Меню

Декларация за поверителност

В тази Декларация за поверителност са записани подробностите за личните данни, свързани с Вас, които ние събираме чрез уеб сайтовете на Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto и Cabforce, както и всички мобилни сайтове и приложения, които се отнасят до Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto и Cabforce („Платформа”), как ще обработваме подобни данни и на кого могат да бъдат разкривани. Това уведомление обяснява и Вашите права според приложимото законодателство в областта на защитата на данните, включително Общия регламент за защита на данните на ЕС („ОРЗД”), във връзка с обработването на Ваши данни от наша страна.

За нас

ETrawler Unlimited Company с търговско наименование Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto и Cabforce, с ДДС номер 4693898K и седалище CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ирландия, е собственик и оператор на платформите Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto и Cabforce и следователно е администратор на личните данни, които са описани в настоящото Известие за защита на данните. Позовавания като „ние“, „нас“ и наш/а/е/и“ в това известие са следователно позовавания като Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto и Cabforce (според случая).
Ние представяме на клиентите наем на превозни средства и други услуги за наземен транспорт, като трансфери с автобус, влак и такси („Транспорт“), както и допълнителни продукти и услуги, свързани с пътувания. След като Вашите лични данни бъдат прехвърлени на доставчика на транспортни услуги, той става отделен администратор относно тяхното обработване.
Можете да се свържете с нас чрез данните за контакт в края на настоящата декларация или ако имате някакви въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на данните като изпратите имейл на dpo@cartrawler.com.

Лични данни, които обработваме

За да обработим Вашата резервация за транспортни или за всякакви допълнителни услуги, ние ще поискаме от Вас определена информация, като Вашето име, адрес, имейл адрес, информация за плащане и данни за резервацията. Събираме и определена информация от устройството, което използвате за достъп до нашата платформа, като Вашия IP адрес, какъв браузър и какъв вид устройство използвате. Освен информацията, която ние самите събираме, понякога получаваме информация, която е събрана от наше име от трети страни, например, когато виждате реклама на Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto или Cabforce, показана на уеб сайт на трета страна.

По-голямата част от личните данни, които събираме за Вас, ще бъде информация, която Вие сте ни предоставили. Тя може да включва следното:

• Оферта за транспортни услуги – Ако искате оферта за транспортни услуги, ние ще съберем Вашето име, имейл адрес, IP адрес и номер на офертата. Когато сте се свързали с нас по телефона, ще събираме и Вашия телефонен номер и запис на разговора с нас.

• Прекъсване на имейли и телефонни разговори – Ако започнете, но не завършите резервация, ние все пак ще сме събрали ограничен брой данни, като Вашето име, имейл адрес и телефонен номер (в зависимост от Вашия начин на комуникация с нас).

• Данни от резервацията - Когато направите резервация при нас, ние ще поискаме от Вас информация, която ни е необходима, за да обработим резервацията или за да възстановим суми. Това ще включва Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и данни за плащане.

• Въпроси и оплаквания - Ако се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти с въпрос или оплакване, ние ще запишем данните на въпроса или оплакването и как са обработени от нашите системи. Може да поискаме допълнителни данни за въпроса или оплакването от съответния доставчик на транспортна или друга услуга, които пак ще запишем в нашите системи.

• Застрахователна полица – Ако сключите застраховка с някой от нашите застрахователни партньори, ние ще съберем Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на резервация, IP адрес и данни за плащане, за да улесним покупката на Вашата застрахователна полица.

• Други допълнителни продукти и услуги – Ако резервирате или закупите някаква друга допълнителна услуга като паркиране, ще Ви поискаме информация, която ни трябва, за да обработим Вашето искане. Това ще включва Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на резервация, IP адрес и данни за плащането.

• Данни за резервация на „Такси по поръчка“

• Ако се абонирате за нашето приложение „Такси по поръчка“ ще съберем Вашето име, имейл адрес, идентификационен номер на лоялен клиент (ако е приложимо) и парола, както и данни за плащане.

• Когато използвате нашето приложение „Такси по поръчка“ ще съберем Вашето име, имейл адрес и данни за плащане. Ще събираме и данни за Вашето местонахождение когато използвате нашето приложение и по време на Вашето пътуване.

• Данни за местонахождение - Ако използвате нашите услуги на мобилно устройство и сте активирали услуги за местонахождение, ще запишем Вашето местонахождение, за да Ви помогнем да намерите местни транспортни или други услуги. Ще използваме и Вашия IP адрес, за да определим в коя държава сте, когато правите резервация.

• Данни от програма за лоялност - Ако участвате в нашата програма за лоялни клиенти, напр., MyAccount, ще съхраним данните за Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, потребителско име и парола, и историята на Вашите резервации.

• Имейл/телефонен маркетинг - Когато събираме Вашия имейл адрес и/или телефонен номер, записваме Вашите предпочитания относно получаването на маркетингови съобщения от нас във връзка с нашите продукти и услуги и тези на трети страни.

• Анкети - Ако участвате в анкета, ние ще запишем Вашите отговори от анкетата заедно с Вашето име и имейл адрес.

Лична информация, която автоматично събираме

Когато използвате нашата платформа, ние използваме различни технологии за автоматично събиране на данните за устройството, което използвате и по какъв начин взаимодействате с платформата. Тази информация включва:

• Данни за устройството - Автоматично събираме данни за устройството, което използвате, включително IP адрес, идентификация на устройството, браузъра, който използвате, както и операционната система на устройството.

• Как Вие взаимодействате с нашата платформа - Записваме данни за това как използвате нашата платформа, напр., дата и час на посещение, кои страници сте посетили, колко дълго сте останали на тях, къде в страницата сте щракнали, както и данни за всякакви сривове или грешки в системата, с които може да сте се сблъскали.

• Как сте стигнали до платформата - Когато е възможно, ние записваме как сте стигнали до нашата платформа (напр., дали сте пристигнали от търсачка или чрез щракане върху някоя от нашите реклами).

Източници на лични данни

Въпреки че основно събираме информация директно от Вас, има обстоятелства, при които събираме информация от източници трети страни. Тези обстоятелства са:

• Трети страни - Провеждаме програма, при която трети страни рекламират нашата платформа от наше име. Ако щракнете върху някоя от тези реклами, Вие се прехвърляте към нашата платформа чрез технология, която ни позволява да разберем коя трета страна Ви е насочила към нас. После проследяваме, ако направите резервация, и, ако направите такава, свързваме тази резервация със съответната трета страна с цел да им платим комисиона. Но не предоставяме лична информация, свързана с Вас, на третата страна.

• Доставчик на услуги - Ако има някакви проблеми с Вашите транспортни услуги или друг доставчик на услуги, доставчикът на услуги може да се свърже с Вас с информация за проблема.

• Реклами - Когато работим с трети страни, за да покажем реклами, може да използваме технологии като бисквитки или пиксел тагове, за да записваме подробности за Вашето взаимодействие с тези реклами. Тези данни понякога ни се изпращат чрез бисквитки и пикселни тагове, които са зададени от наше име от тези трети страни. Ако данните са ни изпратени, това ще бъде направено на база анонимизиране на данните.
• Други физически лица - Когато Вие ни предоставяте лични данни от името на друго лица, Вие потвърждавате, че разполагате с тяхното съгласие за това и ще им предоставите копие от тази декларация за поверителност.

Цели на обработването и правно основание

Основната причина, за която използваме Вашите лични данни е да обработим Вашите резервации за транспортни и допълнителни услуги, както и да се справим с всякакви въпроси или проблеми, които могат да възникнат във връзка с тези резервации. Използваме Вашите лични данни и за някои други причини, като персонализиране на нашите реклами и имейли с цел маркетинг, за да гарантираме, че те са подходящи за Вас, и за проследяване на Вашето използване на нашата платформа, за да ни помогнат да направим подобрения и да приспособим показването им.

По-долу са дадени допълнителни подробности за обработването от наша страна и правната база, която обосновава това обработване:

• Оферта за транспортни услуги – Обработваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим Вашата оферта за транспортни услуги. Обработваме тези данни въз основа на необходимостта да се предприемат стъпки за Вашето искане преди потенциалното сключване на договор за транспортни услуги.

• Имейли с отказ и телефонни обаждания – Ние можем да обработваме личните данни, за да се свържем с Вас и да изясним дали сте срещнали някакви проблеми при опит да направите резервация. Правим това въз основа на нашия законен интерес за осигуряване на качествено обслужване на клиентите и безпроблемна работа с нашата платформа.

• Записи на телефонни разговори - Телефонните разговори могат да бъдат записвани с цел обучение и подобряване на качеството въз основа на Вашите законни интереси.

• Резервации - Използваме Вашите лични данни, за да обработим резервациите при нас и при доставчиците на транспортни услуги, както и да Ви позволим да управлявате своите резервации през платформата. Когато обработваме лични данни за тази цел, ние ще го правим или на база, че това е необходимо за сключване на договор, или за изпълнение на договор при предоставянето на нашата услуга за резервация на транспортни услуги.

• Застрахователна полица / Друг допълнителен продукт или услуга – Ако сключите застраховка с някой от нашите застрахователни партньори във връзка с Вашата резервация за транспортни услуги или резервирате друга допълнителна услуга, ние обработваме Вашите данни, за да можем да улесним резервирането на тази услуга. Когато обработваме лични данни за тази цел, ние ще го правим или на база, че е необходимо за сключване на договор, или за изпълнение на договор, за да Ви предоставим тази услуга.

• Въпроси и оплаквания - Когато ни изпратите въпрос или имате оплакване, свързано с резервация за транспортна или за някаква друга допълнителна услуга, ние ще обработим Вашите лични данни, за да отговорим на Вашия въпрос или за да намерим решение на Вашето оплакване. Когато обработваме лични данни в контекста на въпрос или оплакване, ние ще го правим на базата на нашите законни интереси за намиране на решение на въпросите и оплакванията на клиентите. Ако доброволно предоставите данни във връзка с Вашето здраве, ние ще обработим тези лични данни на база на Вашето изрично съгласие да ги използваме, за да намерим решение на Вашия въпрос или оплакване.

• Приложение за резервация „Такси по поръчка“ – Обработваме Вашите данни, за да улесним регистрирането и използването от Ваша страна на приложението „Такси по поръчка“. Това е на база сключване или изпълнение на договор.

• Програма за лоялност – Когато съществува програма за лоялни клиенти, използваме Вашите лични данни, за да я администрираме, за да добавим/извадим точки за лоялност и да Ви уведомим за наградите за лоялност. Обработваме тези данни на базата на това, че е необходимо за изпълнението на нашия договор с Вас.

• Имейл и телефонен маркетинг - Когато сме събрали Вашия имейл адрес и/или телефонен номер с цел предоставяне на услуга, в зависимост от предпочитанията за маркетинг, които сте ни показали, ние можем да Ви изпращаме маркетингови съобщения за продукти и услуги, които мислим, че може да представляват интерес за Вас. Ние изпращаме тези маркетингови съобщения въз основа на правни интереси или в някои случай - съгласие.

• Предоставяне и подобряване на нашите услуги - Когато събираме данни във връзка с използването от Ваша страна на нашата платформа и услуги, като данни за Вашето устройство и как взаимодействате с нашата платформа и услуги, използваме тези данни за предоставяне на нашите услуги и персонализиране на Вашия опит. Използваме данните и за тестване на нови функции, които мислим да въведем, за да анализираме как се използва нашата платформа, както и да оценяваме и подобряваме нашите услуги. Когато е възможно, използваме тези данни по анонимен начин. Цялото обработване на Вашите лични данни се извършва на база на нашите законни интереси при управляване, подобряване и осигуряване на нашите услуги.

• Анализ/Отчитане - Използваме данни във връзка с резервациите, за да създадем вътрешни отчети за функционирането на нашия бизнес. Използваме тези данни и за други цели на търговския анализ, както и за да се опитаме да предвидим бъдещите тенденции, които може да повлияят на нашия бизнес. Това обработване се прави по агрегиран начин, така че да не бъдете идентифицирани от отчетите или анализа, които се създават.

• Реклама - Искаме да гарантираме, че, когато видите реклама на Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto, Cabforce или друга реклама, тя ще е подходяща за Вас и Вашите интереси, без значение дали рекламата се появява на платформата, която управляваме, в нашите маркетинг имейли или на уеб сайт на трета страна. Можем да използваме същата информация, за да Ви показваме реклами за внимателно подбрани продукти и услуги на трети страни. Когато използвате нашата платформа, използваме търсенията, които сте направили, за да адаптираме нашите реклами към Вашите интереси. Например, ако сте търсили опции за наем на превозно средство в Берлин, бихме могли да използваме тази информация, за да Ви покажем реклами на нашата платформа и на уеб сайтове на трети страни за превозни средства под наем в Берлин, които може да представляват интерес за Вас. Можем и да използваме данните за Вашите минали транзакции на нашата платформа, за да адаптираме нашите реклами. Обработваме Вашите лични данни за тази цел на базата на нашите законни интереси, за да се уверим, че нашите реклами или рекламите на трети страни са ефективни.

• Анкети - Ако се съгласите да участвате в анкета, обработваме Вашите данни въз основа на наш законен интерес.

• Установяване и предотвратяване на измами - Може да използваме Вашите лични данни с цел предотвратяване и установяване на измами въз основа на наш законен интерес.

Лични данни, които изискваме да ни предоставите

Не сте длъжни да ни предоставяте свои лични данни. Но, ако искате да направите резервация за транспортни услуги или да се възползвате от допълнителна услуга, Вие ще трябва да ни предоставите информацията, която се изисква от нашата система за резервации. Ако не ни предоставите тази информация, няма да можем да обработим Вашата резервация. По подобен начин, от Вас може да се изиска да предоставите определена информация, ако се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти с въпрос или оплакване. Ние ще Ви информираме дали се изисква подобна информация.

Получатели на данни

За да обработим Вашата резервация, трябва да изпратим Вашите данни на съответния доставчик на транспортни услуги или доставчик по заявка. Ако се свържете с нас с въпрос или оплакване във връзка с резервация, може също така да споделим подробности от въпроса или оплакването с доставчика на транспортни услуги, така че да можем да намерим решение.

Ако закупите друга услуга, може да се наложи да споделим личните данни с доставчик на услуги трета страна, така че да може той да Ви предостави тази услуга. Ако предявите иск по застрахователна полица, може да се наложи да споделим личните данни със застрахователя или с друг назначен служител по обработване на искове.

Като част от нашите програми за онлайн реклама, може да споделим Вашите лични данни с трети страни, които ще ги комбинират с данните, които имат за Вас, за да адаптират рекламите на уеб сайтовете на трети страни (това може да са нашите собствени реклами или реклами, които ние показваме от името на трети страни). Когато тези данни се споделят, те са защитени чрез криптиране или други мерки за сигурност.

Използваме и няколко доставчици на услуги да ни помагат при предоставянето на нашите услуги, някои от които ще имат достъп до Вашите данни (напр. използваме различни доставчици на софтуерни услуги, които хостват нашите данни като част от техните услуги). Когато ангажираме трета страна да обработва Вашите данни от наше име, ние се уверяваме, че те спазват Вашите права относно личните данни и че обработват данните в съответствие със закона за защита на данните. Ето още допълнителни подробности:

• Доставчици на хостинг услуги - Използваме различни доставчици на облачни услуги и за съвместно локализиране, които да ни помогнат да хостваме и управляваме нашите данни.

• Компании за обработване на плащания - Използваме компании трети страни за обработване на плащания, които ни подпомагат с плащанията през нашата платформа.

• Доставчици на технологии - Това включва доставчици на услуги, които предоставят услуги, напр., да ни помогнат да защитим нашата мрежа, системи и имейли и да ни помогнат да управляваме Вашите заявки относно правата Ви като субект на данни.

• Доставчици на услуги за обслужване за клиенти – Използваме трета страна доставчик на услуги, за да предоставим обслужване на клиентите извън работно време.

• Одитори - Имаме вътрешна и външна функция за одитиране, която се предоставя от трети страни. Одиторите ни помагат да гарантираме, че спазваме нашите правни задължения, включително във връзка с обработването на лични данни от наша страна. При определени обстоятелства това може да означава, че те имат достъп до нашите системи, които обработват лични данни, или че може да е необходимо да правят преглед на това, как сме обработили определени лични данни.

• Бази данни, свързани с измами - Може да използваме външни бази данни за установяване и предотвратяване на измами, които са налични за индустрията и са обществено достъпна информация, за да предотвратяваме и установяваме възможни престъпни дейности или измами.

• Правоприлагащи органи - Може да споделяме Ваши данни с правоприлагащи органи, за да могат те да разследват, установяват или предотвратяват възможни престъпни или измамни дейности въз основа на спазване на законово задължение.

Прехвърляне на данни в чужбина

По отношение на личните данни, които се: (i) обработват в ЕС или (ii) се обработват във връзка с лица, базирани в ЕС, за които се прилага ОРЗД, има определени обстоятелства, при които ще прехвърляме Вашите лични данни извън Европейския съюз в държава, която не е призната от Европейската комисия като предоставяща равностойно ниво на защита за личните данни като това в Европейския съюз. Най-често срещаното обстоятелство е когато прехвърляме личните данни на доставчик на транспортни услуги, така че да може да изпълнят Вашата резервация. Може също да прехвърляме Вашите лични данни извън Европейския съюз във връзка с осъществяването на нашия бизнес, както когато използваме доставчик на услуги, базиран в друга юрисдикция. Ако прехвърлим Вашите лични данни извън Европейския съюз, ние ще гарантираме, че са взети съответни мерки за защита на Вашите лични данни и за спазване на нашите задължения според приложимото законодателство в областта на защитата на данни. Това може да включва сключване на договори във формата, одобрена от Европейската комисия, с юридическото лице, на което сме прехвърлили лични данни.

Ако желаете допълнителни подробности за мерките, които сме взели във връзка с прехвърлянето на Вашите лични данни, или копия от споразуменията, които сме създали във връзка с прехвърлянията, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт в края на тази декларация.

Съхраняване

Ние съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с нашата политика за съхраняване на документи. Политиката за съхраняване на документи работи на принципа, че ние съхраняваме личните данни не по-дълго, отколкото е необходимо за целта, за която са събрани, и в съответствие с всякакви изисквания, които са ни наложени по закон. Това означава, че периодът за съхраняване на Вашите лични данни ще е различен в зависимост от вида на личните данни. Например:

• Данни от транзакции – Съхраняваме данни от Вашите резервации и взаимодействието с нас във връзка с тези резервации толкова дълго, колкото е необходимо за съдействие по Вашата резервация и намиране на решение на всякакви проблеми, които могат да възникнат. Когато Вашите предпочитания за маркетинг са такива, че можем да изпращаме маркетингови съобщения, тогава такива данни ще продължат да се съхраняват според дадените по-долу подробности.

• Данни от програма за лоялност – Съхраняваме данни, свързани с програмите за лоялни клиенти, толкова дълго, колкото е необходимо, за да съдействаме за администрирането на нашата програма за лоялност.

• Имейл маркетинг - Ще запазваме копие от личните данни, които се изискват, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения, толкова дълго, колкото е необходимо, за да съдействаме за Вашите предпочитания за маркетинг. Като част от това, ще съхраним и определена информация във връзка с Вашите транзакции, за да можем да адаптираме нашите маркетингови съобщения.

• Управление на правните искове – Когато преценяваме колко дълго да съхраняваме личните данни, взимаме предвид дали тази данни може да се изискват, за да се повдигнат или защитят някакви правни искове. Ако такива данни се изискват, можем да ги съхраняваме докато не изтече статутът на ограниченията във връзка с типа иск, който може да бъде
предявен (което варира от 2 години до 12 години).

Бисквитки

Тази платформа използва бисквитки. Бисквитките са малки, обикновени текстови файлове, които се изпращат от уеб сайта и се съхраняват на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон, когато посещавате даден уеб сайт. Тези бисквитки записват информацията, свързана с Вашето посещение на уеб сайта. За да научите повече за бисквитките, които използваме, моля, посетете нашата политика за бисквитки.

Други уеб сайтове

Тази платформа може да съдържа връзки към други уеб сайтове или може да сте пристигнали тук през връзка от друг уеб сайт. Настоящата Декларация за поверителност важи само за тази платформа и за услугите, предоставяни от Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto или Cabforce във връзка с Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto или Cabforce на платформата. Когато се свързвате с други уеб сайтове, трябва да прочетете техните декларации за поверителност.

Важна информация за съгласието

В случаите когато ние обработваме Вашите лични данни на база на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Можете да оттеглите своето съгласие като се свържете с нас чрез данните за контакт в края на тази декларация. Ако Вашето съгласие се отнася до получаване на маркетинг имейли, можете да използвате връзката за спиране на абонамента в имейла. Моля, имайте предвид, че, ако оттеглите своето съгласие, може да не е възможно да продължим да Ви предоставяме съответната услуга.

Вашите права

При определени обстоятелства, Вие имате следните права във връзка с Вашите лични данни:

• Право на достъп до данни - Имате право да поискате копие на личните данни, които имаме за Вас, заедно с друга информация относно обработването на лични данни от наша страна.

• Право на коригиране - Имате право да поискате всички неточни данни, които имаме за Вас, да бъдат поправени или ако имаме непълна информация, можете да поискате да я актуализираме, за да е пълна.

• Право на заличаване - Имате право да поискате от нас да изтрием личните данни, които имаме за Вас. Това понякога се нарича „правото да бъдеш забравен“.

• Право на ограничаване на обработването или на възразяване срещу обработването - Имате право да поискате повече да не обработваме Вашите лични данни за конкретни цели или да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от нас за конкретни цели.

• Право на преносимост на данните - Имате право да поискате от нас да предоставим на Вас или на трета страна копие от Вашите лични данни в структуриран, обичайно използван, машинно-четим формат.

За да упражните което и да е от гореописаните права, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт в края на тази декларация или използвайте следния линк: https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Промени в нашата Декларация за поверителност

Ние редовно правим преглед на нашата декларация за поверителност и всякакви актуализации ще бъдат публикувани на тази уеб страница.

Въпроси и оплаквания

Ако имате някакви въпроси или оплаквания във връзка с обработването от нас на Ваши лични данни, можете да се свържете с нас чрез следните данни за контакт:

По пощата: Data Protection Officer, ETrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ирландия
По имейл: dpo@cartrawler.com

Имате правото и да подадете оплакване до Комисията за защита на данните на Ирландия, ако не сте доволни от каквото и да е обработване на Вашите лични данни от Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto или Cabforce. Подробности за това, как да подадете оплакване, можете да намерите на (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm) или да се обадите на Комисията за защита на данните на тел. 353 (0)761 104 800.