menüü

Privaatsusavaldus

See privaatsusavaldus sätestab teiega seotud isikuandmete üksikasjad, mida me kogume Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce'e veebisaidi ja mis tahes mobiilisaitide ning Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce'ega seotud rakenduste (the “Platvorm”) kaudu, ja selgitab, kuidas me selliseid andmeid töötleme ning kellele neid võidakse avalikustada. See teatis selgitab ka teie õigusi vastavalt kohaldatavale andmekaitseseadusele, kaasa arvatud ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (“GDPR”) seoses sellega, kuidas me teie andmeid töötleme.

Meist

ETrawler Unlimited Company t/a Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce, kelle registreeritud büroo asub aadressil Classon House, Dundrum Business, Dundrum, Dublin 14, on platvormi Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce omanik ja operaator ning seetõttu isikuandmete vastutav töötleja, mida kirjeldatakse käesolevas andmekaitse teatises. Käesolevas teatises kasutatavad ‘“me”, “meie” ja “meid” osutavad Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce'ele.
Me tutvustame klientidele sõidukite rentimise ja teisi maapealse transpordi teenuseid nagu bussi-, raudtee- ja taksotransfeerid (“Transport”) ning reisidega seotud kõrvaltooted ja -teenused.
Saate võtta meiega ühendust, kasutades käesoleva avalduse lõpus toodud andmeid, või kui teil on mis tahes küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega, saate pöörduda ka andmekaitseametniku poole e-posti aadressil dpo@cartrawler.com.

Isikuandmed, mida töötleme

Selleks, et saaksime töödelda teie transpordibroneeringut või mis tahes kõrvalteenuse broneeringut, küsime teilt teatud teavet, nagu teie nimi, aadress, e-posti aadress, makseteave ja broneeringu üksikasjad. Me kogume ka teatud teavet seadmelt, mida kasutate juurdepääsuks meie platvormile, nagu IP-aadress, millist brauserit ja mis tüüpi seadet te kasutate. Lisaks teabele, mida kogume ise, saame me mõnikord ka teavet, mis on kogutud meie nimel kolmandate osapoolte poolt, nt kui te näete Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce'e reklaami kuvatuna kolmanda osapoole saidil.
Enamik isikuandmetest, mis me teie kohta kogume, on teid puudutav teave, mille olete meile andnud. See võib hõlmata järgmist:
• Transporditeenuse pakkumus – kui te soovite pakkumust transporditeenuse osutamiseks, kogume me teid puudutavat teavet nagu teie nimi, e-posti aadress, IP-aadress ja pakkumuse viide. Kui te olete võtnud meiega ühendust telefoni teel, registreerime ka teie telefoninumbri ja salvestame teie kõne.
• Loobumisega seotud e-kirjad ja telefonikõned – kui te alustate broneerimist ja ei vii seda lõpule, oleme me siiski kogunud piiratud määral sellist teavet nagu teie nimi, e-posti aadress ja telefoninumber (sõltuvalt teie ühenduse võtmise viisist).
• Broneeringu üksikasjad - kui te teete meie juures broneeringu, küsime teilt teavet, mis on vajalik teie broneeringu töötlemiseks. See sisaldab teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja makseandmeid.
• Päringud ja kaebused - kui te võtate ühendust meie klienditeenindusega päringu või kaebuse esitamiseks, siis registreerime me päringu või kaebuse andmed ja selle, kuidas sellega meie süsteemides tegeldakse. Me võime ka asjakohaselt transporditeenuse osutajalt või teiselt teenusepakkujalt küsida täiendavat teavet teie päringu või kaebuse kohta, mille samuti oma süsteemides registreerime.
• Kindlustuspoliis – kui te ostate kindlustuspoliisi mõne meie kindlustuspartneri juures, registreerime me teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri, broneeringu viite, IP-aadressi ja makseandmed, et hõlbustada kindlustuspoliisi ostmist.
• Teised kõrvaltooted ja -teenused – kui te broneerite või ostate mis tahes kõrvalteenuse, nt parkimise, küsime teilt teavet, mis on vajalik teie taotluse töötlemiseks. See sisaldab teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, broneeringu viidet, IP-aadressi ja makseandmeid.
• Takso nõudeteenuse broneerimise üksikasjad
• Kui te registreerute takso nõudeteenuse rakenduses, kogume me sellist teavet nagu teie nimi, e-posti aadress, püsikliendiprogrammi ID (kui see on asjakohane) ja parool ning makseandmed.
• Kui te kasutate meie takso nõudeteenuse rakendust, kogume me sellist teavet nagu teie nimi, e-posti aadress ja makseandmed. Me kogume ka teie asukohaandmeid, kui kasutate meie rakendust oma reisi ajal.
• Asukohaandmed - kui kasutate meie teenuseid mobiilseadmes ja olete lubanud asukohamääramisteenuseid, registreerime teie asukoha, et saaksite hõlpsamini leida kohalikke transpordi- ja muid teenuseid. Me kasutame teie IP-aadressi ka selleks, et teha kindlaks, millises riigis te broneeringu tegemisel viibite.
• Kliendiprogrammi andmed - kui te liitute meie kliendiprogrammiga, nt MyAccount, siis me salvestame sellised andmed nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev, kasutajanimi ja parool ning teie broneerimisajaloo viited.
• Meiliturundus - kui me registreerime teie e-posti aadressi, salvestame teie eelistused meie poolt saadetavate turundusmeilide vastuvõtmise osas seoses meie ja asjaomaste kolmandate osapoolte toodete ja teenustega.
• Küsitlused - kui te osalete küsitluses, registreerime teie vastused küsitlusele koos teie nime ja e-posti aadressiga.

Isikuandmed, mida kogume automaatselt:

Kui te kasutate meie platvormi, kasutame me erinevaid tehnoloogiaid, et salvestada teie poolt kasutatava seadme andmed ja teie interaktiivne infovahetus platvormiga. See teave sisaldab järgmist:
• Seadme andmed - me kogume automaatselt teavet teie poolt kasutava seadme kohta, kaasa arvatud selle IP-aadress, seadme ID, teie kasutatav brauser ja teie seadme operatsioonisüsteem.
• Kuidas te meie platvormiga suhtlete - me salvestame teavet selle kohta, kuidas te meie platvormi kasutate, nt teie külastuse kellaaeg ja kuupäev, teie poolt külastatavad lehed, kui kaua te külastatud lehtedel viibite, kuhu te lehel klõpsate ja teave mis tahes tõrgete või süsteemivigade kohta, mis võisid tekkida.
• Kuidas te platvormile jõudsite - kui saame, registreerime selle, kuidas te meie platvormile jõudsite (nt kas te tulite otsingumootorist või klõpsates ühte meie reklaamidest).

Isikuandmete allikad

Kuigi me kogume isikuandmeid peamiselt otse teilt, on asjaolusid, kui kogume andmeid kolmandatelt osapooltelt. Nendeks asjaoludeks on muuhulgas:
• Kolmandad osapooled - me opereerime programmi, mille raames kolmandad osapooled reklaamivad meie platvormi meie nimel. Kui te klõpsate mõnda neist reklaamidest, suunatakse teid platvormile, kasutades tehnoloogiat, mis võimaldab saada aru, milline kolmas osapool teid sellele edasi saatis. Seejärel me jälgime, kas te teete broneeringu ja kui teete, siis me omistame selle broneeringu asjakohasele kolmandale osapoolele, et maksta talle komisjonitasu. Kuid me ei edasta kolmandale osapoolele teie isikuandmeid.
• Teenusepakkuja - kui teil on probleeme seoses teile transpordi- või muu teenuse osutamisega, võib teenusepakkuja võtta meiega ühendust probleemi lahendamiseks.
• Reklaamid - kui me töötame kolmandate osapooltega, et kuvada reklaame, võime kasutada selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised või pikslisildid, et registreerida teie interaktiivne infovahetus nende reklaamidega. See teave saadetakse meile mõnikord küpsiste või pikslisiltide kaudu, mille kolmandad osapooled on meie nimel seadistanud. Kui need andmed saadetakse meile, tehakse seda anonüümselt.

Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Peamine põhjus teie andmete kasutamiseks on vajadus teie broneeringute töötlemiseks transpordi- ja muude kõrvalteenuste pakkumisel ning teie broneeringutega seotud päringute ja probleemidega tegelemine. Me kasutame teie isikuandmeid ka teatud teistel põhjustel, näiteks meie reklaamide ja turundusmeilide kohandamiseks, et tagada nende vastavus teie vajadustele, ja jälgimaks meie platvormi teiepoolset kasutamist, et kuvamist täiustada ja kohandada.
Alljärgnev sisaldab täiendavaid üksikasju meie andmetöötluse ja töötlemise õigusliku aluse kohta:
• Transporditeenuse pakkumus – me töötleme teie isikuandmeid, et saaksime teile esitada transporditeenuse pakkumust. Me töötleme neid andmeid lähtuvalt sammudest, mida peame tegema teie soovi kohaselt, et sõlmida võimalik leping transporditeenuse osutamiseks
• Loobumisega seotud e-kirjad ja telefonikõned – me töötleme isikuandmeid, et saaksime teiega ühendust võtta ja selgitada välja, kas teil tekkis sobiva broneeringu leidmisel mingeid probleeme. Me teeme seda lähtuvalt oma õigustatud huvidest, et tagada kvaliteetne klienditeenindus ja platvormi probleemivaba toimimine.
• Broneeringud - kasutame teie isikuandmeid, et töödelda teie poolt meie juues ja transporditeenuse osutajatega tehtud broneeringuid lasta teil hallata oma broneeringuid platvormi kaudu. Kui me töötleme teie isikuandmeid sel eesmärgil, teeme seda lähtuvalt lepingu täitmise või oma õigustatud huvide kaitsmise vajadusest, pakkudes teile oma transpordi broneerimisteenust.
• Kindlustuspoliis / muud kõrvaltooted ja -teenused – kui te ostate kindlustuspoliisi mõne meie kindlustuspartneri juures seoses transporditeenuse või teise kõrvalteenuse broneeringuga, siis me töötleme teie andmeid, et teenuse broneerimist hõlbustada. Kui me töötleme teie isikuandmeid sel eesmärgil, teeme seda oma lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees ja õigustatud huvide kaitsmiseks teile selle teenuse pakkumisel.
• Päringud ja kaebused - kui te saadate meile päringu või esitate kaebuse seoses transporditeenuse või mõne muu kõrvalteenuse broneeringuga, siis töötleme teie isikuandmeid teie päringule vastamiseks ja teie kaebuse lahendamiseks. Kui me töötleme teie isikuandmeid teie päringu või kaebuse kontekstis, teeme seda oma õigustatud huvide kaitsmiseks klientide päringute ja kaebuste lahendamisel. Kui te esitate vabatahtlikult oma tervisega seotud andmeid, töötleme neid isikuandmeid lähtuvalt teie poolt meile antud selgesõnalisest nõusolekust nende kasutamiseks, et teie päringut või kaebust lahendada.
• Takso nõudeteenuse broneerimisrakendus – me töötleme teie andmeid, et hõlbustada teie registreerumist ja takso nõudeteenuse rakenduse kasutamist. See põhineb meie lepingulisel kohustusel seda teha või lähtub meie õigustatud huvidest selle teenuse pakkumisel oma klientidele.
• Püsikliendiprogramm – kui meil on olemas püsikliendiprogramm, kasutame teie isikuandmeid püsikliendiprogrammi haldamiseks, et lisada/kõrvaldada püsikliendipunkte ja teavitada teid püsikliendi boonustest. Me töötleme neid andmeid lähtuvalt vajadusest täita teiega sõlmitud lepingut.
• Meiliturundus - kui me oleme registreerinud teie e-posti aadressi teile teenuse pakkumise kontekstis, siis lähtuvalt teie poolt märgitud turundusteadete saamise eelistustest võime saata teile meie tooteid ja teenuseid puudutavaid meilisõnumeid, mis võivad teile meie arvates huvi pakkuda. Me saadame neid turundusmeile lähtuvalt meie õigustatud huvidest oma toodete ja teenuste turundamisel.
• Meie teenuste pakkumine ja täiustamine - kui me kogume andmeid seoses platvormi ja teenuste teiepoolse kasutamisega, nt teie seadme andmed ja teie interaktiivne infovahetus meie platvormi ja teenustega, siis me kasutame neid andmeid oma teenuste pakkumiseks ja teie kogemuse isikupärastamiseks. Me kasutame neid andmeid ka uute funktsioonide testimiseks, mille juurutamist kavandame, et analüüsida meie platvormi kasutusviisi ning hinnata ja täiustada oma teenuseid. Võimaluse korral kasutame neid andmeid anonüümselt. Kõigi teie isikuandmete töötlemine toimub lähtuvalt meie õigustatud huvidest oma teenuste opereerimisel, täiustamisel ja tagamisel.
• Analüüs/aruandlus - me kasutame andmeid seoses teie broneeringutega, et koostada sisearuandeid meie äri toimivuse kohta. Me kasutame neid andmeid ka kommertsanalüüsideks ja meie äritegevust mõjutada võivate tulevikutrendide ennustamiseks. See töötlemine toimub koondandmete põhjal, mis ei võimalda teie identifitseerimist aruannete või koostatud analüüsi alusel.
• Reklaamimine - me tahame olla veendunud, et kui te näete Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce'e või mõnda teist reklaami, on see teie jaoks asjakohane ja vastab teie huvidele, olenemata sellest, kas reklaam kuvatakse meie poolt opereeritaval platvormil, meie turundusmeilides või kolmanda osapoole saidil. Me võime kasutada sama teavet, et kuvada teile reklaame meie poolt hoolikalt valitud kolmandate osapoolte toodete ja teenuste pakkumiseks. Kui te kasutate meie platvormi, kasutame me teie poolt tehtud otsinguid, et kohandada meie reklaame teie huvidele. Näiteks, kui olete uurinud sõidukite rentimise võimalusi Berliinis, siis võime kasutada seda teavet, et kuvada teile reklaame meie platvormil ja kolmandate osapoolte veebisaitidel sõidukite rentimiseks Berliinis, mis võivad teile huvi pakkuda. Me võime oma reklaamide kohandamiseks kasutada ka andmeid, mis puudutavad teie varasemaid toiminguid meie platvormil. Me töötleme teie isikuandmeid sel eesmärgil lähtuvalt meie õigustatud huvidest, tagamaks, et meie või kolmandate osapoolte reklaamid on tõhusad.
• Küsitlused - kui te nõustute osalema küsitluses, töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel.

Isikuandmed, mille esitamist me teilt nõuame

Te ei ole kohustatud meile oma isikuandmeid esitama. Ent kui soovite broneerida transporditeenust või kasutada mõnda kõrvalteenust, peate meile esitama teavet, mida nõuab meie broneerimismootor. Kui te meile seda teavet ei esita, ei ole meil võimalik teie broneeringut töödelda. Samamoodi, teilt võidakse nõuda teatud teabe esitamist, kui te võtate ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga päringu või kaebuse esitamiseks. Me anname teile teada, kui selline teave on vajalik.

Andmete vastuvõtjad

Teie broneeringu töötlemiseks peame saatma teie andmed asjakohasele transporditeenuse osutajale. Kui te võtate meiega ühendust seoses päringu või broneeringuga, siis võime jagada teie päringu või kaebuse üksikasju transporditeenuse osutajaga, et saaksime probleemi lahendada.
Kui te tellite teise teenuse, siis on võimalik. et jagame isikuandmeid kolmandast osapoolest teenusepakkujaga, et nad saaksid teile seda teenust osutada. Kui te esitate kindlustuspoliisi alusel algatatud kahjunõude, siis on võimalik, et peame jagama teie isikuandmeid kindlustusandja või mõne teise määratud kahjukäsitlejaga.
Osana meie veebireklaami programmidest võime jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, kes ühendavad need oma valduses olevate teid puudutavate andmetega, et kohandada kolmandate osapoolte veebisaitidel kuvatavaid reklaame (mis võivad olla meie enda reklaamid või reklaamid, mida näitame meie kolmandate osapoolte nimel). Nende andmete kasutamise korral on need kaitstud krüpteerimise teel või muude turvameetmetega.
Me kasutame mitmeid teenusepakkujaid teile teenuste pakkumise hõlbustamiseks, kellest mõningatel on juurdepääs teie andmetele (nt me kasutame erinevaid tarkvarateenuse osutajaid, kes hostivad meie andmeid oma teenuste osana). Kui me kaasame teie andmete meie nimel töötlemiseks kolmanda osapoole, siis tagame, et andmetöötleja austab teie eraelu puutumatusega seotud õigusi ja töötleb andmeid kooskõlas andmekaitseaseadusega. Täiendavad üksikasjad on järgmised:
• Hostimisteenuse osutajad - me kasutame erinevaid pilve- ja kaasasukoha teenuste osutajaid teie andmete hostimise ja haldamise hõlbustamiseks.
• Maksete töötlejad - me kasutame kolmandast osapoolest maksete töötlejaid, et hõlbustada maksete vastuvõtmist meie platvormil.
• Tehnoloogia tarnijad - see hõlmab teenusepakkujaid, kes osutavad teenuseid, mis aitavad meil kaitsta oma võrku, süsteeme ja meile.
• Klienditeeninduse pakkujad – me kasutame kolmandast osapoolest teenusepakkujaid, et tagada klienditeenindus väljaspool tööaega.
• Audiitorid - me kasutame sise- ja välisauditi funktsiooni, mida pakuvad kolmandad osapooled. Audiitorid aitavad meil tagada, et me täidame oma õiguslikult siduvaid kohustusi, kaasa arvatud seoses isikuandmete töötlemisega. Teatud asjaoludel võib see tähendada, et neil on juurdepääs oma süsteemidele, mida kasutatakse teie isikuandmete töötlemiseks või neil on vaja üle vaadata, kuidas me oleme töödelnud teatavaid isikuandmeid.

Ülekanded välismaale

Teatud asjaoludel me edastame teie isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu, kus isikuandmete kaitse tase ei vasta Euroopa Komisjon hinnangul Euroopa Liidus sätestatud nõuetele. Tavaliselt tähendab see isikuandmete edastamist transporditeenuse osutajale, et ta saaks täita teie broneeringust tulenevaid kohustusi. Me võime ka edastada teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu seoses meie ettevõtte tegutsemisega, nt kui me kasutame teise jurisdiktsiooni kuuluvat teenusepakkujat. Kui me edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu, siis tagame, et võetakse asjakohaseid meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks ja meie kohustuste täitmiseks kooskõlas kohaldatava andmekaitseseadusega. See võib hõlmata Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud tüüplepingute sõlmimist juriidilise isikuga, kellele me oleme edastanud isikuandmeid, või selle kindlustamist, et ettevõte, kellele me teie isikuandmed edastame, on nõustunud järgima isikuandmete edastamise heakskiidetud mehhanismi, nt ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield.
Kui te soovite saada täiendavat teavet meetmete kohta. mida oleme rakendanud seoses teie isikuandmete edastamisega, või koopiaid lepingutest, mis oleme sõlminud seoses andmeedastustega, võtke palun meiega ühendust, kasutades selle avalduse allosas toodud kontaktteavet.

Säilitamine

Me säilitame teie isikuandmeid kooskõlas meie dokumentide säilitamise poliitikaga. Dokumentide säilitamise poliitika järgib põhimõtet, mille kohaselt me hoiame isikuandmeid mitte kauem, kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, ja teeme seda kooskõlas seadusega kehtestatud nõuetega. See tähendab, et teie isikuandmete säilitamise periood varieerub sõltuvalt isikuandmete liigist. Näide:
• Tehingute andmed – me säilitame teie broneeringute andmeid ja teie suhtlust meiega seoses selliste broneeringutega nii kaua, kui see on vajalik teie broneeringute hõlbustamiseks ja mis tahes võimalike probleemide lahendamiseks. Kui teie turundusteadete saamise eelistused võimaldavad meil saata teile turundusteateid, siis säilitatakse selliseid andmeid vastavalt alltoodud üksikasjadele.
• Püsikliendiprogrammi andmed – me säilitame andmeid, mis on seotud püsikliendiprogrammidega, nii kaua kui see on vajalik meie püsikliendiprogrammi administreerimiseks.
• Meiliturundus - me säilitame koopia isikuandmetest, mis on teile vajalikud meie turundusteadete saamiseks, nii kaua kui see on vajalik teie turundusteadete saamise eelistuste haldamiseks. Osana sellest säilitame ka teatud teavet seoses teie tehingutega, et saaksime kohandada meie turundusteateid.
• Õigusnõuete haldamine – kui me hindame seda, kui kaua peame teie isikuandmeid säilitama, siis võime võtta arvesse, kas seda teavet võib vaja minna, et kaitsta ennast algatatud kohtuasjade vastu. Kui sellised andmed on vajalikud, võime hoida neid kuni aegumistähtaegade lõppemiseni (mis võib varieeruda 2 aastast kuni 12 aastani).

Küpsised

See platvorm kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed lihtsad tekstifailid, mis saadetakse veebisaidilt ja salvestatakse teie arvutis, tahvelarvutis või mobiiltelefonis, kui külastate meie veebisaiti. Teie veebisaidi külastamisega seotud teave salvestatakse nendes küpsistes. Täiendava teabe saamiseks meie poolt kasutatavate küpsiste kohta tutvuge meie küpsiste poliitikaga.

Muud veebisaidid

See platvorm võib sisaldada linke teistele veebisaitidele või on võimalik, et te saabusite siia mõnel teisel veebisaidil toodud lingi kaudu. See privaatsusavaldus kehtib ainult sellele platvormile ja teenustele, mida opereerib Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce seoses Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto & Cabforce'ega sellel platvormil. Kui te lingite teistele veebisaitidele, peaksite lugema nende privaatsusavaldusi.

Oluline teave seoses nõusolekuga

Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil võimalus igal ajal see nõusolek tagasi võtta. Te võite oma nõusoleku tagasi võtta, pöördudes meie poole käesoleva avalduse allosas toodud kontaktandmeid kasutades. Kui teie nõusolek puudutab turundusteadete saamist, võite kasutada meilis sisalduvat tellimusest loobumise linki. Palun arvestage, et kui võtate oma nõusoleku tagasi, siis on võimalik, et me ei saa jätkata teile teiega seotud teenuse pakkumist.

Teie õigused

Seoses teie isikuandmetega on teil teatud asjaoludel järgmised õigused:
• Õigus isikuandmetele juurdepääsuks - teil on õigus nõuda koopiat nendest isikuandmetest, mis meil teie kohta on, koos muu teabega selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.
• Isikuandmete parandamise õigus - teil on õigus nõuda mis tahes meie valduses olevate teid puudutavate ebatäpsete isikuandmete kustutamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist.
• Õigus isikuandmetele kustutamiseks - teil on õigus nõuda meie valduses olevate teie isikuandmete kustutamist. Sellele viidatakse mõnikord kui õigusele olla unustatud.
• Õigus isikuandmete töötlemise piiramiseks ja õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemiseks - teil on õigus nõuda, et me ei töötleks enam teie isikuandmeid, või esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil.
• Õigus isikuandmeid üle kanda - teil on õigus nõuda meie valduses olevate teie isikuandmete koopia struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus esitamist teile või kolmandale osapoolele.
Ülalnimetatud mis tahes õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust, kasutades käesoleva avalduse allosas toodud kontaktteavet.

Muudatused meie privaatsusavalduses

Me vaatame oma privaatsusavalduse regulaarselt üle ja avalikustame mis tahes värskendused sellel veebisaidil.

Küsimused ja kaebused

Kui teil on oma isikuandmete töötlemisega seoses küsimusi või kaebusi, saate võtta meiega ühendust, kasutades järgmist kontaktteavet:
Posti teel: Data Protection Officer, Holiday Autos, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Iirimaa
E-posti aadressil: dpo@cartrawler.com

Teil on õigus esitada kaebus Iiri Andmekaitsekomisjonile, kui te ei ole rahul sellega, kuidas Holiday Autos/Argus Car Hire/Dégrifauto/Cabforce teie isikuandmeid töötleb. Üksikasjad selle kohta, kuidas kaebust esitada, leiate aadressil (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm) või helistades Andmekaitsekomisjonile telefonil 353 (0)761 104 800.