VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF RESERVATIONSSIDEN FOR ETRAWLER UNLIMITED COMPANY T/A CARTRAWLER, HOLIDAY AUTOS OG CABFORCE

INDLEDNING

Denne reservationsside, der er administreret af CarTrawlers teknologi, sætter dig i stand til at anvende CarTrawlers teknologi til at reservere billeje eller transport over landjorden (herunder, men ikke begrænset til taxaer, transfertjenester og billeje med chauffør, private transfers, business class-transfers, transfers på første klasse, bus- og minibusrejser, togrejser, transfers med kørestol og limousinekørsel) (“Transport”) fra tredjepartsbilleje eller leverandører af transport over landjorden (“Transportleverandører”).

Læs CarTrawlers vilkår og betingelser for brug af reservationssiden (“Reservationsbetingelser”) grundigt igennem, da de gælder for hele denne reservationsside og dens indhold. Ved brug af en hvilken som helst del af denne reservationsside accepterer du disse reservationsbetingelser (uanset om du vælger at registrere dig hos os eller reservere transport), og du accepterer (i) at bruge denne reservationsside i overensstemmelse med reservationsbetingelserne og (ii) at reservationsbetingelserne udgør en juridisk aftale mellem dig og CarTrawler. Hvis du ikke accepterer og/eller indvilliger i at være bundet af disse reservationsbetingelser, skal du ikke bruge og/eller straks ophøre med at bruge reservationssiden.

Ved at bruge denne reservationsside accepterer du, at alle oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om transport, transportleverandører, rejser og ferier offentliggjort på denne reservationsside kan indeholde unøjagtigheder og/eller typografiske fejl, og at CarTrawler ikke er ansvarlig for sådanne unøjagtigheder og fejl.

CarTrawler kan til enhver tid og efter eget skøn ændre disse reservationsbetingelser ved at opdatere dette opslag. Visse bestemmelser i disse reservationsbetingelser kan tilsidesættes af udtrykkeligt angivne retslige bekendtgørelser eller vilkår opslået på den webside, hvorigennem du fik adgang til denne reservationsside.

Disse reservationsbetingelser gælder også alle reservationer foretaget igennem CarTrawlers kundekraftcenter (“CCE”) og vil blive e-mailet til dig, når du reserverer over telefonen via CCE.

OM OS

Denne reservationsside drives af Etrawler Unlimited Company, en virksomhed registreret i Irland, som har aktiviteter under navnene CarTrawler, , Holiday Autos og Cabforce (“CarTrawler”, “vi”, “os” eller “vores”). Vi er registreret i Irland med selskabsnummer 93433 og har hovedkontor på adressen Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irland, som også er vores primære handelsadresse. CarTrawlers kontaktoplysninger står på kvitteringen og kan findes på www.cartrawler.com.

CarTrawler letter reservationen af transport ved at præsentere dig for transportleverandører igennem denne reservationsside. CarTrawler ejer eller driver ingen former for transport og er ikke en transportleverandør. Din transportkontrakt (“Transportbetingelser”) vil være mellem dig og transportleverandøren, og CarTrawler er ikke delagtig i denne. Du kan få adgang til relevante transportbetingelser via denne reservationsside, når du vælger transport udbudt af pågældende transportleverandør og indtaster de relevante reservationsoplysninger. Når du foretager en reservation hos en transportleverandør igennem denne reservationsside, er du bundet af og anses for at have accepteret transportbetingelserne for den pågældende transportleverandør. CarTrawler giver ingen garanti eller repræsentation i forbindelse med transportleverandørerne og/eller transport tilbudt eller leveret af transportleverandørerne. Transportleverandøren er eneansvarlig for at levere transport reserveret igennem denne reservationsside.

GEBYRER OG AFGIFTER

Nøjagtigheden af en transportpris citeret via denne reservationsside og enhver reservation foretaget på denne reservationsside er afhængig af og underlagt de reservationsoplysninger, du giver via denne reservationsside (herunder, men ikke begrænset til, førerens alder, placering og tid for afhentning og/eller aflevering).

ADGANG TIL TJENESTEN

CarTrawler bestræber sig på at sikre, at reservationssiden normalt er tilgængelig døgnet rundt, men CarTrawler påtager sig intet ansvar, såfremt reservationssiden ikke er tilgængelig hele tiden eller i en periode. Adgang til reservationssiden kan være afbrudt midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemnedbrud, vedligeholdelse, reparation eller andre årsager, som CarTrawler ikke har indflydelse på.

RESERVATIONSBETINGELSER

Du bedes læse følgende betingelser, som gælder for de reservationer, du foretager hos transportleverandører via denne reservationsside.

A. Reservation
B. Bekræftelse af reservation
C. Afbestilling
D. Transportpriser og valutakurser
E. Reklamationsprocedure

LINK TIL TREDJEMANDSWEBSTEDER

Denne reservationsside kan indeholde link til ressourcer, som befinder sig på servere eller websteder, der drives af andre end CarTrawler. Angivelse af eventuelle link til eksterne ressourcer på denne reservationsside udgør ikke, og kan ikke betragtes som, en anbefaling fra CarTrawler eller en garanti eller erklæring om, at oplysningerne eller tjenesterne på sådanne websteder er af en bestemt standard eller egnet til dit formål. Disse hyperlink er kun angivet som reference og af praktiske hensyn. Angivelse af hyperlink til andre websteder eller servere på denne reservationsside er ikke ensbetydende med en godkendelse af materialet på disse websteder eller servere (herunder, men ikke begrænset til, materiale relateret til rejseoplysninger eller -tjenester) eller en tilknytning til operatørerne af disse. CarTrawler kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for disse websteder eller servere og de parter, der driver sådanne websteder eller servere, og CarTrawler påtager sig således heller intet ansvar og ingen erstatningspligt i forbindelse med materiale indeholdt på sådanne servere eller websteder eller for nøjagtigheden eller lovligheden af oplysninger på andre websteder eller servere. Du anvender disse andre websteder eller servere og alle oplysningerne, der er findes herpå, efter eget skøn. Hvis du beslutter at besøge et af de tredjepartswebsteder som denne reservationsside linker til, gør du det helt på eget ansvar, og du vil forlade denne reservationsside og blive omdirigeret til et websted, som CarTrawler ikke har nogen kontrol over.

Googles servicevilkår for Google Maps (“Google TOS” styrer din brug af Google Maps på vores side. Når du anvender Google Maps, skal du overholde Google TOS, https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

ERSTATNINGSANSVAR

I tilfælde af en tvist imellem CarTrawler og dig er vores erstatningsansvar over for dig begrænset til det beløb, du har betalt for din transport. CarTrawler udelukker hermed i videst muligt omfang, dette tillades i henhold til gældende lovgivning, alle garantier (både udtrykkelige og underforståede) for kvalitet, fuldstændighed, ydeevne eller egnethed til et bestemt formål vedrørende (i) transport reserveret via denne reservationsside og (ii) denne reservationsside og alt indhold på denne, herunder, men ikke begrænset til, alle informationer vedrørende transportleverandører, der findes på denne reservationsside, og den teknologi, som understøtter denne og findes på denne reservationsside.

Da CarTrawler ikke leverer transport og derfor ikke tager del i transportbetingelserne, har de intet ansvar (direkte eller indirekte) for dig eller nogen anden part for så vidt angår vilkårene for dine transportbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle problemer eller tvister med transportleverandøren herunder, men ikke begrænset til, tvister vedrørende personskade eller skade på transportkøretøjet, der udspringer af eller i forbindelse med transporten og/eller transportbetingelserne.

UNDTAGEN I DET OMFANG, DET ER I STRID MED LOVEN, VIL HVERKEN CARTRAWLER ELLER VORES DIREKTØRER, EJERE, ANSATTE, ASSOCIEREDE SELSKABER, REJSEPARTNERE ELLER ANDRE REPRÆSENTANTER VÆRE ANSVARLIG FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, PØNALE OG/ELLER FØLGESKADER OG TAB OG/ELLER SKADER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF INFORMATIONER, PRODUKTER, TJENESTER OG/ELLER MATERIALER UDBUDT OG/ELLER RESERVERET GENNEM DENNE RESERVATIONSSIDE OG/ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF (I) DATA, (II) INDTJENING, (III) INDKOMST, (IV) TID, (V) OPSPARING, (VI) FORTJENESTE OG/ELLER (VII) MULIGHED OG/ELLER TAB AF OG/ELLER SKADE PÅ EJENDOM; MANGLENDE INDSIGT I FORVENTEDE FORTJENESTE ELLER OPSPARING OG ANDRE ØKONOMISKE TAB AF NOGEN ART, SELVOM CARTRAWLER ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER SKADER, ELLER SÅDANNE TAB ELLER SKADER MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES.

For at undgå tvivl er CarTrawler under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig i det tilfælde, at du lider tab eller skade som følge af din brug af rejseinformationerne, tjenesterne og/eller hyperlinkene, der er nævnt i afsnittet “Link til tredjepartswebsteder” ovenfor.

INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUG

Det er en betingelse for brugen af denne reservationsside, at du over for CarTrawler erklærer, at du ikke vil anvende reservationssiden til formål, som er ulovlige, forbudt eller i strid med reservationsbetingelserne eller på nogen måde kan bringe CarTrawlers omdømme i miskredit.

ALDER OG ANSVAR

Ved brug af denne reservationsside bekræfter du, at du er myndig og lovligt kan reservere transport og tage ansvar for eventuelle forpligtelser, du pådrager dig, som følge af din brug af denne reservationsside. Ved din brug af denne reservationsside erklærer du, at du har forstået, at du er ansvarlig, økonomisk og på anden vis, for enhver brug af denne reservationsside af dig og andre, der anvender dine login-oplysninger. CarTrawler anbefaler, at du beskytter dine login-oplysninger.

ANSVARSFRASKRIVELSE I FORBINDELSE MED BETALINGSKORT- ELLER KREDITKORTTRANSAKTIONER

CarTrawler bestræber sig på at sikre, at alle betalings- og kreditkorttransaktioner på denne reservationsside foregår sikkert. MEN, hvis der opstår uautoriserede debiteringer på et kreditkort eller et betalingskort (i) som du brugte under reservationsprocessen på denne reservationsside og/eller (ii) hvis oplysninger, du oplyste på denne reservationsside, er CarTrawler ikke på nogen måde ansvarlig for eventuelle skader eller tab af nogen art, som du har lidt som følge af eller på nogen måde forbundet med en sådan anvendelse eller videregivelse, såfremt det ikke påvirker nogen lovbestemte rettigheder, du måtte have. Bemærk, at denne reservationsside er sikret med VeriSign. CarTrawler er i fuld overensstemmelse med kravene til kortindehaverdata, der er foreskrevet i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

COPYRIGHT, MEDDELELSE OG BEGRÆNSET LICENS

Alle oplysninger på denne reservationsside, herunder, men ikke begrænset til, indhold, tekst, grafik, billeder, handelsnavne, opbygning, fotografier, knapper, artwork og computerkode er beskyttet af copyright, diverse love om intellektuel ejendom og internationale aftaler og må kun anvendes af dig til personlige formål og personlige transportreservationer. Medmindre du har modtaget CarTrawlers skriftlige samtykke til andet, må du kun anvende reservationssiden og dens indhold til personlige, ikke-kommercielle formål. Du har ikke tilladelse til at ændre, kopiere, distribuere, indsamle, overføre, reproducere eller vise ovennævnte eller andet, der er vist på reservationssiden, med henblik på nogen som helst formål, hverken personlige eller kommercielle. Navnlig accepterer du, når du besøger denne reservationsside:

  1. at du ikke må anvende reservationssiden til at foretage spekulative eller falske reservationer,
  2. at du ikke må anvende reservationssiden til at undersøge leverandørerne eller leverandørernes prissætning,
  3. at du ikke må bruge nogen former for automatiske systemer, robotter eller software til at udvinde data fra denne reservationsside,
  4. at du ikke må anvende navnet “CarTrawler” eller nogen af CarTrawlers varemærker til kommercielle formål uden CarTrawlers forudgående skriftlige tilladelse, og/eller
  5. at du ikke må kopiere eller reproducere materiale fra denne reservationsside med henblik på kommercielle formål.

ANSVARSFRASKRIVELSESKLAUSUL

Denne reservationsside er tilgængelig for dig i den stand, som den forefindes, og CarTrawler garanterer og erklærer ikke, at (i) denne reservationsside eller teknologien (servere m.m.), hvorigennem den er tilgængelig, og som understøtter den, er uden fejl eller defekter eller (ii) oplysningerne, der offentliggøres på denne reservationsside, er fri for virus eller andet med kontaminerende eller ødelæggende egenskaber. CarTrawler påtager sig intet ansvar for infektioner eller effekter af skadelige programmer, herunder, men ikke begrænset til, virus, trojanske heste, manipulation, bedrageri, tyveri, fejl, tekniske fejl, udeladelser, ikke-godkendt adgang eller hændelser, som forstyrrer den acceptable administration, kommunikation eller integritet på denne reservationsside.

AFKALD

Manglende håndhævelse fra vores side af en eller flere af reservationsbetingelserne på noget tidspunkt eller i en given periode er ikke et afkald på disse reservationsbetingelser eller rettighederne knyttet til nogen af dem.

OVERSKRIFTER OG CARTRAWLER

Overskrifterne i disse reservationsbetingelser er kun til reference og påvirker ikke betydningen og omfanget af disse reservationsbetingelser. CarTrawler er et forretningsnavn, som ejes af Etrawler, og alle henvisninger til CarTrawler i disse reservationsbetingelser udgør samtidig henvisning til Etrawler.

ÆNDRING AF RESERVATIONS- OG TRANSPORTBETINGELSERNE

CarTrawler forbeholder sig ret til af hvilken som helst grund, efter eget skøn, at ændre og/eller opdatere reservationsbetingelserne og indholdet på denne reservationsside uden varsel og uden at have et ansvar over for dig og enhver anden bruger eller tredjepart. Denne ret vil ikke påvirke reservationsbetingelserne, du som bruger har accepteret ved at foretage en legitim reservation ved hjælp af denne reservationsside, og vi foreslår, at du til egen brug gemmer og/eller udskriver en kopi af disse reservationsbetingelser på reservationstidspunktet. CarTrawler gemmer ikke fysiske kopier af reservationsbetingelserne for hver enkel reservation, men du kan til hver en tid få adgang til dem via din kvittering eller reservationssiden. Du bør læse disse reservationsbetingelser for at kontrollere, om der er ændringer, hver gang du besøger reservationssiden.

Fra tid til anden kan transportleverandøren ændre sine transportbetingelser, der er indeholdt på reservationssiden og bekræftet på din kvittering. CarTrawler er ikke ansvarlig og påtager sig intet ansvar, hvis transportbetingelserne til rådighed på denne reservationsside eller på din kvittering på et hvilket som helst tidspunkt er blevet ændret eller ændres af transportleverandøren.

GENERELLE RESERVATIONSBETINGELSER

Reservationsbetingelserne og din brug af og adgang til denne reservationsside er underlagt lovgivningen i Irland. Domstolene i Irland vil have enejurisdiktion i forbindelse med alle tvister, der opstår mellem dig og CarTrawler som følge af eller i forbindelse med din brug af denne reservationsside. Brug af denne reservationsside er ikke tilladt i retsområder, der ikke giver retskraft til alle reservationsbetingelserne, herunder, og uden begrænsning, nærværende afsnit. Du accepterer, at der ikke eksisterer nogen samarbejder, ansættelsesforhold eller agenturrelationer mellem dig og CarTrawler som følge af disse reservationsbetingelser eller din brug af denne reservationsside. Vores udførelse af reservationsbetingelserne er underlagt gældende love og retsskridt, og intet i disse reservationsbetingelser forhindrer CarTrawler i at overholde enhver retshåndhævende eller statslig myndigheds anmodninger eller krav til (i) din brug af denne reservationsside eller (ii) oplysninger givet til eller indsamlet af CarTrawler, med hensyn til din brug af denne reservationsside. CarTrawler er ikke ansvarlig over for dig, såfremt de overholder sådanne anmodninger eller krav. Det er en overtrædelse af nærværende reservationsbetingelser, hvis brugeren anvender informationer fra denne reservationsside til at chikanere, genere eller skade andre personer eller til at kontakte, producere annoncer til eller foretage salg til brugere eller personer uden forudgående udtrykkelig tilladelse.

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vores fortrolighedspolitik omfatter også din brug af denne reservationsside http://www.holidayautos.com/en/privacy-policy?c=ie, , som indeholder vilkårene for vores behandling af de personlige data, vi indsamler hos dig, eller som du afgiver til os. Når du bruger vores reservationsside, giver du samtidig samtykke til denne behandling, og du garanterer, at alle de oplysninger, du afgiver, er korrekte.

CarTrawler forbeholder sig retten til når som helst og efter eget skøn at ændre denne fortrolighedspolitik, og du bør læse denne fortrolighedspolitik jævnligt, så du bliver opmærksom på eventuelle ændringer. Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte os via en af kontaktmetoderne på din kvittering eller via vores webside www.cartrawler.com.