menüü

Privaatsusavaldus

Käesolev privaatsusavaldus sätestab teiega seotud isikuandmete üksikasjad ja selgitab selliste andmete töötlemist ning kellele võidakse neid avalikustada. Kogume isikuandmeid Holiday Autos’e, Argus Car Hire, Dégrifauto ja Cabforce’i veebisaidi ja mis tahes mobiilisaitide ning Holiday Autos'e, Argus Car Hire, Dégrifauto and Cabforce’iga seotud rakenduste („Platvorm”) kaudu. Käesolev teatis selgitab ka teie õigusi kohaldatava andmekaitseseaduse alusel, kaasa arvatud ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation, „GDPR”) ning seda, kuidas me teie andmeid töötleme.

Meist

Ettevõte ETrawler Unlimited Company, kes tegutseb nimetuste Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto ja Cabforce all, KMK reg-nr 4693898K, registreeritud aadress on CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Iirimaa. Ettevõte on platvormide Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto ja Cabforce omanik ja operaator ning seetõttu isikuandmete vastutav töötleja, mida kirjeldatakse käesolevas andmekaitse teatises. Viited „me,” „meid” ja „meie” viitavad selles teatises ettevõtetele Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto ja Cabforce (kui asjakohane).
Tutvustame klientidele sõidukite rendi- ja teisi maismaatranspordi teenuseid nagu bussi-, raudtee- ja taksotransfeerid („Transport”) ning reisidega seotud lisatooteid ja -teenuseid. Teie isikuandmete edastamisel transporditeenuse osutajale töötleb neid teine andmetöötleja.
Saate võtta meiega ühendust, kasutades käesoleva avalduse lõpus toodud andmeid, või kui teil on mis tahes küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega, saate pöörduda ka andmekaitseametniku poole e-posti aadressil dpo@cartrawler.com.

Isikuandmed, mida töötleme, ning töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Selleks, et saaksime töödelda teie transpordi või mis tahes lisateenuse broneeringut, küsime teilt teatud teavet, nagu teie nimi, aadress, e-posti aadress, makseteave ja broneeringu üksikasjad. Me kogume ka teavet seadmelt, mida kasutate juurdepääsuks meie platvormile, nagu IP-aadress, millist brauserit ja mis tüüpi seadet te kasutate. Lisaks teabele, mida me kogume, saame mõnikord ka teavet, mis on kogutud meie nimel kolmandate osapoolte poolt, nt kui näete Holiday Autos’e, Argus Car Hire, Dégrifauto või Cabforce’i teenust käsitlevat reklaami kolmanda osapoole saidil.

Järgnevalt on toodud täiendavad üksikasjad isikuandmete meiepoolse töötlemise ja töötlemise õigusliku aluse kohta:

• Transporditeenuse pakkumus – kui te soovite pakkumust transporditeenuse osutamiseks, kogume andmeid nagu teie nimi, e-posti aadress, IP-aadress ja pakkumuse viide. Kui olete võtnud meiega ühendust telefoni teel, registreerime ka teie telefoninumbri ja salvestame teie kõne. Me töötleme neid andmeid, lähtudes sammudest, mida me peame tegema teie soovi kohaselt, et sõlmida võimalik leping transporditeenuse osutamiseks.

• Loobumisega seotud e-kirjad ja telefonikõned – kui alustate broneerimist ja ei lõpeta seda, kogume siiski piiratud määral selliseid andmeid nagu teie nimi, e-posti aadress ja telefoninumber (olenevalt meiega ühenduse võtmise viisist). Töötleme neid andmeid, et saaksime teiega ühendust võtta ja selgitada välja, kas teil tekkis sobiva broneeringu leidmisel mingeid probleeme. Me teeme seda oma õigustatud huvidest lähtudes, et tagada kvaliteetne klienditeenindus ja platvormi probleemivaba toimimine.

• Broneeringu üksikasjad – kui teete meie juures broneeringu, küsime teilt broneeringu töötlemiseks või tagasimakse tegemiseks vajalikku teavet. See sisaldab teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja makseandmeid. Kui töötleme teie isikuandmeid sel eesmärgil, teeme seda lepingu sõlmimiseks või täitmiseks vajalikul määral, et osutada teile transpordi broneerimise teenust.

• Päringud ja kaebused – kui võtate ühendust meie klienditeenindusega päringu või kaebuse esitamiseks, registreerime päringu või kaebuse üksikasjad ja nende käsitlemise korra meie süsteemides. Me võime ka asjakohaselt transporditeenuse osutajalt või teiselt teenuseosutajalt küsida lisateavet teie päringu või kaebuse kohta, mille me samuti oma süsteemides registreerime. Kõned salvestatakse meie õigustatud huvidest lähtuvalt koolituse ja kvaliteedi tagamise eesmärgil. Kui me töötleme teie isikuandmeid teie päringu või kaebuse kontekstis, teeme seda oma õigustatud huvide kaitsmiseks klientide päringute ja kaebuste lahendamisel. Üldjuhul me ei töötle terviseandmeid oma äritegevuse kontekstis, kuid võib esineda olukordi, kus võime nõuda tagasimakse saamise õigust tõendavaid dokumente ja me töötleme neid isikuandmeid, lähtudes sellest, et see on vajalik teenuse täitmiseks. Töötleme terviseandmeid piiratud asjaoludel, kui annate sõnaselge nõusoleku andmete kasutamiseks päringu või kaebuse lahendamise eesmärgil. Kindlustuspoliis – kui te ostate kindlustuspoliisi mõne meie kindlustuspartneri juures, registreerime teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri, broneeringu viite, IP-aadressi ja makseandmed, et hõlbustada kindlustuspoliisi ostmist. Kui töötleme isikuandmeid sel eesmärgil, teeme seda lepingu sõlmimiseks või oma lepinguliste kohustuste täitmiseks teile teenuse osutamisel.

• Teised lisatooted ja -teenused – kui broneerite või ostate mis tahes lisateenuse, nt parkimisteenuse, küsime teilt taotluse töötlemiseks vajalikku teavet. See sisaldab teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, broneeringu viidet, IP-aadressi ja makseandmeid. Kui töötleme isikuandmeid sel eesmärgil, teeme seda lepingu sõlmimiseks või oma lepinguliste kohustuste täitmiseks teile teenuse osutamisel.

• Mobiilse broneerimise andmed – kui kasutate meie mobiilsuse rakendust ja teenuseid mobiilseadmes, kogume andmeid nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, püsikliendi ID (kui on olemas), parool ja makseandmed. Kogume ka teie asukohaandmeid, kui kasutate meie rakendust ja taksosõidu ajal. See tähendab lepingu jõustumist ja täitmist.

• Asukohaandmed – kui kasutate meie teenuseid mobiilseadmes ja olete lubanud asukoha määramise teenused, registreerime teie asukoha, et saaksite hõlpsamini leida kohalikke transpordi- ja muid teenuseid lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Me kasutame teie IP-aadressi ka selleks, et teha kindlaks, millises riigis te broneeringu tegemisel viibite.

• Püsikliendi lojaalsusprogrammi andmed – kui osalete meie püsikliendi lojaalsusprogrammis, nt MyAccount, siis salvestame selliseid andmeid nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev, kasutajanimi ja parool ning broneeringuid käsitlevad viited püsikliendiprogrammi haldamiseks, lojaalsuspunktide lisamiseks / maha arvamiseks ja lojaalsuspreemiatest teavitamiseks. Töötleme neid andmeid lähtuvalt vajadusest täita teiega sõlmitud lepingut.

• Turundus e-posti/telefoni teel – kui registreerime teie e-posti aadressi ja/või telefoninumbri, salvestame teie eelistused meilt turundusmeilide saamise kohta seoses meie enda ja asjaomaste kolmandate osapoolte toodete ja teenustega. Olenevalt teie esitatud eelistustest turunduse suhtes võime saata teile turundusteateid toodete ja teenuste kohta, mis võivad meie arvates teid huvitada. Saadame neid turundust puudutavaid sõnumeid meie õigustatud huvidest lähtuvalt või, mõnel juhul, teie nõusolekul.

• Analüüs/aruandlus – kasutame teie broneeringuandmeid, et koostada äritegevust käsitlevaid sisearuandeid. Me kasutame neid andmeid ka kommertsanalüüsideks ja meie äritegevust mõjutada võivate tulevikutrendide ennustamiseks. See töötlemine toimub koondandmete põhjal, mis ei võimalda teie identifitseerimist aruannete või koostatud analüüsi alusel.

• Reklaamimine – tahame olla veendunud, et kui näete meie reklaami, on see teie jaoks asjakohane ja vastab teie huvidele, olenemata sellest, kas reklaam kuvatakse meie poolt hallataval platvormil, meie turundusmeilides või kolmanda osapoole veebisaidil. Me võime kasutada sama teavet, et kuvada teile reklaame meie poolt hoolikalt valitud kolmandate osapoolte toodete ja teenuste osutamiseks. Kui te kasutate meie platvormi, kasutame teie poolt tehtud otsinguid reklaamide kohandamiseks vastavalt teie huvidele. Näiteks kui olete uurinud sõidukite rentimise võimalusi Berliinis, siis võime kasutada seda teavet, et kuvada teile reklaame meie platvormil ja kolmandate osapoolte veebisaitidel sõidukite rentimiseks Berliinis, mis võivad teile huvi pakkuda. Me võime oma reklaamide kohandamiseks kasutada ka andmeid, mis puudutavad teie varasemaid toiminguid meie platvormil. Töötleme teie isikuandmeid juhul, kui nõustute küpsiste paigaldamisega eelnimetatud eesmärgil.

• Küsitlused – kui osalete küsitluses, registreerime teie vastused koos teie nime ja e-posti aadressiga. Töötleme teie andmeid sel eesmärgil meie õigustatud huvi alusel, et saada tagasisidet ja täiustada meie teenuseid, mida klientidele osutame.

• Pettuste avastamine ja finantskuritegude ennetamine – võime kasutada teie isikuandmeid meie õigustatud huvide kaitsmise eesmärgil pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks ning sanktsioonide läbivaatamiseks.

• Profileerimine – kasutame isikuandmeid teile huvipakkuvate sõidukite ja teenuste soovitamiseks, teie eelistuste tuvastamiseks, teie kogemuse isikupärastamiseks ja pettuste ärahoidmiseks.
• Automaatne otsustamine – töötleme teie isikuandmeid iga renditehinguga kaasneva pettuste riski hindamiseks. Kui süsteem avastab kogutud andmete analüüsi tulemusena, et pettuse tõenäosus on suur, võidakse teha automaatne otsus autot rendile mitte anda. Kui tehtud automaatne otsus mõjutab teid oluliselt, on teil õigus taotleda inimese sekkumist, avaldada arvamust ja otsus vaidlustada. Automaatse otsuse tulemusena võime broneerimismootori kaudu saadaval olevate teenuste hinda personaalselt määrata.

Kui te kasutate meie platvormi, kasutame erinevaid tehnoloogiaid, et salvestada teie kasutatava seadme andmed ja teie interaktiivne infovahetus platvormiga. See teave sisaldab järgmist.

• Seadme andmed ja teie toimingud platvormil – kogume automaatselt teie kasutatava seadme andmeid, kaasa arvatud IP-aadress, seadme ID, kasutatav brauser ja teie seadme operatsioonisüsteem. Kuidas te meie platvormi kasutate – salvestame platvormi kasutamisel järgmisi andmeid: külastuse kellaaeg ja kuupäev, külastatavad lehed, lehtedel viibimise aeg, kus olete lehel klõpsanud ning tekkida võivate tõrgete või süsteemivigade teave. Kasutame neid andmeid teenuste osutamiseks ja isikupärastatud kogemuse loomiseks. Me kasutame neid andmeid ka uute funktsioonide katsetamiseks, mille juurutamist kavandame, et analüüsida meie platvormi kasutusviisi ning hinnata ja täiustada oma teenuseid. Võimaluse korral kasutame neid andmeid anonüümselt. Teie isikuandmete sel viisil töötlemisel lähtutakse meie õigustatud huvidest oma teenuste käitamisel, täiustamisel ja turvalisuse tagamisel.

• Kuidas te platvormile jõudsite – kui saame, registreerime selle, kuidas te meie platvormile jõudsite (nt kas otsingumootori abil või mõnel meie kuulutusel klõpsates). Selleks töötlemiseks küsime küpsiste kasutamiseks nõusolekut.

Isikuandmete allikad

Kuigi me kogume isikuandmeid peamiselt otse teilt, on asjaolusid, kus kogume andmeid kolmandatelt osapooltelt. Need asjaolud on muuhulgas järgmised.

• Kolmandad osapooled – haldame programmi, mille raames kolmandad osapooled reklaamivad meie platvormil meie nimel. Kui te klõpsate mõnda neist reklaamidest, suunatakse teid platvormile, kasutades tehnoloogiat, mis võimaldab saada aru, milline kolmas osapool teid sellele edasi saatis. Seejärel jälgime, kas te teete broneeringu, ja kui teete, siis me omistame selle broneeringu asjakohasele kolmandale osapoolele, et maksta talle komisjonitasu. Kuid me ei edasta kolmandale osapoolele teie isikuandmeid.

• Teenuseosutaja – kui transpordi- või muu teenuse osutamisega esineb probleeme, võib teenuseosutaja võtta meiega probleemi lahendamiseks ühendust.

• Reklaamid – kui me töötame reklaamide kuvamisel kolmandate osapooltega, võime kasutada selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised või pikslisildid, et registreerida teie interaktiivne infovahetus nende reklaamidega. See teave saadetakse meile mõnikord küpsiste või pikslisiltide kaudu, mille kolmandad osapooled on meie nimel seadistanud. Kui need andmed saadetakse meile, tehakse seda anonüümselt.

Isikuandmed, mille esitamist teilt nõuame

Te ei ole kohustatud meile oma isikuandmeid esitama. Ent kui soovite broneerida transporditeenust või kasutada mõnda lisateenust, peate meile esitama teavet, mida küsib meie broneerimismootor. Kui te meile seda teavet ei esita, ei ole meil võimalik teie broneeringut töödelda. Samamoodi, teilt võidakse nõuda teatud teabe esitamist, kui te võtate ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga päringu või kaebuse esitamiseks. Me anname teile teada, kui selline teave on vajalik.

Andmete saajad

Teie broneeringu töötlemiseks peame saatma teie andmed asjakohasele transporditeenuse osutajale. Kui te võtate meiega ühendust seoses päringu või broneeringuga, siis võime jagada teie päringu või kaebuse üksikasju transporditeenuse osutajaga, et saaksime probleemi lahendada.
Kui te tellite teise teenuse, siis on võimalik, et jagame isikuandmeid kolmandast osapoolest teenuseosutajaga, et nad saaksid teile seda teenust osutada. Kui te esitate kindlustuspoliisi alusel algatatud kahjunõude, siis on võimalik, et peame jagama teie isikuandmeid kindlustusandja või mõne teise määratud kahjukäsitlejaga.
Me kasutame mitut teenuseosutajat teile teenuste osutamise hõlbustamiseks, kellest mõningatel on juurdepääs teie andmetele (nt me kasutame erinevaid tarkvarateenuse osutajaid, kes hostivad meie andmeid oma teenuste osana). Kui me kaasame teie andmete meie nimel töötlemiseks kolmanda osapoole, siis tagame, et andmetöötleja austab teie eraelu puutumatusega seotud õigusi ja töötleb andmeid kooskõlas andmekaitseseadusega. Üksikasjad on järgmised.

• Hostimisteenuse osutajad – kasutame erinevaid pilve- ja kaasasukoha teenuste osutajaid andmete hostimise ja haldamise hõlbustamiseks.

• Maksete töötlejad – kasutame kolmandatest osapooltest maksete töötlejaid ja teenusepakkujaid, et hõlbustada maksete töötlemist meie platvormil. AIB Merchant Services, Worldpay, Klarna ja PayPal on eraldiseisvad andmetöötlejad. Nende vastavad privaatsuspoliitikad leiate siit:
AIB MS: https://www.aibms.com/privacy/;
Worldpay: https://www.fisglobal.com/en/privacy;
Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/;
PayPal: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub;

• Tehnoloogia pakkujad – see hõlmab teenuseosutajaid, kes pakuvad selliseid teenuseid nagu tõlketööriist, mis aitab meil kaitsta meie võrku, süsteeme ja e-kirju ning aitavad meil hallata meie andmesubjekti õigustega seotud taotlusi.

• Klienditeeninduse pakkujad – kasutame kolmandast osapoolest teenuseosutajat, et tagada klienditeenindus väljaspool tööaega ning kasutame kolmandate osapoolte platvorme klientidega peetava kirjavahetuse töötlemiseks.

• Audiitorid – kasutame kolmandate osapoolte pakutavat sise- ja välisauditi funktsiooni. Audiitorid aitavad meil tagada, et täidame oma õiguslikult siduvaid kohustusi, kaasa arvatud seoses isikuandmete töötlemisega. Teatud asjaoludel võib see tähendada, et neil on juurdepääs meie süsteemidele, mida kasutatakse teie isikuandmete töötlemiseks või neil on vaja üle vaadata, kuidas oleme töödelnud isikuandmeid.

• Pettuste ennetamise ja kontrolliga seotud andmebaasid – võime kasutada väliseid pettuste ennetamise ja kontrolliga seotud andmebaase ning isikuandmete kontrollimise tööriistu, mis on asjaomases tööstusharus saadaval ja üldsusele kättesaadavad, võimaliku kuritegevuse, sanktsioonide või pettuste ennetamiseks ja tuvastamiseks.

• Õiguskaitseasutused – võime jagada teie isikuandmeid õiguskaitseasutustega, et nad saaksid seaduslikust kohustusest lähtuvalt uurida, tuvastada või ennetada võimalikku kriminaalset tegevust või pettust.

Edastamised välismaale

Teatud asjaoludel edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu, kus isikuandmete kaitse tase ei vasta Euroopa Komisjoni hinnangul Euroopa Liidus sätestatud nõuetele. Tavaliselt tähendab see isikuandmete edastamist transporditeenuse osutajale teie valitud riigis, et ta saaks täita teie broneeringust tulenevaid kohustusi. Selline ülekanne kuulub artikli 49 lõike 1 punktis b ettenähtud erandi alla, kui see edastamine toimub juhtumipõhiselt ning on vajalik kliendile transporditeenuse osutamiseks. Ka mõned meie makseteenuse osutajad asuvad USA-s ja need edastamised kuuluvad artikli 49 lõike 1 punktis b ettenähtud erandi alla, kui see edastamine toimub juhtumipõhiselt ning on vajalik, et andmesubjekt saaks transpordi eest tasuda. Võime edastada teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ka seoses meie ettevõtte tegevusega, nimelt, kui kasutame USA-s, Egiptuses või Ühendkuningriigis asuvat teenuseosutajat. Kui me edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu, siis tagame, et võetakse asjakohased meetmed teie isikuandmete kaitsmiseks ja meie kohustuste täitmiseks kooskõlas kohaldatava andmekaitseseadusega. Kui edastame isikuandmeid USA-sse ja Egiptusesse, sõlmime Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud vormis lepingud üksusega, kellele oleme isikuandmeid edastanud. Isikuandmete edastamisel Ühendkuningriiki lähtume Euroopa Komisjoni otsusest kaitse piisavuse kohta, milles Euroopa Komisjon leidis, et Ühendkuningriik tagab ELi isikuandmete piisava turvalisuse. Meie e-posti turvalisust tagava tarkvara süsteemi Ühendkuningriigis edastatakse järgmist liiki andmeid: nimi, broneeringu viide, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, IP-aadress ja kirjavahetus kliendiga. Võite leida piisavat teavet selle isikuandmete piisava kaitse otsuse kohta siin: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183
Euroopa Komisjon avaldas 4. juunil 2021 uued lepingu tüüptingimused, milles arvestatakse isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid ja otsust Schremsi II kohtuasjas. CarTrawler on uuendanud meie andmekaitselepinguid kolmandate osapooltega nende uute lepingu tüüptingimuste arvessevõtmiseks juhtudel, kus tugineme sellele mehhanismile ning on rakendanud lepingulisi, korralduslikke ja tehnilisi meetmeid kooskõlas Euroopa Andmekaitsenõukogu soovitustega, sealhulgas uusimad saadetavate ja säilitatavate andmete krüpteerimise meetodid, ründeprogrammide avastamise tarkvara, sissetungituvastuse jälgimise protsess, skaneerimine võrgu ja rakenduse tasandil ja läbistustestimine, juurdepääsu turvakontrollid, personali iga-aastased vastavuskoolitused, edastamiste mõju hindamised kõigi väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda toimuvate töötlemiste puhul ning õiguskaitseasutuste päringutele vastamise reeglite kehtestamine juhtudeks, kui õiguskaitseasutuselt saadakse isikuandmete päring. CarTrawler tagab, et kolmandad osapooled, kellele andmeid edastame, rakendavad sarnaseid meetmeid, et tagada kõigi isikuandmete piisav kaitstus nende edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

Kui soovite saada lisateavet täiendavate meetmete kohta, mida oleme rakendanud seoses teie isikuandmete edastamisega või koopiaid lepingutest, mida oleme sõlminud seoses andmeedastustega, võtke meiega ühendust, kasutades selle avalduse allosas toodud kontaktteavet.

Säilitamine

Me hoiame teie isikuandmeid kooskõlas meie dokumentide hoidmise eeskirjaga. Dokumentide hoidmise eeskiri järgib põhimõtet, mille kohaselt me hoiame isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, ja teeme seda seadusega kehtestatud nõuete kohaselt. See tähendab, et teie isikuandmete hoiuperiood varieerub olenevalt isikuandmete liigist. Näide.

• Tehingute andmed – hoiame teie broneeringute andmeid ja teabevahetust nii kaua, kui see on vajalik teie broneeringute hõlbustamiseks ja võimalike probleemide lahendamiseks. Kui teie turundusteadete saamise eelistused võimaldavad meil saata teile turundusteateid, siis hoitakse selliseid andmeid alltoodud üksikasjade kohaselt.

• Püsikliendiprogrammi andmed – hoiame püsikliendiprogrammidega seotud andmeid nii kaua, kui see on vajalik nende administreerimiseks.

• Meiliturundus – säilitame teile turundusteadete saatmiseks vajalike isikuandmete koopiad nii kaua, kui see on vajalik teie turundusteadete saamise eelistuste haldamiseks. Osana sellest hoiame ka teavet seoses teie tehingutega, et saaksime kohandada meie turundusteateid.

• Õigusnõuete haldamine – kui me hindame, kui kaua peame teie isikuandmeid hoidma, siis võime võtta arvesse seda, kas teavet võib vaja minna, et kaitsta ennast kohtumenetluse korral. Kui sellised andmed on vajalikud, võime hoida neid kuni aegumistähtaegade lõppemiseni (mis võib varieeruda 2 aastast kuni 12 aastani).

Küpsised

See platvorm kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed lihtsad tekstifailid, mis saadetakse veebisaidilt ja salvestatakse teie arvutis, tahvelarvutis või mobiiltelefonis, kui külastate meie veebisaiti. Teie veebisaidi külastamisega seotud teave salvestatakse nendes küpsistes. Täiendava teabe saamiseks meie poolt kasutatavate küpsiste kohta tutvuge meie küpsiste poliitikaga.

Muud veebisaidid

See platvorm võib sisaldada linke teistele veebisaitidele või on võimalik, et te saabusite siia mõnel teisel veebisaidil toodud lingi kaudu. See privaatsusavaldus kehtib ainult sellele platvormile ja teenustele, mida Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto või Cabforce haldavad Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto või Cabforce platvormil. Kui te lingite teistele veebisaitidele, peaksite lugema nende privaatsusavaldusi.

Tähtis teave nõusoleku kohta

Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil võimalus igal ajal see nõusolek tagasi võtta. Te võite oma nõusoleku tagasi võtta, pöördudes meie poole avalduse allosas toodud kontaktandmeid kasutades. Kui teie nõusolek puudutab turundusteadete saamist, võite kasutada meilis sisalduvat tellimusest loobumise linki. Palun arvestage sellega, et kui võtate oma nõusoleku tagasi, siis on võimalik, et me ei saa jätkata teile teiega seotud teenuse osutamist.

Teie õigused

Seoses teie isikuandmetega on teil teatud asjaoludel järgmised õigused.

Õigus isikuandmetele juurdepääsuks – teil on õigus nõuda kogutud isikuandmetest ja muust teabest koopiat selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

Isikuandmete parandamise õigus – teil on õigus nõuda mis tahes meie valduses olevate teid puudutavate ebatäpsete isikuandmete kustutamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Õigus isikuandmete kustutamiseks – teil on õigus nõuda meie valduses olevate oma isikuandmete kustutamist. Sellele viidatakse mõnikord kui õigusele olla unustatud.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramiseks ja õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemiseks – teil on õigus nõuda, et me ei töötleks enam teie isikuandmeid või esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil.

Õigus isikuandmeid üle kanda – teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopia esitamist teile või kolmandale osapoolele struktureeritud, laialdaselt kasutatavas masinloetavas vormingus.

Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust, kasutades avalduse allosas toodud kontaktteavet või klõpsake järgmisel lingil:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Muudatused meie privaatsusavalduses

Me vaatame oma privaatsusavalduse regulaarselt üle ja avalikustame mis tahes värskendused sellel veebisaidil.

Küsimused ja kaebused

Kui teil on oma isikuandmete töötlemisega seoses küsimusi või kaebusi, saate võtta meiega ühendust, kasutades järgmist kontaktteavet:

Posti teel: Data Protection Officer, ETrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Iirimaa
E-posti aadressil: dpo@cartrawler.com

Teil on õigus esitada kaebus Iiri Andmekaitsekomisjonile, kui te ei ole rahul sellega, kuidas Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto või Cabforce teie isikuandmeid töötleb. Kaebuse esitamise üksikasjad leiate veebiaadressil (https://forms.dataprotection.ie/contact) või võite helistada Andmekaitseametile telefonil 353 (0)761 104 800.

Updated at: Mon, 29 Jan 2024 16:15:59 GMT