menu

Smluvní podmínky používání rezervačního systému společnosti Etrawler Unlimited t/a CarTrawler

Úvod

Tento rezervační nástroj pracuje s technologií společnosti CarTrawler a umožňuje používat její technologii k rezervaci pronájmu vozu nebo jiné formy pozemní přepravy (kromě jiného včetně taxi služby, převozů, pronajatých vozů s řidičem, soukromých převozů, převozů v obchodní třídě, převozů v první třídě, autobusů a minibusů, vlaků, invalidních vozíků a limuzín) (dále jen „přeprava“) od nezávislých půjčoven vozů nebo poskytovatelů pozemní přepravy (dále jen „přepravci“).

Smluvní podmínky rezervačního nástroje CarTrawler (dále jen „rezervační podmínky“) si pečlivě prostudujte, platí pro kompletní obsah nástroje. Použitím jakékoli části tohoto rezervačního nástroje vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami (bez ohledu na případnou registraci nebo rezervaci) a souhlasíte, že (i) budete rezervační nástroj využívat v souladu se smluvními podmínkami a že (ii) smluvní podmínky představují právně závaznou dohodu mezi vámi a společností CarTrawler. Pokud nesouhlasíte, případně se odmítáte zavázat dodržovat tyto smluvní podmínky, nástroj nepoužívejte a/nebo jej okamžitě používat přestaňte.

Při používání tohoto rezervačního nástroje berete na vědomí, že všechny zde uvedené informace, kromě jiného včetně údajů spojených s přepravou, přepravcem, cestováním a dovolenými, mohou obsahovat nepřesnosti a/nebo místopisné chyby, za které ovšem společnost CarTrawler nenese žádnou odpovědnost.

Společnost CarTrawler může výhradně podle vlastního uvážení tyto smluvní podmínky kdykoli upravit aktualizací tohoto textu. Některá ustanovení těchto smluvních podmínek mohou být zneplatněna výslovně uvedeným právním upozorněním nebo podmínkami umístěnými na stránkách, přes které jste se k rezervačnímu nástroji dostali.

Tyto smluvní podmínky platí také pro všechny rezervace provedené přes Zákaznické centrum společnosti CarTrawler (dále jen „CCE“) a po provedení telefonické rezervace přes CCE vám je pošleme e-mailem.

Informace o nás

Tento rezervační nástroj provozuje irská společnost Etrawler Unlimited Company, vystupující pod obchodním jménem CarTrawler (dále jen „společnost CarTrawler“, „my“, „nám“, „naše“ a podobně). Jsme registrováni v Irské republice pod číslem společnosti 93433 a sídlíme na adrese Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irsko (jedná se zároveň o naši hlavní obchodní adresu). Kontaktní údaje společnosti CarTrawler jsou uvedeny na poukázce anebo na stránkách www.cartrawler.com.

Společnost CarTrawler usnadňuje rezervace přepravy tím, že vám prostřednictvím tohoto rezervačního systému představuje poskytovatele přepravy a další doplňkové služby. Společnost CarTrawler za to obdrží provizi. Společnost CarTrawler přepravu nevlastní ani neprovozuje a není ani jejím poskytovatelem. Smlouva o přepravě (dále jen „přepravní podmínky“) se uzavírá mezi vámi a přepravcem a společnost CarTrawler se jí nijak neúčastní. Odpovídající přepravní podmínky lze pomocí rezervačního nástroje zobrazit poté, co zvolíte nabízenou přepravu a zadáte odpovídající rezervační údaje. Při provedení rezervace u přepravce pomocí tohoto rezervačního nástroje automaticky souhlasíte s jeho přepravními podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Společnost CarTrawler neposkytuje ve spojení s přepravci žádné záruky ani vyjádření a/nebo ve spojení s jimi nabízenou či poskytovanou přepravou. Za poskytnutí přepravy rezervované tímto rezervačním nástrojem odpovídá výhradně přepravce.

Pro zákazníky z Velké Británie, kteří provádějí rezervace přepravy prostřednictvím tohoto rezervačního systému a platí kreditními kartami vydanými ve Velké Británii, uzavírá společnost CarTrawler subdodavatelskou smlouvu na následující služby se svou dceřinou společností ve Spojeném království, Etrawler UK Limited (číslo společnosti 08565121): (i) zpracování plateb; (ii) vydávání poukazů na přepravu; a (iii) zákaznický servis (vyřizování obecných dotazů zákazníků, zrušení rezervace, vrácení peněz a stížnosti).

Poplatky a platby

Přesnost cen za přepravu uvedených v rezervačním nástroji nebo v jím vytvořené rezervaci závisí na rezervačních údajích, které nástroji poskytujete (kromě jiného včetně věku řidiče a místa a času vyzvednutí nebo vysazení).

Přístup ke službě

Společnost CarTrawler se snaží, aby byl rezervační nástroj obvykle k dispozici 24 hodin denně, ale odmítá jakoukoli odpovědnost za situace, kdy nástroj po jakoukoli dobu k dispozici nebude. V případě selhání systému, údržby, oprav nebo z důvodů mimo kontrolu společnosti CarTrawler může být rezervační nástroj dočasně a bez předchozího upozornění pozastaven.

Podmínky rezervace

Projděte si následující podmínky všech rezervací provedených u přepravců přes tento rezervační nástroj.

A. Provedení rezervace

Společnost CarTrawler podniká po celém světě a pro rezervaci přepravy používá čtyři různé obchodní modely plateb. Platební model k dispozici pro vaši rezervaci závisí na geografické poloze a/nebo přepravních podmínkách zvoleného přepravce.

Platební modely jsou následující:

 1. Při provedení rezervace zaplatíte zálohu společnosti CarTrawler a zbývající částku platíte přímo na místě přepravci před využitím jeho služeb; nebo
 2. při provedení rezervace zaplatíte zálohu společnosti CarTrawler a zbývající částku platíte přepravci předem; nebo
 3. při provedení rezervace zaplatíte kompletní cenu rezervace společnosti CarTrawler a v případě pronájmu vozu, později přímo na pobočce přepravce platíte pouze za palivo (benzín/nafta) a volitelné doplňky, pokud nebyly zaplaceny při rezervaci; nebo
 4. při provedení rezervace neplatíte nic. Kompletní cenu zaplatíte přímo na místě přepravci před využitím jeho služeb.

V případě, že v době provedení rezervace platíte kompletní cenu a rozhodli jste se tak učinit prostřednictvím poskytovatele nákupu nyní s možností pozdějšího zaplacení („BNPL“), může společnost CarTrawler převést své právo na obdržení platby od vás tomuto poskytovateli BNPL.

Upozorňujeme, že pokud nezaplatíte kompletní částku při provedení rezervace, jste bezvýhradně odpovědní za včasné zaplacení jakýchkoliv dalších plateb, které vám přepravce naúčtuje. Někteří přepravci si účtují poplatek za nedostavení se, pokud se nedostavíte k využití přepravy. Na veškeré platby vyžadované před dokončením rezervace budete řádně upozorněni. Aby se předešlo pochybnostem, „volitelné doplňky“ (mimo jiné včetně dětských sedaček, GPS, dalších řidičů) mohou být k vaší rezervaci přidány dvěma způsoby, v závislosti na dostupnosti dodavatele; platba při příjezdu a předplacená při rezervaci.

 • „Volitelné doplňky“ Platba při příletu si můžete vyžádat při rezervaci a nebudou vám v době rezervace účtovány žádné poplatky. S výjimkou předplacených „volitelných doplňků“ a nákupu produktu, včetně hromadných možností nabízených přepravcem, jako je pojištění s nulovou spoluúčastí, musí být platba zaplacena přímo u přepravce po příjezdu na pobočku a před vyzvednutím/použitím přepravy. Upozorňujeme, že společnost CarTrawler nemůže zaučit dostupnost nebo cenu požadovaných „volitelných doplňků“ při příjezdu.

 • Při rezervaci si můžete vyžádat předplacené speciální vybavení / volitelné doplňky, které jsou zahrnuty v celkové ceně pronájmu v závislosti na dostupnosti dodavatele.

Jste za všech okolností zodpovědní za zaplacení dalších služeb a/nebo zvolených/zakoupených „volitelných doplňků“ i dalších příslušných poplatků, kromě jiného včetně mýtného nebo poplatků za palivo, a odpovídáte i za servisní nebo administrativní poplatky účtované daným přepravcem. U rezervací provedených přes rezervační nástroj podporujeme řadu platebních metod, které zde budou jasně uvedeny.

Data předávaná zpracovateli plateb se převádí přes zabezpečený server. Pokud potřebujete rezervaci upravit, musíte se na nás obrátit některým ze způsobů komunikace uvedených na poukázce nebo prostřednictvím způsobů komunikace uvedených na stránkách www.cartrawler.com a sdělit nám přesné podrobnosti. Společnost CarTrawler nemůže zaručit, že úpravy bude možné zpracovat; podnikneme však všechny možné kroky pro nalezení uspokojivého řešení. Úpravy nelze zpracovávat po vyzvednutí/využití služeb přepravce nebo po uplynutí dohodnutého termínu. U pronájmu vozů platí, že pokud ukončíte svůj pronájem dříve, společnost CarTrawler peníze nevrací. V případě, že potřebujete pronájem vozu po vyzvednutí prodloužit (na datum, které nespadá do období uvedeného na poukázce), musíte jakoukoli vzniklou částku zaplatit přímo přepravci při aktuálních místních sazbách v dané době, za předpokladu, že je vůz k dispozici po požadovanou prodlouženou dobu. Pokud je vaše schopnost využít přepravu fyzicky nebo duševně omezena, musíte o tom při provedení rezervace informovat přepravce. Pokud byste tak neučinili a došlo by k nehodě, nemuselo by pro vás platit příslušné uzavřené pojištění.

V PŘÍPADĚ NEPOSKYTNUTÍ POŽADOVANÉ DOKUMENTACE A/NEBO KREDITNÍ KARTY MŮŽE PŮJČOVNA VOZŮ ODMÍTNOUT VŮZ VYDAT BEZ VRÁCENÍ PENĚZ. PRO PRONÁJEM VOZIDEL PLATÍ, ŽE PŘI VYZVEDNUTÍ VOZU MUSÍTE PŘEDLOŽIT (I) PLATNÝ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ZE ZEMĚ PŮVODU (V PŘÍPADĚ BRITSKÉHO ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU OBĚ ČÁSTI), (II) PLATNÝ CESTOVNÍ PAS A PLATNOU KREDITNÍ KARTU VEDENOU NA JMÉNO OSOBY UVEDENÉ NA REZERVACI JAKO HLAVNÍ ŘIDIČ, KTERÁ POSKYTUJE DOSTATEK PROSTŘEDKŮ NA ZAPLACENÍ SPOLUÚČASTI PŘÍPADNÉ POJISTNÉ SMLOUVY SPOJENÉ S PRONÁJMEM VOZU, (III) VYTIŠTĚNOU KOPII POUKÁZKY. DALŠÍ ČI ALTERNATIVNÍ POŽADAVKY PŘEPRAVCE NEBO PODLE MÍSTNÍHO ZÁKONA NALEZNETE V PŘEPRAVNÍCH PODMÍNKÁCH. NAPŘÍKLAD VE VELKÉ BRITÁNII MŮŽE PŮJČOVNA VYŽADOVAT TAKÉ OVĚŘENÍ ADRESY.

Pokud provedete rezervaci, ale posléze ji nevyužijete (aniž byste ji zrušili podle podmínek zrušení uvedených níže), peníze se nevrací.

Upozorňujeme, že v případě, kdy se dostavíte na místo vyzvednutí později, než je uvedeno v rezervaci, je vaší zodpovědností kontaktovat a informovat o tom přepravce.

Za vracení peněz v případě zrušení nebo zpoždění letu společnost CarTrawler neodpovídá.

B. Potvrzení rezervace

Po potvrzení rezervace vám společnost CarTrawler jménem přepravce e-mailem pošle přepravní poukázku (dále jen „poukázka“), na které budou uvedeny rezervační údaje. Váš digitální poukaz je třeba předložit přepravci v okamžiku vyzvednutí / využití přepravy. Pokud poukázku nedostanete, okamžitě nás kontaktujte. Poukázka neobsahuje podrobné údaje o poplatcích nebo daních účtovaných přepravcem, případně o dalších službách vyžádaných v době vyzvednutí/využití přepravy, a nejedná se o fakturu. Společnost CarTrawler doporučuje na poukázce uvedené údaje pečlivě zkontrolovat (např. země, pobočka, datum, období atd.). Pokud objevíte jakékoli nesrovnalosti, okamžitě byste nám je měli podrobně sdělit pomocí jednoho z komunikačních kanálů uvedeného na poukázce nebo s využitím některého ze způsobů komunikace uvedeného na našich webových stránkách www.cartrawler.com a jasně společnost CarTrawler informovat o přesných detailech takových nesrovnalostí. Pokud dojde v rezervaci k chybě a/nebo budou v rezervačním nástroji zobrazeny nebo na poukázce či jinde uvedeny nesprávné informace, společnost CarTrawler si vyhrazuje právo upravit rezervaci i poté, co byla příslušná přeprava již rezervována. V takové situaci se vás bude společnost CarTrawler snažit neprodleně informovat a vy můžete rezervaci zrušit s vrácením plné ceny, případně pokud je to možné, rezervaci znovu upravit. Upozorňujeme, že u rezervací provedených do 48 hodin od vyzvednutí může společnost CarTrawler přijmout platbu ještě před potvrzením rezervace ze strany přepravce. Pokud přepravce vaši rezervaci nepotvrdí, společnost CarTrawler vám poukázku nevydá a peníze vám budou vráceny. Společnost CarTrawler poukázky nijak fyzicky neskladuje, jsou však kdykoli k dispozici pod záložkou „Správa rezervace“. Společnost CarTrawler doporučuje přečíst si také přepravní podmínky uvedené na poukázce. Přepravní podmínky jsou k dispozici i v rezervačním nástroji, ale přepravce je může měnit.

U všech dotazů, požadavků či změn uvádějte číslo rezervace uvedené na poukázce.

C. Zrušení

Pokud si přejete svou rezervaci zrušit, můžete tak učinit před příslušným časem vyzvednutí / zahájení využívání přepravy jedním z komunikačních kanálů uvedených na poukazu nebo prostřednictvím sekce Kontaktujte nás nebo Správa rezervace na našich webových stránkách www.cartrawler.com. Nerušte svou rezervaci přímo u přepravce, může to znamenat další poplatek. Další informace o pravidlech rušení rezervací, správních/administrativních poplatcích a dalších podmínkách naleznete v rezervačních podmínkách.

Pokud není v této části stanoveno jinak, platí, že pokud společnost CarTrawler obdrží upozornění o zrušení více než 48 hodin před plánovaným vyzvednutím/využitím přepravy, obvykle se vrací plná cena rezervace. Podléhá ustanovením o vyšší moci, která jsou vysvětlena níže v odstavci D. U rezervace pronájmu vozů platí, že pokud společnost CarTrawler obdrží upozornění na zrušení méně než 48 hodin předem, u částek přesahujících 120 EUR obdržíte zpět zaplacenou částku mínus storno poplatek 120 EUR. Znovu připomínáme, že tento nárok podléhá ustanovením o vyšší moci, která jsou vysvětlena níže v odstavci D. U rezervací pozemní přepravy platí, že pokud společnost CarTrawler obdrží upozornění na zrušení méně než 48 hodin předem, nebude vyplacena žádná náhrada.

Stejně tak v případě, že společnost CarTrawler obdrží oznámení o změně vaší rezervace pronájmu vozu více než 48 hodin před plánovaným časem vyzvednutí/využití pronájmu vozu, nebude se na rezervaci vztahovat žádný další poplatek za změnu rezervace. Pokud je hodnota nové rezervace vyšší než částka, kterou jste původně zaplatili, bude vám rozdíl doúčtován.

Pokud společnost CarTrawler obdrží oznámení o změně vaší rezervace pronájmu vozu méně než 48 hodin před plánovaným časem vyzvednutí/využití pronájmu vozu a částka, kterou jste za rezervaci zaplatili, přesáhne 65 EUR, převede společnost CarTrawler částku, kterou jste původně zaplatili, sníženou o administrativní poplatek 65 EUR, na vaši novou rezervaci. Pokud částka převedená na novou rezervaci nepokryje plnou cenu nové rezervace, bude vám účtován rozdíl. Ve všech případech, kdy je vyžadována nová rezervace, podléhá nová rezervace cenám v reálném čase.
Pokud je částka, kterou jste zaplatili za rezervaci, rovna nebo nižší než 65 EUR, nebudou na novou rezervaci převedeny žádné finanční prostředky a bude vám účtována plná hodnota nové rezervace v závislosti na ceně v reálném čase.
Upozorňujeme, že pravidla pro zrušení a změny uvedená v předchozích odstavcích podléhají pravidlům pro zrušení rezervace dodavatele přepravy, která jsou obsažena ve všech přepravních podmínkách platných pro vaši rezervaci. Všechny varianty pravidel zrušení a/nebo změnu rezervace uvedených v těchto odstavcích naleznete v přepravních podmínkách. Měnit se může mimo jiné (i) doba, ve které je zrušení/změna nutné oznámit, a/nebo (ii) výše případného administrativního poplatku. V případě zrušení rezervace, kdy jste měli celou částku zaplatit po příjezdu, se žádný storno poplatek neplatí.

Upozorňujeme, že zrušení nebo vrácení peněz může být k dispozici u nejrůznějších druhů přepravy, kromě jiného včetně autobusů a/nebo vlaků. Prostudujte si prosím pravidla pro zrušení a vrácení peněz příslušného poskytovatele přepravy, která naleznete v přepravních podmínkách daného přepravce, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti těchto pravidel.

Je vaší odpovědností zrušit jakékoli doplňující produkty a/nebo služby, které jste zakoupili společně s rezervací přepravy. To zahrnuje mimo jiné i produkty jako Pojištění bez spoluúčasti poskytované třetími stranami. Ujistěte se, že jste se seznámili s podmínkami týkajícími se zrušení nebo změn takových produktů nebo služeb, protože se mohou lišit od podmínek vaší rezervace přepravy.

V případě, že zrušíte nebo upravíte rezervaci provedenou pomocí platební karty, společnost CarTrawler neodpovídá za žádné peněžní ztráty, které mohou vzniknout v důsledky změny směnných kurzů mezi datem provedení rezervace a datem zrušení. Po plánovaném vyzvednutí/využití přepravy již nejsou zrušení nebo změna rezervace možné.

D. Vyšší moc

Nebudeme porušovat tyto podmínky rezervace ani neneseme odpovědnost za zpoždění výkonu nebo neprovedení některých našich povinností stanovených v těchto podmínkách rezervace v případě, že takové zpoždění nebo neprovedení vyplývá z akcí, okolností nebo příčin mimo naši přiměřenou kontrolu. Takové události, okolnosti a příčiny jsou známy jako „události vyšší moci“ a mohou například zahrnovat mimo jiné události mimo kontrolu člověka, povodně, sucha, zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofy, epidemie či pandemie, teroristické útoky, občanské války, občanské nepokoje nebo vzpoury, války, hrozby nebo přípravy na války, ozbrojené konflikty, uvalení sankcí a embarga. Za takových okolností bude doba plnění prodloužena o dobu odpovídající době, o kterou bylo zpožděno plnění povinností nebo po kterou nebyly povinnosti plněny. Kromě toho platí, že pokud jsou služby pronájmu vozidla obecně ovlivněny zásahem vyšší moci, budeme mít nárok poukaz poskytnout nebo proplatit dobropis náhradou za hotovost, pokud bude vaše rezervace zrušena.

E. Ceny přepravy a směnné kurzy

Společnost CarTrawler se trvale snaží, aby všechny uvedené ceny přepravy v rezervačním nástroji byly v každém směru a kdykoli přesné, kromě jiného včetně období, ve kterém provádíte pomocí nástroje svou rezervaci. Nicméně platí, že společnost CarTrawler a přepravce si vyhrazují právo upravit cenu přepravy i po provedení rezervace v případě, že evidentně došlo při zobrazení ceny k chybě. V takové situaci se vás bude společnost CarTrawler snažit neprodleně informovat a vy můžete rezervaci zrušit s vrácením plné ceny, případně zaplatit nově upravenou cenu. Směnné kurzy používané společností CarTrawler pro zobrazení cen ve vybrané měně se pravidelně aktualizují. Kurzy použité vydavatelem vaší kreditní nebo debetní karty se však mohou lišit. Společnost CarTrawler nijak neodpovídá za nesrovnalosti mezi cenou zobrazenou v rezervačním nástroji a částkou účtovanou vydavatelem kreditní nebo debetní karty, které vznikly použitím různých kurzů.

F. Postup podání stížnosti

Těší nás, že poskytujeme ty nejlepší služby pro zákazníky ve spolupráci s naší globální sítí dodavatelů dopravy. Pokud se domníváte, že se vám nedostalo prvotřídních služeb, můžete po dokončení cesty podat stížnost pomocí některé z následujících metod:

Online správce rezervací: Odešlete prosím podrobnosti o své stížnosti spolu s příslušnou dokumentací prostřednictvím karty „Centrum nápovědy“ v nástroji Správce rezervací:

Telefon: Viz telefonní číslo uvedené ve spodní části poukazu na pronájem vozidla

Abychom zajistili správný průběh reklamačního řízení, musíme veškeré stížnosti obdržet do 120 dnů od data odevzdání vám pronajatého vozu nebo do 30 dnů od posledního plánovaného dne přepravních služeb. Stížnosti podané po uplynutí těchto lhůt nebudou zpracovány. Na úplné vyšetřování stížnosti nechejte prosím dobu až 20 pracovních dnů. Pokud vaši stížnost nevyřeší společnost CarTrawler, můžete se obrátit na online platformu řešení sporů na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , kde naleznete informace o dostupných možnostech řešení sporů.

Odkazy na stránky třetích stran

Náš rezervační nástroj může zobrazovat odkazy na zdroje umístěné na serverech nebo webových stránkách provozovaných jinými společnostmi. Uvedení jakéhokoli odkazu na externí zdroje nepředstavuje a nesmí být považováno za doporučení nebo jakoukoli záruku společnosti CarTrawler, že informace nebo služby takových stránek dosahují určité kvality nebo odpovídají danému účelu. Takové odkazy se poskytují pouze pro orientaci. Zahrnutí hypertextových odkazů na jiné stránky nebo servery do rezervačního nástroje nepředstavuje záruku kvality materiálu na takových stránkách nebo serverech (kromě jiného včetně materiálu spojeného s cestováním) ani jakékoli spojení s jejich provozovateli. Společnost CarTrawler takové stránky, servery nebo jejich provozovatele neovládá ani za ně neodpovídá, a proto odmítá jakoukoli zodpovědnost za veškeré materiály uvedené na těchto stránkách nebo serverech, případně za jejich přesnost či právní status. Při používání jiných stránek a serverů a jejich informací se musíte spolehnout na vlastní úsudek. Pokud se rozhodnete používat stránky třetích stran odkazované v rezervačním nástroji, činíte tak výhradně na vlastní riziko a opouštíte rezervační nástroj a budete přesměrováni na stránku, nad kterou nemá společnost CarTrawler jakoukoli kontrolu.

Používání aplikace Google Maps se na našich stránkách řídí Smluvními podmínkami pro Google Maps (dále jen „smluvní podmínky Google“). Při používání aplikace Google Maps musíte splňovat smluvní podmínky Google, https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

Odpovědnost

V případě sporů mezi společností CarTrawler a vámi je naše odpovědnost, pokud existuje, omezena nejvýše částkou, kterou jste zaplatili za přepravu. Společnost CarTrawler tímto v maximální míře povolené zákonem odmítá jakékoli záruky (ať už výslovně uvedené nebo odvozené) ohledně kvality, úplnosti, funkčnosti nebo vhodnosti pro daný účel (i) přepravy rezervované přes tento rezervační nástroj a (ii) tohoto rezervačního nástroje a jeho obsahu, kromě jiného včetně informací spojených s přepravcem obsažených v rezervačním nástroji a podpůrnými nebo poskytovanými technologiemi tohoto rezervačního nástroje.

Společnost CarTrawler neposkytuje vlastní přepravu, a proto není součástí přepravních podmínek. Jako taková odmítá jakoukoli odpovědnost (přímou nebo nepřímou) vůči vám nebo další straně podle přepravních podmínek, kromě jiného včetně všech sporů s přepravcem, kromě jiného včetně všech sporů spojených se zraněním nebo poškozením přepravy vzniklým ve spojení s vlastní přepravou a/nebo přepravními podmínkami.

V MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM PLATÍ, ŽE SPOLEČNOST CARTRAWLER, JEJÍ VEDENÍ, MAJITELÉ, ZAMĚSTNANCI, POBOČKY, CESTOVNÍ PARTNEŘI NEBO JINÍ ZÁSTUPCI NEJSOU VÁM ANI JINÝM STRANÁM NIJAK ODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ A/NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY A/NEBO ZTRÁTY VZNIKLÉ V JAKÉMKOLI SPOJENÍ S POUŽITÍM JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, PRODUKTŮ, SLUŽEB A/NEBO MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH A/NEBO REZERVOVANÝCH V TOMTO REZERVAČNÍM NÁSTROJI A/NEBO JINAK VZNIKLÉ ZTRÁTY (I) DAT, (II) OBCHODNÍHO OBRATU, (III) PŘÍJMU, (IV) ČASU, (V) ÚSPOR, (VI) ZISKU A/NEBO (VII) PŘÍLEŽITOSTÍ A/NEBO ZTRÁTY A/NEBO ŠKODY NA MAJETKU; NEUSKUTEČNĚNÍ OČEKÁVANÝCH ZISKŮ NEBO ÚSPOR NEBO JINÉ EKONOMICKÉ ZTRÁTY JAKÉHOKOLIV DRUHU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST CARTRAWLER INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY NEBO BYLA TAKOVÁ ZTRÁTA NEBO ŠKODA OČEKÁVATELNÁ.

Pro vyloučení všech pochybností platí, že společnost CarTrawler nebude za žádných podmínek odpovědná za vaše ztráty nebo škody utrpěné v důsledku využití informací, služeb a/nebo odkazů popsaných v části „Odkazy na stránky třetích stran“ výše.

Žádné nezákonné nebo zakázané využití

Podmínkou využití tohoto rezervačního nástroje je závazné prohlášení, že nebudete rezervační nástroj společnosti CarTrawler využívat způsobem, který by byl nezákonný nebo zakázaný nebo odporoval rezervačním podmínkám, případně mohl poškodit pověst společnosti CarTrawler.

Věk a odpovědnost

Používáním tohoto rezervačního nástroje potvrzujete, že dosahujete věku, ve kterém si můžete legálně rezervovat přepravu, a přijímáte odpovědnost za jakékoli riziko, které může použitím rezervačního nástroje vzniknout. Při používání tohoto rezervačního nástroje rozumíte, že jste finančně i jinak zodpovědní za veškeré využití nástroje z vaší strany nebo s vašimi přihlašovacími údaji. Společnost CarTrawler doporučuje chránit své přihlašovací údaje.

Odmítnutí odpovědnosti za transakce platebních karet

Společnost CarTrawler zajišťuje zabezpečení všech transakcí provedených v rezervačním nástroji pomocí platebních karet. Pokud se však na kreditní nebo debetní kartě, pro jakoukoliv kartu, (i) kterou jste použili při rezervačním procesu a/nebo (ii) jejíž údaje jste zaznamenali v rezervačním nástroji, objeví neautorizované platby, společnost CarTrawler nijak neodpovídá za škody či ztráty jakéhokoli druhu utrpěné ve spojení s takovým použitím nebo zaznamenáním, pokud zákon nestanoví jinak. Upozorňujeme, že rezervační nástroj je zabezpečen společností VeriSign. Společnost CarTrawler plní všechny požadavky ochrany dat držitelů karet, které jsou předepsány ve Standardu ochrany dat v oboru platebních karet.

Autorská práva, upozornění a omezená licence

Veškeré informace v rezervačním nástroji, kromě jiného včetně jeho obsahu, textu, grafiky, obrázků, obchodních značek, struktur, fotografií, tlačítek, kreseb a počítačového kódu, jsou chráněny různými zákony o ochraně duševního vlastnictví, včetně mimo jiné autorského zákona, a zákony podle mezinárodních dohod a smíte je využívat pouze za osobním účelem provedení rezervace přepravy. Pokud nemáte písemný souhlas společnosti CarTrawler, který by stanovoval jinak, můžete rezervační nástroj používat pouze pro osobní účely. Nic z výše uvedeného ani nic dalšího uvedeného v rezervačním nástroji nemáte povoleno upravovat, kopírovat, distribuovat, ukládat, převádět, reprodukovat ani zobrazovat, a to za žádným účelem. Využíváním rezervačního nástroje výslovně souhlasíte, že nebudete:

 1. rezervační nástroj používat ke spekulativním nebo falešným rezervacím;
 2. rezervační nástroj používat k průzkumu cen přepravců nebo informací o nich;
 3. používat automatizované systémy, roboty nebo software pro získávání dat;
 4. používat název „CarTrawler“ nebo jiné obchodní označení společnosti CarTrawler za obchodními účely bez písemného souhlasu společnosti CarTrawler; a/nebo
 5. kopírovat nebo reprodukovat materiál z rezervačního nástroje za obchodním účelem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento rezervační nástroj je vám k dispozici „tak, jak je“ a společnost CarTrawler neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, že (i) tento rezervační nástroj nebo technologie (servery atd.), prostřednictvím kterých je k dispozici a které ho podporují, jsou bez vad nebo chyb, že (ii) informace zveřejněné v tomto rezervačním nástroji neobsahují virové infekce ani cokoli jiného s kontaminujícími nebo ničivými vlastnostmi. Společnost CarTrawler odmítá jakoukoli odpovědnost za zavirování nebo dopady škodlivých aplikací, kromě jiného včetně virů, trojských koní, manipulace, podvodů, krádeže, technického selhání, opomenutí, zpoždění, neautorizovaného přístupu nebo jiné události, která naruší přijatelnou správu, komunikaci a/nebo integritu rezervačního nástroje.

Vzdání se nároku

Pokud nedokážeme některé rezervační podmínky po jakoukoli dobu jakýmkoli způsobem vynutit, nepředstavuje to odstoupení od nároků rezervačních podmínek nebo s nimi spojených práv.

Nadpisy a CarTrawler

Názvy částí těchto rezervačních podmínek slouží pouze pro orientaci a nemají vliv na jejich význam a rozsah. CarTrawler je obchodním názvem, který vlastní společnost Etrawler, a všechny odkazy na společnost CarTrawler v těchto rezervačních podmínkách se považují za odkazy na společnost Etrawler.

Úpravy rezervačních a přepravních podmínek

Společnost CarTrawler si vyhrazuje právo výhradně podle vlastního uvážení upravit a/nebo aktualizovat rezervační podmínky a obsah rezervačního nástroje, a to z jakéhokoli důvodu, bez předchozího oznámení a s odmítnutím odpovědnosti vám i jakýmkoli třetím stranám. Toto právo neovlivní rezervační podmínky, které uživatel při provedení legitimní rezervace v rezervačním nástroji přijal, a doporučujeme, abyste si v době provedení rezervace stávající rezervační podmínky vytiskli a uložili. Společnost CarTrawler neukládá fyzické kopie rezervačních podmínek každé rezervace, ale máte k nim neustále přístup přes poukázku nebo rezervační nástroj. Rezervační podmínky se mohou měnit pokaždé, když použijete rezervační nástroj.

Přepravce může také čas od času měnit přepravní podmínky uvedené v rezervačním nástroji a potvrzené na poukázce. Společnost CarTrawler odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli změny přepravních podmínek ze strany přepravce.

Obecné podmínky rezervace

Jako spotřebitel budete mít prospěch ze všech závazných ustanovení zákona země, ve které máte bydliště. Nic v těchto smluvních podmínkách, včetně níže uvedeného ustanovení o rozhodném právu, nemá vliv na vaše práva jako spotřebitele spoléhat se na taková závazná ustanovení místních zákonů.

Rezervační podmínky a používání rezervačního nástroje se řídí zákonem Irské republiky. Pokud máte bydliště v Irsku, veškeré spory vzniklé mezi vámi a společností CarTrawler v důsledku použití rezervačního nástroje spadají do exkluzivní jurisdikce irských soudů. Pokud máte bydliště v jiné zemi než v Irsku, veškeré spory vzniklé mezi vámi a společností CarTrawler v důsledku použití rezervačního nástroje nespadají do exkluzivní jurisdikce irských soudů. Použití rezervačního nástroje není povoleno v jurisdikcích, ve kterých nemohou všechna ustanovení rezervačních podmínek plně platit, včetně a bez omezení tohoto odstavce. Souhlasíte, že v důsledku rezervačních podmínek nebo použití rezervačního nástroje nevzniká mezi vámi a společností CarTrawler žádné partnerství, zaměstnání ani jiné působení. Naše uplatňování rezervačních podmínek podléhá stávajícím zákonům a právním procesům a nic v rezervačních podmínkách nebrání společnosti CarTrawler v plnění požadavků vládních nebo soudních orgánů nebo požadavků spojených s (i) použitím rezervačního nástroje nebo (ii) informacemi poskytovanými společnosti CarTrawler za účelem použití rezervačního nástroje. Společnost CarTrawler nenese vůči vám žádnou odpovědnost, pokud takovým žádostem nebo požadavkům vyhoví. Použití informací získaných z rezervačního nástroje za účelem obtěžování, zneužití nebo poškození jiných osob, nebo za účelem kontaktovat, poskytovat reklamu nebo prodávat dalším osobám bez předchozího souhlasu představuje porušení těchto rezervačních podmínek.

Pokud máte vybrané pojištění a změníte zemi pobytu, budete na základě regulačních požadavků přesměrováni zpět na zobrazení vyhledávání v rezervačním modulu. Pokud vaše bydliště odpovídá zemi, ve které si vozidlo vyzvedáváte, a změníte bydliště v rámci rezervačního systému, budete přesměrováni zpět na vyhledávání na rezervační nástroj z důvodu odlišných podmínek a/nebo cen, které se vztahují na vnitrostátní vozidla na základě dalších využitých kilometrů. Pokud se vaše bydliště aktualizuje v průběhu rezervace tak, aby odpovídalo zemi rezervace, budete přesměrováni zpět na vyhledávání na rezervační nástroj z důvodu odlišných podmínek a/nebo cen, které se vztahují na vnitrostátní vozidla na základě dalších využitých kilometrů. Tyto objektivní důvody jsou v souladu s nařízením o zákazu geoblockingu.

INFORMACE O ŘAZENÍ PRONÁJMU VOZŮ, SPONZOROVANÝCH UMÍSTĚNÍCH A PŘIZPŮSOBENÝCH CENÁCH

Jak funguje „doporučené“ pořadí řazení?

„Doporučené“ řazení využívá řadu faktorů k seřazení vozidel, které zajistí, že se na začátku výsledků vyhledávání zobrazí nejlepší „poměr cena/výkon“.
Toto pořadí ovlivňuje provize získaná od autopůjčoven.

Co znamená „poměr cena/výkon“?

Pojem „poměr cena/výkon“ popisuje proměnné, které ovlivňují pravděpodobnost, že si zákazník pronajme vůz. Provize, kterou dostáváme (CarTrawler) od autopůjčoven, zohledňuje naši roli při rezervaci a ovlivňuje způsob, jakým určujeme celkový „poměr cena/výkon“.

Jaké proměnné jsou zvažovány pro pořadí řazení?

Při určování nejlepšího „poměru cena/výkon“ pro naše zákazníky zohledňujeme řadu proměnných, jako je:

 • Datum rezervace a místo vyhledávání.
 • Doba trvání pronájmu.
 • Hodnocení autopůjčoven zákazníky na základě skóre CSAT a NPS.
 • Chování zákazníků ve vztahu k minulým nákupům a cenám podobných pronájmů vozů v minulosti.
 • Provize, které dostáváme od autopůjčoven nebo pojišťovacích partnerů.

Jak sponzorovaná umístění fungují?

Někteří partneři v oblasti cestovního ruchu spolupracují s vybranými dodavateli pronájmu vozidel. Sponzorovaná umístění mohou být uvedena v horní části výsledků vyhledávání kvůli platbám přijatým partnerem v oblasti cestovního ruchu od vybraného dodavatele pronájmu vozidel. Zákazníci mohou tato sponzorovaná umístění identifikovat díky tomu, že jsou zvýrazněna značkou v horní části výsledků vyhledávání.

Přizpůsobené ceny

Na základě automatizovaného rozhodování můžeme přizpůsobit ceny služeb dostupných prostřednictvím rezervačního systému.

Updated at: Mon, 15 Jul 2024 20:53:09 GMT