Meniu

Privatumo pareiškimas

Šis Privatumo pareiškimas apibrėžia su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mes renkame per „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ ir „Cabforce“ interneto svetaines, ir bet kokias kitas su „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ ir „Cabforce“ susijusias mobiliąsias svetaines bei taikomąsias programas (toliau Platforma), kaip mes tokius duomenis tvarkome ir kam jie gali būti atskleisti. Šiame pranešime taip pat išaiškintos Jūsų teisės į Jūsų asmens duomenis pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau BDAR).

Apie mus

„ETrawler Unlimited Company“, veikianti kaip „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ ir „Cabforcekurios“, PVM mokėtojo kodas 4693898K, registruotasis adresas „CarTrawler“, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland (Airija), yra „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ ir „Cabforce“ platformų savininkė ir operatorė, todėl yra šiame Duomenų apsaugos pranešime nurodytų duomenų valdytoja. Šiame pranešime naudojami įvardžiai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ nurodo „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ ir „Cabforce“ (priklausomai nuo situacijos).
Mes pristatome klientams automobilių nuomos ir kitas transportavimo sausumos keliais paslaugas, tokias, kaip pervežimas autobusais, traukiniais ir taksi (toliau Pervežimo paslaugos), ir pagalbinius su kelionėmis susijusius produktus bei paslaugas. Jūsų asmens duomenis perdavus pervežimo paslaugų teikėjams, jie tampa jūsų duomenų valdytojais ir tvarkytojais.
Jūs galite su mumis susisiekti naudodamiesi šio Pranešimo pabaigoje nurodytais kontaktais arba, jeigu turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. pašto adresu dpo@cartrawler.com.

Tvarkomi asmens duomenys, tikslai ir teisinis pagrindas

Kad galėtume tvarkyti jūsų transportavimo ir bet kokių papildomų paslaugų užsakymus, prašysime pateikti jūsų asmens duomenis, kaip pvz., vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, mokėjimo ir užsakymo informaciją. Taip pat mes renkame informaciją apie įrenginį, kuriuo klientai prisijungia prie mūsų platformos: IP adresą, naršyklės tipą ir įrenginio modelį. Be informacijos, kurią renkame patys, mes kartais gauname informaciją, kurią mūsų vardu renka trečiosios šalys, kaip pvz. „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ arba „Cabforce“ reklama trečiosios šalies puslapiuose.

Toliau pateikiame daugiau informacijos apie tai, kaip mes tvarkome asmens duomenis ir apie teisinį tokių veiksmų pagrindą.

• Pervežimo paslaugos kainos pasiūlymas – prieš teikdami pasiūlymą mes užregistruosime vardą, pavardę, el. pašto adresą, IP adresą ir pasiūlymo numerį. Mes išsaugosime mums skambinančių klientų telefono numerius ir pokalbio įrašus. Tokius duomenis tvarkome, kad galėtume tinkamai reaguoti į jūsų užklausas dar prieš sudarant pervežimo paslaugų sutartį.

• El. laiškai ir telefono skambučiai nutraukus užsakymą – jeigu pradėjote užsakymo procesą, tačiau jo nebaigėte, mes vis tiek surinksime tam tikrus jūsų asmens duomenis, kaip pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą ar telefono numerį (priklausomai nuo komunikacijos būdo). Šiuos duomenis tvarkome, kad galėtume su jumis susisiekti ir išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susidūrėte teikdami užsakymą. Tai darome vadovaudamiesi teisėtu interesu užtikrinti aukštos kokybės klientų aptarnavimą ir sklandų mūsų platformos veikimą.

• Užsakymo duomenys – kai pateikiate mums užsakymą, mes reikalaujame pateikti mums būtinus duomenis, kad galėtume jį tvarkyti. Tai jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir mokėjimo duomenys. Šie asmens duomenis reikalingi vykdant sutarties įsipareigojimus arba siekiant teisėto intereso teikti pervežimo užsakymo paslaugas.

• Užklausos ir skundai – jeigu mūsų Klientų aptarnavimo skyriui pateikiate užklausą arba skundą, mes užregistruojame atitinkamus duomenis ir paaiškiname klientams, kaip sistemoje vyksta skundų ar užklausų nagrinėjamas. Taip pat galime paprašyti atitinkamo pervežimo ar kitų paslaugų teikėjo perduoti mums papildomą informaciją apie užklausą ar skundą, kurią taip pat registruojame mūsų sistemoje. Įrašome pokalbius telefonu, kuriuos vėliau naudojame mokomaisiais ir kokybės užtikrinimo tikslais tiek, kiek tai leidžia įstatymai. Kai tvarkome asmens duomenis atsakydami į jūsų užklausą ar nagrinėdami skundą, tai darome vadovaudamiesi savo teise atsakyti į klientų užklausas ir išnagrinėti skundus. Įprastai sveikatos duomenų netvarkome, tačiau tam tikrose situacijose galime prašyti pateikti dokumentų, įrodančių teisę gauti grąžinamąsias išmokas. Tokius asmens duomenis tvarkome remdamiesi sutartiniais įsipareigojimais. Tam tikromis aplinkybėmis tvarkome sveikatos duomenis ir gavę Jūsų sutikimą naudojame juos išspręsti užklausas arba skundus. Draudimas – jeigu iš vieno mūsų draudimo partnerių įsigyjate draudimą, mes registruojame asmens duomenis, pvz., vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, užsakymo numerį, IP adresą ar mokėjimo informaciją, kad palengvintume jums įsigyjimo procesą. Šiuos asmens duomenis tvarkome siekdami išpildyti sutartinius įsipareigojimus arba siekdami savo teisėto intereso teikti pervežimo užsakymo paslaugas.

• Kiti pagalbiniai produktai ir paslaugos – jeigu užsisakote ar nusiperkate pagalbinį produktą ar paslaugą, kaip pvz., transporto priemonės vieta stovėjimo aikštelėje, prašome pateikti jūsų užsakymui įvykdyti reikalingą informaciją. T. y. vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, užsakymo numerį, IP adresą ir mokėjimo informaciją. Šiuos asmens duomenis tvarkome siekdami išpildyti sutartinius įsipareigojimus arba siekdami savo teisėto intereso teikti pervežimo užsakymo paslaugas.

• Pervežimo užsakymų informacija – jums naudojantis mūsų pervežimo programėle ir paslaugomis mobiliajame įrenginyje renkame šiuos duomenis: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, lojalumo narystės numerį (jei naudojamas), slaptažodį ir mokėjimo informaciją. Taip pat, jei naudojatės mūsų programėle ir keliaujate taksi, nustatome jūsų buvimo vietą. Duomenys būtini sutartims sudaryti ir joms vykdyti.

• Vietovės duomenys – jeigu mūsų paslaugomis naudojatės mobiliuoju įrenginiu ir esate įjungę vietos aptikimo funkciją, mes registruojame jūsų buvimo vietą, kad sudarę sutartį ar ją vykdydami galėtume padėti surasti vietines pervežimo ar kitas paslaugas. Jūsų IP adresą taip pat naudojame siekdami nustatyti valstybę, kurioje esate teikdami užsakymą.

• Lojalumo programos duomenys – jeigu jūs prisijungiate prie mūsų lojalumo programos, pvz., „MyAccount“, mes renkame šiuos duomenis: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, naudotojo vardas ir slaptažodis bei ankstesnių užsakymų nuorodos. Šiuos duomenis tvarkome su tikslu įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

• Rinkodara elektroniniu paštu / telefonu – registruodami jūsų el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį papildomai renkame duomenis apie jus dominančias mūsų ir trečiųjų šalių paslaugas. Priklausomai nuo jūsų pageidavimų, galime jums siųsti rinkodaros pranešimus apie produktus ir paslaugas, kurie mūsų nuomone gali jus dominti. Tokius reklaminius pranešimus siunčiame remdamiesi savo teisėtais interesais arba, kai kuriais atvejais, Jūsų sutikimu.

• Analizė / ataskaitos – rengdami vidaus ataskaitas apie mūsų veiklos rezultatus naudojame išsaugotus užsakymų duomenis. Tokius duomenis naudojame verslo analizės tikslais ir siekdami numatyti mūsų verslą galinčias įtakoti rinkos tendencijas. Mes naudojame apibendrintus duomenis, todėl iš parengtų ataskaitų ar analizių Jūsų tapatybės nustatyti neįmanoma.

• Reklama – siekiame užtikrinti, kad mūsų reklama, t. y. skelbimai mūsų platformoje ar trečiųjų šalių svetainėse, reklaminiai el. laiškai ir kt., būtų jums aktuali ir atitiktų jūsų interesus. Tuos pačius duomenis galime naudoti, kad jums pateiktume rūpestingai atrinktų trečiųjų šalių produktų ir paslaugų reklamą. Kai jūs naudojatės mūsų platforma, paieškos duomenis išsaugome siekdami reklaminius skelbimus pritaikyti jūsų poreikiams. Pavyzdžiui, jeigu jūs ieškojote galimybių išsinuomoti transporto priemonę Berlyne, tuo remdamiesi galime mūsų platformoje ir trečiųjų šalių interneto svetainėse jums pateikti reklaminius skelbimus apie Berlyne siūlomą transporto priemonių nuomą. Siekdami geriau pritaikyti reklaminius skelbimus jūsų poreikiams, galime naudotis jūsų ankstesnių operacijų platformoje duomenimis. Jūsų asmens duomenis tvarkome gavę atitinkamų slapukų naudojimo patvirtinimą.

• Tyrimai – jeigu jūs dalyvaujate tyrime, mes registruojame jūsų atsakymus kartu su jūsų vardu ir el. pašto adresu. Jūsų duomenis tvarkome remdamiesi teisėtu interesu gauti klientų atsiliepimų ir tobulinti klientams teikiamas paslaugas.

• Sukčiavimo atvejų ir finansinių nusikaltimų prevencija – remdamiesi savo teisėmis jūsų asmeninius duomenis galime naudoti siekdami aptikti sukčiavimo atvejus.

• Profiliavimas – naudojame jūsų asmeninę informaciją, kad galėtume jums rekomenduoti transporto priemones ir paslaugas, kurios galėtų jus sudominti, taip pat, kad suprastume jūsų pageidavimus, suasmenintume jūsų patirtį ir išvengtume sukčiavimo atvejų.

• Automatinė sprendimų priėmimo programa – Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami įvertinti su kiekviena nuomos operacija susijusią sukčiavimo riziką. Jei remiantis surinktų duomenų analize programa nustato didelę nesąžiningos veiklos tikimybę, sprendimas apriboti prieigą prie automobilio gali būti priimtas automatiškai. Tokiu atveju, jei šis sprendimas Jums bus visiškai nepriimtinas, galite paprašyti žmogaus įsikišimo, išreikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą. Pasitelkę automatinę sprendimų priėmimo programą, per platformą užsakomoms paslaugoms galime pasiūlyti išskirtines kainas.

Kai naudojatės mūsų platforma, taikome įvairias technologijas, kad automatiškai nustatytume, kokią įrangą naudojate ir kaip sąveikaujate su platforma. Renkama toliau nurodyta informacija.

• Įrenginio duomenys ir tai, kaip sąveikaujate su platforma – automatiškai renkame duomenis apie jūsų naudojamą įrenginį, įskaitant jo IP adresą, įrenginio ID, jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą. Registruojame informaciją apie tai, kaip naudojate mūsų platformą, pvz., apsilankymo datą ir laiką, aplankytus puslapius, apsilankymų trukmę, paspaudimus ir sistemos triktis bei klaidas. Šiuos duomenis naudojame siekdami užtikrinti sklandų paslaugų teikimą ir suasmenintą klientų patirtį. Tokius duomenis taip pat naudojame siekdami išbandyti naujas ir planuojamas įdiegti funkcijas, analizuoti platformos naudojimą, vertinti ir tobulinti mūsų paslaugas. Jeigu tik įmanoma, tokius duomenis naudojame anonimiškai. Šie asmens duomenys tvarkomi siekiant mūsų teisėto intereso valdyti ir tobulinti mūsų paslaugas bei užtikrinti jų saugumą.

• Prisijungimas prie platformos – jeigu tik galime, registruojame informaciją apie tai, kaip prisijungiate prie platformos (pvz., iš paieškos puslapio, per mūsų skelbimą ir kt.). Tam, kad galėtume tvarkyti šiuos duomenis, mums reikalingas jūsų sutikimas naudoti slapukus.

Asmens duomenų šaltiniai

Dažniausiai duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų, tačiau kartais ir iš trečiųjų šalių šaltinių. Tai gali įvykti toliau aprašytose situacijose

• Trečiosios šalys – mes naudojame programą, pagal kurią trečiosios šalys mūsų vardu reklamuoja mūsų platformą. Jeigu spustelėsite vieną iš reklaminių skelbimų, būsite nukreipti į mūsų platformą, o mes sužinosime, iš kokios trečiosios šalies jus prisijungėte. Toliau mes registruojame pateiktus užsakymus ir priskiriame juos atitinkamoms trečiosioms šalims, kad galėtume apskaičiuoti jų komisinius. Tačiau jokių privačių asmens duomenų jokiai trečiajai šaliai neteikiame.

• Paslaugos teikėjas – jeigu dėl jūsų užsakytų pervežimo ar bet kokių kitų paslaugų iškyla kokių nors problemų, paslaugos teikėjas gali į mus kreiptis ir pateikti atitinkamą informaciją.

• Reklama – kai dirbame su trečiosiomis šalims, kad galėtume teikti reklaminius skelbimus, galime naudoti slapukus, pikselio žymas ir kitas technologijas, leidžiančias registruoti informaciją apie jūsų sąveiką su atitinkamais skelbimais. Kartais tokius duomenis registruojame naudodami trečiųjų šalių slapukus ir (arba) pikselio žymas. Siunčiami tik anoniminiai duomenys.

Asmens duomenys, kuriuos reikalaujame pateikti

Neprivalote mums teikti jokių asmens duomenų. Tačiau jeigu norite užsisakyti pervežimo paslaugą arba kita paslauga, turėsite mums pateikti informaciją, kuri užsakymų platformoje nurodoma, kaip privaloma. Jeigu tokios informacijos nesuteiksite, negalėsime įvykdyti jūsų užsakymų. Jums susisiekus su mumis, klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai gali paprašyti nurodyti tam tikrus asmens duomenis. Tokiais atvejais visuomet jus apie tai informuosime.

Duomenų gavėjai

Mes privalome perduoti jūsų duomenis atitinkamam pervežimo paslaugų teikėjui, kad jūsų užsakymas būtų įvykdytas. Jeigu mums pateikiate užklausą ar su užsakymu susijusį skundą, tokios užklausos ar skundo duomenis galime perduoti pervežimo paslaugų teikėjui, kad galėtume tokį skundą tinkamai išnagrinėti.
Jeigu perkate kitą paslaugą, mums gali prireikti jūsų asmens duomenis perduoti trečiajai šaliai (paslaugų teikėjai), kad ji galėtų jums suteikti užsakytą paslaugą. Jeigu norėsite pateikti prašymą dėl draudimo išmokų, mums jūsų duomenis reikės perduoti draudimo kompanijai arba kitam paskirtajam administratoriui.
Taip pat naudojamės kitais paslaugų teikėjais, kurie padeda teikti paslaugas ir todėl turi galimybę susipažinti su Jūsų duomenimis (pvz., įvairūs programinės įrangos paslaugų teikėjai, turintys prieigą prie duomenų). Jeigu pasitelkiame trečiąją šalį mūsų vardu tvarkyti jūsų duomenis, užtikriname, kad tokios trečiosios šalys gerbtų jūsų privatumo teises ir tvarkytų duomenis vadovaudamiesi duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimais. Papildoma informacija

• Serverių paslaugos – naudojame įvairias debesijos ir serverių paslaugas, kad galėtume jūsų duomenis saugoti ir tvarkyti.

• Mokėjimai – mūsų platformoje įvykdomų mokėjimų apdorojimui naudojame trečiųjų šalių paslaugas. „AIB Merchant Services“, „Worldpay“, „Klarna“ ir „PayPal“ yra atskiri duomenų valdytojai. Jų privatumo politikas rasite čia:
„AIB MS“: https://www.aibms.com/privacy;
„Worldpay“: https://www.fisglobal.com/en/privacy;
„Klarna“: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/;
„PayPal“: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub;

• Technologijų teikėjai – tai paslaugų, pvz., vertimo, skirtų užtikrinti saugų tinklo, sistemų ir elektroninio pašto veikimą bei galimybę tvarkyti užklausas dėl jūsų duomenų teisių, teikėjai.

• Klientų aptarnavimas – paslaugoms ne darbo valandomis teikti ir klientų korespondencijai tvarkyti naudojame trečiųjų šalių paslaugas ir platformas.

• Auditoriai – naudojamės vidaus ir trečiosios šalies nepriklausomo audito paslaugomis. Auditoriai padeda užtikrinti įstatymų reikalavimus atitinkančių paslaugų teikimą ir asmens duomenų tvarkymą. Tam tikromis aplinkybėmis tokie auditoriai turi prieigą prie mūsų sistemų, kuriose tvarkomi asmens duomenys, ir tikrina asmens duomenų tvarkymo procedūras.

• Sukčiavimo aptikimo ir patikros duomenų bazės – galime naudoti išorines sukčiavimo aptikimo ir prevencijos duomenų bazes bei asmens duomenų atrankos įrankius, viešai prieinamus mūsų veiklos srityje ir viešai prieinamą informaciją, kad aptiktumėme ir užkirstumėme kelią galimai nusikalstamai veiklai arba sukčiavimui.

• Teisėsaugos institucijos – galime dalintis jūsų duomenimis su teisėsaugos institucijomis, kad vykdydamos teisinius įsipareigojimus jos galėtų tirti, aptikti arba užkirsti kelią galimai nusikalstamai arba sukčiavimo veiklai.

Duomenų gavėjai užsienyje

Tam tikromis aplinkybėmis asmens duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų, kur asmens duomenų apsaugos lygis gali neatitikti Europos Komisijos taikomų reikalavimų. Dažniausiai tokiais atvejais duomenis perduodame pervežimo paslaugų teikėjams jūsų pasirinktoje valstybėje, kad šie galėtų įvykdyti jūsų užsakymą. Tokiam duomenų perdavimui taikoma 49 1) b) išimtis, kai perdavimas yra retas ir būtinas, kad klientui būtų suteikta pervežimo paslaugą. Tam tikri mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai yra įsikūrę JAV ir duomenų perdavimui taikomas 49 išimties 1 dalies b punktas, kai perdavimas yra retas ir būtinas tam, kad duomenų subjektas galėtų apmokėti pervežimo paslaugas. Vykdydami veiklą ir naudodamiesi JAV, Egipto arba JK įmonių paslaugomis galime perduoti asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų. Kai asmens duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų, pasirūpiname, kad būtų taikomos atitinkamos asmens duomenų apsaugos priemonės ir būtų laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Jei duomenis perduodame JAV ar Egipto įmonei, su ja pasirašome sutartį Europos Komisijos patvirtinta tvarka. Jei duomenis perduodame JK įmonei, remiamės Europos Komisijos sprendimu, kuriuo EK patvirtino JK kaip tinkamai užtikrinančią ES asmens duomenų apsaugos lygį. Toliau nurodytų kategorijų duomenis JK saugome el. pašto programinės įrangos sistemoje: vardas ir pavardė, užsakymo nuoroda, telefono nr., adresas, el. pašto adresas, IP adresas, klientų korespondencija. Daugiau informacijos apie šį adekvatumo sprendimą rasite čia: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183
2021 m. birželio 4 d. Europos Komisija paskelbė naujas standartines sutarčių sąlygas, į kurias įtraukti BDAR reikalavimai ir „Schrems II“ sprendimas. „CarTrawler“ atnaujino savo duomenų apsaugos sutartis su trečiosiomis šalimis, kad įgyvendintų naująsias standartines sutarčių sąlygas, kai remiamasi šiuo mechanizmu, ir jau įgyvendino sutartines, organizacines ir technines priemones pagal Europos duomenų apsaugos valdybos rekomendacijas, įskaitant moderniausią perduodamų ir saugomų duomenų šifravimą, kenkėjiško kodo aptikimo programinę įrangą, įsilaužimo aptikimo stebėjimo procesą, tinklo ir taikomųjų programų lygmens nuskaitymo ir įsiskverbimo testavimą, saugios prieigos valdiklius, kasmetinius darbuotojų atitikties mokymus, duomenų perdavimo poveikio jų tvarkymui už EEE ribų vertinimus ir teisėsaugos institucijų prašymų politiką, kai bendrovė gauna asmens duomenų pateikimo prašymą iš teisėsaugos institucijos. „CarTrawler“ užtikrina, kad trečiosios šalys, kurioms perduodami duomenys, įgyvendins analogiškas priemones, užtikrinančias reikiamą visų asmens duomenų už EEE ribų apsaugą.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie priemones, taikomas jūsų asmens duomenų apsaugai, arba susipažinti su susitarimais, kuriuos dėl asmens duomenų apsaugos sudarome su trečiosiomis šalimis, susisiekite su mumis naudodamiesi šio pareiškimo pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugome vadovaudamiesi mūsų duomenų apsaugos taisyklėmis. Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei reikia, kad galėtume įvykdyti veiksmus, dėl kurių tokius duomenis surinkome, ir visuomet laikomės visų teisės aktais nustatytų reikalavimų. Tai reiškia, kad jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis gali skirtis, priklausomai nuo asmens duomenų tipo. Pavyzdžiai.

• Sandorio duomenys – saugome jūsų užsakymo duomenis ir informaciją apie jūsų sąveiką su mumis tvarkant užsakymą tiek, kiek būtina jūsų užsakymui įvykdyti ir išspręsti susijusius klausimus. Gavę jūsų sutikimą galime jums siųsti reklaminius pranešimus, o su jais susiję duomenys saugomi taip, kaip nurodyta toliau.

• Lojalumo programos duomenys – duomenis apie lojalumo programą saugome tol, kol būtina palengvinti mūsų lojalumo programos administravimą.

• Rinkodara elektroniniu paštu – saugome jūsų asmens duomenis, kurie reikalingi jums siųsti rinkodaros pranešimus, kol jų pageidaujate. Be to, pasiliekame tam tikrą su Jūsų vykdomomis operacijomis susijusią informaciją, kuri padeda mūsų pranešimus pritaikyti Jūsų poreikiams.

• Teisinių ieškinių valdymas – siekdami nustatyti, kiek laiko saugoti jūsų duomenis, privalome įvertinti, ar tokių duomenų gali prireikti tvarkant ieškinius ar užsitikrinti teisinę gynybą. Jei tokių duomenų reikia, galime juos saugoti iki ieškinio senaties termino (priklausomai nuo ieškinio tipo nuo 2 iki 12 metų).

Slapukai

Šioje platformoje naudojami slapukai. Slapukai – tai maži ir paprasti tekstiniai failai, kuriuos gaunate lankydamiesi svetainėje ir kurie yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar mobiliajame prietaise. Slapukuose išsaugomi duomenys apie jūsų apsilankymą svetainėje. Jei norite daugiau sužinoti apie mūsų naudojamus slapukus, perskaitykite mūsų slapukų taisykles.

Kitos interneto svetainės

Šioje platformoje gali būti pateiktos nuorodos į kitas interneto svetaines arba į jas galite pakliūti iš kitų svetainių. Šis privatumo pareiškimas taikomas tik šiai platformai ir „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ arba „Cabforce“ platformose teikiamoms susijusioms paslaugoms. Jeigu prisijungiate prie kitų interneto svetainių, turėtumėte susipažinti su jų privatumo pareiškimais.

Svarbi informacija apie sutikimą

Jeigu davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, turite teisę tokį sutikimą bet kuriuo metu atšaukti. Sutikimą galite atšaukti pasinaudoję šio pareiškimo pabaigoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jeigu jūsų sutikimas gauti rinkodaros pranešimus buvo duotas elektroniniu paštu, panaikinti sutikimą galite paspaudę elektroniniame laiške pateiktą nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“. Dėmesio! Jei atšauksite sutikimą, negalėsime jums užtikrinti susijusių paslaugų kokybės.

Jūsų teisės

Jūs turite toliau nurodytas teises dėl jūsų asmens duomenų saugojimo ir naudojimo.

Teisė susipažinti su duomenimis – turite teisę prašyti pateikti mūsų turimų jūsų asmens duomenų kopiją, kartu su kita informacija apie tokių asmens duomenų tvarkymą.

Teisė duomenis taisyti – turite teisę reikalauti, kad bet kurie mūsų turimi netikslūs jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti, o jeigu turime neišsamius duomenis, jūs galite prašyti tokią informaciją papildyti.

Teisė duomenis pašalinti – turite teisę prašyti pašalinti mūsų turimus jūsų asmens duomenis. Ši teisė taip pat vadinama teise būti pamirštam.

Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir pareikšti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo – turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų netvarkomi tam tikrais tikslais, arba prieštarauti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi konkrečiais tikslais.

Teisė į duomenų perkėlimą – turite teisę prašyti mūsų pateikti jums arba trečiajai šaliai jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir suderinamu formatu.

Norėdami pasinaudoti bet kuriomis pirmiau nurodytomis teisėmis, susisiekite su mumis šio pareiškimo pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba paspaudę šią nuorodą:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Mūsų Privatumo pareiškimo pakeitimai

Mes reguliariai peržiūrime mūsų privatumo pareiškimą. Visus pakeitimus skelbiame mūsų svetainėje.

Klausimai ir skundai

Jeigu norėtumėte pateikti klausimą arba skundą dėl mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų, susisiekite su mumis pasinaudoję toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Pašto adresas: Data Protection Officer, „ETrawler Unlimited Company“, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland (Airija).
El. paštu dpo@cartrawler.com

Taip pat, jei esate nepatenkinti tuo, kaip „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ arba „Cabforce“ tvarko jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Airijos duomenų apsaugos komisijai. Informacijos apie tai, kaip pateikti skundą, rasite adresu https://forms.dataprotection.ie/contact arba gausite susisiekę su duomenų apsaugos komisija, numeriu 353 (0)761 104 800.

Updated at: Mon, 29 Jan 2024 16:15:59 GMT