Meniu

„ETRAWLER UNLIMITED COMPANY T/A CARTRAWLER“ UŽSAKYMŲ PAIEŠKOS VARIKLIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

ĮŽANGA

Šis užsakymų peiškos variklis naudoja „CarTrawler“ technologijas ir leidžia Jums naudotis „CarTrawler“ technologijomis automobilių nuomos ar pervežimo sausuma paslaugoms užsakyti (įskaitant, bet neapsiribojant taksi, pervežimo paslaugomis ir automobilio su vairuotoju nuoma, privačiais, verslo klasės, pirmos klasės pervežimais, pervežimais autobusais ir miniautobusais, traukiniais, invalidų vežimėliuose ir limuzinais) (toliau – Pervežimo paslaugos) iš trečiųjų šalių automobilių nuomos ar pervežimo sausuma paslaugų teikėjų (toliau – Pervežimo paslaugų teikėjai).

Atidžiai perskaitykite šias „CarTrawler“ užsakymų paieškos variklio naudojimo taisykles ir sąlygas (toliau – Užsakymo sąlygos), nes jos taikomos visam šio užsakymų paieškos variklio turiniui. Naudodamiesi bet kokia šio užsakymų paieškos variklio dalimi, Jūs sutinkate su šiomis Užsakymo sąlygomis (nepaisant to, ar pasirinksite užsiregistruoti pas mus ar užsakyti Pervežimo paslaugas), ir sutinkate (i) naudotis šiuo užsakymų paieškos varikliu pagal Užsakymo sąlygas ir (ii) kad šios Užsakymo sąlygos yra teisinis susitarimas tarp „CarTrawler“ ir Jūsų. Jeigu Jūs nepriimate ir (arba) nesutinkate būti įpareigoti šių Užsakymo sąlygų, nenaudokite ir (arba) iškart nustokite naudoti šį užsakymų paieškos variklį.

Naudodami šį užsakymų paieškos variklį, Jūs pripažįstate, kad visoje informacijoje, įskaitant, tačiau neapsiribojant informacija, susijusia su Pervežimo paslaugomis, Pervežimo paslaugų teikėjais, kelionėmis ir atostogomis, skelbiamomis šiame užsakymų paieškos variklyje, gali būti netikslumų ir (arba) spausdinimo klaidų ir kad „CarTrawler“ nebus atsakinga už šiuos netikslumus ar klaidas.

„CarTrawler“ gali bet kada savo nuožiūra pataisyti šias Užsakymo sąlygas, atnaujindama paskelbtą turinį. Tam tikras šių Užsakymo sąlygų nuostatas gali panaikinti aiškiai tam skirti teisiniai pranešimai arba interneto svetainėje, per kurią Jūs pasiekėte šį užsakymų paieškos variklį, esančios sąlygos.

Šios Užsakymo sąlygos taip pat taikomos visiems užsakymams, atliktiems per „CarTrawler“ klientų aptarnavimo centrą (CCE), ir bus išsiųstos el. paštu Jums, kai pateiksite užsakymą telefonu per CCE.

INFORMACIJA APIE MUS

Šią užsakymų paieškos sistemą tvarko Airijoje registruota bendrovė „Etrawler Unlimited Company“, kuri vykdo veiklą kaip „CarTrawler“ (toliau – „CarTrawler“, „mes“, „mūsų“). Mes esame registruoti Airijoje, bendrovės numeris 93433, o mūsų registruotoji buveinė yra adresu Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland (Airija), kuris yra ir pagrindinis mūsų veiklos adresas. „CarTrawler“ kontaktinius duomenis galima rasti kvite arba interneto svetainėje www.cartrawler.com.

„CarTrawler“ padeda užsakyti pervežimo paslaugas per užsakymų paieškos variklį supažindindama Jus su Pervežimo paslaugų teikėjais. „CarTrawler“ neturi ir nevaldo jokių Pervežimo paslaugų ir nėra Pervežimo paslaugų teikėja. Jūsų Pervežimo paslaugų sutartis (toliau – Pervežimo paslaugų sąlygos) bus sudaryta tarp Jūsų ir Pervežimo paslaugų teikėjo ir „CarTrawler nebus šios sutarties šalimi. Atitinkamas Pervežimo paslaugų sąlygas galite rasti pasinaudoję šiuo užsakymų paieškos varikliu, pasirinkdami šio Pervežimo paslaugų teikėjo siūlomas Pervežimo paslaugas ir įvedę atitinkamą užsakymo informaciją. Pateikę užsakymą Pervežimo paslaugų teikėjui per šį užsakymų paieškos vairklį, Jūs esate įpareigoti ir laikomi sutikę su atitinkamo Pervežimo paslaugų teikėjo Pervežimo paslaugų sąlygomis. „CarTrawler“ nesuteikia jokios garantijos ir nepateikia pareiškimo dėl bet kokio Pervežimo paslaugų teikėjo ir (arba) siūlomų ar teikiamų bet kokio Pervežimo paslaugų teikėjo Pervežimo paslaugų. Tik Pervežimo paslaugų teikėjas atsako už per šį užsakymų paieškos variklį užsakytų Pervežimo paslaugų suteikimą.

MOKESČIAI IR IŠLAIDOS

Pervežimo paslaugų siūlomos kainos rastos naudojant šį užsakymų paieškos variklį ir bet kokios užsakymo kainos, rastos naudojantis šiuo užsakymų paieškos varikliu tikslumas priklauso nuo Jūsų pateiktos užsakymo informacijos šiame užsakymų paieškos variklyje (įskaitant, tačiau neapsiribojant vairuotojo amžiumi, paėmimo ir (arba) grąžinimo vieta ir laiku).

PRIEIGA PRIE PASLAUGŲ

Nors „CarTrawler“ stengiasi užtikrinti užsakymų paieškos variklio prieinamumą 24 valandas per parą, bet „CarTrawler“ neatsako, jei dėl bet kokios priežasties užsakymų paieškos variklis bet kada ar bet kokį laikotarpį yra neprieinamas. Prieiga prie užsakymų paieškos variklio laikinai ir nepranešus gali būti pristabdyta esant sistemos gedimui, vykdant techninės priežiūros, remonto darbus ar dėl priežasčių, kurių „CarTrawler“ negali kontroliuoti.

UŽSAKYMO SĄLYGOS

Perskaitykite šias sąlygas, kurios taikomos užsakymams, kuriuos Jūs pateikėte Pervežimo paslaugų teikėjams per šį užsakymų paieškos variklį.

A. Užsakymo pateikimas

Kadangi „CarTrawler“ vykdo savo veiklą visame pasaulyje, ji naudoja keturias mokėjimo už Pervežimo paslaugų užsakymą modelio rūšis. Jums prieinamas mokėjimo modelis pateikiant užsakymą priklausys nuo Jūsų vietos ir (arba) pasirinkto Pervežimo paslaugų teikėjo Pervežimo paslaugų sąlygų.

Keturi galimi mokėjimo modeliai:
Jūs pateikdami užsakymą sumokate užsakymo užstatą, o likutį sumokate Pervežimo paslaugų teikėjui, atvykę į Pervežimo paslaugų teikėjo registratūrą, prieš pasinaudodami Pervežimo paslauga; arba
Jūs sumokate užsakymo užstatą, pateikdami užsakymą, o likutį sumokate iš anksto, prieš atvykdami į Pervežimo paslaugų teikėjo registratūrą; arba
Jūs sumokate visą Pervežimo paslaugų kainą pateikdami savo užsakymą ir, automobilio nuomos atveju, atvykę į Pervežimo paslaugų teikėjo registratūrą, sumokate tik už degalus (benziną / dyzeliną) ir papildomus priedus; arba
pateikdami užsakymą, Jūs nieko nemokate. Jūs sumokėsite Pervežimo paslaugų teikėjui visą Pervežimo paslaugų kainą, atvykę į Pervežimo paslaugų teikėjo registratūrą, prieš pasinaudodami Pervežimo paslauga.

Įsidėmėkite, kad kai pateikdami užsakymą nemokate, tik Jūs esate atsakingi už visų mokėtinų mokesčių sunokėjimą Pervežimo paslaugų teikėjui, ir tada, kada juos reikia sumokėti.

Jūs būsite informuoti apie bet kokį avansinį mokėjimą, kurio reikia prieš užbaigiant užsakymą. Norint išvengti dvejonių, bet kokių Jūsų prašomų papildomų priedų (įskaitant, tačiau neapsiribojant vaikų kėdutėmis, GPS, papildomais vairuotojais) kaina užsakymo metu nebus įskaičiuota Jums pateikiant užsakymą. Mokėjimas už papildomus priedus turi būti atliktas tiesiogiai Pervežimo paslaugų teikėjui, atvykus į Pervežimo paslaugų teikėjo registratūrą, prieš paimant automobilį / pasinaudojant Pervežimo paslaugomis. Įsidėmėkite, kad „CarTrawler“ negali garantuoti jokių prašomų papildomų priedų galimumo ar kainos.

Visada Jūs esate atsakingi už bet kokių papildomų paslaugų ir (arba) papildomų prašomų ir (arba) įsigytų priedų apmokėjimą ir bet kokius papildomus taikytinus mokesčius, įskaitant, tačiau neapsiribojant kelių ir degalų mokesčiais, ir Jūs esate atsakingi už visus paslaugų ar administravimo mokesčius, kuriuos taiko atitinkamas Pervežimo paslaugų teikėjas. Mes palaikome įvairius mokėjimo metodus už užsakymus, tliktus naudojantis užsakymų paieškos varikliu, priklausomai nuo Jūsų buvimo vietos, kuri bus aiškiai rodoma užsakymų paieškos variklyje.

Bet kokie mokėjimus priimančiam operatoriui perduoti duomenys perduodami per užšifruotą saugų serverį. Jeigu reikia atlikti užsakymo pakeitimus, turite apie tai pranešti vienu iš pranešimo būdų, nurodytų Jūsų kvite, arba per mūsų interneto svetainę www.cartrawler.com, aiškiai pranešdami „CarTrawler“ tikslius duomenis. „CarTrawler“ negali garantuoti, kad pataisos bus apdorotos, tačiau bus dedamos visos pastangos, kad būtų pasiektas tenkinantis rezultatas. Pakeitimų negalima apdoroti paėmus automobilį / pasinaudojus Pervežimo paslaugomis arba nepavykus pasiimti automobilio iš Pervežimo paslaugų teikėjo ar pasinaudoti jo Pervežimo paslaugomis. Automobilių nuomos atveju „CarTrawler“ negali pasiūlyti pinigų grąžinimo, jeigu anksčiau gražinsite išnuomotą automobilį. Jeigu reikia pratęsti automobilio nuomos laikotarpį po išsinuomoto automobilio paėmimo (datos, neįtrauktos į automobilio nuomos kvitą), turite padengti papildomas išlaidas tiesiogiai Pervežimo paslaugų teikėjui vietinėmis automobilių nuomos tuo metu galiojančiomis kainomis. Pateikdami užsakymą Jūs privalote informuoti Pervežimo paslaugų teikėją, jeigu reikia, apie bet kokią fizinę ar psichinę būklę, svarbią Jūsų gebėjimui valdyti ar naudoti transporto priemonę. Nelaimingo atsitikimo atveju Jūs negalėsite reikalauti mokėjimo pagal jokį draudimo polisą, jeigu neinformavote Pervežimo paslaugų teikėjo apie šias būkles.

JEIGU NEPATEIKSITE REIKIAMŲ DOKUMENTŲ IR (ARBA) KREDITO KORTELĖS, AUTOMOBILIŲ NUOMOS PASLAUGŲ TEIKĖJAS GALI ATSISAKYTI IŠDUOTI AUTOMOBILĮ IR PINIGAI NEBUS GRĄŽINTI. NUOMOJANTIS AUTOMOBILĮ, KAI JĮ PAIMSITE, PRIVALĖSITE PATEIKTI (I) SAVO KILMĖS ŠALIES VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMĄ (ABI DALIS, JEIGU PAŽYMĖJIMAS IŠDUOTAS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE, KUR JIS IŠDUODAMAS DVIEM DALIMIS), (II) JŪSŲ GALIOJANTĮ PASĄ IR GALIOJANČIĄ KREDITO KORTELĘ UŽSAKYME NURODYTO PAGRINDINIO VAIRUOTOJO VARDU SU PAKANKAMAI LĖŠŲ PADENGTI BET KOKIO SU AUTOMOBILIO NUOMA SUSIJUSIO DRAUDIMO POLISO PERVIRŠĮ (KAIP TAIKYTINA) IR (III) ATSPAUSDINTĄ JŪSŲ KVITO KOPIJĄ. PERŽIŪRĖKITE SAVO PERVEŽIMO PASLAUGŲ SĄLYGAS DĖL PAPILDOMŲ IR (ARBA) KITŲ PERVEŽIMO PASLAUGŲ TEIKĖJO IR (ARBA) VIETINIŲ ĮSTATYMŲ REIKALAVIMŲ. PAVYZDŽIUI, JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE TAIP PAT GALI BŪTI REIKALINGAS ADRESĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS.

Jeigu pateiksite užsakymą, bet nepaimsite automobilio / nepasinaudosite Pervežimo paslaugomis (ir neatšauksite šio atsakymo pagal toliau išdėstytus atšaukimo nuostatus), pinigai nebus grąžinti.

Informuojame, kad jeigu manote, jog vėluosite pasiimti užsakytą automobilį / pasinaudoti Pervežimo paslaugomis, Jūs privalote susisiekti su Pervežimo paslaugų teikėju ir informuoti jį apie tai.

Jeigu skrydis atšaukiamas arba vėluoja, „CarTrawler“ nebus atsakinga už pinigų grąžinimą.

B. Užsakymo patvirtinimas

Patvirtinus Jūsų užsakymą, „CarTrawler“ el. paštu Jums išsiųs Pervežimo paslaugų kvitą (toliau – Kvitas) Pervežimo paslaugų teikėjo vardu, kuriame bus pateikti duomenys apie Jūsų užsakymą; jis turi būti atspausdintas ir pateiktas Pervežimo paslaugų teikėjui paimant automobilį / naudojantis Pervežimo paslaugomis. Jeigu negavote savo kvito, nedelsdami kreipkitės į mus. Kvite nėra duomenų apie paslaugos mokestį arba Pervežimo paslaugų teikėjo reikalaujamus sumokėti mokesčius ar Jūsų paprašytas papildomas paslaugas paimant automobilį / naudojantis Pervežimo paslaugomis ir tai nėra sąskaita. „CarTrawler“ rekomenduoja atidžiai patikrinti kvite esančius duomenis (pavyzdžiui, šalį, vietą, užsakytų Pervežimo paslaugų datą ir laikotarpį). Jeigu yra bet kokių neatitikimų, Jūs turite skubiai apie juos pranešti vienu iš kvite nurodytų pranešimo būdų arba per mūsų interneto svetainę www.cartrawler.com, aiškiai informuodami „CarTrawler“ apie tikslius informacijos neatitikimus. „CarTrawler“ pasilieka teisę pakeisti užsakymą, Jums užsakius atitinkamas Pervežimo paslaugas, jeigu užsakyme aptinkama klaida ir (arba) neteisinga informacija rodoma „CarTrawler“ užsakymų paieškos variklyje arba pranešama Jums kvite ar kitu būdu. Kai taip nutinka, „CarTrawler“ stengsis kuo greičiau apie tai pranešti Jums ir Jūs galėsite pasirinkti sutikti su pakeistomis sąlygomis (jeigu taikytina) arba kitu atveju atšaukti savo užsakymą ir atgauti visus sumokėtus pinigus. „CarTrawler“ fiziškai nesaugo kvitų, tačiau Jūsų kvitas bus pasiekiamas užsakymų paieškos variklio skirtuke „Tvarkyti užsakymą“, jeigu bet kada norėsite jį pasiekti. Jums reikės atsispausdinti savo kvito kopiją ir pateikti ją Pervežimo paslaugų teikėjui prieš automobilio paėmimą / pasinaudojimą Pervežimo paslaugomis. „CarTrawler“ rekomenduoja perskaityti kvite pateiktas Pervežimo paslaugų sąlygas, kurios bus taikomos Jūsų užsakymui. Pervežimo paslaugų sąlygas taip pat galima rasti naudojantis šiuo užsakymų paieškos varikliu, bet jas kartkartėmis gali pakeisti Pervežimo paslaugų teikėjas.

Kvite pateiktas užsakymo numeris turi būti nurodomas visose užklausose, užsakymo atšaukimuose ar keitimuose.

C. Atšaukimai

Jeigu norite atšaukti užsakymą, galite tai padaryti vienu iš kvite nurodytų pranešimo būdų arba per mūsų interneto svetainę www.cartrawler.com prieš paimdami automobilį / pasinaudodami Pervežimo paslaugomis. Neatšaukite savo užsakymo tiesiogiai per Pervežimo paslaugų teikėją, nes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos apie atšaukimo taisykles, tvarkymo / administravimo mokesčius ir specialias sąlygas, kurios gali būti taikomos Jūsų užsakymui, rasite Pervežimo paslaugų sąlygose.

Jeigu kitaip nenurodyta šiame skyriuje, kai „CarTrawler“ gauna pranešimą dėl atšaukimo likus daugiau nei 24 valandoms iki planuoto automobilio paėmimo / pasinaudojimo pervežimo paslaugomis laiko, bus grąžinta visa už šias paslaugas sumokėta suma. Automobilių nuomos užsakymų atveju, kai „CarTrawler“ gauna pranešimą dėl atšaukimo likus mažiau nei 24 valandoms iki planuoto automobilio paėmimo / pasinaudojimo automobilio nuoma, jeigu už užsakymą jau sumokėta suma viršija 50 €, bus grąžinta sumokėta suma, atėmus 50 € atšaukimo mokestį. Sausumos pervežimų užsakymų atveju, kai „CarTrawler“ gauna pranešimą dėl atšaukimo likus mažiau nei 24 valandoms iki planuoto automobilio paėmimo / pasinaudojimo sausumos pervežimu, sumokėtas mokestis nebus grąžintas. Atkreipkite dėmesį, kad šiame paragrafe pateiktoms atšaukimo taisyklėms taikomos pervežimo paslaugų teikėjo atšaukimo taisyklės, išdėstytos Jūsų užsakymui taikomose Pervežimo paslaugų sąlygose. Pasižiūrėkite savo Pervežimo paslaugų sąlygas dėl neatitikimų su atšaukimo taisyklėmis, išdėstytomis šiame paragrafe, jie gali apimti, tačiau neapsiriboti, skirtingu (i) reikalingo pranešimo apie atšaukimą laikotarpiu ir (arba) (ii) taikomo atšaukimo mokesčio suma. Jeigu užsakymas atšaukiamas, kai visas transporto paslaugų mokestis mokamas atvykus, atšaukimo mokestis netaikomas.

Įsidėmėkite, kad negalima atšaukti ir sumokėti pinigai negrąžinami už tam tikras Pervežimo paslaugas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mikroautobuso, autobuso ir (arba) traukinio paslaugomis. Peržiūrėkite atitinkamo Pervežimo paslaugų teikėjo atšaukimo ir pinigų grąžinimo taisykles, esančias Pervežimo paslaugų sąlygose, dėl visos informacijos apie šias taisykles.

Jūs privalote užtikrinti ir susitarti dėl bet kokio papildomo produkto ir (arba) paslaugos, kurią įsigijote kartu su savo Pervežimo paslaugų užsakymu, atšaukimo. Tai apima, tačiau neapsiriboja, tokius produktus kaip trečiųjų šalių teikiamas papildomas draudimas.

Jeigu atšauksite arba pakeisite kredito / debeto kortelės užsakymą, „CarTrawler“ neatsakys už jokius Jūsų patirtus piniginius nuostolius dėl valiutų kursų pokyčių nuo Jūsų pirminio užsakymo pateikimo ir jo paskesnio atšaukimo ar keitimo. Atšaukimas negalimas automobilio paėmimo / Pervežimo paslaugų pasinaudojimo dieną.

D. Pervežimo paslaugų kainos nustatymas ir valiutų kursai

„CarTrawler“ deda visas pastangas, kad užtikrintų, jog užsakymų paieškos variklyje rodomos Pervežimo paslaugų kainos būtų visada ir visais aspektais tikslios, įskaitant, tačiau neapsiribojant Jūsų Pervežimo paslaugų užsakymo naudojantis šiuo užsakymų paieškos varikliu laiku. Tačiau „CarTrawler“ ir (arba) Pervežimo paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti Pervežimo paslaugų kainą, Jums užsakius tam tikras Pervežimo paslaugas, jeigu siūlomoje kainoje yra akivaizdi klaida. Kai taip nutinka, „CarTrawler“ stengsis kuo greičiau apie tai pranešti Jums ir Jūs galėsite pasirinkti sumokėti pakeistą kainą arba kitu atveju atšaukti savo užsakymą ir atgauti visus sumokėtus pinigus. „CarTrawler“ naudojami užsienio valiutų kursai, kuriais rodomos kainos Jūsų pasirinkta valiuta, yra dažnai atnaujinami. Jūsų kredito kortelės ar debeto kortelės bendrovės naudojami užsienio valiutų kursai gali skirtis. „CarTrawler“ neatsako už jokius rodomos kainos šiame užsakymų paieškos variklyje ir Jūsų kredito ar debeto kortelės bendrovės nuskaitytos sumos neatitikimus dėl naudojamo valiutų kurso.

E. Skundų procesas

Skundai turi būti pateikiami vienu iš Jūsų kvite nurodytų komunikacijos būdų arba per mūsų interneto svetainę www.cartrawler.com ir jie turi būti gauti per 30 dienų nuo Jūsų Pervežimo paslaugų pasinaudojimo (išnuomoto automobilio atidavimo datos ar planuotos pervežimo sausumos transportu paslaugos pabaigos datos). Po šio laiko gauti skundai nebus nagrinėjami. Jeigu skundo nepavyksta išspręsti naudojant „CarTrawler“ skundų procesą, Jūs galite kreiptis į Internetinę skundų sprendimo platformą adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dėl papildomos informacijos apie galimus skundų sprendimo procesus.

NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINES

Šiame užsakymų paieškos variklyje gali būti pateikiamos nuorodos į išteklius, esančius kitų šalių nei „CarTrawler“ tvarkomuose serveriuose ar interneto svetainėse. Bet kokios (-ių) nuorodos (-ų) į išorinius išteklius nurodymas nėra ir neturėtų būti laikomas „CarTrawler“ rekomendacija, garantija ar pareiškimu, kad šiose interneto svetainėse pateikta informacija ar siūlomos paslaugos bus tam tikro standarto ar Jums tinkamos. Šios nuorodos pateikiamos tik Jūsų patogumui ir informaciniais tikslais. Nuorodų į kitas interneto svetaines ar serverius įtraukimas šiame užsakymų paieškos variklyje nereiškia šių interneto svetainių ar serverių medžiagos (įskaitant, tačiau neapsiribojant medžiaga, susijusia su kelionės informacija ar paslaugomis) patvirtinimo ar ryšio su jų operatoriais. „CarTrawler“ nekontroliuoja ir nėra atsakinga už šias interneto svetaines ar serverius arba šias interneto svetaines ar serverius tvarkančias šalis ir atitinkamai „CarTrawler“ neprisiima jokios atsakomybės už šiuose serveriuose ar interneto svetainėse esančią medžiagą arba kitose interneto svetainėse ar serveriuose esančios informacijos tikslumą ar teisėtumą. Kai naudojatės šiomis kitomis interneto svetainėmis ar serveriais ir juose esančia informacija, Jums reikės pasikliauti savo nuožiūra. Jeigu nuspręsite atverti bet kokios trečiosios šalies interneto svetainę, susietą su šiuo užsakymų paieškos varikliu, Jūs tai darysite savo rizika, Jūs išeisite iš šio užsakymų paieškos variklio ir būsite nukreipti į interneto svetainę, kurios „CarTrawler“ nekontroliuoja.

„Google“ paslaugos teikimo sąlygos, skirtos „Google Maps“ (toliau – „Google“ paslaugos teikimo sąlygos), taikomos „Google Maps“ naudojimui mūsų svetainėje. Kai naudojate „Google Maps“, turite laikytis „Google“ paslaugos teikimo sąlygų, https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

ATSAKOMYBĖ

Kilus ginčui tarp „CarTrawler“ ir Jūsų, mūsų atsakomybė Jums, jeigu tokia būtų, apsiriboja Jūsų sumokėta suma už Pervežimo paslaugas. „CarTrawler“, tiek kiek leidžiama įstatymu, nesuteikia jokių garantijų (aiškių ar numanomų) dėl (i) naudojantis šiuo užsakymų paieškos varikliu užsakytų Pervežimo paslaugų ir (ii) šio užsakymų paieškos variklio ir jo turinio, įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kokia informacija, susijusia su Pervežimo paslaugų teikėju, pateikta šiame užsakymų paieškos variklyje, ir technologija, palaikančia ir pateikta šiame užsakymų paieškos variklyje, kokybės visapusiškumo, veikimo ar tinkamumo konkrečiam tikslui.

Kadangi „CarTrawler“ neteikia Pervežimo paslaugų ir todėl nėra Pervežimo paslaugų sąlygų šalis, ji nėra atsakinga (tiesiogiai arba netiesiogiai) Jums ar bet kokiai kitai šaliai dėl Jūsų Pervežimo paslaugų sąlygų terminų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokiomis problemomis ar ginčais su Pervežimo paslaugų teikėju, įskaitant, bet neapsiribojant, ginčais, susijusiais su asmeniniu sužalojimu ar žala Pervežimo paslaugoms, atsiradusia dėl ar susijusia su Pervežimo paslaugomis ir (arba) Pervežimo paslaugų sąlygomis.

IŠSKYRUS TAI, KAS PRIEŠTARAUJA ĮSTATYMUI, NEI „CARTRAWLER“, NEI JOKIE MŪSŲ DIREKTORIAI, SAVININKAI, DARBUOTOJAI, FILIALAI, KELIONIŲ PARTNERIAI AR KITI ATSTOVAI NĖRA ATSAKINGI JUMS AR BET KOKIAI KITAI ŠALIAI UŽ TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS, BAUDINIUS IR (ARBA) KAIP PASEKMĖ PATIRTUS NUOSTOLIUS IR (ARBA) ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL ARBA SUSIJUSIĄ SU JŪSŲ BET KOKIOS INFORMACIJOS, PRODUKTŲ, PASLAUGŲ IR (ARBA) MEDŽIAGOS, SIŪLOMOS IR (ARBA) UŽSAKYTOS NAUDOJANTIS ŠIUO UŽSAKYMŲ PAIEŠKOS VARIKLIU IR (ARBA) ATSIRADUSIŲ KITAIP, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT (I) DUOMENŲ, (II) VEIKLOS PAJAMŲ, (III) PAJAMŲ, (IV) LAIKO, (V) SANTAUPŲ, (VI) PELNO IR (ARBA) (VII) GALIMYBIŲ NETEKIMU, IR (ARBA) TURTO NETEKIMU, IR (ARBA) SUGADINIMU, NEGALĖJIMU GAUTI PLANUOTO PELNO AR SANTAUPŲ IR KITAIS BET KOKIO POBŪDŽIO EKONOMINIAIS NUOSTOLIAIS, NETGI JEI „CARTRAWLER“ BUVO INFORMUOTAS APIE ŠIŲ NUOSTOLIŲ AR ŽALOS GALIMYBĘ ARBA ŠIE NUOSTOLIAI AR ŽALA GALĖJO BŪTI PAGRĮSTAI NUMATYTI.

Siekiant išvengti dvejonių, „CarTrawler“ jokiomis aplinkybėmis neatsako už Jūsų patirtus nuostolius ar žalą dėl bet kokios kelionės informacijos, paslaugų ir (arba) nuorodų, pateiktų skyrelyje „Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines“, naudojimo.

NEGALIMAS NETEISĖTAS ARBA DRAUSTINAS NAUDOJIMAS
Kaip šio užsakymų paieškos variklio naudojimo sąlyga, Jūs įsipareigojate bendrovei „CarTrawler“ nenaudoti šio užsakymų paieškos variklio jokiems neteisėtiems ar draudžiamiems tikslams pagal Užsakymo sąlygas arba jokiu būdu, galinčiu sugadinti „CarTrawler“ reputaciją.

AMŽIUS IR ATSAKOMYBĖ

Naudodami šį užsakymų paieškos variklį, Jūs patvirtinate, kad esate legaliai leidžiamo amžiaus užsakyti Pervežimo paslaugas ir prisiimti atsakomybę dėl šio užsakymų paieškos variklio naudojimo. Naudodami šį užsakymų paieškos variklį, Jūs suprantate, kad esate pats arba asmenys, naudojantys Jūsų prisijungimo duomenis, finansiškai ir kitaip atsakingi už bet kokį šio užsakymų paieškos variklio naudojimą. „CarTrawler“ rekomenduoja saugoti savo prisijungimo duomenis.

JOKIOS ATSAKOMYBĖS VYKDANT OPERACIJAS KREDITO AR DEBETO KORTELE

„CarTrawler“ stengiasi užtikrinti, kad visos šiame užsakymų paieškos variklyje kredito ir debeto kortele vykdomos operacijos būtų saugios. TAČIAU, jeigu kredito ar debeto kortelės išraše atsiras neleistinų mokesčių, bet kokios kortelės, (i) kurią naudojote užsakymo procese šiame užsakymų paieškos variklyje ir (arba) (ii) kurios duomenis Jūs atskleidėte šiame užsakymų paieškos variklyje, „CarTrawler“ jokiu būdu neprisiima atsakomybės už bet kokio pobūdžio Jūsų patirtą žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl arba susijusius su tokiu naudojimu ar atskleidimu, išskyrus tai, kad tai neturės poveikio Jūsų pagal įstatymą turimoms teisėms. Įsidėmėkite, kad šis užsakymų paieškos variklis yra „VeriSign“ saugus. „CarTrawler“ visiškai laikosi reikalavimų dėl kortelės turėtojo duomenų, kurie yra numatyti Mokėjimo kortelių sektoriaus duomenų saugumo standarte.

AUTORIŲ TEISĖS, PRANEŠIMAS IR RIBOTA LICENCIJA

Visa šiame užsakymų paieškos variklyje esanti informacija, įskaitant, bet neišskiriant, turinį, tekstą, grafiką, vaizdus, prekių pavadinimus, struktūrą, nuotraukas, mygtukus, meno kūrinius, kompiuterių kodus, yra saugoma autorių teisių, įvairių intelektinės nuosavybės įstatymų ir įstatymų pagal teisines ir tarptautines sutartis ir yra prieinama tik Jūsų asmeniniam naudojimui pateikiant Pervežimo paslaugų užsakymus. Jeigu negavote kitokio rašytinio „CarTrawler“ sutikimo, Jūs galite naudoti užsakymų paieškos variklį ir jo turinį tik asmeniniams, ne komerciniams tikslams. Jūs neturite leidimo keisti, kopijuoti, platinti, sujungti, perduoti, dauginti ar rodyti minėtą informaciją ar kitus duomenis, rodomus per užsakymų paieškos variklį jokiais nei asmeniniais, nei komerciniais tikslais. Norėdami prisijungti prie šio užsakymų paieškos variklio, Jūs sutinkate:

Nenaudoti užsakymų paieškos variklio spekuliatyviems ar apgaulingiems užsakymams pateikti.
Nenaudoti užsakymų paieškos variklio Pervežimo paslaugų tiekėjams ar Pervežimo paslaugų tiekėjų kainoms tirti.
Nenaudoti jokių automatinių sistemų, robotų ar programinės įrangos duomenims iš šio užsakymų paieškos variklio paimti.
Nenaudoti pavadinimo „CarTrawler“ arba kito „CarTrawler“ prekės ženklo komerciniais tikslais, negavus išankstinio raštiško „CarTrawler“ sutikimo.
Nekopijuoti ir nedauginti medžiagos iš šio užsakymų paieškos variklio komerciniams tikslams.
ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS
Šis užsakymų paieškos varikliu Jūs naudojatės „kaip yra“ pagrindu ir „CarTrawler“ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, kad (i) šis užsakymų paieškos variklis arba technologija (serveriai ir pan.), kurios dėka jis veikia ir kuri jį palaiko, bus be gedimų ar defektų arba (ii) šiame užsakymų paieškos variklyje skelbiama informacija bus neapkrėsta virusų ar kitkuo su kenkėjiškomis ar naikinančiomis savybėmis. „CarTrawler“ neprisiima jokios atsakomybės už apkrėtimą ar kenksmingų programų poveikį, tokį kaip, bet neapsiribojant, virusai, Trojos arkliai, suklastojimas, sukčiavimas, vagystės, klaidos, techniniai gedimai, neveikimas, vėlavimas, neleistina prieiga arba bet koks įvykis, gadinantis priimtiną šio užsakymų paieškos variklio administravimą, ryšį ir (arba) vientisumą.

ATSISAKYMAS

Mūsų nesugebėjimas bet kada ar bet kokiu laikotarpiu vykdyti vienos ar kelių Užsakymo sąlygų neatšauks šių Užsakymo sąlygų ar su jomis susijusių teisių galiojimo.

ANTRAŠTĖS IR „CARTRAWLER“

Šiose Užsakymo sąlygose antraštės naudojamos tik informaciniais tikslais ir jos nedarys įtakos šių Užsakymo sąlygų prasmei ar apimčiai. „CarTrawler“ yra bendrovės „Etrawler“ veiklos pavadinimas ir visos nuorodos į „CarTrawler“ šiose Užsakymo sąlygose laikoma, kad apima nuorodą į „Etrawler“.

UŽSAKYMO SĄLYGŲ IR PERVEŽIMO PASLAUGŲ SĄLYGŲ KEITIMAS

„CarTrawler“ pasilieka teisę visiškai savo nuožiūra keisti ir (arba) atnaujinti Užsakymo sąlygas ir šio užsakymų paieškos variklio turinį dėl bet kokios priežastie be išankstinio pranešimo ir be jokios atsakomybės Jums, kitam naudotojui ar trečiajai šaliai. Ši teisė neturės poveikio Užsakymo sąlygoms, su kuriomis Jūs, naudotojas, sutikote, pateikdami teisėtą užsakymą naudodamiesi šiuo užsakymų paieškos varikliu, ir mes rekomenduojame išsisaugoti ir (arba) atsispausdinti šių Užsakymo sąlygų kopiją, kai darote užsakymą, savo dokumentams. „CarTrawler“ fiziškai nesaugo kiekvieno užsakymo Užsakymo sąlygų kopijų, bet Jūs galite jas bet kada rasti savo kvite arba naudodamiesi užsakymų paieškos varikliu. Kaskart įsijungę užsakymų paieškos variklį, turėtumėte patikrinti, ar nėra šių Užsakymo sąlygų pasikeitimų.

Pervežimo paslaugų teikėjas retkarčiais gali keisti savo Pervežimo paslaugų sąlygas, esančias šiame užsakymų paieškos variklyje ir patvirtintas Jūsų kvite. „CarTrawler“ neatsako ir neprisiims atsakomybės, jeigu Pervežimo paslaugų sąlygos, esančios šiame užsakymų paieškos variklyje arba Jūsų kvite bet kada buvo arba yra pkeistos Pervežimo paslaugų teikėjo.

BENDROS UŽSAKYMO SĄLYGOS

Užsakymo sąlygoms ir Jūsų šio užsakymo paieškos variklio naudojimui ir prieigai taikomi Airijos įstatymai. Airijos teismai turės išskirtinę jurisdikciją dėl visų ginčų, kilusių tarp Jūsų ir „CarTrawler“, dėl ar susijusių su šio užsakymų paieškos variklio naudojimu. Šio užsakymų paieškos variklio naudojimas yra neleistinas bet kokioje jurisdikcijoje, kuri nepatvirtina visų Užsakymo sąlygų nuostatų, įskaitant (be apribojimų) ir šį paragrafą. Jūs sutinkate, kad tarp Jūsų ir „CarTrawler“ nėra jokių partnerystės, darbo ar agento santykių dėl Užsakymo sąlygų arba šio užsakymų paieškos variklio naudojimo. Mūsų Užsakymo sąlygos vykdomos pagal esamus įstatymus ir teisinius procesus, ir jokia informacija, pateikta šiose Užsakymo sąlygose, neužkirs „CarTrawler“ kelio laikytis teisėsaugos ar vyriausybinių tarnybų prašymų ar reikalavimų, susijusių su (i) Jūsų šio užsakymų paieškos variklio naudojimu arba (ii) informacija, pateikta „CarTrawler“ arba jos surinkta dėl Jūsų šio užsakymų paieškos variklio naudojimo. „CarTrawler“ neatsako Jums, ar ji laikosi šių prašymų ar reikalavimų. Naudoti iš šio užsakymų paieškos variklio gautą informaciją priekabiavimui, smurtavimui ar kenkimui kitiems žmonėms arba tam, kad būtų susisiekta, reklamuota, prašoma ar parduodama bet kokiam naudotojui ar asmeniui be aiškaus jų išankstinio sutikimo.