Käyttöehdot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Johdanto

Tämä oikeudellinen huomautus koskee koko varausjärjestelmän sisältöä. Lue huolellisesti nämä käyttöehdot ("käyttöehdot"), sillä varausjärjestelmää käyttämällä hyväksyt käyttöehdot siitä riippumatta, rekisteröidytkö käyttäjäksemme vai et. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä varausjärjestelmää. Jos käytät jotakin tämän varausjärjestelmän osaa, sinun katsotaan hyväksyneen tämän oikeudellisen huomautuksen kokonaisuudessaan. Keskeytä varausjärjestelmän käyttö välittömästi, jos et hyväksy näitä ehtoja.

Varausjärjestelmä on toteutettu CarTrawlerin teknologian avulla, ja voit käyttää CarTrawlerin teknologiaa vuokra-ajoneuvopalvelujen varaamiseen kolmannen osapuolen autovuokraamoilta. Hyväksymällä nämä käyttöehdot ja/tai käyttämällä jotakin varausjärjestelmän osaa hyväksyt käyttää tätä varausjärjestelmää sekä sitä tukevaa ja siinä tarjottua teknologiaa käyttöehtojen mukaisesti ja hyväksyt, että käyttöehdot muodostavat sopimuksen sinun ja CarTrawlerin välille.

CarTrawler voi tarkastaa tätä oikeudellista huomautusta milloin tahansa päivittämällä tämän ilmoituksen. Varausjärjestelmä on hyvä tarkastaa ajoittain voimassa olevan oikeudellisen huomautuksen tietojen varmistamiseksi, koska sen ehdot sitovat käyttäjää. Jotkut tämän oikeudellisen huomautuksen ehdot voivat olla korvattu erityisillä varausjärjestelmän tietyille sivuille sijoitetuilla oikeudellisilla huomautuksilla tai ehdoilla.

Kaikkien näissä käyttöehdoissa olevien varausjärjestelmää koskevien viittausten katsotaan sisältävän viittauksen kaikkiin CarTrawlerin puhelinpalvelun kautta tehtyihin varauksiin.

Tietoja meistä

Sivuston ylläpitäjä on Etrawler, joka on Irlantiin rekisteröity yritys ja joka harjoittaa liiketoimintaa nimillä CarTrawler, ArgusCarHire ja Holiday Autos ("CarTrawler", "me"). Yritys on rekisteröity Irlantiin yritysnumerolla 93433 ja sen rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irlanti. Yrityksen pääkonttorin osoite on Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irlanti. Yrityksen ALV-numero on IE4693898K. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla numeroon +44 20 3740 9859 tai kirjoittamalla sähköpostiosoitteeseen info@holidayautos.com.

CarTrawler helpottaa vuokra-ajoneuvopalvelujen varaamista. CarTrawler ei omista mitään autovuokraamoa eikä vastaa sellaisten toiminnasta. Sopimus ajoneuvon vuokraamisesta tehdään käyttäjän ja vuokra-ajoneuvon toimittajan välillä. Käyttäjän ja vuokra-ajoneuvon toimittajan välisen vuokrasopimuksen ehdot ovat nähtävissä varausjärjestelmässä, kun valitset vuokra-ajoneuvon toimittajan tyypin ja lisäät muut olennaiset tiedot. CarTrawler ei ole vastuussa minkään vuokra-ajoneuvon toimittajan toiminnasta eikä edusta sellaista eikä se vastaa minkään vuokra-ajoneuvon toimittajan vuokraamista ajoneuvoista. Vuokra-ajoneuvon toimittaja on itse vastuussa siitä, että tarjoaa käyttäjälle tämän varausjärjestelmän kautta varatun vuokra-ajoneuvon.

Maksut

Vuokra-ajoneuvon toimittaja on itse vastuussa siitä, että se käsittelee varauksen oikein. Tässä varausjärjestelmässä olevat ajoneuvon vuokrausta koskevat tarjoukset ja tämän varausjärjestelmän kautta tehdyt varaukset riippuvat varausjärjestelmään annetuista tiedoista.

Palvelujen käyttö

CarTrawler pyrkii varmistamaan, että varausjärjestelmä on yleensä käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, mutta CarTrawler ei vastaa siitä, että varausjärjestelmä ei jostakin syystä ole käytettävissä johonkin aikaan tai jonakin ajanjaksona. Varausjärjestelmän käyttö voi olla väliaikaisesti estetty ilman erillistä ilmoitusta siinä tapauksessa, että järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö tai sitä huolletaan tai korjataan tai jostakin muusta syystä, johon CarTrawler ei voi vaikuttaa.

VASTUUVELVOLLISUUS

Siinä tapauksessa että CarTrawlerin ja käyttäjän välillä ilmenee erimielisyyksiä, vastuumme, jos sitä on ollenkaan, rajoittuu käyttäjän ajoneuvon vuokrauksesta maksamaan summaan.

CarTrawler ei myönnä lain sallimissa rajoin mitään takuita (suoraan tai epäsuoraan), jotka koskevat (i) varausjärjestelmän kautta tehdyn ajoneuvon varauksen ja (ii) varausjärjestelmän ja sen sisällön, mukaan lukien muttei niihin kuitenkaan rajoittuen tiedot, jotka koskevat vuokra-ajoneuvon toimittajan varausjärjestelmässä ilmoittamaa vuokraa ja varausjärjestelmää tukevaa ja varausjärjestelmässä tarjottua teknologiaa, laatua, täydellisyyttä, suorituskykyä tai sopivuutta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. CarTrawler pidättää oikeuden tehdä muutoksia varausjärjestelmään milloin tahansa. Varausjärjestelmän tietoja päivitetään ajoittain. Käyttämällä varausjärjestelmää hyväksyt, että varaustiedot ja muut tiedot, mukaan lukien muttei niihin kuitenkaan rajoittuen varausjärjestelmässä julkaistut matka- ja lomatiedot, voivat olla epätarkkoja tai sisältää kirjoitusvirheitä.

Kaikki varausjärjestelmän kautta tehdyt vuokra-ajoneuvon varaukset tehdään vuokra-ajoneuvon toimittajan kanssa, ei CarTrawlerin kanssa. CarTrawler ja varausjärjestelmä ainoastaan helpottavat varausten tekemistä vuokra-ajoneuvon toimittajien kanssa. CarTrawler ei ole osapuoli käyttäjän ja vuokra-ajoneuvon toimittajan välisessä sopimuksessa eikä se vastaa (suoraan tai epäsuoraan) kummallekaan osapuolelle vuokra-ajoneuvon toimittajan kanssa solmitun sopimuksen ehtojen täyttymisestä eikä mistään ongelmista, joita voi ilmetä kyseisen sopimuksen puitteissa varatusta ajoneuvon vuokrauksesta, eikä mistään muista käyttäjän ja vuokra-ajoneuvon toimittajan välisistä ongelmista. Kun teet ajoneuvon vuokrauksen varausta varausjärjestelmän kautta, sinua sitovat ja sinun katsotaan hyväksyneen kyseisen vuokra-ajoneuvon toimittajan vuokrausehdot.

MUUTOIN KUIN LAKIMÄÄRÄYSTEN VAATIMALLA TAVALLA CARTRAWLER TAI SEN JOHTAJAT, OMISTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, TYTÄRYHTIÖT, MATKAPALVELUJEN YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI MUUT EDUSTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ JOITAKIN TIETOJA, TUOTTEITA, PALVELUJA JA/TAI MATERIAALEJA, JOITA TARJOTAAN VARAUSJÄRJESTELMÄN KAUTTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA TIETOJEN, TULOJEN, ETUJEN TAI MAHDOLLISUUKSIEN MENETYKSET, OMAISUUDEN MENETYKSET TAI VAHINGOT SEKÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN ESITTÄMÄT VAATIMUKSET, EIVÄTKÄ MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOITA VOI AIHEUTUA, VAIKKA CARTRAWLERILLE ON ILMOITETTU KYSEISEN MENETYKSEN TAI VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA TAI VAIKKA TÄLLAINEN MENETYS TAI VAHINKO ON OLLUT KOHTUUDELLA ODOTETTAVISSA.

Luettelo matkatiedoista tai -palveluista tai varausjärjestelmässä oleva linkki ei ole eikä sen pidä katsoa olevan CarTrawlerin suositus, takuu tai esitys siitä, että matkatiedot tai -palvelut vastaavat jotakin tiettyä standardia tai sopivat johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. CarTrawler ei ole missään tapauksessa vastuussa käyttäjälle siitä, että matkatiedot tai -palvelut eivät sovi käyttäjän aikomaan käyttötarkoitukseen. Käyttäjän on käytettävä omaa harkintakykyä kyseisiä tietoja käyttäessään.

LAITON JA KIELLETTY KÄYTTÖ

Edellytyksenä varausjärjestelmän käytölle käyttäjän on vakuutettava CarTrawlerille, ettei hän käytä varausjärjestelmää mihinkään laittomaan, käyttöehdoissa kiellettyyn tai käyttöehtojen vastaiseen käyttötarkoitukseen.

IKÄ JA VASTUU

Varausjärjestelmää käyttämällä vahvistat, että olet täysi-ikäinen käyttämään tätä varausjärjestelmää ja luomaan sitovia oikeudellisia velvollisuuksia mihin tahansa vastuuvelvollisuuteen, joka voi ilmetä varausjärjestelmän käytön seurauksena. Varausjärjestelmää käyttämällä ymmärrät, että olet vastuussa taloudellisesti ja muutoin varausjärjestelmän käytöstä sikäli, kun käytät sitä itse tai sitä käytetään sinun sisäänkirjautumistiedoillasi. CarTrawler suosittelee pitämään sisäänkirjautumistiedot salassa.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE

Varausjärjestelmä voi sisältää linkkejä resursseihin, jotka sijaitsevat palvelimilla tai verkkosivustoilla, joita isännöivät muut kuin CarTrawler. Jos käytät tällaisia linkkejä, poistut varausjärjestelmästä (verkkosivusto). Kyseiset hyperlinkit on tarkoitettu ainoastaan viitteiksi ja tiedoksi. Vaikka varausjärjestelmässä on hyperlinkkejä muille verkkosivustoille ja palvelimille, emme vahvista kyseisten verkkosivustojen ja palvelinten materiaaleja (mukaan lukien muttei niihin kuitenkaan rajoittuen matkatietoihin ja -palveluihin liittyvä materiaali) emmekä toimi yhteistyössä niiden ylläpitäjien kanssa. CarTrawler ei hallinnoi kyseisiä verkkosivustoja tai palvelimia eikä ole vastuussa niistä tai kyseisiä verkkosivustoja tai palvelimia ylläpitävistä kolmansista osapuolista. CarTrawler ei myöskään vastaa mistään kyseisillä verkkosivustoilla tai palvelimilla olevasta materiaalista tai muiden verkkosivustojen tai palvelinten sisältämien tietojen tarkkuudesta tai laillisuudesta. Käytä omaa harkintakykyäsi käyttäessäsi kyseisten verkkosivustojen tai palvelinten palveluja. Jos päätät siirtyä jollekin kolmannen osapuolen verkkosivustolle varausjärjestelmässä (verkkosivustolla) olevan linkin kautta, toimit näin täysin omalla vastuullasi.

MUUT SOVELLETTAVAT EHDOT

Bing Maps -karttojen käyttöösi sivustollamme sovelletaan Bing Maps -karttojen käyttöehtoja ("Bing Maps TOU") [http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx]. Bing Maps -karttojen käyttö edellyttää Bing Maps TOU -ehtojen hyväksymisen.

VARAUSEHDOT

Lue seuraavat ehdot, joita sovelletaan tällä varausjärjestelmällä tekemiisi autonvuokrausvarauksiin.

A. Varauksen tekeminen

CarTrawler toimii maailmanlaajuisesti, joten käytettävissä on kolmenlaisia liiketoiminnan maksumalleja, kun varaus tehdään alla kuvatulla tavalla:

Varausmaksu maksetaan varauksen tekemisen yhteydessä ja loput varaushinnasta maksetaan vuokra-ajoneuvon toimittajalle saapumisen yhteydessä; tai

Vuokra-ajoneuvon koko vuokrahinta maksetaan varauksen tekemisen yhteydessä ja polttoainekustannukset ja lisävarusteet maksetaan saapumisen yhteydessä; tai

Varauksen tekemisen yhteydessä ei makseta mitään maksuja. CarTrawler tekee varauksen puolestasi maksutta ja käyttäjä maksaa vuokra-ajoneuvon toimittajalle koko vuokrahinnan saapumisen yhteydessä.

Varauksen maksumalli riippuu sijainnista ja/tai käytettävästä vuokra-ajoneuvon toimittajasta, ja käyttäjälle ilmoitetaan kaikista etukäteen maksettavista maksuista ennen varauksen loppuun viemistä. Käyttäjän on maksettava tarvittaessa loput vuokrahinnasta vuokra-ajoneuvon toimittajalle. Käyttäjä on aina vastuussa kaikkien pyytämiensä lisäpalvelujen sekä muiden vuokra-ajoneuvon toimittajan soveltamien palvelumaksujen maksamisesta. Varausjärjestelmässä tapahtuvan varauksen tekemiseen tarvitaan luottokortti kuten Visa, Mastercard tai American Express tai debit-kortti kuten Visa Debit tai vaihtoehtoisen maksutavan mahdollistava PayPal-, SOFORT- tai Giropay-tili. Huomaa, että kaikki vuokra-autojen toimittajat eivät hyväksy debit-korttia tai vaihtoehtoisia maksutapoja. Sen vuoksi sinun tulee aina tarkistaa vuokrausehdot vuokra-auton toimittajalta, jonka kautta teet varauksen, sekä varmistaa kyseisen vuokra-auton toimittajan hyväksymät luottokortit, debit-kortit ja vaihtoehtoiset maksutavat. Kaikki maksukäsittelyyn välitettävät tiedot siirretään salauksella suojatun palvelimen kautta. Kun teet varauksen tämän varausjärjestelmän kautta käyttämällä luottokorttia, debit-korttia tai PayPal-tiliä, hyväksyt, että jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin kaksi päivää varauksen tekemisen jälkeen, CarTrawler perii peruutuksesta alla olevassa kappaleessa C ilmoitetun käsittely- ja hallintomaksun, jota ei palauteta. Jos sinun täytyy tehdä varaukseesi jotain muutoksia, CarTrawlerin on saatava CarTrawler-tuen kautta varausjärjestelmän avulla tekemäsi selkeä ilmoitus, jossa selvität CarTrawlerille kyseisten muutosten tarkat tiedot. CarTrawler ei takaa, että kyseiset muutokset voidaan toteuttaa, mutta se tekee kaikkensa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Muutoksia ei voi tehdä vuokra-ajoneuvon noutamisen jälkeen. CarTrawler ei voi antaa mitään hyvitystä, jos asiakas päättää vuokrauksen ennenaikaisesti. Jos haluat pidentää vuokra-aikaa vuokra-ajoneuvon noutamisen jälkeen (muut kuin CarTrawler-tositteessa olevat päivämäärät), sinun on maksettava siitä suoraan vuokra-ajoneuvon toimittajalle voimassa olevien paikallisten vuokrahintojen mukaisesti. Varausta tehdessäsi sinun on ilmoitettava vuokra-ajoneuvon toimittajalle ajoneuvon vuokraamisen kannalta olennaisista fyysisistä ja psyykkisistä sairauksista. Onnettomuuden sattuessa vakuutusseuraamukset voivat tulla sinun maksettaviksi, jos et ole ilmoittanut kyseisistä sairauksista vuokra-ajoneuvon toimittajalle. Vuokra-ajoneuvon noutamisen yhteydessä on esitettävä vuokraajan kotimaassa myönnetty ajokortti (Britannian ajokorttien kaksi osaa), voimassa oleva passi ja voimassa oleva vuokraajalle (kuljettajalle) myönnetty luottokortti. Jos asiakas ei esitä vaadittavia asiakirjoja, vuokra-ajoneuvon toimittaja voi kieltäytyä luovuttamasta ajoneuvoa, eikä maksettuja maksuja tällöin hyvitetä. Jos teet varauksen, mutta et nouda vuokra-ajoneuvoa, maksettuja maksuja ei hyvitetä. Huomaa, että jos ajoneuvon noutaminen myöhästyy, asiakkaan on ilmoitettava siitä vuokra-ajoneuvon toimittajalle. Lentojen peruuntuessa tai myöhästyessä CarTrawler ei vastaa hyvityksistä. Hyvitystä on haettava matkavakuutuksesta.

B. Varauksen vahvistaminen

Kun varaus on vahvistettu, CarTrawler antaa varausvahvistuksen vuokra-ajoneuvon toimittajan puolesta jokaista varausta kohden. Se ei kuitenkaan sisällä mitään lisäpalvelumaksuja tai tietoja palvelumaksuista tai veroista, joita vuokra-ajoneuvon toimittaja voi periä, tai asiakkaan pyytämiä lisäpalveluja ajoneuvon noutamisen yhteydessä. CarTrawler suosittelee tarkastamaan huolellisesti varauksen tiedot, kuten maan, sijainnin ja vuokra-ajan. Jos niissä ilmenee eroavaisuuksia, ilmoita siitä välittömästi verkkosivuston järjestelmän kautta ja esitä CarTrawlerille selkeästi tarkat tiedot kyseisistä eroavaisuuksista. CarTrawler suosittelee lukemaan ja varmistamaan, että ymmärrät, vuokra-ajoneuvon toimittajan vuokrausehdot (jotka ovat nähtävissä varausjärjestelmässä, mutta joita vuokra-ajoneuvon toimittaja voi muuttaa ajoittain), joiden perusteella vuokra-ajoneuvon toimittaja varaa vuokra-ajoneuvon käyttöösi varausvahvistusta vastaan. Varausvahvistuksessa mainitut varausnumerot on ilmoitettava kaikkien varausta koskevien kyselyjen, peruutusten ja muutospyyntöjen yhteydessä.

C. Peruutukset

Jos haluat peruuttaa varauksen, ainoa hyväksytty tapa on peruuttaa varaus CarTrawlerin verkkosivuston kautta. Älä peruuta varausta suoraan vuokra-ajoneuvon toimittajan kautta, sillä siitä voi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia. Jos CarTrawler vastaanottaa peruutusilmoituksen neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa ajoneuvon varaamisesta, kaikki maksut palautetaan asiakkaalle. Jos CarTrawler vastaanottaa peruutusilmoituksen yli neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua auton varaamisesta, palautetaan sinulle tällöin kaikki maksut lukuun ottamatta peruutuksen 20 euron vähimmäiskäsittelymaksua/-hallintomaksua ja 55 euron enimmäiskäsittelymaksua/-hallintomaksua. Tarkasta varauksesi vuokra-auton toimittajan vuokrausehdoista käsittely-/hallintomaksujen suuruus ja kaikki mahdolliset erityisehdot, jotka koskevat varaustasi. Peruuttaessasi varauksen, jossa vuokra-ajoneuvon koko vuokrahinta maksetaan saapumisen yhteydessä, peruutusmaksua ei peritä.

Sinun on itse peruutettava kaikki muut lisätuotteet, joita olet mahdollisesti hankkinut ajoneuvon vuokrauksen yhteydessä. Tämä koskee tuotteita, kuten ilman omavastuuta olevia vakuutuksia, jotka tarjoaa jokin kolmas osapuoli, kuten Allianz. Jos peruutat luotto-/debit-kortilla tehdyn varauksen tai muutat sitä, CarTrawler ei vastaa sinulle mistään taloudellisista tappioista, jotka aiheutuvat alkuperäisen varauksen tekemisen ja sen peruuttamisen tai muuttamisen välisenä aikana tapahtuvan valuuttakurssien muutoksen seurauksena (jos sovellettavissa). Varausta ei voi peruuttaa varauksen alkamisen (päivämäärä ja kellonaika) jälkeen.

D. Hinnat

CarTrawler tekee parhaansa taatakseen, että varausjärjestelmässä varauksen aikana näkyvät hinnat ovat kaikin puolin tarkkoja. CarTrawler pidättää kuitenkin oikeuden muuttaa varauksen aikana näkyviä hintoja siinä tapauksessa, että esitetyssä hinnassa on ilmeinen virhe. CarTrawler pyrkii ilmoittamaan asiasta asiakkaalle niin pian kuin kohtuudella voidaan vaatia, jos varauksen aikana esitetty hinta on virheellinen. Jos varauksen aikana esitettyä hintaa muutetaan, asiakas voi halutessaan maksaa muutetun hinnan tai asiakas voi vaihtoehtoisesti saada maksetun summan takaisin kokonaisuudessaan. CarTrawlerin käyttämiä valuuttakursseja, joita käytetään hintojen näyttämiseen asiakkaan valitsemassa valuutassa, päivitetään jatkuvasti. Luottokorttiyhtiöiden käyttämät valuuttakurssit voivat vaihdella. CarTrawler ei vastaa mistään epäjohdonmukaisuuksista, joita saattaa ilmetä CarTrawlerin esittämän summan ja luottokorttiyhtiön veloittaman summan välillä käytettävistä valuuttakursseista riippuen.

E. Reklamaatiomenettely:

Reklamaatiot on tehtävä aina kirjallisessa muodossa ja toimitettava CarTrawler-tuen rekisteröitäviksi 30 päivän sisällä kyseessä olevan palvelun päättymisajasta (vuokra-auton palautuspäivä). Tätä myöhemmin vastaanotettuja reklamaatioita ei käsitellä.

EI LUOTTO- TAI DEBIT-KORTILLA TEHTYJÄ RAHANSIIRTOJA KOSKEVAA VASTUUVELVOLLISUUTTA

CarTrawler pyrkii takaamaan, että kaikki varausjärjestelmässä luotto- ja debit-korteilla tehdyt rahansiirrot ovat turvallisia. Jos epäasianmukaisia veloituksia kuitenkin ilmenee sellaisen luotto- tai debit-kortin osalta, jota on käytetty tässä varausjärjestelmässä milloin tahansa varauksen aikana tai sen jälkeen, rahansiirron tekemiseen tai tietojen välittämiseen varausjärjestelmän kautta, CarTrawler ei vastaa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat mainitusta käytöstä, rahansiirrosta tai tietojen välittämisestä, vaan siihen sovelletaan vain käyttäjällä olevia lakisääteisiä oikeuksia. Huomaa, että varausjärjestelmässä käytetään VeriSign-suojausta.

TEKIJÄNOIKEUS, HUOMAUTUS JA RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS

Kaikki varausjärjestelmän tiedot mukaan lukien muttei niihin kuitenkaan rajoittuen sisältö, teksti, grafiikka, kuvat, kauppanimet, rakenne, valokuvat, painikkeet, taideteokset ja tietokonekoodit, on suojattu tekijänoikeuksien, useiden immateriaalioikeutta koskevien lakien sekä kansainvälisten sopimusten nojalla, ja ne ovat käytettävissä vain yksityiseen käyttöön. Ilman CarTrawlerilta saatua nimenomaista kirjallista lupaa toimia toisin, varausjärjestelmää ja sen sisältöä saa käyttää vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata, kopioida, levittää, järjestää, siirtää, monistaa tai näyttää mitään yllä mainittua yksityiseen tai kaupalliseen käyttöön. Käyttämällä varausjärjestelmää asiakas hyväksyy, ettei:

käytä varausjärjestelmää keinottelevien tai vilpillisten varausten tekemiseen

käytä varausjärjestelmää toimittajia tai toimittajien hintoja koskevaan tiedonhakuun

käytä CarTrawler-nimeä tai mitään CarTrawlerin brändiä kaupalliseen tarkoitukseen ilman CarTrawler siihen myöntämää etukäteen saatua kirjallista suostumusta eikä

kopioi varausjärjestelmän (verkkosivuston) materiaalia kaupalliseen tarkoitukseen.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Varausjärjestelmä on annettu käyttäjien käyttöön sellaisena kuin se on, eikä CarTrawler anna mitään takuita eikä vastaa siitä, että (i) varausjärjestelmässä tai sen toiminnan mahdollistavassa ja sen toimintaa tukevassa teknologiassa (palvelimet jne.) ei ilmene vikoja tai toimintahäiriöitä tai (ii) varausjärjestelmässä julkaistut tiedot eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia tai tuhoavia ominaisuuksia. CarTrawler ei vastaa sovellusten saastumisesta tai sovelluksille haitallisista vaikutuksista, kuten muttei niihin rajoittuen virukset, troijalaiset, peukalointi, petokset tai varkaudet, virheet, tekniset viat, laiminlyönnit, viiveet, epäasianmukainen käyttö tai jokin muu tapahtuma, joka vioittaa varausjärjestelmän hyväksyttävää hallintaa, tietoliikennettä tai eheyttä.

OIKEUDESTA LUOPUMINEN

Mikäli emme voi täyttää yhtä tai useampaa käyttöehtojen edellytystä jonakin aikana tai ajanjaksona, sen ei katsota olevan niistä tai niihin liittyvistä oikeuksista luopumista.

OTSIKOT JA CARTRAWLER

Näissä käyttöehdoissa käytetyt otsikot ovat ainoastaan viitteellisiä eivätkä ne vaikuta näiden käyttöehtojen merkitykseen tai laajuuteen. CarTrawler-liiketoimintanimen omistaa Etrawler. Kaikkien näissä käyttöehdoissa olevien viittausten CarTrawleriin katsotaan sisältävän myös viittauksen Etrawleriin. Kaikkien näissä käyttöehdoissa olevien varausjärjestelmää (verkkosivustoa) koskevien viittausten katsotaan sisältävän viittauksen kaikkiin CarTrawlerin puhelinpalvelun kautta tehtyihin varauksiin.


KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

CarTrawler pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ja varausjärjestelmän sisältöä mistä tahansa syystä ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta ja ilman vastuuvelvollisuutta käyttäjälle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Tämä oikeus ei vaikuta käyttäjän hyväksymiin käyttöehtoihin varausjärjestelmän kautta tehdyn laillisen varauksen tai ostotapahtuman jälkeen. Tarkasta käyttöehdot muutosten varalta joka kerta, kun käytät varausjärjestelmää. Vuokra-ajoneuvon toimittaja voi ajoittain muuttaa vuokrausehtoja (jotka ovat nähtävissä varausjärjestelmässä), joiden perusteella vuokra-ajoneuvon toimittaja varaa vuokra-ajoneuvon käyttöösi. CarTrawler ei vastaa siitä, että vuokra-ajoneuvon toimittaja on muuttanut tai muuttaa varausjärjestelmässä nähtävissä olevia vuokra-ajoneuvon toimittajan vuokrausehtoja.

YLEISET EHDOT

Käyttöehtoihin ja varausjärjestelmän käyttöön sovelletaan Irlannin tasavallassa voimassa olevia lakimääräyksiä. Irlannin tasavallan tuomioistuimilla on yksinomainen lainkäyttövalta kaikkiin riita-asioihin, jotka ilmenevät käyttäjän ja CarTrawlerin välillä tai liittyvät tämän varausjärjestelmän käyttöön. Tämän varausjärjestelmän käyttö ei ole sallittua lainkäyttöalueilla, joilla ei sovelleta kaikkia käyttöehtojen edellytyksiä tämä kappale rajoituksetta mukaan lukien. Käyttäjä hyväksyy, että hänen ja CarTrawlerin välillä ei ole mitään suhdetta, yhteistyökumppanuutta, työsuhdetta eikä edustuksellista suhdetta käyttöehtojen soveltamisen tai varausjärjestelmän käytön tuloksena. Sovellamme käyttöehtoja voimassa olevien lakimääräysten ja lainkäytön mukaisesti, eikä mikään tässä sopimuksessa oleva seikka estä CarTrawleria täyttämästä lakimääräysten täytäntöönpanoa tai viranomaisten pyyntöjä tai vaatimuksia, jotka koskevat varausjärjestelmän käyttöä tai CarTrawlerille välitettyjen tietojen tai sen keräämien tietojen käyttöä, eikä CarTrawler vastaa mistään tällaisten määräysten noudattamista koskevista seikoista. Vaikka CarTrawler ei voi valvoa käyttäjien käyttäytymistä, varausjärjestelmästä saatujen tietojen käyttö muiden henkilöiden häirintään, hyväksikäyttöön, vahingoittamiseen, yhteydenottoon tai tavoitteluun tai mainosten välittämiseen tai tuotteiden myymiseen muille henkilöille on näiden käyttöehtojen vastaista ilman kyseisen henkilön nimenomaista suostumista.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tietosuojakäytäntöämme sovelletaan myös sivuston [http://www.holidayautos.com/privacy-policy] käyttöön. Siinä määritellään ehdot, joiden perusteella käsittelemme kaikkia sinulta keräämiämme tai sinun meille ilmoittamia henkilötietoja. Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietojen käsittelyn ja takaat, että kaikki ilmoittamasi tiedot ovat oikein.

CarTrawler pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan muuttaa tätä tietosuojailmoitusta koska tahansa. Sinun tulee tarkastaa tämä tietosuojakäytäntö säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, lähetä kysymykset verkkosivustomme kautta.