lai nosūtītu jums mārketinga ievirzes ziņojumus, tik ilgi, cik tas ir nepieciešams jūsu izvēlēto mārketinga preferenču ievērošanai. Šajā kontekstā mēs saglabājam arī konkrētu informāciju saistībā ar jūsu darījumiem, lai mēs varētu pielāgot jums nosūtītos mārketinga ievirzes ziņojumus,
• likumīgu prasību pārvaldība — nosakot to, cik ilgi glabāt personas datus, mēs izvērtējam, vai šie dati var būt nepieciešami, lai celtu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Ja šādi dati ir nepieciešami, mēs tos glabājam līdz brīdim, kad iestājas noilgums atkarībā no ceļamās prasības veida (no 2–12 gadiem).

Sīkdatnes

Šajā Platformā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelielas, vienkāršas teksta datnes, kuras, apmeklējot tīmekļa vietni, tiek nosūtītas no tīmekļa vietnes un ievietotas jūsu datorā, planšetdatorā vai mobilajā telefonā. Informācija par vietnes apmeklējumu tiek reģistrēta sīkdatnēs. Lai uzzinātu vairāk par mūsu izmantotajām sīkdatnēm, lūdzam izlasīt mūsu sīkdatņu politiku.

Citas tīmekļa vietnes

Šajā Platformā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, vai arī jūs, iespējams, esat ticis novirzīts uz šo saiti, sekojot citā tīmekļa vietnē norādītai saitei. Šis Privātuma paziņojums attiecas tikai uz šo Platformu un Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce pārvaldītajiem pakalpojumiem saistībā ar Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce vietni šajā Platformā. Sekojot saitēm uz citām tīmekļa vietnēm, jums ir jāizlasa šo vietņu privātuma paziņojumi.

Būtiska informācija par piekrišanas sniegšanu

Gadījumos, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus uz jūsu piekrišanas pamata, jūs varat jebkurā laikā atsaukt sevis sniegto piekrišanu. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, saziņai izmantojot šī paziņojuma nobeiguma daļā norādīto kontaktinformāciju. Ja jūsu piekrišana attiecas uz mārketinga ievirzes e-pasta ziņojumu saņemšanu, jūs varat sekot attiecīgajā ziņojumā norādītajai abonēšanas uzteikuma saitei. Lūdzam ievērot, ka piekrišanas atsaukuma gadījumā mēs, iespējams, turpmāk vairs nevarēsim nodrošināt jums attiecīgo pakalpojumu.

Jūsu tiesības

Konkrētos gadījumos jums ir turpmāk izklāstītās tiesības attiecībā uz saviem personas datiem.
• Tiesības piekļūt datiem — jums ir tiesības pieprasīt mūsu rīcībā esošo savu personas datu kopiju kopā ar citu informāciju par šo personas datu apstrādi.
• Labošanas tiesības — jums ir tiesības pieprasīt visu par jums turēto datu labošanu vai, ja mūsu rīcībā ir nepilnīga informācija par jums, pieprasīt šo datu aktualizāciju tā, lai tie būtu pilnīgi.
• Tiesības uz datu dzēšanu — jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam mūsu rīcībā esošos jūsu personas datus. Tās dažkārt sauc par tiesībām tikt aizmirstam.
• Tiesības uz apstrādes ierobežošanu un iebilšanu pret apstrādi — jums ir tiesības pieprasīt to, lai mēs pārtraucam apstrādāt jūsu personas datus konkrētiem mērķiem, kā arī iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus konkrētiem mērķiem.
• Tiesības uz datu pārnesamību — jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izsniedzam jums vai trešajai personai jūsu personas datu kopiju strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.
Lai īstenotu jebkuras no iepriekš minētajām tiesībām, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot šī paziņojuma nobeiguma daļā norādīto kontaktinformāciju.

Izmaiņas mūsu Privātuma paziņojumā

Mēs regulāri pārskatām savu Privātuma paziņojumu, un visi tā atjauninājumi tiks publicēti šajā lapā.

Jautājumi un sūdzības

Vaicājumu vai sūdzību gadījumā par jūsu personas datu apstrādi jūs varat sazināties ar mums, izmantojot šo kontaktinformāciju:
pa pastu: Data Protection Officer, Holiday Autos, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland,
pa e-pastu: dpo@cartrawler.com.

Tāpat jums ir tiesības iesniegt sūdzību Īrijas Datu aizsardzības komisijā, ja neesat apmierināts ar to, kā Holiday Autos/Argus Car Hire/Dégrifauto/Cabforce apstrādā jūsu personas datus. Informācija par to, kā iesniegt sūdzību, ir pieejama, sekojot šai saitei: (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm), vai varat sazināties ar Datu aizsardzības komisiju pa tālruni: 353 (0)761 104 800.