Meniu

Privatumo pareiškimas

Šis Privatumo pareiškimas apibrėžia su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mes renkame per „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ ir „Cabforce“ interneto svetaines, ir bet kokias kitas su „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ ir „Cabforce“ susijusias mobiliąsias svetaines ir taikomąsias programas („Platforma“), kaip mes tokius duomenis tvarkome ir kam jie gali būti atskleisti. Šiame pranešime taip pat išaiškintos jūsų teisės, tvarkant jūsų asmens duomenis pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą („BDAR“).

Apie mus

„ETrawler Unlimited Company“, veikianti kaip „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ ir „Cabforcekurios“, kurios PVM mokėtojo numeris yra 4693898K, o registruotasis adresas – CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland, yra „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ ir „Cabforce“ platformų savininkė ir operatorė ir dėl tos priežasties ji yra šiame Duomenų apsaugos pranešime aprašytų duomenų valdytoja. Todėl šiame pranešime pateikiamos nuorodos „mes“, „mus“ ir „mūsų“ nurodo „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ ir „Cabforce“ (atitinkamais atvejais).
Mes pristatome klientams automobilių nuomos ir kitas transportavimo sausumos keliais paslaugas, tokias, kaip pervežimas autobusais, traukiniais ir taksi (toliau – Pervežimo paslaugos), ir pagalbinius su kelionėmis susijusius produktus ir paslaugas. Jūsų asmeninę informaciją perdavus pervežimo paslaugų teikėjui, jis tampa atskiru duomenų valdytoju ir tvarkytoju.
Jūs galite su mumis susisiekti naudodamiesi šio Pranešimo pabaigoje nurodytais duomenimis, arba, jeigu turite klausimų dėl to, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el.pašto adresu dpo@cartrawler.com.

Mūsų tvarkomi asmens duomenys

Kad galėtume tvarkyti jūsų transportavimo paslaugų užsakymą arba jūsų bet kokių papildomų paslaugų užsakymą, jūsų paprašysime pateikti tam tikrą informaciją, tokią, kaip jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, mokėjimo informacija ir užsakymo duomenys. Mes taip pat renkame informaciją apie įrenginį, kurį jūs naudojate prisijungti prie mūsų Platformos, tokią, kaip IP adresas, kokią naršyklę ir kokio tipo įrenginį naudojate. Be informacijos, kurią renkame patys, mes kartais gauname informaciją, kurią mūsų vardu renka trečiosios šalys, tokią, kaip jūs galite matyti „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ arba „Cabforce“ reklaminį skelbimą trečiosios šalies teritorijoje.

Dauguma asmens duomenų, kuriuos renkame apie jus, yra jūsų mums suteikta informacija. Tai gali būti tokie duomenys:

• Pervežimo paslaugos kainos pasiūlymas – jeigu jūs ieškote pervežimo paslaugų kainos pasiūlymo, mes surinksime tokius duomenis, kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, IP adresas ir pasiūlymo numeris. Jeigu jūs susisiektumėte su mumis telefonu, mes išsaugosime jūsų telefono numerį ir pokalbio su jumis įrašą.

• Užsakymo nutraukimo el. pašto pranešimai ir telefono skambučiai – jeigu pradėjote užsakymą, bet jo nebaigėte, mes vis tiek apie jus surinksime tam tikrus duomenis, tokius, kaip jūsų vardas, el. pašto adresas ir telefono numeris (priklausomai nuo jūsų bendravimo su mumis būdo).

• Užsakymo duomenys – kai pateikiate mums užsakymą, mes jūsų paprašome pateikti informaciją, kuri mums reikalinga, kad galėtume tvarkyti jūsų užsakymą. Tokia informacija yra jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir jūsų mokėjimo duomenys.

• Užklausos ir skundai – jeigu kreipiatės į mūsų Klientų aptarnavimo grupę su užklausa arba skundu, mes registruosime užklausos ar skundo duomenis ir kaip jis nagrinėjamas mūsų sistemoje. Mes taip pat galime prašyti atitinkamo pervežimo ar kitų paslaugų teikėjo pateikti papildomos informacijos apie užklausą ar skundą, kurią taip pat registruosime mūsų sistemose.

• Draudimo polisas – jeigu įsigyjate draudimo polisą iš vieno mūsų draudimo partnerių, mes surinksime tokius duomenis, kaip jūsų vardas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, užsakymo numeris, IP adresas ir mokėjimo informacija, kad jums būtų lengviau įsigyti draudimo polisą.

• Kiti pagalbiniai produktai ir paslaugos – jeigu užsisakote ar nusiperkate kokį nors pagalbinį produktą ar paslaugą, tokią, kaip transporto priemonės stovėjimas, jūsų paprašysime pateikti informaciją, reikalingą įvykdyti jūsų užsakymą. Tai būtų jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, užsakymo numeris, IP adresas ir mokėjimo informacija.

• Taksi pagal pareikalavimą užsakymo duomenys

• Jeigu jūs prisiregistruojate prie mūsų taksi pagal pareikalavimą programėlės, mes surinksime tokius jūsų asmens duomenis, kaip jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, lojalumo ID (jeigu yra), slaptažodis ir mokėjimo informacija.

• Kai naudojatės mūsų taksi pagal pareikalavimą programėle, mes registruojame jūsų vardą, el. pašto adresą, mokėjimo informaciją. Mes taip pat nustatysime jūsų buvimo vietą, kai jūs naudojatės mūsų programėle ir keliaujate.

• Vietovės duomenys – jeigu mūsų paslaugomis naudojatės mobiliuoju įrenginiu ir esate įjungę vietovės nustatymo funkciją, mes registruosime jūsų buvimo vietą, kad galėtume padėti rasti vietines pervežimo ar kitas paslaugas. Jūsų IP adresą taip pat naudosime nustatyti, kurioje valstybėje esate teikdami užsakymą.

• Lojalumo programos duomenys – jeigu jūs prisijungiate prie mūsų Lojalumo programos, pvz., „MyAccount“, mes išsaugosime tokius jūsų duomenis, kaip vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, naudotojo vardas ir slaptažodis bei jūsų ankstesnių užsakymų nuorodos.

• Rinkodara elektroniniu paštu / telefonu – registruodami jūsų el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį, renkame duomenis apie jūsų pageidavimus dėl mūsų ir trečiųjų šalių produktų ir paslaugų rinkodaros pranešimų.

• Tyrimai – jeigu jūs dalyvaujate tyrime, mes registruojame jūsų atsakymus į tyrimo klausimus kartu su jūsų vardu ir elektroninio pašto adresu.

Asmeninė informacija, kurią renkame automatiškai

Kai jūs naudojatės mūsų Platforma, mes naudojame įvairiausias technologijas, skirtas automatiškai nustatyti, kokią įrangą naudojate ir kaip sąveikaujate su Platforma. Renkama tokia informacija:

• Įrenginio duomenys – automatiškai renkame duomenis apie jūsų naudojamą įrenginį, įskaitant jo IP adresą, įrenginio ID, jūsų naudojamą naršyklę ir įrenginio naudojamą operacinę sistemą.

• Kaip jūs sąveikaujate su mūsų Platforma – mes registruojame duomenis, kaip jūs naudojate mūsų Platformą, pvz., jūsų lankymosi mūsų Platformoje data ir laikas, kokiuose puslapiuose lankotės, kiek ilgai pasiliekate puslapiuose, kurioje vietoje puslapyje spustelėjote, sistemos gedimai ar klaidos, su kuriomis jums teko susidurti.

• Kaip prisijungėte prie Platformos – jeigu tik galime, registruojame duomenis, kaip prisijungėte prie Platformos (pvz., ar į Platformą patekote iš paieškos variklio, ar spustelėję vieną iš mūsų skelbimų).

Asmens duomenų šaltiniai

Nors dažniausiai renkame duomenis tiesiogiai iš jūsų, yra aplinkybės, kurioms esant renkame informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių. Tos aplinkybės gali būti tokios:

• Trečiosios šalys – mes naudojame programą, pagal kurią trečiosios šalys reklamuoja mūsų Platformą mūsų vardu. Jeigu spustelėsite vieną iš reklaminių skelbimų, būsite nukreiptas į mūsų Platformą naudojant technologiją, kuri leidžia mums suprasti, kuri trečioji šalis jus nukreipė. Tada mes stebime, ar pateikėte užsakymą, ir jeigu jūs tokį užsakymą pateikėte, mes jį priskiriame atitinkamai trečiajai šaliai, kad galėtume jiems sumokėti komisinį atlyginimą. Tačiau jokios asmeninės su jumis susijusios informacijos jokiai trečiajai šaliai neteikiame.

• Paslaugos teikėjas – jeigu dėl jūsų užsakytų pervežimo ar bet kokių kitų paslaugų iškyla kokių nors problemų, paslaugos teikėjas gali į mus kreiptis ir pateikti informaciją apie problemą.

• Reklama – kai dirbame su trečiosiomis šalims, kad galėtume paskelbti mūsų reklaminius skelbimus, galime naudoti atitinkamas technologijas, tokias, kaip slapukai ar pikselio žymos, kurios registruoja informaciją apie jūsų sąveiką su tais skelbimais. Kartais tokie duomenys mums siunčiami per slapukus ar pikselių žymas, kurias mūsų vardu įdiegia tokios trečiosios šalys. Jeigu duomenys siunčiami mums, jie siunčiami anonimiškai.
• Kiti asmenys – kai suteikiate mums asmeninius duomenis kieno nors kito vardu, patvirtinate, kad turite to asmens sutikimą tai daryti ir perduosite jam šio privatumo pareiškimo kopiją.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Pagrindinė priežastis, dėl kurios mes naudojame jūsų asmens duomenis, yra tvarkyti jūsų pervežimo ir papildomų paslaugų užsakymus, ir atsakyti į bet kokias užklausas bei spręsti su tokiais užsakymais susijusias problemas. Mes taip pat naudojame jūsų asmens duomenis kitais tikslais, pavyzdžiui, koreguojame mūsų skelbimus ir rinkodaros el. laiškus, užtikrindami, kad jie jums būtų aktualūs, ir stebime, kaip jūs naudojatės mūsų Platforma, kad galėtume įdiegti patobulinimus ir atitinkamai pakoreguoti rodomą medžiagą.

Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie mūsų vykdomą duomenų tvarkymą ir tokio tvarkymo teisinį pagrindą:

• Pervežimo paslaugos kainos pasiūlymas – mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtume pateikti jums pervežimo paslaugos kainos pasiūlymą. Tokius duomenis tvarkome, kadangi tai būtina atliekant veiksmus atsakant į jūsų užklausą dar prieš galimai sudarant pervežimo paslaugų sutartį.

• Užsakymo nutraukimo el. pašto pranešimai ir telefono skambučiai – tvarkome asmens duomenis, kad galėtume su jumis susisiekti ir išsiaiškinti, ar norėdami pateikti užsakymą susidūrėte su kokiomis nors problemomis. Tai darome vadovaudamiesi teisėtu interesu užtikrinti aukštos kokybės klientų aptarnavimą, ir kad su mūsų Platforma neiškiltų jokių problemų.

• Skambučių įrašymas – skambučiai gali būti įrašomi apmokymų ir kokybės tikslais remiantis mūsų teisėtu interesu.

• Užsakymai – naudojame jūsų asmens duomenis, kad galėtume tvarkyti mums ir pervežimo paslaugų teikėjams pateiktus jūsų užsakymus, ir leisti jums valdyti jūsų užsakymus per Platformą. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkome arba dėl to, kad tai būtina vykdant sutartį, arba siekdami mūsų teisėto intereso teikti mūsų pervežimo užsakymo paslaugas.

• Draudimo polisas / kiti pagalbiniai produktai ar paslaugos – jeigu įsigyjate draudimo polisą dėl pervežimo paslaugų iš vieno iš mūsų draudimo partnerių arba užsisakote pagalbinę paslaugą, mes surinksime tokius duomenis, kad galėtume jums padėti pateikti užsakymą. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkome arba dėl to, kad tai būtina sudarant sutartį, arba siekdami mūsų teisėto intereso teikti jums mūsų pervežimo užsakymo paslaugas.

• Užklausos ir skundai – jeigu atsiunčiate mums užklausą arba teikiate skundą dėl pervežimo paslaugos užsakymo ar bet kokios kitos papildomos paslaugos, jūsų asmens duomenis tvarkysime, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausą ar išnagrinėti skundą. Kai tvarkome asmens duomenis atsakydami į jūsų užklausą ar nagrinėdami skundą, tai darome vadovaudamiesi mūsų teisėtu interesu atsakyti į klientų užklausas ir išnagrinėti skundus. Jeigu jūs savanoriškai pateikiate duomenis apie jūsų sveikatą, tokius duomenis tvarkysime jūsų aiškiai mums duotu sutikimu, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausą ir išnagrinėti skundą.

• „Taksi pagal pareikalavimą“ programėlė – tvarkome jūsų duomenis, kad padėtume jums prisiregistruoti prie mūsų „Taksi pagal pareikalavimą“ programėlės ir ja naudotis. Tai daroma sudarant arba vykdant sutartį.

• Lojalumo programa – jeigu taikoma lojalumo programa, jūsų asmens duomenis naudojame jai administruoti, suteikti / atimti lojalumo taškus ir pranešti jums apie lojalumo prizus. Mes tvarkome šiuos duomenis tuo pagrindu, kad tai būtina vykdant mūsų sutartį su jumis.

• Rinkodara elektroniniu paštu ir telefonu – jeigu teikdami jums paslaugas registravome jūsų elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, priklausomai nuo jūsų mums nurodytų pageidavimų dėl rinkodaros medžiagos, galime jums siųsti pranešimus apie produktus ir paslaugas, kurie mūsų nuomone gali būti jums įdomūs. Šiuos reklaminius pranešimus siunčiame remdamiesi savo teisėtais interesais ir, kai kuriais atvejais, jūsų sutikimu.

• Paslaugų teikimas ir tobulinimas – kai renkame duomenis jums naudojantis mūsų Platforma ar paslaugomis, tokius, kaip jūsų įrenginio duomenys ir kaip jūs sąveikaujate su mūsų Platforma ir paslaugomis, tuos duomenis naudojame teikdami jums paslaugas ir siekdami suasmeninti jūsų patirtį. Mes taip pat naudojame duomenis išbandyti naujas funkcijas, kurias planuojame įdiegti, analizuoti, kaip mūsų Platforma naudojama, kaip vertinti ir tobulinti mūsų paslaugas. Jeigu tik galima, šiuos duomenis naudosime anonimiškai. Visi tokie jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant mūsų teisėto intereso valdyti, tobulinti mūsų paslaugas ir užtikrinti jų saugumą.

• Analizė / ataskaitų teikimas – naudojame su užsakymu pateiktus duomenis rengiant vidaus ataskaitas apie mūsų veiklos rezultatus. Taip pat šiuos duomenis naudojame kitais komercinės analizės tikslais bei bandydami prognozuoti būsimas tendencijas, kurios gali daryti poveikį mūsų verslui. Tvarkomi agreguotieji duomenys, todėl remiantis sudarytomis ataskaitomis ar analize jūsų tapatybės nustatyti neįmanoma.

• Reklama – Norime užtikrinti, kad kai matote „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“, „Cabforce“ ar kitokį reklaminį skelbimą, jis būtų jums aktualus ir atitiktų jūsų interesus, nesvarbu, ar jis skelbiamas mūsų valdomoje Platformoje, mūsų rinkodaros elektroniniuose laiškuose ar trečiosios šalies interneto svetainėje. Tą pačią informaciją galime naudoti, norėdami jums parodyti rūpestingai atrinktų trečiųjų šalių produktus ir paslaugas. Kai jūs naudojatės mūsų Platforma, jūsų paieškos duomenis naudojame siekdami pritaikyti mūsų reklaminius skelbimus jūsų poreikiams. Pavyzdžiui, jeigu jūs ieškojote galimybių išsinuomoti transporto priemonę Berlyne, tokia informacija remdamiesi galime jums mūsų Platformoje ir trečiųjų šalių interneto svetainėse parodyti reklaminius skelbimus apie Berlyne galimas išsinuomoti transporto priemones, kurios jums gali būti įdomios. Taip pat norėdami geriau pritaikyti reklaminį skelbimą jūsų poreikiams, galime naudotis duomenimis apie jūsų ankstesnius sandorius mūsų Platformoje. Šiuo tikslu tvarkome asmens duomenis siekdami mūsų teisėto intereso užtikrinti, kad mūsų arba trečiųjų šalių reklaminė medžiaga būtų veiksminga.

• Tyrimai – jeigu jūs sutinkate dalyvauti tyrime, jūsų duomenis tvarkome vadovaudamiesi mūsų teisėtu interesu.

• Sukčiavimo aptikimas ir prevencija – jūsų asmeninius duomenis galime naudoti sukčiavimo aptikimo ir prevencijos tikslais, remdamiesi savo teisėtu interesu.

Asmens duomenys, kuriuos jūsų reikalaujame pateikti

Jūs neprivalote mums teikti jokių savo asmens duomenų. Tačiau jeigu norite užsisakyti pervežimo paslaugas arba pasinaudoti bet kokia papildoma paslauga, turėsite mums pateikti informaciją, kokios reikalaujama jūsų užsakymo paieškos variklyje. Jeigu jūs tokios informacijos mums nesuteiksite, mes negalėsime tvarkyti jūsų užsakymo. Panašiai, jūsų gali būti paprašyta pateikti tam tikrą informaciją, jeigu susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo komanda pateiksite užklausą ar skundą. Mes jus informuosime, kada tokią informaciją reikia pateikti.

Duomenų gavėjai

Jūsų užsakymui apdoroti arba gavę pervežimo paslaugų teikėjo užklausą, jūsų duomenis privalome perduoti atitinkamam pervežimo paslaugų teikėjui. Jeigu mums pateikiate užklausą ar su užsakymu susijusį skundą, tokios užklausos ar skundo duomenis galime perduoti pervežimo paslaugų teikėjui, kad galėtume tokį skundą tinkamai išnagrinėti.

Jeigu perkate kitą paslaugą, mums gali prireikti jūsų asmens duomenis perduoti trečiajai šaliai paslaugų teikėjai, kad ji galėtų jums teikti užsakytą paslaugą. Jeigu norite pateikti reikalavimą pagal draudimo polisą, mums gali prireikti perduoti asmens duomenis draudikui arba kitam paskirtajam ieškinių administratoriui.

Vykdydami mūsų reklamos internetu programą galime perduoti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios mūsų pateiktus duomenis apjungs su savo jau turima informacija apie jus, kad galėtų trečiųjų šalių interneto svetainėse talpinamus skelbimus geriau pritaikyti jūsų poreikiams (tai gali būti mūsų arba mūsų trečiųjų šalių vardu talpinami skelbimai). Kai tokie duomenys perduodami kitoms šalims, jie apsaugojami naudojant šifravimą ar kitas apsaugos priemones.

Mes taip pat naudojame keletą paslaugų teikėjų, kurie mums padeda teikti paslaugas, ir kai kurie jų turi galimybę susipažinti su jūsų duomenimis (pvz., mes naudojame įvairius programinės įrangos paslaugų teikėjus, kurie mūsų duomenis valdo teikdami savo paslaugas). Jeigu mes pasitelkiame trečiąją šalį tvarkyti jūsų duomenis mūsų vardu, užtikriname, kad tokios trečiosios šalys gerbtų jūsų privatumo teises ir tvarkytų duomenis pagal duomenų apsaugos teisės aktus. Pateikiama išsamesnė informacija:

• Prieglobos paslaugos teikėjai – naudojame įvairius debesies ir kolokacijos paslaugų teikėjus, kad galėtume jums padėti saugoti ir valdyti mūsų duomenis.

• Mokėjimų tvarkytojai – mes naudojame trečiųjų šalių mokėjimų tvarkytojus, kurie mums padeda rinkti mokėjimus mūsų Platformoje.

• Technologijų teikėjai – tai paslaugų, skirtų mums padėti užtikrinti saugų tinklo, sistemų ir elektroninio pašto veikimą ir tvarkyti užklausas dėl jūsų duomenų teisių, teikėjai.

• Klientų aptarnavimo paslaugų teikėjai – naudojame trečiosios šalies paslaugų teikėją paslaugoms ne darbo valandomis teikti.

• Auditoriai – turime vidaus ir trečiosios šalies teikiamą nepriklausomo audito paslaugą. Auditoriai mums padeda užtikrinti, kad mes vykdytume mūsų teisinius įsipareigojimus, taip pat ir tvarkydami asmens duomenis. Tam tikromis aplinkybėmis tai gali reikšti, kad jie turi prieigą prie mūsų sistemų, kuriose tvarkomi asmens duomenys, arba kad jiems gali prireikti peržiūrėti, kaip mes sutvarkėme tam tikrus asmens duomenis.

• Sukčiavimo duomenų bazės – galime naudoti išorines sukčiavimo aptikimo ir prevencijos duomenų bazes, prieinamas mūsų pramonės šakoje, ir viešai prieinamą informaciją, kad aptiktumėme ir užkirstumėme kelią galimai nusikalstamai veiklai arba sukčiavimui.

• Teisėsaugos institucijos – galime dalintis jūsų duomenimis su teisėsaugos institucijomis, kad šios galėtų tirti, aptikti arba užkirsti kelią galimai nusikalstamai arba sukčiavimo veiklai, vykdydami teisinius įsipareigojimus.

Duomenų gavėjai užsienyje

Asmens duomenų, kurie (i) apdoroti ES arba (ii) apdoroti dėl ES gyvenančių asmenų ir jiems taikomos GDPR taisyklės, atveju, tam tikromis aplinkybėmis tokius asmens duomenis galime perduoti už Europos Sąjungos ribų, kur asmens duomenų apsaugos lygis gali neatitikti Europos Komisijos taikomų reikalavimų. Dažniausiai tokiais atvejais duomenis perduodame pervežimo paslaugų teikėjams, kad šie galėtų įvykdyti jūsų užsakymą. Vykdydami veiklą ir naudodamiesi kitoje jurisdikcijoje veikiančiu paslaugų teikėju, galime perduoti asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų. Jeigu jūsų asmens duomenis perduosime už Europos Sąjungos ribų, pasirūpinsime, kad būtų taikomos atitinkamos priemonės, apsaugančios jūsų asmens duomenis, ir būtų laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Tai gali apimti sutarčių su subjektu, kuriam mes perduodame asmens duomenis, pasirašymą, taikant Europos Komisijos patvirtintą formą.

Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau apie priemones, kurias pritaikėme perduodami jūsų asmens duomenis, arba susipažinti su susitarimais, kuriuos sudarėme taip perduodami duomenis, prašome su mumis susisiekti naudojantis šio Pareiškimo pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugome vadovaudamiesi mūsų dokumentų saugojimo politika. Dokumentų saugojimo politika grindžiama principu, kad asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina siekiant tikslų, dėl kurių duomenys buvo surinkti, ir laikydamiesi visų įstatymu taikomų reikalavimų. Tai reiškia, kad jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo asmens duomenų tipo. Pavyzdžiui:

• Sandorio duomenys – saugome duomenis apie jūsų užsakymą, jūsų sąveiką su mumis tvarkant tokį užsakymą tiek, kiek būtina jūsų užsakymui įvykdyti ir išspręsti bet kokias galimas problemas. Jeigu pagal jūsų nurodytus pageidavimus dėl reklaminės medžiagos gavimo mes galime jums siųsti reklaminius pranešimus, tokie duomenis vis tiek bus saugojami, kaip nurodyta toliau.

• Lojalumo programos duomenys – duomenis apie lojalumo programą saugome tol, kol būtina palengvinti mūsų lojalumo programos administravimą.

• Rinkodara elektroniniu paštu – saugosime asmens duomenų, reikalingų jums siųsti rinkodaros pranešimus, kopijas tol, kol jos bus būtinos norint siųsti jums pranešimus pagal nurodytus pageidavimus. Tai darydami mes taip pat išsaugome tam tikrą su jūsų sandoriais susijusią informaciją, kad galėtume mūsų pranešimus pritaikyti jūsų poreikiams.

• Teisinių ieškinių valdymas – vertindami, kiek laiko turėtume saugoti jūsų duomenis, privalome įvertinti, ar tokie duomenys gali būti reikalingi teikiant ieškinį ar užtikrinti teisinę gynybą. Jeigu nustatome, kad duomenys gali būti reikalingi, juos galime saugoti, kol pasibaigs galimo ieškinio senaties
terminas (terminas gali svyruoti nuo 2 iki 12 metų).

Slapukai

Šioje Platformoje naudojami slapukai. Slapukai – tai maži, paprasti teksto failai, siunčiami iš interneto svetainės ir saugomi jūsų kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar mobiliajame telefone, kai lankotės svetainėje. Tuose slapukuose įrašoma visa informacija apie jūsų apsilankymą svetainėje. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų naudojamus slapukus, prašome susipažinti su mūsų slapukų taisyklėmis.

Kitos interneto svetainės

Šioje Platformoje gali būti pateiktos nuorodos į kitas interneto svetaines, arba į jas galite pakliūti iš kitų svetainių. Šis Privatumo pareiškimas taikomas tik šiai Platformai ir „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ arba „Cabforce“ Platformoje teikiamoms su „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ arba „Cabforce“ susijusioms paslaugoms. Jeigu prisijungiate prie kitų interneto svetainių, turėtumėte susipažinti su tų svetainių privatumo pareiškimais.

Svarbi informacija apie sutikimą

Jeigu mes tvarkome jūsų duomenis vadovaudamiesi jūsų sutikimu, tokį sutikimą jūs galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūs galite atšaukti sutikimą pasinaudoję šio pareiškimo pabaigoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jeigu jūsų sutikimas gauti rinkodaros pranešimus buvo duotas elektroniniu paštu, jo atsisakyti galite naudodami „Atsisakyti prenumeratos“ nuorodą, pateiktą elektroninėje žinutėje. Prašome atkreipti dėmesį, kad jeigu atšauksite sutikimą, gali būti, kad negalėsime jums teikti susijusios paslaugos.

Jūsų teisės

Tam tikromis aplinkybėmis jūsų asmens duomenų atžvilgiu turite tokias teises:

• Teisė susipažinti su duomenimis – turite teisę prašyti jums pateikti mūsų turimų jūsų asmens duomenų kopiją, kartu su kita informacija apie tokių asmens duomenų tvarkymą.

• Teisė duomenis taisyti – turite teisę reikalauti, kad bet kurie mūsų turimi netikslūs duomenys apie jus būtų ištaisyti, o jeigu turime neišsamius duomenis, jūs galite prašyti mūsų tokią informaciją atnaujinti, kad ji būtų išsami.

• Teisė duomenis ištrinti – turite teisę prašyti ištrinti mūsų turimus jūsų asmens duomenis. Kartais tai vadinama teise būti pamirštam.

• Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir pareikšti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo – turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų netvarkomi tam tikrais tikslais, arba prieštarauti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi konkrečiais tikslais.

• Teisė į duomenų perkeliamumą – turite teisę prašyti mūsų pateikti jums arba trečiajai šaliai jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Norėdami pasinaudoti bet kuriomis pirmiau nurodytomis teisėmis, susisiekite su mumis šio pareiškimo pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba paspaudę šią nuorodą:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Mūsų Privatumo pareiškimo pakeitimai

Mes reguliariai peržiūrime mūsų Privatumo pareiškimą, ir visus pakeitimus paskelbsime mūsų tinklalapyje.

Klausimai ir skundai

Jeigu norėtumėte pateikti užklausą ar skundą dėl mūsų tvarkomų jūsų asmens sąskaitų, galite su mumis susisiekti pasinaudoję toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis:

Paštu: Data Protection Officer, „ETrawler Unlimited Company“, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Airija
El. paštu: dpo@cartrawler.com

Taip pat turite teisę pateikti skundą Airijos duomenų apsaugos komisijai, jeigu esate nepatenkinti tuo, kaip „Holiday Autos“, „Argus Car Hire“, „Dégrifauto“ arba „Cabforce“ tvarko jūsų asmens duomenis. Informacija apie tai, kaip pateikti skundą, rasite (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm), arba galite paskambinti Duomenų apsaugos komisijai tel. 353 (0)761 104 800.