Meniu

„Etrawler Unlimited Company t/a“ („CarTrawler“) užsakymų sistemos naudojimo taisyklės ir sąlygos

Įžanga

Šis užsakymų peiškos variklis naudoja „CarTrawler“ technologijas ir leidžia Jums naudotis „CarTrawler“ technologijomis automobilių nuomos ar pervežimo sausuma paslaugoms užsakyti (įskaitant, bet neapsiribojant taksi, pervežimo paslaugomis ir automobilio su vairuotoju nuoma, privačiais, verslo klasės, pirmos klasės pervežimais, pervežimais autobusais ir miniautobusais, traukiniais, invalidų vežimėliuose ir limuzinais) (toliau – Pervežimo paslaugos) iš trečiųjų šalių automobilių nuomos ar pervežimo sausuma paslaugų teikėjų (toliau – Pervežimo paslaugų teikėjai).

Atidžiai perskaitykite šias „CarTrawler“ užsakymų platformos naudojimo taisykles ir sąlygas („užsakymų sąlygos“), nes jos taikomos visam šios užsakymų platformos turiniui. Naudodamiesi bet kokia šio užsakymų platformos dalimi, jūs sutinkate su šiomis užsakymų sąlygomis (nepriklausomai nuo to, ar užsiregistruosite ir ar užsakysite pervežimo paslaugas) ir sutinkate: i) naudotis šia užsakymų platforma vadovaujantis užsakymų sąlygomis; ii) priimti šias užsakymų sąlygas, kaip teisinį susitarimą tarp jūsų ir „CarTrawler“. Jeigu nepriimate ir (arba) nesutinkate su šiomis užsakymų sąlygomis, nedelsiant nustokite naudotis šia užsakymų platforma ir daugiau ja nesinaudokite.

Naudodami šį užsakymų paieškos variklį, Jūs pripažįstate, kad visoje informacijoje, įskaitant, tačiau neapsiribojant informacija, susijusia su Pervežimo paslaugomis, Pervežimo paslaugų teikėjais, kelionėmis ir atostogomis, skelbiamomis šiame užsakymų paieškos variklyje, gali būti netikslumų ir (arba) spausdinimo klaidų ir kad „CarTrawler“ nebus atsakinga už šiuos netikslumus ar klaidas.

„CarTrawler“ gali bet kada savo nuožiūra pakeisti arba atnaujinti šias užsakymų sąlygas. Tam tikras šių Užsakymo sąlygų nuostatas gali panaikinti aiškiai tam skirti teisiniai pranešimai arba interneto svetainėje, per kurią Jūs pasiekėte šį užsakymų paieškos variklį, esančios sąlygos.

Šios užsakymų sąlygos taip pat taikomos visiems užsakymams, vykdomiems per „CarTrawler“ klientų aptarnavimo centrą (KAC), ir bus jums išsiųstos el. paštu, jei užsakymą pateiksite telefonu, per KAC.

Informacija apie mus

Šią užsakymų platformą valdo Airijoje registruota bendrovė „Etrawler Unlimited Company“, veiklą vykdanti pavadinimu „CarTrawler“ (toliau „CarTrawler“, „mes“ ir visos šio įvardžio formos bei numanomi kreipiniai). Įmonė registruota Airijoje, įmonės kodas 93433, buveinės ir pagrindinis veiklos adresas Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland (Airija). „CarTrawler“ kontaktinius duomenis galima rasti kvite arba interneto svetainėje www.cartrawler.com.

„CarTrawler“ padeda užsakyti pervežimo paslaugas užsakymų platformoje, supažindindama Jus su Pervežimo paslaugų teikėjais ir kitomis pagalbinėmis paslaugomis. Už tai „CarTrawler“ gauna komisinius. Pati „CarTrawler“ nevykdo jokių pervežimo paslaugų ir nėra pervežimo paslaugų teikėja. Pervežimo paslaugų sutartis (pervežimo paslaugų sąlygas) jūs sudarote su pervežimo paslaugų teikėjais, o „CarTrawler“ nėra tokių sutarčių šalis. Atitinkamas pervežimo paslaugų sąlygas galima peržiūrėti šioje užsakymų platformoje, pasirinkus pervežimo paslaugų teikėjo siūlomą paslaugą ir įvedus atitinkamą užsakymo informaciją. Pateikę užsakymą pervežimo paslaugų teikėjui per šią užsakymų platformą patvirtinate atitinkamo pervežimo paslaugų teikėjo sąlygas ir su jomis sutinkate. „CarTrawler“ neteikia jokių garantijų pervežimo paslaugų teikėjų paslaugoms ir neatstovauja jokių pervežimo paslaugų teikėjų. Tik pervežimo paslaugų teikėjai patys atsako už per šią užsakymų platformą užsakytų pervežimo paslaugų suteikimą.

Su Jungtinės Karalystės klientais, kurie transporto paslaugoms užsakyti naudojasi šia užsakymų sistema ir atsiskaito Jungtinėje Karalystėje išduotomis kredito kortelėmis, „CarTrawler“ sudaro papildomas sutartis dėl toliau nurodytų paslaugų su jos valdoma dukterine įmone „Etrawler UK Limited“ (įmonės reg. numeris 08565121): (i) mokėjimų apdorojimas; (ii) kuponų išdavimas; (iii) klientų aptarnavimas (bendrųjų klientų užklausų, atšaukimo, pinigų grąžinimo ir skundų nagrinėjimas).

Įkainiai ir mokesčiai

Pervežimo paslaugų siūlomos kainos rastos naudojant šį užsakymų paieškos variklį ir bet kokios užsakymo kainos, rastos naudojantis šiuo užsakymų paieškos varikliu tikslumas priklauso nuo Jūsų pateiktos užsakymo informacijos šiame užsakymų paieškos variklyje (įskaitant, tačiau neapsiribojant vairuotojo amžiumi, paėmimo ir (arba) grąžinimo vieta ir laiku).

Paslaugų teikimas

„CarTrawler“ siekia užtikrinti, kad užsakymų platforma tinkamai veiktų 24 valandas per parą, tačiau neatsako, jeigu dėl kokios nors priežasties užsakymų platforma nustos veikti ar bus neprieinama. Įvykus sistemos gedimui, vykdant techninės priežiūros, remonto ar kitus darbus, arba dėl kitų „CarTrawler“ nekontroliuojamų priežasčių, užsakymų platforma laikinai ir be pranešimo gali būti nepasiekiama.

Užsakymo sąlygos

Perskaitykite šias užsakymams, kuriuos per šią platformą teikiate pervežimo paslaugų teikėjams, taikomas sąlygas.

A. Užsakymo pateikimas

„CarTrawler“ savo veiklą vykdo visame pasaulyje ir naudoja keturias mokėjimo už pervežimo paslaugas rūšis. Jums prieinamas mokėjimo modelis pateikiant užsakymą priklausys nuo Jūsų vietos ir (arba) pasirinkto Pervežimo paslaugų teikėjo Pervežimo paslaugų sąlygų.

Keturi galimi mokėjimo modeliai:

 1. pateikdami užsakymą „CarTrawler“ sumokate užsakymo užstatą, o likutį, prieš pasinaudodami Pervežimo paslauga, sumokate Pervežimo paslaugų teikėjui, atvykę į Pervežimo paslaugų teikėjo registratūrą; arba
 2. pateikdami užsakymą Jūs „CarTrawler“ sumokate užsakymo užstatą, o likutį sumokate prieš atvykdami į Pervežimo paslaugų teikėjo registratūrą; arba
 3. pateikdami užsakymą Jūs „CarTrawler“ sumokate visą Pervežimo paslaugų kainą ir, automobilio nuomos atveju, atvykę į Pervežimo paslaugų teikėjo registratūrą, sumokate tik už degalus (benziną / dyzeliną) ir papildomus priedus, jei už juos nebuvo sumokėta užsakant; arba
 4. pateikdami užsakymą Jūs nieko nemokate. Jūs sumokėsite Pervežimo paslaugų teikėjui visą Pervežimo paslaugų kainą, atvykę į Pervežimo paslaugų teikėjo registratūrą, prieš pasinaudodami Pervežimo paslauga.

pateikdami užsakymą sumokate visą Pervežimo paslaugų kainą ir pasirenkate paslaugos „Pirkite dabar, mokėkite vėliau“ (BNPL) teikėją; tokiu atveju „CarTrawler“ atitinkamam BNPL paslaugų teikėjui gali perduoti savo teisę gauti jūsų mokėjimą.

Įsidėmėkite, kad kai pateikdami užsakymą nemokate, tik Jūs esate atsakingi už visų mokesčių Pervežimo paslaugų teikėjui sumokėjimą laiku. Kai kurie transporto paslaugų teikėjai klientui neatvykus taiko atitinkamą mokestį. Apie bet kokį išankstinį mokėjimą, reikalingą įvykdyti paslaugos užsakymą, būsite iš anksto informuoti. Siekiant išvengti abejonių, pasirenkamus priedus (įskaitant vaikiškas kėdutes, GPS, papildomo vairuotojo paslaugą ir kt.) galima užsakyti dviem būdais. Galimybės užsisakyti priedus priklauso nuo tiekėjo. Sumokėti galima atvykus arba užsakant.

Užsakymo metu galite nurodyti, kad už papildomai užsakomus priedus ir paslaugas sumokėsite atvykę pasiimti automobilio. Mokėjimas už papildomus priedus ir paslaugas, išskyrus iš anksto apmokėtus, įskaitant tiekėjų siūlomas papildomas paslaugas, pvz., nulinės franšizės draudimą, turi būti atliktas tiesiogiai Pervežimo paslaugų teikėjui, atvykus į Pervežimo paslaugų teikėjo nuomos punktą, prieš paimant automobilį. Dėmesio! „CarTrawler“ negali užtikrinti galimybės užsisakyti kokių nors papildomų priedų atvykus, ar tam tikros jų kainos.

Užsakant galima pridėti specialiąją įrangą / papildomų priedų (jei prieinama) už kuriuos reikės sumokėti iš anksto. Jie įtraukiami į bendrą nuomos kainą pateikiant užsakymą.

Už bet kokių papildomų paslaugų ir (arba) papildomų prašomų ir (arba) įsigytų priedų apmokėjimą ir bet kokius papildomus taikytinus mokesčius, įskaitant, tačiau neapsiribojant kelių ir degalų mokesčiais, esate atsakingi patys. Be to, jūs esate atsakingi už visus paslaugų ar administravimo mokesčius, kuriuos taiko atitinkamas Pervežimo paslaugų teikėjas. Jei paslaugas užsakote per mūsų paslaugų užsakymo platformą, mes suteikiame galimybę už paslaugas apmokėti keliais būdais, kurie priklauso nuo jūsų buvimo vietos ir kurie aiškiai nurodomi užsakymų platformoje.

Bet kokie mokėjimus priimančiam operatoriui perduodami duomenys šifruojami ir perduodami per apsaugotą serverį. Jeigu norite atlikti užsakymo pakeitimus, turite apie tai pranešti vienu jūsų kupone nurodytais būdais arba mūsų interneto svetainėje www.cartrawler.com, tiksliai nurodydami visą susijusią informaciją. „CarTrawler“ negali garantuoti pakeitimų, tačiau bet kuriuo atveju mes stengsimės rasti geriausią sprendimą. Jei transporto priemonę jau paėmėte arba jau turėjote ją paimti iš nuomotojo, tačiau to nepadarėte, užsakymo keisti nebegalite. „CarTrawler“ kompensacijų už neišnaudotą nuomos laikotarpį neteikia. Jei transporto priemonę jau paėmėte ir norite pratęsti jos nuomos laikotarpį (pakeisti kupone nurodytą transporto priemonės grąžinimo datą), papildomą mokestį, jei nuomotojas galės pratęsti nuomos laikotarpį, turėsite sumokėti tiesiogiai nuomotojui. Papildomam nuomos laikotarpiui bus taikomos vietinės nuomotojo paslaugų kainos. Teikdami užsakymą esate patys atsakingi už svarbios informacijos apie jūsų fizinę ar psichinę būklę, kuri gali trukdyti tinkamai valdyti arba naudotis transporto priemone, pateikimą nuomotojui. Jeigu apie tokią būklę nuomotojo neinformuosite, įvykus nelaimingam atsitikimui draudimo sąlygos negalios ir kompensacija nebus taikoma.

JEIGU NEPATEIKSITE REIKIAMŲ DOKUMENTŲ IR (ARBA) KREDITO KORTELĖS, AUTOMOBILIŲ NUOMOS PASLAUGŲ TEIKĖJAS GALI ATSISAKYTI IŠDUOTI AUTOMOBILĮ IR PINIGAI NEBUS GRĄŽINTI. NUOMOJANTIS AUTOMOBILĮ, KAI JĮ PAIMSITE, PRIVALĖSITE PATEIKTI (I) SAVO KILMĖS ŠALIES VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMĄ (ABI DALIS, JEIGU PAŽYMĖJIMAS IŠDUOTAS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE, KUR JIS IŠDUODAMAS DVIEM DALIMIS), (II) JŪSŲ GALIOJANTĮ PASĄ IR GALIOJANČIĄ KREDITO KORTELĘ UŽSAKYME NURODYTO PAGRINDINIO VAIRUOTOJO VARDU SU PAKANKAMAI LĖŠŲ PADENGTI BET KOKIO SU AUTOMOBILIO NUOMA SUSIJUSIO DRAUDIMO POLISO PERVIRŠĮ (KAIP TAIKYTINA) IR (III) ATSPAUSDINTĄ JŪSŲ KVITO KOPIJĄ. PERŽIŪRĖKITE SAVO PERVEŽIMO PASLAUGŲ SĄLYGAS DĖL PAPILDOMŲ IR (ARBA) KITŲ PERVEŽIMO PASLAUGŲ TEIKĖJO IR (ARBA) VIETINIŲ ĮSTATYMŲ REIKALAVIMŲ. PAVYZDŽIUI, JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE TAIP PAT GALI BŪTI REIKALINGAS ADRESĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS.

Jeigu pateiksite užsakymą, bet nepaimsite automobilio / nepasinaudosite Pervežimo paslaugomis (ir neatšauksite šio atsakymo pagal toliau išdėstytus atšaukimo nuostatus), pinigai nebus grąžinti.

Informuojame, kad jeigu manote, jog vėluosite pasiimti užsakytą automobilį / pasinaudoti Pervežimo paslaugomis, Jūs privalote susisiekti su Pervežimo paslaugų teikėju ir informuoti jį apie tai.

Jeigu skrydis atšaukiamas arba vėluoja, „CarTrawler“ už pinigų grąžinimą neatsako.

B. Užsakymo patvirtinimas

Kai patvirtinsite užsakymą, el. paštu gausite „CarTrawler“ nuomos paslaugų teikėjo kuponą (angl. „voucher“), kuriame rasite užsakymo duomenis. Skaitmeninį kuponą turėsite pateikti nuomos paslaugų teikėjui atsiimdami automobilį / prieš pasinaudodami pervežimo paslauga. Jeigu kupono negavote, nedelsdami kreipkitės į mus. Kupone neteikiama informacija apie paslaugų kainas arba nuomotojo taikomus mokesčius ir apie prieš paimant automobilį / naudojantis pervežimo paslaugomis papildomai užsakytas paslaugas. Kuponas nėra sąskaita. „CarTrawler“ rekomenduoja atidžiai patikrinti kupone nurodytą informaciją (šalį, nuomos punktą, datą, paslaugų laikotarpį ir kt.). Jeigu kupone rastumėte klaidingą informaciją, skubiai apie tai praneškite kupone nurodytais būdais arba mūsų internetinėje svetainėje www.cartrawler.com, tiksliai nurodydami visą susijusią informaciją. „CarTrawler“ pasilieka teisę keisti užsakymą po to, kai užsakėte atitinkamą transporto paslaugą, jei paaiškėja, kad užsakyme padaryta klaida ir (arba) per „CarTrawler“ rezervavimo sistemą buvo pateikta neteisinga informacija arba ji buvo nurodyta nuomotojo atsiųstame kupone, arba kitaip. Tokiu atveju „CarTrawler“ iš karto apie tai jus informuos ir jūs galėsite sutikti su pakeitimais (jei tinka) arba atšaukti užsakymą ir susigrąžinti visą sumokėtą sumą. Dėmesio! Jei užsakymą pateiksite iki automobilio atsiėmimo laiko likus iki 48 valandų, prieš užsakymą patvirtinant transporto priemonės tiekėjui „CarTrawler“ gali pareikalauti jį apmokėti. Jei transporto priemonės tiekėjas jūsų užsakymo nepatvirtins, „CarTrawler“ kupono neišduos ir grąžins jums pinigus. „CarTrawler“ kuponų neišsaugo, tačiau jūs savo kuponą galėsite bet kuriuo metu rasti užsakymų programėlėje, skirtuke „Tvarkyti užsakymus“. „CarTrawler“ rekomenduoja atidžiai patikrinti kupone nurodytas transporto priemonės nuomos sąlygas. Transporto paslaugų sąlygos taip pat pateiktos šioje užsakymų platformoje, tačiau jas nuomos teikėjas gali keisti.

Teikdami užklausą dėl paslaugos, atšaukdami paslaugą ar norėdami pakeisti paslaugos užsakymą, visuomet turite nurodyti užsakymo dokumente pateiktą užsakymo numerį.

C. Atšaukimai

Jeigu norite atšaukti užsakymą, galite tai padaryti prieš paimdami automobilį / pasinaudodami Pervežimo paslaugomis vienu iš kvite nurodytų pranešimo būdų arba mūsų interneto svetainės www.cartrawler.com skiltyse „Susisiekite“ arba „Tvarkyti užsakymus“. Neatšaukite savo užsakymo tiesiogiai per Pervežimo paslaugų teikėją, nes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos apie atšaukimo taisykles, tvarkymo / administravimo mokesčius ir specialias sąlygas, kurios gali būti taikomos Jūsų užsakymui, rasite Pervežimo paslaugų sąlygose.

Jeigu kitaip nenurodyta šiame skyriuje, „CarTrawler“ gavus pranešimą dėl atšaukimo likus daugiau nei 48 valandoms iki planuoto automobilio paėmimo / pasinaudojimo pervežimo paslaugomis laiko, bus grąžinta visa už šias paslaugas sumokėta suma. Taikomos toliau D skiltyje paaiškintos nenugalimos jėgos sąlygos. Užsakant automobilių nuomą, kai „CarTrawler“ gauna pranešimą dėl atšaukimo likus mažiau nei 48 valandoms iki planuoto automobilio paėmimo / pasinaudojimo automobilio nuoma, jeigu už užsakymą Jūsų sumokėta suma viršija 120 €, bus grąžinta sumokėta suma, atskaičiavus 120 € administravimo mokestį. Tai pat taikomos toliau D skiltyje paaiškintos nenugalimos jėgos sąlygos. Užsakant sausumos pervežimus, kai „CarTrawler“ gauna pranešimą dėl atšaukimo likus mažiau nei 48 valandoms iki planuoto automobilio paėmimo / pasinaudojimo sausumos pervežimu, sumokėtas mokestis nebus grąžintas.

Panašiai ir tuo atveju, kai „CarTrawler“ gauna pranešimą apie Jūsų automobilio nuomos užsakymo pakeitimus likus daugiau kaip 48 valandoms iki planuoto automobilio paėmimo / naudojimosi automobilio nuoma, užsakymui nebus taikomas joks papildomas pakartotinio užsakymo mokestis. Jeigu naujojo užsakymo kaina bus didesnė už Jūsų iš pradžių sumokėtą sumą, Jums reikės sumokėti skirtumą.

Kai „CarTrawler“ gauna pranešimą apie Jūsų automobilio nuomos užsakymo pakeitimus likus mažiau kaip 48 valandoms iki planuoto automobilio paėmimo / naudojimosi automobilio nuoma, o Jūsų už užsakymą sumokėta suma viršija 65 €, „CarTrawler“ perkels Jūsų iš pradžių sumokėtą sumą į naująjį užsakymą, atskaičiavusi 66 € administravimo mokestį. Jeigu į naująjį užsakymą perkelta suma nepadengia visos naujojo užsakymo kainos, Jums reikės sumokėti skirtumą. Visais atvejais, kai reikia atlikti naują užsakymą, jo kaina bus nustatoma remiantis einamąja kainodara.
Kai Jūsų už užsakymą sumokėta suma neviršija 65 €, lėšų į naują užsakymą nebus perkelta ir turėsite sumokėti visą naujojo užsakymo kainą pagal einamąją kainodarą.
Turėkite omenyje, kad ankstesnėse skiltyse pateiktoms atšaukimo ir pakeitimo taisyklėms taikomos pervežimo paslaugų teikėjo atšaukimo taisyklės, išdėstytos Jūsų užsakymui taikomose Pervežimo paslaugų sąlygose. Pasitikrinkite, ar Jums taikomos Pervežimo paslaugų sąlygos kuo nors skiriasi nuo šiose skiltyse pateiktų atšaukimo ir (arba) pakeitimo taisyklių. Šie skirtumai gali būti i) reikalingo pranešimo apie atšaukimą laikotarpis ir (arba) ii) taikomo administravimo mokesčio suma bei kiti. Jeigu atšaukiamas užsakymas, kurio atveju visas pervežimo paslaugos mokestis mokamas atvykus, atšaukimo mokestis netaikomas.

Turėkite omenyje, kad negalima atšaukti tam tikrų Pervežimo paslaugų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) mikroautobusų, autobusų ir (arba) traukinių paslaugas, o sumokėti pinigai už jas negrąžinami. Perskaitykite atitinkamo Pervežimo paslaugų teikėjo atšaukimo ir pinigų grąžinimo taisykles, esančias Pervežimo paslaugų sąlygose, kuriose pateikta visa informacija apie šias taisykles.

Už paslaugos ar papildomų prekių ar paslaugų, kurias įsigijote kartu su savo pervežimo paslaugų užsakymu, atšaukimą ir jo įvykdymą atsakote patys. Tai taikoma įvairioms prekėms ir paslaugoms, įskaitant trečiųjų šalių teikiamas draudimo paslaugas. Būtinai perskaitykite visų tokių prekių arba paslaugų nuostatas ir sąlygas dėl atšaukimo arba keitimų, nes jos gali skirtis nuo Jūsų Pervežimo užsakymo.

Jeigu atšauksite arba pakeisite užsakymą, atliktą naudojantis kredito / debeto kortele, „CarTrawler“ neatsakys už jokius Jūsų patirtus piniginius nuostolius dėl galimų valiutų kurso pokyčių nuo Jūsų pirminio užsakymo pateikimo ir jo tolesnio atšaukimo arba pakeitimo. Atšaukti arba pakeisti užsakymą automobilio paėmimo arba pervežimo paslaugos įvykdymo dieną draudžiama.

D. Force Majeure (nenugalima jėga)

Jei šios užsakymo sąlygos pažeidžiamos ir (arba) vėluojama suteikti paslaugas arba paslaugos visiškai nesuteikiamos dėl įvykių, aplinkybių ar priežasčių, kurios nepriklauso nuo mūsų valios, šalys nuo atsakomybės atleidžiamos. Tokie įvykiai, aplinkybės ir priežastys laikomi nenugalimos jėgos reiškiniais, tai gali būti (neapsiriboja išvardytais): stichinės nelaimės, potvyniai, sausros, žemės drebėjimai ar kitos natūralios gamtos katastrofos, epidemijos arba pandemijos, teroristų išpuoliai, civiliniai karai, pilietiniai neramumai arba riaušės, karai, grasinimas karu arba pasiruošimas karui, ginkluoti konfliktai, sankcijų ir embargo įvedimas. Tokiomis aplinkybėmis prievolių vykdymo trukmė pratęsiama laikotarpiui, kurį vėluojama įvykdyti prievoles arba per kurį nepavyko jų įvykdyti. Taip pat, jei mes arba automobilių nuomos paslaugų sektorius bus paveikti nenugalimos jėgos reiškinių, turėsime teisę vietoje pinigų grąžinimo už atšauktą užsakymą pateikti kuponą arba pinigų grąžinimo kredito notą.

E. Pervežimo paslaugų kainos nustatymas ir valiutų kursai

„CarTrawler“ deda visas pastangas, kad užtikrintų tikslias užsakymų platformoje rodomas pervežimo paslaugų kainas, įskaitant kainas rodomas pervežimo paslaugų užsakymo momentu. Tačiau „CarTrawler“ ir pervežimo paslaugų teikėjai pasilieka teisę gavę pervežimo paslaugų užsakymą pakeisti jos kainą, jeigu buvo siūloma klaidinga kaina ar įvyko kito pobūdžio klaida. Tokiais atvejais „CarTrawler“ stengiasi kuo greičiau apie tai informuoti klientus ir suteikia galimybę sutikti su pakeista kaina arba atšaukti užsakymą ir susigrąžinti atitinkamą įmoką už paslaugas. „CarTrawler“ taikomi valiutų kursai, kurie naudojami siekiant nurodyti paslaugos kainą jūsų pasirinkta valiuta, yra dažnai atnaujinami. Jūsų kredito kortelės ar debeto kortelės bendrovės naudojami užsienio valiutų kursai gali skirtis. „CarTrawler“ neatsako už jokius šioje užsakymų platformoje rodomos kainos ir kredito arba debeto kortelę išdavusios įstaigos nuskaitytos sumos neatitikimus, atsiradusius dėl skirtingų valiutos kursų.

F. Skundų nagrinėjimo tvarka

Bendradarbiaudami su savo pasauliniu transporto paslaugų teikėjų tinklu mes siekiame savo klientams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas. Jeigu manote, kad suteikta paslauga nebuvo kokybiška, galite vienu iš toliau nurodytų būdų pateikti skundą.

Internetinių užsakymų vadovas: Skundą kartu su visais aktualiais dokumentais galite pateikti užsakymų platformos skirtuke „Pagalbos centras“.

Tel.: Žr. nuomos užsakymo kupono apačioje nurodytą telefono numerį.

Kad skundų nagrinėjimo procesas vyktų sklandžiai, skundus turite pateikti per 120 dienų nuo nuomoto automobilio grąžinimo datos arba per 30 dienų nuo paskutinės numatytos transportavimo paslaugos dienos. Bet kokie vėliau pateikti skundai nenagrinėjami. Jūsų skundas bus išnagrinėtas per 20 dienų laikotarpį arba greičiau. Jeigu skundo nepavyksta išspręsti vadovaujantis „CarTrawler“ skundų nagrinėjimo tvarka, daugiau informacijos rasite internetinėje skundų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines

Šioje užsakymų platformoje galimai naudojamos nuorodos į kitų šalių internetines svetaines ir serverius. Bet kokios nuorodos į kitų šalių svetaines nėra ir neturi būti suprantamos, kaip „CarTrawler“ rekomendacijos, garantija ar jose teikiamos informacijos ar siūlomų paslaugų patvirtinimas ar siūlymas. Šios nuorodos teikiamos tik jūsų patogumui ir informaciniais tikslais. Nuorodų į kitas internetines svetaines ar serverius įtraukimas šioje užsakymų platformoje nereiškia tokių internetinių svetainių ar serverių turinio (pvz., kelionės ar paslaugos informacijos) patvirtinimo ar ryšio su paslaugų teikėjais. „CarTrawler“ nekontroliuoja ir neatsako už kitų šalių internetinėse svetainėse ar serveriuose teikiamą informaciją ir atitinkamai neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos tikslumą ar teisėtumą. Jei naudojatės tokiomis kitų šalių internetinėmis svetainėmis arba serveriais ir juose teikiama informacija, vadovaukitės savo nuožiūra. Jeigu nuspręsite atverti bet kokios trečiosios šalies interneto svetainę, susietą su šiuo užsakymų paieškos varikliu, Jūs tai darysite savo rizika, Jūs išeisite iš šio užsakymų paieškos variklio ir būsite nukreipti į interneto svetainę, kurios „CarTrawler“ nekontroliuoja.

Mūsų naudojamai „Google Maps“ funkcijai taikomos „Google Maps“ paslaugų teikimo sąlygos („Google“ paslaugos teikimo sąlygos). Jei naudojatės „Google Maps“, turite laikytis „Google“ paslaugos teikimo sąlygų; žr. https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

Atsakomybė

Kilus ginčui tarp jūsų ir „CarTrawler“, mūsų atsakomybė, jeigu tokia būtų taikoma, apsiriboja jūsų sumokėta suma už pervežimo paslaugas. „CarTrawler“, tiek kiek leidžia teisės aktai, nesuteikia jokių garantijų (išreikštų arba numanomų) dėl: i) pervežimo paslaugų užsakytų naudojantis šia užsakymų platforma, ii) šios užsakymų platformos ir jos turinio, įskaitant bet kokią informaciją, susijusią su pervežimo paslaugų teikėju.

Pati „CarTrawler“ neteikia pervežimo paslaugų, todėl nėra susitarimo dėl pervežimo paslaugų šalis ir nėra atsakinga (tiesiogiai arba netiesiogiai) už pervežimo paslaugų sąlygas ir terminus, įskaitant bet kokius nesklandumus ar ginčus kylančius tarp pervežimo paslaugų teikėjo ir kliento, įskaitant ginčus dėl pervežimo paslaugų teikimo metu padarytos materialinės žalos ar žalos sveikatai.

IŠSKYRUS ATVEJUS, KURIE PRIEŠTARAUJA TEISĖS AKTAMS, „CARTRAWLER“ IR JOKIE MŪSŲ DARBUOTOJAI, VADOVAI, SAVININKAI, ASOCIJUOTOSIOS BENDROVĖS, KELIONIŲ PARTNERIAI AR KITI ATSTOVAI NĖRA ATSAKINGI PRIEŠ JUS AR BET KOKIĄ KITĄ ŠALĮ UŽ TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIAI SUKURTUS ARBA ATSITIKTINAI ATSIRADUSIUS NUOSTOLIUS IR (ARBA) ŽALĄ, ATSIRADUSIUS ARBA SUSIJUSIUS SU BET KOKIOS INFORMACIJOS, PRODUKTŲ, PASLAUGŲ IR (ARBA) MEDŽIAGOS, SIŪLOMOS IR (ARBA) UŽSAKYTOS NAUDOJANTIS ŠIA UŽSAKYMŲ PLATFORMA, NAUDOJIMU. GALIMI NUOSTOLIAI: I) DUOMENŲ, II) APYVARTOS, III) PAJAMŲ, IV) LAIKO, V) SANTAUPŲ, VI) PELNO, VII) GALIMYBIŲ IR (ARBA) TURTO NETEKIMAS SUGADINIMAS IR BET KOKIO KITO POBŪDŽIO EKONOMINIAI NUOSTOLIAI, NET JEI „CARTRAWLER“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ AR ŽALOS GALIMYBĘ, ARBA TOKIE NUOSTOLIAI IR (ARBA) ŽALA GALĖJO BŪTI PAGRĮSTAI NUMATYTA.

Siekiant išsklaidyti bet kokias galimas abejones, „CarTrawler“ patvirtina, kad jokiomis aplinkybėmis neatsako už jūsų patiriamus nuostolius ar žalą dėl bet kokios pervežimo paslaugų informacijos, įvykdymo ir (arba) nuorodų, minėtų skyriuje „Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines“.

Neteisėtas arba draustinas naudojimas

Naudodamiesi šia užsakymų platforma įsipareigojate prieš „CarTrawler“ nenaudoti šios užsakymų platformos jokiais neteisėtais arba draudžiamais tikslais, prieštaraujančiais užsakymų sąlygoms ar galinčiais sugadinti „CarTrawler“ reputaciją.

Amžius ir atsakomybė

Naudodamiesi šia užsakymų platforma patvirtinate, kad esate teisėto amžiaus teikti pervežimo paslaugų užsakymus ir prisiimti atsakomybę dėl šios užsakymų platformos naudojimo. Naudodamiesi šia užsakymų platforma suprantate, kad patys esate finansiškai ir kitaip atsakingi už bet kokį šios užsakymų platformos naudojimą. „CarTrawler“ rekomenduoja saugoti savo prisijungimo duomenis.

Jokios atsakomybės vykdant operacijas kredito ar debeto kortele

„CarTrawler“ stengiasi užtikrinti šiame užsakymų portale vykdomų kredito ir debeto kortelių operacijų saugumą. TAČIAU, jeigu bet kokios kredito ar debeto kortelės, i) kurią naudojate užsakymo metu ir (arba) ii) kurios duomenis atskleidėte šiame užsakymų portale, išraše atsiras nepatvirtintų mokesčių, „CarTrawler“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokio pobūdžio patirtą žalą ar nuostolius susijusius su tokiu naudojimu ar informacijos atskleidimu, tačiau tai neturės jokio poveikio jūsų teisės aktais numatytoms teisėms. Dėmesio! Ši užsakymų platforma naudoja „VeriSign“ apsaugą. „CarTrawler“ laikosi visų reikalavimų dėl kortelės savininko duomenų, kurie numatyti mokėjimo kortelių duomenų apsaugos standarte.

Autorių teisės, pranešimas ir ribota licencija

Visa šioje užsakymų programėlėje esanti informacija, įskaitant turinį, tekstą, grafiką, vaizdus, prekių pavadinimus, struktūrą, nuotraukas, mygtukus, meno kūrinius, kompiuterių kodus ir kt. yra saugoma, įvairių intelektinės nuosavybės teisės aktų, įskaitant autorių teisių įstatymus ir tarptautinius teisės aktus, ir yra prieinama tik jūsų asmeniniam naudojimui, teikiant pervežimo paslaugų užsakymus. Jeigu negavote rašytinio „CarTrawler“ sutikimo elgtis kitaip, užsakymų programėle ir jos turiniu galite naudotis tik asmeniniais tikslais. Jums draudžiama bet kokiais kitais tikslais keisti, kopijuoti, platinti, sujungti, perduoti, dauginti ar rodyti minėtą informaciją ar kitus užsakymų programėlėje rodomus duomenis. Prisijungdami prie šios užsakymų paieškos platformos jūs sutinkate:

 1. Nenaudoti užsakymų paieškos platformos spekuliatyviems ar apgaulingiems užsakymams pateikti.
 2. Nenaudoti užsakymų paieškos platformos pervežimo paslaugų tiekėjams ar pervežimo paslaugų tiekėjų kainoms tirti.
 3. Nenaudoti jokių automatinių sistemų, robotų ar programinės įrangos duomenims iš šios užsakymų paieškos platformos gauti.
 4. Nenaudoti pavadinimo „CarTrawler“ arba kito „CarTrawler“ prekės ženklo komerciniais tikslais, negavus išankstinio raštiško „CarTrawler“ sutikimo.
 5. Nekopijuoti ir nedauginti šios užsakymų paieškos platformos medžiagos komerciniais tikslais.

Atsakomybės atsisakymas

Ši užsakymų platforma teikiama tokia, kokia yra, ir „CarTrawler“ negarantuoja ir neužtikrina, kad i) ši užsakymų platforma arba joje naudojamos technologijos (serveriai ir kt.) veiks be trikčių ar klaidų; ii) šioje užsakymų platformoje nebus kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiško pobūdžio programų ar kitokių priemonių. „CarTrawler“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį kenksmingą programų poveikį, tokį kaip kompiuteriniai virusai, „Trojos arkliai“, klastotės, sukčiavimo atvejai, vagystės, klaidos, techniniai gedimai, neveikimas, vėlavimas, neleistina prieiga ir kt., galintį trukdyti šios užsakymų platformos administravimui, ryšiui ir (arba) vientisumui.

Atsisakymas

Mūsų negebėjimas bet kokiu momentu įvykdyti vienos ar kelių užsakymo sąlygų neatšaukia kitų čia nurodytų užsakymų sąlygų ar su jomis susijusių teisių.

Antraštės ir „CarTrawler“

Šiose užsakymų sąlygose antraštės naudojamos tik informaciniais tikslais ir neturi įtakos šių užsakymų sąlygų prasmei arba taikymo sritims. „CarTrawler“ yra bendrovės „Etrawler“ veiklos pavadinimas ir visos nuorodos į „CarTrawler“ šiose Užsakymo sąlygose laikoma, kad apima nuorodą į „Etrawler“.

Užsakymo ir pervežimo paslaugų sąlygų keitimas

„CarTrawler“ pasilieka teisę savo nuožiūra, dėl bet kokios priežasties, be išankstinio pranešimo ir be neprisiimant jokios atsakomybės prieš jus, kitus naudotojus ar trečiąsias šalis, keisti ir (arba) atnaujinti užsakymų sąlygas ir šios užsakymų platformos turinį. Ši teisė neturi įtakos užsakymų sąlygoms, su kuriomis jūs, kaip naudotojas, sutinkate pateikdami užsakymą šioje užsakymų platformoje; rekomenduojame, prieš teikiant užsakymą, išsisaugoti ir (arba) atsispausdinti šių užsakymų sąlygų kopiją. „CarTrawler“ nesaugo užsakymų sąlygų kopijų, tačiau jūs galite jas rasti savo užsakymo patvirtinime arba užsakymų platformoje. Kiekvieną kartą įjungę užsakymų platformą turite patikrinti, ar nėra šių užsakymų sąlygų pakeitimų.

Pervežimo paslaugų teikėjas retkarčiais gali keisti savo Pervežimo paslaugų sąlygas, esančias šiame užsakymų paieškos variklyje ir patvirtintas Jūsų kvite. „CarTrawler“ neatsako ir neprisiima atsakomybės už šioje užsakymų platformoje arba jūsų užsakymo dokumente pateiktų pervežimo paslaugų sąlygų pokyčius, atliktus pervežimų paslaugų teikėjų.

Bendrosios užsakymo sąlygos

Vartotojams galioja visos jų gyvenamojoje šalyje privalomos įstatymų nuostatos. Nė viena šių taisyklių ir sąlygų nuostata, įskaitant toliau pateikto reglamentuojančiojo įstatymo nuostatą, neturi įtakos vartotojo teisei vadovautis tokiomis privalomosiomis vietos įstatymų nuostatomis.

Šios užsakymų platformos naudojimui ir prieigai taikomi Airijos teisės aktai. Airijos gyventojams: Airijos teismai turi išskirtinę jurisdikciją visuose jūsų ir „CarTrawler“ tarpusavio ginčuose, kylančiuose dėl šios užsakymų platformos naudojimo. Visiems, išskyrus Airijos gyventojus: Airijos teismai turi neišskirtinę jurisdikciją visuose jūsų ir „CarTrawler“ tarpusavio ginčuose, kylančiuose dėl šios užsakymų platformos naudojimo. Šios užsakymų platformos naudojimas draudžiamas jurisdikcijose, kurios nepatvirtina visų šių užsakymų sąlygų nuostatų, įskaitant ir šį skyrių. Jūs sutinkate, kad tarp jūsų ir „CarTrawler“ nėra jokių partnerystės, darbo ar atstovavimo santykių, susijusių su šios užsakymų platformos naudojimo. Mūsų užsakymų sąlygoms taikomi galiojantys teisės aktai ir teisiniai procesai; jokia informacija, pateikta šiose užsakymų sąlygose, netrukdo „CarTrawler“ laikytis teisėsaugos ar vyriausybinių tarnybų prašymų ar reikalavimų, susijusių su i) jūsų naudojimusi šia užsakymų platforma, ii) informacija, pateikta „CarTrawler“ arba jos surinkta dėl jūsų naudojimosi šia užsakymų platforma. „CarTrawler“ neatsako prieš jus dėl tokių prašymų ar reikalavimų vykdymo. Šios užsakymų sąlygos draudžia naudoti platformoje gautą informaciją priekabiavimo, smurtavimo ar kitais kenkėjiškais tikslais, arba be išankstinio asmenų sutikimo su jais susisiekti, jiems reklamuoti, jų prašyti naudotis arba ką nors parduoti.

Jeigu pasirinkote draudimą ir pakeitėte savo gyvenamąją vietą, vadovaujantis įstatymų reikalavimais būsite nukreipti atgal į užsakymų programėlės paieškos langą. Jeigu jūsų adresas atitinka šalį, kurioje pasiimate automobilį, tačiau tvarkydami užsakymą adresą pakeisite, būsite nukreipti atgal į užsakymų programėlės paieškos langą, nes skirtingose šalyse nuomojamoms transporto priemonėms taikomos skirtingos sąlygos ir (arba) kainos. Jeigu tvarkant užsakymą gyvenamasis adresas pasikeis ir atitiks transporto priemonės pasiėmimo šalį, būsite nukreipti atgal į paieškos langą, nes skirtingose šalyse nuomojamoms transporto priemonėms taikomos skirtingos sąlygos ir (arba) kainos. Šios objektyvios priežastys atitinka Geografinio blokavimo reglamentą.

INFORMACIJA APIE RODOMŲ AUTOMOBILIŲ EILĖS TVARKĄ, REKLAMINIUS SKELBIMUS IR INDIVIDUALIUS PASIŪLYMUS

Kaip veikia rekomenduojamų rezultatų rūšiavimas?

Rekomenduojamų rezultatų rūšiavimui naudojami įvairūs veiksniai, leidžiantys pirmiausia rodyti geriausios kokybės ir kainos santykio pasiūlymus.
Iš automobilių nuomos teikėjų gauti komisiniai šią eilės tvarką gali pakeisti.

Ką reiškia geriausias kokybės ir kainos santykis?

Kokybės ir kainos santykis apima veiksnius, turinčius įtakos kliento potencialui apsispręsti ir išsinuomoti vieną ar kitą automobilį. Komisiniai, kuriuos mes („CarTrawler“) gauname iš automobilių numos paslaugos teikėjų, apibūdina mūsų („CarTrawler“) vaidmenį užsakymo procese ir turi įtakos bendram kokybės ir kainos santykiui.

Kokie veiksniai vertinami sudarant rezultatų eilės tvarką?

Siekdami klientams nustatyti kokybės ir kainos santykį, vertiname įvairius toliau nurodytus veiksnius:

 • užsakymo datą ir paieškos vietą;
 • nuomos laikotarpį;
 • automobilių nuomos teikėjų įvertinimus, remiantis CSAT balais ir NPS;
 • ankstesnius klientų pasirinkimus ir panašių automobilių nuomos kainos istoriją;
 • iš automobilių nuomos teikėjų ir draudimo partnerių gaunamus komisinius.

Kaip veikia reklaminiai skelbimai?

Kai kurie kelionių partneriai dirba su rinktiniais automobilių nuomos teikėjais. Dėl kelionių partnerių gautų automobilių nuomos teikėjų komisinių, atitinkami reklaminiai skelbimai gali būti teikiami paieškos rezultatų sąrašo viršuje. Klientai tokius reklaminius skelbimus gali nesunkiai atpažinti, nes jie būna paryškinti ir teikiami paieškos rezultatų sąrašo viršuje.

Individualūs pasiūlymai

Pasitelkę automatinę sprendimų priėmimo programą, per platformą užsakomoms paslaugoms galime pasiūlyti išskirtines kainas.

Updated at: Thu, 30 May 2024 15:01:13 GMT