menu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů stanoví podrobefernosti o osobních údajích, které s vámi souvisí a které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto and Cabforce a jakýchkoli mobilních webů a aplikací souvisejících se společnostmi Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto a Cabforce („Platforma“), uvádí, jak je zpracováváme a komu je můžeme zpřístupnit. Toto prohlášení vysvětluje také vaše práva v rámci platného zákona o ochraně osobních údajů, včetně obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“), v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů z naší strany.

O nás

ETrawler Unlimited Company, obchodní název Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto a Cabforce, s číslem DPH 4693898K a registrovanou adresou CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irsko, je vlastníkem a provozovatelem platformy Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto a Cabforce Platforms a je tedy správcem osobních údajů, jak je definováno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odkazy „my“, „nás“ a „naše“ v tomto prohlášení jsou tedy odkazy na společnost Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto a Cabforce (v příslušném případě).
Zprostředkováváme zákazníkům pronájem vozidel a jiné služby pozemní dopravy, jako jsou autobusy, železnice a taxislužby („Dopravní služby“) a pomocné produkty a služby související s cestováním. Jakmile budou vaše osobní údaje přeneseny poskytovateli dopravy, stane se tento poskytovatel samostatným správcem údajů pro jejich zpracování.
Můžete nás kontaktovat podle kontaktních údajů uvedených na konci tohoto prohlášení, případně se můžete v případě dotazů souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obracet na našeho Pověřence ochrany osobních údajů na adrese dpo@cartrawler.com.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Abychom pro vás mohli zpracovávat rezervace Dopravních služeb nebo jakékoli pomocné služby, budeme od vás požadovat určité informace, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, platební údaje a podrobnosti o rezervaci. Shromažďujeme také určité údaje ze zařízení, které používáte pro přístup na naši platformu, jako je vaše IP adresa, prohlížeč a typ zařízení, které používáte. Kromě informací, které shromažďujeme sami, získáváme také někdy informace, které naším jménem zaznamenávají třetí strany, například když uvidíte reklamu společnosti Holiday Autos,Argus Car Hire, Dégrifauto nebo Cabforce na jakémkoli webu třetí strany.

Většina osobních údajů, které o vás shromažďujeme, budou údaje, které jste nám poskytli. Mohou sem patřit tyto údaje:

• Nabídka Dopravních služeb – pokud chcete získat nabídku Dopravních služeb, budeme potřebovat vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu a referenci nabídky. Tam, kde nás kontaktujete telefonicky, budeme shromažďovat také vaše telefonní číslo a záznam vašeho hovoru s námi.

• E-maily a telefonáty týkající se odstoupení – pokud zahájíte, ale nedokončíte rezervaci, stále budeme shromažďovat omezené údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo (podle toho, jak s námi komunikujete).

• Podrobnosti o rezervaci – když si u nás zadáváte rezervaci, požádáme vás o informace, které potřebujeme k jejímu zpracování nebo ke zpracování vrácení peněz. Sem patří vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a platební detaily.

• Dotazy a stížnosti – pokud kontaktujte tým služeb zákazníkům s dotazem nebo stížností, zaznamenáme podrobnosti o dotazu nebo stížnosti a způsob jejich vyřízení v našich systémech. Můžeme vás také požádat o další podrobnosti o vašem dotazu nebo stížnosti příslušného poskytovatele dopravních nebo jiných služeb, což do systémů také zaznamenáme.

• Zásady pojištění – pokud uzavřete zásady pojištění s některým z našich pojišťovacích partnerů, budeme shromažďovat údaje o vašem jméně, adrese, e-mailové adrese, telefonním čísle, referenci rezervace, IP adrese a platbě, abychom vám usnadnili nákup pojištění.

• Další pomocné produkty a služby – pokud si u nás zarezervujete nebo zakoupíte nějaké jiné pomocné služby, např. parkování, budeme od vás požadovat informace, které potřebujeme ke zpracování vaší žádosti. Sem patří vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, referenci rezervace, IP adresa a platební detaily.

• Podrobnosti o službě On Demand Taxi Booking

• Pokud se zaregistrujete v aplikaci On Demand Taxi Booking, budeme shromažďovat informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, ID členství ve věrnostním programu (pokud je relevantní) a heslo a platební detaily.

• Když využíváte naši aplikaci On Demand Taxi, budeme shromažďovat informace jako vaše jméno, e-mailová adresa, podrobnosti o platbě. Budeme také shromažďovat údaje o vaší poloze, když používáte naši aplikaci a během vaší cesty.

• Údaje o poloze – pokud používáte naše služby na mobilním zařízení a povolili jste služby určování polohy, nahrajeme údaje o vaší poloze, abychom vám pomohli najít místní dopravní nebo jiné služby. Vaši IP adresu také používáme k určení, v jaké zemi se v době rezervace nacházíte.

• Údaje v rámci věrnostního programu – pokud se zapojíte do našeho věrnostního programu, jako je například MyAccount, budeme uchovávat údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, uživatelské jméno a heslo a reference rezervace.

• E-mailový/telefonický marketing – když shromažďujeme informace o vaší e-mailové adrese nebo telefonním čísle, zaznamenáme vaše předvolby týkající se příjmu marketingových e-mailů od nás v souvislosti s našimi produkty a službami a produkty a službami třetích stran.

• Průzkumy – pokud se účastníte průzkumu, budeme nahrávat vaše odpovědi v průzkumu spolu s vaším jménem a e-mailovou adresou.

Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky

Když používáte naši Platformu, používáme různé technologie k automatickému zaznamenání podrobností o zařízení, které používáte, a způsobu vaší interakce s Platformou. Patří sem tyto informace:

• Podrobnosti o zařízení – automaticky shromažďujeme podrobnosti o zařízení, které používáte, včetně IP adresy, ID zařízení, prohlížeči, který používáte, a operačním systému, který používá zařízení.

• Jakým způsobem pracujete s naší Platformou – zaznamenáváme podrobnosti o tom, jak používáte naši Platformu, například datum a čas vaší návštěvy, stránky, které navštívíte, jak dlouho se na stránkách zdržíte, kde jste na stránku klikali a informace o případných chybách nebo systémových chybách, s nimiž jste se setkali.

• Jak jste na Platformu přešli – tam, kde můžeme, zaznamenáváme způsob, jakým jste na naši Platformu přešli (například jestli jste použili vyhledávací modul nebo klikli na některou z našich reklam).

Zdroje osobních údajů

I když informace shromažďujeme primárně od vás, existují okolnosti, za kterých shromažďujeme informace od zdrojů třetí strany. K těmto údajům patří:

• Třetí strany – provozujeme program, v rámci kterého třetí strany inzerují na naší Platformě vaším jménem. Když kliknete na některou z těchto reklam, jste nasměrováni na naši Platformu pomocí technologie, která nám umožňuje porozumět, která třetí strana na vás odkazovala. Následně sledujeme, zda jste provedli rezervaci, a pokud ano, předáme tuto rezervaci příslušné třetí straně pro účely platby provize. Neposkytujeme však třetí straně žádné osobní údaje, které s vámi souvisí.

• Poskytovatel služeb – pokud nastanou nějaké problémy s Dopravními službami nebo jiným poskytovatelem služeb, může nás poskytovatel služeb kontaktovat a sdělit nám informace o této záležitosti.

• Reklamy – když pracujeme s třetími stranami na zobrazování reklam, můžeme využívat technologie jako soubory cookie nebo pixelové značky k zaznamenávání podrobností o vaší interakci s těmito reklamami. Tyto údaje jsou nám někdy zasílány prostřednictvím souborů cookie a pixelových značek, které jsou zasílány naším jménem těmito třetími stranami. Pokud jsou nám zasílány údaje, budeme tak činit anonymně.
• Ostatní jednotlivci – tam, kde nám poskytnete osobní údaje jménem někoho jiného, potvrzujete, že máte jeho souhlas tak učinit a poskytnete mu kopii tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Účely a právní základ zpracování

Hlavní důvod, proč vaše osobní údaje používáme, je zpracování vaší rezervace Dopravních a pomocných služeb a odpovídání na dotazy nebo vypořádání záležitostí souvisejících s těmito rezervacemi. Vaše osobní údaje používáme také z určitých dalších důvodů, jako je přizpůsobení reklamy a marketingových e-mailů, abychom zajistili, že jsou pro vás relevantní, a mohli sledovat vaše využívání naší platformy pro účely zlepšení a přizpůsobení našeho jednání.

Následující podrobnosti uvádějí postupy našeho zpracování a právní základ, který je odůvodňuje:

• Nabídka Dopravních služeb – vaše osobní údaje používáme, abychom vám mohli posílat nabídku dopravních služeb. Tyto údaje zpracováváme na základě toho, co je nutné s cílem provedení kroků na vaši žádost před potenciálním uzavřením smlouvy o poskytování dopravních služeb.

• E-maily a telefonáty týkající se odstoupení – vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, abychom vás mohli kontaktovat a vysvětlit vám případně problémy, na které narazíte, když si zadáváte rezervaci. Činíme tak na základě našeho legitimního zájmu zajistit kvalitní zákaznické služby a eliminaci jakýchkoli problémů s naší Platformou.

• Nahrávání hovorů – hovory mohou být nahrávány pro účely školení a zajištění kvality na základě vašeho legitimního zájmu.

• Rezervace – vaše osobní údaje používáme s cílem zpracovat vaše rezervace u nás a poskytovatelů dopravy a k tomu, abychom vám umožnili spravovat vaše rezervace prostřednictvím Platformy. Tam, kde osobní údaje zpracováváme pro tento účel, učiníme tak na základě, který je nezbytný pro uzavření smlouvy, nebo na základě našich legitimních zájmů poskytovat služby rezervace dopravy.

• Zásady pojištění / další pomocné produkty nebo služby – pokud v souvislosti s rezervací Dopravních služeb uzavřete pojištění u některého z našich pojišťovacích partnerů nebo si rezervujete jiné pomocné služby, zpracováváme vaše údaje, abychom vám usnadnili rezervaci takových služeb. Tam, kde osobní údaje zpracováváme pro tento účel, učiníme tak na základě, který je nezbytný pro uzavření smlouvy nebo výkon smlouvy při poskytování těchto služeb.

• Dotazy a stížnosti – když nám zašlete nějaký dotaz nebo máte stížnost na rezervaci Dopravních služeb, případně některé další pomocné služby, budeme zpracovávat vaše osobní údaje s cílem odpovědět na váš dotaz nebo vyřešit vaši stížnost. Tam, kde osobní údaje zpracováváme v kontextu dotazu nebo stížnosti, učiníme tak na základě našich legitimních zájmů při řešení dotazů a stížností zákazníků. Pokud nám dobrovolně poskytnete údaje související s vaším zdravím, budeme je zpracovávat na základě vašeho výslovného souhlasu s jejich používáním, abychom mohli vyřešit váš dotaz nebo stížnost.

• Aplikace On Demand Taxi Booking – vaše údaje zpracováváme, abychom mohli usnadnit registraci v aplikaci On Demand Taxi a její používání. Děje se tak na základě uzavření nebo výkonu smlouvy.

• Věrnostní program – tam, kde existuje věrnostní program, používáme vaše osobní údaje pro účely jeho správy, přidání nebo odebrání věrnostních bodů a upozornění na věrnostní odměny. Tyto údaje zpracováváme na základě, který je nezbytný pro účely výkonu naší vzájemné smlouvy.

• E-mailový nebo telefonický marketing – tam, kde jsme v kontextu poskytování služby získali vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, můžeme vám v závislosti na marketingových předvolbách, které jste nám zaslali, posílat e-maily o produktech a službách, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Tyto marketingové nabídky vám posíláme na základě našich legitimních zájmů nebo v některých případech souhlasu.

• Poskytování a vylepšování našich služeb – tam, kde shromažďujeme údaje související s používáním naší platformy a služeb, jako jsou podrobnosti o vašem zařízení a způsob interakce s naší platformou a službami, používáme tyto údaje pro účely poskytování našich služeb a přizpůsobení vašich možností. Tyto údaje používáme také k testování nových funkcí, o jejichž zavedení uvažujeme, včetně analýzy způsobu používání naší platformy a posouzení a vylepšování našich služeb. Tam, kde to je možné, tyto údaje používáme anonymně. Veškeré takové zpracování vašich osobních údajů se děje na základě našich legitimních zájmů provozovat, vylepšovat a zabezpečit naše služby.

• Analýza/vykazování – údaje používáme v souvislosti s rezervacemi, abychom mohli vytvářet interní zprávy ohledně provozu naší firmy. Používáme je také pro ostatní účely komerčních analýz a v rámci pokusu o odhad budoucích trendů, které mohou mít na naši firmu vliv. Toto zpracování se děje na souhrnné bázi, takže vás z vytvořených zpráv nebo analýz nelze identifikovat.

• Reklama – chceme mít jistotu, že když uvidíte reklamu na Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto, Cabforce nebo jinou reklamu, bude pro vás relevantní a bude odpovídat vašim zájmům, ať se již zobrazí na Platformě, kterou provozujeme, v našich marketingových e-mailech nebo na webu třetí strany. Stejné informace můžeme používat také k tomu, abychom vám předkládali reklamy pro pečlivě vybírané produkty a služby třetí strany. Když používáte naši Platformu, používáme vyhledávání, která jste provedli, abychom mohli reklamy přizpůsobit podle vašich zájmů. Pokud například vyhledáváte možnosti pronájmu vozidel v Berlíně, můžeme tyto informace používat k tomu, abychom vám na naší Platformě a na webech třetí strany nabízeli reklamu na pronájem vozidel podle vašich představ v Berlíně. Na naší Platformě také můžeme používat údaje o vašich uplynulých transakcích pro přizpůsobení reklamy. Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě našich legitimních zájmů zajistit, že je naše reklama nebo reklama třetích stran účinná.

• Průzkumy – pokud se rozhodnete účastnit se průzkumu, zpracováváme vaše údaje na základě našeho legitimního zájmu.

• Detekce a prevence podvodů – vaše osobní údaje můžeme používat pro účely prevence a detekce podvodů na základě našeho legitimního zájmu.

Osobní údaje, o jejichž poskytnutí vás žádáme

Není vaší povinností poskytnout nám jakékoli své osobní údaje. Pokud však chcete provést rezervaci Dopravních služeb nebo využít nějakou pomocnou službu, budete nám muset poskytnou informace požadované modulem pro rezervace. Jestliže nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci vaši rezervaci zpracovat. Podobně můžete být požádáni, abyste nám poskytli určité informace, když kontaktujete náš tým zákaznických služeb s dotazem nebo stížností. Budeme vás informovat, když jsou takové informace požadovány.

Příjemci údajů

Abychom mohl vaši rezervaci zpracovat, musíme zaslat vaše údaje příslušnému poskytovateli Dopravních služeb nebo poskytovateli služby On Demand. Pokud se na nás obrátíte s dotazem nebo stížností v souvislosti s rezervací, můžeme také sdílet podrobnosti o tomto dotazu nebo stížnosti s poskytovatelem Dopravních služeb, abychom mohli stížnost či dotaz vyřešit.

Pokud si zakoupíte jinou službu, můžeme sdílet vaše osobní údaje s poskytovatelem služeb třetí strany, aby pro vás takovou službu mohl zajistit. Jestliže nárokujete reklamaci v rámci zásad o pojištění, můžeme sdílet osobní údaje s ručitelem nebo jmenovaným zpracovatelem stížností.

V rámci našich online reklamních programů můžeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, které je zkombinují s údaji, které o vás uchovávají, aby mohli přizpůsobovat reklamy zobrazované na těchto webech (což mohou být naše vlastní reklamy nebo reklamy, které poskytujeme jménem třetích stran). Tam, kde jsou tyto údaje sdíleny, jsou chráněny zašifrováním nebo jinými bezpečnostními prvky.

Využíváme také řadu poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše služby. Někteří z nich budou mít přístup k vašim údajům (používáme například různé poskytovatele softwarových služeb, kteří v rámci svých služeb naše údaje hostují). Tam, kde pověříme třetí stranu zpracováním vašich údajů naším jménem, ručíme za to, že respektují vaše práva na soukromí a zpracovávají údaje v souladu se zákony o ochraně údajů. Další podrobnosti:

• Poskytovatelé hostingu – využíváme různé poskytovatele cloudových služeb a společného umístění, kteří nám pomáhají hostovat a spravovat údaje.

• Zpracovatelé plateb – využíváme zpracovatele služeb třetí strany, kteří nám pomáhají s platbami na naší Platformě.

• Poskytovatelé technologií – do této kategorie spadají poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují služby jako pomoc se zabezpečením sítě, systémů a e-mailů a pomáhají se správou vašich žádostí o práva jako subjektů údajů.

• Poskytovatelé služeb zákazníkům – využíváme služeb poskytovatelů třetích stran, kteří zajišťují služby pro zákazníky mimo pracovní dobu.

• Auditoři – máme interní a externí funkci auditu zajišťovanou třetími stranami. Auditoři nám pomáhají zajistit, že plníme naše zákonné povinnosti, včetně vztahu s naším zpracováním osobních údajů. Za určitých okolností to může znamenat, že mají přístup do našich systémů, které zpracovávají osobní údaje, nebo že mohou kontrolovat, jak určité osobní údaje zpracováváme.

• Databáze podvodů – můžeme používat externí databáze detekce a prevence podvodů, které jsou v odvětví dostupné, a veřejně dostupné informace k prevenci a detekci možné trestné činnosti nebo podvodů.

• Agentury pro vymáhání zákonů – vaše údaje můžeme sdílet s agenturami pro vymáhání zákonů, aby mohly přešetřit, zjistit nebo zajistit prevenci možné trestné nebo podvodné činnosti na základě vyhovění právní povinnosti.

Přenosy do zahraničí

S ohledem na vaše osobní údaje, které jsou (i) zpracovávány v EU nebo (ii) zpracovávány v souvislosti s osobami sídlícími v EU, kde platí GDPR, existují určité okolnosti, za kterých převádíme vaše osobní údaje mimo Evropskou unii do země, která není Evropskou komisí uznávána jako země zajišťující úroveň ochrany osobních údajů, jaká je poskytována v Evropské unii. Nejobvyklejším příkladem je, když přenášíme osobní údaje poskytovateli Dopravních služeb, aby mohl splnit vaši rezervaci. Vaše osobní údaje také můžeme přenášet mimo Evropskou unii v souvislosti s provozováním naší firmy, například, když využíváme poskytovatele služeb z jiné jurisdikce. Pokud budeme přenášet vaše osobní údaje mimo Evropskou unii, zajistíme příslušná opatření na ochranu vašich osobních údajů a vyhovění našim povinnostem v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů. To může zahrnovat uzavření smluv ve formě schválené Evropskou komisí se subjektem, kterému jsme předali osobní údaje.

Pokud se chcete dozvědět více o opatřeních, která v souvislosti s převodem vašich osobních údajů podnikáme, nebo si chcete vyžádat kopie smluv, které v souvislosti s těmito převody máme, kontaktujte nás prosím podle údajů uvedených v dolní části tohoto prohlášení.

Uchování údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů. Zásady uchovávání údajů stanoví, že si osobní údaje nebudeme ponechávat déle, než je nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, a v souladu s požadavky, které nám ukládá zákon. To znamená, že doba uchovávání vašich údajů závisí na jejich typu. Příklad:

• Údaje o transakci – uchováváme údaje o vašich rezervacích a vaše interakce s námi v souvislosti s takovými rezervacemi po dobu, která je nutná pro zajištění vaší rezervace a vyřešení případných potíží. Tam, kde vaše marketingové preference umožňují, abychom vám zasílali marketingová sdělení, budou takové údaje uchovávány podle následujících podrobností.

• Údaje ve věrnostním programu – Údaje související s věrnostními programy uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro usnadnění správy věrnostního programu.

• E-mailový marketing – ponecháme si kopii osobních údajů, která je potřeba k tomu, abychom vám zasílali marketingová sdělení po dobu, která je nutná pro zprostředkování vašich marketingových preferencí. V rámci toho si ponecháme také určité údaje související s vašimi transakcemi, abychom mohli přizpůsobit naše marketingová sdělení.

• Správa právních nároků – když posuzujeme, jak dlouho ponechat osobní údaje, bereme v úvahu, zda mohou být tyto údaje požadovány pro uplatnění nebo obranu právních nároků. Pokud jsou takové údaje požadovány, ponecháme je, dokud nevyprší statut omezení v souvislosti s typem nároku, který lze
učinit (který se pohybuje v rozmezí od 2 do 12 let).

Soubory cookie

Tato Platforma používá soubory cookie. To jsou malé jednoduché textové soubory, které jsou zasílány z webu a uloženy do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu, když navštívíte nějaké webové stránky. Informace o vaší návštěvě webových stránek jsou zaznamenány do těchto souborů cookie. Pokud chcete zjistit o souborech cookie, které používáme, něco více, přečtěte si prosím naše zásady používání souborů cookie.

Ostatní webové stránky

Tato Platforma může obsahovat odkazy na ostatní webové stránky nebo na ni můžete přejít prostřednictvím odkazu z jiné webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pouze pro tuto Platformu a služby provozované webem Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto nebo Cabforce v souvislosti s weby Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto or Cabforce na Platformě. Když odkazujete na jiné webové stránky, měli byste si přečíst jejich vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů.

Důležité informace o souhlasu

Když zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že nás budete kontaktovat na základě údajů uvedených v tomto prohlášení dole. Pokud váš souhlas souvisí s příjmem e-mailové marketingové komunikace, můžete použít odkaz pro odhlášení v e-mailu. Upozorňujeme, že pokud svůj souhlas odvoláte, nebudeme vám moci dále poskytovat související služby.

Vaše práva

Za určitých okolností máte v souvislosti se svými osobními údaji následující práva:

• Právo na přístup k údajům – Máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, společně s dalšími informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme.

• Právo na odškodnění – máte právo požadovat, aby byly jakékoli napřené údaje, které o vás máme, opraveny, nebo v případě, že jsou některé informace o vás neúplné, můžete požadovat jejich aktualizaci a doplnění.

• Právo na vymazání – máte právo požadovat, abychom smazali osobní údaje, které o vás máme. Tento postup se označuje také jako „právo být zapomenut“.

• Právo na omezení zpracování nebo námitka proti zpracování – máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje dále nezpracovávali pro konkrétní účely, nebo můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro konkrétní účely.

• Právo na přenosnost údajů – máte právo požadovat, abychom vám nebo třetí straně poskytli kopii vašich osobních údajů ve strukturovaném běžně použitelném strojově čitelném formátu.

Abychom mohli uplatnit některá výše uvedená práva, kontaktujte nás prosím pomocí údajů uvedených v dolní části tohoto prohlášení nebo klikněte na následující odkaz. https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme a jakékoli aktualizace budeme publikovat na této webové stránce.

Otázky a stížnosti

Pokud máte v souvislosti s naším zpracováním osobních údajů jakékoli otázky nebo stížnosti, můžete se s námi spojit pomocí následujících kontaktních údajů:

Poštou: Data Protection Officer, ETrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irsko
E-mail: dpo@cartrawler.com

Pokud nejste spokojeni s jakýmkoli zpracováním svých osobních údajů službou Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto nebo Cabforce, máte také právo podat stížnost u irské komise pro ochranu údajů. Podrobnosti o tom, jak při podávání stížnosti postupovat, získáte na stránkách (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm) nebo telefonickým dotazem na komisi pro ochranu údajů na čísle 353 (0)761 104 800.