Меню

Общи условия за използване на инструмента за резервации на Etrawler Unlimited Company с търговско наименование CarTrawler

Въведение

Този инструмент за резервации се управлява от технология на CarTrawler и Ви позволява да използвате технологията на CarTrawler за резервации при наем на автомобили или наземен транспорт (включително, но без да се ограничава до таксита, услуги по трансфер и наем на превозно средство, управлявано от шофьор, частни трансфери, трансфери от бизнес класа, трансфери от първа класа, трансфери с автобуси и микробуси, трансфери с влак, трансфери с инвалидни колички и трансфери с лимузини) („транспорт”) от доставчици на автомобили под наем от трети страни или наземен транспорт („доставчици на транспортни услуги”).

Моля, прочетете внимателно тези общи условия за ползване на инструмент за резервации на CarTrawler („Условия за резервации“), тъй като те се прилагат за цялото съдържание на този инструмент за резервации. Като използвате каквато и да е част от инструмента за резервации, Вие приемате тези условия за резервации (независимо дали сте избрали или не да се регистрирате при нас или да резервирате транспортна услуга) и се съгласявате (i) да използвате този инструмент за резервации в съответствие с условията за резервации и (ii) че условията за резервации представляват законно споразумение между Вас и CarTrawler. Ако не приемете и/или не се съгласите да бъдете обвързани с тези условия за резервации, не използвайте и/или незабавно прекратете използването на този инструмент за резервации.

Като използвате този инструмент за резервации, Вие разбирате, че цялата информация, включително, но без да се ограничава до информация, свързана с транспорт, доставчици на транспортни услуги, пътувания и почивки, публикувани в този инструмент за резервации, може да включва неточности и/или печатни грешки и че CarTrawler няма да носи отговорност за такива неточности или грешки.

CarTrawler може, по свое усмотрение, да променя тези условия за резервации по всяко време, като обновява тази публикация. Някои разпоредби от тези условия за резервации могат да бъдат заменени с изрично създадени юридически указания или условия и показани на уеб сайта, чрез които осъществявате достъп до този инструмент за резервации.

Тези условия за резервации се прилагат също за всички резервации, направени чрез Центъра за клиенти с високи постижения (Customer Centre of Excellence) (ЦКВП) на CarTrawler и ще Ви бъдат изпратени по имейл там, където правите резервацията си по телефон чрез ЦКВП.

Информация за нас

Този инструмент за резервации се управлява от Etrawler Unlimited Company, компания, регистрирана в Ирландия, която осъществява търговска дейност като CarTrawler („CarTrawler“, „ние“, „нас“ или „наш/а/и“). Ние сме регистрирани в Ирландия под фирмен номер 93433 и седалището ни е на адрес: Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ирландия, което е и нашият основен търговски адрес. Информацията за контакт с CarTrawler е изписана върху ваучера или е на разположение на www.cartrawler.com.

CarTrawler улеснява резервациите за транспортни услуги, като Ви представя на доставчиците на транспортни услуги и други допълнителни услуги чрез този инструмент за резервации, и получава комисионна за това. CarTrawler не е собственик и не осъществява никакви транспортни услуги и не е доставчик на транспортни услуги. Вашето споразумение за транспортни услуги („Условия за транспортни услуги“) ще бъде между Вас и доставчика на транспортни услуги, в който CarTrawler няма да бъде страна. Можете да осъществите достъп до съответните условия за транспортни услуги чрез този инструмент за резервации, след като изберете транспортната услуга, предложена от такъв доставчик на транспортни услуги и въведете съответната информация за резервация. Като правите резервация при доставчик на транспортна услуга чрез този инструмент за резервации, Вие се обвързвате и се счита, че сте приели условията за транспортни услуги на съответния доставчик на транспортна услуга. CarTrawler не дава никаква гаранция и не представлява никакви доставчици на транспортни услуги и/или транспортни услуги, предложени или предоставени от някой доставчик на транспортни услуги. Доставчикът на транспортни услуги сам носи отговорност за това, да Ви предостави транспортната услуга, резервирана чрез този инструмент за резервации.

За клиенти в Обединеното кралство, които правят резервации за транспортни услуги чрез този инструмент за резервации и които плащат с издадени в Обединеното кралство кредитни карти, CarTrawler възлага следните услуги на изцяло притежаваното от нея дъщерно дружество в Обединеното кралство, Etrawler UK Limited (фирмен номер 08565121): (i) обработване на плащания; (ii) издаване на ваучери за транспортни услуги и (iii) обслужване на клиенти (обработване на общи клиентски запитвания, анулирания, възстановяване на средства и оплаквания).

Такси и данъци

Точността на цените, посочени за транспортна услуги чрез този инструмент за резервации и всякакви резервации, направени с този инструмент за резервации зависят и са предмет на информацията за резервация, която Вие предоставяте чрез този инструмент за резервации (включително, но без да се ограничава до, възрастта на шофьора, местоположение и час за вземате и/или оставяне).

Достъп до услуги

Тъй като CarTrawler се старае да гарантира, че инструментът за резервации е на разположение 24 часа на ден, CarTrawler няма да носи отговорност, ако, по някаква причина, инструментът за резервации не е на разположение в даден момент или за определен период. Достъпът до инструмента за резервации може да бъде временно преустановен и без писмено уведомление, в случай на проблем в системата, поддръжка, възстановяване или по причина извън контрола на CarTrawler.

Условия за резервации

Моля, прочетете следващите условия, които се прилагат за резервации, направени от Вас при доставчиците на транспортни услуги чрез този инструмент за резервации.

А. Правене на резервация

Тъй като CarTrawler работи по целия свят, използва четири вида бизнес модели за плащане за резервации на транспортни услуги. Моделът за плащане, който е на Ваше разположение, когато правите резервация зависи от Вашето местоположение и/или условията за транспортни услуги на избрания доставчик на транспортни услуги.

Четирите бизнес модела на плащане са следните:

 1. Вие плащате депозит на CarTrawler за резервация в момента, в който правите Вашата резервация и плащате останалата сума на доставчика на транспортни услуги при пристигане на неговото гише, преди да използвате транспортната услуга; или
 2. Вие плащате депозит на CarTrawler за резервация в момента, в който правите Вашата резервация и останалата сума се плаща преди Вашето пристигане на гишето на доставчика на транспортни услуги; или
 3. Вие плащате всички разходи за транспортната услуга на CarTrawler в момента, в който правите Вашата резервация, а в случай на наем на автомобил, Вие плащате само за гориво (бензин/дизел) и допълнителни екстри, ако не са платени при извършване на резервацията, при пристигане на гишето на доставчика на транспортни услуги; или
 4. Не плащате нищо в момента, в който правите Вашата резервация. Ще платите на доставчика на транспортни услуги всички разходи за транспортната услуга при пристигане на гишето на доставчика на транспортни услуги, преди да използвате транспортните услуги.

Когато заплащате всички разходи за транспорт в момента на извършване на резервацията и сте избрали да го направите чрез доставчик на услугата „купи сега, плати по-късно“ (BNPL), CarTrawler може да прехвърли правото си да получи плащане от Вас за този доставчик на BNPL.

Моля, имайте предвид, че ако не сте направил плащане в момента, в който правите Вашата резервация, единствено Вие носите отговорност за извършването на всички дължими плащания на доставчика на транспортни услуги като и когато станат дължими. Някои доставчици на транспортни услуги начисляват такса за неявяване, ако не се явите, за да използвате транспорта. Ще бъдете информирани за всякакви задължителни предварителни плащания преди приключване на Вашата резервация. За избягване на всяко съмнение, „допълнителни екстри“ (включително, но не само, детски седалки, GPS, допълнителни шофьори) могат да бъдат добавени към Вашата резервация по два начина, в зависимост от наличността на доставчика; Плащане при пристигане и Предплатено при резервацията.

– Можете да поискате Плащане при пристигане на „допълнителни екстри“, когато правите резервацията си и то няма да Ви бъде начислено в момента на извършване на резервацията. С изключение на предплатените „допълнителни екстри“ и закупуване на продукт, включително пакетни опции за доставчик, като застраховка с нулеви допълнителни разходи, плащането трябва да се направи директно към доставчика на транспортни услуги при пристигане на неговото гише преди вземане/използване на транспортните услуги. Моля, имайте предвид, че CarTrawler не може да гарантира наличието или цената на каквито и да било заявени „допълнителни екстри“ с плащане при пристигане.

– Предплатено специално оборудване/допълнителни екстри могат да бъдат поискани по време на резервацията, ако са налични при доставчика, и са включени в общата цена на наема при правене на резервацията.

През цялото време Вие носите отговорност за плащането на допълнителни услуги и/или „допълнителни екстри“, заявени и/или закупени от Вас и всякакви допълнителни приложими такси, включително, но без да се ограничават до, тол-такси и разходи за гориво. Вие носите отговорност и за всякакви услуги или административни разходи, прилагани от съответния доставчик на транспортни услуги. Ние поддържаме няколко метода за плащане, за да направите резервация чрез инструмента за резервации в зависимост от Вашето местоположение, което ще бъде посочено ясно в инструмента за резервации.

Всякакви данни, прехвърляни към устройството за плащане, се прехвърлят чрез криптиран сигурен сървър. Ако се налага да направите някакви промени във Вашата резервация, трябва или да съобщите чрез един от методите за съобщаване, описани във Вашия ваучер, или чрез методите за съобщаване, описани на нашия уеб сайт: www.cartrawler.com, като информирате CarTrawler ясно за точните детайли. CarTrawler не може да гарантира, че промените ще бъдат обработени; но ще бъдат положени всички усилия, за да се постигне удовлетворяващ резултат. Промените не могат да бъдат обработвани след вземане/използване или ако не вземете или не използвате Вашата транспортна услуга от доставчика на транспортни услуги. За наем на автомобил CarTrawler не може да Ви предложи възстановяване на разходите, ако върнете по-рано наетия автомобил. В случай че заявите удължаване на периода на Вашия наем на автомобил след вземане на наетия от Вас автомобил (дати, които не са включени във ваучера за наем на автомобила), трябва да платите всички възникнали допълнителни разходи директно на доставчика на транспортни услуги според местните ставки за наем, актуални в този момент, ако автомобилът е на разположение за заявеното допълнително време. При правене на резервация Вие носите отговорност да уведомите доставчика на транспортни услуги, ако е необходимо, за всякакви физически или умствени състояния, свързани с Вашата способност да управлявате или използвате транспортната услуга. В случай на инцидент Вие може да не сте в състояние да предявите иск при условията на съответната застрахователна полица, ако не уведомите доставчика на транспортни услуги за такива състояния.

В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ ПРЕДСТАВИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И/ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА, ДОСТАВЧИКЪТ НА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ДА ВИ ДАДЕ АВТОМОБИЛ И НЯМА ДА ВИ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ РАЗХОДИТЕ. ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ, ПРИ ВЗЕМАНЕ НА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ ВИЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ: (I) ШОФЬОРСКА КНИЖКА ОТ ВАШАТА РОДНА ДЪРЖАВА (И ДВЕТЕ ЧАСТИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ШОФЬОРСКАТА КНИЖКА Е ИЗДАДЕНА В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО, КЪДЕТО СЕ ИЗДАВА В ДВЕ ЧАСТИ), (II) ВАЛИДЕН ПАСПОРТ И ВАЛИДНА КРЕДИТНА КАРТА НА ИМЕТО НА ЛИЦЕТО, ЗАПИСАНО КАТО ОСНОВЕН ШОФЬОР В РЕЗЕРВАЦИЯТА С ДОСТАТЪЧНО НАЛИЧНИ СРЕДСТВО ЗА ПОКРИВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА, СВЪРЗАНА С НАЕМА НА АВТОМОБИЛА (АКО Е ПРИЛОЖИМО) И (III) ОТПЕЧАТАНО КОПИЕ НА ВАШИЯ ВАУЧЕР. МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ВАШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ДРУГИ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ДОСТАВЧИКА НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И/ИЛИ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НАПРИМЕР, В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО МОЖЕ СЪЩО ДА СЕ ИЗИСКВА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА АДРЕС.

Ако направите резервация, но не вземете/използвате транспортната услуга (и не сте анулирали такава резервация в съответствие с политиката за анулиране, описана по-долу), няма да Ви бъдат възстановени разходите.

Моля, имайте предвид, че, в случай че очаквате да пристигнете по-късно, за да вземете/да се възползвате от резервираната транспортна услуга, Вие носите отговорност да се свържете с доставчика на транспортната услуга, за да го уведомите.

В случай на анулиране или закъснение на полет CarTrawler не носи отговорност за възстановяване на разходи.

Б. Потвърждаване на резервация

След като Вашата резервация е потвърдена, CarTrawler ще Ви издаде ваучер за транспортната услуга („Ваучер“) по имейл от името на доставчика на транспортната услуга, който включва информация за Вашата резервация. Вашият дигитален ваучер трябва да бъде представен на доставчика на транспортни услуги в момента на вземане/използване на транспортната услуга. Ако не получите Вашия ваучер, моля, свържете се с нас незабавно. Ваучерът не включва информация за такси за услуги или начислени данъци от доставчика на транспортни услуги или допълнителни услуги, заявени от Вас в момента на вземане/използване на транспортната услуга и той не е фактура. CarTrawler препоръчва внимателно да проверите информацията, която се съдържа във ваучера (напр. държава, местоположение, дата и период от време, за който е резервирана транспортната услуга). Ако има някакви несъответствия, трябва незабавно да съобщите тези несъответствия или чрез един от методите за съобщаване, описани във Вашия ваучер, или чрез методите за съобщаване, описани на нашия уеб сайт www.cartrawler.com, като уведомите CarTrawler ясно за точните подробности за такива несъответствия. CarTrawler си запазва правото да променя резервацията след като съответната транспортна услуга е била резервирана от Вас, в случай че открие грешка по отношение на резервацията и/или ако е била показана неточна информация чрез инструмента за резервации на CarTrawler или Ви е била съобщена във ваучера или по друг начин. Ако това се случи, CarTrawler ще положи усилия да Ви уведоми възможно най-скоро и Вие може да изберете да приемете променените условия (ако е приложимо) или, алтернативно, да анулирате Вашата резервация и да получите пълно възстановяване на разходите. Моля, имайте предвид, че за резервации, направени в рамките на 48 часа от вземането, CarTrawler може да вземе плащане от Вас, преди резервацията да бъде потвърдена от доставчика на транспортни услуги. Ако доставчикът на транспортни услуги не потвърди Вашата резервация, CarTrawler няма да Ви издаде ваучер и ще Ви възстанови сумата. CarTrawler не съхранява физически ваучерите, но Вашият ваучер ще бъде достъпен в раздел „Управление на резервации“ на инструмента за резервации, в случай че искате да осъществите достъп до него по всяко време. CarTrawler Ви съветва да прочетете условията за транспортни услуги, описани във ваучера, предмет на които ще бъде Вашата резервация. Условията за транспортни услуги също са на разположение в този инструмент за резервации, но периодично могат да бъдат променяни от доставчика на транспортни услуги.

Номерът на резервацията върху ваучера трябва да бъде цитиран при всяко запитване, анулиране или промяна на резервацията.

В. Анулиране

Ако искате да анулирате Ваша резервация, може да го направите чрез един от методите за комуникация, описани във Вашия ваучер, или чрез разделите „Връзка с нас“ или „Управление на резервации“ на нашия уебсайт www.cartrawler.com преди вземане/използване на транспортната услуга. Не анулирайте Ваша резервация директно при доставчика на транспортни услуги, тъй като могат да бъдат начислени допълнителни такси. Моля, вижте условията за транспортни услуги относно информация за политиката за анулиране, всякакви такси за обработка/административни такси и специални условия, които могат да бъдат приложени за Вашата резервация.

Освен ако не е определено друго в този раздел, когато CarTrawler получи уведомление за анулиране по-рано от 48 часа преди насрочения час за вземане/използване на транспортните услуги, по принцип ще бъде направено пълно възстановяване на платената сума. Това е предмет на разпоредбите за форсмажорни обстоятелства, които са обяснени по-долу в параграф Г. По отношение на резервации за наем на автомобил, когато CarTrawler получи уведомление за анулиране по-малко от 48 часа преди насрочения час за вземане/използване на наема на автомобил, но сумата, която сте платили за резервацията надвишава 120 €, Вие ще получите възстановяване на платената сума минус административната такса, която е 120 €. Отново, това е предмет на разпоредбите за форсмажорни обстоятелства, обяснени по-долу в параграф Г. По отношение на резервации за наземен транспорт, когато CarTrawler получи уведомление за анулиране по-малко от 48 часа преди насрочения час за вземане/използване на наземния транспорт, няма да се извърши възстановяване на сумата.

По същия начин, когато CarTrawler получи уведомление за промени във Ваша резервация за наем на автомобил повече от 48 часа преди насрочения час за вземане/използване на наема на автомобил, за резервацията няма да се прилага допълнителна такса за повторна резервация. Ако стойността на новата резервация е по-висока от първоначалната сума, която сте платили, разликата ще Ви бъде начислена.

Когато CarTrawler получи уведомление за промени във Ваша резервация за наем на автомобил по-малко от 48 часа преди насрочения час за вземане/използване на наема на автомобил и сумата, която сте платили за резервацията, надвишава 65 €, CarTrawler ще прехвърли сумата, която първоначално сте платили, минус административна такса от 65 €, към Вашата нова резервация. Ако сумата, прехвърлена към новата Ви резервация, не покрива пълната цена на новата резервация, разликата ще Ви бъде начислена. При всички обстоятелства, когато се налага да направите нова резервация, новата резервация ще бъде предмет на ценообразуване в реално време.
Когато сумата, която сте платили за резервация, е равна на или по-малка от 65 €, няма да бъдат прехвърляни средства към новата Ви резервация и ще Ви бъде начислена пълната стойност на новата резервация, според ценообразуването в реално време.
Моля, имайте предвид, че политиките за анулиране и промени, описани в горния параграф, са предмет на политиката за анулиране на доставчика на транспортни услуги, която се съдържа в условията за транспортни услуги, приложими за Вашата резервация. Моля, вижте Вашите условия за транспортни услуги за всякакви отклонения от политиките за анулиране и/или промени, описана в тези параграфи, които може да включват, но не се ограничават до отклонения в: (i) необходимия период за уведомление за анулиране/промяна и/или (ii) стойността на всякакви приложими административни такси. В случай на анулиране на резервация, когато цялата такса за транспортна услуга е платима при пристигане, няма такса за анулиране.

Моля, имайте предвид, че по отношение на определени видове транспортни услуги, включително, но без да се ограничават до, междуградски и градски автобус и/или влак, може да няма възможност за анулиране или възстановяване на разходи. Моля, прегледайте политиката за анулиране и възстановяване на разходи на съответния доставчик на транспортни услуги, която може да бъде намерена в условията за транспортни услуги за пълна информация за тези политики.

Вие носите отговорност да осигурите и организирате анулирането на всякакви спомагателни продукти и/или услуги, които може да сте закупили във връзка с резервацията за транспортни услуги. Това включва, но не се ограничава до, продукти като покритие по застраховка, покриваща изцяло всякакви допълнителни разходи, предоставена от трети страни. Моля, уверете се, че сте проверили общите условия за анулиране или изменения на такива продукти или услуги, тъй като те могат да се различават от тези на Вашата резервация за транспортни услуги.

В случай че анулирате или промените резервация с кредитна/дебитна карта, CarTrawler няма да носи отговорност за парични загуби, претърпени от Вас в резултат от промяна във валутния курс, която може да възникне в периода от първоначалната Ви резервация до последващото анулиране или промяна. Не се разрешава анулиране или промени след датата и часа, определени за вземане/използване на транспортната услуга.

Г. Форсмажорни обстоятелства

Ние няма да бъдем в нарушение на настоящите Условия за резервация, нито да носим отговорност за забавяне при изпълнение или неизпълнение на което и да е от задълженията ни по настоящите Условия за резервация, ако това забавяне или неизпълнение е резултат от събития, обстоятелства или причини, които са извън нашия разумен контрол. Такива събития, обстоятелства и причини са известни като „форсмажорни събития“ и като пример те могат да включват, но не се ограничават до, природни аномалии, наводнение, суша, земетресение или други природни бедствия, епидемии или пандемии, терористични атаки, граждански войни, граждански вълнения или бунтове, войни, заплаха или подготовка за война, въоръжени конфликти, налагането на санкции и ембарго. При такива обстоятелства времето за изпълнение се удължава с период, еквивалентен на периода, през който изпълнението на задължението е било забавено или не е изпълнено. Освен това, ако ние или услугите за наем на автомобил като цяло сме/са засегнати от форсмажорно събитие, ние ще имаме право да предоставим ваучер или кредитно известие вместо да възстановяваме разходи, ако резервацията Ви бъде анулирана.

Д. Цени на транспортни услуги и валутни курсове

CarTrawler полага всякакви усилия, за да гарантира, че посочените цени за транспортни услуги, показвани чрез инструмента за резервации са точни във всички съществени аспекти по всяко време, включително, но без да се ограничават до времето, в което резервирате такава транспортна услуга чрез този инструмент за резервации. Въпреки това, CarTrawler и/или доставчикът на услуги си запазва правото да променя цените на транспортните услуги, след като съответната транспортна услуга е била резервирана от Вас при явна или очевидна грешка в посочената цена. Ако това се случи, CarTrawler ще положи усилия да Ви уведоми възможно най-бързо и Вие може да изберете или да платите променената цена, или алтернативно да анулирате Вашата резервация и да получите пълно възстановяване на разходите. Валутните курсове, използвани от CarTrawler, за да покаже цените във валутата, избрана от Вас, се актуализират често. Валутните курсове, използвани от компанията, издала Вашата кредитна или дебитна карта, може да се различават. CarTrawler не носи отговорност за подобни несъответствия между цената, показана чрез този инструмент за резервации, и сумата, начислена от компанията, издала Вашата кредитна или дебитна карта, поради използваните валутни курсове.

Е. Процедура за оплаквания

Ние предлагаме най-доброто клиентско изживяване в партньорство с нашата глобална мрежа от доставчици на транспортни услуги. Ако смятате, че това не е така, можете да регистрирате жалба след приключване на пътуването чрез следните методи:

Мениджър на онлайн резервации: Моля, изпратете подробностите за жалбата, заедно с цялата свързана документация, чрез раздела „Център за помощ“ във Вашия „Мениджър на резервации“.

Телефон: Моля, вижте телефонния номер, посочен в долната част на Вашия ваучер за наем

За да гарантираме, че процесът по подаване на оплаквания функционира правилно, трябва да получим всички оплаквания в рамките на 120 дни след датата на връщане на наетия от Вас автомобил или в рамките на 30 дни след последния планиран ден за транспортните услуги. Всички оплаквания, подадени след тези периоди, няма да бъдат обработвани. Моля, изчакайте до 20 работни дни за пълно проучване на Вашето оплакване. В случай че оплакването не е разрешено чрез процедурата за оплаквания на CarTrawler, може да се обърнете към онлайн платформата за решаване на спорове на http://ec.europa.eu/consumers/odr/ за повече информация относно наличните възможности за решаване на спорове.

Връзки към сайтове на трети страни

Този инструмент за резервации може да показва връзки към ресурси, които са разположени на сървъри или уеб сайтове, управлявани от страни, различни от CarTrawler. Изброяването на каквито и да било връзки към външни ресурси не е и не трябва да се приема като препоръка от CarTrawler или гаранция, или изявление, че информацията или услугите, предлагани на такива уеб сайтове, ще бъдат с определен стандарт или подходящи за Вашата цел. Такива хипервръзки се предоставят само за Ваша справка и удобство. Включването на хипервръзки в този инструмент за резервации към други уеб сайтове или сървъри не предполага никаква проверка на материали на такива уеб сайтове или сървъри (включително, но без да се ограничават до, материали, свързани с информация или услуги за пътуване) или някаква връзка с техните оператори. CarTrawler не управлява и не носи отговорност за такива уеб сайтове или сървъри, или за трети страни, управляващи такива уеб сайтове или сървъри, и съответно CarTrawler не поема отговорност или задължение за каквито и да било материали, съдържащи се на тези сървъри или уеб сайтове, или за точността или законността на информацията, която се съдържа на други уеб сайтове или сървъри. Вие трябва сами да преценявате при използването на тези други уеб сайтове или сървъри, както и всякаква информация, която се съдържа там. Ако решите да осъществявате достъп до някой уеб сайт на трета страна, свързан с този инструмент за резервации, Вие го правите изцяло на свой риск, ще напуснете този инструмент за резервации и ще бъдете пренасочени към уеб сайт, върху който CarTrawler няма контрол.

Употребата от Ваша страна на Google Maps на нашия сайт се управлява от Условията за обслужване на Google за Google Maps („УО на Google“). Когато използвате Google Maps трябва да спазвате УО на Google, https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

Отговорност

В случай на спор между Вас и CarTrawler, нашата отговорност към Вас, ако има такава, се ограничава до стойността, платена от Вас за транспортните услуги. С настоящото CarTrawler изключва, доколкото е разрешено от законодателството, всякакви гаранции (независимо изрични или косвени) относно качеството, пълнотата, представянето или пригодността за определена цел на: (i) транспортни услуги, резервирани чрез този инструмент за резервации и (ii) този инструмент за резервации и неговото съдържание, включително, но без да се ограничава до, всякаква информация, свързана с доставчика на транспортни услуги, която се съдържа в този инструмент за резервации и технология, поддържана и предоставена в този инструмент за резервации.

Тъй като CarTrawler не предоставя транспортни услуги и следователно не е страна в условията за транспортни услуги, не носи отговорност или задължение (пряко или косвено) към Вас или някоя друга страна във връзка с Вашите условия за транспортни услуги, включително, но без да се ограничава до всякакви въпроси или спорове с доставчика на транспортните услуги, включително, но без да се ограничават до, спорове, свързани с нараняване или повреда при транспортните услуги, възникнали или във връзка с транспортните услуги и/или условията за транспортни услуги.

ОСВЕН ДОКОЛКОТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, НИТО CARTRAWLER, НИТО НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СОБСТВЕНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ, ФИЛИАЛИ, ПАРТНЬОРИ ПО ПЪТУВАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЩЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ НЯКОЯ ДРУГА СТРАНА ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ И/ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ И/ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И/ИЛИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДЛАГАНИ И/ИЛИ РЕЗЕРВИРАНИ ЧРЕЗ ТОЗИ ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И/ИЛИ ВЪЗНИКНАЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ЗАГУБА НА: (II) БИЗНЕС ПЕЧАЛБА, (III) ПРИХОД, (IV) ВРЕМЕ, (V) СПЕСТЯВАНИЯ, (VI) ПЕЧАЛБА И/ИЛИ (VII): ВЪЗМОЖНОСТ И/ИЛИ ЗАГУБА НА И/ИЛИ ЩЕТА ВЪРХУ ИМУЩЕСТВО; АКО НЕ РЕАЛИЗИРАТЕ ОЧАКВАНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ И ВСЯКА ДРУГА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАГУБА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ДОРИ АКО CARTRAWLER ВИ Е ПОСЪВЕТВАЛ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА, ИЛИ ТАКАВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА Е БИЛА РАЗУМНО ПРЕДВИДИМА.

За да се избегнат съмнения, CarTrawler при никакви обстоятелства няма да носи отговорност пред Вас за загуби или щети, които сте понесли в резултат от използването от Ваша страна на информация, услуги и/или хипервръзки за пътуване, посочени в раздела „Връзки към сайтове на трети страни“ по-горе.

Недопускане на незаконно или забранено използване

Като условие да използвате този инструмент за резервации, Вие се задължавате пред CarTrawler да не използвате този инструмент за резервации за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена, или е в противоречие с условията за резервации, или която би могла по някакъв начин да накърни репутацията на CarTrawler.

Възраст и отговорност

Като използвате този инструмент за резервации, Вие потвърждавате, че сте на необходимата възраст за пълнолетие, за да резервирате транспортни услуги и да поемете отговорност за всякакви задължения, които могат да възникнат в резултат от използването на този инструмент за резервации. Като използвате този инструмент за резервации, Вие разбирате, че носите отговорност, финансова и друга, за всяко използване от Ваша страна или от тези, използващи Вашите данни за вход в този инструмент за резервации. CarTrawler препоръчва да защитите своите данни за вход.

Не носим отговорност за транзакции с кредитни или дебитни карти

CarTrawler полага усилия да гарантира, че всички транзакции с кредитни и дебитни карти, направени чрез този инструмент за резервации, са сигурни. ВЪПРЕКИ ТОВА, ако в извлечение от кредитна или дебитна карта се появят неоторизирани разходи за която и да е карта: (i) която сте използвали по време на процеса на резервация на този инструмент за резервации и/или (ii) данните, за която сте разкрили на този инструмент за резервации, CarTrawler няма да носи отговорност по никакъв начин за каквито и да е щети или загуби от каквото и да е естество, които сте претърпели, възникнали от или свързани по някакъв начин с такова използване или разкриване, освен ако това няма да засегне по някакъв начин каквито и да са законови права, които може да имате. Моля, обърнете внимание, че този инструмент за резервации е защитена от VeriSign. CarTrawler е в пълно съответствие с изискванията за данни на картодържатели, които са предписани в Стандарта за сигурност на данни на индустрията за картови плащания.

Авторски права, уведомление и ограничен лиценз

Цялата информация в този инструмент за резервации, включително, но без да се ограничава до съдържание, текст, графики, изображения, търговски имена, структура, снимки, бутони, произведения на изкуството, компютърен код, са защитени от различни закони за интелектуалната собственост, включително, но без да се ограничават до закони за авторските права и международни закони, и са на Ваше разположение само с цел да направите резервация за транспортни услуги. Освен ако не сте получили писмено съгласие от CarTrawler за друго, Вие може да използвате инструмента за резервации и неговото съдържание само за лични цели. Нямате право да променяте, копирате, разпространявате, съпоставяте, прехвърляте, възпроизвеждате или показвате което и да е от горепосоченото или нещо друго, показано чрез инструмента за резервации за каквато и да е цел. По-специално, като продължите с достъпа до този инструмент за резервации, Вие се съгласявате да не:

 1. използвате инструмента за резервации, за да правите спекулиращи или фалшиви резервации;
 2. използвате инструмента за резервации, за да проучвате доставчици на транспортни услуги или цени на доставчици на транспортни услуги;
 3. използвате автоматични системи, роботи или софтуер, за да извличате данни от този инструмент за резервации;
 4. използвате името „CarTrawler“ или какъвто и да е брандинг на CarTrawler за търговски цели, без да сте получили предварително писмено разрешение от CarTrawler; и/или
 5. копирате или възпроизвеждате материали от този инструмент за резервации за търговски цели.

Отказ от отговорност

Този инструмент за резервации Ви е предоставен на принципа „както е“ и CarTrawler не дава гаранции и не твърди, че: (i) този инструмент за резервации или технологията (сървъри и т.н.), чрез която е наличен и която го поддържа, ще бъде без повреди или дефекти или (ii) информацията, публикувана в този инструмент за резервации, не е заразена от вируси или нещо друго със замърсяващи или разрушителни свойства. CarTrawler не носи отговорност за каквото и да е заразяване или въздействие по друг начин от вредни приложения като, но без да се ограничават до, вируси, троянски коне, подправяне, измама, кражба, грешка, техническа неизправност, пропуски, закъснение, неоторизиран достъп или каквото и да е друго събитие, което опорочава допустимото управление, комуникация и/или почтеност на този инструмент за резервации.

Отказ от право

Ако в даден момент или в даден период не приложим някое или повече от условията за резервации, това няма да се счита за отказ от някое от тези условия или права, приложими към някое от тях.

Заглавия и CarTrawler

Заглавията, използвани в тези условия за резервации, са само за информация и не засягат значението и обхвата на тези условия за резервации. CarTrawler е търговско име, собственост на Etrawler и всички позовавания на CarTrawler в тези условия за резервации се счита, че включват позоваване на Etrawler.

Промяна на условията за резервации и условията за транспортни услуги

CarTrawler си запазва правото по своя преценка да променя и/или обновява условията за резервации и съдържанието на този инструмент за резервации по каквато и да е причина без предварително уведомление и без отговорност към Вас, друг потребител или друга трета страна. Това право не се отнася до условията за резервации, приети от Вас, потребителя, при направата на легитимна резервация чрез използване на този инструмент за резервации и ние предлагаме да запазите и/или отпечатате екземпляр от тези условия за резервации в момента, в който правите Вашата резервация за Вашия архив. CarTrawler не съхранява физически екземпляри от условията за резервации по отношение на всяка резервация, но може да осъществите достъп до тези по всяко време чрез Вашия ваучер или инструмента за резервации. Трябва да проверявате тези условия за резервации за промени всеки път, когато осъществявате достъп до инструмента за резервации.

Доставчикът на транспортни услуги може от време на време да променя своите условия за транспортни услуги, чието съдържание е на разположение в инструмента за резервации и които са потвърдени във Вашия ваучер. CarTrawler не носи отговорност и няма да поеме отговорност, ако условията за транспортни услуги, налични в този инструмент за резервации или във Вашия ваучер, са били или са променени от доставчика на транспортни услуги в даден момент.

Общи условия за резервации

Като потребител, Вие ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате. Нищо в настоящите Общи условия, включително разпоредбите на приложимото право по-долу, не засяга Вашите права като потребител да разчитате на такива задължителни разпоредби на местното законодателство.

Условията за резервации, използването на и достъпът до този инструмент за резервации от Ваша страна се управляват от законодателството на Ирландия. Ако сте с местожителство в Ирландия, за всички спорове, произтичащи между Вас и CarTrawler от или във връзка с използването от Ваша страна на този инструмент за резервации изключителна юрисдикция ще имат съдилищата на Ирландия. Ако сте с местожителство в държава извън Ирландия, за всички спорове, произтичащи между Вас и CarTrawler от или във връзка с използването от Ваша страна на този инструмент за резервации неизключителна юрисдикция ще имат съдилищата на Ирландия. Използването на този инструмент за резервации е непозволен в която и да е юрисдикция, която не признава всички разпоредби на условията за резервации, включително и без ограничения този параграф. Вие се съгласявате, че между Вас и CarTrawler не съществува партньорство, трудови правоотношения или отношения на представителство в резултат от условията за резервация или използването от Ваша страна на този инструмент за резервации. Изпълнението на условията за резервации от наша страна е предмет на съществуващото законодателство и законен процес и нищо, което се съдържа в тези условия за резервации, няма да предпази CarTrawler от задължението да изпълни всякакви съдебни заповеди или искания от правителствени органи или изисквания, свързани с: (i) използването от Ваша страна на този инструмент за резервации или (ii) информация, предоставена на или събрана от CarTrawler по отношение на използването от Ваша страна на този инструмент за резервации. CarTrawler няма да носи отговорност пред Вас, ако изпълни такива искания или изисквания. Нарушение на тези условия за резервации е да използвате информация, получена от този инструмент за резервации, за да тормозите, злоупотребявате или вредите на други хора или за да се свързвате, рекламирате, искате или продавате на даден потребител или лице без тяхното предварително изрично съгласие.

Ако сте избрали застраховка и промените местожителството си, ще бъдете пренасочени обратно към екрана за търсене на инструмента за резервации поради регулаторните изисквания. Ако местожителството Ви съвпада с държавата, в която ще вземате автомобил, и смените пребиваването си в рамките на резервационния процес, ще бъдете пренасочени обратно към екрана за търсене на инструмента за резервации, тъй като има различни условия и/или цени, приложими за наети превозни средства на местно ниво, поради използването на допълнителен пробег. Ако местожителството Ви е актуализирано в рамките на резервационния процес, за да съответства на държавата, в която ще вземете автомобил, ще бъдете пренасочени обратно към екрана за търсене, тъй като има различни условия и/или цени, приложими за наети превозни средства на местно ниво, поради използването на допълнителен пробег. Тези обективни причини са в съответствие с Регламента за геоблокиране.

Информация за реда на сортиране на автомобили под наем и спонсорираните места

Как работи редът на сортиране на „препоръчаните“?

Редът на сортиране на „Препоръчаните“ използва различни фактори за класиране на превозните средства в ред, който гарантира, че виждате най-доброто съотношение „цена-качество“ в горната част на резултатите от търсенето Ви.
Комисионата, получена от доставчици на автомобили под наем, се отразява върху това подреждане.

Какво означава „цена-качество“?

Терминът „цена-качество“ описва променливите, които се отразяват върху вероятността даден клиента да закупи наем на автомобил. Комисионата, която ние (CarTrawler) получаваме от доставчиците на автомобили под наем, признава ролята, която ние (CarTrawler) изпълняваме при резервацията и се отразява върху начина, по който определяме цялостното съотношение „качество-цена“.

Какви променливи се вземат предвид при реда на сортирането?

При определянето на най-доброто съотношение „цена-качество“ за нашите клиенти, редът на сортиране отчита редица променливи, включително:

 • Датата на резервацията и мястото, от което правите търсенето.
 • Продължителността на периода на наема.
 • Оценките от клиенти на доставчиците на автомобили под наем въз основа на CSAT оценки и NPS.
 • Поведение на клиентите в миналото във връзка с минали покупки и резултати за ценообразуване на наем на подобни автомобили в миналото.
 • Комисионата, която получаваме от доставчиците на автомобили под наем или застрахователни партньори.

Как работят спонсорираните места?

Някои туристически партньори работят с избрани доставчици на автомобили под наем. Възможно е спонсорираните места да се появяват в горната част на резултатите от търсенето благодарение на плащанията, които партньорът по пътуванията получава от избрания доставчик на автомобили под наем. Клиентите могат да разпознаят тези спонсорирани места, когато те са подчертани в брандирана позиция в горната част на резултатите от търсенето.

Персонализирано ценообразуване

Можем да персонализираме ценообразуването за услугите, налични чрез инструмента за резервации, въз основа на автоматизирано вземане на решения.

Updated at: Mon, 15 Jul 2024 20:53:09 GMT