menu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů stanoví podrobnosti o osobních údajích, které s vámi souvisí a které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto and Cabforce a jakýchkoli mobilních webů a aplikací souvisejících se společnostmi Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto a Cabforce („Platforma“), uvádí, jak je zpracováváme a komu je můžeme zpřístupnit. Toto prohlášení vysvětluje také vaše práva v rámci platného zákona o ochraně osobních údajů, včetně obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“), v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů z naší strany.

O nás

ETrawler Unlimited Company, obchodní název Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto a Cabforce, s číslem DPH 4693898K a registrovanou adresou CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irsko, je vlastníkem a provozovatelem platformy Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto a Cabforce Platforms a je tedy správcem osobních údajů, jak je definováno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odkazy „my“, „nás“ a „naše“ v tomto prohlášení jsou tedy odkazy na společnost Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto a Cabforce (v příslušném případě).
Zprostředkováváme zákazníkům pronájem vozidel a jiné služby pozemní dopravy, jako jsou autobusy, železnice a taxislužby („Dopravní služby“) a pomocné produkty a služby související s cestováním. Jakmile budou vaše osobní údaje přeneseny poskytovateli dopravy, stane se tento poskytovatel samostatným správcem údajů pro jejich zpracování.
Můžete nás kontaktovat podle kontaktních údajů uvedených na konci tohoto prohlášení, případně se můžete v případě dotazů souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obracet na našeho Pověřence ochrany osobních údajů na adrese dpo@cartrawler.com.

Osobní údaje, které zpracováváme, účely a právní základ

Abychom pro vás mohli zpracovávat rezervace Dopravních služeb nebo jakékoli pomocné služby, budeme od vás požadovat určité informace, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, platební údaje a podrobnosti o rezervaci. Shromažďujeme také určité údaje ze zařízení, které používáte pro přístup na naši platformu, jako je vaše IP adresa, prohlížeč a typ zařízení, které používáte. Kromě informací, které shromažďujeme sami, získáváme také někdy informace, které naším jménem zaznamenávají třetí strany, například když uvidíte reklamu společnosti Holiday Autos,Argus Car Hire, Dégrifauto nebo Cabforce na jakémkoli webu třetí strany.

Následující podrobnosti uvádějí postupy našeho zpracování a právní základ, který toto zpracování osobních údajů odůvodňuje:

• Nabídka Dopravních služeb – pokud chcete získat nabídku Dopravních služeb, budeme potřebovat vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu a referenci nabídky. Tam, kde nás kontaktujete telefonicky, budeme shromažďovat také vaše telefonní číslo a záznam vašeho hovoru s námi. Tyto údaje zpracováváme na základě toho, co je nutné s cílem provedení kroků na vaši žádost před potenciálním uzavřením smlouvy o poskytování dopravních služeb.

• E-maily a telefonáty týkající se odstoupení – pokud zahájíte, ale nedokončíte rezervaci, stále budeme shromažďovat omezené údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo (podle toho, jak s námi komunikujete). Tyto údaje zpracováváme, abychom vás mohli kontaktovat a vysvětlit vám případně problémy, na které narazíte, když si zadáváte rezervaci. Činíme tak na základě našeho legitimního zájmu zajistit kvalitní zákaznické služby a eliminaci jakýchkoli problémů s naší Platformou.

• Podrobnosti o rezervaci – když si u nás zadáváte rezervaci, požádáme vás o informace, které potřebujeme k jejímu zpracování nebo ke zpracování vrácení peněz. Sem patří vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a platební detaily. Pokud osobní údaje zpracováváme pro tento účel, činíme tak na základě toho, že je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy při poskytování naší služby rezervace dopravy.

• Dotazy a stížnosti – pokud kontaktujete tým zákaznických služeb s dotazem nebo stížností, zaznamenáme podrobnosti o dotazu nebo stížnosti a způsob jejich vyřízení v našich systémech. Můžeme také požádat o další podrobnosti o vašem dotazu nebo stížnosti příslušného poskytovatele dopravních nebo jiných služeb, což do systémů také zaznamenáme. Hovory jsou nahrávány pro účely školení a zajištění kvality na základě našeho legitimního zájmu. Tam, kde osobní údaje zpracováváme v kontextu dotazu nebo stížnosti, učiníme tak na základě našich legitimních zájmů při řešení dotazů a stížností zákazníků. V rámci naší činnosti obecně nezpracováváme údaje o zdravotním stavu, ale mohou nastat okolnosti, kdy si můžeme vyžádat doklady pro prokázání nároku na vrácení peněz a tyto osobní údaje budeme zpracovávat na základě toho, že je to nezbytné pro plnění smlouvy. V omezených případech, kdy zpracováváme údaje o zdravotním stavu, je to na základě vašeho výslovného souhlasu s jejich použitím za účelem vyřešení vašeho dotazu nebo stížnosti. Zásady pojištění – pokud uzavřete zásady pojištění s některým z našich pojišťovacích partnerů, budeme shromažďovat údaje o vašem jméně, adrese, e-mailové adrese, telefonním čísle, odkazu na referenci, IP adrese a platbě, abychom vám usnadnili nákup pojištění. Pokud osobní údaje zpracováváme pro tento účel, učiníme tak na základě, který je nezbytný pro uzavření smlouvy nebo výkon smlouvy při poskytování těchto služeb.

• Další pomocné produkty a služby – pokud si u nás zarezervujete nebo zakoupíte nějaké jiné pomocné služby, např. parkování, budeme od vás požadovat informace, které potřebujeme ke zpracování vaší žádosti. Jedná se o vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, reference na rezervaci, IP adresu a platební detaily. Pokud osobní údaje zpracováváme pro tento účel, učiníme tak na základě, který je nezbytný pro uzavření smlouvy nebo výkon smlouvy při poskytování těchto služeb.

• Podrobnosti o rezervaci mobility – pokud používáte naši aplikaci a služby mobility na přenosném zařízení, zaznamenáváme vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, věrnostní ID (je-li relevantní), heslo a platební údaje. Budeme také shromažďovat údaje o vaší poloze, když budete používat naši aplikaci a během jízdy taxíkem. Děje se tak na základě uzavření nebo výkonu smlouvy.

• Údaje o poloze – pokud používáte naše služby na přenosném zařízení a povolili jste služby určování polohy, zaznamenáme vaši polohu, abychom vám pomohli najít místní dopravu nebo jiné služby na základě uzavření smlouvy nebo pro její plnění. Vaši IP adresu také používáme k určení, v jaké zemi se v době rezervace nacházíte.

• Údaje v rámci věrnostního programu – pokud se zapojíte do našeho věrnostního programu, jako je například MyAccount, budeme uchovávat údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, uživatelské jméno, heslo a vaše předchozí rezervace, abychom mohli spravovat věrnostní program, přidávat/odečítat věrnostní body a informovat vás o věrnostních odměnách. Tyto údaje zpracováváme na základě, který je nezbytný pro účely výkonu vzájemné smlouvy.

• E-mailový/telefonický marketing – když shromažďujeme informace o vaší e-mailové adrese nebo telefonním čísle, zaznamenáme vaše předvolby týkající se příjmu marketingových e-mailů od nás v souvislosti s našimi produkty a službami a produkty a službami třetích stran. V závislosti na marketingových preferencích, které jste nám sdělili, vám můžeme zasílat marketingové informace o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Tyto marketingové nabídky vám posíláme na základě našich legitimních zájmů nebo v některých případech souhlasu.

• Analýza/vykazování – údaje používáme v souvislosti s rezervacemi, abychom mohli vytvářet interní zprávy ohledně provozu naší firmy. Používáme je také pro ostatní účely komerčních analýz a v rámci pokusu o odhad budoucích trendů, které mohou mít na naši firmu vliv. Toto zpracování se děje na souhrnné bázi, takže vás z vytvořených zpráv nebo analýz nelze identifikovat.

• Reklama – chceme mít jistotu, že když uvidíte reklamu na naše služby, bude pro vás relevantní a bude odpovídat vašim zájmům, ať se již zobrazí na Platformě, kterou provozujeme, v našich marketingových e-mailech nebo na webu třetí strany. Stejné informace můžeme používat také k tomu, abychom vám předkládali reklamy pro pečlivě vybírané produkty a služby třetích stran. Když používáte naši Platformu, můžeme použít vyhledávání, která jste provedli, abychom mohli reklamy přizpůsobit podle vašich zájmů. Pokud například vyhledáváte možnosti pronájmu vozidel v Berlíně, můžeme tyto informace používat k tomu, abychom vám na naší Platformě a na webech třetí strany nabízeli reklamu na pronájem vozidel podle vašich představ v Berlíně. Na naší Platformě také můžeme používat údaje o vašich uplynulých transakcích pro přizpůsobení reklamy. Vaše osobní údaje zpracováváme za tímto účelem, pokud souhlasíte s ukládáním souborů cookie pro toto zpracování.

• Průzkumy – pokud se účastníte průzkumu, budeme nahrávat vaše odpovědi v průzkumu spolu s vaším jménem a e-mailovou adresou. Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu získat zpětnou vazbu a zlepšit služby, které zákazníkům poskytujeme.

• Detekce podvodů a prevence finanční kriminality – vaše osobní údaje můžeme používat pro účely prevence a detekce podvodů a prověřování sankcí na základě našeho legitimního zájmu.

• Profilování – vaše osobní údaje používáme k doporučování vozidel a služeb, které by vás mohly zajímat, k identifikaci vašich preferencí, k personalizaci vašich zkušeností s námi a k prevenci podvodů.

• Automatizované rozhodování – vaše osobní údaje zpracováváme, abychom posoudili riziko podvodu spojeného s každou transakcí pronájmu. Pokud systém na základě analýzy shromážděných údajů zjistí vysokou pravděpodobnost podvodné činnosti, může to mít za následek automatické rozhodnutí odepřít přístup k vozu k pronájmu. Pokud je učiněno automatizované rozhodnutí, které vás významně ovlivňuje, máte právo požádat o lidský zásah, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí. Na základě automatizovaného rozhodování můžeme přizpůsobit ceny služeb dostupných prostřednictvím rezervačního systému.

Když používáte naši Platformu, používáme různé technologie k automatickému zaznamenání podrobností o zařízení, které používáte, a způsobu vaší interakce s Platformou. Patří sem tyto informace:

• Podrobnosti o zařízení a způsobu interakce s Platformou – automaticky shromažďujeme podrobnosti o zařízení, které používáte, včetně IP adresy, ID zařízení, prohlížeči, který používáte, a operačním systému, který používá zařízení. Zaznamenáváme podrobnosti o tom, jak používáte naši Platformu, například datum a čas vaší návštěvy, stránky, které navštívíte, jak dlouho se na stránkách zdržíte, kde jste na stránku klikali a informace o případných chybách nebo systémových chybách, s nimiž jste se setkali. Tyto údaje používáme k poskytování našich služeb a personalizaci vašich zkušeností. Tyto údaje používáme také k testování nových funkcí, o jejichž zavedení uvažujeme, včetně analýzy způsobu používání naší Platformy a posouzení a vylepšování našich služeb. Tam, kde to je možné, tyto údaje používáme anonymně. Takové zpracování vašich osobních údajů se děje na základě našich legitimních zájmů provozovat, vylepšovat a zabezpečit naše služby.

• Jak jste na Platformu přešli – tam, kde můžeme, zaznamenáváme způsob, jakým jste na naši Platformu přešli (například jestli jste použili vyhledávací modul nebo klikli na některou z našich reklam). K tomuto zpracování získáváme souhlas se soubory cookie.

Zdroje osobních údajů

I když informace shromažďujeme primárně od vás, existují okolnosti, za kterých shromažďujeme informace od zdrojů třetí strany. K těmto okolnostem patří:

• Třetí strany – provozujeme program, v rámci kterého třetí strany inzerují na naší Platformě vaším jménem. Když kliknete na některou z těchto reklam, jste nasměrováni na naši Platformu pomocí technologie, která nám umožňuje porozumět, která třetí strana vás doporučila. Následně sledujeme, zda jste provedli rezervaci, a pokud ano, předáme tuto rezervaci příslušné třetí straně pro účely platby provize. Neposkytujeme však třetí straně žádné osobní údaje, které s vámi souvisí.

• Poskytovatel služeb – pokud nastanou nějaké problémy s Dopravními službami nebo jiným poskytovatelem služeb, může nás poskytovatel služeb kontaktovat a sdělit nám informace o této záležitosti.

• Reklamy – když pracujeme s třetími stranami na zobrazování reklam, můžeme využívat technologie jako soubory cookie nebo pixelové značky k zaznamenávání podrobností o vaší interakci s těmito reklamami. Tyto údaje jsou nám někdy zasílány prostřednictvím souborů cookie a pixelových značek, které jsou zasílány naším jménem těmito třetími stranami. Pokud jsou nám zasílány údaje, budeme tak činit anonymně.

Osobní údaje, o jejichž poskytnutí vás žádáme

Není vaší povinností poskytnout nám jakékoli své osobní údaje. Pokud však chcete provést rezervaci Dopravních služeb nebo využít nějakou pomocnou službu, budete nám muset poskytnou informace požadované modulem pro rezervace. Jestliže nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci vaši rezervaci zpracovat. Podobně můžete být požádáni, abyste nám poskytli určité informace, když kontaktujete náš tým zákaznických služeb s dotazem nebo stížností. Budeme vás informovat, když jsou takové informace požadovány.

Příjemci údajů

Abychom mohl vaši rezervaci zpracovat, musíme zaslat vaše údaje příslušnému poskytovateli Dopravních služeb. Pokud se na nás obrátíte s dotazem nebo stížností v souvislosti s rezervací, můžeme také sdílet podrobnosti o tomto dotazu nebo stížnosti s poskytovatelem Dopravních služeb, abychom mohli stížnost či dotaz vyřešit.
Pokud si zakoupíte jinou službu, můžeme sdílet vaše osobní údaje s poskytovatelem služeb třetí strany, aby pro vás takovou službu mohl zajistit. Jestliže nárokujete reklamaci v rámci zásad o pojištění, můžeme sdílet osobní údaje s ručitelem nebo jmenovaným zpracovatelem stížností.
Využíváme také řadu poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše služby. Někteří z nich budou mít přístup k vašim údajům (využíváme například různé poskytovatele softwarových služeb, kteří v rámci svých služeb naše údaje hostují). Tam, kde pověříme třetí stranu zpracováním vašich údajů naším jménem, ručíme za to, že respektují vaše práva na soukromí a zpracovávají údaje v souladu se zákony o ochraně údajů. Další podrobnosti:

• Poskytovatelé hostingu – využíváme různé poskytovatele cloudových služeb a společného umístění, kteří nám pomáhají hostovat a spravovat údaje.

• Zpracovatelé plateb – využíváme externí zpracovatele a poskytovatele plateb, kteří nám pomáhají se zpracováním plateb na naší Platformě. AIB Merchant Services, Worldpay, Klarna a PayPal jsou samostatnými správci údajů. Jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů naleznete zde:
AIB MS: https://www.aibms.com/privacy;
Worldpay: https://www.fisglobal.com/en/privacy;
Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/;
PayPal: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub;

• Poskytovatelé technologií – do této kategorie spadají poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují služby jako překladatelské nástroje, pomoc se zabezpečením sítě, systémů a e-mailů a pomáhají se správou vašich žádostí o práva jako subjektů údajů.

• Poskytovatelé služeb zákazníkům – pro poskytování služeb zákazníkům mimo pracovní dobu využíváme poskytovatele služeb třetích stran a pro zpracování korespondence zákazníků platformy třetích stran.

• Auditoři – máme interní a externí funkci auditu zajišťovanou třetími stranami. Auditoři nám pomáhají zajistit, že plníme naše zákonné povinnosti, včetně vztahu s naším zpracováním osobních údajů. Za určitých okolností to může znamenat, že mají přístup do našich systémů, které zpracovávají osobní údaje, nebo že mohou kontrolovat, jak určité osobní údaje zpracováváme.

• Databáze pro odhalování podvodů a prověřování – můžeme používat externí databáze a kontrolní nástroje pro detekci a prevenci podvodů, které jsou v odvětví dostupné, a veřejně dostupné informace k prevenci a detekci možné trestné činnosti, sankcí nebo podvodů.

• Agentury pro vymáhání zákonů – vaše údaje můžeme sdílet s agenturami pro vymáhání zákonů, aby mohly přešetřit, zjistit nebo zajistit prevenci možné trestné nebo podvodné činnosti na základě vyhovění právní povinnosti.

Přenosy do zahraničí

Za určitých okolností převádíme vaše osobní údaje mimo Evropskou unii do země, která není Evropskou komisí uznávána jako země zajišťující úroveň ochrany osobních údajů, jaká je poskytována v Evropské unii. Nejobvyklejším případem je předání osobních údajů poskytovateli dopravních služeb v zemi, kterou jste si vybrali, aby mohl provést vaši rezervaci. Tento převod spadá pod výjimku 49 1) b) v případech, kdy je převod příležitostný a nezbytný k tomu, aby byla přepravní služba poskytována zákazníkovi. Podobně někteří z našich poskytovatelů plateb sídlí v USA a převod spadá pod výjimku 49 1) b) v případech, kdy je převod příležitostný a nezbytný, aby subjekt údajů mohl zaplatit poplatek související s přepravou. Vaše osobní údaje také můžeme předávat mimo Evropskou unii v souvislosti s provozováním naší obchodní činnosti, a to v případě, že využíváme poskytovatele služeb se sídlem v USA, Egyptě nebo Spojeném království. Pokud budeme přenášet vaše osobní údaje mimo Evropskou unii, zajistíme příslušná opatření na ochranu vašich osobních údajů a vyhovění našim povinnostem v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů. Pokud přenášíme osobní údaje do USA a Egypta, uzavíráme se subjektem, kterému jsme osobní údaje předali, smlouvy v podobě schválené Evropskou komisí. Pokud předáváme osobní údaje do Spojeného království, děje se tak na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně vydaného Komisí EU, kdy Komise EU rozhodla, že Spojené království zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v EU. Následující kategorie údajů jsou přenášeny do našeho softwarového systému pro zabezpečení e-mailů ve Spojeném království: Jméno, číslo rezervace, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa, IP adresa a korespondence se zákazníkem. Další informace o tomto rozhodnutí o přiměřenosti naleznete zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183
Dne 4. června 2021 zveřejnila Evropská komise nové standardní smluvní doložky (SCC), které mají zahrnovat požadavky GDPR a rozhodnutí Schrems II. Společnost CarTrawler aktualizovala své dohody o ochraně údajů s třetími stranami za účelem implementace nových SCC, kde se spoléháme na tento mechanismus a kde jsme přijali smluvní, organizační a technická opatření v souladu s doporučeními EDPB, mimo jiné včetně šifrování nejmodernějších dat při přenosu a v klidu, software pro detekci škodlivého kódu, proces monitorování detekce narušení, skenování na úrovni sítě a aplikací a testování průniku, bezpečnostní kontroly přístupu, každoroční školení o dodržování předpisů zaměstnanci, zavedení procesu posuzování dopadů předávání údajů pro veškeré zpracování, které probíhá mimo EHP, a zásady pro případ, že obdrží žádost o poskytnutí osobních údajů od orgánu činného v trestním řízení. Společnost CarTrawler dbá na to, aby třetí strany, kterým předáváme údaje, zavedly podobná opatření, která zajistí, že všechny osobní údaje budou při přenosu mimo EHP chráněny na odpovídající úrovni.

Pokud se chcete dozvědět více o opatřeních, která v souvislosti s předáváním vašich osobních údajů podnikáme, nebo si chcete vyžádat kopie smluv, které v souvislosti s těmito předáváním údajů máme, kontaktujte nás prosím podle údajů uvedených na konci tohoto prohlášení.

Uchování údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů. Zásady uchovávání údajů stanovují, že si osobní údaje nebudeme ponechávat déle, než je nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, a v souladu s požadavky, které nám ukládá zákon. To znamená, že doba uchovávání vašich údajů závisí na jejich typu. Příklad:

• Údaje o transakci – uchováváme údaje o vašich rezervacích a vaše interakce s námi v souvislosti s takovými rezervacemi po dobu, která je nutná pro zajištění vaší rezervace a vyřešení případných potíží. Tam, kde vaše marketingové preference umožňují, abychom vám zasílali marketingová sdělení, budou takové údaje uchovávány podle následujících podrobností.

• Údaje ve věrnostním programu – Údaje související s věrnostními programy uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro usnadnění správy věrnostního programu.

• E-mailový marketing – ponecháme si kopii osobních údajů, která je potřeba k tomu, abychom vám zasílali marketingová sdělení po dobu, která je nutná pro zprostředkování vašich marketingových preferencí. V rámci toho si ponecháme také určité údaje související s vašimi transakcemi, abychom mohli přizpůsobit naše marketingová sdělení.

• Správa právních nároků – když posuzujeme, jak dlouho ponechat osobní údaje, bereme v úvahu, zda mohou být tyto údaje požadovány pro uplatnění nebo obranu právních nároků. Pokud jsou takové údaje požadovány, ponecháme je, dokud nevyprší statut omezení v souvislosti s typem nároku, který lze učinit (který se pohybuje v rozmezí od 2 do 12 let).

Soubory cookie

Tato Platforma používá soubory cookie. To jsou malé jednoduché textové soubory, které jsou zasílány z webu a uloženy do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu, když navštívíte nějaké webové stránky. Informace o vaší návštěvě webových stránek jsou zaznamenány do těchto souborů cookie. Pokud chcete zjistit o souborech cookie, které používáme, něco více, přečtěte si prosím naše zásady používání souborů cookie.

Ostatní webové stránky

Tato Platforma může obsahovat odkazy na ostatní webové stránky nebo na ni můžete přejít prostřednictvím odkazu z jiné webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pouze pro tuto Platformu a služby provozované webem Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto nebo Cabforce v souvislosti s weby Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto or Cabforce na Platformě. Když odkazujete na jiné webové stránky, měli byste si přečíst jejich vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů.

Důležité informace o souhlasu

Když zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že nás budete kontaktovat na základě údajů uvedených v tomto prohlášení dole. Pokud váš souhlas souvisí s příjmem e-mailové marketingové komunikace, můžete použít odkaz pro odhlášení v e-mailu. Upozorňujeme, že pokud svůj souhlas odvoláte, nebudeme vám moci dále poskytovat související služby.

Vaše práva

Za určitých okolností máte v souvislosti se svými osobními údaji následující práva:

Právo na přístup k údajům – Máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, společně s dalšími informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme.

Právo na opravu – máte právo požadovat, aby byly jakékoli nepřesné údaje, které o vás máme, opraveny, nebo v případě, že jsou některé informace o vás neúplné, můžete požadovat jejich aktualizaci a doplnění.

Právo na vymazání – máte právo požadovat, abychom smazali osobní údaje, které o vás máme. Tento postup se označuje také jako „právo být zapomenut“.

Právo na omezení zpracování nebo námitka proti zpracování – máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje dále nezpracovávali pro konkrétní účely, nebo můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro konkrétní účely.

Právo na přenosnost údajů – máte právo požadovat, abychom vám nebo třetí straně poskytli kopii vašich osobních údajů ve strukturovaném běžně používaném strojově čitelném formátu.

Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás na kontaktních údajích uvedených v dolní části tohoto prohlášení nebo klikněte na následující odkaz:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme a jakékoli aktualizace budeme publikovat na této webové stránce.

Otázky a stížnosti

Pokud máte v souvislosti s naším zpracováním osobních údajů jakékoli otázky nebo stížnosti, můžete se s námi spojit pomocí následujících kontaktních údajů:

Poštou: Data Protection Officer, ETrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irsko.
E-mailem: dpo@cartrawler.com.

Pokud nejste spokojeni s jakýmkoli zpracováním svých osobních údajů službou Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto nebo Cabforce, máte také právo podat stížnost u irské komise pro ochranu údajů. Podrobnosti o tom, jak podat stížnost, naleznete na adrese (https://forms.dataprotection.ie/contact) nebo můžete zavolat Komisi pro ochranu osobních údajů na čísle 353 (0)761 104 800.

Updated at: Mon, 29 Jan 2024 16:15:59 GMT