Μενού

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει λεπτομερώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν εσάς, τα οποία συλλέγουμε μέσω των ιστότοπων της Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto και Cabforce και οποιωνδήποτε ιστότοπων και εφαρμογών για κινητές συσκευές που σχετίζονται με τη Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto και Cabforce (η «Πλατφόρμα»), τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα και σε ποιον ενδέχεται να γνωστοποιούνται. Η παρούσα δήλωση εξηγεί επίσης τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»), αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Σχετικά με εμάς

Η ETrawler Unlimited Company με τον διακριτικό τίτλο Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto και Cabforce, με ΑΦΜ 4693898K και καταστατική έδρα στη διεύθυνση CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ιρλανδία, είναι ο ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης των Πλατφορμών Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto και Cabforce και, κατά συνέπεια, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων. Οι αναφορές σε «εμείς», «εμάς» και «μας» στην παρούσα δήλωση αποτελούν, συνεπώς, αναφορές στη Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto και Cabforce (κατά περίπτωση).
Παρέχουμε στους πελάτες υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων και άλλες υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών, όπως μεταφορές με λεωφορείο, σιδηρόδρομο και ταξί («Μεταφορά») και συμπληρωματικά ταξιδιωτικά προϊόντα. Μετά τη διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων σας στον πάροχο μεταφοράς, αυτός γίνεται ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στο τέλος της παρούσας δήλωσης ή, εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας αποστέλλοντας email στο dpo@cartrawler.com.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, σκοποί και νομική βάση

Προκειμένου να επεξεργαστούμε την κράτησή σας για Μεταφορά ή την κράτησή σας για συμπληρωματικές υπηρεσίες, σας ζητούμε ορισμένες πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία πληρωμής και τα στοιχεία κράτησης. Επίσης, συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε την Πλατφόρμα μας, όπως τη διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας και τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε. Εκτός από τις πληροφορίες που συλλέγουμε εμείς οι ίδιοι, ορισμένες φορές λαμβάνουμε πληροφορίες που συλλέγονται για λογαριασμό μας από τρίτους, όπως για παράδειγμα όταν βλέπετε μία διαφήμιση της Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto ή Cabforce να προβάλλεται σε ιστότοπο τρίτων.

Παρατίθενται παρακάτω επιπλέον λεπτομέρειες της επεξεργασίας που διενεργούμε, καθώς και η νομική βάση που αιτιολογεί αυτή την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

• Προσφερόμενη τιμή μεταφοράς – Εάν αναζητήσετε προσφερόμενη τιμή για Μεταφορά, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP και τον αριθμό αναφοράς της προσφερόμενης τιμής. Σε περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς, συλλέγουμε επίσης τον αριθμό τηλεφώνου σας και καταγράφουμε την κλήση σας. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για το λόγο ότι είναι αναγκαίo προκειμένου να προβούμε σε ενέργειες για το αίτημά σας πριν από την ενδεχόμενη σύναψη σύμβασης Μεταφοράς.

• E-mail και τηλεφωνικές κλήσεις εγκατάλειψης – Εάν ξεκινήσετε αλλά δεν ολοκληρώσετε μία κράτηση, συλλέγουμε περιορισμένα στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου (ανάλογα με τη μέθοδο επικοινωνίας μαζί μας). Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να διευκρινήσουμε εάν συναντήσατε προβλήματα στην προσπάθεια να κάνετε κράτηση. Προβαίνουμε σε αυτή την ενέργεια με βάση το νόμιμο συμφέρον μας να διασφαλίσουμε ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην Πλατφόρμα μας.

• Στοιχεία κράτησης – Όταν κάνετε κράτηση σε εμάς, σας ζητούμε πληροφορίες που χρειαζόμαστε προκειμένου να επεξεργαστούμε την κράτηση ή να επεξεργαστούμε επιστροφές χρημάτων. Αυτές περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία πληρωμής σας. Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό αυτό, το πράττουμε είτε για τον λόγο ότι είναι αναγκαίο για τη σύναψη είτε για την εκτέλεση σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας κράτησης Μεταφοράς.

• Ερωτήματα και Καταγγελίες – Εάν επικοινωνήσετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας υποβάλλοντας ερώτημα ή καταγγελία, καταγράφουμε στα συστήματά μας τα στοιχεία του ερωτήματος ή της καταγγελίας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται. Επίσης, ενδέχεται να αναζητήσουμε περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το ερώτημα ή την καταγγελία από τον σχετικό πάροχο Μεταφοράς ή άλλων υπηρεσιών, τα οποία καταγράφουμε επίσης στα συστήματά μας. Οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να καταγραφούν για σκοπούς εκπαίδευσης και ποιότητας με βάση το νόμιμο συμφέρον μας. Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ερωτήματος ή καταγγελίας, το πράττουμε με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για τη διεκπεραίωση ερωτημάτων και καταγγελιών πελατών. Κατά γενικό κανόνα, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα υγείας στο πλαίσιο της επιχείρησής μας, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις όπου μπορεί να ζητήσουμε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων και θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον λόγο ότι είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της εκτέλεσης μιας σύμβασης. Στις λίγες περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε δεδομένα υγείας, αυτό γίνεται με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας για χρήση τους, με σκοπό τη διεκπεραίωση του ερωτήματος ή της καταγγελίας σας. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Εάν συνάψετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο με έναν από τους ασφαλιστικούς εταίρους μας, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό αναφοράς κράτησης, τη διεύθυνση IP και τα στοιχεία πληρωμής σας, για τη διευκόλυνση της αγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό αυτό, το πράττουμε είτε για τον λόγο ότι είναι αναγκαίο για τη σύναψη είτε για την εκτέλεση σύμβασης για την παροχή σε εσάς της εν λόγω υπηρεσίας.

• Άλλα συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες – Εάν κάνετε κράτηση ή αγοράσετε άλλη συμπληρωματική υπηρεσία, όπως θέση στάθμευσης, σας ζητούμε πληροφορίες που χρειαζόμαστε για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Αυτές περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό αναφοράς κράτησης, τη διεύθυνση IP και τα στοιχεία πληρωμής σας. Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό αυτό, το πράττουμε είτε για τον λόγο ότι είναι αναγκαίο για τη σύναψη είτε για την εκτέλεση σύμβασης για την παροχή σε εσάς της εν λόγω υπηρεσίας.

• Στοιχεία κράτησης από κινητές συσκευές – Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά και τις υπηρεσίες μας σε κινητή συσκευή, συλλέγουμε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, το αναγνωριστικό τακτικού πελάτη (κατά περίπτωση), τον κωδικό πρόσβασης και τα στοιχεία πληρωμής σας. Επίσης, συλλέγουμε τα δεδομένα τοποθεσίας σας όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας και κατά τη διάρκεια των διαδρομών σας με ταξί. Αυτό πραγματοποιείται με βάση τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης.

• Δεδομένα τοποθεσίας – Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας σε κινητή συσκευή και έχετε ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες τοποθεσίας, καταγράφουμε την τοποθεσία σας για να σας βοηθήσουμε να βρείτε υπηρεσίες Μεταφοράς ή άλλες υπηρεσίες με βάση τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης. Χρησιμοποιούμε επίσης τη διεύθυνση IP σας για να προσδιορίσουμε σε ποια χώρα βρίσκεστε όταν κάνετε μία κράτηση.

• Δεδομένα προγράμματος αφοσίωσης πελατών – Εάν εγγραφείτε στο πρόγραμμα αφοσίωσης πελατών μας, π.χ. Ο Λογαριασμός Μου, αποθηκεύουμε στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, και το ιστορικό των αριθμών αναφοράς των κρατήσεών σας με σκοπό τη διαχείριση του προγράμματος επιβράβευσης πελατών, την προσθήκη/αφαίρεση πόντων επιβράβευσης και την ενημέρωσή σας σχετικά με δώρα επιβράβευσης. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για τον λόγο ότι είναι αναγκαίο για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ μας.

• Email/ τηλεφωνικές κλήσεις εμπορικής προώθησης – Όταν συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή/και τον αριθμό τηλεφώνου σας, καταγράφουμε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη επικοινωνίας εμπορικής προώθησης από εμάς αναφορικά με τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και εκείνα τρίτων μερών. Ανάλογα ανάλογα με τις προτιμήσεις εμπορικής προώθησης που μας έχετε δηλώσει, ενδέχεται να σας αποστέλλουμε μηνύματα μάρκετινγκ σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αποστέλλουμε αυτή την επικοινωνία εμπορικής προώθησης με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη συγκατάθεσή σας.

• Ανάλυση/Υποβολή αναφορών – Χρησιμοποιούμε δεδομένα κρατήσεων προκειμένου να συντάξουμε εσωτερικές αναφορές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα δεδομένα για άλλους σκοπούς εμπορικής ανάλυσης, καθώς και για να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε μελλοντικές τάσεις που επηρεάζουν ενδεχομένως την επιχείρησή μας. Η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σε συγκεντρωτική βάση, συνεπώς δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας από τις αναφορές ή την ανάλυση που διενεργείται.

• Διαφημίσεις – Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όταν βλέπετε μία διαφήμιση σχετικά με τις υπηρεσίες μας θα είναι σχετική με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, είτε η διαφήμιση εμφανίζεται σε μια Πλατφόρμα που διαχειριζόμαστε, στα email εμπορικής προώθησής μας, είτε σε ιστότοπο τρίτων. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας προβάλουμε διαφημίσεις για προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις αναζητήσεις που κάνατε προκειμένου να προσαρμόσουμε τις διαφημίσεις μας στα ενδιαφέροντά σας. Για παράδειγμα, εάν αναζητήσατε επιλογές ενοικίασης οχήματος στο Βερολίνο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας προβάλουμε διαφημίσεις στην Πλατφόρμα μας και σε ιστότοπους τρίτων για την ενοικίαση οχημάτων στο Βερολίνο που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα σχετικά με προηγούμενες συναλλαγές σας στην Πλατφόρμα μας για να προσαρμόσουμε τις διαφημίσεις μας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για αυτόν τον σκοπό, εφόσον συναινείτε στη χρήση cookies για αυτήν την επεξεργασία.

• Έρευνες – Εάν συμμετέχετε σε έρευνα, καταγράφουμε τις απαντήσεις σας στην έρευνα μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το νόμιμο συμφέρον μας να λαμβάνουμε σχόλια και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες.

• Ανίχνευση απάτης και πρόληψη οικονομικού εγκλήματος – Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης και της ολοκλήρωσης του ελέγχου κυρώσεων με βάση το νόμιμο συμφέρον μας.

• Δημιουργία προφίλ – Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να προτείνουμε οχήματα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να προσδιορίσουμε τις προτιμήσεις σας, να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας σε εμάς και για την πρόληψη απάτης.

• Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων - Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο απάτης που σχετίζεται με κάθε συναλλαγή ενοικίασης. Εάν το σύστημα εντοπίσει μεγάλη πιθανότητα δόλιας δραστηριότητας με βάση την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων, μπορεί να οδηγήσει σε αυτοματοποιημένη απόφαση άρνησης πρόσβασης στο προς ενοικίαση αυτοκίνητο. Εάν ληφθεί αυτοματοποιημένη απόφαση που σας επηρεάζει σημαντικά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανθρώπινη παρέμβαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση. Ενδέχεται να εξατομικεύσουμε την τιμολόγηση των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της μηχανής κρατήσεων βάσει της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για την αυτόματη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και πώς αλληλεπιδράτε με την Πλατφόρμα. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

• Στοιχεία συσκευής και πώς αλληλεπιδράτε με την Πλατφόρμα – Συλλέγουμε αυτόματα στοιχεία σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, μεταξύ των οποίων τη διεύθυνση IP, την ταυτότητα της συσκευής, το πρόγραμμα περιήγησης, και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί η συσκευή. Καταγράφουμε στοιχεία για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας, π.χ. την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, ποιες σελίδες επισκέπτεστε, πόσο παραμένετε στις σελίδες, πού έχετε κάνει κλικ σε μια σελίδα, και στοιχεία για τυχόν σφάλματα ή προβλήματα του συστήματος που μπορεί να συναντήσατε. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να ελέγξουμε νέα χαρακτηριστικά που σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε, για να αναλύσουμε τον τρόπο χρήσης της Πλατφόρμας μας, καθώς και για να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Όταν είναι δυνατόν, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα σε ανωνυμοποιημένη βάση. Αυτή η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας πραγματοποιείται με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας για τη διαχείριση, τη βελτίωση και τη διασφάλιση των υπηρεσιών μας.

• Πώς προσπελάσατε την Πλατφόρμα μας – Όταν αυτό είναι δυνατόν, καταγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην Πλατφόρμα μας (π.χ. εάν φτάσατε από μηχανή αναζήτησης ή κάνοντας κλικ σε μία από τις διαφημίσεις μας). Λαμβάνουμε συγκατάθεση για τα cookies προκειμένου να καταστεί δυνατή αυτή η επεξεργασία.

Πηγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μολονότι, κατά κύριο λόγο, συλλέγουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς, υπάρχουν περιπτώσεις που συλλέγουμε πληροφορίες από πηγές τρίτων. Αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν:

• Τρίτα μέρη – Διαχειριζόμαστε ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου έχουμε αναθέσει σε τρίτα μέρη τη διαφήμιση της Πλατφόρμας μας για λογαριασμό μας. Εάν κάνετε κλικ σε μία από αυτές τις διαφημίσεις, κατευθύνεστε στην Πλατφόρμα μας με τη χρήση τεχνολογίας που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε ποιο τρίτο μέρος σας παρέπεμψε. Στη συνέχεια, παρακολουθούμε εάν κάνετε κράτηση και, εφόσον το πράξετε, καταλογίζουμε τη συγκεκριμένη κράτηση στο σχετικό τρίτο μέρος με σκοπό να του καταβληθεί προμήθεια. Εντούτοις, δεν παρέχουμε στο τρίτο μέρος οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν.

• Πάροχος υπηρεσιών – Σε περίπτωση που προκύψουν οποιαδήποτε ζητήματα με τη Μεταφορά σας ή με άλλον πάροχο υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα.

• Διαφημίσεις – Όταν συνεργαζόμαστε με τρίτους για την προβολή διαφημίσεων, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies ή pixel tags για την καταγραφή στοιχείων της αλληλεπίδρασής σας με τις εν λόγω διαφημίσεις. Αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται ενίοτε σε εμάς μέσω cookies και pixel tags που ορίζονται για λογαριασμό μας από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Σε περίπτωση αποστολής δεδομένων σε εμάς, αυτό γίνεται σε ανωνυμοποιημένη βάση.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας ζητούμε να παράσχετε

Δεν υποχρεούστε να μας παράσχετε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Εντούτοις, εάν επιθυμείτε να προβείτε σε κράτηση Μεταφοράς ή να χρησιμοποιήσετε άλλη συμπληρωματική υπηρεσία, θα χρειαστεί να μας παράσχετε τις πληροφορίες που ζητούνται στη μηχανή κρατήσεών μας. Εάν δεν μας παράσχετε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε την κράτησή σας. Ομοίως, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες εάν επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας υποβάλλοντας ερώτημα ή καταγγελία. Θα σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που απαιτούνται αυτές οι πληροφορίες.

Αποδέκτες των δεδομένων

Για την επεξεργασία της κράτησής σας πρέπει να αποστείλουμε τα στοιχεία σας στον αρμόδιο πάροχο Μεταφοράς. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας υποβάλλοντας ερώτημα ή καταγγελία σχετικά με κράτηση, ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε στοιχεία για το ερώτημα ή την καταγγελία με τον πάροχο Μεταφοράς προκειμένου να προβούμε στη διεκπεραίωσή της.
Εάν αγοράσετε άλλη υπηρεσία, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών, ώστε να είναι σε θέση να σας προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Εάν εγείρετε απαίτηση βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τον ασφαλιστή ή άλλο αρμόδιο διεκπεραιωτή απαιτήσεων.
Χρησιμοποιούμε επίσης μια σειρά από παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν στην παροχή των υπηρεσιών μας, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας (π.χ. χρησιμοποιούμε διάφορους παρόχους υπηρεσιών λογισμικού οι οποίοι φιλοξενούν τα δεδομένα μας στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους). Όταν αναθέτουμε σε τρίτο μέρος την επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό μας, διασφαλίζουμε ότι το τρίτο μέρος σέβεται τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου σας και ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων. Παρατίθενται παρακάτω επιπλέον στοιχεία:

• Πάροχοι φιλοξενίας – Χρησιμοποιούμε διάφορους παρόχους υπηρεσιών νέφους (cloud) και συστέγασης για να μας βοηθήσουν στη φιλοξενία και τη διαχείριση των δεδομένων μας.

• Εκτελούντες επεξεργασία πληρωμών – Χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη ως εκτελούντες επεξεργασία πληρωμών και παρόχους πληρωμών για να μας βοηθήσουν με την επεξεργασία πληρωμών στην Πλατφόρμα μας. Οι AIB Merchant Services, Worldpay, Klarna και PayPal είναι ξεχωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους εδώ:
AIB MS: https://www.aibms.com/privacy
Worldpay: https://www.fisglobal.com/en/privacy
Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/
PayPal: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub

• Πάροχοι τεχνολογίας - Πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι, για παράδειγμα, μας παρέχουν υπηρεσίες όπως εργαλείο μετάφρασης, μας βοηθούν με την ασφάλεια του δικτύου, των συστημάτων και των email μας και μας βοηθούν να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας αναφορικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

• Πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών – Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών πέραν των ωρών λειτουργίας και πλατφόρμες τρίτων για την επεξεργασία της αλληλογραφίας με τους πελάτες.

• Ελεγκτές – Διαθέτουμε εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία ελέγχου που παρέχεται από τρίτα μέρη. Οι ελεγκτές μάς βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, ακόμα και σε σχέση με την επεξεργασία από εμάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι έχουν πρόσβαση στα συστήματά μας που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή ότι μπορεί να χρειαστεί να ελέγξουν με ποιον τρόπο έχουμε επεξεργαστεί συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

• Βάσεις δεδομένων για την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο – Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εξωτερικές βάσεις δεδομένων για την ανίχνευση και πρόληψη της απάτης και τον έλεγχο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον κλάδο, και δημοσιοποιημένες πληροφορίες για την πρόληψη και την ανίχνευση πιθανής εγκληματικής δραστηριότητας, κυρώσεων ή απάτης.

• Υπηρεσίες επιβολής του νόμου – Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου με σκοπό τη διερεύνηση, ανίχνευση ή πρόληψη πιθανής εγκληματικής ή δόλιας δραστηριότητας, με βάση τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

Διαβιβάσεις στην αλλοδαπή

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρα η οποία δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε πάροχο Μεταφοράς στη χώρα που έχετε επιλέξει προκειμένου να διεκπεραιώσει την κράτησή σας. Αυτή η διαβίβαση θα εμπίπτει στην Παρέκκλιση 49 1) β) όπου η διαβίβαση είναι περιστασιακή και αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς στον πελάτη. Ομοίως, ορισμένοι από τους παρόχους πληρωμών μας εδρεύουν στις ΗΠΑ και η διαβίβαση θα εμπίπτει στην Παρέκκλιση 49 1) β) όπου η διαβίβαση είναι περιστασιακή και αναγκαία, ώστε το υποκείμενο των δεδομένων να μπορεί να καταβάλει το τέλος που σχετίζεται με τη μεταφορά. Επίσης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησής μας, δηλαδή όταν χρησιμοποιούμε έναν πάροχο υπηρεσιών ο οποίος έχει την έδρα του στις ΗΠΑ, την Αίγυπτο ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων. Σε περίπτωση που διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, συνάπτουμε συμβάσεις στη μορφή που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον φορέα στον οποίο έχουμε διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό βασίζεται σε απόφαση επάρκειας που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την απόφαση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ. Οι παρακάτω κατηγορίες δεδομένων διαβιβάζονται στο σύστημα λογισμικού ασφαλείας email μας στο Ηνωμένο Βασίλειο: Όνομα, κωδικός κράτησης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP και αλληλογραφία με τους πελάτες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απόφαση επάρκειας εδώ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183
Στις 4 Ιουνίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (ΤΣΡ) για την ενσωμάτωση των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ και της απόφασης Schrems II. Η CarTrawler έχει ενημερώσει τις συμφωνίες προστασίας δεδομένων με τρίτους για την εφαρμογή των νέων ΤΣΡ, στις περιπτώσεις όπου βασίζεται σε αυτόν τον μηχανισμό και έχει λάβει συμβατικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΣΠΔ, τα οποία περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, προηγμένη κρυπτογράφηση δεδομένων σε θέση μεταβίβασης και σε θέση ανάπαυσης, λογισμικό εντοπισμού κακόβουλου κώδικα, μια διαδικασία παρακολούθησης ανίχνευσης εισβολής, δοκιμή σάρωσης και διείσδυσης σε επίπεδο δικτύου και εφαρμογής, ελέγχους πρόσβασης ασφαλείας, ετήσια εκπαίδευση συμμόρφωσης προσωπικού, Αξιολογήσεις αντίκτυπου διαβίβασης που εφαρμόζονται για όλες τις επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα εκτός του ΕΟΧ και μια πολιτική Αιτήματος από αρχή επιβολής του νόμου σε περίπτωση που λάβει ένα αίτημα για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από μια υπηρεσία επιβολής του νόμου. Η CarTrawler διασφαλίζει ότι τα τρίτα μέρη στα οποία διαβιβάζουμε δεδομένα θα εφαρμόσουν παρόμοια μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν επαρκές επίπεδο προστασίας όταν διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ.

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα που έχουμε λάβει για τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ή αντίγραφα των συμφωνιών που έχουμε συνάψει σε σχέση με τις διαβιβάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στο κάτω μέρος της παρούσας δήλωσης.

Διατήρηση

Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διατήρηση αρχείων. Η πολιτική διατήρησης αρχείων λειτουργεί βάσει της αρχής ότι διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για το σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε και σύμφωνα με τυχόν απαιτήσεις που μας επιβάλλει ο νόμος. Αυτό σημαίνει ότι η περίοδος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα:

• Δεδομένα συναλλαγών – Διατηρούμε στοιχεία των κρατήσεών σας και της αλληλεπίδρασής σας με εμάς αναφορικά με τις εν λόγω κρατήσεις για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, με σκοπό τη διευκόλυνση της κράτησής σας και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν. Εφόσον οι προτιμήσεις εμπορικής προώθησης που έχετε δηλώσει μας επιτρέπουν να σας αποστέλλουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης, θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με τις παρακάτω λεπτομέρειες.

• Δεδομένα προγράμματος αφοσίωσης πελατών – Διατηρούμε δεδομένα σχετικά με προγράμματα αφοσίωσης πελατών για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης του προγράμματος αφοσίωσης πελατών μας.

• Email εμπορικής προώθησης – Διατηρούμε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται προκειμένου να σας αποστέλλουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, με σκοπό τη διευκόλυνση των προτιμήσεων εμπορικής προώθησης που έχετε δηλώσει. Εν προκειμένω, διατηρούμε επίσης ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας για να μπορούμε να εξατομικεύσουμε τα μηνύματα εμπορικής προώθησής μας.

• Διαχείριση νομικών απαιτήσεων – Όταν υπολογίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνουμε υπόψη εάν αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να απαιτηθούν για την έγερση ή την υπεράσπιση έναντι νομικών απαιτήσεων. Εάν απαιτούνται τέτοια δεδομένα, ενδέχεται να τα διατηρήσουμε μέχρι να παρέλθει η περίοδος παραγραφής σε σχέση με τον τύπο της απαίτησης που μπορεί να εγερθεί (η οποία κυμαίνεται από 2 έως 12 έτη).

Cookies

Η παρούσα Πλατφόρμα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά, απλά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Σε αυτά τα cookies καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε έναν ιστότοπο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, επισκεφθείτε την πολιτική μας για τα cookies.

Άλλοι ιστότοποι

Αυτή η Πλατφόρμα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους, ή μπορεί να μεταβήκατε εδώ μέσω ενός συνδέσμου από άλλον ιστότοπο. Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει μόνο για αυτή την Πλατφόρμα και τις υπηρεσίες που διαχειρίζεται η Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto ή Cabforce σε σχέση με τη Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto ή Cabforce στην Πλατφόρμα. Όταν συνδέεστε σε άλλους ιστότοπους, θα πρέπει να διαβάζετε τις δικές τους δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου.

Σημαντικές πληροφορίες για τη συγκατάθεση

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στο κάτω μέρος της παρούσας δήλωσης. Εάν η συγκατάθεσή σας αφορά τη λήψη email εμπορικής προώθησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται στο email. Έχετε υπόψη ότι εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην μπορούμε να συνεχίσουμε την παροχή της σχετικής υπηρεσίας σε εσάς.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς, μαζί με άλλες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εμάς.

Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση δεδομένων που διατηρούμε για εσάς τα οποία δεν είναι ακριβή ή, σε περίπτωση που έχουμε ελλιπείς πληροφορίες, μπορείτε να ζητήσετε να επικαιροποιήσουμε αυτές τις ελλιπείς πληροφορίες.

Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό αναφέρεται μερικές φορές ως το δικαίωμα στη λήθη.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίταξης στην επεξεργασία – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για συγκεκριμένους σκοπούς, ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για συγκεκριμένους σκοπούς.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε, ή να παράσχουμε σε ένα τρίτο μέρος, ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που παρατίθενται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στο κάτω μέρος της παρούσας δήλωσης, ή κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Αλλαγές στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας

Ελέγχουμε τακτικά τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μας και δημοσιεύουμε τυχόν ενημερώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ερωτήσεις και Καταγγελίες

Εάν έχετε ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομικώς: Data Protection Officer, ETrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ιρλανδία.
Με email: dpo@cartrawler.com.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας, εάν είστε δυσαρεστημένοι με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από τη Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto ή Cabforce. Λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορείτε να βρείτε στο (https://forms.dataprotection.ie/contact), ή μπορείτε να καλέσετε την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων στο 353 (0)761 104 800.

Updated at: Mon, 29 Jan 2024 16:15:59 GMT