Menu

Fortrolighedspolitik

Denne juridiske meddelelse er udstedt af Holiday Autos, som ejer dette websted 100 % (“vi”, “os” eller “vores”). Vi beskytter og respekterer dine personlige oplysninger og ved, at det er vigtigt, at de personlige oplysninger, der indsamles på dette websted, anvendes på en ansvarlig måde. Vi håndterer personlige oplysninger med stor omhu og træffer foranstaltninger til at beskytte dem, og de anvendes kun til relevante forretningsmæssige formål, som er i overensstemmelse med gældende lov.

Disse regler angiver (sammen med vilkårene og betingelserne for brug af vores reservationsside og eventuelle andre dokumenter, der henvises til den) det grundlag, hvorpå vi behandler alle personlige oplysninger, vi henter hos dig, eller som du giver os. Læs nedenstående grundigt. Det indeholder vores synspunkter og praksis vedrørende dine personlige data og vores behandling af disse.

OPLYSNINGER VI KAN HENTE HOS DIG

Vi kan hente og behandle følgende data om dig:

· Oplysninger, du angiver, når du udfylder formularer på vores websted (“vores websted”). Disse omfatter oplysninger, som du angav, da du blev registreret som bruger af vores websted, udfyldte en reservationsformular for en bil eller en forespørgselsformular, fremsendte materiale eller anmodede om yderligere service. Vi kan også bede om oplysninger, når du deltager i en konkurrence eller kampagne sponsoreret af os, og når du rapporterer et problem på vores websted.

· Hvis du kontakter os, vil vi muligvis gemme denne korrespondance.

· Vi kan også bede dig besvare spørgeskemaer, som vi bruger i forbindelse med undersøgelser. Du er dog ikke forpligtet til at besvare dem.

· Oplysninger om transaktioner, du udfører via vores websted, samt gennemførelsen af dine ordrer.

· Oplysninger om dine besøg på vores websted, herunder men ikke begrænset til trafikdata, steddata, weblog og andre kommunikationsdata, uanset om de er nødvendige i forbindelse med faktureringsprocessen eller i anden sammenhæng, samt de ressourcer, du har haft adgang til. Desuden kan vi og vores tredjemandsleverandører af annoncer og indhold hente oplysninger om, hvor du befinder dig på internettet (f.eks. den URL, du havde adgang fra, IP-adresse, domænetype som f.eks. .dk og.com), din browsertype, land og telefonområde samt områdenummeret for det sted, hvor computeren befinder sig, de sider på vores websted, du besøgte, de annoncer, du klikkede på, og eventuelle søgeord, du indtastede på vores websted. Disse data udgør statistik om vores brugeres søgeadfærd og -mønstre, og de identificerer ikke enkeltpersoner.

· Reservationer: Når du reserverer en lejebil på vores websted, skal vi bruge personlige oplysninger om dig og de øvrige passagerer, som er omfattet af reservationen. Vi beder om følgende oplysninger afhængig af den service, du ønsker: navn, e-mailadresse, hjemadresse, telefonnummer, køn, fødselsdato, fødselsby og -land, kørekortnummer, kørekortkategori, pasnummer og -type samt det land, passet er udstedt i, flyets rutenummer. Vi kan eventuelt også bede om følsomme oplysninger om f.eks. helbred, medicin, kost, mobilitet og religion. Disse personlige oplysninger kan blive videregivet til andre leverandører af dine rejseprodukter samt offentlige myndigheder (toldvæsen og immigrationsmyndigheder), sikkerheds- og kreditvurderingsorganisationer og i øvrigt som tilladt eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

· Sikre transaktioner: Alle anmodninger og kreditkortbekræftelser, som sendes til os, behandles direkte via vores sikre server, således at dine oplysninger beskyttes. Alle betalingstransaktioner krypteres med SSL-teknologi. Du kan kontrollere, at browseren anvender den sikre server, ved at se efter det lille hængelåsikon nederst i browservinduet. Hvis hængelåsen er “låst”, er din transaktion sikker. Disse sikkerhedsfunktioner aktiveres kun for sider, hvor du kan læse og indsende anmodninger eller bekræfte tilbud ved at angive dit kreditkortnummer.

COOKIES

Vi anvender cookies på vores websted, så vi kan kende dig fra andre brugere. Dermed kan vi sikre, at du får en god oplevelse, når du besøger vores websted, og de hjælper os samtidig til at forbedre webstedet. Du kan finde yderligere oplysninger om vores cookies og de formål, de anvendes til, i vores Cookiepolitik.

SÅDAN OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

De data, vi henter hos dig, kan blive overført til og gemt på en destination uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), hvor der muligvis ikke gælder love, som beskytter personlige data i lige så høj grad som de love, der gælder i hele EU. De kan også blive håndteret af medarbejdere, som opererer uden for EØS, og som arbejder for os eller én af vores leverandører. Disse medarbejdere kan eksempelvis være involveret i reservationen af din bil, håndtering af dine betalingsoplysninger samt levering af supportydelser. Når du afgiver personlige oplysninger, accepterer du denne overførsel, opbevaring eller behandling af dine personlige oplysninger.Vi træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at dine data håndteres sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

I tilfælde, hvor vi har givet dig (eller hvor du har valgt) en adgangskode, som du kan bruge til at få adgang til visse dele af vores websted, er du ansvarlig for at fortroligholde denne adgangskode. Vi opfordrer dig til ikke at fortælle andre din adgangskode.

VI begrænser adgangen til dine personlige oplysninger til medarbejdere, som vi mener har et rimeligt behov for at kende disse oplysninger i forbindelse med levering af produkter eller serviceydelser til dig som et led i deres arbejde. Vi har fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter dine personlige oplysninger.

Desværre er transmission af information via internettet ikke 100 % sikker. Vi gør vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, men vi kan ikke garantere for sikkerheden for de data, der overføres til vores websted, og alle transmissioner sker derfor for din egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger, anvender vi strenge procedurer og sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre, at uvedkommende får adgang til oplysningerne.

BRUG AF OPLYSNINGER

Vi bruger de oplysninger, vi har om dig, til følgende formål:

· Til at lette processen i forbindelse med reservation af lejebil, da vi videregiver dine personlige oplysninger til leverandøren af lejebilen, når du reserverer lejebil hos en leverandør, der anvender dette websted.

· Til at sikre, at indholdet på vores websted præsenteres mest effektivt for dig og på din computer.

· Til at levere oplysninger, produkter eller serviceydelser, som du anmoder os om, eller som vi vurderer kan have interesse for dig, i det omfang, du har accepteret at blive kontaktet med dette formål.

· Til at udføres vores forpligtelser i forbindelse med kontrakter indgået mellem dig og os.

· Til at gøre det muligt for dig at deltage i interaktive funktioner udbudt af os i det omfang, du ønsker dette.

· Til at informere dig om ændringer i vores service.

Hvis du er en eksisterende kunde, kontakter vi dig kun elektronisk (e-mail eller sms) med oplysninger og markedsundersøgelser om varer og serviceydelser, der svarer til produkter omfattet af tidligere salg til dig.

Hvis du ikke ønsker, at vi skal bruge dine oplysninger på denne måde, skal du angive dette i dine marketingindstillinger på det tidspunkt, vi indhenter dataene hos dig. Hvis du efterfølgende ønsker at blive fjernet fra vores liste, kan du når som helst informere os om dette ved at klikke på linket " afmeld”, som du finder nederst i alle e-mail, du modtager fra os.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi videregiver kun oplysninger på en måde, som er kompatibel med de formål, de er indhentet til. VI kan videregive dine personlige oplysninger til vores repræsentanter, serviceleverandører, professionelle rådgivere samt medlemmer af vores koncern, dvs. vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og dettes datterselskaber.

Vi kan også videregive dine oplysninger til tredjemand:

· Hvis vi deltager i salg eller køb af en virksomhed eller aktiver. I så fald kan vi videregive dine personlige oplysninger til den mulige sælger eller køber af denne virksomhed eller disse aktiver samt deres repræsentanter og professionelle rådgivere.

· Hvis vi er forpligtede til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at kunne overholde en juridisk forpligtelse eller for at kunne håndhæve eller anvende vilkårene og betingelserne for brug af vores reservationsside og andre aftaler eller for at beskytte vores, vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod bedrageri og reduktion af kreditrisici.

Med undtagelse af det heri angivne udlejer, sælger eller deler vi ikke personlige oplysninger om dig med andre personer eller associerede selskaber, medmindre dette sker i forbindelse med levering af produkter eller serviceydelser, som du har anmodet om.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at anmode os om ikke at anvende dine personlige oplysninger til markedsføringsformål. Vi informerer dig, hvis vi ønsker at bruge dine data til sådanne formål, eller hvis vi ønsker at videregive dine oplysninger til tredjemand til sådanne formål. Du kan benytte din ret til at forhindre denne brug ved at angive i dine marketingindstillinger på reservationsformularen, at du ikke ønsker at modtage marketing-e-mail, eller ved efterfølgende at afmelde sådanne marketing-e-mail ved at klikke på afmeldelseslinket, som er angivet nederst i alle e-mail. Du kan desuden når som helst benytte denne ret ved at kontakte os på:

Holiday Autos

Classon House

Dundrum Business Park

Dundrum

Dublin 14

Irland

Vores websted kan af og til indeholde link til og fra websteder tilhørende vores samarbejdspartnernetværk, annoncører og associerede selskaber. Hvis du følger et link til et af disse websteder, skal du være opmærksom på, at disse websteder har deres egen fortrolighedspolitik, og at vi ikke påtager os noget ansvar eller nogen forpligtelser i forbindelse med disse politikker. Du bør læse disse politikker, før du indsender personlige oplysninger til disse websteder.

ADGANG TIL OPLYSNINGER

Du har, med visse undtagelser, ret til at modtage en kopi af alle data i vores varetægt, som identificerer dig som person. Vi kan opkræve et administrationsgebyr til dækning af omkostningerne i forbindelse med imødekommelsen af din anmodning. Send et brev til Holiday Autos, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irland mærket “Data Access Request”. Dit brev skal indeholde fyldestgørende oplysninger om dig samt andre relevante oplysninger, du er i besiddelse af, som med rimelighed kan hjælpe os til at imødekomme din anmodning.

Du har desuden ret til at få rettet forkerte data i de personlige oplysninger, vi har om dig. Hvis du bliver opmærksom på, at vi har forkerte personlige oplysninger om dig, kan du bede os rette disse oplysninger. Dine instrukser skal fremsendes skriftligt til ovenstående adresse.

ÆNDRINGER I VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK

Eventuelle ændringer, som vi foretager i vores fortrolighedspolitik fremover, vil blive angivet på denne side, og i relevante tilfælde vil du modtage en e-mail. Din fortsatte brug af vores websted efter ændringer af fortrolighedspolitikken udgør din accept af disse ændringer.

IKKE-TILLADT BRUG

Det er ikke tilladt at bruge enheder, software eller rutiner til direkte eller indirekte at forstyrre eller forsøge at forstyrre dette websteds korrekte drift eller aktiviteter, som er i brug på dette websted, eller udsætte vores systemer for unødig belastning eller påvirkning. Vi overvåger adgangen til webstedet for datascrapere og automatisk adgang til oplysninger, og vi blokerer processer, som udfører disse aktiviteter.

KONTAKT

Spørgsmål, kommentarer og forespørgsler vedrørende denne fortrolighedspolitik er velkomne og skal fremsendes til

Holiday Autos

Classon House

Dundrum Business Park

Dundrum

Dublin 14

Irland