menüü
 1. home
 2. Tutvustus

Etrawleri, CarTrawleri nime all tegutseva piiramatu vastutusega äriühingu, broneerimismootori kasutustingimused

Sissejuhatus

See broneerimismootor töötab CarTrawleri tehnoloogia baasil ning võimaldab kasutada CarTrawleri tehnoloogiat autorendi või maismaatranspordi (sh taksod, veoteenused ja juhiga sõidukite renditeenused, eraveod, äriklassi veod, esimese klassi veod, reisijatevedu bussi, minibussiga või rongiga, ratastooliga inimeste vedu ja limusiinirent) (edaspidi transporditeenused) broneerimiseks kolmandatest isikutest autorendi või maismaatranspordi teenuste pakkujate juures (edaspidi transporditeenuste pakkujad).

Lugege neid CarTrawleri broneerimismootori kasutustingimusi (edaspidi broneerimistingimused) hoolikalt, kuna need kehtivad kogu selle broneerimismootori sisule. Selle broneerimismootori mis tahes osa kasutamine loetakse nende broneerimistingimustega nõustumiseks (sõltumata sellest, kas te end meie juures registreerite või transporti broneerite või mitte) ning te nõustute (i) kasutama seda broneerimismootorit vastavalt broneerimistingimustele ja (ii) aktsepteerite, et broneerimistingimused loetakse siduvaks lepinguks CarTrawleri ja teie vahel. Kui te neid broneerimistingimusi ei aktsepteeri ja/või ei soovi olla nendega seotud, ärge kasutage seda broneerimismootorit ja/või lõpetage viivitamatult selle kasutamine.

Kasutades seda broneerimismootorit tunnistate, et kogu selles broneerimismootoris avaldatud teave, sh teave seoses transpordi, transporditeenuste pakkujate, reiside ja puhkuste kohta võib sisaldada ebatäpsusi ja/või kirjavigu ning CarTrawler ei vastuta selliste ebatäpsuste või vigade eest.

CarTrawler võib omal äranägemisel neid broneerimistingimusi igal ajal muuta seda postitust uuendades. Mõned selgesõnaliselt väljendatud juriidilised märkused või tingimused veebisaidil, mille kaudu te broneerimismootorit kasutate, võivad olla nende broneerimistingimuste teatud sätete suhtes ülimuslikud.

Broneerimistingimused kehtivad ka kõigile CarTrawleri klienditeeninduskeskuse (CCE) kaudu tehtud broneeringutele ning saadetakse teile meiliga, kui teete broneeringu telefoni teel CCEs.

Lisateave meie kohta

Seda broneerimissüsteemi haldab Etrawler Unlimited Company, Iirimaal registreeritud äriühing, mille ärinimi on CarTrawler (“CarTrawler”, “meie”, “meid” või “meile”). Oleme registreeritud Iirimaal ettevõtte registreerimisnumbriga 93433 ning meie registreeritud asukoht on Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Iirimaa, mis on ühtlasi meie põhiline tegevuskoht. CarTrawleri kontaktandmed on kirjas ka meie vautšeril ning leitavad aadressil www.cartrawler.com.

CarTrawler hõlbustab otsingumootori kaudu transpordivahendi pakkujate broneerimis- jm teenuste tutvustamist ning saab vahendustasu. CarTrawler ei osuta mingeid transporditeenuseid ega ole transporditeenuste pakkuja. Teie transporditeenuste leping (edaspidi transporditeenuste tingimused) sõlmitakse teie ja transporditeenuste pakkuja vahel ning CarTrawler ei ole selle lepingu osapool. Asjaomaseid transporditeenuste tingimusi näete selles broneerimismootoris pärast seda, kui olete valinud vastava transporditeenuste pakkuja poolt osutatava transporditeenuse ja sisestanud vajaliku broneerimisteabe. Transporditeenuste pakkuja juures selle broneerimismootori kaudu broneeringut tehes kinnitate oma nõusolekut asjaomase transporditeenuste pakkuja transporditeenuste tingimustega ning olete nendega seotud. CarTrawler ei anna garantiisid ega esita mingeid väiteid ühegi transporditeenuste pakkuja ja/või mis tahes transporditeenuste pakkuja poolt pakutava või osutatava transporditeenuse suhtes. Selle broneerimismootori kaudu broneeritud transporditeenuste teile osutamise eest vastutab ainuisikuliselt transporditeenuste pakkuja.

Ühendkuningriigi klientide jaoks, kes broneerivad transporditeenuseid selle broneerimismootori kaudu ja tasuvad Ühendkuningriigis väljastatud krediitkaardiga, sõlmib CarTrawler alltöövõtulepingu täielikult temale kuuluva Ühendkuningriigi tütarettevõtjaga Etrawler UK Limited (registreerimisnumber 08565121) järgmiste teenuste osutamiseks: (i) maksete töötlemine; (ii) transporditeenuse vautšerite väljastamine ja (iii) klienditeenindus (klientide üldiste päringute, tühistamiste, tagasimaksete ja kaebuste käsitlemine).

Maksud ja tasud

Selle broneerimismootori kaudu transporditeenustele näidatud ja mis tahes broneeringutele määratud hindade täpsus sõltub teie poolt broneerimismootori kaudu esitatud broneerimisteabest (sh juhi vanus ning auto kättesaamise ja/või tagastamise aeg ja koht).

Teenuste kättesaadavus

Kuigi CarTrawler püüab tagada, et broneerimismootor on tavaliselt kättesaadav 24 tundi päevas, ei vastuta CarTrawler, kui broneerimismootor pole mis tahes põhjusel mis tahes ajal või ajavahemikul kättesaadav. Juurdepääsu broneerimismootorile võib ajutiselt peatada ilma ette teatamata süsteemi rikke, hoolduse või parandamise korral või CarTrawlerist mittesõltuvatel põhjustel.

Broneerimistingimused

Lugege järgmisi tingimusi, mis kehtivad teie poolt selle broneerimismootori kaudu transporditeenuste pakkujate juures tehtud broneeringutele.

A. Broneerimine

Kuna CarTrawler tegutseb globaalselt, kasutab see transporditeenuste broneerimisel nelja liiki ärimaksete mudeleid. Teile broneerimisel pakutav maksemudel sõltub teie asukohast ja/või valitud transporditeenuste pakkuja transporditeenuste tingimustest.

Neli ärimaksete mudelit on järgmised:

 1. tasute broneerimise ajal CarTrawlerile broneerimisdeposiidi ning teete lõppmakse enne teenuse kasutamist transporditeenuste pakkuja letis;
 2. tasute broneerimise ajal CarTrawlerile broneerimisdeposiidi ning teete lõppmakse ettemaksena enne teenuse kasutamist transporditeenuste pakkuja letis;
 3. tasute broneerimise ajal CarTrawlerile transporditeenuse koguhinna ning autorendi puhul tasute saabumisel transporditeenuste pakkuja letis ainult kütuse (bensiin/diislikütus) valikuliste lisateenuste eest, mida ei ole broneerimisel tasutud; või
 4. te ei maksa broneerimise ajal midagi. Kogu transporditeenuse hinna tasute transporditeenuste pakkujale enne transporditeenuse kasutamist transporditeenuste pakkuja letis.

Kui tasute transporditeenuse koguhinna broneerimise ajal ning teete seda BNPL-makseviisi pakkuja (osta nüüd, maksa hiljem) kaudu, siis CarTrawler võib anda makse saamise õiguse sellele BNPL-makseviisi pakkujale.

Pange tähele, et kui te broneerimise ajal makset ei teinud, siis on transporditeenuste pakkujale kõigi nõutavate maksete tähtaegne tegemine teie ainuisikulisel vastutusel. Mõned transporditeenuste pakkujad võtavad mitteilmumistasu, kui te transporditeenuse kasutamiseks kohale ei ilmu. Kõigist nõutavatest ettemaksetest teavitatakse teid enne broneeringu lõpuleviimist. Kahtluste vältimiseks – 'valikulisi lisateenuseid’ (näiteks laste turvaistmed, GPS, lisajuhid) võite lisada oma broneeringule kahel viisil, kui need on rendikeskuses saadaval; saabumisel tasudes või broneerimisel ette makstes.

 • Saabumisel tasutavaid ‘valikulisi lisateenuseid’ võite taotleda broneerimisel, kuid broneerimisel teilt nende eest tasu ei võeta. Teenuste eest tuleb tasuda saabumisel otse transporditeenuste pakkujale enne transporditeenuse kasutamist / auto kättesaamist transporditeenuste pakkuja letis, välja arvatud ettemakstud ‘valikulised lisateenused’ ja toodete, sealhulgas rendikeskuse komplekssete lisateenuste, näiteks omaosaluseta kindlustuse ostmisel. Pange tähele, et CarTrawler ei saa tagada taotletud saabumisel tasutava ´valikulise lisateenuse´ saadaval olekut ega hinda.

 • Broneerimisel võite taotleda ettemakstavaid eriseadmeid / valikulisi lisateenuseid, kui need on rendikeskuses saadaval, ning need sisalduvad makstavas rendi koguhinnas

Igal juhul vastutate teie mis tahes teie poolt tellitud ja/või ostetud lisateenuste ja/või vabatahtlike lisade, samuti kõigi kehtivate kulude, nt teemaksude ja kütusekulude tasumise eest. Teie vastutate ka kõigi vastava transporditeenuste pakkuja rakendatavate teenus- ja haldustasude tasumise eest. Olenevalt teie asukohast toetame broneerimismootori kaudu broneerimisel mitmeid makseviise, mis on broneerimismootoris selgelt kuvatud.

Kõik makse töötlejale edastatavad andmed edastatakse krüptitult turvaserveri kaudu. Kui teil on vaja oma broneeringut muuta, peate sellest teada andma vautšeril või veebisaidil www.cartrawler.com loetletud suhtluskanalite kaudu ja edastama CarTrawlerile selged ja täpsed andmed. CarTrawler ei saa garanteerida, et muutuste töötlemine on võimalik, kuid siiski tehakse kõik selleks, et saavutada rahuldav tulemus. Muudatusi ei töödelda pärast transporditeenuse osutajalt transpordivahendi kättesaamist/kasutamist või pärast seda, kui transpordivahendile ei ole järele tuldud / seda pole kasutatud. Kui olete auto rentinud ja lõpetate rendiperioodi ennetähtaegselt, ei ole CarTrawleril võimalik tagasimakset teha. Juhul kui vajate rendiperioodi pikendamist pärast renditud auto kättesaamist (kuupäevadeks, mida autorendi vautšer ei kata) ja kui auto on soovitud lisaajaks kättesaadav, peate mis tahes kaasnevad lisakulud sel ajahetkel kehtivate kohalike rendihindade järgi maksma otse transporditeenuse osutajale. Vajaduse korral on teil kohustus broneeringu tegemise ajal teatada transporditeenuse osutajale mis tahes füüsilisest või vaimsest seisundist, mis võib mõjutada teie võimet transpordivahendit juhtida või kasutada. Kui te sellest transporditeenuse osutajale ei teata, ei pruugi teil õnnetusjuhtumi korral olla võimalik esitada mis tahes asjakohase kindlustuspoliisiga kaetud nõuet.

KUI TE EI ESITA NÕUTAVAID DOKUMENTE JA/VÕI KREDIITKAARTI, VÕIB AUTORENTIJA KEELDUDA AUTO ÜLEANDMISEST NING TEIE TASUTUD SUMMAT EI TAGASTATA. AUTO RENTIMISEL PEATE AUTO KÄTTESAAMISEKS ESITAMA (I) TEIE PÄRITOLURIIGI KEHTIVA JUHILOA (ÜHENDKUNINGRIIGIS, KUS LUBA VÄLJASTATAKSE KAHES OSAS, ON NÕUTAVAD MÕLEMAD OSAD), (II) KEHTIV PASS JA KEHTIV KREDIITKAART, MIS ON VÄLJASTATUD ISIKULE, KES ON BRONEERINGUS MÄRGITUD PEAMISEKS JUHIKS, NING MILLEL ON PIISAVALT VAHENDEID, ET KATTA MIS TAHES AUTORENDIGA SEOTUD KINDLUSTUSPOLIISI OMAVASTUTUST NING (III) TEIE VAUTŠERI VÄLJATRÜKITUD KOOPIA. TRANSPORDITEENUSTE PAKKUJA JA/VÕI KOHALIKE ÕIGUSAKTIDEGA KEHTESTATUD TÄIENDAVAD JA/VÕI ALTERNATIIVSED NÕUDED LEIATE OMA TRANSPORDITEENUSTE TINGIMUSTEST. NÄITEKS VÕIDAKSE ÜHENDKUNINGRIIGIS NÕUDA ELUKOHATÕENDIT.

Kui teete broneeringu, kuid ei võta autot vastu / ei kasuta transporditeenust (ning pole vastavat broneeringut tühistanud alljärgneva tühistamispoliitika kohaselt), siis raha ei tagastata.

Pidage silmas, et kui hilinete auto vastuvõtmisele / broneeritud transporditeenusele, siis vastutate teie transporditeenuste pakkujaga ühenduse võtmise ja teavitamise eest.

Lennu tühistamise või hilinemise korral ei vastuta CarTrawler mingite tagasimaksete eest.

B. Broneeringu kinnitamine

Kui broneering on kinnitatud, väljastab CarTrawler transporditeenuse osutaja nimel e-posti teel transpordivautšeri (edaspidi: vautšer), millel on kirjas teie broneeringu andmed. Peate esitama transpordivahendi kättesaamisel/kasutamisel transporditeenuse osutajale digitaalse vautšeri. Kui te ei ole vautšerit kätte saanud, võtke meiega kohe ühendust. Vautšer ei sisalda andmeid transporditeenuse osutaja poolt võetavate teenustasude või maksude või teie poolt transpordivahendi kättesaamisel/kasutamisel tellitud lisateenuste kohta ning see ei ole arve. CarTrawler soovitab teil vautšeril olevaid andmeid (nt riik, asukoht, kuupäev ja transpordivahendi broneeringuperiood) hoolikalt kontrollida. Kui märkate ebakõlasid, peate neist kohe teatama kas vautšeril või meie veebisaidil www.cartrawler.com loetletud suhtluskanalite kaudu ning edastama CarTrawlerile selge ja täpse teabe nende ebakõlade kohta. CarTrawler jätab endale õiguse muuta broneeringut pärast seda, kui olete sobiva transpordivahendi broneerinud, kui avastatakse viga broneeringus ja/või kui CarTrawleri broneeringumootori kaudu või teile vautšeris või muul viisil esitatud andmed ei olnud õiged. Sellisel juhul püüab CarTrawler teatada teile sellest nii kiiresti kui on mõistlikult võimalik. Võite valida, kas nõustute parandatud tingimustega (kui see on kohaldatav) või tühistate broneeringu ja teile tagastatakse kogu summa. Palun võtke teadmiseks, et broneeringute puhul, mis on tehtud 48 tunni jooksul pärast üleandmist, võib CarTrawler võtta teilt makse enne, kui transporditeenuse osutaja on broneeringu kinnitanud. Kui transporditeenuse osutaja ei kinnita broneeringut, siis CarTrawler ei väljasta vautšerit ning makstud summa tagastatakse. CarTrawler ei säilita vautšereid füüsilisel kujul. Kui soovite juurdepääsu oma vautšerile, on see broneeringumootori vahekaardi „Broneeringu haldamine“ kaudu igal ajal võimalik. CarTrawler soovitab teil läbi lugeda vautšeril kirjas olevad täpsed transporditingimused, mis kehtivad teie broneeringule. Transporditingimused on kättesaadavad ka selles broneeringumootoris, aga transporditeenuse osutaja võib neid aeg-ajalt muuta.

Kõigi päringute, broneeringu tühistamiste ja muudatuste korral tuleb kasutada vautšeril olevat broneeringunumbrit.

C. Tühistamised

Kui soovite broneeringu tühistada, kasutage enne transpordivahendi kättesaamist/kasutamist suhtluskanaleid, mis on nimetatud teie vautšeril või meie veebisaidil www.cartrawler.com jaotistes Võta ühendust või Broneeringu haldamine. Ärge tühistage broneeringut otse transporditeenuse pakkuja kaudu, sest sellega võivad kaasneda lisatasud. Tutvuge transporditingimustega, et saada lisateavet tühistamistingimuste, käsitlus-/haldustasude ja teie broneeringule kohaldatavate eritingimuste kohta.

Kui selles jaotises pole sätestatud teisiti ning kui CarTrawler saab tühistamisteate rohkem kui 48 tundi enne transpordivahendi määratud kättesaamise/kasutamise aega, tehakse üldjuhul tagasimakse kogu summa ulatuses. Siinjuures kohalduvad vääramatut jõudu käsitlevad sätted, mida on selgitatud allpool lõigus D. Rendiauto broneeringute korral, mille kohta CarTrawler saab tühistamisteate vähem kui 48 tundi enne rendiauto kättesaamise/kasutamise kavandatud aega ja kui broneeringu eest tasutud summa ületab 120 eurot, tehakse tagasimakse, millest lahutatakse 120 euro suurune administratiivtasu. Siinjuures kohalduvad vääramatut jõudu käsitlevad sätted, mida on selgitatud allpool lõigus D. Maismaatranspordi broneeringute korral, kui CarTrawler saab tühistamisteate vähem kui 48 tundi enne maismaatranspordi kavandatud kättesaamise/kasutamise aega, tagasimakset ei tehta.

Kui CarTrawler saab broneeringu muutmist käsitleva teate rohkem kui 48 tundi enne transpordivahendi kavandatud kättesaamist/kasutamist, siis uue broneeringu tegemise tasu ei kohaldu. Kui uue broneeringu väärtus on kõrgem kui algselt makstud summa, siis peate maksma hinnavahe.

Kui CarTrawler saab broneeringu muutmist käsitleva teate vähem kui 48 tundi enne transpordivahendi kavandatud kättesaamist/kasutamist ja broneeringu summa on rohkem kui 65 eurot, siis CarTrawler kannab algselt makstud summa üle teie uuele broneeringule. Summast lahutatakse 65 euro suurune administratiivtasu. Kui uuele broneeringule üle kantud summa ei kata broneeringut, siis peate maksma hinnavahe. Uue broneeringu korral on alati tegemist reaalajas hinnaga.
Kui broneeringu eest makstud summa on 65 eurot või väiksem, siis summat ei kanta uuele broneeringule üle. Te peate maksma uue broneeringu hinna vastavalt reaalajas hinnale.
Palun pange tähele, et ülalpool sätestatud tühistamise kord oleneb transporditeenuse pakkuja tühistamise korrast, mis sisaldub teie broneeringule kehtivates transporditingimustes. Tutvuge oma transporditingimustega nendes lõigetes sätestatud tühistamis- ja/või muutmispoliitika erinevustega, mis puudutavad tühistamise korda ja võivad muu hulgas sisaldada erinevusi järgmises: (i) tühistamisest teatamise nõutava perioodi pikkus ja/või (ii) kohaldatavate administratiivtasude summa. Tühistamine on tasuta juhul, kui tühistatakse broneering, mille korral kogu transporditeenuse eest makstav summa tasutakse saabumisel.

Palun pange tähele, et teatud liiki transporditeenuste, sh busside ja/või rongide, puhul pole tühistamine ega raha tagastamine võimalik. Täieliku teabe saamiseks tutvuge vastava transporditeenuse pakkuja tühistamis- ja tagasimaksepoliitikaga, mille leiate transporditingimustest.

Mis tahes teie transporditeenuse broneerimisega koos ostetud lisatoodete ja/või -teenuste tühistamise tagamise ja korraldamise eest vastutate teie. See hõlmab muuhulgas kolmandate isikute pakutavaid tooteid nagu omavastutuseta kindlustuskaitse. Kontrollige kindlasti selliste toodete või teenuste tühistamise või muutmise tingimusi, kuna need võivad erineda teie transpordibroneeringu tingimustest.

Kui muudate või tühistate oma krediit-/deebetkaardiga tehtud broneeringu, siis CarTrawler ei vastuta rahalise kahju eest, mida te kannate vahetuskursside muutumise tõttu teie algse broneeringu ning selle hilisema tühistamise või muutmise vahel. Tühistamine ega muutmine pole lubatud pärast kuupäeva ja kellaaega, mil transporditeenuse kasutamine pidi algama.

D. Vääramatu jõud

Me ei riku neid broneerimistingimusi ega vastuta ühegi oma broneerimistingimustes sätestatud kohustuse täitmise viibimise või täitmata jätmise eest, kui selline viivitus või täitmatajätmine tuleneb sündmustest, asjaoludest või põhjustest, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli. Selliseid sündmusi, asjaolusid ja põhjuseid nimetatakse vääramatuks jõuks, milleks võivad muu hulgas olla loodusjõud, üleujutused, põud, maavärin või muu loodusõnnetus, epideemiad või pandeemiad, terrorirünnakud, kodusõjad, rahutused või mässud, sõjad, sõjaga ähvardamine või selleks valmistumine, relvakonfliktid, sanktsioonide kehtestamine ja embargod. Sel juhul pikendatakse kohustuste täitmise tähtaega ajavahemiku võrra, mils on võrdne kohustuse täitmisega viivitamise või kohustuse täitmata jätmise perioodiga. Lisaks sellele on meil juhul, kui vääramatu jõud puudutab meid või autorenditeenuseid üldiselt, õigus broneeringu tühistamise korral pakkuda teile sularaha tagastamise asemel vautšerit või kreeditarvet.

E. Transporditeenuse hinnad ja vahetuskursid

CarTrawler teeb kõik temast sõltuva, et tagada broneerimismootoris kuvatud transporditeenuste hindade täpsus kõigis olulistes aspektides ja igal ajal, sealhulgas ajal, kui te vastavat transporditeenust broneerimismootori kaudu broneerite. Sellele vaatamata jätavad CarTrawler ja transporditeenuste pakkuja endale õiguse muuta transporditeenuste hinda pärast vastava teenuse broneerimist teie poolt, kui näidatud hind oli oluliselt ja ilmselgelt vigane. Sellisel juhul püüab CarTrawler teatada teile sellest nii kiiresti, kui on mõistlikult teostatav. Teil on võimalik valida, kas maksate parandatud hinna või tühistate oma broneeringu ja teile tagastatakse kogu summa. Vahetuskursse, mida CarTrawler kasutab hindade kuvamiseks teie valitud vääringus, uuendatakse sageli. Teie krediit- või deebetkaardiettevõtte kasutatavad vahetuskursid võivad olla erinevad. CarTrawler ei vastuta kasutatud vahetuskursist tulenevate lahknevuste eest broneerimismootoris kuvatud hinna ja teie krediit- või deebetkaardilt võetud summa vahel.

F. Kaebuste esitamise kord

Meie kirglik soov on pakkuda koostöös oma üleilmsete transporditeenuseid osutavate partneritega meie klientidele parimat kogemust. Kui teile tundub, et midagi jääb puudu, võite pärast reisi esitada kaebuse, kasutades järgmisi kanaleid.

Võrgubroneerigute haldur: Palun esitage oma kaebus koos kõigi asjakohaste dokumentidega broneeringu haldamise lehe vahekaardi „Klienditugi“ kaudu.

Telefon: Kasutage rendivautšeri allosas märgitud telefoninumbrit.

Kaebuste nõuetekohaseks menetlemiseks peame kõik kaebused kätte saama 120 päeva jooksul pärast teie rendiauto tagastamist või 30 päeva jooksul pärast teie transporditeenuste viimast graafikujärgset päeva. Mis tahes pärast neid perioode esitatud kaebusi ei käsitleta. Palun arvestage, et kaebuse täielikuks uurimiseks võib kuluda kuni 20 tööpäeva. Juhul kui kaebus CarTrawleri kaebuste lahendamise korra abil lahendust ei leia, võite kasutada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi (On-line Dispute Resolution Platform, ODR-platvorm) aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , kust leiate lisateavet olemasolevate kaebuste lahendamise võimaluste kohta.

Lingid kolmandate isikute saitidele

See broneerimismootor võib kuvada linke ressurssidele, mis asuvad kolmandate isikute serverites või veebisaitidel, millel puudub seos CarTrawleriga. Mis tahes välisressurssidele viivate linkide postitamist ei või käsitleda kui CarTrawleri soovitust, garantiid ega väidet, et selliste veebisaitide pakutav teave või teenused vastavad teatud standardile või sobivad teie eesmärkideks. Selliseid linke pakutakse üksnes viitamise ja arusaadavuse eesmärgil. Teistele veebisaitidele või serveritesse viivate hüperlinkide paigutamine sellesse broneerimismootorisse ei tähenda mis tahes sellistel veebisaitidel või serverites asuvate materjalide (sh reisiteabe või -teenustega seotud materjalide) heakskiitu ega mingit seost nende operaatoritega. CarTrawleril puudub kontroll selliste veebisaitide ja serverite ning neid opereerivate isikute üle ning ta ei vastuta nende eest. Seetõttu ei võta CarTrawler mingit vastutust mingite sellistel veebisaitidel või serverites asuvate materjalide eest ega teistel veebisaitidel või serverites leiduva teabe täpsuse ega õiguspärasuse eest. Kasutades neid teisi veebisaite või servereid või mis tahes neis leiduvat teavet, talitage oma äranägemise järgi. Kui otsustate minna mis tahes selles broneerimismootoris lingitud kolmanda isiku veebisaidile, tegutsete täielikult omal vastutusel, lahkute sellest broneerimismootorist ning teid suunatakse ümber veebisaidile, mille üle CarTrawleril puudub kontroll.

Google Mapsi kasutamist meie saidil reguleerivad Google'i Google Mapsi teenusetingimused („Google TOS“). Google Mapsi kasutades peate järgima Google TOSi, https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

Vastutus

Kui teie ja CarTrawleri vahel tekib vaidlus, piirdub meie vastutus (kui üldse) transpordi eest tasutud summaga. CarTrawler välistab suurimas seadusega lubatud ulatuses garantiid (kas otsesed või kaudsed), mis on seotud kvaliteedi, täielikkuse, talitluse või konkreetseks eesmärgiks sobivusega, kui (i) transport broneeriti selle broneerimismootori abil ning (ii) see broneerimismootor ja selle mis tahes sisu sisaldab, muu hulgas, teavet, mis on seotud broneerimismootori ja tehnoloogiaga, mida see transpordi tarnija toetab ja pakub.

CarTrawler ei paku transporditeenust ega ole seetõttu transporditingimusi pakkuv pool, ei võta teie ega mistahes teise poole ees vastutust ega kohustusi (otseselt või kaudselt), mis on seotud teie transporditingimustega, sh transporditeenuste pakkujat käsitlevate küsimuste või vaidlustega, sh vaidlustega, mis tulenevad transporditeenuse ja/või transporditeenuste tingimustega seotud või neist tulenevast isikukahjust või transporditeenuse kahjustamisest.

VÄLJA ARVATUD ULATUSES, MIS ON SEADUSEGA VASTUOLUS, EI VÕTA CARTRAWLER EGA MEIE DIREKTORID, OMANIKUD, TÖÖTAJAD, TÜTARETTEVÕTJAD, REISITEENUSTE PAKKUJAD VÕI TEISED ESINDAJAD TEIE EGA TEISE POOLE EES VASTUTUST MIS TAHES OTSESTE, KONKREETSETE KAUDSETE, JUHUSLIKE, KARISTATAVATE JA/VÕI KAASUVATE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD TEABE, TOODETE, TEENUSTE JA/VÕI PAKUTUD MATERJALIDE TEIEPOOLSEST KASUTAMISEST VÕI ON SELLEGA SEOTUD JA/VÕI ON BRONEERITUD SELLE BRONEERIMISMOOTORI ABIL JA/VÕI ON SEOTUD, KUID MITTE AINULT: (I) ANDMEKAO, (II) SAAMATA JÄÄNUD ÄRITULU, (III) SISSETULEKU VÄHENEMISE, (IV) AJAKULU, (V) SÄÄSTUDE KAOTAMISE, (VI) KASUMI KAOTUSE JA/VÕI (VII) VÕIMALUSTE KAOTAMISE JA/VÕI VARALISE KAHJUGA; OODATUD TULU SAAMISE VÕIMALUSE KAOTUSE VÕI SÄÄSTUDEST TULU SAAMISE EBAÕNNESTUMISE JA MUU MAJANDUSLIKU KAHJUGA ISEGI SIIS, KUI CARTRAWLERI TÄHELEPANU ON JUHITUD SELLISE KAHJU VÕIMALUSELE VÕI SELLINE KAHJU OLI PÕHJENDATULT EELDATAV.

Kahtluste vältimiseks: CarTrawler ei vastuta teiepoolse kahju eest, kui see oli seotud teiepoolse reisiteabe, teenuste ja/või hüperlinkide kasutamisega, millele viidatakse ülaltoodud jaotises pealkirjaga “Kolmandate poolte lingid”.

Ebaseadusliku või keelatud kasutamise keeld

Teie broneerimismootori kasutamise eeltingimuseks on, et kinnitate CarTrawlerile, et ei kasuta broneerimismootorit ühelgi ebaseaduslikul, keelatud või broneerimistingimustega vastuolus oleval eesmärgil või viisil, mis võiks kahjustada CarTrawleri mainet.

Vanus ja vastutus

Seda broneerimismootorit kasutades kinnitate, et olete piisavalt vana, et võiksite seaduse järgi transporditeenust broneerida ning vastutada mis tahes kohustuste eest, mis võivad tekkida broneerimismootori kasutamise tagajärjel. Broneerimismootorit kasutades olete teadlik, vastutate nii rahaliselt kui muul viisil kõigi selle broneerimismootori kasutamiste eest teie ja teie sisselogimisandmeid kasutavate isikute poolt. CarTrawler soovitab teil oma sisselogimisandmeid kaitsta.

Vastutuse puudumine krediit- või deebetkaarditehingute puhul

CarTrawler püüab tagada kõigi selles broneerimismootoris tehtud krediit- ja deebetkaarditehingute turvalisuse. KUI aga mis tahes krediit- või deebetkaarditehingute väljavõtetel ilmnevad volitamata maksed mis tahes kaardilt, (i) mida te kasutasite broneerimiseks selles broneerimismootoris ja/või (ii) mille andmed te sellele broneerimismootorile avaldasite, ei vastuta CarTrawler mingil viisil mis tahes teile tekkinud kahju eest olenemata selle iseloomust, mis on tingitud sellisest avaldamisest või on sellega seotud, välja arvatud juhul, kui see mõjutab teie seaduslikke õigusi. Pange tähele, et broneerimismootor kasutab turvamiseks VeriSigni. CarTrawler täidab täielikult Payment Card Industry Data Security Standardis sätestatud nõudeid kaardiomaniku andmetele.

Autoriõiguse märge ja piiratud litsents

Kogu selles broneeringumootoris leiduv teave, sealhulgas, kuid mitte ainult, sisu, tekst, graafilised kujutised, pildid, kaubamärkide nimed, struktuur, fotod, nupud, kunstiline kujundus, arvutikood on kaitstud mitmesuguste intellektuaalomandit puudutavate seadustega, seahulgas, kuid mitte ainult, autoriõigusega ja rahvusvahelise õigusega ning on teile kättesaadavaks tehtud üksnes transpordibroneeringu tegemise otstarbel. Välja arvatud juhul, kui olete saanud CarTrawlerilt kirjaliku nõusoleku vastupidiseks, võite broneeringumootorit ja selle sisu kasutada üksnes isiklikul otstarbel. Teil ei ole luba modifitseerida, kopeerida, levitada, kõrvutada, edastada, reprodutseerida ega esitada mitte ühelgi eesmärgil mitte midagi eespool nimetatust ega ka midagi muud, mis on teile broneeringumootori kaudu kuvatud. Selle broneeringumootori kasutamisega nõustute eelkõige mitte
1) kasutama broneeringumootorit spekulatiivsete või valebroneeringute tegemiseks;
2) kasutama broneeringumootorit transporditeenuse osutajate või transporditeenuste osutajate hindade uurimiseks;
3) kasutama mis tahes automaatsüsteeme, roboteid või tarkvara sellest broneeringumootorist andmete ekstraktimiseks;
4) kasutama nime „CarTrawler“ või mis tahes CarTrawleri kaubamärki ärilistel eesmärkidel ilma selleks CarTrawlerilt eelnevalt kirjalikku luba taotlemata, ja/või
5) kopeerima või reprodutseerima sellest broneeringumootorist pärinevat materjali ärilistel eesmärkidel.

Lahtiütlus

Seda broneerimismootorit pakutakse teile nii nagu see on ning CarTrawler ei taga ega esita väiteid, et (i) see broneerimismootor või seda võimaldav ja toetav tehnoloogia (serverid jms) on vigade ja tõrgeteta või et (ii) selles broneerimismootoris postitatud teave on ei ole nakatunud viirustega ega muuga, millel on saastavad või hävitavad omadused. CarTrawler ei vastuta mis tahes nakkuse ega kahjulike rakenduste tagajärgede eest, sh viirused, troojalased, rikkumine, pettus, vargus, viga, tehniline tõrge, puudujäägid, viivitused, lubamatu juurdepääs või mis tahes sündmus, mis häirib nõuetekohast haldamist, sidet ja/või antud broneerimismootori terviklust.

Loobumine

Kui me ei jõusta mis tahes ajal või ajavahemiku jooksul ükskõik millist broneerimistingimust, ei tähenda see ühestki sellisest broneerimistingimusest või nendega seotud õigustest loobumist.

Päised ja CarTrawler

Neis broneerimistingimustes kasutatud päised on teavitavad ega mõjuta broneerimistingimuste tähendust ega kohaldamisala. CarTrawler on Etrawlerile kuuluv ärinimi ning kõik viited CarTrawlerile neis broneerimistingimustes loetakse viiteks Etrawlerile.

Broneerimistingimuste ja transporditeenuste tingimuste muutmine

CarTrawler jätab endale õiguse muuta ja/või täiendada broneerimistingimusi ja selle broneerimismootori sisu oma täielikul äranägemisel mis tahes põhjusel, ilma etteteatamiseta ja vastutuseta teie, ühegi teise kasutaja või kolmanda isiku ees. See õigus ei mõjuta teie kui kasutaja poolt broneerimismootoris õiguspärase broneerimise käigus aktsepteeritud broneerimistingimusi ja me soovitame teil need broneerimistingimused enda tarbeks broneeringu tegemise ajal salvestada ja/või välja trükkida. CarTrawler ei hoia iga broneeringu broneerimistingimuste füüsilisi eksemplare, kuid teil on neile igal ajal juurdepääs teie vautšeri või broneerimismootori kaudu. Peaksite kontrollima mis tahes muudatusi neis broneerimistingimustes iga kord kui broneerimismootorit kasutate.

Transporditeenuste pakkuja võib aeg-ajalt muuta broneerimismootoris leiduvaid ja teie vautšeris kinnitatud transporditeenuste tingimusi. CarTrawler ei vastuta ning ei võta endale mingeid kohustusi, kui transporditeenuste pakkuja selles broneerimismootoris või teie vautšeril leiduvaid transporditeenuste tingimusi mis tahes ajal muutis või muudab.

Üldised broneerimistingimused

Teid kui tarbijat kaitsevad kõik teie päritoluriigi kohustuslikud seadusesätted. Mitte miski neis tingimustes, sh alljärgnev kohaldatava õigusruumi säte, ei mõjuta teie õigusi tarbijana, mis tuginevad sellistele kohaliku õiguse kohustuslikele sätetele.

Broneerimistingimustele ning broneerimismootori juurdepääsule ning kasutamisele teie poolt kohalduvad Iirimaa seadused. Kui teie alaline elukoht on Iirimaal, on Iirimaa kohtutel ainupädevus kõigi teie ja CarTrawleri vaheliste selle broneerimismootori kasutamisega seotud vaidluste lahendamisel. Kui teie alaline elukoht on muus riigis peale Iirimaa, on Iirimaa kohtutel mitteainupädevus kõigi teie ja CarTrawleri vaheliste selle broneerimismootori kasutamisega seotud vaidluste lahendamisel. Selle broneerimismootori kasutamine on keelatud kõigis õigusruumides, mis ei luba jõustada broneerimistingimuste kõiki sätteid, sh käesolevat paragrahvi. Te tunnistate, et broneerimistingimuste või teiepoolse broneerimismootori kasutamise tagajärjel ei teki teie ja CarTrawleri vahel mingit partnerlust, töösuhet ega esindussuhet. Broneerimistingimuste meiepoolsele täitmisele kohaldatakse kehtivaid seadusi ja õigusprotsessi ning broneerimistingimuste ükski säte ei takista CarTrawleril täitmast ühtegi õiguskaitseorganite või riigivõimuasutuste päringut või nõudmisi seoses (i) broneerimismootori kasutamisega teie poolt või (ii) CarTrawlerile antud või tema kogutud teabega seoses broneerimismootori kasutamisega teie poolt. CarTrawler ei vastuta teie ees, täites selliseid päringuid või nõudmisi. Mis tahes selle broneerimismootori kaudu saadud teabe kasutamine teiste isikute ahistamiseks, kuritarvitamiseks või kahjustamiseks ning ükskõik millise kasutaja või isikuga ühenduse võtmiseks, temale reklaami saatmiseks või pakkumise tegemiseks või müügi otstarbel ilma nende eelneva selgesõnalise loata loetakse nende broneerimistingimuste rikkumiseks.

Kui olete valinud kindlustuse ja muudate oma asukohariiki, suunatakse teid õigusaktidest tulenevate nõuete tõttu tagasi broneeringumootori otsingukuvale. Kui teie asukohariik kattub riigiga, kus te autole järele lähete ja te broneeringu käigus oma asukohariiki muudate, suunatakse teid tagasi broneeringumootori otsingukuvale, sest kasutatava lisakilometraaži tõttu kehtivad kodumaal renditud sõidukitele teised tingimused ja/või hinnad. Kui broneeringu käigus teie asukohariiki uuendatakse, et see kattuks riigiga, kus te autole järele lähete, suunatakse teid tagasi otsingukuvale, sest kasutatava lisakilometraaži tõttu kehtivad kodumaal renditud sõidukitele teised tingimused ja/või hinnad. Need objektiivsed põhjused on kooskõlas geoblokeerimise määrusega.

TEAVE AUTORENDIGA SEOTUD SORTIMISJÄRJESTUSE, SPONSORITE PAKKUMISTE JA INDIVIDUAALSE HINNAKUJUNDUSE KOHTA

Kuidas toimib ‘soovitatav’ sortimisjärjestus?

‘Soovitatava’ sortimisjärjestuse puhul kasutatakse autode järjestamisel erinevaid tegureid tagamaks, et näete soodsaimat pakkumist otsingutulemuste ülaosas.
Tellimuse juures võetakse arvesse autorendifirmalt saadud komisjonitasu.

Mida tähendab soodsaim pakkumine?

Termin ,,soodsaim pakkumine“ kirjeldab muutujaid, mis tõenäoliselt mõjutavad kliendi rentimisotsust. Autorendifirmade poolt meile (CarTrawlerile) makstava komisjonitasu suuruse arvutamisel võetakse arvesse meie (CarTrawleri) osatähtsust broneeringu tegemisel ning see mõjutab meie üldist parima pakkumise tegemist.

Milliseid muutujaid võetakse sortimisjärjestuses arvesse?

Kliendi jaoks parima pakkumise tegemisel võtab meie sortimisjärjestus arvesse mitmeid muutujaid, sealhulgas:

 • Broneeringu kuupäev ja otsingu koht.
 • Rendiperioodi pikkus.
 • Klientide hinnangud autorendifirmadele, mille aluseks on CSAT- ja NPS-skoor.
 • Klientide käitumismuster, mis on seotud varasemate sarnaste autorendi tulemuste ja hindadega.
 • Komisjonitasu, mida saame autorendifirmadelt või kindlustusfirmade partneritelt.

Kuidas toimivad sponsoreeritud pakkumised?

Mõned reisiteenuste pakkujad teevad koostööd konkreetsete autorendifirmadega. Kui reisiteenuste pakkuja on saanud autorendifirmalt makseid, võidakse sponsoreeritud pakkumisi kuvada otsingutulemuste ülaosas. Kliendid saavad sponsoreeritud pakkumised tuvastada, kuna need on otsingutulemuste ülaosas esile tõstetud bränditud paigutusena.

Personaalne hinnakujundus

Automaatse otsuse tulemusena võime broneerimismootori kaudu saadaval olevate teenuste hinda personaalselt määrata.

Updated at: Mon, 15 Jul 2024 20:53:09 GMT